| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


41 - 50 / 108
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
41.
KADROVSKA FUNKCIJA IN SPREMLJANJE ORGANIZACIJSKE KLIME V PODJETJU KRKA D.D.
Katja Pelko, 2010, diplomsko delo

Opis: Organizacijska klima je niz merljivih lastnosti delovnega okolja, ki vplivajo na motivacijo in vedenje zaposlenih in nastaja na podlagi interakcij med člani organizacije. Nanjo vplivajo najrazličnejši dejavniki kot so: najvišje vodstvo podjetja, zgodovina podjetja, tehnologija, informacijski sistemi, delovni postopki in organizacija dela, nagrajevanje ter zastavljeni cilji in vrednote podjetja. Organizacijska klima skozi zadovoljstvo zaposlenih neposredno vpliva na uspešnost poslovanja, odraža se tako na organizacijskih ciljih kot na kakovosti delovnega okolja. Zaposleni ocenjujejo organizacijo na podlagi vprašalnika, ki vključuje različne vidike in delovanje organizacije. Namen raziskovanja organizacijske klime je, da podjetje ugotovi šibke točke in jih z ustreznimi ukrepi omili oz. odpravi. Pri tem poleg vseh nivojev managerjev, igra veliko vlogo kadrovska funkcija v podjetju; kadrovski strokovnjaki, ki s svojim delom pomembno doprinesejo k uspešni implementaciji ukrepov v organizacijo.
Ključne besede: kadrovska funkcija, organizacijska klima, merjenje organizacijske klime, zadovoljstvo zaposlenih
Objavljeno: 07.09.2010; Ogledov: 2037; Prenosov: 330
.pdf Celotno besedilo (385,31 KB)

42.
ORGANIZACIJA KADROVSKE SLUŽBE NA UNIVERZI V LJUBLJANI FAKULTETI ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Mateja Progar, 2010, diplomsko delo

Opis: Kadrovska služba je oddelek v organizaciji, ki predstavlja prvi stik z iskalcem zaposlitve in tudi zadnji, ko zaposleni organizacijo zapušča. Naloga kadrovskega delavca je hramba vseh osebnih podatkov zaposlenih, skrb za uresničevanje delovne zakonodaje ter skrb za pravno urejeno delovno razmerje. Proces kadrovanja zajema točno določene korake, ki jih moramo upoštevati, če želimo v svojih vrstah imeti najprimernejše sodelavce. V praktičnem delu smo opisali kadrovsko službo na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Na začetku smo predstavili delovno okolje in strukturo zaposlenih v tem okolju. Predstavili smo tudi organizacijo kadrovske službe z opisom delovnih nalog, ki jih to delovno mesto zajema, veljavno sistemizacijo ter normativ za to delovno mesto. Preučili smo možnost dodatne zaposlitve v kadrovski službi na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Prikazali smo postopek od planiranja novega delavca do njegove zaposlitve. Nova zaposlitev v kadrovski službi koristi tako organizaciji kot zaposlenim. V zaključku diplomskega dela predlagamo uvedbo metod za zagotavljanje zadovoljstva in razvoja zaposlenih. Ena takih metod so letni razgovori, ki pa se na fakulteti ne izvajajo. Z letnimi razgovori dobimo pregled posameznikove preteklosti, sedanjosti in načrtov za prihodnost. Na podlagi tovrstne komunikacije pridobimo nujno potrebne informacije, če želimo doseči in vzdrževati stalen razvoj zaposlenih.
Ključne besede: Kadri Kadrovska funkcija Kadrovski proces Kadrovska služba
Objavljeno: 07.09.2010; Ogledov: 1958; Prenosov: 174
.pdf Celotno besedilo (1,01 MB)

43.
KADROVSKA FUNKCIJA IN NJENA VLOGA PRI ODPRAVLJANJU STRESA NA DELOVNEM MESTU
Vesna Nemanič, 2010, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo predstavlja kadrovsko funkcijo in njeno vlogo pri odpravljanju stresa na delovnem mestu. Razdeljeno je na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu diplomske naloge smo opredelili kadrovsko funkcijo in njen razvoj, organiziranost in kadrovske procese. Za lažje razumevanje stresa smo v nadaljevanju podali nekaj najpogostejših definicij, ki se pojavljajo v literaturi. Ker je stres na delovnem mestu ključni dejavnik raziskovanja, smo se poleg njegove opredelitve osredotočili tudi na najpogostejše dejavnike, ki ga povzročajo, in njegove posledice. V zadnjem poglavju teoretičnega dela diplome smo želeli ugotoviti, kakšno vlogo ima pri odpravljanju stresa na delovnem mestu kadrovska funkcija. Predstavili smo tudi metode, s katerimi lahko organizacije v veliki meri pripomorejo k odpravljanju stresa na delovnem mestu. Empirični del diplomske naloge zajema raziskavo o stresu na delovnem mestu, njeno analizo in predloge za izboljšavo.
Ključne besede: kadrovska funkcija, stres, delovno mesto, dejavniki stresa, odpravljanje stresa.
Objavljeno: 07.09.2010; Ogledov: 1620; Prenosov: 154
.pdf Celotno besedilo (1,04 MB)

44.
MANAGEMENTSKI VIDIKI ZAPOSLOVANJA
Mihaela Breznik, 2010, delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga

Opis: Diplomski seminar: »Managementski vidiki zaposlovanja«, se s svojo vsebino dotika predvsem procesa zaposlovanja in sicer, da se ustrezna izbira primernega kandidata, njegovo vrednotenje in motiviranje definitivno splača. Pri tem se osredotoči na človeka, kot na skupek osebnosti, veščin, znanj in sposobnosti, skratka na človeka, ki je premoženje podjetja. Na človeka ki je kot oseba ključnega pomena, da bo podjetje uspešno konkuriralo na trgu, da bo imelo visok dobiček in da bo ohranjalo dobro ime. Skozi diplomski seminar tako potujemo od začetkov, kjer predstavimo človeka iz psihološkega vidika, njegovo osebnost, njegove značilnosti in kakšna je njegova vloga v podjetju. S pomočjo teoretičnih dognanj različnih avtorjev in strokovnjakov želimo skozi diplomski seminar pojasniti pomen osebnostnih lastnosti človeka in pomen kadrovske funkcije za podjetje in s tem hkrati omogočiti edinstven vpogled na dogajanje v podjetju, ki je tesno povezano s človekom samim, tako kot z njegovimi lastnostmi, veščinami in znanji. Diplomski seminar se zaključuje s izsledki raziskave, ki smo jo opravili v podjetju »EOC d.o.o.«, izvedena je bila s pomočjo anketnega vprašalnika in sicer na vzorcu 20 zaposlenih. Na podlagi raziskave ugotovimo, kako pomembna se zaposlenim zdi zaposlitev ustreznega kandidata, ki je tako kakovosten kot usposobljen. Preseneti nas izsledek, da na motivacijo zaposlenih ne vpliva zaposlitev kandidata, ampak poleg finančne stimulacije drugi bonusi in bonitete, kot so na primer daljši dopust, parkirno mesto in službeni telefon. Rezultati nam prikažejo tudi katere lastnosti so najbolj zaželene pri zaposlenih in podobno. Zaključimo z raziskavo hipotez in hkrati ugotovimo, da so največja dragocenost za podjetje ljudje, ki za podjetje delajo in s tem prispevajo k doseganju in uresničevanju zastavljenih ciljev. Potrebno pa je tudi poudariti, da je hkrati pomembno ohranjati motiviranost, nagrajevati zaposlene, jih primerno vrednotiti in nenazadnje ohranjati pozitivno klimo, v kateri zaposleni delajo. Stroje je mogoče kupiti, klime, vzdušja, počutja ter načina dela pa ne. Le-tega moramo ustvarjati, razvijati in neprestano vzdrževati. V podjetju je človek nenadomestljiv in je najpomembnejše sredstvo, s katerim lahko managerji stremijo k doseganju vizije in zastavljenih ciljev.
Ključne besede: Kadrovanje, kadrovska funkcija, komunikacija, management, management človeških virov, manager, motivacija, nagrajevanje, organizacija, organizacijska klima, planiranje, teorije osebnosti človeka, vodenje, zadovoljstvo pri delu, zaposleni, zaposlovanje
Objavljeno: 15.11.2010; Ogledov: 1627; Prenosov: 214
.pdf Celotno besedilo (3,18 MB)

45.
PLANIRANJE KADROV V SPLOŠNI BOLNIŠNICI ŠEMPETER PRI NOVI GORICI
Erika Munih, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi smo preučili kadre in planiranje le-teh, ter raziskali dejavnike, ki vplivajo na absentizem in fluktuacijo. V teoretičnem delu diplomske naloge je opredeljena kadrovska politika z načeli in cilji ter kadrovska funkcija. Opisane so definicije kadrovske funkcije ter njen razvoj. V nadaljevanju sta predstavljena pojma absentizem in flukutacija, kjer so predstavljene vrste, vzroki, izračun in stroški absentizma in fluktuacije. Opisan pa je tudi zdravstveni absentizem. V empiričnem delu diplomske naloge pa je predstavljena organizacija Splošna bolnišnica Šempeter, njeno poslanstvo in vizija ter kadrovska struktura zaposlenih. Prikazan je izračun absentizma in fluktuacije od 2006-2009. Na osnovi visokega odstotka absentizma in fluktuacije v teh letih je bila izvedena raziskava s katero smo preučili vzroke za absentizem in fluktuacijo ter poiskali rešitve za zmanjšanje absentizma in fluktuacije. Rezultati raziskave so pokazali, da na visok odstotek absentizma vplivajo bolezen do 30 dni (prevladujejo bolezni gibal in virusna obolenja), seminarji, porodniški dopust in nega družinskega člana. Na visok odstotek fluktuacije pa vpliva neustrezen delovni čas, plača, slabi delovni pogoji, slabi medsebojni odnosi. V nadaljevanju so na tej podlagi podane ugotovitve in predlogi glede zmanjšanja absentizma in fluktuacije. Med predlogi, ki jih anketiranci navajajo so predvsem zmanjšanje tempa dela, boljši delovni pogoji, višja plača ter izboljšati odnose na relaciji vodstvo-delavec.
Ključne besede: KLJUČNE BESEDE:  Kadrovska funkcija  Kadrovska politika  Absentizem  Fluktuacija
Objavljeno: 13.09.2010; Ogledov: 1723; Prenosov: 170
.pdf Celotno besedilo (508,40 KB)

46.
RAZVOJ KADROV IN KADROVSKE DEJAVNOSTI V ZAVODU XY
Petra Levinger, 2010, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga je razdeljena na dva dela, na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu sem na podlagi obstoječe strokovne literature opisala kadrovsko funkcijo, kadrovski proces in razvoj kadrov. V praktičnem delu sem se usmerila na zavod XY in opisala njegovo zgodovino, seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa, poslanstvo, kadrovsko strukturo, kadrovsko funkcijo, kadrovski proces in razvoj kadrov v zavodu XY. Raziskavo sem naredila s pomočjo anketnega vprašalnika. Ciljna skupina ankete so poslovne sekretarke VI in VII. stopnje. Z analizo podatkov sem ugotovila, da so anketiranke zadovoljne z možnostjo izobraževanja, želijo, da bi se obstoječa ponudba izobraževanj še razširila, predvsem pa si želijo z procesom izobraževanja pridobiti priložnost za napredovanje.
Ključne besede: organizacija, kadrovska funkcija, kadrovski proces, razvoj kadrov
Objavljeno: 24.08.2010; Ogledov: 1472; Prenosov: 138
.pdf Celotno besedilo (964,98 KB)

47.
ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA NA DAVČNEM URADU KRANJ
Jana Simeunović, 2010, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del je povsem teoretični, v drugem delu pa se teorija prepleta s prakso. V prvem delu so predstavljena teoretična izhodišča. Opisana je kadrovska politika, kadrovska funkcija in planiranje kadrov. Podrobneje sta definirana absentizem in fluktuacija, in sicer vrste, vzroki ter izračuni za oba pojava. V drugem — empiričnem delu je predstavljen Davčni urad Kranj, in sicer organizacijska struktura, analiza kadrov po starosti, spolu, izobrazbi. Analizirali smo stopnjo absentizma in fluktuacije in ugotavljali, kako se oba pojma obnašata v organizaciji ter predlagali rešitve problema.
Ključne besede: - kadrovska funkcija, - planiranje kadrov, - absentizem, - fluktuacija
Objavljeno: 20.12.2010; Ogledov: 1395; Prenosov: 116
.pdf Celotno besedilo (619,12 KB)

48.
KADROVSKI PROCESI V PODJETJU OPOJ SOKOVI D.O.O.
Marija Lah, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi je opredeljeno delo kadrovskega vodje in njegove naloge. Namen diplomske naloge je opredelitev kadrovskih procesov v podjetju Opoj sokovi, d. o. o. Naloga je razdeljena na dva dela. V prvem delu so izpostavljena teoretična izhodišča, v katerih smo splošno opisali kadrovsko funkcijo, kadrovsko politiko in procese v kadrovskem sektorju. V drugem, empiričnem delu naloga obsega predstavitev podjetja Opoj sokovi, d. o. o. in opis notranje organizacije družbe. Sledi opredelitev kadrovske strukture zaposlenih od leta 2006 do leta 2008 in natančen opis kadrovskih procesov v podjetju. V zaključku smo podali nekaj predlogov za izboljšanje obstoječega stanja.
Ključne besede: Ključne besede: - kadrovska funkcija - kadrovska politika - kadrovski procesi
Objavljeno: 13.09.2010; Ogledov: 2625; Prenosov: 304
.pdf Celotno besedilo (393,23 KB)

49.
ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA NA ODDELKIH OSEBNIH ZAVAROVANJ V ZAVAROVALNICI X
Kaja Pavlič, 2010, diplomsko delo

Opis: Želja vsakega podjetja je imeti zadovoljne zaposlene, ki so motivirani za svoje delo in ga opravljajo z veseljem. Če je vse našteto uresničeno ni težav v nezadovoljstvu zaposlenih in posledično odsotnostjo z dela ter odhajanja kadrov. Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov - teoretičnega in praktičnega. V teoretičnem delu smo predstavili opredelitev kadrovske funkcije in njen razvoj. Podrobno smo opisali problema absentizma in fluktuacije, ki sta posledica nezadovoljstva zaposlenih. Vključili smo tudi raziskavo o odsotnosti z dela zaradi bolniške odsotnosti v Sloveniji, ki jo izvaja Inštitut za varovanje zdravja ter predstavili podatke obsežne evropske raziskave absentizma v Evropi, ki poteka vsakih pet let. V praktičnem delu smo predstavili tri oddelke, v Zavarovalnici X, v katerih smo kasneje izvedli anketo. S pomočjo podatkov iz podjetja smo predstavili tudi stopnje absentizma in fluktuacije od leta 2005 do 2009, iz katerih se vidi, kako se v zadnjih letih povečuje stopnja le-teh. Sledi predstavitev rezultatov ankete ter definiranje ugotovitev in predlogov v zvezi z raziskavo.
Ključne besede: Kadrovska funkcija, Absentizem, Fluktuacija
Objavljeno: 07.09.2010; Ogledov: 1426; Prenosov: 188
.pdf Celotno besedilo (447,73 KB)

50.
SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST V PODJETJU VIGIT D.O.O. ZAGORJE OB SAVI
Dunja Podlesnik, 2010, diplomsko delo

Opis: V Zakonu o delovnih razmerjih je določeno, da mora delodajalec s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela. Ta obveznost se sicer ne nanaša na manjše delodajalce, vendar smo se v podjetju Vigit d.o.o. Zagorje ob Savi odločili, da pripravimo učinkovit in pregleden pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Menimo namreč, da bo to prispevalo k boljšemu delu na kadrovskem področju in nasploh k doseganju poslovnih ciljev podjetja. V tem diplomskem v uvodnem delu predstavljamo nekaj prevladujočih izhodišč o sistemizaciji dela, glavnina pa je osredotočena na predstavitev podjetja in njegove dejavnosti ter opis obstoječega stanja v organizaciji in delitvi dela med posameznimi delovnimi mesti oziroma delavci ter opažene pomanjkljivosti. Na tej osnovi smo pripravili predlog za novo ureditev, vključno s pravilnikom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v podjetju.
Ključne besede: - delavec - delovno mesto - kadrovska funkcija - pravilnik o organizaciji in sistemizaciji - sistemizacija delovnih mest
Objavljeno: 25.08.2010; Ogledov: 2656; Prenosov: 481
.pdf Celotno besedilo (360,58 KB)

Iskanje izvedeno v 0.33 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici