| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 47
Na začetekNa prejšnjo stran12345Na naslednjo stranNa konec
1.
Kreativnost v timu
Maja Vekuš, 2020, diplomsko delo

Opis: Uporaba skupinskega dela se je zadnja desetletja v vseh organizacijah povečala. Delovne in projektne skupine se pogosto uporabljajo za ustvarjanje in za izvajanje novih idej. To je lahko posledica domneve, da skupina ljudi lahko ustvari nekaj, kar presega tisto, kar bi lahko izdelal vsak posameznik. Raznolikost med člani tima lahko pomaga pri kreativnosti med člani tima. Uspešno vodstvo se opira na sposobnost posameznika, da se učinkovito odzove na spremembe in je kreativen. Ustvarjalnost oziroma kreativnost je dejanje spreminjanja novih in domiselnih idej v resničnost. Da bi bili zaposleni in člani tima ustvarjalni, morajo biti voditelji sposobni stvari videti na nove načine ali z druge perspektive. Med drugim morajo biti sposobni ustvarjati nove možnosti ali nove alternative. Ustvarjalnost omogoča, da na prvi pogled nerešljive situacije rešijo na drugačen in hitrejši način. Vodje timov ne morejo imeti vseh odgovor na dano situacijo prav tako ne morejo imeti samo enega člana tima od katerega se pričakuje, da ima znanja iz vseh področij. Ravno to je razlog za oblikovanje tima, kjer ima vsak posamezen član znanje in določenega področja ali iz več področij, vodja pa je ta, ki znanja med seboj koordinira in uporablja, da iskanje kreativnih idej, ki so v konkurenčno prednost podjetja. Cilj diplomskega projekta ugotoviti bistvene razlike med skupino in timom, ker podrobno predstaviti značilnosti tima. Raziskati katere stile vodenja se poslužujejo vodje, kako se motivira ter kako postane tim uspešen. Največje zanimanje se je pojavijo na področju kreativnosti, kar je tudi bil odločilen razlog, da smo se odločili raziskati in definirati pojem kreativnosti ter kateri dejavniki vplivajo na kreativnosti v timu. Diplomski projekt je razdeljen na dva dela, na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo prestavili izhodišča za timsko delo, prav tako smo primerjali značilnosti skupine in tima. Da lahko skupino ljudi sploh imenujemo tim mora ometi tim določene značilnosti in sestavine, ki se nanašajo le na tim. Pomembno vlogo pri tem ima vodenje, ki je ključnega pomena za uspešen tim. Eden izmed ključnih dejavnikov, ki je tesno povezan z vodenjem, je prav tako dejavnik motiviranja, ki članom tima pomeni glavni razlog, da prispevajo svoj del timu. Bodisi je to dejavnik motiviranja plača, bodisi napredovanje na delovnem mestu. V empiričnem delu smo s pomočjo intervjujev raziskali in analizirali kreativnost v timu v različnih slovenskih podjetjih. Z analizo podatkov smo ugotovili kakšna je kreativnost v timih v slovenskih podjetjih. Eden izmed poglavitnih razlogov nas je zanimal zakaj podjetja sploh ustvarijo time ter kako spremljajo kreativnosti in uspešnost le teh.
Ključne besede: kreativnost, tim, sodelovanje, spodbujanje kreativnosti, motiviranje in preučevanje kreativnosti
Objavljeno: 28.09.2020; Ogledov: 297; Prenosov: 54
.pdf Celotno besedilo (474,23 KB)

2.
Vpliv predznaja na pisanje zgodb ob sliki
Urška Kostanjšek, 2020, magistrsko delo

Opis: Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu smo se osredotočili na opismenjevanje in komunikacijske sposobnosti, predstavljena pa je tudi ustvarjalnost učencev, ki se odraža skozi pisanje zgodbe ob slikovnem gradivu. Opismenjevanje je proces, ki je ključen v prvem triletju pri pouku slovenščine. Za proces opismenjevanja je nujno, da razvijamo komunikacijske spretnosti, teh se ljudje učimo celo življenje. Predstavili smo procese govorjenja, branja in pisanja. Govorjenje je zelo pomembna dejavnost, saj nam omogoča socializacijo, komunikacijo s svetom. Procesa branja in pisanja potekata vzporedno. Da se učenci naučijo brati in pisati, je treba vložiti veliko dela, predvsem pa motivacije in interesa. Ko je tehnika pisanja usvojena, je učitelj tisti, ki učence spodbuja, da samostojno ustvarjajo. Svojo ustvarjalnost lahko učenci izražajo tako, da ob danem slikovnem materialu zapišejo zgodbo. Učenci, ki oblikujejo daljše, zložene povedi, v svoje opise vključujejo pridevnike in nenavadne zaključke zgodb, so besedno ustvarjalnejši, prav tako imajo bolj razvito domišljijo. V empiričnem delu smo raziskovali, kako predznanje učencev vpliva na oblikovanje zgodbe s pomočjo slikovnega gradiva. V raziskavo sta bili vključeni dve mariborski osnovni šoli. Preverjanje učencev je bilo izvedeno dvakrat z dvema različnima instrumentarijema. Prvo preverjanje je bilo izvedeno oktobra 2017, ko so učenci obiskovali 1. razred. Izvedli smo preizkus pismenosti. Drugo preverjanje je bilo izvedeno maja 2019, ko so učenci zaključevali 2. razred. Ob sliki so zapisovali zgodbo. Pri vsakem učencu smo preverili, koliko povedi in besed je vsebovala njegova zgodba ter kolikšno je bilo povprečno število besed v povedi. Prav tako nas je zanimalo, ali je v zgodbo vključil dodane elemente, ki jih na sliki ni.
Ključne besede: govorjenje, branje, pisanje, zapis zgodbe, kreativnost
Objavljeno: 27.07.2020; Ogledov: 360; Prenosov: 61
.pdf Celotno besedilo (707,36 KB)

3.
Motorična kreativnost predšolskih otrok
Melita Rom, 2019, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu z naslovom Motorična kreativnost predšolskih otrok smo v teoretičnem delu opisali motorični razvoj otroka, motorično nadarjenost otrok, kreativnost v gibanju in njeno merjenje ter Torranceov test. Za potrebe pridobivanja podatkov v empiričnem delu je bila v mesecu januarju in februarju 2019 izvedena raziskava v mestnem in podeželskem vrtcu s pomočjo Torranceovega testa. Glavni namen raziskave je bil podrobneje raziskati motorično kreativnost predšolskih otrok. S pomočjo teorije in Torranceovega testa smo sledili glavnemu cilju, in sicer odkrivanju števila motorično nadarjenih otrok glede na kraj vrtca. V raziskavi smo zajeli neslučajnostni vzorec iz konkretne populacije, uporabili pa smo kavzalno-neeksperimentalno metodo raziskovanja. Sodelovalo je 69 otrok, starih od 5 do 6 let, iz dveh vrtcev. Podatke smo zbirali s pomočjo kvantitativne tehnike. Merski instrument je bil Torranceov test kreativnega mišljenja, kjer smo pri štirih gibalnih nalogah vrednotili fluentnost, originalnost in fleksibilnost. Gibalne naloge so obsegale vodenje žoge od točke A do točke B, metanje žogic v posodo, gibanja s kolebnico in obročem. Na podlagi t-testa za neodvisne vzorce je bilo ugotovljeno, da ne obstaja statistično značilna razlika med številom motorično nadarjenih otrok v mestnem in podeželskem vrtcu. Prav tako ni bilo zaznane očitne razlike v deležu motorično nadarjenih otrok glede na spol.
Ključne besede: gibalni razvoj, predšolski otrok, motorična kreativnost, nadarjen otrok, Torranceov test
Objavljeno: 22.11.2019; Ogledov: 658; Prenosov: 138
.pdf Celotno besedilo (1,32 MB)

4.
Uporaba kreativnih metod in tehnik v procesu inoviranja
Rebeka Sirc, 2019, magistrsko delo

Opis: Kreativnost in inovativnost gresta z roko v roki. Kreativne tehnike in metode so namenjene spodbujanju produciranja idej. Proces inoviranja pa je proces iskanja novih idej, preizkušanja teh idej in njihova realizacija. Če v proces inovativnosti vnesemo kreativne tehnike in metode, lahko pridemo do mnogo različic rešitev, tudi do nenavadnih. Vse kreativne tehnike in metode niso uporabne v vseh fazah inovacijskega procesa, nekatere so primerne za iskanje idej, spet druge za vrednotenje in realizacijo. Podjetja v Sloveniji so inovativna, vendar smo malo manj, kot je povprečje Evropske unije.
Ključne besede: kreativnost, kreativno mišljenje, kreativne metode, kreativne tehnike, proces inoviranja, inovacijska aktivnost
Objavljeno: 12.03.2019; Ogledov: 834; Prenosov: 159
.pdf Celotno besedilo (1,25 MB)

5.
Uporaba kreativnih tehnik v superviziji za obvladovanje stresa v zdravstveni negi
Blažka Garmut, 2018, diplomsko delo

Opis: Teoretična izhodišča: Stres in posledično izgorevanje sta del vsakdanjika številnih medicinskih sester. Povzročitelji stresa v zdravstveni negi so številni – troizmenski delavnik, primanjkovanje kadra, časovna stiska, slabi odnosi z nadrejenimi in sodelavci, preobremenjenost, agresivno vedenje pacientov ali svojcev itd. Kot podporna metoda za boljše obvladovanje stresa na delovnem mestu, se vedno pogosteje uveljavlja klinična supervizija. V supervizijskem procesu je ključnega pomena refleksija. Za poglobljeno razumevanje dogodkov iz prakse, si supervizor lahko pomaga s kreativnimi tehnikami. Kreativno izražanje pa je nenazadnje lahko tudi način izražanja čustev in sprostitve. Metodologija: Uporabili smo deskriptivno metodo s pregledom literature, rezultate smo prikazali po PRISMA diagramu. Rezultati: Supervizija se pogosto uspešno uvaja v tim zdravstvene nege, med drugim z namenom zmanjševanja stresa. Pri slednjem je uspešna tudi uporaba umetnostne terapije. Kreativne tehnike, uporabljene v umetnostni terapiji, je moč integrirati tudi v supervizijo medicinskih sester, kjer rezultati kažejo na uspešnost pri zmanjševanju stopnje stresa in posledičnega izgorevanja. Supervizanti v procesu supervizije velikokrat odkrijejo nove načine spopadanja s stresom. Sklep: Področje še ni dobro raziskano, kažejo pa se zametki uspešnosti pri uvajanju kreativnih tehnik z namenom spopadanja s stresom. Za izvajanje tovrstne supervizije je potreben strokovno usposobljen supervizor, lahko pa bi se uspešno implementirale vsaj nekatere kreativne tehnike v že ustaljenih supervizijskih skupinah.
Ključne besede: umetnostna terapija, kreativnost, izgorevanje, tim zdravstvene nege, medicinska sestra
Objavljeno: 27.09.2018; Ogledov: 553; Prenosov: 123
.pdf Celotno besedilo (1,07 MB)

6.
Vloga spodbujanja kreativnosti zaposlenih pri doseganju inovativnosti podjetja
Ivana Aćimović, 2018, diplomsko delo/naloga

Opis: Diplomsko delo analizira in raziskuje povezavo med kreativnostjo zaposlenih in inovativnostjo v podjetjih. Živimo v svetu, ki se zelo hitro spreminja zato so inovacije ključnega pomena za preživetje podjetij. Razumevanje inovativnosti temelji na zaznavanju in vrednotenju inoviranja in inovacij v družbenoekonomskem okolju. Torej lahko rečemo, da je za razumevanje inovativnosti pomembno, kakšen odnos ima družba do ustvarjalnosti, inventivnosti, inovativnosti, prevzemanja tveganj in kulture inoviranja. Inovativnost posameznika je tesno povezana z motivacijo in kreativnostjo. Motivacija predstavlja notranji proces, neke vrste zagon, akcijo, moč, pripravljenost, ki sili človeka, da počne stvari, ki zadovoljuje njegove potrebe. Kadar govorimo o motivaciji si človek velikokrat postavlja vprašanja: Zakaj nekaj delam?, Kaj me motivira za to delo? Če človek nima motivacije, ne more zadovoljiti svojih potreb, prav tako pa ni sposoben opravljati kakršne koli dejavnosti. Delovna motivacija omogoča zaposlenim, da uresničujejo svoje lastne cilje, kot tudi skupne organizacijske cilje. V delovnem okolju motivacija predstavlja nekakšno orodje za krmiljenje posameznikove aktivnosti v želeno smer. Motivacija pa v veliki meri vpliva tudi na kreativnost posameznika, ki je izrednega pomena za inoviranje. Ena izmed definicij kreativnosti je ta, da kreativnost predstavlja značilnost osebe, ki ustvarja nove ideje, alternative, rešitve in možnosti na edinstven in drugačen način. Gre za sposobnost ustvariti nekaj nepredvidljivega, izvirnega in edinstvenega, ustvarjeno pa mora biti nekaj izrazitega in domišljijskega. Kreativnost predstavlja prvo fazo, ki je vezana na reševanje problema, inovacija pa končni produkt kreativnosti. Za uspešen proces kreativnega mišljenja so bistvenega pomena značilnosti posameznika, kot tudi okolje, v katerem se posameznikove kreativnost sploh lahko izrazi. V sklepnem delu diplomskega dela so predstavljena ključna spoznanja in ugotovitve spodbujanja inovativnosti zaposlenih.
Ključne besede: inovativnost, kreativnost, obvladovanje inovacij, motivacija
Objavljeno: 06.09.2018; Ogledov: 504; Prenosov: 66
.pdf Celotno besedilo (1,67 MB)

7.
Vpliv oglaševanja na nakup zdrave prehrane v Sloveniji
Špela Kralj, 2017, magistrsko delo

Opis: Tempo življenja povprečnega človeka je enostavno prehiter, vse hočemo narediti takoj, zdaj, v tem trenutku. Preveč smo izpostavljeni raznim stresnim situacijam, ki pa na nas zelo slabo vplivajo tako fizično kot tudi psihično. Preveč imamo skrbi, preveč se obremenjujemo s stvarmi, ki mogoče niso tako zelo pomembne. In tukaj na nek način pozabimo na nas, na naše psihofizično zdravje. In na tem mestu je oglaševanje tisto, ki nas opozarja, da moramo vedeti, kakšno hrano uživamo, koliko te hrane uživamo, kako jo uživamo in ali se dovolj gibamo. Povsod vidimo razne reklamne panoje, bilboarde, razne promocije in degustacije, letake, prospekte, tudi na TV, radiu, internetu ipd. zasledimo oglaševanje o zdravem prehranjevanju ter gibanju, torej nas oglaševanje spremlja vsepovsod. Najbolj množično oglaševanje današnjega časa je oglaševanje na internetu, splet nam daje vse informacije, ki jih potrebujemo, dostopen je kjerkoli in kadarkoli. Cilj te naloge je predvsem ta, da ugotovimo, ali oglaševanje vpliva na potrošnika in njegovo odločitev o nakupu zdrave prehrane. V teoretičnem delu magistrske naloge želimo prikazati, kako oglaševanje definirajo razni strokovnjaki, kako sploh je oblikovano uspešno komuniciranje, preko katerih medijev lahko oglašujemo. V teoriji smo tudi želeli preveriti, kako biti čim bolj kreativen, učinkovit ter uspešen v oglaševalskih akcijah. Pomembno se nam je tudi zdelo, da v teoriji namenimo nekaj poglavij o zdravi prehrani, njenem pomenu, kakšne so naše prehranjevalne navade ter nekaj o kulturi prehranjevanja. Praktični del naloge je namenjen raziskavi, ki smo jo izvedli z anketnim vprašalnikom, s katerim smo želeli izvedeti, kakšen vpliv ima oglaševanje na naše anketirance. Želeli smo tudi izvedeti, kako se prehranjujejo, ali se gibljejo, če prebirajo revije o zdravem prehranjevanju. Dejstvo je, da se naši anketiranci zavedajo, da prehrana dolgoročno vpliva na zdravje posameznika. Tudi večina naših anketirancev se v prostem času ukvarja s športom, veliko jedo domačo pridelano zelenjavo in sadje. Po izsledkih naše raziskave pa jih v dejanski nakup zdrave prehrane prepriča njihovo lastno zdravstveno stanje. Torej lahko rečemo, da se naši anketiranci dobro ozaveščajo o zdravem načinu prehranjevanja. Kar pa se tiče samega oglaševanja lahko povzamemo, da se ne ozirajo toliko na oglaševanje o zdravi prehrani, in samo oglaševanje nekako ne vpliva na njihov nakup.
Ključne besede: psihofizično zdravje, zdrava prehrana, gibanje, oglaševanje, internet, zgodovina oglaševanja, cilji oglaševanja, strategije oglaševanja, kreativnost v oglaševanju, časovni potek oglaševanja.
Objavljeno: 12.12.2017; Ogledov: 676; Prenosov: 115
.pdf Celotno besedilo (1,62 MB)

8.
Pomen kreativnosti za aktivno učenje predšolskega otroka
Katja Kunst, 2017, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu z naslovom Vloga kreativnosti za aktivno učenje predšolskega otroka smo opredelili pomen ustvarjalnih sposobnosti, katere ima v večji oziroma manjši meri razvite vsak človek. Od nas pa je odvisno, na katerem področju in kako jih bomo uveljavili. V teoretičnem delu smo zapisali opredelitev kreativnosti in ustvarjalnosti ter pomen le-teh v timu pedagoških delavcev. Povzeto je, kaj je kreativnost predšolskega otroka in kako jo spodbujati. Človek se uči celo življenje, pomembno pa je, da je znanje, ki ga pridobi, trdno in uporabno. Če je otrok radoveden, vedoželjen in notranje motiviran, je učenje najbolj učinkovito. Takšno pridobivanje znanja imenujemo aktivno učenje. V nadaljevanju diplomskega dela smo opisali pomen pridobivanja znanja, sposobnosti in spretnosti v predšolskem obdobju, pomembnost samostojnega reševanja problemov, vlogo odraslega v okolju za aktivno učenje predšolskega otroka, prostore vrtca kot primerno okolje za aktivno učenje, ustreznost materialov za aktivno učenje in opredelitev projektnega dela kot oblike aktivnega učenja. Zaradi zanimanja o tem, ali lahko kot vzgojitelji s svojim pristopom in načinom dela vplivajo na pomen kreativnosti za aktivno učenje predšolskega otroka, smo v sklopu empiričnega dela to raziskali in praktično preverili. Raziskava je temeljila na vzorcu dvaindvajsetih predšolskih otrok, starih od štiri do pet let. Podatke smo zbrali s pomočjo opazovalnega lista in preizkusa (testa) znanja ter spretnosti. Pridobljene podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS. Opravljena raziskava je pripeljala do ugotovitve, da vzgojiteljev pristop in način dela vplivata na pomen kreativnosti za aktivno učenje predšolskega otroka.
Ključne besede: aktivno učenje, kreativnost, predšolski otrok, projektno delo, ustvarjalnost, vzgojitelj
Objavljeno: 08.11.2017; Ogledov: 1241; Prenosov: 199
.pdf Celotno besedilo (830,32 KB)

9.
Kreativnost pri pouku matematike v osnovni šoli
Alenka Horvat, 2017, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu obravnavamo kreativnost pri pouku matematike v osnovni šoli. V prvem delu na kratko predstavimo, kaj je kreativnost na splošno, kako jo opredeljujejo nekateri avtorji in kaj za nas pomeni kreativnost. V drugem delu se osredotočamo na kreativnost v matematiki, na načine, kako jo lahko ugotavljamo in katere so tiste karakteristike, ki so za kreativne posameznike značilne. Osrednji del magistrskega dela predstavlja tretji del, kjer navedemo nekatere konkretne primere, s katerimi lahko učitelj spodbuja kreativnost učencev.
Ključne besede: kreativnost, kreativnost v poučevanju matematike, karakteristike kreativnih posameznikov, načini za spodbujanje matematične kreativnosti
Objavljeno: 06.10.2017; Ogledov: 1169; Prenosov: 94
.pdf Celotno besedilo (2,11 MB)

10.
ANALIZA IZBRANIH DEJAVNIKOV RASTI NA PRIMERU HITRO RASTOČEGA DRUŽINSKEGA PODJETJA X
Barbara Klemenčič, 2015, diplomsko delo

Opis: Dinamični podjetnik, njegov način vodenja in upravljanja podjetja, njegove osebnostne lastnosti, hitro rastoče družinsko podjetje, rast podjetja se prepletajo v diplomskem projektu. Opravljena raziskava daje ugotovitve, kakšna je prepletenost in vpliv dinamičnega podjetnika oziroma ključnega člena v podjetju, ki vodi posel, njegovimi osebnostnimi lastnostmi, s tem vpliv na rast podjetja in vpliv same družine na vse odločitve v podjetju. Cilj diplomskega projekta je bil poiskati temeljne in realistične odgovore na temeljno raziskovalno vprašanje: »Obravnavano dinamično družinsko podjetje uspešno vodi in upravlja dinamični podjetnik skupaj s svojim podjetniškim timom, saj s pomočjo tega dejavnika rasti, podjetje raste«. Ne glede na to za kakšno podjetje gre, ima podjetnik pri tem vedno temeljno vlogo, saj se vsak podjetnik sam odloči, ali želi rasti ali ne. Vendar pa pri tem odločitev podjetnika o rasti ni dovolj, saj na podjetje vplivajo tako notranji kot tudi zunanji dejavniki rasti, ki lahko bistveno vplivajo na rast in razvoj samega podjetja. Poleg vseh dejavnikov pa so ključnega pomena osebnostne lastnosti, ki so eden izmed ključnih elementov za rast. Kadar pa gre za družinsko podjetje, na odločitve v podjetju vplivajo tudi družinski člani, ki so posredno ali neposredno vključeni v podjetje. Hitro rastoče podjetje mora biti naravnano v inovativnost in kreativnost, saj to za podjetje predstavlja konkurenčno prednost pred drugimi podjetji. Kreativnost in inovativnost sta najpomembnejša vira razvoja vsakega podjetja. Podjetje mora težiti k inovativnosti svojih zaposlenih, saj se le tako lahko generirajo nove ideje, s katerimi nastane invencija. Brez inovativnosti podjetniškega tima in samega dinamičnega podjetnika, bodo podjetje konkurenti prehiteli in posledično se bodo odjemalci raje odločali za konkurentove izdelke/storitve kot pa za naše. V diplomskem projektu smo poiskali tudi povezavo med družinskim podjetjem in hitro rastočim podjetjem. Hitro rastoča podjetja predstavljajo največjo moč v majhnem podjetništvu. Hitro rastoča podjetja namenijo tudi več sredstev za raziskave in razvoj. Hitro rastoča družinska podjetja v večini pripravljajo formalne plane poslovanja. Večina družinskih podjetij sodeluje z zaposlenimi, z njimi delijo določene informacije in jim posredujejo odstopanja poslovanja od planiranega. S tem dajejo zaposlenim jasne signale, kaj od njih pričakujejo. Manj zanimive se jim zdijo poslovne strategije nizkih stroškov. V primeru prisotnosti novih proizvodov na trgu, ta podjetja zavzamejo strategijo vodilnega na trgu ali strategijo prvega zasledovalca. Rast podjetja, na katero vplivajo tako notranji kot zunanji dejavniki rasti, smo proučevali na vzorcu izbranega hitro rastočega družinskega podjetja. Zakaj prav na tem vzorcu? Ker gre za podjetje, ki v današnjem turbulentnem okolju ostaja dinamično, fleksibilno in pri tem nenehno želi ohranjati konkurenčno prednost pred drugimi, saj se je zaradi dinamike pripravljeno hitro prilagajati zahtevam, ki jih neprestano narekuje trg. To uresničujejo z učinkovito izrabo idej, znanja in informacij, kjer ima dinamični podjetnik temeljno vlogo. Predvsem so to podjetja, ki so usmerjena v visokotehnološke procese in v današnjem gospodarstvu ustvarjajo največ novih delovnih mest. Prispevek diplomskega projekta je sestavljen iz teoretičnega in empiričnega dela, kjer smo pregledali tako domačo kot tujo literaturo s tega področja, si zastavili raziskovalne hipoteze, opisali, kakšne bodo metode dela, predstavili izvedbo raziskovalnega intervjuja, analizirali vse odgovore, ki smo jih pridobili iz intervjuja ter na koncu povzeli sklepne ugotovitve. Pri analiziranju pa je potrebno biti prividen, saj ni nujno, da je dinamični podjetnik tisti, ki je temeljni dejavnik rasti, ampak lahko na rast vplivajo tudi drugi notranji in zunanji dejavniki, kot na primer podjetniški tim, inovativnost itd. Tematika, ki smo jo proučevali, je aktualna v današnjem svetu.
Ključne besede: dinamični podjetnik, osebnostne lastnosti dinamičnega podjetnika, družinsko podjetje, rast, hitro rastoče podjetje – gazela, inovativnost, kreativnost, žetvena strategija, znanje, položaj v družini, vizija, prevzemanje tveganje, potreba po dosežkih, vključevanje družinskih članov v vodenje in upravljanje, dejavniki rasti.
Objavljeno: 10.11.2016; Ogledov: 1113; Prenosov: 126
.pdf Celotno besedilo (1,13 MB)

Iskanje izvedeno v 0.18 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici