| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


41 - 49 / 49
First pagePrevious page12345Next pageLast page
41.
Vpliv izobrazbe na dimenzije religioznosti
Iris Klopčič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Osnovni namen diplomskega dela je analiza povezanosti med izobrazbo in religioznostjo v sodobni Sloveniji. Pri vrednotenju te povezave smo se osredotočili na dimenzije religioznosti, ki sta jih leta 1965 razvila Stark in Glock. Avtorja ločujeta med petimi dimenzijami religioznosti: ideološko, intelektualno, ritualno, posledično in izkustveno. Najprej smo predstavili usmeritve religioznosti v sodobni družbi, pogled na sekularizacijo, dimenzije religioznosti, ki so jih razvili številni sociologi, ter načine, kako se religioznost kaže med različnimi skupinami v družbi. Naš glavni cilj je bil ugotoviti, v kolikšni meri izobrazba vpliva na religioznost posameznikov v Sloveniji in kako se je zastopanost posameznih dimenzij religioznosti v Sloveniji spreminjala od leta 1990 naprej. Za analizo smo uporabili rezultate anketnih vprašalnikov Slovenskega javnega mnenja (SJM), v katerih se pojavljajo vprašanja, ki se nanašajo na posameznikovo religioznost in odnos do religije in religijskih praks. Analiza podatkov nam je pokazala, da izobrazba vpliva na religioznost, saj med religioznostjo višje in nižje izobraženih obstaja opazna razlika. Na posamične dimenzije religioznosti je vpliv izobrazbe različen, z leti pa povezava izobrazbe in religioznosti pada in izobrazba ne vpliva na religioznost v takšni meri, kot je vplivala v začetku 90. let.
Keywords: religioznost, dimenzije religioznosti, sekularizacija, izobrazba, Stark in Glock
Published: 26.09.2016; Views: 350; Downloads: 41
.pdf Full text (369,60 KB)

42.
PRENOVA SPLETNE STRANI »AVERAGE SALARY SURVEY»
Peter Potočnik, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo opisuje potek izdelave spletne strani za pregled povprečnih svetovnih plač http://www.averagesalarysurvey.com. Veliko število tako zaposlenih kakor tudi delodajalcev se vsaj občasno sooča z naslednjim problemom. Želijo primerjati svoj zaslužek z drugimi zaposlenimi oz. koliko mora delodajalec plačati zaposlenemu. Pri tem nam zelo pomaga primerjava različnih parametrov, kot so stopnja izobrazbe, število let delavnih izkušenj, starost, spol in točna lokacija podjetja. Na svetovnem spletu je zelo težko najti vse te statistike, še posebej, če so dostopi do podatkov brezplačni. Spletna stran, predstavljena v tem diplomskem delu, rešuje vse omenjene težave delodajalcev in zaposlenih. Stran deluje po principu anketnih vprašalnikov, ki jih mora vsak obiskovalec nujno vnesti, če želi neomejen pregled podatkov. Omogočeni so podrobni pregledi za plače po vseh državah in vseh večjih mestih sveta. Nudi preglede plač za več kot 700 različnih poklicev.
Keywords: plača, anketa, izobrazba, izkušnje, lokacija
Published: 19.10.2016; Views: 351; Downloads: 29
.pdf Full text (2,21 MB)

43.
Zasidranost pregovorov v besedišču govorcev slovenskega jezika
Alja Lipavic Oštir, Anja Vasiljevič, Mihaela Koletnik, 2014, original scientific article

Abstract: Prispevek prikazuje rezultate anket o poznavanju in rabi slovenskih pregovorov pri skupini informantov različne starosti v Sloveniji. Pre- govori so del njihovega pasivnega leksikona (povprečno poznavanje v 83 % in raba v 24 % pri govorjenju ter 12 % pri pisanju). Razlike kažejo tudi sociodemografski parametri, tako poznavanje pregovorov linearno narašča z izobrazbo informantov. Parameter kraj bivanja ni pokazal statistično pomenljivih razlik, enako velja tudi za parameter spol. Anketa je pokazala nekaj razlik tudi med posameznimi narečnimi skupinami. Nekatera odstopanja bi lahko pojasnile le nadaljnje raziskave, ki bi gotovo odprle tudi nova vprašanja in nakazale nove poti raziskovanja.
Keywords: pregovori, jezikovna raba, sociolingvistika, izobrazba, starost, spol, narečja
Published: 31.05.2017; Views: 445; Downloads: 167
.pdf Full text (499,81 KB)
This document has many files! More...

44.
Zaposleni v zdravstveni negi v skrbi za umirajoče paciente
Renata Premzl, 2018, master's thesis

Abstract: Izhodišča: skrb za umirajočega pacienta predstavlja skupek vrednot, humanosti in človečnosti, ki se prepletajo v zdravstveni negi. Pomemben segment predstavljajo delovne izkušnje, znanje in izobrazba zaposlenih v zdravstveni negi. Namen raziskave je ugotoviti skrb zaposlenih v zdravstveni negi za umirajoče paciente ter vpliv delovnih izkušenj, znanja in izobrazbe zaposlenih v zdravstveni negi na odnos do skrbi za umirajoče paciente. Raziskovalne metode: izvedena je bila opisna – deskriptivna raziskava. Osnovo raziskovalne naloge je predstavljal pregled domače in tuje strokovne literature. Za raziskavo je bila uporabljena kvantitativna raziskovalna metodologija. Sodelovalo je 49 zaposlenih v zdravstveni negi. Pridobljene podatke smo statistično obdelali s hi-kvadrat testom in enosmerno analizo variance (ANOVA) z Bonferronijevo korekcijo. Rezultati: rezultati kažejo, da ima večina (84 %) anketirancev pozitiven odnos v skrbi za umirajoče paciente. Ni nam uspelo potrditi povezave med odnosom v skrbi za umirajoče paciente in dolžino delovne dobe (hi-kvadrat = 1,152, p = 0,562), dodatnimi izobraževanji o odnosu v skrbi za umirajoče paciente (hi-kvadrat = 4,743; p = 0,315) ali izobrazbo (hi-kvadrat = 1,175, p = 0,882). Število izkušenj v skrbi za umirajoče paciente je povezano s stopnjo izkazanega strahu pred smrtjo (p = 0,019) in izogibanjem smrti (p = 0,002). Diskusija in zaključek: pozitiven odnos zaposlenih v zdravstveni negi v skrbi za umirajoče paciente je izrednega pomena, saj je v največji meri odvisen prav od njih. Izkušnje s skrbjo za umirajoče paciente zmanjšujejo strah pri zaposlenih v zdravstveni negi.
Keywords: zdravstvena nega, oskrba, umiranje, odnos do umirajočih, izobrazba, delovna doba, izkušnje z umirajočimi.
Published: 04.06.2018; Views: 444; Downloads: 97
.pdf Full text (929,84 KB)

45.
EMLE - Evropski magistrski študij prava in ekonomije
2009, other component parts

Keywords: European Master in Law and Economics, EMLE, pravo, visokošolska izobrazba
Published: 23.07.2018; Views: 69; Downloads: 3
.pdf Full text (65,33 KB)

46.
47.
Vpliv nekaterih dejavnikov govornega razvoja na otroke, stare 3-4 leta
Špela Jereb, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V zaključnem delu z naslovom Vpliv dejavnikov govornega razvoja v skupini otrok, starih 3 do 4 leta, avtorica najprej s pomočjo literature opisuje govorni razvoj, njegove stopnje ter podrobno opiše dejavnike govornega razvoja. Dejavniki, kot so spol, starost, izobrazba staršev in branje otroku imajo lahko velik vpliv na govorni razvoj, kar potrjujejo tudi številne raziskave, zato smo vpliv teh dejavnikov na otrokov govorni razvoj podrobno raziskali. Otroci obožujejo, ko jim beremo ali jih peljemo v knjižnico, s čimer jih tudi bralno motiviramo za kasnejše obdobje in vsakdanje življenje. Starši otrokom dajejo zgled in jim pomagajo pri razvoju govora. Z njihovo pomočjo otrok usvoji govor. Pri tem je zelo pomembno otrokovo ožje okolje, saj ga to lahko spodbudi ali zavre. Da bi lahko otroku pomagali in preprečili ovire v razvoju govora, moramo poznati dejavnike, ki nanj vplivajo. V naši nalogi smo ugotavljali, ali dejavniki govornega razvoja vplivajo na govorni razvoj otrok. Rezultate smo pridobili s pomočjo anketnih vprašalnikov za starše in iz njih prepoznali, kateri dejavniki vplivajo na govorni razvoj. Iz raziskave pa smo ugotovili, da ima izobrazba staršev v nekaterih primerih vpliv na otrokov govorni razvoj. Ne moremo pa potrditi, da ima spol otroka, starost otroka in spol starša kakršenkoli vpliv na razvoj govora.
Keywords: govori razvoj, izobrazba staršev, spol otroka, branje, obisk knjižnice
Published: 02.04.2019; Views: 143; Downloads: 59
.pdf Full text (575,24 KB)

48.
Vpliv prekomerne telesne teže na telesno samopodobo mladostnikov v Sloveniji
Sara Koležnik, master's thesis

Abstract: V teoretičnem delu magistrskega dela opisujemo čezmerno telesno težo in debelost kot zdravstveni problem ter nato še kot družbeni problem. Preučili smo pojem telesne samopodobe - pri tem smo definirali pojem splošne samopodobe, samospoštovanja - različne raziskave na področju samopodobe, telesne samopodobe, vpliv socialno-ekonomskega statusa in prekomerne telesne teže ter tudi vpliv medijev na telesno samopodobo. V nadaljevanju smo opisali motnje hranjenja ter kot zadnje še možne pristope za zmanjšanje problema debelosti pri otrocih in mladostnikih. V empiričnem delu magistrskega dela smo predstavili empirično raziskavo. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz dveh delov. Prvi del je bil sestavljen iz vprašanj, ki smo jih oblikovali sami glede na namen raziskovanja, drugi del je bil iz vprašanj slovenskega prevoda vprašalnika telesne samopodobe psdq. Za obdelavo podatkov smo uporabili statistični program SPSS. Glede na pridobljene rezultate lahko sklepamo, da se v zadnjih nekaj desetletjih problemi prekomerne telesne teže in debelosti povečujejo. Prav tako rezultati kažejo, da imajo mladostniki s prekomerno telesno težo nižjo splošno telesno samopodobo v primerjavi z ostalimi mladostniki. Glede na socialno-ekonomski status se je pokazalo, da je v družinah z nižjim socialno-ekonomskim statusom več prekomerno težkih otrok. Statistično pomembne razlike v gibalnih sposobnostih med mladostniki s prekomerno telesno težo in ostalimi mladostniki nismo dokazali. Prav tako nismo dokazali statistično pomembne razlike v telesni samopodobi med dekleti in fanti s prekomerno telesno težo.
Keywords: mladostniki, prekomerna telesna teža, telesna samopodoba, izobrazba staršev, mediji
Published: 10.06.2019; Views: 198; Downloads: 61
.pdf Full text (562,14 KB)

49.
Problematika brezposelnosti na območju Urada za delo Domžale
Tajda Lončar, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Brezposelnost je zelo razširjen družbeni pojem in pojav. V Sloveniji je brezposelnost v obdobju od 2008 do 2017 naraščala, v obdobju zadnjih dveh let pa ponovno upadla. V diplomskem delu smo preučevali brezposelnost in se pri tem opredelili na območje Urada za delo Domžale. V teoretičnem delu smo predstavili trg dela in pojem brezposelnost. Podrobno smo opredelili brezposelno osebo, razloge za nastanek brezposelnosti in posledice, ki jih brezposelnost prinaša. Opredelili smo tudi vrste brezposelnosti in predstavili razlike med registrirano brezposelnostjo ter anketno brezposelnostjo. Opisali smo pravice brezposelnih oseb in pomoč, ki jo imenujemo aktivna politika zaposlovanja. Dotaknili smo se tudi različnih kategorij brezposelnih kot so ženske, mladi, starejši in invalidi. V empiričnem delu smo raziskovali problematiko brezposelnosti na območju Urada za delo Domžale. Pri tem smo zajeli različne kategorije kot so spol, starost, izobrazba ter delovna doba brezposelnih oseb. Proučevali smo tudi število prostih delovnih mest po posameznih področjih in osebe, ki so vključene v aktivno politiko zaposlovanja. Eden ključih raziskovalnih poglavij pa je bil razkorak med potrebami delodajalcev in izobrazbo iskalcev zaposlitev. Ugotovili smo, da je na stanje brezposelnosti izredno vplivala gospodarska kriza. Velik pomen na zaposlitev pripisujemo tudi stopnji in smeri izobrazbe, delovnim izkušnjam in starosti.
Keywords: brezposelnost, trg dela, Urad za delo Domžale, izobrazba
Published: 15.10.2019; Views: 19; Downloads: 6
.pdf Full text (1,12 MB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica