| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


31 - 40 / 133
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
31.
KLIMA IN KONFLIKTI V ORGANIZACIJI JAVNEGA SEKTORJA
Hasnija Tabaković, 2009, diplomsko delo

Opis: Današnji čas hitrih tehnološko-informacijskih sprememb in svetovne globalizacije terja od sodobnega človeka, da večino svojega časa preživi na delovnem mestu, v delovni organizaciji. Današnje organizacije svojo uspešnost vrednotijo ne samo skozi dosežene cilje, ampak tudi skozi uspešne medosebne odnose, kvalitetno komunikacijo in močno interakcijo med vodilnimi in zaposlenimi. V teoretičnem delu smo se seznanili s pojmi: organizacija, javna uprava, medosebni odnosi, komunikacija, konflikti, klima. Predstavili smo tudi načine reševanja konfliktov in posledice nerešenih konfliktov ter načine merjenja in spremljanja klime v organizaciji. V metodološkem delu smo predstavili rezultate merjenja klime na Zavodu RS za šolstvo. Analizirali smo dobljene rezultate in podali predloge za izboljšanje tistih področij, ki so bila slabše ocenjena. Na splošno so rezultati pokazali, da je organizacijska klima na Zavodu RS za šolstvo dobra, vendar je potrebno zgraditi močnejšo interakcijo med zaposlenimi in vodilnim kadrom, izboljšati informiranje in posodobiti način vodenja ustanove.
Ključne besede: - klima - konflikt - javni sektor - organizacija - komunikacija
Objavljeno: 02.06.2009; Ogledov: 2335; Prenosov: 313
.pdf Celotno besedilo (574,64 KB)

32.
PREPREČEVANJE MOBINGA V INSTITUCIJAH JAVNEGA SEKTORJA
Nataša Škrbec, 2016, diplomsko delo/naloga

Opis: Predvsem vse večje zahteve s strani uporabnikov, nadzornih organizacij oziroma trga posledično vodijo v vse večje zahteve s strani poslovodnih oseb / predstojnikov in hkrati tudi v zmanjšanje pravic delavcev, kot postranski rezultat pa se kaže tudi splošno nezadovoljstvo v organizacijah ter navsezadnje znižanje produktivnosti oziroma učinkovitosti tako zaposlenih kot samih institucij (Ovsenik in Ambrož, 2000). Delovna produktivnost/učinkovitost in zadovoljstvo pa sta dva pomembna elementa za organizacijo javnega sektorja in javnega uslužbenca, mobing oziroma trpinčenje pa je eden izmed pojavov, ki oboje znižuje. V okviru diplomskega dela smo izvedli raziskavo o značilnostih mobinga v javnem sektorju, raziskali vzroke zanj ter identificirali načine za uspešno preprečevanje obravnavanega pojava. Omenjeno smo dosegli s pomočjo teoretičnega in raziskovalnega (anketnega) dela, na podlagi česar smo ugotovili, da se mobing v preučevani slovenski populaciji (torej v javnem sektorju) pojavi predvsem zaradi slabega delovnega vzdušja, slabih odnosov v kolektivu in negativnih karakternih lastnosti sodelavcev, kar nakazuje hkrati na slabo organizacijo dela in vodenja institucije. Takšne oblike vedenja oziroma ravnanja pa prinašajo negativne posledice tako na zaposlenega (zdravstvene, fizične in psihične težave), na celotni kolektiv (pojav cinizma, otopelosti), kot tudi na organizacijo kot takšno (povečanje stroškov zaradi postopkov v zvezi z mobingom, zmanjševanje ugleda, itd.). Da bi vse slednje negativne posledice in vzroke zanje preprečili, pa je pomembna kombinacija preventivnih in represivnih aktivnosti, predvsem pa vzpostavitev dobrega vzdušja v organizaciji, osveščanje zaposlenih in nadrejenih o mobingu, višje in učinkovitejše sankcije, boljši delovni pogoji ter opredelitev mobinga v načrtu integritete.
Ključne besede: mobing, trpinčenje, preprečevanje mobinga, javni sektor, nezadovoljstvo delavcev
Objavljeno: 01.04.2016; Ogledov: 794; Prenosov: 135
.pdf Celotno besedilo (2,62 MB)

33.
ANALIZIRANJE RAČUNOVODSKEGA NADZIRANJA V JAVNEM ZAVODU NA PRIMERU ZAVODA ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA
Helena Pignar, 2010, diplomsko delo

Opis: Javni sektor predstavlja obsežno področje organizacij, ki se financirajo iz državnega proračuna. Zanj je značilno, da cilj poslovanja ni doseganje proračuna, temveč zadovoljevanje družbenih potreb. Zaradi vedno večjega razkoraka med potrebami po javnih dobrinah in razpoložljivostjo javnih sredstev za njihovo zadovoljevanje, javnost postavlja vedno večje zahteve po večji učinkovitosti poslovanja in racionalni porabi javnih sredstev. V diplomski nalogi zato obravnavamo revidiranje javnih zavodov, kot enega najpomembnejših instrumentov za nadziranje pravilnosti poslovanja zavodov in trošenja javnega denarja. V prvem delu naloge je podrobneje opredeljen sistem javnih zavodov in njihovo financiranje. Nato sledi predstavitev vrst nadziranja javnih zavodov, ki jih delimo na notranji in zunanji nadzor. S teoretičnim delom želimo podrobneje predstaviti sistem nadzora nad poslovanjem javnih zavodov. Na koncu sledi analiza računovodskega nadziranja v Zavodu za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, s katero želimo ugotoviti ali je izvajanje računovodskega nadzora in nadziranje računovodenja v skladu z zakoni, standardi, predpis, pravilniki in usmeritvami.
Ključne besede: javni sektor, javni zavod, notranje kontrola, notranja revizija, zunanja revizija, računovodsko nadziranje
Objavljeno: 23.08.2010; Ogledov: 2035; Prenosov: 236
.pdf Celotno besedilo (3,09 MB)

34.
VPLIV SPREMEMBE PLAČNEGA SISTEMA V JAVNEM SEKTORJU NA OBRAČUN PLAČ V JAVNEM ZAVODU
Marjana Vodušek Jodl, 2010, diplomsko delo

Opis: Da bi se odpravile pomanjkljivosti v starem sistemu plač, si je Vlada Republike Slovenije zastavila reformo, katere cilj je vzpostaviti učinkovito in uspešno javno upravo. Cilji, ki si jih je zadala z uvedbo plačne reforme, so bili: zagotoviti večjo pravičnost po načelu enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih, zagotoviti večjo preglednost sistema in zagotoviti večjo stimulativnost sistema, da bi izboljšali kvaliteto storitev javnega sektorja. Avgusta 2008 se je za celotni javni sektor v Republiki Sloveniji dokončno začel uporabljati nov plačni sistem. Do pričetka uporabe novega sistema v javnem sektorju ni bilo enotnega plačnega sistema. Dotedanji plačni sistemi, ki so veljali za javni sektor, med seboj niso bili primerljivi. Temeljili so na različnih sistemih količnikov za določitev osnovnih plač, različnih osnovah za obračun plač, različnem sistemu in višini dodatkov, različnih sistemih za nagrajevanje uspešnosti itd. Novi plačni sistem je ukinil količnike, zmanjšal nepregledno količino različnih dodatkov ter uvedel plačne razrede. Novi plačni sistem je prinesel določene izboljšave, predvsem je zagotovil večjo preglednost in enotnost sistema v celotnem javnem sektorju, vsekakor pa ga bo potrebno še dopolniti in narediti več na področju motivacije zaposlenih, da bi izboljšali kvaliteto storitev javnega sektorja.
Ključne besede: javni sektor, plačni sistem, plača, plačna reforma
Objavljeno: 20.08.2010; Ogledov: 1926; Prenosov: 354
.pdf Celotno besedilo (916,45 KB)

35.
ANALIZA KAKOVOSTI IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH TER UPORABNIKOV NA CENTRU ZA SOCIALNO DELO ŽALEC
Mojca Cehner, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu je obravnavana kakovost v socialnem varstvu. Socialno varstvene storitve spadajo med storitve, za katere je značilna usmerjenost v ljudi in zahtevajo visoko stopnjo soodvisnosti med izvajalcem in uporabnikom. V ta namen smo na Centru za socialno delo Žalec v času med 05.01.2009 in 15.03.2009 s pomočjo dveh anketnih vprašalnikov izvedli raziskavo med zaposlenimi in uporabniki. V raziskavi za oceno zadovoljstva zaposlenih je sodelovalo 19 zaposlenih, medtem ko je na vprašalnike za ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov odgovarjalo 335 naključnih uporabnikov storitev. S pomočjo raziskave smo ugotovili, katere so glavne karakteristike kakovosti, ki vplivajo na oceno, kakšne so želje zaposlenih in uporabnikov ter kje so potrebne izboljšave za dosego boljših rezultatov. Večina zaposlenih je dobro ocenila pogoje dela in organizacijo, izpostavili pa so potrebo po strokovnem usposabljanju. Uporabniki so v večini zadovoljni z delom strokovnih delavcev, želijo pa si boljšega sodelovanja med institucijami in zaposlenimi ter hitrejše reševanje zadev (postopkov). Na podlagi ugotovitev zadovoljstva zaposlenih in strank Centra za socialno delo Žalec smo podali smernice za izboljšanje. Zaposlenim je potrebno omogočiti dodatna izobraževanja ter celovito in sistematično urediti vodenje evidenc, s čimer bi razbremenili zaposlene. Uporabnikom je potrebno omogočiti lažji dostop do informacij, hkrati pa jim ponuditi prijazno in kakovostno storitev.
Ključne besede: management kakovosti, kakovost storitev, javni sektor, socialna organizacija, CAF, SERVQUAL, merjenje zadovoljstva
Objavljeno: 14.06.2010; Ogledov: 2610; Prenosov: 559
.pdf Celotno besedilo (1,38 MB)

36.
Analiza spletišč javnega sektorja in možne izboljšave za večjo dostopnost
Saša Brečko, 2010, magistrsko delo

Opis: V magistrski nalogi predstavljamo model analize spletišč javnega sektorja, ki omogoča večparametrsko hierarhično strukturno analizo trdih in mehkih podatkov spletišč. Gre za management znanja o spletiščih, ki vodi v izboljšave le teh s prvenstvenim ciljem večje dostopnosti. Podatke za razvoj večparametrskega modela, izdelanega s pomočjo orodja DEXi, črpamo iz lastne raziskave. Razviti model ocenjuje posamezno spletno stran javnega sektorja. Je praktično testiran in ovrednoten, omogoča večjo razumljivost ter lažje prepoznavanje dejavnikov, ki vplivajo na dostopnost spletnih strani. Vzporedno z modelom je vrednotenje podatkov potekalo tudi s pomočjo analize SWOT. V skladu z obema metodama in s pomočjo preučevanja literature so podani predlogi izboljšav in možnosti nadaljnjega razvoja za izboljšanje dostopnosti.
Ključne besede: spletne strani, javni sektor, e-uprava, večparametrsko odločanje, DEXi
Objavljeno: 30.11.2010; Ogledov: 1586; Prenosov: 127
.pdf Celotno besedilo (3,56 MB)

37.
JAVNA NAROČILA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE
Simon Jevšinek, 2010, magistrsko delo/naloga

Opis: V magistrskem delu smo celovito predstavili zadnje čase vedno bolj aktualno področje javno naročanje v zdravstvu. Naše delo je temeljilo na predpostavki, da je javno naročanje na področju zdravja izjemno občutljivo. Težave oz. nepravilnosti v procesu javnega naročanja imajo lahko za izvajalca zdravstvenih storitev in bolnike veliko negativnih posledic. Magistrsko delo je razdeljeno na osem poglavij, ki si sledijo v logičnem zaporedju. Po uvodnem poglavju je predstavljena nabavna funkcija v javnem sektorju. Opredelitev nabavne funkcije in javnega sektorja je z vidika javnega naročanja smiselna zaradi opredelitve naročnika, torej tistega, ki je pri naročanju dolžan ravnati po pravilih, zapisanih v zakonodaji s področja javnega naročanja. V tretjem poglavju s povzemanjem domačih in tujih avtorjev podrobneje opišemo sistem javnega naročanja. Definicija javnega naročanja je lahko zelo različna in je odvisna, s katerega zornega kota (gospodarskega, finančnega, političnega, …) jo obravnavamo. V magistrskem delu podamo različne opredelitve oz. definicije avtorjev za javno naročanje, opredelimo naročnika, ponudnika. V nadaljevanju poglavja predstavimo ureditev javnega naročanja v Sloveniji in Evropski uniji, opišemo temeljna načela javnega naročanja in predstavimo postopke javnega naročanja ter faze v postopku oddaje javnega naročanja. V četrtem poglavju smo opisali področje javnega naročanje v zdravstvu, ki je v okviru javnega sektorja zaradi svojega finančnega obsega postalo eno največjih v državi. Tako kot ostala področja javnega naročanja v večini primerov pozitivno vplivajo na razvoj gospodarstva, kar vzpodbuja konkurenco, postavlja zahteve po stalnem razvoju in vpliva na večjo stopnjo zaposlenosti ter tako na višjo socialno raven. V tem poglavju je prikazana statistika oz. struktura javnih naročil v zdravstvu v primerjavi z vsemi naročniki po ZJN-2 v letih 2007 do 2008. V empiričnem delu magistrskega dela najprej v petem poglavju analiziramo javna naročila v Splošni bolnišnici Celje. Predstavimo obravnavani javni zavod ter javna naročila razčlenimo na vrednost ter vrsto predmeta javnega naročila in jih primerjamo s strukturo javnih naročil ostalih javnih zdravstvenih zavodov v Sloveniji. V nadaljevanju poglavja podrobneje preučimo področje javnega naročanja v zdravstvu na konkretnem primeru iz prakse, in sicer nakupu medicinske opreme. Na koncu še povzamemo ugotovitve opravljenih intervjujev glede klime med zaposlenimi, ki se neposredno ukvarjajo z javnim naročanjem v SBC in neposrednimi uporabniki, kot so zdravniki in medicinske sestre. V nadaljevanju empiričnega dela v šestem poglavju s pomočjo različnih modelov javnega naročanja tujih avtorjev izdelamo proces oz. optimalni model javnega naročanja v SBC s poudarkom na nakupu medicinske opreme. V sklopu procesa izdelamo odločitveni model za nakup medicinske opreme, ki je potreben pred začetkom procesa nakupa. Poglavje zaključimo s predlogi za izbiro postopka javnega naročila za posamezne vrste nabav v SBC.
Ključne besede: Ključne besede: nabava, javni sektor, javno naročilo, javno naročanje, javno naročanje v zdravstvu, model javnega naročanja.
Objavljeno: 25.11.2010; Ogledov: 3181; Prenosov: 0

38.
39.
POGODBENO JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO
Tina Kegl, 2010, diplomsko delo

Opis: Javno — zasebno partnerstvo ni nova oblika sodelovanja javnega in zasebnega sektorja, jo pa države zaradi proračunskih omejitev na novo odkrivajo in uvajajo. Javno—zasebno partnerstvo se je najprej začelo uveljavljati v Veliki Britaniji, nato so ji sledile še številne druge države. Slovenija ga je uvedla relativno pozno. Prednost tega je, da se je lahko učila že na izkušnjah drugih. Javno—zasebno partnerstvo je pri nas opredeljeno v Zakonu o javno— zasebnem partnerstvu in nima enotne definicije. Kot projekte javno-zasebnih partnerstev lahko okvalificiramo vse projekte, kjer javni in zasebni sektor sodelujeta pri zagotavljanju izvajanja javne službe ali vzpostavitve javne infrastrukture. Javno zasebno partnerstvo delimo na pogodbeno in statusno javno zasebno partnerstvo, pri čemer k prvemu prištevamo koncesijsko javno—zasebno partnerstvo in javnonaročniško javno zasebno partnerstvo. V Sloveniji je najpogostejša oblika izvajanja javno—zasebnega partnerstva koncesijska oblika pogodbenega javno—zasebnega partnerstva. O koncesiji govorimo takrat, ko država ali občina kot koncedent v javnem interesu podeli posamezniku ali pravni osebi (koncesionarju) neko izključno pravico, to razmerje pa koncedent in koncesionar uredita s posebno koncesijsko pogodbo. Pri koncesijski pogodbi gre za prepletanje upravnega in civilnega prava. Koncesijsko pogodbo štejemo med mešane upravne akte, saj ima deloma značilnosti akta oblasti, deloma pa značilnosti akta poslovanja, kar z drugimi besedami pomeni, da po eni strani gre za koncesijski akt, s katerim se podeli neka izključna pravica ter na ta način avtoritativno uredi določeno pravno razmerje, po drugi strani pa je koncesija tudi akt poslovanja, s katerim država, lokalne skupnosti, državni organi ali organ lokalne skupnosti nastopajo kot pravne osebe, razpolagajo ali upravljajo s svojim premoženjem ter prevzemajo pravice in obveznosti.
Ključne besede: Javna služba, javno – zasebno partnerstvo, javni sektor, zasebni sektor, koncesija, koncesijsko razmerje, koncesijska pogodba, koncesijski akt, koncesionar, koncedent, javni interes, tveganja, infrastruktura.
Objavljeno: 28.09.2010; Ogledov: 6535; Prenosov: 1151
.pdf Celotno besedilo (467,41 KB)

40.
NABAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA V OBČINI ROGATEC
Andrea Esih, 2010, diplomsko delo

Opis: Področje proučevanja v diplomskem delu so javna naročila kot način nabave v javnem sektorju. Postopki javnega naročanja so ena izmed najpomembnejših dejavnosti javnega sektorja, predvsem zaradi velike porabe javnih financ. Občina Rogatec je kot samoupravna lokalna skupnost naročnik in mora pri nabavi blaga, oddaji storitev in gradenj upoštevati pravila in predpise o javnem naročanju. Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij. Prvo poglavje je uvod, kjer je opredeljeno področje raziskave, namen, cilji, osnovne trditve, predpostavke, omejitve raziskave in predvidene metode. Drugo poglavje zajema teoretično opredelitev nabave ter naloge, obveznosti in cilje nabavne funkcije. V tretjem poglavju teoretično opredelimo javna naročila in spoznamo njihov razvoj, načela in postopke javnega naročanja. Četrto poglavje zajema predstavitev Občine Rogatec in praktičen primer oddaje naročila male vrednosti pisarniškega materiala. Tukaj spoznamo celoten potek in obrazce javnega naročanja male vrednosti s postopkom zbiranja ponudb ter vse potrebne obrazce za pripravo razpisne dokumentacije. Peto poglavje zajema sklep, zadnje, šesto, pa povzetek.
Ključne besede: Ključne besede: nabavna funkcija, javna naročila, temeljna načela, postopki oddaje javnega naročila, javni sektor, Občina Rogatec, javna naročila male vrednosti, razpisna dokumentacija
Objavljeno: 15.12.2010; Ogledov: 1656; Prenosov: 222
.pdf Celotno besedilo (319,96 KB)

Iskanje izvedeno v 0.24 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici