| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 10
Na začetekNa prejšnjo stran1Na naslednjo stranNa konec
1.
POJASNILNA DOLŽNOST ZDRAVNIKA ANESTEZIOLOGA
Matej Koželj, 2016, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga govori o medicinsko-pravnih pogledih na pojasnilno dolžnost zdravnika anesteziologa in analizira dejavnike, ki vplivajo na njo. Analiza je opravljena glede na slovensko zakonodajo, v kateri je izpostavljen Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) in prakso opisane doktrine v skladu z anesteziološkimi standardi. Vključuje določene globalne poglede in možne rešitve za izboljšanje dejanske realizacije v praksi. Predstavljeni so etični, pravni in strokovni vidiki pojasnilne dolžnosti in nanjo vezane zavestne privolitve ali odklonitve zdravljenja. Ob enem predstavlja konstruktivno kritiko na zdravstveni sistem in samo politiko ter služi splošnemu ozaveščanju. Predstavlja specializirano obliko pravice do samoodločanja, ki je odraz človekove avtonomnosti. V diplomskem delu so predstavljeni, zapleti, posebni primeri in stik s sodno prakso povezano z odgovornostjo poklica zdravnika anesteziologa. Izpostavlja se aktualen problem nedoločenosti časovnega okvira pojasnilne dolžnosti povezane s kadrovsko in prostorsko stisko v bolnišnicah. K diplomski nalogi so priloženi privolitveni obrazci, ki se predložijo pacientu za veljavno privolitev v postopek zdravljenja z anestezijo.
Ključne besede: pojasnilna dolžnost, anesteziologija, Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP), avtonomnost pacienta, medicinska etika, zavestna privolitev, zavrnitev zdravljenja, privolitveni obrazec
Objavljeno: 21.09.2016; Ogledov: 940; Prenosov: 142
.pdf Celotno besedilo (2,29 MB)

2.
PERSONALIZACIJA MEDICINE - OSEBNI PRISTOP
Mojca Somrak, 2015, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi je predstavljen koncept in področje personalizirane medicine, ki je zelo aktualen tudi v Sloveniji, saj je bilo na to temo opravljenih že kar nekaj razprav in je vedno bolj prisotno tudi na naših tleh. Sam koncept personalizirane medicine je osnovan na spoznanju, da se pacienti kljub enaki diagnozi in enaki zdravstveni obravnavi različno odzovejo na samo zdravljenje. Po drugi strani pa lahko personalizacijo medicine razumemo tudi kot korelacijo odnosa med zdravnikom in pacientom na bolj osebni ravni. Diplomska naloga temelji predvsem na personalizirani medicini kot medicini, ki upošteva za diagnosticiranje, zdravljenje, preiskave in ostale medicinske ukrepe posameznikov genetski zapis. Zdravljenje je tako lahko dosti bolj učinkovito, saj se za ta namen upoštevajo lastnosti vsakega posameznika posebej, saj je tudi genetski zapis od posameznika do posameznika različen, čeprav se ob tem porajajo različne pravne in etične dileme. V sklopu pisanja diplomske naloge so preučeni tudi pravni viri, ki se neposredno ali posredno nanašajo na področje personalizirane medicine, in sicer tako na nacionalni kot tudi mednarodni ravni. Hitremu razvojem znanosti na področju medicine, kjer se nenehno porajajo nova spoznanja in ugotovitve, pa zakonodaja težko sledi, odpirajo se tudi številna etična vprašanja in v prihodnje bo definitivno potrebno, da bo to področje normativno bolj urejeno.
Ključne besede: personalizirana medicina, osebni pristop, Oviedska konvencija, biološki označevalci, Zakon o pacientovih pravicah, medicinska etika
Objavljeno: 10.12.2015; Ogledov: 1170; Prenosov: 183
.pdf Celotno besedilo (856,06 KB)

3.
TERAPEVTSKA KOMUNIKACIJA V AMBULANTNI DEJAVNOSTI
Karmen Založnik, 2015, diplomsko delo

Opis: Izhodišča: Terapevtska komunikacija je pomemben del zdravstvene nege in predstavlja most komunikacije med medicinsko sestro in pacientom. V diplomskem delu je predstavljena terapevtska komunikacija v ambulantni dejavnosti. Opisane so etika, tehnike in ovire v terapevtski komunikaciji. Prav tako je opisana vloga medicinske sestre, na kakšen način komunicira s pacienti ter s kakšnimi ovirami se soočajo v medsebojni interakciji. Metodologija raziskovanja: V raziskavi smo raziskovali kako poteka komunikacija med medicinsko sestro in pacientom v ambulantni dejavnosti. Uporabili smo kvantitativno metodologijo raziskovanja. Podatke smo zbrali z anketnim vprašalnikom, ki smo ga izdelali v namen raziskave. V raziskavo je bilo vključenih 50 naključno izbranih pacientov v Laboratoriju za meritve pljučne funkcije Oddelka za pljučne bolezni. Rezultati: Z raziskavo smo ugotovili ,da se medicinska sestra dovolj posveča pacientom v ambulantni dejavnosti, podaja informacije na razumljiv način, preobremenjenost medicinske sestre pa predstavlja največjo oviro v komunikaciji in lahko rečemo, da je komunikacija medicinske sestre v Laboratoriju za meritve pljučne funkcije kljub temu dobra. Diskusija in zaključek: Sklepamo lahko, da je terapevtska komunikacija v ambulantni dejavnosti pomemben del, čigar prijaznost, učinkovitost in poštenost so vezni členi le tega.
Ključne besede: komunikacija, medicinska sestra, pacient; tehnike terapevtske komunikacije, etika.
Objavljeno: 08.05.2015; Ogledov: 1408; Prenosov: 352
.pdf Celotno besedilo (952,43 KB)

4.
PRAVNI IN ETIČNI VIDIKI PODAJANJA INFORMACIJ SVOJCEM S STRANI MEDICINSKE SESTRE
Andreja Obrez Mernik, 2015, magistrsko delo

Opis: Dobra komunikacija je temelj kvalitetnega odnosa medicinske sestre s svojci. Medicinske sestre se pri vsakodnevnem delu srečujejo s svojci, ki jih zanima stanje pacienta. Pri podajanju informacij svojcem se pojavijo pravne in etične dileme s strani medicinske sestre, saj le ta lahko poda informacije, ki se tičejo le zdravstvene nege in oskrbe pacienta, za kar je lahko medicinska sestra tudi kazensko, odškodninsko in moralno odgovorna. Namen raziskave je predstavitev odgovornosti in kompetenc medicinske sestre pri podajanju informacij pacientovim svojcem ter ugotovitev vzroka nepravilnosti podajanja informacij svojcem pacienta s strani medicinske sestre. V raziskovalnem delu smo uporabili kvantitativno metodologijo. Najprej smo uporabili deskriptivno metodo dela, ki je zajela pregled in analizo literature, iskanje literature po bazah podatkov in knjižnicah. Za raziskovalni inštrument smo uporabili delno strukturiran anketni vprašalnik, ki je zajemal 19 vprašanj. Uporabljen je bil naključni vzorec (n = 302) iz treh slovenskih bolnišnic. Podatki so bili zbrani, analizirani in predstavljeni s pomočjo programov Microsoft Office Word 2010, Excel 2010, IBM SPSS 20.0 ter spletno stranjo www.1ka.si. Raziskava je pokazala, da 51 % anketirancev podaja informacije svojcem, katere niso v njihovi pristojnosti, bodisi zaradi odsotnosti zdravnika, pritiska s strani svojcev (predvsem zaradi nerazumevanja informacij, negotovosti svojcev, strah svojcev pred zdravniki) ali po navodilu zdravnika. Prav tako je bilo z raziskavo potrjeno, da se medicinske sestre, ki posredujejo informacije pacientovim svojcem o njihovem zdravstvenem stanju, večkrat znajdejo v etičnih dilemah od sester, ki le teh ne posredujejo. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da je v Sloveniji premalo literature o kompetencah in odgovornostih medicinskih sester, ter da si večina (98 % anketirancev) medicinskih sester želi, da bi natančno opredelili, katere so pristojnosti medicinske sestre pri podajanju informacij ter da bi bilo le to dosegljivo na vpogled vsem medicinskim sestram. Po mnenju anketirancev je v Sloveniji na temo podajanja informacij svojcem premalo dosegljive literature, potreba je po natančnejši opredelitvi pristojnosti medicinske sestre pri podajanju informacij svojcem.
Ključne besede: medicinska sestra, svojci, medsebojni odnos, komunikacija, etika, pravo, podajanje informacij.
Objavljeno: 23.03.2015; Ogledov: 1854; Prenosov: 260
.pdf Celotno besedilo (2,39 MB)

5.
PRAVNI IN ETIČNI VIDIKI NUJNE MEDICINSKE POMOČI
Dorijan Zabukovšek, 2013, magistrsko delo

Opis: Teoretično izhodišče. V magistrskem delu smo predstavili vse pravne in etične osnove za izvajanje službe nujne medicinske pomoči. Prav tako smo predstavili najpogostejša pravna in etična vprašanja, s katerimi se soočajo zdravstveni delavci (reševalci) pri svojem delu, ter mnenje zdravstvenih delavcev v nujni medicinski pomoči o posameznih etičnih dilemah. Metodologija raziskovanja. Uporabljena je bila kvalitativna metodologija raziskovanja, in sicer delno strukturiran anketni vprašalnik, ki je vseboval 20 vprašanj. V raziskavo je bilo vključenih 80 zaposlenih (zdravniki, diplomirani zdravstveniki, zdravstveni tehniki) s treh reševalnih postaj nujne medicinske pomoči. Rezultati raziskave so obdelani s pomočjo računalniških programov Microsoft Office Word 2010 in Microsoft Office Excel 2010 ter IBM SPSS Statistics 20. Rezultati raziskave. Zdravstveni delavci (reševalci) niso dovolj osveščeni (46 %) o pravnih in etičnih dilemah nujne medicinske pomoči in so le delno (62 %) seznanjeni s kazenskopravno zakonodajo s področja nujne medicinske pomoči. Zdravstveni delavci (reševalci) se pogosto ne vprašajo, ali so določeno intervencijo pri pacientu izvedli v skladu z etičnimi in pravnimi pravili (46 %). Zdravstveni delavci (reševalci) tudi ne bi pristopili (45 %) k oživljanju pacienta, ki je pred tem jasno pisno izrazil, da ne želi biti oživljan. Sklep. Iz raziskave je razvidno, da imajo reševalci premalo znanja s področja pravnih in etičnih vprašanj. Pogosta vprašanja se jim porajajo predvsem pri oskrbi alkoholiziranega pacienta oz. pacienta pod vplivom psihoaktivnih substanc, ki je agresiven, ter pri pacientih, ki odklanjajo potrebno pomoč. Z uvedbo smernic pri različnih obravnavah pacientov bi se lahko izognili marsikateri dilemi. Ta problematika se ne more rešiti kmalu, zato bo potrebno veliko več formalnega izobraževanja, kot ga je sedaj na voljo, in več osveščanja zdravstvenih delavcev
Ključne besede: nujna medicinska pomoč, zakon, etika, dilema, kodeks, reševalci
Objavljeno: 12.07.2013; Ogledov: 1833; Prenosov: 556
.pdf Celotno besedilo (1,55 MB)

6.
ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST ZARADI KRŠITVE POJASNILNE DOLŽNOSTI ZDRAVNIKA
Jasna Fišer, 2012, diplomsko delo

Opis: Pojasnilna dolžnost je dolžnost zdravnika, da pacienta seznani z diagnozo, z možnimi načini zdravljenja in rehabilitacijo, z nevarnostmi, ki so povezane s posameznimi posegi, in tudi s posledicami, do katerih lahko pride, če bo medicinsko pomoč odklonil. Privolitev je relevantna samo, če je bila volja pacienta izoblikovana na podlagi pogovora z zdravnikom, ki je pacientu temeljito pojasnil celoten položaj. Šele, ko zdravnik svojo obveznost ustrezno izpolni, je mogoče privolitvi pacienta dati pravi pomen, saj le obveščenost zagotavlja možnost odločanja. V Republiki Sloveniji je pojasnilna dolžnost ustavno in zakonsko urejena, pomembna pa so tudi normativno zapisana etična priporočila. Pri nas je najpomembnejši Zakon o pacientovih pravicah, ki med drugim določa tudi posamezne vrste pojasnil, in sicer pojasnilo tveganja, terapevtsko pojasnilo in pojasnilo diagnoze. Potrebno pa je omeniti tudi nepravo pojasnilo, ki ga predstavljata terapevtsko pojasnilo in pojasnilo o finančnih posledicah posega. Na splošno mora biti pojasnilo takšno, da omogoči pacientu razumeti bistvo, pomen in razsežnost zdravljenja ter njegove prednosti in slabosti. Načeloma zadostuje, da je zdravnikovo pojasnilo dano pacientu ustno, kot dopolnitev ustnega razgovora pa se uporabljajo različni obrazci v obliki pojasnitvenega kataloga. Pacient ima pravico do pojasnila, vendar se lahko tej pravici tudi odpove, v določenih primerih pa je dopustno pojasnilno dolžnost omejiti zaradi varovanja pacientovih koristi – gre za tako imenovani zdravnikov terapevtski privilegij. V primeru kršitve pojasnilne dolžnosti gre za civilni delikt, ki ima ob izpolnjenih predpostavkah za posledico odškodninsko odgovornost. Te predpostavke so: nedopustno ravnanje zdravnika (nedopustno škodljivo dejstvo), nedopustna škoda, vzročna zveza in odgovornost. V našem pravnem sistemu je v zdravstvu uveljavljena subjektivna odškodninska odgovornost, vendar se pojavljajo tendence k vzpostavitvi objektivne odgovornosti.
Ključne besede: Pojasnilna dolžnost, pacient, zdravnik, odgovornost, odškodnina, medicinska etika, terapevtski privilegij.
Objavljeno: 14.12.2012; Ogledov: 3944; Prenosov: 747
.pdf Celotno besedilo (1,12 MB)

7.
Skrb za paciente v povezavi z zagovorništvom v zdravstveni negi
Slađana Lukić, 2012, magistrsko delo/naloga

Opis: V magistrskem delu smo predstavili pomen zagovorništva v zdravstveni negi. Prav tako smo opisali teorijo skrbi po Kristen M. Swanson in njen vpliv na zagovorništvo. Namen raziskave je predstaviti pomen zagovorništva v zdravstveni negi na podlagi teorije skrbi po Kristen M. Swanson. Metodologija raziskovanja. Uporabljena je bila kvantitativna metodologija raziskovanja. Podatke smo zbrali s pomočjo delno strukturiranega vprašalnika. V raziskavo je bilo vključenih 80 članov tima zdravstvene nege (medicinske sestre, zdravstveni tehniki). Rezultate ankete smo obdelali s pomočjo računalniških programov Microsoft Office Word 2010 in Microsoft Office Excel 2010 ter IBM SPSS Statistics 19. Rezultati raziskave. Rezultati raziskave so pokazali, da 71,30 % članov tima zdravstvene nege lahko opredeli zagovorništvo. Prav tako člani tima zdravstvene nege poznajo razloge za razvoj zagovorništva pacientov ter znajo opisati skrb v zdravstveni negi. Rezultati raziskave so tudi pokazali, da ne moremo potrditi, da se poznavanje zagovorništva bistveno razlikuje med mlajšimi in starejšimi člani tima zdravstvene nege. Sklep. Medicinske sestre se pri vsakodnevnem delu srečujejo z različnimi situacijami, povezanimi z zdravstvenim stanjem posameznika. Osnovno vodilo pri delu medicinske sestre je spoštovanje človeka in njegove integritete v najširšem smislu. Medicinske sestre skrbijo za paciente in jim pomagajo pri sprejemanju odločitev, ki so jim v korist, kljub vsem problemom in dilemam, s katerimi se soočajo pri njihovem delu.
Ključne besede: medicinska sestra, tim zdravstvene nege, zagovorništvo, teorija skrbi, etika, morala
Objavljeno: 21.03.2012; Ogledov: 2563; Prenosov: 377
.pdf Celotno besedilo (2,20 MB)

8.
ETIČNI IN KAZENSKI VIDIK STROKOVNIH NAPAK V ZDRAVSTVENI NEGI
Lidija Fošnarič, 2010, magistrsko delo/naloga

Opis: V magistrskem delu smo opisali pomen etike v zdravstveni negi, ki je osnova medicinskim sestram za etično razmišljanje in odločanje ob dilemah v vsakodnevni praksi zdravstvene nege. Poznavanje teorij etike in procesa etičnega odločanja pripomorejo k razvijanju sposobnosti, ki jih medicinska sestra potrebuje za etično ravnanje ob strokovni napaki v zdravstveni negi. Opredelili smo strokovno napako v zdravstveni negi in osnove kazenskega prava, ki se nanašajo na strokovno delo medicinskih sester. Metodologija raziskovanja. Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika delno odprtega tipa. Raziskovalni vzorec je zajemal 186 članov negovalnega tima iz različnih delovnih področij splošne bolnišnice. Dobljene podatke smo predstavili s pomočjo računalniških programov Microsoft Excel in SPSS, s katerim smo izvedli statistično analizo. Uporabili smo metodo enostavne regresije. Rezultati. Raziskava je pokazala, da člani negovalnega tima delujejo etično in v skladu s Kodeksom etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Poznavanje kazenske odgovornosti v zdravstveni negi ni zadovoljivo. Sklep. Člani negovalnega tima morajo poznati kazensko odgovornost v svojem poklicu, zato so nujno potrebna dodatna izobraževanjih s področja kazenskega prava.
Ključne besede: strokovna napaka v zdravstveni negi, etika, odgovornost, kazenske sankcije, medicinska sestra
Objavljeno: 11.01.2011; Ogledov: 6464; Prenosov: 1661 
(1 glas)
.pdf Celotno besedilo (3,73 MB)

9.
PRAVNI POLOŽAJ PACIENTA IN AVTONOMIJA NJEGOVE VOLJE
Monika Špindler, 2010, diplomsko delo

Opis: Že stoletja dolgo Hipokratova etična načela nalagajo zdravniku, da vedno in povsod ravna izključno v bolnikovo dobro. Se je pa v vseh teh stoletjih odnos med zdravnikom in bolnikom precej spremenil. Iz zaščitniškega odnosa s strani zdravnika do bolnika je prešel v partnerski odnos oziroma neke vrste zavezništvo, kjer je za uspešno zdravljenje potrebno sodelovanje med zdravnikom in bolnikom. V začetku 20-tega stoletja se je začelo uveljavljati načelo samostojnosti bolnika. Gre za samostojnost bolnika pri odločitvah glede opravljanja medicinskih posegov in predlaganega zdravljenja. S tem se je priznala avtonomnost bolnika oziroma njegova pravica, da sprejme ali odkloni predlagan medicinski poseg ali zdravljenje. Zdravnik ima dolžnost posredovati bolniku vse informacije glede predlaganih postopkov, seveda na bolniku razumljiv način. Po pogovoru se lahko bolnik s predlaganimi posegi in postopki zdravljenja strinja ali pa tudi ne. Ima vso pravico predlagane posege ali zdravljenje odkloniti. V takem primeru sta zdravnik in bolnik dolžna poiskati rešitev, s katero se oba strinjata oziroma je za oba sprejemljiva. Tako zdravnik ni več samo svetovalec ampak je postavljen tudi v vlogo pogajalca. Pravico bolnika do samostojnega odločanja oziroma avtonomnosti je treba spoštovati. Vsekakor pa je osnova za dober odnos med zdravnikom in bolnikom medsebojno spoštovanje, zaupanje, česar pa je v današnjem času vedno manj.
Ključne besede: medicinska etika, zdravnik, bolnik, odnos zdravnik-bolnik, pojasnilna dolžnost, informirana privolitev, avtonomija bolnika.
Objavljeno: 06.07.2010; Ogledov: 2929; Prenosov: 938
.pdf Celotno besedilo (663,56 KB)

10.
Pojav etičnih problemov in dilem, v zdravstveni negi na psihiatričnem področju
Ivan Hošnjak, 2009, diplomsko delo

Opis: Zdravstvena nega je edinstvena etična praksa, ker predstavlja poseben način vstopanja v svet drugih ljudi. Vstopanje v življenja drugih mora biti dobro, pravilno in koristno, da doseže pričakovani cilj - pomoč posamezniku pri zadovoljevanju njegovih individualnih potreb. Posameznikovo presojanje o tem, kaj je prav in kaj ne, se odraža v individualni oceni moralnega. Saj ima vsakdo ima svoja stališča, prepričanja in vrednote o obsegu, širini in pomenu določenega dejanja in ravnanja. Število situacij, ko se pri svojem delu medicinske sestre srečujejo s številnimi etičnimi vprašanji, dilemami, stiskami, in z odločitvami je nepregledno.
Ključne besede: etika, etični problemi in dileme, medicinska sestra, psihiatrija, psihiatrična zdravstvena nega, osnovne življenjske aktivnosti, pacient
Objavljeno: 15.07.2009; Ogledov: 7369; Prenosov: 1690
.pdf Celotno besedilo (569,14 KB)

Iskanje izvedeno v 0.28 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici