| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 9 / 9
Na začetekNa prejšnjo stran1Na naslednjo stranNa konec
1.
Načrtovanje sistema za medicinsko hipertermijo s pomočjo magnetnih nanodelcev
Jure Prelogar, 2020, magistrsko delo

Opis: Namen magistrske naloge je načrtovati sistem za medicinsko hipertermijo, ki bi ga lahko uporabili pri procesu zdravljenja rakavih obolenj. V prvem delu naloge je predstavljena teorija in uporaba magnetnih tekočin. V drugem delu so podane osnove medicinske hipertermije ter pregled trenutnega stanja na področju medicinske hipertermije. Prav tako je narejena analiza, kako različne veličine vplivajo na grelno moč magnetne tekočine. V zadnjem delu naloge je predstavljen izbrani sistem za izvajanje medicinske hipertermije. Opisani so postopki in izračuni, ki so pripomogli k izbiri, ter rezultati računalniških simulacij.
Ključne besede: medicinska hipertermija, magnetne tekočine, magnetne izgube, SAR
Objavljeno: 03.11.2020; Ogledov: 128; Prenosov: 15
.pdf Celotno besedilo (2,59 MB)

2.
Analiza vpliva magnetnega polja na viskoznost in grelno moč magnetne tekočine
Jakob Vizjak, 2019, magistrsko delo

Opis: Magnetne tekočine sodijo v kategorijo nanomaterialov zaradi velikostnega razreda suspendiranih magnetnih nanodelcev v nosilni tekočini. Njihova uporabnost se kaže na različnih področjih inženiringa, znanosti in medicine. Ena izmed pomembnejših lastnosti magnetne tekočine je viskoznost, ki je bila predmet opazovanja v magistrski nalogi. Vpliv viskoznosti smo preverili teoretično kot tudi eksperimentalno. V teoretičnem delu smo uporabili in prilagodili matematični model izračuna izgub magnetne tekočine v visokofrekvenčnem magnetnem polju ter raziskali vpliv različnih modelov viskoznosti suspenzije in različnih nosilnih tekočin. Za validacijo matematičnega modela izgub smo na izbranem vzorcu opravili serijo meritev izgub po kalorimetrični metodi, pri kateri se glede na temperaturni odziv merjenca ugotovi specifična stopnja absorpcije (SAR). V eksperimentalnem delu naloge smo opravili meritve viskoznosti možnih nosilnih tekočin po dveh različnih metodah, in sicer najprej s Hoepplerjevim in nato z rotacijskim viskozimetrom. V sklopu meritev z rotacijskim viskozimetrom smo sistematično skušali ugotoviti temperaturno odvisnost in dokazati pojav magnetoreologije.
Ključne besede: magnetne tekočine, specifična absorpcijska stopnja, viskoznost, magnetne izgube, magnetno polje
Objavljeno: 22.11.2019; Ogledov: 459; Prenosov: 61
.pdf Celotno besedilo (4,32 MB)

3.
PRIMERJAVA IZGUB MAGNETNIH MATERIALOV V ROTACIJSKEM IN PULZIRAJOČEM MAGNETNEM POLJU
Aljaž Kotnik, 2016, magistrsko delo

Opis: Magistrsko delo obravnava primerjavo izgub, ki nastanejo v magnetnih tekočinah, kadar so te izpostavljene zunanjemu spreminjajočemu magnetnemu polju. Primerjava je obsegala dve vrsti spreminjanja polja, in sicer rotacijsko in pulzirajoče. Meritve so bile opravljene po kalorimetrični metodi, ki temelji na meritvi temperaturnega odziva merjenca, iz katerega se nato ugotovi specifična stopnja absorpcije, iz te pa nato določimo izgube. Delo zajema teoretično ozadje magnetizma in magnetnih materialov, kot tudi magnetnih tekočin. Predstavljene so tudi metode za pridobivanje magnetnih tekočin, karakterizacijo izgub, opisan je merilni sistem in postopek izvajanja meritev. Sklepni del naloge prikazuje rezultate meritev ter ugotovitve razlike izgub med obema vrstama spreminjanja polja.
Ključne besede: Magnetne tekočine, kalorimetrična metoda, SAR, rotacijsko magnetno polje, pulzirajoče magnetno polje.
Objavljeno: 07.12.2016; Ogledov: 1386; Prenosov: 109
.pdf Celotno besedilo (3,49 MB)

4.
ANALIZA VPLIVA KONCENTRACIJE MAGNETNIH DELCEV NA IZGUBE MAGNETNIH TEKOČIN V IZMENIČNEM MAGNETNEM POLJU
Marko Hojan, 2016, magistrsko delo

Opis: Namen magistrskega dela je raziskati odziv segrevanja magnetnih tekočin v spremenljivem magnetnem polju ter ugotoviti njegovo odvisnost od količine magnetnih delcev v magnetni tekočini. Meritve so izvedene s pomočjo kalorimetrične metode, ki bazira na merjenju temperaturnega odziva vzorca magnetne tekočine glede na jakost ter frekvenco magnetnega polja. V delu je okvirno predstavljeno teoretično ozadje magnetizma ter magnetnih materialov, izdelava magnetnih tekočin, načini karakteriziranja magnetnih izgub, ki se kažejo kot segrevanje materiala ter opis principov magnetne in kalorimetrične metode. V nadaljevanju je opisan eksperimentalni del ter oprema, s katero izvajamo meritve, delo pa se zaključi s prikazom in komentarjem rezultatov segrevanja pri različnih jakostih in frekvencah magnetnega polja, koncentracijah magnetnih delcev ter medsebojnih primerjav specifičnih absorpcijskih stopenj posameznih meritev v grafični ter tabelarni obliki. Amplitude in frekvence magnetnega polja so pri izvajanju eksperimentov izbrane tako, da delno omogočajo medsebojno primerjavo rezultatov različnih vzorcev magnetne tekočine.
Ključne besede: magnetne tekočine, SAR, specifična absorbcijska stopnja, magnetne izgube, kolorimetrična metoda
Objavljeno: 04.07.2016; Ogledov: 881; Prenosov: 99
.pdf Celotno besedilo (2,86 MB)

5.
DOLOČANJE MAGNETNIH LASTNOSTI IN IZGUB MAGNETNIH TEKOČIN
Matej Kovač, 2016, magistrsko delo

Opis: Magnetne tekočine so tekočine, v katerih so enakomerno porazdeljeni zelo majhni nanodelci magnetnega materiala, ki so trajno suspendirani v nosilni tekočini. Zaradi svojih posebnih lastnosti jih danes uporabljamo na različnih področjih strojništva in biomedicine. V magistrskem delu je opisan postopek merjenja magnetnih izgub pri vzorcu magnetne tekočine. Meritve smo izvedli v laboratoriju po metodi magnetnega merjenja pri konstnatni ferkvenci in različnih temparaturah vzorca. Pri tej metodi s pomočjo dveh merilnih tuljavic izmerimo magnetno poljsko jakost, gostoto magnetnega pretoka in magnetno polarizacijo. S pomočjo teh signalov tvorimo histerezno zanko, katere površina določa izgube. Na podlagi dobljenih rezultatov so določene specifične moči izgub SPL (specific power loss). Rezultati so podani v grafični obliki in prikazujejo, da se z višanjem temparature vzorca izgube magnetne tekočine manjšajo.
Ključne besede: magnetne tekočine, magnetne izgube, metoda magnetnega merjenja
Objavljeno: 25.05.2016; Ogledov: 1235; Prenosov: 104
.pdf Celotno besedilo (1,88 MB)

6.
Vreteno
Jure Ravnik, 2012, programska oprema

Opis: Vreteno simulira gibanje delcev v viskoznem toku tekočine pod vplivom hidrodinamskih in magnetnih sil. Upoštevane so teža, vzgon, upor, sila zaradi tlačnega gradienta in sila dodatne mase. Ko delci zaidejo v področje nehomogenega magnetnega polja, na gibanje vplivajo tudi magnetne sile. Vreteno simulira redke suspenzije delcev, tako medsebojni vplivi med delci niso upoštevani, prav tako ni vpliva delcev na tekočino.
Ključne besede: prenosni pojavi, viskozni tok tekočine, magnetne sile, programska oprema
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 1334; Prenosov: 40
URL Povezava na celotno besedilo

7.
Sinteza maghemita (γ-Fe2O3) iz piridinskega kompleksa Fe(C5H5N)4Cl2
Maja Smiljan, 2014, diplomsko delo

Opis: Namen diplomske naloge je sintetizirati nanodelce maghemita iz piridinskega kompleksa Fe(C5H5N)4Cl2. Sinteza poteka v dveh stopnjah in sicer priprava piridinskega kompleksa, nato pa hidroliza in oksidacija te rumene soli do γ-železovega oksida ter naknadna dehidracija do maghemita. Uporabljene so različne tehnike hidrolize, oksidacije in dehidracije, ob spreminjanju fizikalnih pogojev. Postopno in sistematično želimo ugotoviti od katerih parametrov (katerih vmesnih stopenj) je odvisna uspešnost sinteze – kakšni so optimalni pogoji za nastanek nanodelcev maghemita in rast njegovih kristalov.
Ključne besede: maghemit, železovi oksidi, železovi hidroksidi, magnetne tekočine, piridin, nanodelci, nanotehnologija, rentgenska praškovna difrakcija, elektronska mikroskopija
Objavljeno: 25.09.2014; Ogledov: 1496; Prenosov: 128
.pdf Celotno besedilo (2,32 MB)

8.
RAZVOJ MERILNIH POSTOPKOV ZA DOLOČITEV MAGNETNIH IZGUB MAGNETNIH TEKOČIN
Miloš Beković, 2011, doktorska disertacija

Opis: Magnetne tekočine sodijo v kategorijo nano-materialov in so po definiciji stabilne koloidne disperzije magnetnih nanodelcev, trajno suspendiranih v nosilni tekočini. Kot takšne imajo določene specifične lastnosti, ki jih s pridom izkoriščajo na različnih področjih, kot na primer v mehaniki za rotacijsko tesnjenje, mehansko blaženje, odvajanje toplote in tudi v biomedicini za ciljno doziranje zdravilnih učinkovin, kontrastni agenti pri slikanju z magnetno resonanco, hipertermiji, itd. Ne glede na aplikacijo pa je za varno in učinkovito rabo potrebno dobro poznavanje fizikalnih lastnosti materiala. V doktorski disertaciji smo obravnavali nekatere lastnosti magnetnih tekočin s poudarkom na obnašanju v izmeničnem magnetnem polju. V tem primeru se magnetni delci oziroma vektor magnetizacije delcev poravnajo s smerjo magnetnega polja, kar opisujeta pojava Brownove in Néelove relaksacije. Obračanje magnetnih domen znotraj materiala opisujemo kot magnetne izgube, katerih posledica je povišanje temperature tekočine. Z višanjem amplitude in frekvence magnetnega polja so izgube intenzivnejše. Ravno ta pojav, ki ga imenujemo hipertermija, se izkorišča v medicini in predstavlja alternativno metodo zdravljenja rakavih tkiv, kjer z vbrizganjem magnetne tekočine v tkivo in njeni izpostavitvi visokofrekvenčnemu magnetnemu polju dosežemo njihovo termično uničenje. Za uspešno izvajanje takšnega zdravljenja pa je bistvenega pomena karakterizacija magnetnih izgub magnetne tekočine. Glavni namen doktorske disertacije je izgradnja merilnega sistema, ki omogoča merjenje parametrov za določitev magnetnih izgub magnetih tekočin. Merilni sistem je zasnovan tako, da z uporabo kalorimetrične metode na osnovi povišane temperature tekočine določi parameter izgub SAR (specific absorption rate). V tem primeru gre za izboljšanje uveljavljene metode, kjer je poudarek na homogenosti magnetnega polja ter na boljši toplotni izolaciji vzorca in okolice. Druga metoda za določitev magnetnih izgub pa je metoda magnetnega merjenja, kjer lahko na osnovi površine histerezne zanke določimo specifične moči izgub SPL (specific power loss). Bistvo metode sta dve merilni tuljavici okoli merjenega vzorca, ki sta bili predhodno umerjeni v magnetni normali in merita inducirani napetosti, na osnovi katerih lahko izračunamo magnetno poljsko jakost v sistemu ter gostoto magnetnega pretoka vzorca. Ta dva signala definirata histerezno zanko, katere površina je proporcionalna magnetnim izgubam. Za komercialno dostopen vzorec magnetne tekočine je izvedena karakterizacija izgub po obeh metodah, kjer so izgube podane v odvisnosti od amplitude in frekvence magnetne poljske jakosti, določena pa je tudi njihova temperaturna odvisnost. V disertaciji je predstavljena tudi analiza magnetnega polja merilnega sistema s pomočjo metode končnih elementov (MKE), v istem sistemu pa je izvedena še termična analiza, kjer temperaturno odvisne izgube povzročijo časovno spremembo temperature vzorca, rezultati obeh analiz pa so skladni z meritvami.
Ključne besede: Magnetne tekočine, magnetni nanodelci, magnetne izgube, merilni postopki, specifična stopnja absorpcije.
Objavljeno: 02.02.2012; Ogledov: 2178; Prenosov: 288
.pdf Celotno besedilo (5,17 MB)

9.
Iskanje izvedeno v 0.19 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici