| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


181 - 190 / 297
Na začetekNa prejšnjo stran15161718192021222324Na naslednjo stranNa konec
181.
ODPADNI MATERIALI PRI LIKOVNIH DEJAVNOSTIH S PODROČJA KIPARSTVA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Lidija Pejčić, 2014, magistrsko delo

Opis: Živimo v času tehnološkega napredka in rasti svetovnega prebivalstva, ki hkrati za svoj obstoj ustvarjata v okolju neugodne posledice. Sedanje ekološko stanje nas spodbuja k razmišljanju in reševanju položaja, v katerega je zabredel človek s sodobnim, a za naravo ogrožajočim načinom življenja. Narava je izčrpana od posegov vanjo, okolje pa je prepolno z negativnimi vplivi materialnega obilja. Človek mora najti zagon in poti, da bo izboljšal kakovost življenja zase in za prihodnje rodove. Napredek človeštva bi moral zagotavljati zmernost v porabi dobrin in omogočati varnost naslednjim rodovom. Razviti je treba torej tak način, ki bo trajnosten, varen in ki bo vzpostavljal ravnovesje med potrebami in porabo dobrin za vse generacije. Pojmi kot so: ekologija, varstvo narave, trajnostni razvoj, se zato vse pogosteje omenjajo in postajajo predmet mnogih razprav. Z magistrsko nalogo smo raziskali mnenja vzgojiteljic o ekologiji in trajnostnem razvoju, o vrednotah in okoljskih problemih, s katerimi seznanjajo predšolske otroke. Zanimalo nas je, v kolikšni meri uporabljajo pri vzgojnem delu odpadne materiale, in kako pogosto ter pri katerih vzgojnih področjih. V prvem delu magistrske naloge predstavljamo pedagoške vidike, povezane z ekologijo in trajnostnim razvojem, vključujemo pa tudi embalažo in odpadne materiale ter ugotavljamo njihovo uporabo pri likovnih dejavnostih na področju kiparstva v predšolskem obdobju. V empiričnem delu predstavljamo rezultate ankete za vzgojiteljice. Zajeti vzorec, N = 139, so izpolnjevale vzgojiteljice vseh vrtcev v Mariboru. Ankete smo obdelali s pomočjo deskriptivne in inferenčne statistike (χ2 - preizkus in Mann Whitneyev preizkus razlik). Raziskava je pokazala, da se vzgojiteljice zavedajo pomena vrtca in vzgojnih aktivnosti v povezavi z ekološkimi vsebinami. Pri večini vzgojnih področij pogosto uporabljajo odpadne materiale iz razlogov, da spodbujajo ustvarjalnost in domišljijo otrok ter jih posledično s tem seznanjajo s posledicami kopičenja odpadkov.
Ključne besede: ekologija, trajnostni razvoj, odpadni materiali, predšolski otrok, likovne dejavnosti.
Objavljeno: 23.07.2014; Ogledov: 1242; Prenosov: 142
.pdf Celotno besedilo (1,61 MB)

182.
POROZNI POLIMERI IZ ALIFATSKIH URETANSKIH DIAKRILATOV
Davor Bezget, 2014, diplomsko delo

Opis: Na osnovi monomera alifatski uretanski diakrilat (AUD) smo želeli z uporabo emulzij sintetizirati porozne poliHIPE materiale. Zaradi različne uporabe poliHIPE materialov je pomembno, da poskušamo sintetizirati le te z različnimi monomeri. Posledično dobimo različne kemijske in fizikalne lastnosti. Ker so določeni poliHIPE materiali trdi in krhki, smo želeli sintetizirati bolj prožen material. V kombinaciji z alifatskim uretanskim diakrilatom smo uporabljali tudi stiren, divinil benzen, divinil adipat in tetratiol (pentaeritritol tetrakis(3-merkaptopropionat)). Sintezo smo izvajali v steklenem reaktorju. K organski fazi, ki so jo sestavljali monomeri, surfaktant, topilo in iniciator smo po kapljicah dodajali vodno fazo, ki jo je predstavljala deionizirana voda z raztopljenim kalcijevim kloridom. S pomočjo propelerskega mešala smo pri 300 obr/min po 60 min dobili emulzijo. Za polimerizacijo te emulzije smo uporabljali dva različna postopka; termično polimerizacijo in fotopolimerizacijo. Polimere smo čistili z etanolom in destilirano vodo. Monolite, ki smo jih dobili s termično polimerizacijo, smo čistili v Soxletovem aparatu. Vzorce smo sušili v digestoriju, nekatere tudi v vakuumskem sušilniku. S spreminjanjem sestave organske faze smo želeli dobiti porozen poliHIPE monolit. Stabilnost emulzije in polimerizacija je bila v večina primerih uspešna. Problem pa je nastal, ker so se monoliti v času sušenja zelo krčili. Kemijsko sestavo vzorcev smo spremljali s FTIR spektroskopijo. Za nas najpomembnejši signali so bili za vezi N-H, C-O, C=O. Ti signali nam dokazujejo vsebnost alifatskega uretanskega diakrilata v vzorcu. Strukturo vzorcev smo analizirali s SEM mikroskopijo. Te posnetke smo naredili s posušenimi vzorci in z vzorci, ki se še niso sušili. Polimerizacija stabilnih emulzij je uspela, vendar so SEM posnetki pokazali, da večina vzorcev nima tipične poliHIPE morfologije. Vzorec, ki je imel samo 5% vsebnost alifatskega uretanskega diakrilata je pokazal lepo poliHIPE strukturo. Prvi cilj, uspešna polimerizacija z alifatskim uretanskim diakrilatom, je bil dosežen. Drugi cilj je pa bil sintetizirati poliHIPE material, to pa nam je uspelo samo v primeru z malo vsebnostjo alifatskega uretanskega diakrilata.
Ključne besede: porozni polimeri, emulzije z visokim deležem notranje faze, poliHIPE materiali, emulzijska polimerizacija, klik reakcije, tiol-en polimerizacija
Objavljeno: 03.06.2014; Ogledov: 1684; Prenosov: 226
.pdf Celotno besedilo (3,98 MB)

183.
IZBOLJŠANJE RAVNANJA Z ODPADKI V PODJETJU STROJNE INDUSTRIJE
Siniša Siračevski, 2014, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo obravnava problematiko ureditve ravnanja z odpadki v podjetju strojne industrije. Področje ravnanja z odpadki pred uvedbo sprememb ni bilo ustrezno urejeno. Posledice so bile neurejeno delovno okolje, slaba preglednost nad porabo surovin in delovnih sredstev ter visoki stroški za ravnanje z odpadki. Ker pri proizvodnih dejavnostih v podjetju nastajajo tudi določene vrste odpadkov, ki sodijo po svojih značilnostih med nevarne snovi, je obstajala tudi nevarnost nesreč, ki bi lahko povzročile škodljive posledice za okolje ali zdravje ljudi. Zato je bilo treba v podjetju nujno uvesti celovit sistem za ravnanje z odpadki. Potrebe po sistematičnem urejanju odpadkov so bile še posebej nujne, ker gre za hitrorastoče podjetje in se obseg proizvodnje, z njim pa tudi količine nastalih odpadkov zelo hitro povečujejo. V diplomskem delu so v teoretičnem delu predstavljeni glavne značilnosti problematike odpadkov, temeljni koncepti sodobnega ravnanja z odpadki, klasifikacija odpadkov in možnosti recikliranja posameznih vrst odpadkov. Pri tem so seveda vključene tiste vrste odpadkov, ki nastajajo v podjetju. Nato je prikazano ravnanje z odpadki pred uvedenimi spremembami in podana kritična analiza ravnanja. V modelu rešitve je prikazan uvedeni model ravnanja z odpadki v podjetju. Prikazani so tehnični, organizacijski, kadrovski in finančni vidiki modela. Nastale spremembe so bistvenega pomena za organizacijo dela zaposlenih in vodenja evidence. Posledica je bila ureditev prostorov, ki izpolnjujejo zakonske predpise in omogočajo varno shranjevanje
Ključne besede: Odpadni materiali, skladiščenje materialov, proizvodni proces, organizacija dela, zakonodaja.
Objavljeno: 03.07.2014; Ogledov: 693; Prenosov: 146
.pdf Celotno besedilo (4,52 MB)

184.
Razvoj inteligentne embalaže v Mlekarni Celeia d.o.o.
Teja Osetič, 2014, diplomsko delo/naloga

Opis: V diplomskem delu smo raziskali različne možnosti nadgradnje embalaže v inteligentno embalažo. V tem kontekstu smo embalažo opredelili, spoznali njene naloge in različne embalažne materiale. Z raziskavo smo želeli odkriti probleme, ki so neposredno povezani z uvedbo novosti, kot so prilagoditev temperature v proizvodnih prostorih, pakirnih prostorih in skladiščih, saj so časovno temperaturne nalepke ireverzibilne. Raziskovali smo tudi prednosti in slabosti dodajanja kromosomnih barvil ali časovno temperaturnih nalepk na embalažo. Odkrili smo, da se zaradi dodanega inteligentnega elementa embalaži poveča njena cena. Povečata se tudi zadovoljstvo in zaupanje kupcev, hkrati pa se zmanjša možnost napak v poteku hladne verige. S tem povečamo tudi pozornost vseh sodelujočih v hladni verigi in njihov odziv na morebitne napake, kar nam zmanjša možnost odpoklica izdelka zaradi neustreznosti v transportu in skladiščenju.
Ključne besede: inteligentna embalaža, časovno temperaturna nalepka, kupec, embalažni materiali, mlekarna Celeia
Objavljeno: 26.01.2015; Ogledov: 688; Prenosov: 255
.pdf Celotno besedilo (2,15 MB)

185.
ANAEROBNA DIGESTIJA LIGNOCELULOZNIH MATERIALOV S PREDOBDELAVO Z GLIVAMI LESNE TROHNOBE
Jernej Rotar, 2014, diplomsko delo

Opis: Lignocelulozni materiali (les, slama, stebla alternativnih rastlin, različni agroživilski ostanki) lahko vsebujejo velik delež lignina, ki ga bakterije težko predelujejo v bioplin. Zato ostane lignin neizkoriščen pri anaerobni razgradnji materiala. S predobdelavo z različnimi glivami ga je mogoče pretvoriti v obliko, ki je primernejša za bakterije. Tako predobdelan lignin bakterije bolje izkoristijo in ga lažje predelajo v bioplin. V laboratorijskem merilu smo želeli izboljšati učinkovitost proizvodnje bioplina iz lignoceluloznih materialov. Kot substrat smo uporabili les, ki smo ga predhodno predobdelali z glivama Trametes versicolor in Hypoxylon fragiforme. Naredili smo tudi nekaj mešanic substrata s piščančjim gnojem ter proučili vpliv na proizvodnjo bioplina. Za primerjavo smo uporabili rezultate, dobljene z uporabo neobdelanih substratov ter čiste celuloze in inokuluma. Proučevali smo vpliv deleža lignina v lignoceluloznih materialih na količino nastalega bioplina v procesu anaerobne digestije. Poleg tega smo spremljali potek anaerobne digestije in nastajanja bioplina ter časovno spremembo vsebnosti lignina v lignoceluloznih materialih obdelanih z glivo in med procesom anaerobne digestije. Ugotovili smo, da je pri anaerobni digestiji obdelanega lesa nastalo nekoliko več bioplina kot pri neobdelanem. Če primerjamo predobdelavo z glivama, je proizvodnja bioplina iz predobdelanega materiala z glivo Hypoxylon fragiforme višja, kot iz predobdelanega materiala z glivo Trametes versicolor. Dodatek piščančjega gnoja k lesu pa ima učinkovit vpliv na donos bioplina.
Ključne besede: lignocelulozni materiali, lignin, bioplin, predobdelava z glivami, anaerobna digestija
Objavljeno: 26.09.2014; Ogledov: 1035; Prenosov: 168
.pdf Celotno besedilo (2,29 MB)

186.
HIŠA PO BIO-EKOLOŠKIH PRINCIPIH
Polona Sever, 2014, delo diplomskega projekta/projektno delo

Opis: V diplomskem izpitu je predstavljena idejna zasnova sodobne enodružinske hiše, ki je zasnovana po bio-ekoloških principih. Hiša s svojo tehnologijo grajenja, sestavo ter uporabo minimalno škodi okolici ter za svoje delovanje uporablja izključno alternativne vire energije. V veliki meri se posvečamo gradnji z nekdaj zelo razširjeno slamo in ilovico, ki imata izjemne lastnosti ter bogato zgodovino. Materiala sta zelo obstojna ter v izobilju, lahko ju ponovno uporabimo, recikliramo ali pa enostavno pustimo, da se razgradita v naravnih ciklih okolja. Pri gradnji združujemo zahteve sodobnega človeka in izročilo preteklosti ter človeku nudimo dom za dušo in telo.
Ključne besede: bio-ekološka hiša, biološka hiša, ekološka hiša, naravni materiali, slama, ilovica, les
Objavljeno: 11.09.2014; Ogledov: 894; Prenosov: 96
.pdf Celotno besedilo (4,37 MB)

187.
DVOSTANOVANJSKI OBJEKT: ZASNOVA MEDITERANSKEGA POČITNIŠKEGA OBJEKTA
Nastja Klinc, 2014, delo diplomskega projekta/projektno delo

Opis: Diplomsko delo obravnava pomen počitniških hiš in razloge za njihov nastanek. Obravnavana je tradicionalna hiša hrvaške Istre, njen razvoj in zanjo značilni avtohtoni materiali. Navedenih je tudi nekaj referenčnih primerov, kjer sta uporabljena kamen in les kot gradbeni material. Drugi del diplomske naloge obsega izvedbene načrte hiše, ki je umeščena v naselje Peroj na Hrvaškem. Gre za dvostanovanjsko hišo, ki je namenjena veččlanski družini in ima razgibano ter funkcionalno tlorisno zasnovo. Objekt je zgrajen iz lokalno dostopnih materialov in oblikovan glede na obstoječo okoliško pozidavo.
Ključne besede: arhitektura, počitniški objekt, avtohtoni materiali, izvedbeni načrti
Objavljeno: 22.09.2014; Ogledov: 666; Prenosov: 142
.pdf Celotno besedilo (7,24 MB)

188.
ENERGETSKA HIŠA ZGRAJENA IZ NARAVNIH MATERIALOV
Krista Lapuh Krulc, 2014, magistrsko delo

Opis: Magistrska naloga opisuje idejno zasnovo za gradnjo bio-ekološke hiše s poudarkom na energetski učinkovitosti. Opisane so vrste bioloških materialov in zasnova vseh elementov konstrukcijskih sklopov stavbe iz bioloških materialov na podlagi zgodovinskih izkušenj iz našega okolja. Prav tako je opisana zasnova energetskega sistema biološke hiše s tradicionalnim gretjem na lesno biomaso. Energetska zasnova biološke hiše je podprta z energetskim izračunom in potrditvijo predpisanih energetskih kazalcev, ki so izračunani s pomočjo programa za izdelavo energetske izkaznice.
Ključne besede: energetska bio-ekološka hiša, naravni materiali, energetska učinkovitost objektov, energetska izkaznica.
Objavljeno: 04.12.2014; Ogledov: 1129; Prenosov: 281
.pdf Celotno besedilo (3,31 MB)

189.
BAROČNI ORNAMENTI NA OBLAČILIH IN NA ARHITEKTURNIH FASADAH NA SLOVENSKEM
Kaja Jagodnik, 2014, diplomsko delo

Opis: Ornament je kot okrasna dekoracija prisoten že dolgo časa. Njegova zgodovina sega vse do obdobja neolitika. Obdobje baroka ornament še dodatno obogati z najrazličnejšimi novimi okrasnimi elementi. Slednje najdemo tako v umetni obrti kot arhitekturi. V tekstilu so v največji meri prisotni rastlinski in geometrični ornamenti, medtem ko pri arhitekturi poznamo geometrične oziroma nepredmetne ornamente, rastlinske in živalske ornamente ter ornamente, ki izvirajo iz človeških oblik. Baročne materiale pri oblačilih predstavljajo številne vrste tkanin oziroma blaga, ki odražajo tudi status posameznikov v družbi. Črni žamet, svila, bela čipkasta tančica, potiskano platno, škrlat, atlas, damast, žoržet so primeri tkanin, ki so bile značilne za višje sloje (plemstvo, bogato meščanstvo), medtem ko je pri nižjih slojih (kmetje) največ v uporabi navadno blago, groba sukna, platno, usnje. Odkrita čipka iz Valvazorjeve družinske grobnice ter pisni viri so zelo pripomogli k rekonstrukciji oblačil Janeza Vajkarda Valvazorja ter njegove žene Ane Maksimile Valvazor. Odkritja kažejo, da sta omenjena zakonca sledila baročni modi v Evropi, ki je bila značilna za višje sloje. Z baročnih portretov iz Narodnega muzeja Slovenije je prav tako možno proučevati oblačilno modo tistega časa. Arhitekturne baročne fasade v Ljubljani, tako sakralnih kot profanih stavb, nam razkrijejo bogato ornamentiko. Slednja je delo štukaterjev, ki so bili v tistem času združeni v cehih. Iz naključno izbranih primerov, ki zajemajo rekonstrukciji dveh oblačil iz obdobja baroka, deset baročnih portretov iz Narodnega muzeja Slovenije in številne baročne arhitekturne fasade na območju mesta Ljubljane, je zaznati povezave. Slednje se osredotočajo na področje ornamentike.
Ključne besede: ornament, barok, tekstilni ornamenti, arhitekturni ornamenti, baročni materiali, baročna oblačila, ljubljanska baročna arhitektura
Objavljeno: 07.10.2014; Ogledov: 1263; Prenosov: 285
.pdf Celotno besedilo (9,29 MB)

190.
Toplotno udobje pri športni aktivnosti
Valerija Kotnik, 2014, diplomsko delo

Opis: V okviru diplomskega dela je bila izvedena raziskava toplotno-fiziološkega udobja testne osebe pri nošenju športnih majic pri športni aktivnosti. Za ta namen je bil raziskan vpliv treh različnih športnih majic na toplotno udobje testne osebe v toplem okolju, in sicer bombažne majice in dveh podobnih modelov športnih majic, izdelanih iz outlast pletenine. Raziskava je bila izvedena pri umetno ustvarjenih klimatskih pogojih v računalniško vodeni klima komori, tj. pri temperaturi zraka: 25 °C, 29 °C in 33 °C ter konstantni relativni zračni vlažnosti 50 % in hitrosti gibanju zraka 0,5 ms-1. Toplotno udobje testne osebe je bilo določeno na podlagi eksperimentalne metode merjenja sprememb fizioloških veličin, kot so: srednja temperatura kože, srčna frekvenca in vlažnost kože ter količine izhlapelega znoja. Poleg neposrednega merjenja spremembe fizioloških parametrov je bilo izvedeno tudi vrednotenje subjektivnega občutka udobja testne osebe pri nošenju analiziranih športnih majic. Za ta namen je bil glede na zahteve standarda oblikovan vprašalnik, na katerega je testna oseba odgovarjala pred, med in po raziskavi. Na podlagi dobljenih rezultatov raziskave je ugotovljeno, da vrsta in lastnosti oblačila, v raziskanem primeru športne majice, neposredno vpliva na toplotno počutje testne osebe pri športni aktivnosti.
Ključne besede: Fiziologija oblačil, fazno spremenljivi materiali (PCM), športne majice, toplotne lastnosti, udobje, subjektivna ocena udobja.
Objavljeno: 21.11.2014; Ogledov: 833; Prenosov: 60
.pdf Celotno besedilo (1,68 MB)

Iskanje izvedeno v 0.26 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici