SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


41 - 50 / 154
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
41.
Model ocenjevanja delovne uspešnosti v javni upravi
Stojan Boštjančič, 2009, master's thesis

Abstract: Javna uprava je imela pomembno vlogo v vseh mejnikih razvoja Slovenije, od njene osamosvojitve, vključitve v EU, pa do uvedbe evra in predsedovanja EU. Javno upravo pa tudi v prihodnosti čakajo pomembne naloge kot na primer dosledno izvajanje zakonodaje in predpisov, informatizacija dela, uvajanje elektronskega oziroma brezpapirnega poslovanja, izboljšanje učinkovitosti dela, odpravljanje administrativnih ovir, strokovno, moderno in prijazno servisiranje državljank in državljanov v okviru projekta »prijazna uprava« in še veliko drugih nalog in projektov. Nadaljnji razvoj javne uprave je odvisen od strategije razvoja in jasno postavljenih ciljev, predvsem pa od zadovoljnih in motiviranih javnih uslužbencev, ki naj bi te cilje tudi dosegli. Raziskava in analiza petnajstletnega obdobja na področju napredovanja in ocenjevanja javnih uslužbencev je pokazala, da je v prvem obdobju sistem temeljil predvsem na zbiranju točk, ki jih je javni uslužbenec v glavnem dosegel izven delovnega mesta oziroma z udeležbo na raznih seminarjih, tečajih, delovnih skupinah ali projektih. Pogoji za napredovanje so bili izpolnjeni, če je javni uslužbenec v triletnem napredovalnem obdobju zbral zadostno število točk in predložil ustrezna dokazila. Po uvedbi Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) je sistem postal odvisen predvsem od subjektivne ocene osebe, ki javnega uslužbenca ocenjuje. Od ocenjevalca, ki je običajno uslužbenčev neposredno narejeni, je odvisno, ali bo javni uslužbenec napredoval v višji plačni razred, ali bo napredoval v nazivu in ali bo delovno uspešen. Lahko bi sklepali, da zakon o javnih uslužbencih izhaja iz predpostavke, da so vsi ocenjevalci strokovni, objektivni in pošteni. Analiza obstoječega stanja sama po sebi narekuje potrebo po zamenjavi obstoječega sistema ocenjevanja, ki temelji na nestrukturiranih in togih točkovnih metodah in je preveč odvisen od subjektivne presoje ocenjevalca. Bolj ustrezna rešitev bi bila uporaba večparametrskega odločitvenega modela, ki bi odločevalcu pomagal, da bi na sistematičen, organiziran in enostaven način prišel do kvalitetne odločitve. Sistem bi omogočal izbiro najustreznejše variante z jasno določeno strukturo kriterijev, opisom zalog vrednosti za posamezne kriterije, določanjem funkcije koristnosti, vrednotenjem in analizo variant ter oblikovanjem poročil.
Keywords: javna uprava, napredovanje in ocenjevanje javnih uslužbencev, sistemi za podporo odločanja, metode večparametrskega odločanja
Published: 01.10.2009; Views: 5366; Downloads: 1270
.pdf Full text (1,03 MB)

42.
PREDRAČUNAVANJE JAVNO - FINANČNIH PRIHODKOV NA UPRAVNI ENOTI
Suzana Jelušič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Nepridobitne organizacije so vse tiste organizacije, ki niso pridobitne, tj. ne glede na to, kdo jih ustanovi ali financira njihovo delovanje. Med nepridobitne organizacije uvrščamo tudi upravne enote. Temeljni cilj nepridobitnih organizacij in s tem upravnih enot je zagotavljanje čim širše ravni zadovoljstva potreb različnih interesnih skupin z zagotavljanjem stvari in predvsem storitev. Prihodki države so obvezne dajatve, ki so z zakonom predpisani kot splošno obvezni. Upravne enote pobirajo nedavčne prihodke, kot so: upravne takse, denarne kazni, nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, in prihodke od prodaje blaga. Predračunavanje prihodkov na upravni enoti se izvaja le pri pripravi proračuna oziroma rebalansa proračuna. Predračuni prihodkov se pripravljajo na podlagi uresničenih prihodkov preteklega leta, ki ga v primernem odstotku povečajo. Pri tem se ne upoštevajo pričakovane spremembe, ki bodo vplivale na prihodke. To je vzrok, da so uresničeni prihodki v povprečju manjši od predračunov. Na to pa vpliva tudi dejstvo, da se predračunava prihodke le enkrat letno, kar je premalo, da bi lahko zaznali spremembe, ki nastajajo med letom. Poleg večkratnega predračunavanja pa je potrebno tudi analiziranje predračunov z uresničeni prihodki, s katerimi zagotovimo pravočasno odzivanje na spremembe. Tako se v prihodnjih predračunih ne bi pojavljale napake iz preteklih predračunov. Posebna pozornost je potrebna, ko so uresničeni prihodki manjši od predračunanih, saj se na podlagi njih načrtuje poraba sredstev. Ker je realizacija prihodkov manjša od predračunov, se pojavi pomanjkanje sredstev, kar lahko prinese veliko težav. Zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu se pogosto prodaja državno premoženje in uporablja rezerve, ki bi jih lahko drugače uporabili. Pri večjem pomanjkanju sredstev pa se lahko zaustavi plačilo obveznosti, ki imajo posledice tudi v gospodarstvu. Enkrat letno predračunavanje ne zadostuje, da bi pravočasno ukrepali pri primanjkljaju finančnih sredstev. Zato je nujno medletno predračunavanje in analiziranje predračunov.
Keywords: javna uprava, upravna enota, nepridobitna organizacija, javnofinančni prihodki, predračunavanje, uresničeni – obračunani prihodki, analiziranje
Published: 03.12.2009; Views: 2030; Downloads: 131
.pdf Full text (1003,40 KB)

43.
ORGANIZIRANJE JAVNE UPRAVE
Jožica Mrkša, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obsega organiziranje javne uprave, kakšen je proces zaposlovanja v njej, delovna področja, zanima pa nas tudi kakšna je uspešnost javne uprave.Tako državna (javna) uprava kot zasebna podjetja si morajo v globalnem smislu prizadevati za isti cilj; to pa je skrb za uporabnika in celotno družbeno skupnost.Cilj diplomske naloge je čim bolj predstaviti organizacijo javne uprave.Javna uprava sodi med pomembnejše usmerjevalce družbenega razvoja, je zelo razgibana po dejavnosti, številčna po deležu aktivnega prebivalstva, ki ga zaposluje in nenazadnje, za svoje delovanje potroši zajeten del proračuna.
Keywords: Javna uprava, organiziranost javnih služb, učinkovitost upravnih sistemov, reforma javne uprave, komuniciranje v javni upravi.
Published: 17.12.2009; Views: 2988; Downloads: 527
.pdf Full text (654,27 KB)

44.
Etika v javni upravi : diplomsko delo
Tina Taljat, 2009, undergraduate thesis

Keywords: javna uprava, etika, javni uslužbenci, diplomska dela
Published: 29.07.2009; Views: 4538; Downloads: 866
.pdf Full text (328,57 KB)

45.
Predlog prenove procesa pridobivanja lokacijske informacije na Občini Krško : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov
Tina Čuber, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo govori o procesu pridobivanja lokacijske informacije v občinski upravi. Predvsem se bomo osredotočili na izboljšave procesa pridobivanja lokacijske informacije in predvideli naslednji razvojni korak. V prvem poglavju spregovorimo najprej na splošno o predstavitvi problema, namenu naloge, predstavimo organiziranost občinske uprave, predpostavke in omejitve za reševanje problema ter metode dela, s katerimi se bomo srečali. Naslednje poglavje opisuje pravne osnove za pridobitev omenjenega dokumenta in pristojnosti lokalne samouprave. S tretjim poglavjem obdelamo obstoječe stanje procesa, poslovanje občinske in ostale javne uprave s podrobnim opisom poslovnega procesa ter kritično analizirano obstoječe stanje. V četrtem poglavju se osredotočimo na izboljšavo organizacije procesa z naslednjim razvojnim korakom ter grafično ponazorimo posamezne faze procesa. V petem poglavju predstavimo zaključek naloge z oceno učinkov pogojev za izboljšanje procesa ter nadaljnje videnje v zvezi z omenjenim procesom.
Keywords: javna uprava, e-uprava, Občina Krško, lokacijska informacija, informacijski sistem
Published: 03.09.2009; Views: 1915; Downloads: 120
.pdf Full text (872,26 KB)

46.
Karierne poti javnih uslužbencev v državni upravi : diplomsko delo
Nataša Zore Kos, 2009, undergraduate thesis

Keywords: javna uprava, javni uslužbenci, karierni sistem, diplomske naloge
Published: 10.09.2009; Views: 2353; Downloads: 511
.pdf Full text (915,84 KB)

47.
NOTRANJE KONTROLE FINANČNEGA POSLOVANJA V JAVNI UPRAVI NA PRIMERU POLICIJSKE UPRAVE SLOVENJ GRADEC
Zdenka Planinšek, 2009, undergraduate thesis

Abstract: NOTRANJE KONTROLE FINANČNEGA POSLOVANJA V JAVNI UPRAVI NA PRIMERU POLICIJSKE UPRAVE SLOVENJ GRADEC
Keywords: JAVNA UPRAVA, PRORAČUN, JAVNE FINANCE, NOTRANJI NADZOR, NOTRANJA KONTROLA
Published: 19.05.2010; Views: 1949; Downloads: 357
.pdf Full text (821,17 KB)

48.
KADROVSKI INFORMACIJSKI SISTEM NA STALNEM PREDSTAVNIŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE PRI EVROPSKI UNIJI
Maruša Bizjak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu želim predstaviti problematiko v zvezi z organizacijo projekta predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji. Delo temelji na obstoječih kadrovskih virih organov državne uprave, vključitvi določenega števila zunanjih sodelavcev za določen čas in stanju na Stalnem predstavništvu po predsedovanju. Organizacija projekta Predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije v prvi polovici leta 2008 vključuje zasnovo kadrovskega načrta, kadrovanje za predsedovanje Svetu Evropske unije in urejanje pravic iz delovnih razmerji ter usposabljanje za predsedovanje. V nalogi so obravnavane skupine kadrov, ki jih je potrebno obravnavati različno: kadri za izvajanje predsedovanja, kadri za izvedbo logističnih dogodkov, kadri za komuniciranje z javnostjo, tolmači in prevajalci, projektna skupina za koordinacijo priprav in predsedovanje pri državnem sekretarju za evropske zadeve, kadri za javna naročila, proračun, kadroviki ter kadri na diplomatskih predstavništvih in konzulatih. Kadrovanje za predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije in urejanje pravic iz delovnih razmerji obravnava pravne podlage za razporejanje na naloge predsedovanja, napotitev in opravljanje nalog predsedovanja v tujini — Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji ter izbor kadrov in sklepanje pogodb. Usposabljanje kadrov za predsedovanje je potekalo prek izobraževalnih programov, ki so bili organizirani centralno preko Ministrstva za javno upravo, Upravne Akademije in neposredno pri organih. Z diplomskim delom želim predstaviti odraz centralne organizacije predsedovanja na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju. Cilj diplomske naloge je predstavitev projekta predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije, poudariti pomembnost projekta in izpostaviti odražanje centralne organizacije predsedovanja na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju.
Keywords: Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Evropski uniji, Evropska unija, javna uprava, kadrovski informacijski sistem, kadri, podatki o kadrih, predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije.
Published: 02.12.2009; Views: 2073; Downloads: 270
.pdf Full text (5,50 MB)

49.
E-JAVNA UPRAVA S POUDARKOM NA E-JAVNIH NAROČILIH
Uroš Ostrež, 2009, undergraduate thesis

Abstract: E-uprava v Sloveniji je že v polnem razmahu. Državljanom in podjetjem ponuja vrsto storitev, katere je mogoče opraviti prek spleta. Se pa pojavlja še vedno veliko nezaupanja oziroma neznanja državljanov kako uporabljati te storitve. Pri oddaji javnih naročil v elektronski obliki je še vedno precej težav. Saj se tako znotraj podjetij kot znotraj javne uprave ne posluje na elektronski način. Lahko pa rečemo, da se bo z generacijo ki prihaja to bistveno spremenilo. Saj jim je elektronski način dela bližje in povsem vsakdanji.
Keywords: e-poslovanje, javna uprava, e-uprava, e-podpis, javna naročila, e-javna naročila
Published: 20.05.2010; Views: 1557; Downloads: 230
.pdf Full text (993,23 KB)

50.
ELEKTRONSKO DAVČNO POSLOVANJE V SLOVENIJI
Anita Blatnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Sodobna tehnologija nam ponuja številne možnosti na vseh področjih, eno izmed njih je gotovo elektronsko poslovanje, ki se nezadržno razvija in postaja del našega vsakdana. Slovenija je s projektom e-uprava začela z intenzivnim uvajanjem uporabe interneta in elektronskega poslovanja v upravo. Eno izmed zahtevnejših in občutljivejših področij je davčno poslovanje. Na tem področju je Davčna uprava Republike Slovenije davčnim zavezancem ponudila spletni portal eDavki, ki omogoča udobno, preprosto in varno izpolnjevanje ter oddajanje davčnih dokumentov doma ali v pisarni. Spletni portal eDavki temelji na najsodobnejših standardih, uporablja ustrezno varnostno infrastrukturo in upošteva davčno zakonodajo. Od 1. januarja 2009 ga uporabljajo vsi pravni subjekti. Davčnim zavezancem in davčni upravi prinaša številne prednosti in slabosti. Prednosti so: velik prihranek časa in stroškov, možnost vlaganja dokumentov 24 ur na dan, 7 dni v tednu, hitrejše in preprostejše izpolnjevanje davčnih dokumentov, manjša možnost napak in hitrejša obdelava davčnih podatkov. Kot slabost naj omenim možnost zlorab, občasno preobremenjenost in nedostopnost sistema. Glede na to, da se spletni portal eDavki vse skozi razvija in dopolnjuje, menim, da bo teh težav v prihodnosti manj.
Keywords: Elektronsko poslovanje, elektronsko davčno poslovanje, davčni zavezanci, javna uprava, digitalni podpis, portal, eDavki
Published: 26.03.2010; Views: 1802; Downloads: 181
.pdf Full text (1,31 MB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica