| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 13
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
PLOSKE LUTKE IZ PRIJAZNIH GRADIV V OKVIRU PRIKRITEGA KURIKULA
Simona Slavinec, 2010, diplomsko delo

Opis: Otroke navdušujejo najrazličnejše dejavnosti in področja, kar izražajo preko iger in samega pripovedovanja. Navdušujejo pa jih tudi novi, neznani materiali, ki so prijetni na pogled in na dotik. Če pa jih lahko uporabimo celo za tehnično dejavnost, ki v okviru prikritega kurikula povezuje mnoga področja, pa ima to še poseben interakcijski pomen, ki pomeni tudi učenje predšolskega otroka. In prav projektno delo je tisto, ki si ga otroci zelo želijo, se z njim bogatijo, razvijajo, ustvarjalno izražajo in z velikim ponosom naredijo izdelek, ki ga strnejo v skupno igralno dejavnost — lutkovno predstavo. Dejavnosti v vrtcu povezujemo z naravo in jih bogatimo s številnimi pravljicami o živalih, pesmicami in interakcijskimi igrami. Zelo velik poudarek dajemo na varstvo narave, kot je mirno, nemoteče opazovanje ptic in hoja po gozdnih označenih poteh brez puščanja sledi. Otroke v predšolskem obdobju narava navdušuje. To se izraža tudi v številnih pogovorih in vedno bolj ustvarjalnih igrah, tudi pri upodabljanju motiva ptic. Prikriti kurikul pri tem daje mnogotere možnosti in uresničuje področja, ki jih pozna tudi obvezni kurikul. V okviru ustvarjalnosti vzgojiteljice in otrok lahko pride do izraza tehnična ustvarjalnost, ki se lahko izkazuje v povezanosti z drugimi možnostmi. Tako se je tudi v našem ustvarjalnem kotičku porodila ideja, da bi lahko motiv ptice postal praktično uporaben. Moje diplomsko delo temelji tehnični ustvarjalnosti predšolskih otrok druge starostne skupine v okviru prikritega kurikula. Poudarek je na izdelavi takšnih izdelkov, ki jih lahko uporabljamo za igralno dejavnost in jih lahko imenujemo tudi lutke na palici. Dejavnost je potekala po načinu projektnega dela, ki je skladna s teoretičnimi osnovami. Povezana je tudi z oblikovanjem scene in z igro vlog ob izdelanih primerkih. Teoretični del zajema kurikul — prikriti kurikul, opisuje otrokove razvojne značilnosti drugega starostnega obdobja, oblike iger, in pomen igre za otrokov razvoj. Opisano je projektno delo v okviru prikritega kurikula, vrste lutk, izdelava lutk, prijazno gradivo — material za izdelavo in odrski prostor — scena. V tem delu je tudi podrobno opisano projektno delo, tipi, karakteristike in posebnosti. V empiričnem delu je opravljena raziskava, ki vsebuje rezultate obdelave podatkov z interpretacijami in sklepne misli. Projektna naloga in njen potek je bila dobro načrtovana, izvajana v skladu z metodo triagulacije, pridobljeni rezultati pa so korektno prikazani tudi v fotozapisu. Hipoteze so bile potrjene in s tem smotrnost takšnega dela v praksi predšolske vzgoje v okviru prikritega kurikula. Otroci so ob ustrezni motivaciji pri projektnem delu uživali, bili so spretni, varčni, radi so sodelovali, si pomagali. Projektna naloga je potrdila, da otroci radi ustvarjajo z prijaznim in neznanim gradivom, ter z ustvarjanjem in ustvarjenim večajo svoje zmožnosti govornih sposobnosti in igro vlog.
Ključne besede: projektno delo, prikriti kurikul, moosgumi, motivacija, izdelek, projekt, lutka, lutkovna igra
Objavljeno: 07.07.2010; Ogledov: 3221; Prenosov: 335
.pdf Celotno besedilo (3,70 MB)

2.
Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja učencev kot orodje upravljanja v šolstvu
Darko Zupanc, 2010, doktorska disertacija

Opis: Organizacije naj bi imele postavljene jasne cilje kakovosti, upravljanje sistema in odločanje na različnih nivojih naj bi temeljilo na analizah in relevantnih podatkih. Tradicionalni vzgojno-izobraževalni sistemi in šolske prakse pogosto ne sledijo tem zahtevam. Načrtovanje v šolstvu ne more temeljiti zgolj na naštevanju učnih vsebin in metod, ampak mora biti usmerjeno učno-ciljno. Kurikul že v konceptu pomeni nekaj drugega kot učni načrt, presega zgolj načrtovanje poučevanja in učenja. Osnovne zahteve kurikularnega pristopa so racionalnost, eksaktnost in preverljivost učnih ciljev. Kurikul se obravnava na treh ravneh: načrtovani, izvedbeni in še posebej doseženi kurikul, kjer se preverja v učnem procesu dosežene merljive učne cilje. V šolskem sistemu je potrebno opredeliti standarde znanja. Opisovanje vsebinskih standardov znanja (ang. content standards) ni dovolj. Z nacionalnimi preizkusi znanja in/ali državnimi izpiti je potrebno umeriti standarde dosežkov (ang. performance standards). V šolskih sistemih z državnimi izpiti, kot je v Sloveniji matura, ali drugimi oblikami nacionalnih preverjanj znanja se dosežke poleg certificiranja lahko uporabi za povratno informacijo učiteljem, šolam in drugim strokovnjakom. Tako pridobljeni rezultati sumativnega (zbirnega) preverjanja znanja se lahko uporabijo za načrtovanje učiteljevega dela v prihodnje in za poučevanje naslednjih generacij učencev; to se opredeli kot drugi nivo formativnega preverjanja znanja. Namen formativnega preverjanja je, da se ugotovi katere prilagoditve, dopolnitve in usmeritve pri poučevanju in učenju so potrebne, ko se znanje še oblikuje (formira). Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja kot orodje upravljanja v šolstvu lahko na dolgi rok sistematično vodi k izboljšavam pri poučevanju, večji učinkovitosti in managementu kakovosti. Disertacija v empiričnem delu opisuje razvoj, zgradbo in zmožnosti Orodja za analize izkazanega znanja ob zaključku srednje šole, slovenskega sistema povratnih informacij za šole (ang. School Performance Feedback System). Z razvojnim in raziskovalnim delom, je bila kot nadgradnja razvito Orodje za upravljanje v šolstvu, kot prispevek k razvoju managementa kakovosti v šolskih sistemih z zunanjim preverjanjem znanja. Disertacija vsebuje rezultate in izsledke več raziskav: · Prikaz zgolj enega kazalca lahko ustvarja zmotno predstavo o uspešnosti šole pri pripravi in usposabljanju dijakov za maturo. · Pri izbiri maturitetnih predmetov pride do pomembnih razlik med predmeti; naravoslovne predmete izbirajo dijaki z višjim doseženim splošnim znanjem, družboslovne predmete pa dijaki z nižjim doseženim splošnim znanjem. · Šola oz. oddelki na šoli po dosežkih v znanju med predmeti niso homogeni; niso enako uspešni pri vseh šolskih predmetih. Šola oz. oddelek na šoli je pri enem od predmetov lahko nadpovprečno uspešen, pri drugem pa podpovprečno. · V nekaj zaporednih letih na šoli lahko pride do pomembnih sprememb v splošnem uspehu zaradi variabilnosti v dosežkih pri posameznih predmetih. · Poleg variabilnosti dosežkov v splošnem uspehu in/ali pri posameznem predmetu med šolami je enako pomembna tudi variabilnost dosežkov splošnega uspeha in/ali variabilnost dosežkov pri posameznem predmetu med oddelki znotraj šole. · Pri izključno eksterno ocenjenih delih izpitov se fantje pri ocenjevanju doseženega znanja in spretnosti približajo dekletom in jih lahko celo presežejo. · Dodeljene učiteljeve točke za interne dele izpitov so pri nekaterih predmetih v povprečju bližajo maksimalni vrednosti in se iz leta v leto povečujejo. Ta pojav se lahko opredeli kot inflacija ocen. Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja učencev kot orodje upravljanja v šolstvu se lahko uporablja pri ekspertnem vodenju nacionalnih šolskih politik (državni nivo), na nivoju šolskega managementa (ravnateljev) in v svetih šol v okviru managementa kakovosti (šolski nivo), na nivoju strokovnih aktivov in predmetnih učiteljev kot vodij
Ključne besede: standardi znanja v izobraževanju, kurikul, sumativno preverjanje znanja, dosežki učenca, kakovost v izobraževanju, orodje za upravljanje, orodja managementa kakovosti, učinkovitost v izobraževanju, samoevalvacija, izboljšave v šolstvu, stalno izboljševanje, analiza variabilnosti, s podatki podprto odločanje, podatki o doseženem znanju, sistem povratnih informacij v šolstvu
Objavljeno: 13.09.2010; Ogledov: 3446; Prenosov: 273
.pdf Celotno besedilo (3,00 MB)

3.
SOCIOLOŠKI VIDIKI KURIKULARNE PRENOVE OSNOVNEGA ŠOLSTVA V KONCEPTU IZOBRAŽEVANJA ČLOVEKOVIH PRAVIC
Suzana Košir, 2010, doktorska disertacija

Opis: Vzgojno izobraževalni sistem v Sloveniji in v ostalih modernih državah temelji na načelih demokratičnosti, avtonomnosti in enakih možnosti. Prav ta načela določajo splošni okvir za preoblikovanje javnega sistema vzgoje in izobraževanja in so utemeljena v človekovih pravicah in pojmu pravna država. Skladno z načeli in teoretičnimi izhodišči kurikularne prenove so v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji deklarirani splošni cilji osnovne šole, ki so usmerjeni k polnemu razvoju človekove osebnosti in k utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Osnovna šola mora »pospeševati« razumevanje, strpnost in solidarnost med vsemi ljudmi, narodi, rasami in verskimi skupinami. Na kakšen način in kako uspešno se v osnovne šole vključujejo človekove pravice, pa smo si zastavili kot raziskovalno vprašanje, kjer smo se osredotočili na kurikularno prenovo osnovnega šolstva, implementacijo človekovih pravic na posamezni ravni vzgojno-izobraževalnega sistema (na ravni države, ravni šole in ravni učitelja). Pri tem smo upoštevali tudi vrste kurikula. V uradnih kurikulih je vključevanje človekovih pravic ena izmed temeljnih vrednot, ki so del kurikularne prenove nacionalnega kurikula. V doktorski disertaciji smo v empiričnem delu raziskave analizirali uradni in dejanski kurikul ter vključevanje in/ali implementacijo človekovih pravic v le-te, hkrati pa nas je zanimalo vključevanje in/ali implementacija človekovih pravic v prikriti kurikul na ravni učitelja. Učenje človekovih pravic lahko koristno prispeva k oblikovanju in usposabljanju demokratičnega in aktivnega državljana. Vnos človekovih pravic na vsa področja izobraževanja pomeni vsebinsko obogatitev celotnega vzgojno-izobraževalnega dela.
Ključne besede: kurikul, človekove pravice, osnovnošolsko izobraževanje, kurikularna prenova, izobraževanje, poučevanje
Objavljeno: 19.04.2011; Ogledov: 3852; Prenosov: 829
.pdf Celotno besedilo (5,42 MB)

4.
Trajnostni razvoj v vrtcu Mavrica Odranci skozi doživljanje otrok s pomočjo pravljice
Ksenija Pahor, 2012, diplomsko delo

Opis: Tema diplomske naloge je trajnostni razvoj v vrtcu Mavrica Odranci skozi doživljanje otrok s pomočjo pravljice. Namen diplomske naloge je na podlagi pregledane literature v teoretičnem delu predstaviti: trajnostni razvoj, razliko med okoljsko vzgojo in vzgojo za trajnostni razvoj, cilje in načela vzgoje za trajnostni razvoj, vzgojo za trajnostni razvoj v kurikulu za vrtce, definicijo in funkcijo vrednot in moralni razvoj otroka. Praktični del diplome predstavlja: načela in cilje predšolske vzgoje, programe za predšolske otroke, vključenost otrok v programe in predstavitev vrtca Mavrica Odranci, kjer so se izvajale ure branja pravljic. Namen branja pravljic je bil otroke na nevsiljiv način seznaniti z vrednotami. Vrednote so zelo pomembne v vsakdanjem življenju ne glede na našo osebnost ali okoliščine. Diplomska naloga temelji na deskriptivni metodi. Uporabljeni so bili primarni in sekundarni viri.
Ključne besede: trajnostni razvoj, okoljska vzgoja, cilji in načela, kurikul, vrednote, moralni razvoj, vrtec Mavrica Odranci
Objavljeno: 14.05.2012; Ogledov: 2122; Prenosov: 380
.pdf Celotno besedilo (899,72 KB)

5.
ZUNAJŠOLSKE DELAVNICE IZDELOVANJA IMPROVIZIRANIH GLASBIL KOT DOPOLNITEV ŠOLSKEGA KURIKULA
Violeta Jolić, 2012, diplomsko delo

Opis: Improvizirana glasbila, narejena iz odpadnih ali naravnih materialov, nam ob izdelavi omogočajo tudi učenje novih izrazov in znanj. Med izdelovanjem glasbil in igranjem nanje otroci urijo ročne spretnosti, spoznavajo in usvajajo nove pojme, tehnike ter številna znanja. Namen diplomskega dela je bil predstaviti zunajšolske delavnice izdelovanja in uporabe improviziranih glasbil. Cilj je bil ugotoviti, ali so delavnice izdelovanja improviziranih glasbil primerne za otroke prve triade. V teoretičnem delu smo uporabili deskriptivno metodo, v praktičnem delu, vsebinsko navezujočem se na teoretični del, pa smo uporabili praktično metodo dela, ki je temeljila na akcijskem raziskovanju in projektnem delu. Vzorec je zajemal deset naključno izbranih otrok med četrtim in devetim letom. Ugotovili smo, da so delavnice izdelovanja improviziranih glasbil zasnovane tako, da so vsebinsko, metodološko in organizacijsko ustrezne in primerne za otroke prve triade. Izsledki raziskave kažejo, da so improvizirana glasbila otrokom zanimiva, saj jim ponujajo možnost ustvarjanja glasbe. Vzdušje na delavnicah je bilo pozitivno, otroci so se na delavnicah dobro počutili in so bili ustrezno motivirani. Radi ustvarjajo, posegajo po glasbilih in nanje igrajo, s tem pa glasbo povezujejo s pozitivnimi občutki.
Ključne besede: kurikul, medkurikularno povezovanje, interesne dejavnosti, glasbila, otroška glasbila, improvizirana glasbila.
Objavljeno: 29.01.2013; Ogledov: 3204; Prenosov: 378
.pdf Celotno besedilo (2,12 MB)

6.
UČENJE V VRTCU
Suzana Vombek, 2014, diplomsko delo

Opis: Tema diplomskega dela je učenje v vrtcu, namen pa, da na podlagi teoretičnega dela skozi različna področja predstavimo pomen učenja v predšolskem obdobju. V teoretičnem delu bomo predstavili vlogo in pomen vrtca, vrtec nekoč in danes ter spregovorili o alternativnih oblikah vrtca, ki jih poznamo tudi pri nas. Dotaknili se bomo različnih teorij otrokovega razvoja, predstavili razvojne značilnosti predšolskih otrok in vpliv vrtca na otrokov razvoj. Nanizali bomo nekaj teorij učenja, ugotavljali vlogo aktivnega učenja in motivacijo za učenje. Poudarek bo na igri, teorijah in vrstah otroške igre ter vlogi odraslega v njej. V praktičnem delu bomo predstavili, na kakšen način v vrtcu uresničujemo cilje in načela kurikuluma. Namen raziskave bo predstaviti učenje otrok v vrtcu skozi igro in s pomočjo evalvacije ugotoviti napredek otrok na vseh področjih dela v vrtcu. V raziskavo bomo vključili skupino otrok prvega starostnega obdobja v vrtcu Braslovče.
Ključne besede: vrtec, otrok, učenje, otroška igra, kurikul, alternativni vzgojni koncepti, področja dejavnosti v vrtcu.
Objavljeno: 14.05.2014; Ogledov: 2214; Prenosov: 427
.pdf Celotno besedilo (801,80 KB)

7.
Izvajanje kurikula okoljske vzgoje kot vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj v zadnjem triletju osnovne šole
Marija Vavdi, 2015, magistrsko delo

Opis: Skrb za okolje in ohranjanje narave se v današnjem času poudarjata na vsakem koraku. V prid ohranjanju naravnega okolja za prihodnje generacije sprejemamo številne predpise, spremembe zakonodaje in organiziramo različne akcije. Vendar vsi ti ukrepi niso dovolj, če se ljudje ne zavedamo pomembnosti ohranjanja in skrbi za okolje. Pri tem imata pomembno vlogo vzgoja in izobraževanje, s katerima oblikujemo svoje znanje, stališča in vrednote skozi vse življenje. V šolah sta takšna vzgoja in izobraževanje predpisana s kurikulom okoljske vzgoje kot vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Prav delovanje ljudi v skladu z načeli trajnostnega razvoja nam zagotavlja ohranitev naravnega okolja takšnega, kakršen je. Zato smo v magistrskem delu želeli raziskati, v kakšni meri se kurikul okoljske vzgoje kot vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj izvaja v tretjem triletju osnovne šole. Na podlagi podatkov, ki smo jih zbrali z anketiranjem, smo ugotovili, da je vsebin okoljske vzgoje v tretjem triletju osnovne šole po mnenju učencev ravno dovolj. Vsebine se izvajajo v okviru vseh obveznih predmetov v tem obdobju in v okviru številnih izbirnih predmetov ter interesnih dejavnosti. Vendar pa učitelji vsebine okoljske vzgoje najpogosteje obravnavajo le splošno, redko obravnavajo vsebine podrobno pri enem predmetu. Podrobne obravnave posameznih vsebin pri več predmetih pa nismo zaznali, čeprav je bil namen vpeljave kurikula ravno medpredmetni pristop k izvajanju vsebin okoljske vzgoje kot vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Najpogostejši načini izvajanja vsebin okoljske vzgoje so pogovori o vsakdanjih navadah in izkušnjah z vidika vpliva na okolje, razprave v razredu o okoljskih temah in dejavnosti v naravi. Sodelovanje v programu Ekošole in uvajanje izbirnega predmeta okoljska vzgoja imata pozitiven učinek na količino in pogostost izvajanja okoljskih vsebin v osnovnih šolah, medtem ko velikost kraja osnovne šole ne vpliva na izvajanje kurikula okoljske vzgoje kot vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj.
Ključne besede: okoljska vzgoja, trajnostni razvoj, kurikul, tretje triletje osnovne šole
Objavljeno: 23.04.2015; Ogledov: 1210; Prenosov: 114
.pdf Celotno besedilo (1,64 MB)

8.
Likovni kurikul - primerjava konceptov v luči prenove učnega načrta za likovno vzgojo
Tomaž Zupančič, 2008, pregledni znanstveni članek

Opis: V prispevku je podana utemeljitev bistvenih sprememb učnega načrta za likovno vzgojo v osnovni šoli znotraj aktualne prenove. Spremembe so osvetljene z vidika sodobnih likovnopedagoških teorij. Glavni poudarek v prispevku je namenjen konceptualni primerjavi med zaprtim in odprtim likovnim kurikulom. Primerjajo se nekateri likovni kurikuli po svetu s slovenskim. Podane so bistvene razlike, prednosti in pomanjkljivosti zaprtega in odprtega kurikula. Poudarjeni so vpliv države in razkrite težnje politične kontrole znotraj zaprtega kurikula. Podani so zagovor odprtega likovnega kurikula in razlogi za njegovo uvajanje. Razložena je še smiselnost vsebinskih sprememb in strukturnih razlik znotraj učnega načrta za likovno vzgojo
Ključne besede: likovna pedagogika, likovna didaktika, likovni kurikul, učni načrt, postmoderni kurikul
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 432; Prenosov: 63
.pdf Celotno besedilo (119,05 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

9.
PROJEKTNO DELO Z LUTKAMI V INTEGRACIJI Z DRUGIMI PODROČJI KURIKULUMA
Martina Žalar, 2016, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi z naslovom Projektno delo z lutkami v integraciji z drugimi področji kurikula sta zajeta teoretičen in praktičen del. V teoretičnem delu smo najprej predstavili lutko, vrste lutk, dejavnosti z lutko, povezavo lutkovno-dramskega področja z ostalimi področji kurikula. Podrobno smo opisali projektno delo, njegova načela in tipe. Predstavili smo tudi organizacijo, zgradbo in potek projekta. Opisali smo lutko kot pomagalo pri dejavnostih področij iz kurikula, kako si lahko z njo pomagamo pri različnih področjih ter kako lahko lutka pomaga otrokom pri igri in učenju. Največjo pozornost smo usmerili v praktičen del naloge, to je izvedba projekta v vrtcu. Vemo, da je igra otrokova glavna in zelo pomembna potreba, saj se preko nje otrok celostno razvija, zato smo preko nje izoblikovali vse dejavnosti. V ta del naloge smo vključili tudi dnevne priprave s cilji, sredstvi in metodami dela, ki smo jih uporabili. Vsaki pripravi pa je sledila tudi kasnejša evalvacija in slikovni material. Namen je bil izvesti projekt in pri otrocih vzbuditi interes in veselje do igranja z lutkami. Spodbuditi smo želeli domišljijo otrok in jim približati lutkovno dramatizacijo. Uporabili smo deskriptivno metodo, kjer smo proučevali na nivoju opisovanja dejstev, odnosov in procesov brez vzročnega razlaganja. Prav tako smo uporabili tudi metodo projektnega dela.
Ključne besede: KLJUČNE BESEDE: lutka, dramsko področje, predšolska vzgoja, otrok, kurikul, področja kurikula, projektno delo, priprave.
Objavljeno: 12.09.2016; Ogledov: 494; Prenosov: 102
.pdf Celotno besedilo (6,22 MB)

10.
Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj na razredni stopnji osnovne šole
Andreja Žunič, 2017, magistrsko delo

Opis: Danes lahko o vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj slišimo v povezavi z različnimi konteksti. Opredelitev omenjenega pojma pa je za mnoge še zmeraj nejasna. Strokovnjaki namreč pri opredelitvi niso enotni, razumevanje vzgoje in izobraževanja za trajnost pa se razlikuje tudi med posamezniki v družbi, ki trajnost dojemajo in sprejemajo na različne načine. Vzgoja in izobraževanje predstavljata ključno vlogo preko katere vzgajamo in izobražujemo za trajnostno prihodnost. Izvajati se začne že zgodaj, na začetku izobraževalne poti in lahko traja vse življenje. V zadnjem desetletju se stanje vzgoje in izobraževanje za trajnostni razvoj, ki se izvaja v osnovnih šolah, precej izboljšuje, velik poudarek pa se daje izobraževanju učiteljev, da bodo čim bolje usposobljeni za učenje in poučevanje za trajnost na načine, kako vse skupaj še izboljšati, da postane bolj kakovostno in da učenci od tega kar največ odnesejo in koristno uporabijo naprej v vsakdanjem življenju. Čeprav se pomen vzgoje in izobraževanja za trajnost veča, pa se v učnih načrtih za osnovno šolo še vedno pojavlja problem, da je vsebin, ki so neposredno vezane na vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj ali pa se na le-to nanašajo, malo. V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili vzgojo in izobraževanje ter načela, ki jih le-ta zajema. Natančneje smo predstavili vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj. Opredelili smo področje trajnostnega razvoja in ugotovili, da ga različni avtorji različno dojemajo in opredeljujejo ter da zanj ne obstaja enotna opredelitev. Opisana so tudi splošna načela trajnostne šolske skupnosti, ki govorijo o tem, kako učenje za trajnost vključiti v poučevanje, da bo to čim bolj kvalitetno in pa Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (2007), kjer je med drugim omenjeno, da je omogočeno izobraževanje s področja za trajnostni razvoj (TR) oz. vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (VITR) strokovnim delavcem, nujno potrebno. Dotaknili smo se tudi učnih načrtov, in opisali pomen posodabljanja pouka. Zavedamo se, da najpomembnejšo vlogo pri poučevanju igra učitelj, saj je on tisti, ki znanje prenaša na učence, zato je v nadaljevanju omenjeno tudi izobraževanje učiteljev, za katere je pridobivanje novega znanja vseživljenjska naloga. Magistrsko delo vključuje tudi empirični del, v katerem na podlagi raziskave ugotavljamo, da splošno znanje oziroma ozaveščenost o trajnostnem razvoju pri učiteljih razrednega pouka na pomurskih osnovnih šolah, ni zadovoljivo. Prav tako pa učitelji razrednega pouka na pomurskih osnovnih šolah načeloma nimajo zadostnih možnosti za razvijanje kompetenc za poučevanje o vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj.
Ključne besede: vzgoja, izobraževanje, trajnost, razvoj, kurikul, izobraževanje učiteljev
Objavljeno: 02.06.2017; Ogledov: 1532; Prenosov: 246
.pdf Celotno besedilo (870,49 KB)

Iskanje izvedeno v 0.17 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici