| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 27
First pagePrevious page123Next pageLast page
11.
KEMOMETRIJSKA KARAKTERIZACIJA VEZIV IN PREMAZOV Z BLIŽNJO INFRARDEČO SPEKTROSKOPIJO
Polona Ivanšek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je preučiti možnost zamenjave klasičnih analiznih metod z metodo NIR. Eksperimentalni del smo izvajali na NIR spektrofotometru NIRFlex N — 500, proizvajalca BUCHI, Švica, podprtim s programsko opremo NIRcal V 5.2. Klasične analizne metode smo izvajali v skladu z veljavnimi ISO standardi. Kvantitativna NIR kalibracija je sestavljena iz štirih osnovnih korakov: izbira reprezentativnega kalibracijskega niza, pridobivanje in določevanje referenčnih vrednosti spektrov, povezava vrednosti spektrov z referenčnimi vrednostmi in validacija izdelane metode. Vsem vzorcem smo z refleksijsko sondo Fiber optic soldis z nastavkom za tekočine, povezano z NIR inštrumentom, posneli NIR spektre. Za izdelavo kvantitativnih kalibracij smo uporabili matematični postopek metode delnih najmanjših kvadratov PLS (ang. Partial Least Squares). Za vse izvedene kvantitativne kalibracije smo kot validacijsko metodo uporabili VS validacijski niz. Za ugotavljanje primerljivosti klasičnih metod, z metodo NIR pa smo uporabili signifikantni parni t-test. Bližnja rdeča spektroskopija se je izkazala kot alternativna metoda klasičnim analiznim metodam. Bližnja infrardeča spektroskopija je enostavna za uporabo, hitra, nedestruktivna ter prijazna ljudem in okolju. Z njo prihranimo čas in stroške, ki nastanejo z nakupom reagentov.
Keywords: premazi, veziva, bližnja infrardeča spektroskopija (NIRS), kemometrijske metode, regresija glavnih osi (PCR), metoda delnih najmanjših kvadratov (PLS)
Published: 02.06.2010; Views: 2865; Downloads: 289
.pdf Full text (1,80 MB)

12.
ANALIZA VPLIVA OBRAMBNIH IZDATKOV NA GOSPODARSKO AKTIVNOST: PRIMER ZDA
Uroš Pureber, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Veda, ki preučuje vpliv obrambnih izdatkov na gospodarsko rast, je relativno mlada. Veliko se je o tej temi začelo govoriti po drugi svetovni vojni in po koncu hladne vojne, ko so se države po vsem svetu začele množično razoroževati. ZDA so najmočnejša svetovna vojaška sila in njihov delež celotnih svetovnih obrambnih izdatkov je preko 40 %. V diplomskem delu predstavljamo empirično funkcijo gospodarske rasti ZDA na podlagi četrtletnih agregiranih podatkov za obdobje od prvega četrtletja 1947 do konca drugega četrtletja 2010. Najprej smo obravnavali teoretična izhodišča modelov obrambnih izdatkov in predstavili uporabljeno podatkovno bazo. Na podlagi teh podatkov smo nato izvedli analizi funkcij gospodarske rasti. Ocenili in primerjali smo linearno in dvojnologaritemsko obliko funkcije, izmed ocenjenih pa smo izbrali najprimernejšo obliko. Izbrano funkcijo smo nato dalje testirali glede na predpostavke metode navadnih najmanjših kvadratov. Na podlagi rezultatov je bil za ZDA v skladu s pričakovanji ekonomske teorije ugotovljen vpliv obrambnih izdatkov na gospodarsko rast.
Keywords: funkcija gospodarske rasti, metoda najmanjših kvadratov, obrambni izdatki, ZDA.
Published: 02.02.2011; Views: 1119; Downloads: 123
.pdf Full text (1,03 MB)

13.
EKONOMETRIČNA ANALIZA SLOVENSKEGA GRADBENIŠTVA
Natalija Kolar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Ekonomska teorija ugotavlja, da je vsak proizvodni proces sestavljen iz inputov in outputov. Slednji so produkti višje vrednosti in rezultat proizvodnega procesa. Razmerje med inputi in največjo proizvedeno količino predstavlja proizvodna funkcija. V diplomskem delu smo z linearno in dvojnologaritemsko proizvodno funkcijo ocenjevali slovenska gradbena podjetja. Po opravljeni regresijski analizi smo ugotovili, da Cobb-Douglasova proizvodna funkcija najbolje opisuje gibanje odvisne spremenljivke, zato smo preverili primernost oblike modela in pojasnjevalnih spremenljivk. Sledili so testi za ugotavljanje predpostavk metode najmanjših kvadratov. Rezultati analize so kakovostni, koeficienti statistično značilni, predpostavke metode najmanjših kvadratov zadovoljivo ocenjene. Ključne besede: ekonometrija, gradbeništvo, proizvodna funkcija, linearna proizvodna funkcija, Cobb-Douglasova proizvodna funkcija, makroekonomski agregati, metoda najmanjših kvadratov.
Keywords: Ekonometrija, gradbeništvo, proizvodna funkcija, linearna proizvodna funkcija, Cobb-Douglasova proizvodna funkcija, makroekonomski agregati, metoda najmanjših kvadratov.
Published: 03.02.2011; Views: 2164; Downloads: 343
.pdf Full text (870,03 KB)

14.
OPTIMIZACIJA PROCESA SUŠENJA Z UVEDBO PROCESNE ANALITIČNE TEHNOLOGIJE (PAT)
Ciril Hiter, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je optimizacija tehnološkega postopka sušenja v farmacevtskem obratu PPI Prevalje, podjetja Lek d.d. V obratu je izvedena zamenjava obstoječe in-procesne kontrolne točke pri sušenju surovin s kontinuiranim spremljanjem nivoja vlage z NIR in-procesno sondo. Osnovni cilj je skrajšanje časa sušenja, kar omogoči povečanje proizvodne kapacitete v tej stopnji procesa. V optimiziranem tehnološkem postopku se z in-line NIR procesno sondo, ki je nameščena neposredno v vakuumskem sušilniku, sproti spremlja izguba vlage v surovini. Proces se ustavi takoj, ko je surovina ustrezno posušena in je temperatura sušene surovine dovolj nizka, da je primerna za izpraznitev posode. Kadar vročo surovino v času ohlajanja ohranimo pod vakuumom, se ta še vedno suši (doslej ni bilo podatka, za koliko). Z novo tehnologijo bo možno proces segrevanja ustaviti malo pred dosego specifikacijske meje in surovina se bo dokončno osušila v času ohlajanja. Delo je temeljilo na razvoju kalibracijskega NIR modela za sušeno surovino. Pri izgradnji modela smo uporabili referenčno analitsko metodo IPS (izguba pri sušenju), tako da smo določili ustrezno kalibracijsko enačbo. Za izdelavo kalibracijskega modela smo uporabili matematični postopek metode delnih najmanjših kvadratov (angl. Partial Least Squares, PLS). Za kalibracijski model smo kot validacijsko metodo uporabili validacijski niz. Čas sušenja se je po optimizaciji skrajšal za okoli 23 %, dosežena je večja ponovljivost rezultatov sušenja. Potrdili smo ekonomsko upravičenost naložbe v novo tehnologijo.
Keywords: procesna analitična tehnologija (PAT), bližnja infrardeča spektroskopija (NIR), izguba pri sušenju (IPS), metoda najmanjših kvadratov
Published: 23.06.2011; Views: 2893; Downloads: 321
.pdf Full text (5,85 MB)

15.
ANALIZA VPLIVA DEJAVNIKOV NA POVPRAŠEVANJE AVSTRIJSKIH TURISTOV PO SLOVENSKIH TURISTIČNIH KAPACITETAH
Boštjan Hostnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Povpraševanje po turizmu je relativno mlada veda, saj so ga začeli raziskovati pozno oziroma šele takrat, ko je število turistov začelo močno naraščati, kar je bila posledica predvsem zaradi dostopnejših cen in pravičnejši razdelitvi dohodka. V našem delu smo se osredotočili prevsem na vpliv določenih dejavnikov na povpraševanje avstrijskih turistov po Sloveniji, kajti v proučevanem obdobju so predstavljali kar 11% vseh turistov pri nas in so tako četrti najštevilčnejši turisti v Sloveniji. Z modelom smo dokazali, da na povpraševanje avstrijskih turistov vpliva dohodek, cene in navade. Dohodek smo v model vključili kot bruto domači proizvod na prebivalca Slovenije in Avstrije. Cene smo preverili tako, da smo kot pojasnjevalne spremenljivke vključili indeks cen življenjskih potrebščin v Sloveniji in indeks cen nočitev in gostinjskih storitev v Sloveniji. Navade se izražajo skozi odloženo odvisno spremenljivko povpraševanje. Veliko avtorjev, ki se je ukvarjalo s preučevanjem povpraševanja po turizmu se strinja, da popoln model ne obstaja, kar se je izkazalo tudi v našem primeru. Vsekakor bi lahko v model vključili še kakšne spremenljivke, ki smo jih v delu opisali, pa vendar se pri njih pojavja ali problem nesignifikantnosti ali pa je podatke izjemno težko preveriti.
Keywords: povpraševanje, metoda najmanjših kvadratov, turizem
Published: 20.01.2012; Views: 1043; Downloads: 311
.pdf Full text (1,16 MB)

16.
OCENJEVANJE FUNKCIJE POVPRAŠEVANJA PO DENARJU ZA KANADO V OBDOBJU 2003-2010
Barbara Fideršek, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Stabilna funkcija povpraševanja po denarju je bistvena pri oblikovanju denarne politike, saj omogoča politično-vodene spremembe v denarnih agregatih, da bi vplivala na output, obrestne mere in končno tudi na cene. Empirične študije povpraševanja po denarju potrjujejo, da je ožji denarni agregat pozitivno odvisen od realnega bruto domačega proizvoda ter negativno od obrestne mere. Kot pravilno specificiran model se je izkazal linearni model z odloženo odvisno spremenljivko. Pri ocenjevanju funkcije povpraševanja po denarju za Kanado v obdobju 2003-2010 smo ugotovili, da so ocenjeni regresijski koeficienti v skladu z ekonomsko teorijo. S pomočjo Chowovega testa smo ugotovili, da se pojavljajo razlike v prvem (2003-2006) in drugem (2007-2010) obdobju, saj se razlikujejo predznaki ocenjenih regresijskih koeficientov.
Keywords: Funkcija povpraševanja po denarju, realni bruto domači proizvod, denarni agregat M1, obrestna mera zakladnih menic, metoda najmanjših kvadratov.
Published: 03.07.2012; Views: 1361; Downloads: 256
.pdf Full text (1,12 MB)

17.
IDENTIFIKACIJA PARAMETROV ENOSMERNEGA MOTORJA ZA NAMENE VODENJA
Enida Suljić, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Enosmerni motorji so uporabljeni na različnih področjih in v večini primerov težimo k izvedbi kvalitetne in zanesljive regulacije hitrosti vrtenja, toka oz. navora ali pozicije. Za načrtovanje zaprto-zančnega vodenja ene izmed prej naštetih veličin potrebujemo natančne parametre enosmernega motorja. Parametre motorja je možno določiti preko linearnega ali nelinearnega matematičnega modela, ki dokaj precizno opisuje dinamične lastnosti celotnega vodenega sistema, kar je tudi predmet predlaganega diplomskega dela. V sklopu te diplomske naloge sta uporabljeni dve metodi za pridobitev parametrov. Kot linearni postopek optimizacije je uporabljena metoda identifikacije z metodo najmanjših kvadratov v okvirju orodja Ident Toolbox znotraj Matlaba. Kot nelinearni postopek pa metoda z uporabo funkcije »fmincon« v okvirju optimizacijskega orodja Optimization Tool tudi znotraj Matlaba. Glavni cilj je pridobitev vrednosti neznanih parametrov enosmernega motorja primerjava med obema metodama: uporabnost in primernost obeh, prednosti in slabosti ter natančnost končnih rezultatov.
Keywords: identifikacija, metoda najmanjših kvadratov, fmincon, enosmerni motor, parametri
Published: 27.08.2015; Views: 848; Downloads: 148
.pdf Full text (1,79 MB)

18.
FINANČNE INOVACIJE V LUČI AKTUALNE FINANČNE KRIZE IN NJIHOV VPLIV NA POSLOVANJE BANK
Andrej Novak, 2013, master's thesis

Abstract: Zgodovina finančnih kriz v dvajsetem stoletju je dolga in pestra, prav tako tudi vzroki za njihov nastanek in načini za njihovo preprečevanje ter reševanje. Aktualno finančno krizo pogosto imenujemo tudi kriza drugorazrednih posojil, saj naj bi bile njen neposredni vzrok ravno težave v izpolnjevanju obveznosti drugorazrednih posojilojemalcev na ameriškem trgu. Vendar pa samo omenjeno dejstvo še ni moglo biti izključen vzrok za globalno krizo. Razvoj finančnega trga in novih finančnih produktov je namreč omogočil prenos kreditnega tveganja iz običajnih kreditnih institucij preko strukturiranih finančnih instrumentov na različne skupine investitorjev, tudi takšne, ki sicer ne bi prevzemali tovrstnih tveganj. Finančne inovacije lahko opredelimo kot novosti na finančnem področju, ki vključujejo tako nove finančne produkte kot tudi storitve oziroma procese značilne za napredne ekonomske sisteme. Značilno za moderne finančne inovacije je, da zraven ciljev kot je na primer povečanje donosnosti, bistveno vplivajo na odnos do tveganj tako na aktivni kot pasivni strani bilanc finančnih institucij. Banke kot eden izmed največjih igralcev na finančnem trgu so imele vodilno vlogo pri razvoju finančnih inovacij. Pri tem so zasledovale svoje interese kot so povečanje dobička, zmanjšanje izpostavljenosti tveganju, povečanje likvidnosti ali ustreznost regulatornih zahtevam. Namen naše raziskave je bil analizirati različne dejavnike poslovanja v ameriških bankah v obdobju od leta 2003 do leta 2011 in ugotoviti njihov vpliv na poslovanje bank iz vidika donosnosti in izpostavljenosti tveganju. Pri tem smo bili posebej pozorni na vpliv listinjenja kot ene izmed glavnih finančnih inovacij na donosnost in izpostavljenost tveganju bank ter vplivu finančne krize na poslovanje bank. V raziskavi smo kot vir podatkov uporabljali podatke iz Federal Deposit Insurance Corporation – FDIC. Za preverjanje postavljenih hipotez smo razvili in predstavili ekonometrični model s pomočjo katerega smo analizirali vpliv listinjenja na poslovanje bank. Raziskava je pokazala, da je vpliv listinjenja na donosnost pozitiven in da lahko sklepamo, da je povečevanje donosnosti bil eden glavnih ciljev uporabe listinjenja. Hkrati pa nam rezultati raziskave pokažejo, da se je izpostavljenost tveganju v bankah ob uporabi listinjenja povečala. Ekonometrični model nam je sicer pri analizi ostalih dejavnikov, ki vplivajo na poslovanje bank, dal rezultate, ki so bili pričakovani. To velja tudi za vpliv finančne krize, kjer se je pokazalo, da je vplivala na zmanjšanje donosnosti bank obenem pa tudi na zmanjšanje izpostavljenosti tveganju.
Keywords: Finančna kriza, deregulacija, globalna ekonomska neravnovesja, hipotekarna posojila, nepremičninski balon, bonitetne agencije, finančne inovacije, listinjenje, hipotekarna obveznica – MBS, zadolžnica zavarovana z dolgom - CDO, zamenjava kreditnega tveganja – CDS, bančni sistem v senci, ameriške banke, donosnost, izpostavljenost tveganju, regresijska analiza, metoda najmanjših kvadratov, Ramseyev Reset Test.
Published: 17.10.2013; Views: 1160; Downloads: 282
.pdf Full text (2,00 MB)

19.
DEJAVNIKI POVPRAŠEVANJA PO DELU V SLOVENIJI
Mojca Petek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V okviru dela diplomskega seminarja smo v teoretičnem delu raziskovali trg dela in se osredotočili na povpraševanje po delu. Podrobneje smo raziskali trg dela v Sloveniji, na kar smo se navezovali tudi v celotnem empiričnem delu. V njem smo ocenjevali linearno in dvojnologaritemsko funkcijo povpraševanja po delu v Sloveniji. Preverjali smo, kako vplivajo izbrani dejavniki, to so bruto domači proizvod, plače, harmoniziran indeks cen življenjskih potrebščin in indeks cen proizvajalcev, na povpraševanje po delu, ki ga izražamo v številu prostih delovnih mest. Omejili smo se na obdobje od prvega četrtletja 2005 do tretjega četrtletja 2012 in za raziskavo uporabili program EViews. Za cenilko vrednosti regresijskih koeficientov regresijskega modela smo uporabili metodo navadnih najmanjših kvadratov, ki je tudi med najpogosteje uporabljenimi metodami. V delu diplomskega seminarja smo ugotovili, da lahko potrdimo osnovno trditev, da so odvisna in pojasnjevalne spremenljivke povezane. Ugotavljamo, da vse pojasnjevalne spremenljivke vplivajo na število prostih delovnih mest.
Keywords: Trg dela, povpraševanje po delu, Slovenija, metoda najmanjših kvadratov, linearni in dvojnologaritemski model.
Published: 25.10.2013; Views: 1101; Downloads: 133
.pdf Full text (1,26 MB)

20.
EKONOMETRIČNA ANALIZA POTROŠNE FUNKCIJE V FRANCIJI
Ines Fras, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Potrošnja je ena izmed najpomembnejših makroekonomskih komponent v gospodarstvu. V našem delu diplomskega seminarja se bomo ukvarjali s problemom potrošne funkcije v državi Franciji. Zbrali bomo podatke, za katere menimo, da bi lahko vplivali na potrošnjo v tej državi. S temi podatki bomo predstavili različne ekonometrične modele ter na podlagi rezultatov izbrali najbolj primernega za obravnavo vpliva dejavnikov na potrošnjo. Model bomo izbrali po empirični analizi, kjer bomo predstavili zbrane podatke in opredelili izbrane spremenljivke, ocenili funkcije in pojasnili osnovne rezultate. Izbrano potrošno funkcijo bomo testirali za ustreznost specifikacije modela in stabilnost parametrov regresijskega modela. Na koncu bomo s primernimi ekonometričnimi testi preverili še veljavnost predpostavk metode najmanjših kvadratov. Natančneje, preverjali bomo prisotnost normalne porazdelitve, multikolinearnost, heteroskedastičnosti in avtokorelacije.
Keywords: potrošna funkcija, ekonometrična analiza, Francija, metoda najmanjših kvadratov
Published: 21.10.2015; Views: 670; Downloads: 200
.pdf Full text (1,25 MB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica