| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


11 - 20 / 43
Na začetekNa prejšnjo stran12345Na naslednjo stranNa konec
11.
Posebnosti kontroling dejavnosti v storitvenem podjetju na primeru podjetja X
Jožica Onič, 2016, diplomsko delo

Opis: Za potrebe vodenja organizacij morajo biti na razpolago ustrezne informacije. Če želimo doseči cilje celotnega poslovanja podjetja, je potrebno odločati o operativnih poslovnih funkcijah. Zanje je značilno, da niso le računovodske. Vsebina kontrolinga je podpiranje odločanja ob vrhunskem poznavanju računovodstva. Kvalitetno zbiranje in evidentiranje podatkov v računovodstvu ima posledično razumljive ter kvalitetne izhodne informacije in poročila. Z analizo podatkov iz vseh elementov poslovanja ima kontroling vlogo postavljanja pravil za zbiranje ter evidentiranje poslovnih dogodkov s ciljem kvalitetnega poročanja za potrebe notranjega menedžerskega odločanja. Osrednji del informacijskega sistema v podjetju je računovodstvo, ki mora oblikovati informacije z vidika računovodstva in z vidika poslovodenja. To vez predstavlja dejavnost kontrolinga, ki je usmerjena v oblikovanje informacij za odločanje v podjetju.
Ključne besede: kontroling, kontroler, računovodenje, informacije, odločanje
Objavljeno v DKUM: 27.09.2016; Ogledov: 705; Prenosov: 99
.pdf Celotno besedilo (350,10 KB)

12.
ANALIZA RAZVITOSTI KONTROLINGA V PODJETJU AHA EMMI D.O.O.
Jožica Španinger, 2016, diplomsko delo

Opis: Za uspešen razvoj in rast podjetja je pomembno, da dobro opredeli vizijo, poslanstvo, strategijo in cilje. Ker pa je pomembno, da so rezultati skladni s cilji, jih je potrebno kontrolirati. Nosilci dejavnosti kontrolinga so najpogosteje kontrolerji, prejemniki informacij dejavnosti kontrolinga, so poslovodje. Obseg nalog kontrolerja je odvisen od več dejavnikov, od velikosti in organiziranosti podjetja, zapletenosti organizacije, panoge, njegove osebnosti in sposobnosti ter od zamisli najvišjega vodstva. Poslovodje najdemo v podjetju na vseh ravneh, glede kontrolerja pa stroka ni enotna. Ne glede na to, na kateri ravni v podjetju sta poslovodja in kontroler, je pomemben odnos med njima, sodelovanje, komuniciranje, pomembno je da si zaupata. Jedro uspešnega proizvodnega podjetja je dobro postavljen sistem. Poslovanja v trenutnih razmerah si ni več mogoče zamišljati brez dobre informacijske podpore. V prvem delu diplomske naloge smo predstavili teoretične vidike kontrolinga. Pojasnjen je pojem kontrolinga, razvojne stopnje dejavnosti kontrolinga, razloge za uvedbo kontrolinga, vlogo in naloge, ki jih opravlja kontroler in pregled nekaterih orodij kontroliga. V nadaljevanju spoznamo slovenjebistriško podjetje Aha Emmi d.o.o., osnovne podatke, mejnike in dejavnost podjetja. Organizacijska struktura družbe je prikazana v organizacijski shemi, prikazani so tudi procesi v podjetju. Vizija, poslanstvo in vrednote so jasno zapisani. Naloga zajema analizo razvitosti strateškega in izvedbenega kontrolinga in analizo razvitosti obstoječega kontrolinga po poslovnih področjih. Predstavitev prednosti in pomajkljivosti kontrolinga in predlogi za izboljšanje ter izpopolnitev kontrolinga v podjetju Aha Emmi d.o.o. sta sklepni točki diplomske naloge.
Ključne besede: kontroling, kontroler, stroški, načrtovanje, kontroliranje
Objavljeno v DKUM: 09.08.2016; Ogledov: 1367; Prenosov: 182
.pdf Celotno besedilo (983,44 KB)

13.
KONTROLING V NABAVI NA PRIMERU PODJETJA X
Daniela Pjevac, 2016, diplomsko delo

Opis: Nabava se je v zadnjih letih nenehno spreminjala. Njena vloga ni več samo nakup in oskrba podjetja s potrebnimi dobrinami, obvladovati mora namreč tudi stroške, ki pri tem nastajajo. Pomembnost nabave se odseva zlasti v povečanju deleža nabavljenih dobrin, ki v nekaterih podjetjih doseže tudi do sedemdeset odstotkov vseh stroškov poslovanja. Razlog za to so razmere v gospodarstvu, ki so postale negotove, posledično pa tudi položaj in konkurenčnost posameznega podjetja. Da bi bila podjetja bolj konkurenčna, so se začela specializirati na svoje osnovne dejavnosti, stranske dejavnosti pa so prepustile zunanjim izvajalcem oz. dobaviteljem. Pomembno vlogo pri zagotavljanju dolgoročne uspešnosti podjetja igrajo tudi dobavitelji, ki so v današnjem nemirnem in tehnološko razvitem okolju še posebej pomembni za podjetje. Odgovorni v podjetju se vedno bolj zavedajo, da stroškovno sprejemljive in kakovostne izdelke, ki prinašajo uspeh podjetju, dosežejo le z dobrimi dobavitelji. Iz tega sledi, da je nabava le toliko dobra, kot so njeni dobavitelji, zato je tudi izbira le-teh ključnega pomena za uspešno poslovanje podjetja. Da bi lahko nabava izkoristila vse možnosti v zvezi s potenciali v zniževanju stroškov in v razvoju konkurenčnih prednosti, je nujno potrebno merjenje in vrednotenje uspešnosti nabave (t.i. kontrolig v nabavi). Zasnova in instrumenti kontrolinga v nabavi nam služijo za učinkovito koordinacijo sodelovanja med podjetjem in dobaviteljem ter koordinacijo nabavnega procesa nasploh. Torej kontroling v nabavi spremlja vse spremembe v poslovnem okolju in daje informacijsko podporo strateškemu načrtovanju ter nadziranju nabave.
Ključne besede: nabavno poslovanje, kontroling, kontroling instrumenti, stroški, dobavitelji.
Objavljeno v DKUM: 05.07.2016; Ogledov: 1185; Prenosov: 168
.pdf Celotno besedilo (605,98 KB)

14.
IZBOLJŠANJE MANAGEMENTA GOSTINSKEGA OBRATA
Marko Kokol, 2016, diplomsko delo

Opis: Da podjetja – še posebej gostinski obrati uspejo v današnji družbi, se morajo prilagoditi zahtevam trga, oblikovati inovativno poslovanje, odpraviti morebitne slabosti svojega delovanja in izkoriščati vse potencialne prednosti podjetja. Podjetje mora skozi čas kar naprej slediti svoji uspešnosti, ugotavljati napake, raziskovati trg in potrebe odjemalcev ter se spremembam na trgu uspešno prilagajati. Predmet naloge je obravnava sprememb dela v izbranem gostinskem obratu, preučitev izvedenih managerskih ukrepov ter oblikovanje predlogov za nadaljnje izboljšanje dela managementa v obratu. S primerjavo stanja med leti 2013 in 2015 na treh ključnih segmentih: marketing, kadrovski management in kontroling ugotavljamo uspešnost vnesenih sprememb. Ugotovili smo, da je za zdrave temelje gostinskega obrata potrebno jasno začrtati strukturo delovanja in izrisati poslovne procese. Prav tako se je pokazalo, da je za uspešno poslovanje potreben učinkovit sistem nadzora oziroma kontroling. Nadalje smo ugotovili, da je za uspešno poslovanje potreben raznovrsten, konstanten in inovativen marketing ter raznovrstnost ponudbe in organizacija različnih dogodkov. Ob vsem tem pa so ključni dejavnik zaposleni, ki skozi direktni stik z gostom vzpostavljajo trajne in zaupanja vredne vezi.
Ključne besede: gostinski obrat, management v gostinstvu, marketing, kontroling, zadovoljstvo zaposlenih
Objavljeno v DKUM: 04.07.2016; Ogledov: 1195; Prenosov: 128
.pdf Celotno besedilo (1,30 MB)

15.
KONTROLING V GRADBENEM PODJETJU
Simon Snedic, 2016, diplomsko delo/naloga

Opis: Diplomska naloga obravnava vlogo in pomen kontrolinga za podjetja, ki poslujejo v panogi gradbeništva. Poleg teoretičnih spoznanj o namenu, vrstah, ciljih in nalogah kontrolinga smo še posebno pozornost posvetili projektnemu kontrolingu. Izvedli smo anketo med gradbenimi podjetji, delujočimi v Sloveniji, s pomočjo katere smo ugotovili, da kontroling v gradbenih podjetjih večinoma deluje v okviru računovodske službe, ter da poslovodstva polovice le teh menijo, da imajo ustrezne informacije za odločanje glede poslovanja. Uspešnost analize poslovanja gradbenega podjetja je odvisna od ustreznega vhoda, obdelave in izhoda podatkov, pravilno umeščenih stroškov, zato bodo rezultati te naloge bistveno pripomogli k boljšemu nadzorovanju stroškov ter zmožnosti takojšnjega reagiranja ob ugotovitvi odmikov. Ustrezen način delovanja poslovne informatike je osnova za ustrezne izhodne podatke, le ti pa so potrebni za predstavitev koristnih informacij poslovodstvu. Na podlagi teh informacij oziroma poročil poslovodstvo lahko sprejema pravilne odločitve.
Ključne besede: kontroling, projekt, stroški, informacijski sistem, gradbeno podjetje
Objavljeno v DKUM: 30.06.2016; Ogledov: 1595; Prenosov: 158
.pdf Celotno besedilo (1,69 MB)

16.
Gospodarjenje na prašičerejsko – poljedelski kmetiji s pomočjo kontrolinga
Alenka Meolic Jelen, 2016, magistrsko delo/naloga

Opis: V zadani nalogi smo proučili teoretično in praktično vzpostavitev celovitega kontrolinga na sodobni kmetiji. Na podlagi ugotovljenih obstoječih zmožnosti na kmetiji, proizvodnih in prodajnih zmožnosti, organizacijskega ustroja, poslovodenja in upravljanja na kmetiji, razvojnih teženj, kratkoročnih in dolgoročnih informacijskih potreb smo vzpostavili model informacijskega sistema, s pomočjo le-tega pa kontroling. Ugotavljamo, da za kmetije ni mogoče izdelati standardnega modela informacijskega sistema in kontrolinga. Predlagamo vzpostavitev odločitveno naravnanega informacijskega sistema za uspešno vodenje sodobne kmetije, ki podpira nosilca odločitvenih ravni s strateškimi in operativnimi usmerjevalnimi ter usklajevalnimi informacijami, kar pa zahteva nenehno negovanje informacijskih potreb ter spremljanje in proučevanje poslovnih dogajanj na kmetiji.
Ključne besede: kontroling, kmetija, informacijski sistem
Objavljeno v DKUM: 20.05.2016; Ogledov: 838; Prenosov: 156
.pdf Celotno besedilo (2,46 MB)

17.
Prenova modela kontrolinga v skupini Farme Ihan
Aljoša Flis, 2016, specialistično delo

Opis: V specialističnem delu sta predstavljena pomen kontrolinga ter njegova vloga v podjetju, ki je po našem mnenju zelo pomembna. Navedli smo nekaj zgodovinskih dejstev glede razvoja kontrolinga ter osnovne naloge in cilje. Največ pozornosti smo namenili metodam in orodjem, ki jih kontrolerji uporabljajo pri opravljanju svojega dela. Na primeru skupine Farme Ihan sta narejena analiza in posnetek stanja trenutnega modela kontrolinga. Teza specialističnega dela temelji na nujnosti prenove trenutnega modela kontrolinga v skupini Farme Ihan. Skladno s pregledano strokovno literaturo, z razgovori s poslovodstvom in zahtevami programa finančnega prestrukturiranja je predlagan prenovljen model kontrolinga s prilagojenimi kazalci, opozorilnimi mehanizmi ter proizvodnimi kalkulacijami. S tem se bo izboljšala informiranost managementa ter vzpostavila kontinuiteta podatkov.
Ključne besede: kontroling, kontroler, skupina Farme Ihan, opozorilni mehanizmi, kazalci poslovanja, kalkulacije
Objavljeno v DKUM: 19.05.2016; Ogledov: 1206; Prenosov: 101
.pdf Celotno besedilo (1,61 MB)

18.
RAČUNOVODJA IN KONTROLING V MALEM TRGOVSKEM PODJETJU
Maruša Sašek, 2016, diplomsko delo/naloga

Opis: Samo urejeni sistemi, kjer so pravila natančno določena, so praviloma uspešni na dolgi rok, določitev pravil pa je zgolj prvi korak. Dogovorjena pravila brez sledenja ter opozarjanja na morebitna nimajo nikakeršnega pomena, saj se jih brez nadzorovanja sčasoma nihče ne bo več držal. Zato je naloga kontrolinga, da z notranjimi kontrolami spremlja posamezne faze poslovnega procesa. V družbi Kovinar trgovina, d. o. o., Kočevje, ki po klasifikaciji po ZGD-1 spada med male družbe, nimamo osebe, ki bi skrbela za funkcijo kontrolinga, vendar je vseeno potreba po zagotavljanju skladnosti in smotrnosti poslovanja, zato smo znotraj finančne funkcije družbe morali narediti kompromis. Kako to počnemo in kakšne so koristi in spoznanja iz tega procesa, smo opisali v diplomskem delu.
Ključne besede: kontroling, trgovsko podjetje, dogovorjena pravila
Objavljeno v DKUM: 19.05.2016; Ogledov: 969; Prenosov: 80
.pdf Celotno besedilo (1,99 MB)

19.
ORGANIZIRANJE KONTROLINGA V PODJETJU Z MULTIPROJEKTNIM POSLOVANJEM
Mersida Rogo, 2016, diplomsko delo

Opis: V času močne konkurence je na praktično vseh področjih poslovanja vedno manj prostora za neuspešne aktivnosti. Vse bolj je navzoč individualen pristop k zadovoljevanju potreb. Povečuje se tudi število aktivnosti, ki so enkratne in časovno omejene, kar je ena izmed definicij projekta. Pri poslovanju podjetja, ki ima v svojem poslovnem procesu opravka z delom na večjem številu projektov, ki potekajo vzporedno, se pojavlja problem učinkovitega nadzora nad terminskim in stroškovnim potekom projekta. V diplomskem delu smo želeli ugotoviti, kakšna organiziranost kontrolinga projektov bi to lahko zagotovila ter kakšen je pomen kontrolinga v podjetjih z multiprojektnim poslovanjem. Poleg teoretične raziskave smo v nalogo vključili tudi analizo kontrolinga projektov v podjetju Esotech, d. d., in na podlagi te podali predloge izboljšanja modela kontrolinga v fazi trženja in fazi garancije. Predstavljeni model kontrolinga bo podjetju omogočil dobro načrtovanje in nadziranje stroškov in prihodkov ter poslovno uspešnost v vseh treh temeljnih fazah projekta ter bo odigral pomembno vlogo tudi v fazi iskanja in izbire potencialnih projektov. V času močne konkurence je na praktično vseh področjih poslovanja vedno manj prostora za neuspešne aktivnosti. Vse bolj je navzoč individualen pristop k zadovoljevanju potreb. Povečuje se tudi število aktivnosti, ki so enkratne in časovno omejene, kar je ena izmed definicij projekta. Pri poslovanju podjetja, ki ima v svojem poslovnem procesu opravka z delom na večjem številu projektov, ki potekajo vzporedno, se pojavlja problem učinkovitega nadzora nad terminskim in stroškovnim potekom projekta. V diplomskem delu smo želeli ugotoviti, kakšna organiziranost kontrolinga projektov bi to lahko zagotovila ter kakšen je pomen kontrolinga v podjetjih z multiprojektnim poslovanjem. Poleg teoretične raziskave smo v nalogo vključili tudi analizo kontrolinga projektov v podjetju Esotech, d. d., in na podlagi te podali predloge izboljšanja modela kontrolinga v fazi trženja in fazi garancije. Predstavljeni model kontrolinga bo podjetju omogočil dobro načrtovanje in nadziranje stroškov in prihodkov ter poslovno uspešnost v vseh treh temeljnih fazah projekta ter bo odigral pomembno vlogo tudi v fazi iskanja in izbire potencialnih projektov.
Ključne besede: projekt, kontroling projektov, multiprojektno poslovanje, projektni management, ponudbeni postopek, izvedba projekta, garancija
Objavljeno v DKUM: 12.04.2016; Ogledov: 1241; Prenosov: 189
.pdf Celotno besedilo (3,56 MB)

20.
VPLIV KONTROLINGA NA USPEŠNOST PODJETJA
Tanita Jeraj, 2016, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu smo povzeli celotno delo kontrolinga na področju obvladovanja stroškov in prikazali njegov vpliv na uspešnost podjetja. Delovanje kontrolinga smo v prvem delu opredelili teoretično, v drugem delu pa so spoznanja iz literature uporabljena na praktičnem primeru enega produkta, proizvedenega v podjetju BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje. Cilj je bil prikazati različna področja, metode in orodja, s katerimi kontroling posredno in neposredno vpliva na kazalnike gospodarnosti, likvidnosti in plačilne sposobnosti. Podatke za oceno uspešnosti smo pridobili iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida. V zadnjem koraku smo ovrednotili končne rezultate poslovanja podjetja, poiskali razloge za spremembe in prikazali vpliv kontrolinga na uspešnost podjetja. Delo kontrolerja smo tako razvili od preprostih analiz do vpliva na odločitve, ki aktivno posežejo v poslovanje in končne rezultate. Znotraj področja kontrolinga smo se osredotočili na stroškovne analize, ki smo jih kategorizirali v skupine glede na vrsto stroškov. Teoretično smo opredelili najbolj pogosto uporabljene metode, ki jih je v drugem delu naloge možno zaznati v praktičnem delovanju. Z izbranim projektom smo simulirali analize stroškov preko kalkulacij in stroškovnih mest. Analize smo nadgradili s kontrolniškim projektom, preko katerega je mogoče ne le slediti stroškovnim izboljšavam, temveč tudi graditi računovodstvo odgovornosti in omogočiti utemeljene odločitve vodstva.
Ključne besede: kontroling, uspešnost, stroški, finančni kazalniki, kalkulacija, stroškovna mesta, BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje.
Objavljeno v DKUM: 10.03.2016; Ogledov: 1781; Prenosov: 160
.pdf Celotno besedilo (5,47 MB)

Iskanje izvedeno v 0.17 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici