| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


11 - 20 / 42
Na začetekNa prejšnjo stran12345Na naslednjo stranNa konec
11.
VODENJE GOSTINSKIH OBRATOV
Gregor Plohl, 2011, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu sem primerjal razlike pri vodenju različnih tipov obratov, kot so domača gostilna, italijanska restavracija in restavracija. Raziskoval sem, ali je vodenje v obratih, katere ciljna skupina so premožnejši odjemalci, bolj specializirano. Na izbranem vzorcu gostinskih obratov sem dokazal, da prihaja do razlik. Vodenje poteka na maksimalno dveh nivojih (vrhovni menedžment podjetja in vodja kuhinje oziroma strežbe), razlike pa se seveda pojavljajo tudi v obratih, kjer imajo na videz podobno organizacijsko strukturo. Zanimalo me je tudi, kakšne so razlike med vodenjem podjetja v gostinstvu v primerjavi z drugimi panogami in ali je potrebno, da ima vodja gostinskega obrata izkušnje z delovanjem v panogi, ali pa so dovolj samo vodstvene (menedžerske) sposobnosti in znanje. Mnenja tujih avtorjev o tem so deljena, a vseeno prevladuje prepričanje, da so potrebni poznavanje in izkušnje s področja gostinstva. Moje mnenje, do katerega sem prišel skozi raziskovanje ugotovitev različnih avtorjev in po razgovoru z menedžerji gostinskih obratov je, da so izkušnje s področja gostinstva zelo pomembne, vendar je še veliko bolj pomembno, da ima menedžer sposobnost vodenja in motiviranja zaposlenih ter načrtovanja poti razvoja organizacije kot celote. Funkcije menedžmenta predstavljajo za vodje gostinskih obratov pomembno orodje pri njihovem delu in zagotavljanju uspešnosti poslovanja. Planiranje, organiziranje, kadrovanje, vodenje in kontroling so aktivnosti, ki jih menedžerji izvajajo različno pogosto. Nekatere uporabljajo, kot sami radi rečejo, »po potrebi«, spet druge (vodenje) predstavljajo njihove vsakodnevne zadolžitve. Gostinstvo v Sloveniji po mojem mnenju še zmeraj predstavlja zanimivo poslovno priložnost. Res pa je, da so se razmere tudi v tej panogi zaradi trenutnih razmer v gospodarstvu zelo zaostrile. Zaradi gospodarske krize in spremembe navad odjemalcev se morajo gostinski obrati nenehno prilagajati, da ohranjajo svoj položaj na trgu. Po moji oceni so vodje v izbranih obratih dokazali, da se z veliko truda in premišljenim delovanjem še zmeraj da poslovati uspešno.
Ključne besede: Menedžment, vodenje, gostinski obrat, restavracija, planiranje, kadrovanje, organiziranje, kontroling
Objavljeno: 24.01.2012; Ogledov: 2081; Prenosov: 1044
.pdf Celotno besedilo (696,89 KB)

12.
PROBLEMI RAZMERJA MED NOSILCEM DEJAVNOSTI KONTROLINGA IN PREJEMNIKI INFORMACIJ LE-TE
Mateja Zamuda, 2011, magistrsko delo/naloga

Opis: Strokovnjaki pogosto svetujejo podjetjem, da se je treba prilagajati na spremembe s prestrukturiranjem podjetja in z uvedbo dejavnosti kontrolinga. Napovedujejo, da bo v prihodnosti vloga kontrolerjev narasla. Najpogosteje so nosilci dejavnosti kontrolinga kontrolerji, prejemniki informacij te dejavnosti pa so poslovodje. Obseg nalog kontrolerja je odvisen od več dejavnikov, in sicer od velikosti in zapletenosti organizacije, panoge, njegove osebnosti in sposobnosti ter od zamisli vrhovnega poslovodstva. Poslovodje najdemo v podjetju na vseh ravneh, glede kontrolerja pa stroka ni enotna, prav tako so različne tudi empirične raziskave. Ne glede na to, na kateri ravni v podjetju sta poslovodja in kontroler, je pomemben odnos med njima. Brez sodelovanja in komuniciranja med poslovodjem in kontrolerjem ni kontrolinga. Pomembno je, da se kontroler in poslovodja med seboj dobro poznata ter si zaupata. V praktičnem delu smo izvedli raziskavo o odnosu med nosilcem dejavnosti kontrolinga in prejemniki informacij le-te v slovenskih podjetjih. V raziskavi, ki je bila opravljena v štirih slovenskih podjetjih, so sodelovali štirje nosilci dejavnosti kontrolinga in devetnajst prejemnikov informacij dejavnosti kontrolinga. Najpomembnejše ugotovitve raziskave: ‒ odnos med poslovodji in kontrolerji oboji v povprečju ocenjujejo kot dober. Tudi sodelovanje in komunikacijo so ocenili kot dobro. Zaznati je razlike v ocenah med podjetji. V povprečju so najboljše ocene v podjetjema »C« in »D«; ‒ bistveno več konfliktov se pojavlja v podjetjema »A« in »B«; ‒ kontrolerji so pri svojih osebnostnih značilnostih najpogosteje izpostavili komunikativnost, inovativnost in vztrajnost; ‒ poslovodje so pri kontrolerjih najpogosteje izpostavili komunikativnost, vztrajnost in strpnost. Nihče med njimi ni omenil vedoželjnosti. Ker strokovnjaki poudarjajo pomen dejavnosti kontrolinga, menimo, da bi bila smiselna raziskava o odnosih med nosilci dejavnosti kontrolinga in prejemniki informacij le-te, v katero bi vključili večje število slovenskih podjetij.
Ključne besede: kontroling, dejavnost kontrolinga, prejemniki informacij dejavnosti kontrolinga, poslovodja, kontroler, odnosi med poslovodjem in kontrolerjem, kontrolerjeva poročila, konflikt, komunikacija.
Objavljeno: 20.02.2012; Ogledov: 1242; Prenosov: 142
.pdf Celotno besedilo (1,51 MB)

13.
VPLIV SPREMEMB DAVČNIH PREDPISOV NA IZVAJANJE DAVČNEGA KONTROLINGA
Aleš Obal, 2012, magistrsko delo

Opis: Koncept naloge temelji na pregledu domače zakonodaje s področja obdavčitve pravnih oseb in njen vpliv na pravilno izvajanje davčnega kontrolinga ter organiziranost slednjega v podjetju. Podjetja pogosto naletijo na pomanjkljivo poznavanje davčne problematike svojih davčnih obveznosti, ravno tako pa jim večinoma primanjkuje orodij za uspešno ocenjevanje vpliva poslovnih odločitev na davčne obveznosti. Področje davčnega kontrolinga lahko z ustreznimi orodji prepozna vpliv sprememb pravnih predpisov na poslovanje podjetja in odpravi morebitno davčno tveganje. Davčno tveganje je namreč verjetnost, da bo uresničitev poslovne odločitve drugačna od pričakovane, za nas najbolj verjetne. Cilj podjetja je doseči načrtovani poslovni izid, s pomočjo davčnega kontrolinga pa tudi skupno znižanje davčnih obremenitev, toda dejavniki tveganja to pogosto preprečijo, ker popolnih informacij ni bilo ali ker so se pravni predpisi od odločitve podjetja spremenili. Davki podjetja so torej eden od morebitnih dejavnikov tveganja pri poslovanju podjetja. Podjetja pa tovrstnim tveganjem posvečajo različno pozornost. V nalogi sem podrobneje utemeljil potrebo po izvajanju davčnega kontrolinga v podjetju, in to pri vsaki odločitvi, ki ima za posledico spremembo davčne osnove. Tako sem dokazoval hipotezo, da je izvajanje davčnega kontrolinga v primeru, da gre za veliko podjetje ali za podjetje, ki posluje v mednarodnem okolju, težje in zahtevnejše (zaradi obsežnosti procesov v podjetju in zaradi nujnosti poznavanja mednarodnih davčnih predpisov), kot v primeru, da gre za podjetje, ki deluje zgolj v domačem okolju, ali da gre za majhno oziroma srednje veliko podjetje. Po mojem mnenju se naj z davčnimi politikami, strategijami in svetovanji zunanji svetovalci ukvarjajo v majhnih in srednje velikih podjetjih, v primeru večjih ali mednarodnih podjetij pa bi naj taka podjetja sama organizirala svoj lastni davčni kontroling, ki bo deloval kot decentralizirana enota. V magistrski nalogi sem skušal tudi dokazati, da davčni kontroling podjetju koristi v smislu optimiranja davčnega poslovanja ter zmanjšanja tveganja, povezanega z naknadnimi popravki davčne osnove. Ker se tako vsako podjetje v okviru svojega poslovanja srečuje z zakonodajnim, davčnim in pravnim tveganjem, sem v zaključku magistrske naloge tudi natančneje opredelil, kakšen model je v podjetju najprimernejši za izvajanje davčnega kontrolinga. V Sloveniji je izvajanje davčnega kontrolinga sicer še nepopolno razvito in delno tudi slabo poznano, klub temu pa se je zaradi liberalizacije trga, naraščajoče zahtevnosti in kompleksnosti davčne zakonodaje poudarek na tem področju povečal, saj vodstva podjetij potrebujejo pomoč in svetovanje, kako naj ravnajo, da bo podjetje na področju davčnih obveznosti čim bolj optimalno delovalo – to je, da ne bo plačalo več davka, kot je to potrebno, oziroma s katero odločitvijo lahko davčne obveznosti morebiti še znižajo. S pomočjo davčnega kontrolinga je v podjetju možno prepoznavati tudi napačni sistem transfernih cen ter z dobro opredeljenim sistemom ukrepov preprečiti notranje davčne prevare in ponaredbe ali se izogniti morebitnim kaznim za davčne prekrške. Na podlagi izvedene raziskave sklepno ugotavljam, da podjetja v Sloveniji večinoma izvajajo davčni kontroling po metodi nemške šole kontrolinga in da je davčni kontroling v velikih in mednarodnih podjetjih organiziran praviloma ločeno od računovodstva ter kot posebna služba, v majhnih in srednje velikih podjetjih pa je izvajanje davčnega kontrolinga praviloma del službe računovodstva ali pa del nalog davčnega kontrolinga opravlja kar poslovodstvo samo. Pri slednjih se za določene davčne naloge pogosteje uporablja tudi zunanji izvajalec za področje upravljanja in svetovanja s področja davščin. S pomočjo izvajanja davčnega kontrolinga, ki vključuje orodja za prepoznavanje vplivov sprememb davčnih predpisov na cilje podjetja, podjetje pridobi tudi pri zmanjševanju števila in resnosti napak, ki se poja
Ključne besede: Kontroling, davčni kontroling, davčna politika, davčno pravo, davčno poročanje, organiziranost računovodstva in kontrolinga, raziskava izvajanja davčnega kontrolinga.
Objavljeno: 21.03.2012; Ogledov: 1886; Prenosov: 177
.pdf Celotno besedilo (1,23 MB)

14.
VLOGA OKOLJSKEGA RAČUNOVODSTVA PRI VZPOSTAVITVI UČINKOVITEGA KONTROLING SISTEMA
Tjaša Nerat, 2012, diplomsko delo

Opis: Zaradi nenehnih okoljskih vplivov na okolje podjetja morajo ta v svoje delovanje umestiti orodja z okoljskimi temami. En izmed načinov je vzpostavitev sistema okoljskega računovodstva, ki je nadgradnja tradicionalnega računovodstva. Informacije okoljskega računovodstva pri IFAC delijo na fizične vrednosti in denarne vrednosti. Omenjajo še, da se vrednosti medsebojno navezujejo. Denarne vrednosti v bistvu v veliki meri predstavljajo okoljske stroške podjetja. Med sistemom okoljskega računovodstva in sistemom okoljskega kontrolinga obstajajo povezave. Okoljsko računovodstvo služi okoljskemu kontrolingu kot eden izmed instrumentov, hkrati pa tudi kot baza podatkov za vzpostavitev okoljskega kontrolinga. Okoljski kontroling izhaja iz tradicionalnega kontrolinga, kar pomeni, da je funkcija okoljskega kontrolinga planiranje, krmiljenje in kontroliranje. Nekatera orodja okoljskega kontrolinga, ki se nanašajo na področje računovodstva in se uporabljajo v podjetjih, so: sistem zgodnjega pojasnjevanja, okoljski uravnoteženi sistem kazalnikov, okoljske bilance in okoljske revizije. Koristi uporabe okoljskega kontrolinga delimo na tržne priložnosti, zagotavljanje eksistence, znižanje stroškov (v veliki meri s pomočjo okoljskega stroškovnega računovodstva) in motiviranje zaposlenih.
Ključne besede: denarne vrednosti, fizične vrednosti, IFAC, kontroling, okoljska bilanca, okoljska revizija, okoljski kontroling, okoljski stroški, okoljski uravnotežen sistem kazalnikov, okoljsko računovodstvo, okoljsko stroškovno računovodstvo, orodja okoljskega kontrolinga, sistem zgodnjega pojasnjevanja, trajnost, trajnostni razvoj, trajnostno vodenje podjetij, varovanje okolja, zeleni kontroling
Objavljeno: 29.11.2012; Ogledov: 1395; Prenosov: 157
.pdf Celotno besedilo (599,87 KB)

15.
ŠTUDIJA IZDELAVE KALKULACIJE V DOMEL D.O.O.
Jaka Kavčič, 2012, magistrsko delo

Opis: Nadzor in analiza proučevanja stroškov, še bolj pa njihova operativna uporaba pri poslovnih odločitvah zahtevajo, da podjetje v vse bolj konkurenčnem okolju oblikuje zanesljiv in panogi primeren sistem oblikovanja cen. Ta sistem oblikovanja cen imenujemo tudi kalkulacije. Rezultat kalkulacije je lastna cena izdelka, ki je obvezen predpogoj za oblikovanje prodajne cene pri vsakem komercialistu ne glede na program oz. izdelek, ki ga ta prodaja. Kalkulacije se od programa do programa nekoliko razlikujejo. Razlikujejo se celo od kupca do kupca. Podjetje Domel d.o.o., se že vrsto let ukvarja z izdelavo sesalnih enot, v zadnjem času pa prodira tudi na trge avtomobilske industrije. Specifika tega trga sili zaposlene v podjetju Domel d.o.o., v osvajanje novih znanj in izpopolnjevanje v preciznosti na vseh delih organizacije, zaradi teženj po nižjih stroških pa je še posebej na udaru oddelek kontrolinga. Mnenja ljudi o pomembnosti kalkulacije so znotraj podjetja lahko zelo različna. Dejstvo pa je, da se že manjše napake v začetni fazi projekta kasneje lahko potencirajo in izkažejo za pomembne ali celo usodne za preživetje podjetja. Nastajanje teh napak je treba preprečiti ali pa jih pravočasno odkriti in popraviti. Za optimiziranje kalkulacij je potrebna sistemska rešitev in ne zgolj gašenje požarov po posameznih projektih.
Ključne besede: - kalkulacija, - kontroling, - cene, - avtomobilska industrija.
Objavljeno: 01.10.2012; Ogledov: 1533; Prenosov: 320
.pdf Celotno besedilo (1,55 MB)

16.
ANALIZA RAČUNOVODSKEGA PROUČEVANJA V PODJETJU X
Olga Sušec, 2012, diplomsko delo

Opis: Računovodsko proučevanje je del celotnega proučevanja podjetja in temelji v glavnem na računovodskih podatkih. Računovodsko proučevanje običajno opravlja analitska služba, ki se je v proučevanem podjetju preimenovala v kontroling. Za dobro in hitro odločanje poslovodstva so potrebne pravočasne, zanesljive in razumljive informacije. Od nosilcev proučevanja pričakujemo strokovna poročila, ki bodo razkrivala uspešnost ali neuspešnost poslovanja podjetja. Predstavljena so lahko z besedili in kazalniki, s pomočjo tabel ali slik. Proučevalec mora izbrati bistvene proučevane probleme in jih prikazati v primerni obliki in vsebini, ki mora biti prilagojena potrebam in sposobnostim prejemnika. Računovodsko proučevanje v podjetju je dobro razvito v službi kontrolinga, po posameznih področjih pa bi bilo potrebno dvigniti nivo proučevanja. Nekatera področja se s proučevanjem ne ukvarjajo in podatke pridobijo iz kontrolinga. Smiselno bi bilo vsebino računovodskega proučevanja približati širšemu krogu zaposlenih in s tem vzpodbuditi aktivno sodelovanje s proučevalci.
Ključne besede: računovodsko proučevanje, analiza, kontroling, računovodska poročila, podjetje, poslovodstvo.
Objavljeno: 26.03.2013; Ogledov: 1085; Prenosov: 202
.pdf Celotno besedilo (226,61 KB)

17.
IZGRADNJA PROTOTIPNE REŠITVE ZA PODPORO KONTROLINGU PROIZVODNJE S POSLOVNO INTELIGENCO
Aleš Mihelčič, 2013, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi smo za srednje veliko skupino podjetij LIPBLED izdelali aplikacijo za področje kontrolinga s poslovno inteligenco. S tem smo bistveno skrajšali čas izdelave mesečnih poročil, hkrati pa zgradili model, na katerem so možne različno hitre analize doseženih rezultatov. Odpraviti smo hoteli probleme, kot so ročni vnosi nekaterih podatkov v preglednico, ročna izdelava poročil s področja proizvodnje in prodaje v Excelu in Wordu, možnost nastanka napak zaradi ročnega dela in vnosa ter skrajšati čas delavke v kontrolingu. Z analizo trenutnih procesov in potreb smo izdelali program, ki se avtomatsko proži tretji dan v mesecu in napolni bazo poslovne inteligence. Aplikacijo smo izdelali s programskim orodjem QlikView 11. Uporabniški vmesnik programa je enostaven za uporabo. Po izdelavi programa smo izdelali njegovo SWOT analizo in ga uspešno predstavili zaposlenim v podjetju.
Ključne besede: QlikView, prototip, poslovna inteligenca, managerski informacijski sistem, direktorski informacijski sistem, baza podatkov Oracle, kontroling
Objavljeno: 13.05.2013; Ogledov: 618; Prenosov: 117
.pdf Celotno besedilo (2,32 MB)

18.
ANALIZA IZDELAVE PREDKALKULACIJE NOVEGA IZDELKA
Dejan Šinkovec, 2013, magistrsko delo

Opis: Magistrsko delo obravnava analizo izdelave predkalkulacije novega izdelka na konkretnem primeru v podjetju Kolektor Group d. o. o., program Elektronika in pogoni. Izdelava predkalkulacij nam omogoča določanje lastne cene izdelka, ki je predpogoj za pripravo ponudbe oz. oblikovanje prodajne cene izdelka. Živimo v času, v katerem je cena izdelka ali storitve pomemben faktor pri sprejemu odločitve o nakupu. Zato je še toliko bolj pomembno, da ima podjetje dobro razvit proces določanja lastne cene. Delo poleg teoretičnih osnov zajema tudi konkretni primer izdelave predkalkulacije, opis in predloge za izboljšanje ter prenovo procesa. Skozi analizo procesa je izpostavljena vloga kontrolinga, ki managementu pomaga pri sprejemanju odločitev in vodenju podjetja. Koncern Kolektor vedno bolj širi paleto svojih proizvodov. Eno izmed področji, na katerem se uveljavlja v zadnjem času, je tudi Elektronika in pogoni. Spoznavamo, da obstoječi način izdelave predkalkulacij ni optimalen. Zaradi pomembnosti postopka določanja lastne cene izdelka želimo ta proces izboljšati in ga čim bolj približati uveljavljenemu načinu dela v koncernu.
Ključne besede: Predkalkulacija, cena, proces, kontroling
Objavljeno: 24.09.2013; Ogledov: 1456; Prenosov: 52
URL Povezava na celotno besedilo

19.
KONTROLING NABAVNEGA POSLOVANJA V JAVNEM GOSPODARSKEM ZAVODU
Erika Križnar, 2013, magistrsko delo

Opis: Zaradi gospodarske krize, ki je prizadela tako javni kot zasebni sektor, namenjajo organizacije vedno večji poudarek doseganju načrtovane prodaje, novim produktom, s katerimi bi uspešno nastopile na tržišču, in spremljanju stroškov, ki pri tem nastajajo. Organizacije so se znašle pred veliko preizkušnjo, zato so se, da bi preživele, primorane vse bolj prilagajati spremembam na trgu, se spreminjati, iskati rezerve, zniževati stroške in preudarno gospodariti. Vprašanja, ki še pred nekaj leti niso imela velikega pomena, imajo v današnjem času poglaviten pomen. Pomembna vprašanja, ki se organizacijam postavljajo, so, kako zajeziti stroške, kje privarčevati in kako najbolje poslovati. Pri proučevanju priložnosti in prednosti ter slabosti in nevarnosti ima velik pomen služba za kontroling, ki je nekakšen poslovni navigator in vodstvo organizacij opozarja in usmerja k pravim ciljem. Da bi organizacije prišle do želenih zastavljenih ciljev in rezultatov, morajo vse službe in oddelki v organizaciji strmeti k doseganju istih ciljev, potrebno je usklajeno in istosmerno delovanje. Velik pomen pri zniževanju stroškov ima nabavna služba, ki preskrbuje blago in storitve za nemoteno delovanje organizacije. Preko nabavne službe lahko organizacije zaradi velikega obsega naročil veliko privarčujejo, zato organizacije nabavno službo vse bolj opredeljujejo kot strateško funkcijo. Naloge nabavne službe so, da priskrbi pravo blago ali storitev, v pravi kakovosti ob pravem času in ob tem doseže najboljše nabavne pogoje. Vsak privarčevani evro v nabavi predstavlja za nepridobitne organizacije tudi evro prihodka nad odhodki in večje koristi. Cilj nabavne verige je zniževati neposredne stroške materiala in s tem povečati prihodke nad odhodki. To lahko doseže z iskanjem novih dobaviteljev, novih nadomestnih materialov, s pritiski na trenutne dobavitelje in s povečano konkurenčnostjo. Za uspešno poslovanje organizacije poskrbi kontroling, ki budno spremlja vse nastale spremembe v organizaciji, o tem pravočasno opozarja vodstvo, mu svetuje in pomaga pri pravilnih odločitvah.
Ključne besede: nabavno poslovanje, kontroling, prenova informacijskega sistema, javni gospodarski zavod.
Objavljeno: 19.07.2013; Ogledov: 1055; Prenosov: 247
.pdf Celotno besedilo (1,60 MB)

20.
OBVLADOVANJE STROŠKOV IZVAJANJA DEJAVNOSTI OSKRBE S PITNO VODO
Bojan Gašperin, 2013, magistrsko delo

Opis: Podjetje Komunala Radovljica, d. o. o., izvaja različne obvezne in izbirne občinske gospodarske javne službe varovanja okolja na področju občine Radovljica. Izvajalci oziroma podjetja, ki izvajajo storitve gospodarskih javnih služb, le te opravljajo v monopolnih pogojih. Učinkovitost in ekonomičnost izvajanja dejavnosti v takih primerih lahko ugotavljamo z učinkovitim notranjim kontrolingom in s celovito primerjavo različnih dejavnikov na več področjih z ostalimi izvajalci, pogosto tudi mednarodno. V tej nalogi smo s pomočjo izbrane metodologije izdelali model, ki bo v opazovanem podjetju služil za primerjavo področja stroškovne učinkovitosti. Praktični rezultati modela zagotavljajo informacije o stroškovni učinkovitosti izvajanja dejavnosti oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica glede na občine, ki so razporejene v isto skupino. Te informacije bodo uporabljene pri internih odločitvah kot pomoč pri komuniciranju z zainteresiranimi javnostmi in kot posredna evalvacija do sedaj opravljenih sprememb ter prenov procesov v opazovanem podjetju.
Ključne besede: kontroling, obvladovanje stroškov, kazalniki stroškovne učinkovitosti, primerljiva območja, primerjalno presojanje
Objavljeno: 08.11.2013; Ogledov: 1128; Prenosov: 122
.pdf Celotno besedilo (1,32 MB)

Iskanje izvedeno v 0.25 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici