| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 454
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
1.
Izredno poučevanje na daljavo in skupna izobraževalna točka Razlagamo.si
Nika Kores, 2021, magistrsko delo

Opis: V situaciji covida-19 se večkrat uporablja obrnjeno učenje (ang. flipped learning) z vnaprej pripravljenimi videoposnetki. Namen magistrske naloge je ugotoviti značilnosti videorazlag na portalu Razlagamo.si in preveriti, kako razlage sledijo teoretičnim smernicam. V magistrski nalogi smo podali smernice za izdelavo učinkovitih videorazlag, ki izhajajo iz pregleda literature in izkušenj, ki jih je mednarodna skupnost pridobila med širjenjem covida-19. Uporabili smo kombinirano kvalitativno in kvantitativno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Pregledali smo 739 videorazlag, pri čemer smo se pri vsebinski analizi omejili le na matematične vsebine. Tako smo pri vsebinski analizi pregledali 491 videorazlag. Z deskriptivno in inferenčno statistiko smo odgovorili na vprašanje sledenja spoznanjem iz (zelo redke) pregledane literature. S pomočjo uporabe kombiniranega učenja smo pripravili primer poučevanja po modelu »en teden v šoli, en teden na daljavo« za 8. razred s pomočjo uporabe videorazlag s portala Razlgamo.si in interaktivnih digitalnih učbenikov. Prav tako smo upoštevali elemente formativnega spremljanja. Rezultati kažejo, da videorazlage na Razlagamo.si sledijo smernicam izdelave učinkovitih konceptualnih videoposnetkov. Nadgradnje so mogoče tako s tehničnega (npr. dolžina, struktura, uporabljena orodja) kot s pedagoškega vidika (npr. vključevanje sodelovalnega učenja). Na osnovi pridobljenih rezultatov menimo, da je model Razlagamo.si učinkovit tudi v situaciji, ko je le  del populacije učencev in dijakov vključen v izobraževanje na daljavo.
Ključne besede: krizno poučevanje na daljavo, obrnjena učilnica, videoposnetki, matematika
Objavljeno: 19.10.2021; Ogledov: 22; Prenosov: 5
.pdf Celotno besedilo (1,31 MB)

2.
Uspešna raba informacijsko komunikacijske tehnologije pri poučevanju matematike
Nino Golčman, 2021, magistrsko delo

Opis: Danes je za potrebe poučevanja na voljo ogromno različnih možnosti, klasičnih tradicionalnih učil, interaktivnih tabel, digitalnih medijev in pripomočkov. Učitelji smo v poplavi ponudbe upravičeno zmedeni, saj se od nas pričakuje, da bomo izbrali optimalno kombinacijo metod in pripomočkov. Naloga predstavlja teoretično ozadje uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije pri poučevanju matematike, opisuje, predstavi in vrednoti izbrana programska orodja in aplikacije, analizira nekatere predloge ter ponudi primere dobrih praks s konkretnimi primeri uporabe pri pouku matematike. Zajema pa tudi predstavitev lastno razvite aplikacije za medpredmetno povezovanje, ki pripomore k približevanju matematike učencem in izboljšuje odnos učencev do nje. Uporabljene aplikacije in pripomočki ne smejo biti sam zase poceni »šov«, ki nima nobenega pozitivnega učinka na boljše znanje, ampak mora res olajšati razumevanje nekega težkega koncepta. Prav zato v nalogi kritično vrednotimo ponujene možnosti in izbiramo tiste, ki prispevajo k boljšemu razumevanju in dajejo rezultate.
Ključne besede: Aplikacije in orodja, matematika, didaktika, pouk in poučevanje, IKT, šola.
Objavljeno: 03.05.2021; Ogledov: 119; Prenosov: 16
.pdf Celotno besedilo (4,87 MB)

3.
Ikonična in simbolna reprezentacija števila v predšolskem obdobju
Nastja Štucl, 2020, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo v teoretičnem delu zajema področje matematike v predšolski vzgoji, natančneje razvoj pojma število, s katerim se srečajo otroci v dveh oblikah in sicer v ikonični (pike) in simbolni (številke) reprezentaciji. Poudarek naloge je na aktivnostih, ki so bile izbrane po pregledu literature ter na skozi aktivnosti razbrane težave, ki se pojavijo pri razvoju pojma število v predšolskem obodbju. Praktični del diplomskega dela zajema tri izbrane aktivnosti, ki smo jih tudi izvedli in evalvirali.
Ključne besede: matematika, vrtec, število, številke, subitizacija
Objavljeno: 05.02.2021; Ogledov: 230; Prenosov: 32
.pdf Celotno besedilo (1,42 MB)

4.
REŠEVANJE LINEARNIH REKURZIVNIH ENAČB
Sonja Cank, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi so predstavljene osnove kombinatorike, ki so potrebne za razumevanje rekurzije. Reševanje linearnih rekurzivnih enačb,lastnosti ter uporaba pa so jedro diplomskega dela.V uvodnem poglavju je razloºeno, kaj pomeni rekurzivno podajanje formule. Nato je na primeru razloºen postopek re²evanja linearnih rekurzivnih ena£b. Najprej si bomo pogledali homogene linearne rekurzivne enačbe s konstantnimi koeficienti, na to nehomogene enačbe in za konec še reševanje sistema linearnih rekurzivnih enačb. V vsakem poglavju so rešeni konkretni primeri.
Ključne besede: matematika, kombinatorika, linearne rekurzivne enačbe, karakteristični polinom, homogena enačba, splošna rešitev, partikularna rešitev.
Objavljeno: 03.02.2021; Ogledov: 133; Prenosov: 13
.pdf Celotno besedilo (276,61 KB)

5.
Uporaba informacijske tehnologije pri zgodnjem učenju in poučevanju matematike v vrtcu
Špela Jazbec, 2020, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu so raziskana mnenja vzgojiteljev o uporabi tehnologije pri učenju in poučevanju matematike v vrtcu. Delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu so predstavljene prednosti in pasti uporabe tehnologije v procesu izobraževanja. Opisana je uporaba tehnologije pri učenju in poučevanju matematike. Zapisanih in opisanih je pet matematičnih področji, področja imajo pripisane primere brezplačnih in prosto dostopnih matematičnih računalniških aplikacij. V empiričnem delu je raziskana uporaba tehnologije v vrtcu s poudarkom na uporabi matematičnih računalniških aplikacij. Med drugim smo analizirali pogostost uporabe tehnologije v pedagoškem delu, vzgojiteljeve razloge za uporabo in neuporabo tehnologije v oddelku, možnost dostopa do tehnologije itd. Podatki so bili pridobljeni z anketnim vprašalnikom, ki je vseboval vprašanja odprtega in zaprtega tipa. Ti podatki so analizirani s programom SPSS in predstavljeni s tabelaričnimi prikazi. Glavna ugotovitev raziskave je, da večina vzgojiteljev ne uporablja tehnologije pri poučevanju in učenju matematike v oddelku, a se matematika kljub temu uvršča med področja kurikuluma, pri katerih se vzgojitelji najpogosteje poslužujejo uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Ključne besede: informacijska tehnologija, matematika, otrok, predšolsko obdobje, računalniške aplikacije
Objavljeno: 21.01.2021; Ogledov: 252; Prenosov: 46
.pdf Celotno besedilo (1,99 MB)

6.
Vloga spola pri učenju matematike z vidika mnenj različnih generacij
Rebeka Matečko, 2020, magistrsko delo

Opis: V povezavi z učenjem matematike so se med ljudmi v preteklosti razširili številni stereotipi, ki lahko vplivajo na uspešnost posameznika pri matematiki in nadaljnjo poklicno pot. V teoretičnem delu naloge so predstavljeni afektivni vidiki učenja matematike, učenje in poučevanje matematike nekoč in danes, samoregulacija učenja, razlike med spoloma pri izobraževalnih dosežkih, rezultati dosedanjih raziskav PISA in TIMSS na področju matematike na ravni spola, dosedanje raziskave na področju vpliva spola na učenje matematike, stereotipi o matematiki in vloga odraslih pri oblikovanju odnosa, prepričanj oz. stereotipov o matematiki. V empiričnem delu naloge je podrobneje predstavljen potek raziskave, katetre namen je bil raziskati mnenje različnih generacij o vplivu spola na učenje matematike. Zanimalo nas je, ali obstajajo s tem povezane razlike med različnimi generacijami udeležencev (od osnovnošolcev do starostnikov nad 60 let). Za raziskovanje smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo. Raziskava je temeljila na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu 202 oseb različnih generacij. Podatke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika. Rezultati so pokazali, da med ženskimi in moškimi udeleženci raziskave ni statistično značilnih razlik v njihovem mnenju o vplivu spola v matematiki. Le pri vprašanju, ali so za poklic znanstvenika primernejša dekleta ali fantje, se je izkazalo, da več moških (42,9 %) kot žensk (21,6 %) meni, da so za poklic znanstvenika primernejši fantje. Pri primerjavi mnenj glede na starost udeležencev se je izkazalo, da se mnenje različnih generacij o vplivu spola na učenje matematike razlikuje. Največ anketirancev ne glede na starost sicer meni, da so pri učenju matematike enako uspešna tako dekleta kot fantje, vendar pa kar 32,3 % najmlajših anketirancev (mlajših od 20 let) meni, da so dekleta pri matematiki uspešnejša. Več mlajših kot starejših anketirancev je prepričanih, da so fantje spretnejši v uporabi računalnika in da so za poklic znanstvenika in računalničarja primernejši fantje. Več anketirancev iz starejših kot mlajših starostnih skupin meni, da so po mnenju učiteljev pri matematiki uspešnejši fantje.
Ključne besede: matematika, učenje, vloga spola
Objavljeno: 22.12.2020; Ogledov: 159; Prenosov: 16
.pdf Celotno besedilo (1,32 MB)

7.
Zamaški kot pripomočki za razvijanje matematičnih sposobnosti predšolskega otroka
Sabina Boltes, 2020, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo z naslovom Zamaški kot pripomočki za razvijanje matematičnih sposobnosti predšolskega otroka teoretično, praktično in empirično opisuje plastične zamaške, ki nam lahko služijo kot didaktični pripomoček pri matematičnih vsebinah, dejavnostih in igrah s skupino predšolskih otrok. V teoretičnem delu diplomskega dela predstavijamo kako pomembno je zgodnje poučevanje in učenje matematike za razvoj njegovih matematičnih sposobnosti. Namen našega raziskovalnega dela je prikazati, kako uporabi plastične zamaške kot didaktični pripomoček pri razvijanju matematičnih sposobnosti predšolskih otrok, in sicer skozi aktivnosti in igre, v povezavi z matematičnimi vsebinami. Želimo ugotoviti, ali lahko s preprostim plastičnim materialom, kot je zamašek, razvijamo osnovne matematične pojme (urejanje in razvrščanje, relacije, simetrija in aritmetika). V empiričnem delu naloge smo predstavili rezultate raziskave, ki smo jo izvedli v vrtcu s skupino 38 otrok, starih med 4 in 5 let. V praktičnem delu naloge smo z otroki izvedli začetno opazovanje, s katerim smo preverili njihovo predznanje. Nato smo z vsakim otrokom izvedli še končno opazovanje s sedmimi aktivnostim in dvema igrama, na osnovi česar smo ocenili napredek otrok ob spoznavanju vsebin matematike preko aktivnosti. Ugotovili smo, da ob didaktični uporabi zamaška predšolski otrok razvija matematične sposobnosti skozi aktivnosti in igro.
Ključne besede: predšolski otroci, matematika, zamaški, didaktični pripomočki
Objavljeno: 22.12.2020; Ogledov: 365; Prenosov: 49
.pdf Celotno besedilo (2,18 MB)

8.
Medpredmetno povezovanje geografije in matematike v osnovni šoli
Alja Balažič, 2020, magistrsko delo

Opis: Medpredmetno povezovanje v šolah je vse bolj pogosto in zaželeno zaradi povezovanja znanja različnih šolskih področij in njihove prenosljivosti na življenjske situacije. Osrednji namen magistrskega dela je bil na podlagi teoretične analize medpredmetnega povezovanja geografije in matematike pripraviti didaktična gradiva za ure medpredmetnega povezovanja omenjenih dveh predmetov. V teoretičnem delu so povzeta ključna spoznanja, vezana na teorijo medpredmetnega povezovanja, predstavljen je pomen geografije in matematike v osnovni šoli. Predstavljeni so tudi kurikularni dokumenti za osnovno šolo s poudarkom na analizi učnih načrtov obravnavanih predmetov ter njuno medpredmetno povezovanje. Na koncu teoretičnega dela smo na podlagi pregleda in analize izbranih geografskih učbenikov določili matematične kriterije za medpredmetno povezovanje z geografijo. Na tej osnovi smo v aplikativnem delu zasnovali zbirko nalog za ure medpredmetnega povezovanja geografije in matematike, ki je sestavljena iz osmih sklopov nalog – vsak sklop vsebuje predstavitev in uvodna pojasnila, naloge za učence ter rešitve nalog z dodatnimi predlogi in pojasnili za učitelje. V empiričnem delu magistrskega dela smo predstavili rezultate anket, ki smo jih izvedli z učitelji geografije in matematike, vezane na medpredmetno povezovanje v osnovni šoli, in mnenje učiteljev o pripravljeni zbirki nalog. Raziskava je pokazala, da je učiteljem medpredmetno povezovanje pomembno, pri pouku ga uporabljajo v različnem obsegu, zaznavajo pa tudi določene težave. Anketirani učitelji medpredmetno povezujejo geografijo in matematiko na nekaterih področjih ter so pripravljeno zbirko nalog dobro ocenili.
Ključne besede: medpredmetno povezovanje, geografija, matematika, osnovna šola, učni načrt, zbirka nalog
Objavljeno: 07.09.2020; Ogledov: 245; Prenosov: 78
.pdf Celotno besedilo (4,52 MB)

9.
Uzroci slovenskih i hrvatskih osnovnoškolaca za (ne) dovršavanje domaćih zadaća iz matematike
Ines Bistrović, 2020, magistrsko delo

Opis: Domaća zadaća ima važnu odgojnu ulogu, njome se utvrđuje nastavni sadržaj, stječu radne navike, kreativnost, potiče se mišljenje, samostalno djelovanje, ne izvršavaju se samo obaveze prema učitelju već se i direktno gradi sebe kao učenika, radnika i osobu. Ovaj rad tematizira uzroke dovršavanja odnosno ne dovršavanje domaćih zadaća iz matematike. Fokusirali smo se na učenike osnovne škole, šestog, sedmog i osmog razreda, predmet matematika. Zanimali su nas čimbenici koji utječu na dovršavanje odnosno ne dovršavanje domaće zadaće iz matematike. Promatrali smo utjecaj školskog i kućnog okruženja te utjecaj samog učenika s obzirom na postignuće i stupanj dovršavanja domaće zadaće. Kako bismo saznali kakav je stav učenika osnovne škole s obzirom na (ne) dovršavanje domaće zadaće proveli smo anketu. Dobivene rezultate smo usporedili te smo došli do nekih zanimljivih otkrića. U empiričnom istraživanju magistarskog rada precizno smo opisali ta saznanja, kao npr. saznali smo da se većina učenika usredotoči na domaću zadaću i dok ju ne završi ne razmišlja o drugim stvarima. Također zanimljiva je spoznaja da učenici ne prepisuju domaću zadaću prije sata ili tijekom odmora, te se uvijek potrude najbolje što mogu napisati domaću zadaću. Saznali smo da u Hrvatskoj učitelj provjerava napisanu domaću zadaću. S druge strane saznali smo i da učenici ne vole matematiku, te da ju ne uče s veseljem, kao i da je matematika za njih dosadna.
Ključne besede: matematika, osnovna škola, dovršavanje, domaća zadaća, učenik
Objavljeno: 13.08.2020; Ogledov: 240; Prenosov: 24
.pdf Celotno besedilo (3,33 MB)

10.
Evalvacija i-učbenika za matematiko v osnovni šoli: razmerje in podobnost v 9. razredu
Tea Horvat, 2019, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu z naslovom Evalvacija i-učbenika za matematiko v osnovni šoli: razmerje in podobnost v 9. razredu smo želeli pridobiti informacije o učinkovitosti i-učbenika pri uresničevanju izobraževalnih ciljev matematike v 9. razredu osnovne šole. V teoretičnem delu magistrskega dela smo se seznanili z IKT in e-gradivi ter nekaterimi dostopnimi evalvacijami e-gradiv. Posebej so nas zanimali: osnovnošolska matematika skozi e-vsebine in e-storitve ter njeno poučevanje in učenje s pomočjo i-učbenikov in apletov. V empiričnem delu smo podrobno opisali pedagoški eksperiment, v katerega so bili vključeni učenci treh oddelkov 9. razreda ene od osnovnih šol v Mariboru. Kontrolna skupina (en oddelek) je bila poučevana s klasičnim tiskanim učbenikom, eksperimentalna skupina (dva oddelka) pa z i-učbenikom. V i-učbeniku smo za namene našega poučevanja preučili temo Razmerje in podobnost, izbrali IKT učno okolje ter določili načine zbiranja in analiziranja podatkov. Zanimal nas je vpliv i-učbenika na boljše oz. slabše učence in razvoj proporcionalnega sklepanja učencev. Ugotovili smo, da so učenci eksperimentalne skupine v finalnem preizkusu znanja dosegli nekoliko višji rezultat kot učenci kontrolne skupine. I-učbenik je pri obravnavi učne teme Razmerje in podobnost pozitivno vplival na učence, slabše od povprečja (z ocenama 1 in 2) in boljše od povprečja (z ocenama 4 in 5). Na proporcionalno sklepanje pa je uporaba i-učbenika le delno vplivala.
Ključne besede: IKT, e-izobraževanje, e-gradiva, delitev e-učbenikov, i-učbenik, aplet, evalvacija i-učbenika, matematika, razmerje in podobnost, proporcionalno sklepanje
Objavljeno: 05.11.2019; Ogledov: 490; Prenosov: 85
.pdf Celotno besedilo (3,69 MB)

Iskanje izvedeno v 0.17 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici