| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 49
First pagePrevious page12345Next pageLast page
21.
KADROVSKA FUNKCIJA IN BREZPOSELNOST MLADIH NA KOČEVSKEM
Andreja Vlašič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Stanje na slovenskem trgu dela se na področju brezposelnosti iz leta v leto vidno slabša. Brez dela še naprej ostajajo večinoma mladi, ženske in neizobraženi. Med brezposelnimi narašča tudi delež visoko izobraženih, vendar je ta še vedno dokaj nizek. Stopnja brezposelnosti se zelo razlikuje tudi glede na regije. Kočevska spada v eno izmed regij, ki imajo stopnjo brezposelnosti visoko nad republiškim povprečjem. Veliko brezposelnih ima nizko izobrazbo in delodajalci stalno poudarjajo, da ni ustreznih kandidatov za zaposlitev. V občini prevladujejo mala in srednja podjetja, ki se ukvarjajo pretežno s predelovalno dejavnostjo in trgovino. Zaradi gospodarske krize se podjetja bolj trudijo obdržati posel in v bližnji prihodnosti ne načrtujejo novih zaposlovanj. Država sicer s svojimi ukrepi začasno pomaga pri zmanjševanju brezposelnosti in hitrejšemu zaposlovanju, vendar je za boljše razmere v gospodarstvu to bistveno premalo. Rešitve je treba iskati še v spremembi miselnosti, predvsem delodajalcev in brezposelnih ter v odnosu do mladih delavcev.
Keywords: Trg dela, brezposelnost, kadrovska funkcija, zaposlovanje, izobrazba
Published: 05.08.2011; Views: 1043; Downloads: 85
.pdf Full text (1,94 MB)

22.
RAZLIKE MED PODJETNICAMI IN PODJETNIKI V SLOVENSKI BISTRICI
Katarina Lazić, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Število podjetij pod vodstvom žensk se povečuje, kljub temu je to še vedno manjše kot število moških podjetij. Pospeševanje prisotnosti žensk v podjetništvu krepi gospodarstvo, prinaša inovacije v poslovnem svetu ter novosti na ekonomskem, političnem in družbenem področju. Med podjetnicami in podjetniki obstajajo razlike na različnih področjih in pri različnih dejavnikih. Te razlike so očitne na področjih podpornih sistemov, virov sredstev, problemov in ovir, glede motivacije, poklicnih izkušenj, izobrazbe, osebnostnih značilnostih, značilnosti podjetij. Stereotipne predstave o vlogi žensk, da je njihova primarna skrb dom in družina, se počasi spreminjajo in ženske izbirajo podjetništvo kot obliko kariere. Mnoge med njimi so uspešne in svoj uspeh večinoma pripisujejo osebnim kvalitetam, kot so samodisciplina, vztrajnost in trdo delo. Ženske potrebujejo drugačne spodbude za vstop v podjetništvo kot moški. Ukrepi, ki bi izboljšali položaj žensk v podjetništvu, bi morali biti naravnani na boljšo promocijo ženskega podjetništva, ustanavljanje programov in mrež, ki bi omogočale povezovanje podjetnic in izenačevanje možnosti med moškimi in ženskami v podjetništvu.
Keywords: podjetništvo // žensko podjetništvo // podjetnik // podjetnica // razlike // stereotipi // enakost spola // problemi // spodbude // Slovenska Bistrica // kariera in družina // podporne skupine // izobrazba // izkušnje // motivacija // podjetniški cilji // dejavnost podjetja // osebnostne značilnosti //
Published: 09.05.2011; Views: 2748; Downloads: 152
.pdf Full text (1,52 MB)

23.
VSEŽIVLJENSKO UČENJE KOT DEJAVNIK RAZVOJA KARIERE
Tanja Koležnik Krašovic, 2011, master's thesis/paper

Abstract: V današnjem času naj bi bilo vseživljenjsko učenje v zahodnoevropskih in ostalih gospodarsko razvitih državah eden izmed pomembnejših nacionalno izobraževalnih načel. Uveljavljanje vseživljenjskega učenja postavlja pred družbo in pred vse vzgojno izobraževalne ustanove zahtevo po povezovanju formalnega in neformalnega izobraževanja povezanega z delovnim in življenjskim okoljem. Zahteva kontinuiteto med začetnim in nadaljevalnim izobraževanjem in vzpostavljanje izobraževalnih omrežij in partnerstev. Razvoj vseživljenjskega učenja je močno povezan z zasnovo in delovanjem izobraževalnih sistemov v posameznih državah članicah Evropske unije. Med drugim je pogojen z njegovo umestitvijo na terciarnem nivoju izobraževanja, v katerem se kot glavni dejavnik uresničevanja vseživljenjskega učenja pojavljajo univerze. Prav univerze bi lahko imele pomemben vpliv na študente, da bi si že v času študija pridobili dodatna neformalna znanja, ki so za razvoj kariere posameznika v njegovi prihodnosti še kako pomembne. Zaradi kritične mase posameznikov na univerzah, ki imajo željo po pridobivanju znanja in na osnovi že sprejetih strokovnih podlag, ki so merilo za priznavanje neformalnega izobraževanja po ECTS, imajo univerze danes priložnost, da postanejo osrednji izvajalci ponudbe in priznavanja neformalnega izobraževanja.
Keywords: vseživljenjsko učenje, formalna izobrazba, neformalna izobrazba, kariera
Published: 27.10.2011; Views: 1245; Downloads: 159
.pdf Full text (1,03 MB)

24.
PRAVICA OTROKA DO IZOBRAZBE
Tjaša Orešek, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem predstavila otrokovo pravico do izobrazbe. Pravica otrok do izobrazbe je ena izmed temeljnih otrokovih in človekovih pravic, zato se tudi na mednarodni ravni različne organizacije trudijo, da bi to pravico zagotovile čim večjemu številu otrok. Za lažje razumevanje tega pojma je v prvem poglavju predstavljeno, kdo je otrok, pravni položaj otroka, pomen pojma izobraževanja in pojem pravice ter pravice do izobrazbe in pravice otrok do izobrazbe. Otrokom je namenjeno posebno varstvo in skrb, zato jim pripadajo tudi posebne pravice, ki so opredeljene v Konvencij ZN o otrokovih pravicah, Evropski konvenciji o uresničevanju otrokovih pravic in drugih aktih. V Sloveniji je temeljni in najpomembnejši vir Ustava RS, ki v svojem 57. členu ureja pravico do izobrazbe in šolanja. Države, ki spoštujejo človekove pravice, morejo zagotoviti pogoje za izobrazbo svojim državljanom, zato so dolžne ustanavljati šole. V Sloveniji poznamo štiri oblike šol. Najpomembnejša in najpogostejša je javna šola, tej sledi zasebna šola s koncesijo. Dve nekoliko manj znani obliki pa sta: zasebna šola brez koncesije, ki lahko izdaja veljavna spričevala, in zasebna šola, ki ne izvaja javno veljavnih programov. Skozi zgodovino so bile manjšine velikokrat prikrajšane in neenakopravne glede pravice otrok do izobrazbe, zato je v diplomskem delu predstavljena, pravica do izobraževanja tujih državljanov in oseb brez državljanstva, izobraževanje romskih otrok, izobraževanje italijanske in madžarske manjšine ter izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. V nekaterih primerih otrokove pravice uveljavljajo starši, v drugih pa otroci sami. Država poseže na področje izobraževanja s tem, da uvede osnovnošolsko obveznost. Ta stopnja izobraževanja je obvezna za vse otroke ne glede na njihovo voljo oziroma ne glede na voljo njihovih staršev. Problem pa lahko nastane, ko starši ne želijo klub želji otroka, da po končanem obveznem šolanju, šolanje nadaljuje. Pomembno je, da nas pri reševanju sporov vodi načelo v korist otroka, čeprav je v nekaterih primerih težko presoditi kaj je v konkretnem premeru otroku najbolj v korist.
Keywords: otrok, pravica, izobrazba, pravica otroka do izobrazbe.
Published: 13.09.2012; Views: 5919; Downloads: 530
.pdf Full text (681,11 KB)

25.
VPLIV IZOBRAZBE NA KARIERO
Sabina Podrekar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu je podrobneje predstavljena izobrazba in kariera. V poglavju izobrazba so podrobno predstavljene stopnje izobrazbe ter bolonjska deklaracija, katera je prinesla spremembe v šolstvu. Predstavljene so metode izobraževanja, katere lahko uporabljajo delodajalci ter tehnika izobraževanja delavcev. Cilji izobraževanja so zelo pomembni dejavniki, saj iz njih izhaja tudi motivacija za izobraževanje in ker je to eden izmed pomembnih dejavnikov naše raziskave, smo ga podrobneje predstavili. Namen raziskave je ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na uspešno kariero, po mnenju vsakega posameznika, zaposlenega ali nezaposlenega. Različni ljudje imajo različne motive za motivacijo, tako za delo kot za izobraževanje, na katerih gradijo svojo kariero.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: • Izobrazba • Bolonjska deklaracija • Kariera • Motivacija • Napredovanje
Published: 18.01.2013; Views: 813; Downloads: 99
.pdf Full text (6,49 MB)

26.
27.
28.
VPLIV DRUŽBENIH RAZREDOV NA IZOBRAZBO ZAPOSLENIH IN NAČIN ZAPOSLOVANJA
Suzana Širec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V vseh človeških skupnostih obstaja družbena neenakost, zato je pomembno, da poznamo njene vplive na življenja posameznikov in skupnosti oziroma dejavnike, ki vplivajo na neenakost v družbi. Vedno aktualno vprašanje v družbah, kjer je preživetje oziroma dostojno življenje odvisno predvsem od finančnih zmožnosti, je kje iskati in dobiti zaposlitev, po možnosti tako, za katero imamo pridobljeno izobrazbo. Na drugi strani se tudi organizacije zavedajo vrednosti, ki jo podjetju prinašajo zaposleni, zato se trudijo izbrati take metode pridobivanja novih zaposlenih, ki bodo zagotovile učinkovite, strokovne in predane delavce. V diplomskem delu smo tako želeli ugotoviti medsebojno povezanost družbenih razredov, načina zaposlovanja in pridobljene izobrazbe zaposlenega. Delo smo razdelili na teoretični in raziskovalni del. V teoretičnem delu smo opredelili kadrovanje, načine zaposlovanja oziroma pridobivanja kadrov. Kratko smo opisali izobraževanje in izobraževalni sistem v Sloveniji, ter družbeno neenakost in družbeno stratifikacijo ter delitev posameznikov v družbene razrede glede na delo, ki ga opravljajo. V raziskovalnem delu smo na podlagi pridobljenih teoretičnih znanj sestavili anketni vprašalnik, ter si glede na zastavljene cilje postavili hipoteze. Vprašalnik smo posredovali zaposlenim s prebivališčem v podravski statistični regiji. Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo programa Microsoft Excel in IBM SPSS Statistics, ter jih interpretirali s pomočjo opisne statistike. S pomočjo analize podatkov, pridobljenih z anketnim vprašalnikom, smo sprejeli oziroma zavrnili postavljene hipoteze. Ugotovili smo, da v podravski statistični regiji obstaja zmerna povezava med družbenim razredom posameznika in družbenim razredom, iz katerega posameznik izhaja, ter izobrazbo. Povezanosti oziroma odvisnosti nismo ugotovili med načinom zaposlovanja, ki ga izbere podjetje za pridobitev novega zaposlenega in družbenim razredom, ki mu ta pripada, niti ne obstaja povezava med načinom zaposlovanja ter stopnjo izobrazbe zaposlenega.
Keywords: družbeni razred, izobrazba, način zaposlovanja
Published: 18.01.2013; Views: 901; Downloads: 73
.pdf Full text (1,44 MB)

29.
30.
IZOBRAŽEVANJE ZA PODJETNIŠTVO NA VISOKOŠOLSKEM BOLONJSKEM ŠTUDIJU
Mojca Deželak, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Točna definicija podjetništva pravi, da je podjetništvo iskanje zamisli, to zamisel razvijati in udejstvovati s pravo ekipo in dobrim poslovnim načrtom. Podjetništvo ni le to, da se spomnimo neke ideje in jo nato začnemo kar delati. Zahteva veliko več znanja. Ob ustanovitvi podjetja se zato marsikateri podjetnik počuti prepuščenega samemu sebi, a ima na voljo veliko podpornih institucij, na katere se lahko brez težav obrne. Z nekaj truda in vztrajnosti lahko pride do pravih informacij. V diplomskem seminarju obravnavamo izobraževanje za podjetništvo na visokošolskem bolonjskem študiju. V teoretičnem delu predstavljamo splošne opredelitve podjetništva in podjetnika, klasične in sodobne teorije podjetništva ter študijske programe za študente podjetništva in podporne oblike, ki pomagajo študentom podjetništva pri izobraževanju in ustanavljanju svojega lastnega podjetja. V drugem, empiričnem delu pa smo z raziskavo, ki smo jo opravili s pomočjo anketnega vprašalnika na primeru študentov visokošolskega in univerzitetnega bolonjskega študija podjetništva, proučevali, kako so študentje zadovoljni s študijsko smerjo Podjetništvo in kakšne so njihove odločitve o nadaljnjem študiju oziroma karieri. Menimo, da smo z raziskavo pridobili koristne ocene in podatke, ki so nam pomagali v diplomskem seminarju pri opustitvi oziroma potrditvi tez.
Keywords: Podjetništvo // podjetnik // študent // teorije // študijski programi // podporne oblike // izobrazba // gospodarska kriza.
Published: 16.11.2012; Views: 929; Downloads: 83
.pdf Full text (1,10 MB)

Search done in 0.33 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica