| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


21 - 30 / 33
Na začetekNa prejšnjo stran1234Na naslednjo stranNa konec
21.
PREHOD PODJETJA IZ REDNEGA POSLOVANJA V POSLOVANJE V LIKVIDACIJI
Alenka Kavar Drinovec, 2015, diplomsko delo/naloga

Opis: Gospodarska družba preneha s svojim poslovanjem in s tem z obstojem zaradi različnih razlogov. V skladu s 402. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) podjetja lahko prenehajo s svojim poslovanjem s pretekom časa, za katerega so bila ustanovljena, na podlagi sklepa skupščine, ki mora biti sprejet z najmanj tričetrtinsko večino, če poslovodstvo ne deluje več kot šest mesecev, če sodišče ugotovi ničnost kapitalske družbe, s stečajem na podlagi sodne odločbe, z združitvijo v kakšno drugo družbo, če se zmanjša osnovni kapital družbe pod minimum, ali če nima delničarjev, ali če ima samo lastne delnice. Podjetje lahko preneha s svojim poslovanjem prostovoljno ali neprostovoljno. O primeru prostovoljnega prenehanja podjetja govorimo, ko skupščina oz. družbeniki sprejmejo sklep o likvidaciji oz. rednemu prenehanju gospodarske družbe. Skupščina družbe x d. d. je dne 6. 7. 2009 sprejela sklep o prenehanju rednega delovanja in začetku likvidacije družbe, in sicer na podlagi in skladno z določilom druge alineje 402. člena Zakona o gospodarskih družbah. Podjetje x d. d. je podjetje z bogato tradicijo. Trend izrazitega padanja naročil se, kot posledica svetovne gospodarske krize, izraziteje kaže od druge polovice leta 2007. Ob sprejemu sklepa o likvidaciji je bila izražena namera lastnikov o ohranitvi zdravih jeder, likvidacijskemu upravitelju pa so bila dana pooblastila, da tudi v postopku likvidacije pridobiva nove posle, pod pogojem, da so ti dobičkonosni. V diplomskem delu želimo predstaviti potek računovodenja in sestavljanja zaključnega računovodskega poročila na presečni dan, težave na katere smo naleteli pri računovodenju in sestavi zaključnega računovodskega poročila na presečni dan 13. 7. 2009 in potek računovodenja in sestavljanja otvoritvene bilance na dan začetka likvidacije 14. 7. 2009. Cilj in namen diplomskega dela je predstaviti potek in potrebne računovodske aktivnosti podjetja, ki se odloči o prenehanju in likvidaciji družbe. Likvidacija podjetja je kompleksen in pogosto tudi dolgotrajen postopek, med katerim se pojavljajo številna vprašanja in dileme.
Ključne besede: podjetje, likvidacija, premoženje, likvidacijski upravitelj, letno poročilo
Objavljeno: 23.12.2015; Ogledov: 871; Prenosov: 74
.pdf Celotno besedilo (408,97 KB)

22.
ANALIZA POROČANJA O IZOBRAŽEVANJU ZAPOSLENIH V POSLOVNIH POROČILIH PODJETIJ, VKLJUČENIH V SLOVENSKI BORZNI INDEKS TOP (SBI TOP)
Pia Perko, 2016, diplomsko delo/naloga

Opis: Diplomsko delo zajema analizo poročanja o izobraževanju zaposlenih v poslovnih poročilih podjetij, vključenih v SBI TOP, ki so med drugim tudi vodilna na svojih področjih v Sloveniji. Na podlagi poslovnih poročil podjetij za leto 2013, v katerih podjetja neobvezno opisno poročajo o zaposlenih in njihovemu izobraževanju, in na podlagi analize drugih delov letnih poročil, smo raziskovali, v kakšnem obsegu izbrane družbe poročajo o udeležencih in vsebini izobraževanj ter koliko časa in stroškov namenijo izobraževanju zaposlenih. Pri tem smo se v diplomskem delu osredotočili na ugotavljanje pomena izobraževanja in razvoja kadrov v izbranih slovenskih podjetjih. Naš cilj je bil ugotoviti, kako kvalitetno obravnavana podjetja poročajo javnosti o izobraževanju zaposlenih. V uvodnem delu diplomskega dela smo ugotovili, da podjetij k poročanju v letnem poročilu o izobraževanju zaposlenih ne zavezuje noben zakon ali drug predpis. Glede na to nismo presenečeni nad ugotovitvijo, da se poročanje v družbah o izobraževanju zaposlenih zelo razlikuje. Ugotovili smo tudi, da se podjetja v večini in vse pogosteje poslužujejo internih oblik izobraževanja, nekatere družbe so za namen izobraževanja celo ustanovile lastne izobraževalne programe. Največ pozornosti pa družbe namenjajo mladim in perspektivnim kadrom. S primerjalno analizo smo v zadnjem delu ugotovili tudi, katera obravnavana podjetja v letnih poročilih največ poročajo o strukturi in izobraževanju zaposlenih in katera so tista, ki poročajo najmanj.
Ključne besede: letno poročilo, izobraževanje zaposlenih, SBI TOP, poročanje
Objavljeno: 01.04.2016; Ogledov: 501; Prenosov: 39
.pdf Celotno besedilo (2,03 MB)

23.
ANALIZA POSLOVANJA ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA MANJŠEGA PODJETJA
Petra Gracar, 2016, diplomsko delo/naloga

Opis: Vsaka gospodarska družba mora ob koncu obračunskega obdobja pripraviti letno poročilo za zunanje poročanje. Vsebine letnega poročila se razlikujejo in so zakonsko predpisane (ZGD-1), v kolikšnem obsegu mora posamezna gospodarska družba poročati. V diplomskem delu smo predstavili obveznosti za pripravo letnega poročila, hkrati pa poudarili pomen analize za sestavo letnega poročila družbe. Za zunanje poročanje morajo majhne družbe poročati z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida ter pojasnili k izkazom. V diplomskem delu smo predstavili pomen poslovnega poročila tudi za majhne družbe. Naredili smo analizo poslovanja družbe X d.o.o. in sestavili poslovno poročilo omenjene družbe.
Ključne besede: letno poročilo, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, poslovno poročilo, analiza poslovanja
Objavljeno: 13.05.2016; Ogledov: 642; Prenosov: 125
.pdf Celotno besedilo (489,41 KB)

24.
Poročanje o tveganjih in njihovem obvladovanju v letnih poročilih - primer Thermana d.d.
Zlatka Pušnik, 2016, diplomsko delo

Opis: Tveganje je verjetnost, da bo rezultat naše poslovne odločitve drugačen od pričakovanega za nas najbolj verjetnega. Podjetje tvega, da se poslovna zamisel delno uresniči ali pa se sploh ne. Od uspešnosti obvladovanja tveganj je odvisno, ali bo podjetje uspešno ali ne. Predstaviti želimo, kako pomembne so kakovostne informacije v letnih poročilih zlasti pri komuniciranju z zunanjimi uporabniki poslovnih informacij. Na podlagi poročanj o tveganjih v letnih poročilih si lahko zunanji uporabniki informacij ustvarijo sliko o varnosti naložb in o plačilni sposobnosti podjetja. Nekatera razkritja so obvezna že po ZGD-1 in SRS, v letnih poročilih pa je zaslediti vse več prostovoljnih razkritij, saj podjetja tako pridobivajo konkurenčno prednost, ko predstavijo dejstva, ki pozitivno vplivajo na okolje, poslovanje podjetja in zadovoljstvo zaposlenih. Pri preučevanju podjetja Thermana d. d. smo ugotovili, da je največji obseg razkritij v letnih poročilih namenjen finančnim tveganjem, in sicer tveganjem, ki dajejo splošne in nevtralne informacije.
Ključne besede: tveganje, izpostavljenost tveganjem, obvladovanje tveganj, letno poročilo, prikaz tveganj v letnih poročilih, prostovoljna razkritja
Objavljeno: 17.08.2016; Ogledov: 494; Prenosov: 43
.pdf Celotno besedilo (1,41 MB)

25.
Poročanje slovenskih bank po MSRP 7
Silva Kočnik, 2016, diplomsko delo

Opis: V Sloveniji so ena izmed pomembnih vej v finančnem posredništvu banke. Kot vsaka družbe, tudi banka pri svojem delovanju prevzema določena tveganja. Po Zakonu o bančništvu je ta tveganja dolžna ugotoviti, meriti, obvladovati in spremljati. Cilj uvedbe MSRP 7, Finančni instrumenti: razkritja, je ravno ta, da bi uredil razkrivanje obvladovanja tveganja in finančnih instrumentov ter s tem poskrbel za večjo preglednost. MSRP 7 tako uporabnikom omogoča, da ocenijo pomen finančnih instrumentov za finančni položaj organizacije in njeno uspešnost. MSRP 7 tako vpeljuje številne nove in obsežne zahteve po razkritjih, kot na primer zagotavljanje kvantitativnih podatkov o izpostavljenosti finančnemu tveganju, pripravo analize občutljivosti za vsako vrsto tržnega tveganja in številne druge zahteve. Dopolnitev Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-H) je uvedla obvezno uporabo MSRP po letu 2005 za banke, zavarovalnice in vsa podjetja, katerih vrednostni papirji kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. V diplomskem delu se bomo osredotočili na razkritja, ki jih MSRP 7 predpisuje in morajo biti vključena v letno poročilo bank. V teoretičnem delu bomo predstavili in pojasnili pojme in zakonske podlage, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi letnih poročil. V praktičnem delu bomo primerjali poročanje izbranih bank, ki poslujejo v Sloveniji glede na vrsto in obseg razkritij. Zanimalo nas bo predvsem ali so razkritja primerjanih bank ustrezna in ali povprečnemu bralcu letnega poročila dajejo bistvene informacije, ki bi ga utegnile zanimati.
Ključne besede: banke, letno poročilo, MSRP 7, razkritja, BASEL II, računovodsko poročanje
Objavljeno: 02.09.2016; Ogledov: 583; Prenosov: 87
.pdf Celotno besedilo (779,43 KB)

26.
Računovodske rešitve srednje velikih gospodarskih družb v Madžarski pred vstopom in po vstopu v Evropsko zvezo
Sabina Sobočan, 2016, magistrsko delo

Opis: Pred vstopom Madžarske v Evropsko zvezo (v nadaljevanju EU) se je veliko gospodarskih družb, tako slovenskih kot tujih, širilo na Madžarsko in obratno. S širitvijo na druge trge so se morale gospodarske družbe prilagajati računovodskim rešitvam in zakonodaji v državi, kjer so želele poslovati. Z vstopom Madžarske v EU (to je 1. maja 2004) se je za države članice EU poslovanje na Madžarskem nekoliko poenostavilo, saj so morale vse polnopravne članice, med drugimi tudi Madžarska, prevzeti pravni red, uredbe in zakonodajo EU. Sprejete smernice EU je morala Madžarska implementirati v svojo zakonodajo na takšen način, da le-ta ni bila v nasprotju s sprejetimi smernicami EU. V magistrskem delu smo raziskali računovodske rešitve srednje velikih gospodarskih družb na Madžarskem pred vstopom in po vstopu v EU, s poudarkom na oblikovanju in pomembnosti internega pravilnika na področju računovodenja za srednje velike gospodarske družbe. V prvi in v drugi fazi, v teoretičnem delu raziskave smo proučili teoretična izhodišča računovodskih rešitev srednje velikih gospodarskih družb na Madžarskem pred in po vstopu v EU. V tretji fazi, v empiričnem delu raziskave, smo z pomočjo ankete in raziskovalnih metod raziskali pomembnost vpliva urejenosti in zapisa računovodske politike srednje velikih gospodarskih družb na Madžarskem pred vstopom in po vstopu v EU. Rezultati so pokazali, da srednje velike gospodarske družbe na Madžarskem pred vstopom in po vstopu v EU niso dajale in ne dajejo velikega pomena na zapis in sprejetje računovodske politike, kljub zakonskim zahtevam, da so le-te morale biti (pred vstopom v EU, to je do 30. 4. 2004) in morajo biti zapisane in sprejete (po vstopu v EU, to je od 1. 5. 2004 do danes).
Ključne besede: Madžarska, Evropska zveza, računovodska načela, računovodska politika, temeljne ekonomske kategorije v računovodenju, srednje velike gospodarske družbe, zavezanci za sestavljanje letnega poročila, letno poročilo, poslovno poročilo, računovodsko poročilo, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, direktiva 2013/34/EU, pravilnik o računovodstvu
Objavljeno: 16.12.2016; Ogledov: 495; Prenosov: 57
.pdf Celotno besedilo (3,16 MB)

27.
PRIMERJALNA ANALIZA LETNIH POROČIL RAZLIČNIH BANK
Miha Pučnik, 2016, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo predstavlja analizo letnih poročil štirih različnih bank in sicer Raiffeisen banka d.d., Raiffeisen Zentralbank Österreich, Zveza bank v Celovcu ter Družbe za upravljanje terjatev bank. Letna poročila so bila napisana v treh različnih jezikih – slovenščina, angleščina in nemščina. V letnih poročilih bank mora biti uporabljen strokovni jezik, ki je namenjen specifični publiki, ki se ukvarja z bančništvom. Za strokovni jezik je značilna strokovna terminologija, v tem primeru bančno-finančna terminologija. Letno poročilo predstavlja eno izmed pomembnejših informacij o poslovanju ter uspehih finančno usmerjenih družb. Vsa letna poročila so običajno napisana v najmanj dveh jezikih. Namen diplomske naloge je analizirati letna poročila glede na strokovno izrazoslovje s področja financ in bančništva, prevodov kazala ter na jezik, ki prevladuje. V teoretičnem delu diplomske naloge je naprej predstavljen pojem prevajanja. Sledi razlaga pojma terminologije ter strokovnega jezika in strokovnih besedil. V nadaljevanju se dotaknemo vprašanja enakopravnosti jezikov v Evropski uniji ter vplivu angleščine na slovenski in nemški jezik. Na koncu teoretičnega dela je dodana še predstavitev vseh štirih bank.
Ključne besede: Letno poročilo, strokovni jezik, strokovna terminologija, prevajanje, strokovno besedilo, enakopravnost jezikov
Objavljeno: 02.09.2016; Ogledov: 1159; Prenosov: 69
.pdf Celotno besedilo (3,40 MB)

28.
ODGOVORNOST ZA NEPRAVOČASNI STEČAJ GOSPODARSKE DRUŽBE KOT POSLEDICA PONAREDITVE PODATKOV LETNEGA POROČILA Z VIDIKA ZAHTEV PRAVA EU
Katarina Moravec, 2016, magistrsko delo

Opis: Insolventnost gospodarske družbe je stanje, za katerega pravo zahteva sprejem ustreznih ukrepov, kot so finančna reorganizacija, prisilna poravnava ali stečaj. Organi vodenja in nadzora so dolžni stanje insolventnosti zaznati dovolj zgodaj, nato pa brez nepotrebnega odlašanja nadaljevati z ukrepi, s katerimi zagotovijo stabilno finančno poslovanje gospodarske družbe. Namen hitrega delovanja je v varstvu interesov upnikov, saj lahko prav ti zaradi zavlačevanja sprejema prepotrebnih ukrepov izgubijo največ. Stanje insolventnosti gospodarske družbe, kot ga določa 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju: ZFPPIPP) se zazna najkasneje ob sestavi letnega poročila, kot enega najpomembnejših korporacijskopravnih aktov vsake gospodarske družbe in podjetnika. Na podlagi tega se lahko ugotovi zadolženost (prezadolženost) gospodarske družbe, strukturo dolgov, zavarovanja, kot tudi realno vrednost premoženja gospodarske družbe. Generalna klavzula v prvem odstavku 61. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) zahteva, da je letno poročilo sestavljeno jasno in pregledno ter da izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti gospodarske družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida. Če so podatki v letnem poročilu ponarejeni tako, da izkazujejo boljše premoženjsko stanje od dejanskega, se stanje insolventnosti ne zazna. Posledično to pomeni, da do pravočasnega sprejema ustreznih ukrepov, kot jih za primer insolventnosti gospodarske družbe določa ZFPPIPP ne pride, kar prinese odgovornost članov organov vodenja in nadzora. Zavlačevanje s predlaganjem stečaja je predvsem v interesu lastnikov gospodarske družbe, ki z odlaganjem pridobijo možnost, da iz gospodarske družbe umaknejo lastna sredstva in ustanovijo novo gospodarsko družbo, s čimer oškodujejo predvsem svoje upnike.
Ključne besede: finančno poslovanje gospodarske družbe, business judgement rule, letno poročilo, harmonizacija bilančnega prava, ponarejanje podatkov letnega poročila, insolventnost, nepravočasni stečaj, odgovornost članov organov vodenja in nadzora, stečajni upravitelj, revizor.
Objavljeno: 06.03.2017; Ogledov: 826; Prenosov: 75
.pdf Celotno besedilo (642,46 KB)

29.
Sprememba pravil revidiranja letnega poročila po noveli zgd-1I
Marko Kosič, 2016, diplomsko delo

Opis: V diplomskem projektu bom predstavil vpliv sprejetja novele ZGD-1I na revidiranje letnega poročila. V delu diplomskega projekta najprej opišem kakšen je sploh namen in vloga letnega poročila ter opredelim kako mora biti letno poročilo sestavljeno. Nato predstavim kako poteka revidiranje letnega poročila kakšen vpliv ima ZGD-1 na revidiranje letnega poročila in revizorjevo poročilo. Novosti, ki jih prinaša novela ZGD-1I so usklajene z Direktivo 2013/34/EU in Direktivo 2014/56/EU, hkrati pa novela urejuje izvajanje Uredbe 1126/2008/ES. Direktiva 2013/34/EU ureja letna poročila in računovodske izkaze gospodarskih družb in konsolidirane računovodske izkaze in poročila nekaterih vrst podjetij. Direktiva 2014/56/EU prinaša novosti glede vsebine revizorjevega poročila in uvaja dodatne zahteve z revizijsko komisijo. Uredba 1126/2008/ES posega v uporabo mednarodnih računovodskih standardov. Zraven sprememb v ZGD-1 pa je na revidiranje pomembno vplivala tudi revizijska reforma, ki vključuje zraven Direktive 2014/56/EU tudi Uredbo 537/2014 s katero želijo Evropska komisija izboljšati izvajanje revizijskih storitev v Evropski uniji.
Ključne besede: ZGD-1I, letno poročilo, revizija, računovodska direktiva, revizijska direktiva
Objavljeno: 30.05.2017; Ogledov: 1087; Prenosov: 68
.pdf Celotno besedilo (1,30 MB)

30.
Poročanje o družbeni odgovornosti bank in zavarovalnic v letnih poročilih
Sabina Škoberne, 2017, magistrsko delo

Opis: Družbena odgovornost podjetja postaja vse bolj aktualna. O družbeni odgovornosti obstaja več definicij, opredelitev, modelov ter standardov in pobud za njeno izvajanje. Družbena odgovornost je prisotna v bankah, saj se povečuje potreba po etičnem in odgovornem ravnanju. Boj proti korupciji in pranju denarja je za banke pomemben del družbeno odgovornega ravnanja. Prav tako komitenti in zaposleni pričakujejo, da banke delujejo družbeno odgovorno. Enako velja za zavarovalnice, saj družbena odgovornost povečuje ugled zavarovalnice, kar predstavlja njihovo konkurenčno prednost. Za organizacije je poleg vključevanja družbene odgovornosti v svoje poslovanje pomembno tudi poročanje o družbeni odgovornosti v svojih letnih poročilih. V nalogi želimo izpostaviti pomembnost poročanja o družbeni odgovornosti. Zanima nas, katere informacije o družbeni odgovornosti izkazujejo slovenske banke in zavarovalnice v svojih letnih poročilih za leto 2014. V raziskavi upoštevamo 60 področij poročanja, ki jih povzemamo po smernicah Global Reporting Initiative G4. Z rezultati raziskave smo ugotovili, da slovenske banke in zavarovalnice več poročajo o ekonomskih kot okoljskih kazalcih ter več o kazalcih odgovornosti produktov kot kazalcih odnosa do družbe. Prav tako slovenske banke v svojih letnih poročilih več poročajo o družbeni odgovornosti kot slovenske zavarovalnice. Obstaja pa statistično značilna pozitivna korelacija med številom zaposlenih in družbeno odgovornostjo ter bilančno vsoto in družbeno odgovornostjo.
Ključne besede: družbena odgovornost, poročanje o družbeni odgovornosti, banke v Sloveniji, zavarovalnice v Sloveniji, letno poročilo 2014, Smernice za globalno poročanje GRI G4.
Objavljeno: 13.07.2017; Ogledov: 518; Prenosov: 133
.pdf Celotno besedilo (1,60 MB)

Iskanje izvedeno v 0.17 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici