SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 154
First pagePrevious page3456789101112Next pageLast page
61.
62.
VARNOST ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA IN UPORABA DIGITALNEGA PODPISA V JAVNI UPRAVI
Ivan Kokol, 2011, master's thesis

Abstract: Sodobnega načina poslovanja si praktično ne moremo predstavljati brez sodobne računalniške infrastrukture in računalniške podpore. To je eno od najhitreje se razvijajočih področij, ki nam prinaša vedno nove načine poslovanja, hkrati pa tudi nova tveganja, ki se pojavljajo pri elektronskem poslovanju. Tako kot pri klasičnem poslovanju so tudi pri elektronskem poslovanju najpomembnejše informacije, ki nam predstavljajo ključno konkurenčno prednost. V elektronskem poslovanju se dodatno pojavljajo težave, ker nam vsaka kopija informacije predstavlja izvirnik in je mnogo težje nadzorovati razširjanje informacij. Informacije lahko imamo pod nadzorom le v nadzorovanem okolju. V trenutku, ko informacije zapustijo varovano okolje, pa moramo poskrbeti, da je prejemnik informacij le tisti, kateremu je informacija namenjena. Da informacije ustrezno zaščitimo moramo poskrbeti za fizično varovanje lokacij, kjer se takšne informacije nahajajo. Samo fizično varovanje pa ni dovolj za zagotavljanje celovite zaščite informacij, saj nam različne analize prikazujejo, da so podatki največkrat zlorabljeni tako, da so pridobljeni neposredno iz podatkovnih baz, skupne rabe podatkov računalniških omrežjih in iz podatkov, ki se nahajajo na prenosnih računalnikih. Za celovitejšo zaščito informacij si pomagamo s kriptografijo. Kriptografski postopki nam omogočajo dodatno zaščititi informacije in nam v primeru izgube ali prestrezanja posameznih sporočil zagotavljajo, da so informacije berljive le, če poznamo načine kodiranja in ustrezne ključe za odklepanje vsebine. Posebej uporabni so kriptografski postopki, ko se informacije pošiljajo po nezavarovanih komunikacijskih poteh. Načini kodiranja informacij morajo biti med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni. Tukaj je najenostavnejša uporaba digitalnih potrdil, ki istočasno identificirajo posameznike v komunikaciji in omogočajo visoko stopnjo zaščite pomembne vsebine s pomočjo kriptografskih postopkov. V poslovni komunikaciji je pomemben tudi podatek o poslovnem subjektu in podatek o zastopniku, ki lahko poslovni subjekt zakonito zastopa. Ti podatki so dostopni v Poslovnem registru Slovenije. Ker se tudi v poslovni komunikaciji elektronsko poslovanje vse bolj razširja, nam Evidenca digitalnih potrdil posreduje še dodatne informacije, ki povezujejo digitalna potrdila zastopnikov poslovnih subjektov s podatki poslovnih subjektov v Poslovnem registru Slovenije. Evidenca digitalnih potrdil je zastavljena tako, da je vzpostavljena neposredna povezava z vsemi overitelji v Republiki Sloveniji in omogoča zagotavljanje verodostojnih podatkov o digitalnih potrdilih zastopnikov. Evidenca digitalnih potrdil je osnova za razmah elektronskega poslovanja med poslovnimi subjekti in javno upravo, kar se je potrdilo z analizami, ki so bile narejene.
Keywords: Elektronsko poslovanje, varnost elektronskega poslovanja, kriptologija, Poslovni register Slovenije, evidenca digitalnih potrdil, javna uprava
Published: 28.06.2011; Views: 1648; Downloads: 301
.pdf Full text (10,23 MB)

63.
State capture v Sloveniji : diplomsko delo
Nina Smrke, 2011, undergraduate thesis

Keywords: pravna država, demokracija, javna uprava, korupcija, preprečevanje, diplomske naloge
Published: 11.07.2011; Views: 1203; Downloads: 158
.pdf Full text (651,00 KB)

64.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V JAVNI UPRAVI
Darja Dominko, 2011, final seminar paper

Abstract: V vsaki organizaciji ljudje strmijo k zadovoljevanju svojih potreb in odpravljanju morebitnega nezadovoljstva. Najpomembnejši dejavnik oziroma kazalnik, kako se ljudje v organizaciji počutijo, kaj in koliko (lahko) prispevajo k uspešnosti in učinkovitosti organizacije, je zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji. Zaposleni v javni upravi zadovoljujejo svoje osnovne potrebe kot tudi višje in javne potrebe. Vendar rezultati množičnih raziskav kažejo, da zaposleni v javni upravi pričakujejo, da bodo lahko v osnovi zadovoljili potrebe po preživetju in dajejo večji poudarek na potrebe, ki nimajo vpliva na preživetje, to so potrebe po imidžu, po bogastvu in podobno. Nekateri avtorji v svojih delih navajajo, da so zaposleni v javni upravi pomemben dejavnik, saj imajo elemente, ki bistveno vplivajo na organizacijo, v kateri delujejo. Ti elementi so znanje in sposobnosti zaposlenih, motivacija, njihov življenjski stil in osebnostne značilnosti ter lastnosti. Javna uprava je namreč področje, ki zahteva poznavanje znanja na več področjih kot so na primer področje prava, politike, financ, tehnologije, ekonomije in podobno. Zato je pomembno, da so zaposleni v javni upravi ustrezno izobraženi in motivirani. Motivacija je torej dejavnik, ki »pospešuje« zadovoljstvo zaposlenih v javni upravi in v vsaki organizaciji nasploh. Zaposleni so lahko motivirani v denarni ali nedenarni obliki nagrajevanja. Kako so zaposleni zadovoljni v javni upravi, smo raziskovali v praktičnih primerih. Prav tako pa smo v aplikativnem delu izvedli raziskavo zadovoljstva zaposlenih v občinski upravi, natančneje, v občini Odranci. S to raziskavo smo želeli ugotoviti v kolikšni meri so zaposleni zadovoljni na delovnem mestu in organizacijo občine, kako so zadovoljni z nadrejenim in s sodelavci, s sistemom nagrajevanja in zadolžitvami na delu, v kolikšni meri poznavajo občino, kakšna je informiranost zaposlenih in navsezadnje tudi, kako so zaposleni zadovoljni s samim delom.
Keywords: zadovoljstvo zaposlenih, potrebe, motivacija, javna uprava, dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih
Published: 25.11.2011; Views: 2671; Downloads: 592
.pdf Full text (1,62 MB)

65.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH Z LETNIMI POGOVORI V NEPROFITNI ORGANIZACIJI
Karmen Mattias Klemen, 2011, master's thesis

Abstract: Osnova za izdelavo magistrskega dela je, da se kadrovska politika razvija z usmeritvijo, ki daje vedno večji pomen raziskovanju razvoja kadrov, organizacijske kulture in klime in s tem tudi letnih pogovorov. Letni pogovori prispevajo k izboljšanju dela, saj gre za obliko rednega medosebnega poslovnega komuniciranja vodje z zaposlenim. Glavni namen letnega pogovora je analiza preteklega in sedanjega stanja dela zaposlenih ter načrtovanje ciljev za prihodnost. Namen usmerjenega razvoja kadrov in organizacijske klime pa je uspešnejše in učinkovitejše vodenje organizacije. V magistrski nalogi sem ugotavljala zadovoljstvo zaposlenih z že uvedenimi letnimi pogovori. Raziskavo sem izvedla v neprofitni organizaciji, zavodu za vzgojo in izobraževanje, kjer sem zaposlena. Institucija je namenjena vzgoji in izobraževanju mladostnikov z motnjami vedenja in čustvovanja. S sodobnimi metodami vzgoje in izobraževanja poskušamo pomagati mladostnikom pri odpravljanju težav, ki so jih pripeljale v zavod, in pri pripravljanju za vrnitev v primarno socialno okolje. S tovrstnim delom pa smo zaposleni izpostavljeni tudi večjemu tveganju izgorelosti pri delu, zato je tudi letni pogovor ena od oblik preprečevanja le-tega. Magistrsko delo Zadovoljstvo zaposlenih z letnimi pogovori v neprofitni organizaciji je sestavljeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V teoretičnem delu sem s pomočjo domače in tuje literature opredelila pomen letnega pogovora, ki ga v delu obravnavam v sklopu sistemskega pristopa. Letne pogovore sem umestila v proces razvoja kadrov, opisala namen in cilj letnih pogovorov v javni upravi/šolstvu, opisala postopke izvajanja letnih pogovorov ter podala pomembno vlogo kadrovskemu informacijskemu sistemu, predvsem modulu letnih pogovorov. V raziskovalnem delu sem rezultate raziskave o stopnji zadovoljstva zaposlenih z letnimi pogovori predstavila v treh delih. Prvi del obsega demografske podatke anketiranih, drugi del analizo podatkov, ki jih lahko razberemo iz vsake trditve posebej, in tretji del, ki vključuje testiranje postavljenih hipotez. Na osnovi mojega spoznavanja področja letnih pogovorov v organizaciji sem v dodatnem poglavju magistrskega dela oblikovala predlog za uvedbo kadrovskega informacijskega sistema – modul letni pogovori (KIS − LP). To področje je tudi potencialno področje, kjer je možen napredek. V zaključnem delu sem poleg zaključkov predlagala možnosti nadaljnjega razvoja, ki se nanašajo na posodobitev načinov vodenja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, saj je bilo na področju vzgoje in izobraževanja na temo letnih pogovorov napisanih le manjše število del.
Keywords: razvoj kadrov, letni pogovor, kompetence, javna uprava, kadrovski informacijski sistem
Published: 03.06.2014; Views: 779; Downloads: 95
.pdf Full text (4,08 MB)

66.
OMEJITVE ZA JAVNE USLUŽBENCE IN FUNKCIONARJE PRI OPRAVLJANJU JAVNIH FUNKCIJ V JAVNI UPRAVI
Miro Šincek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava omejitve za javne uslužbence in funkcionarje pri opravljanju njihovih javnih funkcij v javni upravi. Javni uslužbenci kot posamezniki, ki kot svoj poklic opravljajo izvršne in upravne naloge v upravnem sistemu, ter funkcionarji kot imenovani ali izvoljeni subjekti izvrševanja oblastih funkcij, predstavljajo glavni kategoriji subjektov v organizacijah javne uprave. Omejitve pri njihovem javnem delovanju v najširšem pomenu besede predstavljajo mejo med dovoljenim in prepovedanim ravnanjem teh oseb ter omenjenim subjektom določajo konkretne prepovedi, zapovedi ali posebne dolžnosti. Diplomsko delo je splošno razdeljeno na tri temeljne dele, kjer so v prvem delu skladno z obravnavano tematiko predstavljeni temeljni pojmi, sledi podrobna predstavitev javnih uslužbencev in funkcionarjev, medtem, ko jedro diplomskega dela predstavlja podrobna obravnava temeljnih omejitev ter posledic njihovih kršitev. V določenih segmentih so predstavljene tudi podobnosti in razlike med istovrstnimi omejitvami, ki veljajo za javne uslužbence na eni ter za funkcionarje na drugi strani. Bistven namen omejevanja javnih uslužbencev in funkcionarjev pri njihovem javnem delovanju je onemogočanje izkoriščanja javnih funkcij ter zagotovitev nepristranskega opravljanja njihovih nalog, s čimer se ureja eno pomembnejših področij celotne družbe, to je preprečevanje korupcije. Skladno s tem namenom je možno omejiti delovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev pri opravljanju njihovih javnih funkcij s predpisi o nezdružljivosti funkcij ter s predpisi o konfliktu interesov. Omejitve predstavljajo tudi posamezne norme, povezane s sprejemanjem daril ter predpisi o omejevanju poslovanja zadevnih oseb. Tudi nadzor nad premoženjskim stanjem določenih zavezancev ter druge določbe v zvezi s prepovedjo korupcije (npr. protikorupcijska klavzula) predstavljajo omejitve za obravnavane subjekte pri opravljanju njihovih javnih funkcij. S temi instituti se primarno preprečuje korupcija ter zagotavlja nepristransko, zakonito in transparentno delovanja tako javnih uslužbencev, kot tudi funkcionarjev, s ciljem dosega najvišje stopnje pravne, socialne ter nenazadnje tudi demokratične družbe.
Keywords: omejitve, prepovedi, javni uslužbenec, funkcionar, javne funkcije, javne naloge, javni sektor, javna uprava, državna uprava, lokalna samouprava
Published: 16.11.2011; Views: 1862; Downloads: 288
.pdf Full text (478,42 KB)

67.
ELEKTRONSKO POSLOVANJE V JAVNI UPRAVI
Mirjana Mulec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Elektronsko poslovanje zahteva upoštevanje osnovnih pravil in ustrezno preoblikovanje organizacije poslovanja. Zelo pomembne so tudi inovativnost in pripravljenost na spremembe ter hitra odzivnost. Podjetja, ki se hitro odzovejo na zahteve svojih strank, so uspešnejša. Zanimanje za elektronsko poslovanje oziroma za e-poslovanje se v Sloveniji z leti povečuje. Elektronsko poslovanje se nenehno spreminja in posamezniki imamo vedno več storitev, ki so nam ponujene. Ne bo nam treba čakati v dolgih vrstah na upravnih enotah, tako bomo prihranili na času in denarju. Javna uprava se iz obdobja v obdobje trudi, da bi se prilagodila svojim uporabnikom ter njihovim potrebam. Zato je v letu 2001 vzpostavila prvi državni portal e-uprava. Ta storitev je na voljo uporabnikom kadarkoli jo želijo uporabiti. Je enostavna, prijazna, varna in seveda vsem dostopna. Nudi informacije, za katere nam ni potrebno vzeti pot pod noge in se odpraviti na upravno enoto, ampak imamo vse informacije na enem mestu in to kadarkoli. Seveda pod pogojem, da imamo internet. E-uprava v Sloveniji narašča. Razširjenost dostopa do interneta kot tudi do širokopasovnega dostopa je primerljiva s povprečjem Evropske unije. Na področju dostopnosti storitev javne uprave pa Slovenije dosega zelo dobre rezultate. Elektronsko poslovanje v javni upravi bo še naraščalo ob pomoči telekomunikacijskih infrastruktur in širjenju informacijskih tehnologij. Akcijski načrt e-uprave, SEP 2010, ki omogoča razvoj centralnih funkcij in storitev, bo prispeval k nadaljnjemu razvoju e-uprave. Pozitivni učinki, ki jih prinaša e-uprava (kot so nižji stroški, krajše čakalne vrste ipd.), prispevajo k večjemu številu zadovoljnih uporabnikov. E-upravo čaka svetla prihodnost.
Keywords: Elektronsko poslovanje (e-poslovanje) Javna uprava Elektronska uprava (e-uprava) Prihodnost e-uprave
Published: 24.01.2012; Views: 2202; Downloads: 209
.pdf Full text (1,02 MB)

68.
STRATEŠKI VIDIKI UVAJANJA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V JAVNI UPRAVI
Klementina Krajnc, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Elektronsko poslovanje v Republiki Sloveniji je zgrajeno na trdnih temeljih. Še nedolgo nazaj se je med javno upravo in državljani uporabljal papirnati način poslovanja namesto elektronskega. Diplomsko delo predstavlja področje elektronskega poslovanja v javni upravi in spoznanje, na kakšen način je uvedba informacijsko-komunikacijske tehnologije izboljšala delovanje javne uprave, ki njenim končnim uporabnikom prinaša številne prednosti. Za uspešen potek poslovanja je morala država zagotoviti ustrezno zakonsko podlago, ki ureja to področje, uporabnikom pa zagotavlja ustrezno varnost. Na podlagi prednosti, ki jih je e-uprava prinesla, je poslovanje v javni upravi postalo enostavnejše, hitrejše in kakovostnejše.
Keywords: elektronsko poslovanje (e-poslovanje), elektronska uprava (e-uprava), elektronsko poslovanje na sodišču, javna uprava
Published: 23.01.2012; Views: 1379; Downloads: 95
.pdf Full text (509,75 KB)

69.
PRAVNI POLOŽAJ VOLONTERSKIH PRIPRAVNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI
Lucija Potokar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Pripravništvo je institut, namenjen uvajanju v samostojno delo. Po zakonu ni več obvezno, vendar ga je še vedno mogoče opravljati. Pripravniki so lahko osebe v delovnem razmerju ali pa tudi volonterji, to je pripravniki prostovoljci, ki za svoje delo ne dobijo plačila. Pripravniki opravljajo pripravništvo kot volonterji v organizacijah in institucijah, kjer zaposlovanje ni mogoče, saj te nimajo potreb po zaposlovanju, vendar pa se potrebna strokovna znanja in izkušnje pridobijo le tam. Volontersko pripravništvo je določeno v Zakonu o delovnih razmerjih in tudi nekaj drugih specialnih zakonih in nižjih pravnih aktih, ki določajo, kje in pod kakšnimi pogoji ga je mogoče opravljati. Volontersko pripravništvo je zelo pomembno v poklicih, kjer opravljen strokovni izpit prinaša večje možnosti zaposlitve. Največ volonterskih pripravnikov je v pravosodju, zdravstvu, javni upravi in šolstvu.
Keywords: pripravništvo, volontersko pripravništvo, pravosodje, zdravstvo, javna uprava, šolstvo, strokovni izpit. 
Published: 06.01.2012; Views: 3325; Downloads: 523
.pdf Full text (596,07 KB)

70.
ORGANIZIRANJE JAVNE UPRAVE
Natalija Gruškovnjak, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Organiziranje javne uprave sem s pregledom domače in tuje literature raziskovala področje javne uprave. Za to temo sem se odločila, ker me je zanimalo področje javne uprave. Tema se mi je zdela aktualna v tem obdobju. Namen diplomske naloge je predstaviti javno upravo, predvsem javno upravo Slovenije. V diplomskem delu sem najprej predstavila teoretična izhodišča o javni upravi (kaj javna uprava sploh je, kdo je javni uslužbenec, zaposlovanja v javni upravi, delovna področja). V Sloveniji v javno upravo štejemo državno upravo, uprave lokalnih skupnosti in nekatere nosilce javnih pooblastil, to so javne agencije, javni zavodi, ki pretežno opravljajo javne naloge in javni skladi.
Keywords: javna uprava, javni uslužbenec, organizacija javne uprave, zaposlovanje v javni upravi, e-uprava
Published: 01.06.2012; Views: 918; Downloads: 261
.pdf Full text (189,86 KB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica