| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


111 - 120 / 124
Na začetekNa prejšnjo stran45678910111213Na naslednjo stranNa konec
111.
ANALIZA OKOLJSKIH IN EKONOMSKIH DEJAVNIKOV KOT KRITERIJEV PRI NAKUPU AVTOMOBILA
Doroteja Fras, 2016, diplomsko delo

Opis: Z izgorevanjem fosilnih goriv osebni avtomobili povzročajo škodo okolju. Na svetovnih trgih lahko izbiramo tudi med alternativnimi vrstami osebnih avtomobilov, ki so v fazi uporabe bolj trajnostne v primerjavi z osebnimi avtomobili na fosilna goriva. Potrošniki lahko prispevamo k zmanjšanju onesnaževanja okolja s premišljeno izbiro nakupa osebnega avtomobila. Z metodo LCA lahko pred samim nakupom ovrednotimo okoljske vplive izbranih osebnih avtomobilov in ugotovimo, kateri je okoljsko najbolj učinkovit. Posamezniki v večini primerov pred nakupom določijo širino izbora potencialnih osebnih avtomobilov glede na blagovno znamko. Nakup nam lahko predstavlja veliko finančno breme, zato je stroškovna analiza bistvena pred dokončno odločitvijo. Potrošnik želi v končni fazi najti skupno rešitev, ki je okoljsko in ekonomsko upravičena.
Ključne besede: kriteriji nakupa, fosilna goriva, trajnostni promet, avtomobil, metoda LCA
Objavljeno: 28.11.2016; Ogledov: 502; Prenosov: 54
.pdf Celotno besedilo (1,57 MB)

112.
REŠEVANJE PROBLEMATIKE PROSTORSKEGA KRITERIJA PRI UMEŠČANJU KROŽNEGA KRIŽIŠČA V POZIDANO OBMOČJE
Mojca Šoštarič, 2016, diplomsko delo

Opis: Pri rekonstrukciji klasičnih križišč v krožna križišča v gosto pozidanem okolju pogosto naletimo na problem pomanjkanja prostora. Prostor, ki ga imamo na voljo, nam narekuje, kakšen tip krožnega križišča bomo izbrali, hkrati pa je za odločitev o izvedbi krožnega križišča potrebno skrbno preučiti tudi ostale kriterije za presojo upravičenosti. V diplomski nalogi je predstavljena rekonstrukcija obstoječega trikrakega križišča v naselju Ojstriška vas v štirikrako križišče. Narejena je podrobna analiza obstoječega stanja ter dva predloga projektnih rešitev. Obe rešitvi smo analizirali in ovrednotili ter nato izbrali najbolj optimalno rešitev.
Ključne besede: krožno križišče, kriteriji za presojo upravičenosti, rekonstrukcija križišča
Objavljeno: 12.10.2016; Ogledov: 364; Prenosov: 26
.pdf Celotno besedilo (3,85 MB)

113.
POJEM KOLEKTIVNIH ODPUSTOV
Staša Zabukošek, 2016, diplomsko delo

Opis: Nastanek gospodarske krize je že pred leti povzročil spremembe gospodarstva, ki se odražajo tako v Republiki Sloveniji, kot v ostalih državah članicah Evropske Unije še danes. Najbolj so te spremembe občutile nestabilne gospodarske družbe, ki jih je kriza pripeljala do velikega števila odpuščanj delavcev iz poslovnih razlogov oziroma kolektivnih odpustov. Gospodarske družbe morajo v teh primerih ravnati v skladu z določili o kolektivnih odpustih, ki jih na mednarodni ravni ureja Direktiva Sveta 98/59/ES o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kolektivnimi odpusti, na nacionalni ravni Republike Slovenije pa to ureja Zakon o delovnih razmerjih, v členih od 98 do 103. V diplomskem delu je najprej predstavljena ureditev kolektivnih odpustov po Direktivi Sveta 98/59/ES s sklicevanjem na sodno prakso Sodišča Evropske Unije, ki je preko svojih sodb podalo pomembno razlago posameznih določb ter široko opredelilo posamezne pojme omenjene Direktive. To razlago določb in pojmov morajo upoštevati vse države članice Evropske Unije, tudi Republika Slovenija. Na koncu je predstavljena še slovenska pravna ureditev kolektivnih odpustov, s pomočjo sodne prakse slovenskih sodišč.
Ključne besede: kolektivni odpust, obrat/podjetje, prenehanje dejavnosti podjetja, presežni delavci, kriteriji za določitev presežnih delavcev, program razreševanja presežnih delavcev
Objavljeno: 02.12.2016; Ogledov: 486; Prenosov: 82
.pdf Celotno besedilo (189,97 KB)

114.
Integrirani avtoregresijski modeli s premikajočimi sredinami za napovedovanje porabe električne energije
Matic Tajnik, 2016, magistrsko delo

Opis: Magistrsko delo obravnava primerjavo pristopov različnih tehnik k napovedovanju porabe električne energije. Delo je razdeljeno na pet poglavij. V prvem poglavju so predstavljene tehnike modeliranja, ki so potrebne za razumevanje opravljenih analiz in nadaljnih primerjav, to so: večstopenjska linearna regresija, metoda podpornih vektorjev, naključni gozd in mehka logika. Pregledu metod modeliranja sledi poglavje, kjer so predstavljeni indeksi kakovosti modelov. Razdeljeni so v pet podpoglavij: napake, determinacijski koeficient, popravljen determinacijski koeficient, statistični F-test in informacijski kriteriji. V tretjem poglavju so podrobno predstavljeni in razčlenjeni integrirani avtoregresijski modeli premikajoče sredine (ARIMA). Naprej je predstavljena avtokorelacija in njene funkcije, sledi definicija stacionarnosti in diferenciranja časovne vrste, predstavljeni so sezonski ARIMA modeli, na koncu sledijo koraki Box-Jenkins metodologije za izgradnjo ARIMA modelov. V četrtem poglavju je povzeta uporaba taksonomije, izdelana je razširitev taksonomije napovedovanja v elektrogospodarstvu, predstavljena je obdelana literatura in prikaz taksonomskih enot, ki so bile vsebovane v njej. Poleg taksonomskih enot so za obravnavano literaturo predstavljeni grafi primerjav tehnik modeliranja. V zadnjem poglavju so predstavljeni izračuni in primerjava rezultatov natančnosti modelov za napovedovanje. Najprej je predstavljena lastna časovna vrsta, sledi konstrukcija ARIMA modela po Box-Jenkins metodologiji in kasneje še modelov AutoARIMA (funkcija, ki samostojno določi parametre modela), multiple linearne regresije (MLR) in metode podpornih vektorjev (SVM). Na koncu poglavja so prikazane analize primerjav med modeli glede na dolžino in odmik učnega obdobja. Primerjani so tudi modeli za 12 urno napovedovanje.
Ključne besede: napovedovanje, linearna regresija, naključni gozd, podporni vektorji, ARIMA modeli, taksonomija, mehka logika, informacijski kriteriji.
Objavljeno: 07.02.2017; Ogledov: 1195; Prenosov: 181
.pdf Celotno besedilo (4,58 MB)

115.
Pisno deljenje z dvomestnim deliteljem
Tadej Polutnik, 2017, magistrsko delo

Opis: Pisno deljenje je ena težjih snovi in učencem predstavlja in povzroča precej težav. Še posebej težavno je za učence pisno deljenje na krajši način, saj verjetno učitelji temu načinu deljenja namenijo premalo časa za razlago. Za učence je pravilna ponazoritev pisnega deljenja izjemno pomembna. Tu si mora učitelj vzeti dovolj časa, da učencem na enostaven in njim razumljiv način prikaže postopek deljenja. Brez dobre učiteljeve razlage imajo učenci v nadaljevanju lahko precej večje težave, kot bi jih imeli sicer. V magistrski nalogi sem se zato posvetil podrobni predstavitvi pisnega deljenja na daljši način, in sicer tako z enomestnim kot z dvomestnim deliteljem kot tudi predstavitvi pisnega deljenja na krajši način. Opredelil sem tudi vse pomembne pojme, ki so povezani z deljenjem, predstavil kriterije deljivosti in pregled ciljev po učnem načrtu iz matematike, ki se navezujejo na deljenje. Poleg tega sem opravil tudi raziskavo, s katero sem želel preveriti znanje učencev pri pisnem deljenju z dvomestnim deliteljem. Ugotovil sem, da jim ta snov predstavlja velike težave. Največ napak se je pojavilo pri vmesnem računanju, ker si večina učencev sprotnih računov ni pisala na list, ampak so računali na pamet. Rezultati testa so bili nekako pričakovani, učenci so namreč dobro rešili naloge z manj zahtevnimi primeri, medtem ko so težji primeri bili precej slabše rešeni.
Ključne besede: dvomestni delitelj, pisno deljenje, enomestni delitelji, krajši način pisnega deljenja, daljši način pisnega deljenja, kriteriji deljivosti
Objavljeno: 26.09.2018; Ogledov: 516; Prenosov: 0

116.
Primerjava pristopov k izbiri rešitve ERP
Janja Donko, 2017, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu smo analizirali in primerjali pristope k izbiri celovitih informacijskih rešitev. S pregledom literature smo identificirali najpogosteje uporabljene metode, jih prestavili in podali njihove prednosti ter slabosti. V primerjavo so bili zajeti koraki metode, predlagan nabor kriterijev in posebnosti posameznega pristopa. Ugotovili smo, da se pri izbiri primerne rešitve in njenega ponudnika najpogosteje uporablja metoda analitični hierarhični proces, seznam kriterijev izbire pa je potrebno oblikovati glede na značilnosti in poslovne cilje podjetja in ne glede na uporabljeno metodo. Zbrali smo napotke za izvedbo postopka in navedli nekatere izzive povezane s stroški, trajanjem postopka izbire in odprtokodnimi rešitvami.
Ključne besede: informacijski sistemi, celovite informacijske rešitve, proces izbire, metode izbire, kriteriji izbire
Objavljeno: 18.08.2017; Ogledov: 262; Prenosov: 56
.pdf Celotno besedilo (3,55 MB)

117.
Pogovor z učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja o likovnih delih
Nina Sagadin, 2017, magistrsko delo

Opis: Likovna dela umetnikov imajo pri pouku likovne umetnosti posebno vlogo. Opazovanje del in pogovarjanje o njih učencem omogoča razvijati občutljivost za likovno umetnost, hkrati pa prinaša prednosti tudi na drugih področjih, kot so razvijanje empatije, zmožnost opazovanja, uporaba domišljije itn. Namen in cilj magistrskega dela je raziskati, ali učitelji v pouk vključujejo reprodukcije likovnih del umetnikov, kaj se ob tem pogovarjajo z učenci, kako izbirajo likovna dela in vključevanje originalnih del v pouk likovne umetnosti. Magistrsko delo zaokrožata dve med seboj povezani celoti – teoretični in empirični del. V prvem sta predstavljeni dve večji poglavji, in sicer pouk likovne umetnosti v osnovni šoli (opredelitev predmeta, cilji, načrtovanje pouka). Temu sledi še poglavje o likovnih delih pri pouku likovne umetnosti (kriteriji za izbiro likovnih del, pogovor o likovnih delih, razlike med prikazovanjem originalnih del in reprodukcij). Pri zbiranju podatkov je uporabljena triangulacija, zato so v empiričnem delu rezultati oziroma odgovori predstavljeni na podlagi intervjujev z učitelji, anketnih vprašalnikov za učence in opazovanja pouka likovne umetnosti. V raziskavo je bilo vključenih 10 razredov, in sicer štirje prvi razredi, trije drugi in trije tretji razredi s treh mariborskih osnovnih šol. Rezultati so pokazali, da se v raziskanih razredih likovna dela umetnikov premalo vključujejo v pouk likovne umetnosti in da je ob vključitvi likovnega dela le majhen delež ustrezno vključenih del. To pomeni, da je postopek, ki poteka ob vključitvi likovnega dela neustrezen. Izsledki raziskave so pokazali še, da je najpogostejša tema pogovora ob likovnem delu likovni motiv, likovnoteoretični problem in likovna tehnika. Rezultati so pokazali tudi, da so bila prikazana likovna dela ustrezna, zaskrbljujoči pa so podatki o številu strokovnih napak pri pouku likovne umetnosti.
Ključne besede: likovna dela umetnikov, prikazovanje reprodukcij, pogovor o likovnih delih, kriteriji za izbiro likovnih del, originalna likovna dela
Objavljeno: 27.09.2017; Ogledov: 250; Prenosov: 50
.pdf Celotno besedilo (2,92 MB)

118.
Analiza majhnih modnih spletnih trgovin
Ines Popušek, 2017, diplomsko delo

Opis: Sodobna tehnologija je poskrbela za to, da ima elektronsko poslovanje v zadnjih letih velik pomen na področju spletne trgovine. Podjetjem namreč omogoča hitrejše, širše in enostavnejše poslovanje. Uporabniki so dobro informirani in težje zadovoljivi, saj je na trgu veliko konkurenčnih elektronskih trgovin. Da bi pritegnila kupca, mora biti novoustanovljena e-trgovina inovativna. Za uspešnost poslovanja je potrebno upoštevati želje ter potrebe kupcev spletne strani, saj bodo v prihodnosti prav slednje edini vir, na osnovi katerega bo podjetje gradilo svojo poslovanje. Elektronsko poslovanje je utemeljeno na procesiranju in prenašanju podatkov, kar pomeni sklepanje posla v elektronski obliki. Podjetja lahko z odjemalci komunicirajo na različne načine; poznamo namreč elektronsko poslovanje med podjetjem in potrošnikom (B2C) ter poslovanje med podjetjem in podjetjem (B2B). Prehod podjetja na e-poslovanje pomeni natančnejše in lažje dostopanje do informacij o stanju podjetja. Hitrost poslovanja je večja od klasičnega poslovanja, saj se prilagaja spremembam na trgu. Diplomski projekt obravnava spletne trgovine, njihove značilnosti ter prednosti in slabosti. Sledi podrobnejši opis kriterijev kakovostnih spletnih strani, ki se med seboj dopolnjujejo.
Ključne besede: Elektronsko poslovanje, spletna trgovina, kriteriji kakovostnih strani, analiza strani, primerjava strani.
Objavljeno: 13.11.2017; Ogledov: 339; Prenosov: 54
.pdf Celotno besedilo (1,15 MB)

119.
Hiše na drevesu: kriteriji umeščanja v prostor
Teja Osek, 2018, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo obravnavali hiše na drevesu in kriterije njihovega umeščanja v prostor. Povzeli smo zgodovino hiš na drevesu ter obravnavali njihove splošne značilnosti. Na podlagi analize referenčnih primerov smo določili glavne kriterije njihovega umeščanja v prostor. Podatke za analize smo pridobili z anketnim vprašalnikom in iz literature. Na podlagi kriterijev in primerjave z referenčnimi primeri smo v zaključnem delu izvedli preizkus primernosti izbrane testne lokacije Vonarje za postavitev hiše na drevesu. Primerjalno analizo smo izvedli s pomočjo naslednjih kriterijev: lokacija, velikost, višina od tal, vrsta gozda, kjer je umeščen objekt, način pritrditve in vrsta drevesa, vrsta materiala za izgradnjo, način dostopa v objekt, podnebja in namembnost objekta.
Ključne besede: hiše na drevesu, drevesne hiše, kriteriji umeščanja, prostor.
Objavljeno: 13.07.2018; Ogledov: 186; Prenosov: 32
.pdf Celotno besedilo (3,60 MB)

120.
Uporaba evra kot nacionalne valute v Črni gori in njen vpliv na delovanje države
Urban Bratina, 2018, diplomsko delo

Opis: Republika nekdanje Jugoslavije, ki je prva uvedla evro, je Črna gora. Njena pot proti Evropi se je začela že pred osamosvojitvijo, ko je po konverziji iz nemške marke, ki jo je uporabljala do leta 2002, njena valuta postala evro. Nominalna konvergenca v EU se zagotavlja preko Maastrichtskih pravil ali konvergenčnih kriterijev, ki natančno opredeljujejo štiri področja. Države članice EU morajo za izpolnitev pogojev za vstop v EMU upoštevati pravila na vseh področjih. Črna gora teh kriterijev ni izpolnjevala, vendar lahko uporablja evro. Slednji je v Črni gori omogočil stabilizacijo na področju inflacije, prav tako se je podvojil nominalni BDP države, kar lahko pripisujemo tudi velikemu pritoku neposrednih tujih investicij. Želja države ni zgolj uporaba evra, vendar želi postati tudi polnopravna članica EU in kasneje tudi ekonomske in monetarne unije. Državi je status kandidatke za članstvo v EU že odobren. Potrebno je sprejeti še vrsto ukrepov, tudi na področju monetarne politike, poleg katerih obstaja tudi strah, da bo ČG morala uvesti lastno valuto.
Ključne besede: Črna gora, evro, Maastrichtski kriteriji, Evropska unija, ekonomska in monetarna unija, monetarna politika.
Objavljeno: 25.10.2018; Ogledov: 332; Prenosov: 57
.pdf Celotno besedilo (1,24 MB)

Iskanje izvedeno v 0.23 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici