| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 18
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
Uveljavitev elektronskega javnega naročanja v Evropski uniji in Republiki Sloveniji
Sanja Dobranič, 2017, diplomsko delo

Opis: Diplomski projekt obravnava dokaj novo razsežnost javnega naročanja v RS, in sicer elektronsko javno naročanje, ki ga ureja Zakon o javnem naročanju (ZJN-3). Postopki javnega naročanja se bodo pretežno izvajali v elektronski obliki na podlagi postopne implementacije sistema za elektronsko javno naročanje v vseh fazah naročanja. Naloga javnih naročil je, da pripomorejo h gospodarski rasti države, z informatizacijo postopkov pa Ministrstvo za javno upravo želi povečati transparentnost javnega naročanja in lokalizirati (omejiti) korupcijska tveganja. V diplomskem projektu bomo precizno predstavili področje javnega naročanja v Evropski uniji in Republiki Sloveniji. Pri tem se bomo omejili na implementacijo sistema elektronskega naročanja v slovenski pravni red, ki bo v celoti veljal šele od aprila 2018. Šele po tem datumu bo obligatorna elektronska oddaja ponudb za vse naročnike. Cilja diplomskega projekta sta vpogled v slovenski trg javnih naročil s poudarkom na elektronskih naročilih in izvedba primerjalnega prikaza elektronskih javnih naročil v izbranih članicah Evropske unije.
Ključne besede: javno naročilo, elektronsko javno naročanje, Zakon o javnem naročanju, Republika Slovenija, Evropska unija, naročniki.
Objavljeno: 29.11.2017; Ogledov: 1014; Prenosov: 156
.pdf Celotno besedilo (1,25 MB)

2.
POGOJI IN MERILA PRI DOKAZOVANJU FINANČNE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA
Mojca Rakuša, 2016, diplomsko delo

Opis: Javno naročanje posrednih in neposrednih proračunskih porabnikov ima pomemben vpliv na porabo državnega proračuna, zato so ti porabniki zavezani sklepati pogodbena razmerja samo s podjetji, ki v celoti izpolnjujejo svoje obveznosti tako do države, kot do drugih gospodarskih subjektov in s tistimi, ki so sposobni sprotno poravnavati vse svoje obveznosti. Naročnik mora upoštevati temeljna načela javnega naročanja, postaviti pravilne pogoje in merila in posledično izbrati najugodnejšega ponudnika, ki bo za naročnika izvedel dobavo blaga, opravil storitev ali gradnjo. Postavljeni pogoji ne smejo biti diskriminatorni, kar pomeni, da naročnik ne sme privilegirati določenega ponudnika. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika se naročnik zraven tehnične in kadrovske sposobnosti ter sposobnosti za opravljanje poklica osredotoči tudi na ekonomsko in finančno stanje ponudnika, saj si le tako lahko zagotovi smotrn podpis pogodbe in izvedbo predmeta javnega naročila brez zapletov. Ponudnik, ki nima blokiranih poslovnih računov in je sposoben sproti plačevati svoje obveznosti, je definitivno eden izmed razlogov za sklenitev pogodbe. Da pa se naročnik pred tveganjem v času izvajanja pogodbe še dodatno zavaruje, lahko od ponudnika zahteva različne finančne instrumente zavarovanja. Najpogostejši instrument zavarovanja je bančna garancija, ki se lahko izdaja kot garancija za resnost ponudbe, za dobro izvedbo posla in odpravo napak v garancijskem roku.
Ključne besede: javno naročilo, naročnik, ponudnik, pogoj, merilo, garancija
Objavljeno: 22.06.2016; Ogledov: 459; Prenosov: 48
.pdf Celotno besedilo (1,52 MB)

3.
IZBIRA DOBAVITELJA Z JAVNIM RAZPISOM V INFRASTRUKTURNEM SEKTORJU
Roman Zajc, 2016, diplomsko delo

Opis: V Sloveniji je večina vodovodne infrastrukture v lasti države oziroma občin, zato so skoraj vse novogradnje in vzdrževalna dela podvržena javnemu naročanju. Na trgu je veliko ponudnikov vodovodnega materiala, ki se prijavljajo na javne razpise. Mnogi med njimi se prijavijo na razpis, kljub temu da ne ustrezajo pogojem v razpisni dokumentaciji. V postopku javnega naročanja je najpomembnejša dobro pripravljena razpisna dokumentacija. Z njo ponudnik lahko pripravi ponudbo, ki ustreza pogojem in zahtevam naročnika. V obravnavanem primeru se je prijavil ponudnik, katerega material ni ustrezal tehničnim zahtevam razpisne dokumentacije. To je bilo razvidno iz prospektov proizvajalca. Kljub temu je ponudnik z raznimi dokumenti dokazoval nasprotno. S preiskavami vzorca cevi v laboratoriju se je sum o neustreznosti materiala potrdil. Da bi bila ponudba transparentna in bi popolnoma ustrezala razpisnim pogojem, naročnik potrebuje strokovnjake, ki poznajo potrebe naročnika in pripravijo ustrezno razpisno dokumentacijo ter na koncu odločajo pri izbiri ustrezne ponudbe.
Ključne besede: naročnik, razpisna dokumentacija, javno naročilo, ponudnik
Objavljeno: 21.06.2016; Ogledov: 618; Prenosov: 43
.pdf Celotno besedilo (1,12 MB)

4.
NAČINI SKLEPANJA GRADBENE POGODBE
Jasmina Kevrić, 2015, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu smo predstavili različne načine sklepanja gradbene pogodbe. V Republiki Sloveniji se gradbene pogodbe sklepajo na podlagi Obligacijskega zakonika (OZ), Posebnih gradbenih uzanc (PGU) in določil FIDIC. Med različnimi načini sklepanja gradbene pogodbe smo v teoretičnem delu magistrskega dela naredili primerjavo, pri kateri smo se omejili na primerjavo razmerij med pogodbenimi strankami (naročnikom in izvajalcem) na podlagi bistvenih sestavin gradbene pogodbe, in sicer predmeta pogodbe, pogodbene cene, roka izvedbe in garancije za izvedbo del, ter nebistvenih sestavin gradbene pogodbe, plačila in zavarovanja. V iskanju podobnosti in razlik smo naredili kratek povzetek bistvenih ugotovitev, ki so se nanašale na primerjave. Ker pa je medsebojno sodelovanje različnih držav pri graditvi objektov že dolgo časa poslovna praksa, menimo, da je potrebno vedeti tudi, v kolikšni meri se slovenska določila razlikujejo od tujih. Pri primerjavi tuje zakonodaje s slovensko so nas zanimala nemška določila Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), ki smo jih primerjali s Posebnimi gradbenimi uzancami. V empiričnem delu magistrskega dela smo predstavili primer javnega naročila gradnje v skladu s slovensko zakonodajo na konkretnem primeru, pri katerem nas je zanimalo, kako javno naročilo gradnje poteka v praksi. Za dani primer javnega naročila gradnje smo s pomočjo primerjav iz teoretičnega dela izbrali ustrezen način sklenitve gradbene pogodbe.
Ključne besede: gradbena pogodba, pogodbene stranke, Obligacijski zakonik, Posebne gradbene uzance, FIDIC, Verdingungsordnung für Bauleistungen, javno naročilo gradnje
Objavljeno: 26.06.2015; Ogledov: 1933; Prenosov: 491
.pdf Celotno besedilo (1,38 MB)

5.
RAZVOJ REŠITVE ZA E-NAROČANJE BLAGA IN STORITEV
Gašper Mis, 2015, diplomsko delo/naloga

Opis: Diplomska naloga obravnava nadgradnjo e-poslovanja v podjetju eBlagajna d.o.o. pri procesu naročanju blaga in storitev. Zdajšnje naročanje blaga in storitev poteka po ustaljenem načinu z naročanjem blaga in storitev po telefonu ali pošti, in to v klasični papirnati obliki. Pri tem se pojavljajo zamude pri dobavi blaga in izvedbi storitev ter težave pri izvedbi nalog, logična posledica je tudi nezadovoljstvo zaposlenih. Vse to se kaže v zmanjšani prodaji blaga in storitev in nezadovoljstvu strank. Pri analiziranju podatkov smo najprej proučili obstoječe stanje v partnerskih organizacijah. Pri tem smo podali vzroke in težave, ki nastanejo pri klasičnem naročanju blaga in storitev. Probleme smo predstavili več vodjem ali tehnologom v partnerskih organizacijah. Predstavili smo tudi težave dobaviteljev. Za analizo poslovnih procesov smo uporabili diagram za modeliranje poslovnih procesov (Business Process Modeling Notation, BPMN). Opredelili smo tudi obstoječo informacijsko tehnologijo tako v proučevani organizaciji kot v partnerskih. V diplomski nalogi smo predstavili smernice za izbiro najbolj optimalne tehnologije in proučili podobne primere v strokovni literaturi in praksi. Predstavili smo predlog in prototip rešitve e-poslovanja pri nabavi blaga in storitev v informacijskem okolju proučevane organizacije s programsko opremo Adobe Air. V sklepu smo podali nadaljnje možnosti razvoja prototipne rešitve in priporočila partnerskim organizacijam ter približali možne učinke, ki jih bo imela prototipna rešitev na poslovanje. Podan je bil tudi predlog celovite zamisli informatizacije nabave blaga in storitev v aplikaciji eBlagajna Manager podjetja eBlagajna d.o.o.
Ključne besede: nabava blaga, javno naročilo, uvedba, E-poslovanje, eBlagajnaManager
Objavljeno: 26.06.2015; Ogledov: 705; Prenosov: 159
.pdf Celotno besedilo (7,17 MB)

6.
RAZVOJ DOKTRINE ''IN HOUSE'' NAROČIL SKOZI PRIZMO ODLOČITEV SODIŠČA EVROPSKE UNIJE
Blaž Podergajs, 2015, diplomsko delo

Opis: Področje javnih naročil sproža številna pravna vprašanja in razprave glede učinkovitega pravnega urejanja. Javna naročila predstavljajo velik del bruto domačega proizvoda , zato bi moral biti pristop k ureditvi tega področja bolj sistematičen in usmerjen k razvoju kakovostne javno naročniške zakonodaje. Vendar je bilo to področje zaradi potreb prilagajanja pravu Evropske unije podvrženo predvsem ad hoc spremembam zakonodaje, ki niso bile naravnane v smeri uporabne in enostavnejše zakonodaje. Kot posledica tega se vse pogosteje srečujemo z netransparentnostjo, prezapletenostjo in korupcijskimi tveganji v postopkih javnega naročanja. Kot eno izmed osrednjih vprašanj v pravu javnih naročil se je tako pojavilo razlikovanje med postopki oddaje javnih naročil, pri katerih je javni razpis obvezen, in postopki oddaje naročil, pri katerih javni razpis ni obvezen. Namen diplomskega dela je predstaviti institut notranjih izvajalcev oziroma doktrino Teckal, ki predstavlja legitimno izjemo od uporabe pravil o javnem naročanju, če so za to izpolnjeni določeni pogoji. Omenjeni institut nima podlage v direktivah s področja javnih naročil, ampak ga je priznalo Sodišče Evropske unije in ga skozi sodno prakso izkristaliziralo. V tej zvezi je najprej obravnavan zakonodajni okvir javnega naročanja, ki ga je oblikoval naš zakonodajalec, in relevantne izjeme s tega področja, pri čemer je nujno obravnavanje direktiv Evropske unije, ki urejajo zadevni sektor. Osrednjega pomena je preučitev in razvoj pogoja organizacijske ter gospodarske odvisnosti notranjega subjekta, ki opredeljujeta ta institut. Čeprav je sodišče v bogati sodni praksi postavilo jasna merila in okvire, ta izjema ni bila dosledno prenesena v nacionalno ureditev in končno tudi v »novo« direktivo, ki bo predmet implementacije v prihodnosti.
Ključne besede: javno naročilo, izjema od javnega naročanja, doktrina Teckal, in-house naročilo, Direktiva 2014/24/EU
Objavljeno: 01.06.2015; Ogledov: 1617; Prenosov: 439
.pdf Celotno besedilo (879,91 KB)

7.
ZELENO JAVNO NAROČANJE V GORENJSKI GRADBENI DRUŽBI D.D.
Elvir Beganović, 2015, diplomsko delo/naloga

Opis: V diplomskem delu raziskujemo problematiko zelenega javnega naročanja s strani ponudnika s poudarkom na Gorenjski gradbeni družbi d.d, kjer v prvem delu predstavimo omenjeno podjetje. Sledi opredelitev in utemeljitev pojmov s področja javnega naročanja in zelenega javnega naročanja na splošno. Drugi del diplomskega dela pa posvečamo predstavitvi težave, ki se pojavlja pri kandidiranju na razpisih po postopku zelenega javnega naročanja, in iskanju optimalne rešitve, ki težavo odpravi.
Ključne besede: javno naročilo, zeleno javno naročanje, Uredba o zelenem javnem naročanju, gradbena dejavnost, varstvo okolja
Objavljeno: 22.05.2015; Ogledov: 1394; Prenosov: 142
.pdf Celotno besedilo (1,06 MB)

8.
PRIPRAVA PONUDBENEGA PREDRAČUNA ZA REKONSTRUKCIJO ZGORNJEGA USTROJA ULICE KNEZA KOCLJA V MARIBORU
Marko Poštrak, 2015, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu sta podani predstavitvi postopka oddaje javnega naročila ter postopka priprave ponudbenega predračuna za gradnjo gradbenega objekta. V opisu izvedbe javnega naročila so podrobneje predstavljene vse vrste postopkov javnih razpisov za oddajo del, vključno z opisi vse potrebne dokumentacije ter v odvisnosti od ocenjene vrednosti gradnje objektov. Glede na veljavno zakonodajo o javnem naročanju znotraj postopka oddaje javnega naročanja gradnje ponudniki pripravijo ponudbeni predračun, ki pa je v veliki meri odvisen od kvalitetne in podrobne priprave projektantskih popisov del in projektantskih predračunov. Postopek priprave ponudbenega predračuna je teoretično opisan v postopku znotraj katerega so podrobneje predstavljeni postopki izdelave glavne analize cene posamezne predračunske postavke za gradbena dela ter pripadajoče predkalkulacije. Pri oblikovanju ponudbene cene so upoštevani neposredni stroški, med katere uvrščamo stroške materiala, dela, transportov in mehanizacije. Predstavljen je tudi postopek dodajanja posrednih stroškov, to so stroški režije. V praktičnem delu je na primeru rekonstrukcije zgornjega ustroja Ulice Kneza Koclja v Mariboru podan prikaz poenostavljenega, hitrega in transparentnega postopka priprave ponudbenega predračuna, izdelanega z računalniškim programom za pripravo gradbenih kalkulacij BLIST.
Ključne besede: gradbene kalkulacije, ponudbena cena, neposredni stroški, posredni stroški, javno naročilo gradenj
Objavljeno: 26.02.2015; Ogledov: 1724; Prenosov: 225
.pdf Celotno besedilo (3,87 MB)

9.
MODEL UREJANJA ZELENIH JAVNIH NAROČIL V REPUBLIKI SLOVENIJI
Maja Koković, 2013, diplomsko delo

Opis: V zadnjih nekaj desetletjih se je stanje okolja zaradi človekovih poseganj vanj zelo poslabšalo. Okoljski problemi se odražajo v obremenjevanju posameznih elementov okolja: zakisanju tal, evtrofikaciji, tanjšanju ozonskega plašča in večanju ozonske luknje, taljenju ledenikov, ekstremnih vremenskih pojavih in drugih posledicah, povezanih s podnebnimi spremembami, zmanjševanju biotske raznovrstnosti in ogroženosti nekaterih živalskih in rastlinskih vrst, krčenju gozdov, neučinkoviti rabi naravnih virov, slabšanju delovnih in bivanjskih razmer ter zdravja. Glede na to, da predstavljajo javna naročila 17,4 % BDP, lahko javni sektor preko instrumenta zelenih javnih naročil pomembno vpliva na zmanjšanje obremenitev okolja. Zeleno javno naročanje namreč omogoča doseganje specifičnih okoljskih ciljev, kot so izboljšanje posameznih okoljskih kazalnikov, čistejša proizvodnja in razvoj novih, okolju prijaznejših tehnologij, izdelkov in storitev. Zeleno javno naročanje spodbuja okoljsko ustreznejše ravnanje, vključno z energetsko učinkovitostjo in recikliranjem. Uporabno pa je tudi kot instrument osveščanja, saj je z zelenim javnim naročanjem javni sektor lahko vzor gospodarskim subjektom zasebnega prava ter potrošnikom. Glede na predvidene učinke zelenega javnega naročanja so slovenski nacionalni cilji na tem področju ambiciozni – v letu 2012 naj bi bilo kar 50 % oddanih javnih naročil »zelenih«. Iz statističnih podatkov Ministrstva za finance pa izhaja, da je bilo v letu 2012 oddanih 13,72 % zelenih javnih naročil, glede na vrednost pa je zeleno javno naročanje predstavljajo 20,88 %. Da bi čim hitreje in učinkoviteje dosegli cilj 50 %, mora vlada k urejanju področja zelenih javnih naročil pristopiti sistematično in vzpostaviti ureditev, ki zagotavlja politično podporo in podporo vodstva, razvoj okoljskih kriterijev za zeleno javno naročanje, vzpostavitev dialoga med zakonodajalcem, javnimi naročniki in ponudniki, ustrezna usposabljanja in svetovanje za javne naročnike in ponudnike ter spremljanje izvajanja zelenih javnih naročil. Ukrepe na tem področju pa je treba izvajati načrtno in kontinuirano ter jih prilagoditi posamezni ciljni skupini.
Ključne besede: javno naročilo, zeleno javno naročanje, ocena stroškov celotnega življenjskega obdobja, varstvo okolja, obremenitev okolja, sistemska ureditev
Objavljeno: 03.07.2013; Ogledov: 1849; Prenosov: 191
.pdf Celotno besedilo (859,44 KB)

10.
VIRI FINANCIRANJA IN POSTOPEK IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA GRADENJ
Janja Piko, 2012, diplomsko delo

Opis: Diploma podaja pregled nad financiranjem in potekom izvedbe javnega naročila gradenj na nivoju občine, ki je delni investitor naložbe. Opisuje potek sofinanciranja s strani lastnih sredstev občine ter postopek pridobivanja nepovratnih evropskih in državnih sredstev. Prav tako predstavlja razpisno dokumentacijo s priloženimi splošnimi obrazci. Lažji predstavi celotnega procesa pa služijo diagrami poteka na primeru financiranja in izvedbe javnega naročila gradnje »Ureditve mestnega jedra Prevalj«, ki ga je izvedla Občina Prevalje.
Ključne besede: javno naročilo, javni razpis, investitor, naročnik, ponudba, ponudnik, izvajalec, financiranje, sofinancerska sredstva
Objavljeno: 26.07.2012; Ogledov: 1647; Prenosov: 202
.pdf Celotno besedilo (3,39 MB)

Iskanje izvedeno v 0.13 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici