| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 20
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
Razvoj kadrovske funkcije v Gorenju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Vlasta Čater, 2006, diplomsko delo

Ključne besede: razvoj kadrov, izobraževanje, usposabljanje
Objavljeno: 31.03.2008; Ogledov: 2674; Prenosov: 182
.pdf Celotno besedilo (1,53 MB)

2.
3.
4.
RAZVOJ KADROV V NLB D.D., POSLOVALNICA VIČ
Tina Kapelj, 2009, diplomsko delo

Opis: Organizacija je družbeni fenomen, odvisna od ljudi, ki v njej delajo. Zadovoljstvo zapsolenih je danes enakovredna kategorija zadovoljstvu potrošnikov in ostalih javnosti. Zaposleni so strateški vir podjetja, sprejemniki in oddajniki komunikacijskih procesov, dragocen zaveznik organizacije ter bistven dejavnik uspeha in konkurenčne usposobljenosti podjetja. Kakovostna dleovna sila je ključ do uspešne organizacije. Tukaj pa se pojavi problem, saj organizacije zelo težko najdejo sposobne zaposlene oziroma zaposlene, ki bi s svojim znanjem in sposobnostmi ustrezali določenim delovnim mestom. Organizacije so zato prisiljene največ pozornosti posvetiti načrtovanju, motiviranju, uvajanju, usposabljanju in izobraževanju ter razvoju človeških virov.
Ključne besede: razvoj kadrov, konkurenčna prednost, izobraževanje in usposabljanje, uspešnost organizacije, motivacija, človeški viri
Objavljeno: 20.07.2009; Ogledov: 2006; Prenosov: 290
.pdf Celotno besedilo (438,08 KB)

5.
SISTEM RAZVOJA KADROV V PODJETJU PILREMAG D.O.O.
Maja Jevšek, 2009, diplomsko delo

Opis: Sodobna podjetja se zavedajo, da le kakovostni proizvodi in storitve niso dovolj, da bi bili uspešni ali pa vodilni na trgu ponudbe in povpraševanja. Tisti najuspešnejši so že pred časom ugotovili, da se ključ do uspeha skriva v njihovih zaposlenih — v znanju, usposobljenosti in kompetencah obstoječih zaposlenih ter tistih, ki bodo v podjetje še prišli. V srednje velikih in večjih podjetjih so v ta namen razvili različne sisteme razvoja kadrov, ki so bolj ali manj učinkoviti, bistvo vseh pa je, da sistematično spremljajo posameznega zaposlenega od začetka zaposlitve ter ves čas gradnje njegove kariere v podjetju. V prvem delu diplomskega dela so predstavljene teoretične osnove (izhodišča) sistema razvoja kadrov, ki so pomembne za kasnejšo izgradnjo modela sistema razvoja kadrov za določeno organizacijo. V drugem delu je predstavljeno podjetje PILREMAG d.o.o., v katerem je narejen posnetek obstoječega stanja razvoja kadrov. Na osnovi posnetka obstoječega stanja v podjetju je izdelan model sistema razvoja kadrov, ki ustreza obravnavanemu podjetju in ki bi ga bilo smiselno integrirati v delovanje podjetja, spremljati njegovo delovanje ter ga kasneje še nadgrajevati.
Ključne besede: planiranje in selekcija kadrov, izobraževanje in usposabljanje kadrov, sistem razvoja kadrov, kadrovski informacijski sistem, razvoj kariere
Objavljeno: 01.12.2009; Ogledov: 2075; Prenosov: 355
.pdf Celotno besedilo (2,19 MB)

6.
PRENOVA SISTEMA IZOBRAŽEVANJA V ZDRAVSTVENEM DOMU LJUBLJANA
Slađana Božić, 2009, magistrsko delo

Opis: Magistrsko delo z naslovom Prenova sistem izobraževanja v Zdravstvenemu Domu Ljubljana (ZDL) je nastalo na osnovi osemletne delovne dobe v ZDL. S tem magistrskim delom sem preučila obstoječi način izobraževanja in razvoja kadrov v ZDL. Struktura magistrskega dela je prilagojena cilju in namenu dela. Razdeljena je na osem poglavij, ki so členjena na podpoglavja. Uvodno poglavje je namenjeno predstavitvi predmeta obravnave, osnovnih ciljev in namena ter metod proučevanja. V drugem poglavju opredeljujem pojem razvoja kadrov, vlogo in pomen, načrtovanje kariere in elemente načrtovanja kariere. V tretjem poglavju sem se osredotočila na dejavnosti izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Četrto poglavje se nanaša na predstavitev Zdravstvenega doma Ljubljana, njegovo zgodovino, predstavitev vodstva in pomembnejših organov ZDL. Poglavje se zaključi z predstavitvijo kadrovske strukture zaposlenih v ZDL. Sledi analiza izobraževanja v ZDL. Peto poglavje razpravlja o informacijah, pridobljenih iz Letnih poročil za leta 2007/2008 in Kadrovskega plana za leto 2009 ter intervjuja z vodjo kadrovske službe Zdravstvenega doma Ljubljana. Nadaljuje se z obravnavo obstoječega načina organizacije izobraževanja in planiranja izobraževanja. V šestem poglavju je predstavljena raziskava določenih elementov izobraževanja v ZDL, v kateri so predstavljeni rezultati mnenjske ankete zaposlenih. V sedmem poglavju so opredeljeni predlogi izboljšav, povezana so vsa teoretična izhodišča in rezultati raziskovanja ter podana priporočila v zvezi z izobraževanjem in razvojem kadrov v ZDL. V osmem poglavju so zbrane sklepne misli, ki se navezujejo na teoretična izhodišča, dobljene rezultate in podana priporočila v zvezi s prenovo sistema izobraževanja v ZDL.
Ključne besede: Ključne besede: • izobraževanje, • razvoj kadrov, • usposabljanje, • model izpopolnjevanja zaposlenih.
Objavljeno: 15.12.2009; Ogledov: 2050; Prenosov: 235
.pdf Celotno besedilo (1,31 MB)

7.
RAZVOJ KADROV V PODJETJU AREX, D.O.O.
Tanja Škrbec, 2010, diplomsko delo

Opis: Dandanes se hitro spreminjajo tehnološki postopki, organizacija in metode dela. Vse te nagle spremembe pa terjajo od vsakega posameznika in organizacije, da se prilagajajo novim razmeram. Na trgu vse bolj v ospredje prihaja povečana vloga in pomembnost ljudi, ki s svojimi zmožnostmi in sposobnostmi, znanjem in ustvarjalnostjo prispevajo k uspehu organizacije. Človek postaja eden izmed glavnih virov konkurenčne prednosti podjetja. Namen diplomske naloge je predstaviti pomembnost razvoja kadrov v podjetju Arex, d.o.o.. Diplomska naloga je razdeljena na dva dela. V prvem, teoretičnem delu, je največji poudarek na razjasnitvi pojmov, kot so kadrovska dejavnost, elementi razvoja kadrov ter sam razvoj kadrov, medtem ko je drugi, empiričen del, namenjen predvsem analizi obstoječega stanja razvoja kadrov v podjetju Arex, d.o.o. Praktičen (empiričen) del diplomske naloge obsega raziskavo ankete splošnega in mnenjskega dela. Splošni del anketnega vprašalnika vključuje osnovne podatke o zaposlenem, kot so spol, starost, izobrazba ter delovna doba, medtem ko mnenjski del vključuje trditve, ki se navezujejo na različna raziskovalna področja. Raziskovalna področja pa so naslednja: kadrovska dejavnost, razvoj zaposlenih, izobraževanje in usposabljanje, delovna klima v podjetju ter nagrajevanje in napredovanje zaposlenih. Zadnje poglavje pa nam prikazuje seznam ugotovitev in predlogov za preučevano podjetje, ki so bili pridobljeni na podlagi analize anketnih rezultatov in bi jih bilo smiselno integrirati v nadaljnje poslovanje podjetja.
Ključne besede: razvoj kadrov, izobraževanje, usposabljanje, motivacija, napredovanje
Objavljeno: 05.05.2010; Ogledov: 2976; Prenosov: 497
.pdf Celotno besedilo (684,01 KB)

8.
SISTEM RAZVOJA KADROV V PODJETJU HRIBLES ŽAGA D.O.O.
Mateja Pavlič, 2010, diplomsko delo

Opis: Eden od dejavnikov, ki vplivajo na konkurenčnost podjetja, so zaposleni oziroma kadri. Pri tem se postavlja vprašanje, kako pridobiti ustrezne kadre, jih motivirati in ustrezno usposabljati ter izobraževati glede na potrebe trga. V ta namen smo izdelali model sistema razvoja kadrov, ki je podjetju lahko v pomoč pri sistematičnem izvajanju in spremljanju posameznikovega razvoja. V prvem delu diplomske naloge so predstavljene teoretične osnove, ki so pomembne za kasnejšo izdelavo modela sistema razvoja kadrov za konkretno podjetje. Teoretično so predstavljeni posamezni procesi od planiranja, pridobivanja in selekcije kadrov do uvajanja, nagrajevanja in razvoja kadrov vse do prenehanja delovnega razmerja. V drugem delu je predstavljeno podjetje Hribles žaga d.o.o., njegova organiziranost, obstoječa kadrovska dejavnost in izvedena raziskava. Rezultati ankete so pokazatelji dejanskega stanja razvoja kadrov v obravnavanem podjetju, katerega bomo poskušali izboljšati. V tretjem delu je zgrajen model sistema razvoja kadrov za podjetje Hribles žaga d.o.o., ki bi ga bilo smiselno vpeljati v podjetje, spremljati njegovo delovanje ter ga kasneje še nadgrajevati. V zadnjem delu so podane še ugotovitve in predlogi v zvezi z obstoječim stanjem ter izboljšavo oziroma prenovo le-tega v obravnavanem podjetju.
Ključne besede: izobraževanje in usposabljanje kadrov, sistem razvoja kadrov, motivacija, ocenjevanje delovne uspešnosti in nagrajevanje, napredovanje.
Objavljeno: 20.12.2010; Ogledov: 2048; Prenosov: 213
.pdf Celotno besedilo (4,14 MB)

9.
PLANIRANJE IN RAZVOJ KADROV V POŠTNEM LOGISTIČNEM CENTRU LJUBLJANA
Siniša Žižak, 2011, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo predstavlja planiranje in razvoj kadrov v Poštnem logističnem centru Ljubljana. V okviru teoretičnega dela diplomske naloge smo opredelili kadrovanje in se v nadaljevanju osredotočili na planiranje in razvoj kadrov. Empirični del diplomske naloge zajema predstavitev Poštnega logističnega centra Ljubljana ter potek planiranja in razvoja kadrov v organizaciji. Z namenom odkrivanja dejanskega stanja na področju razvoja kadrov empirični del diplomske naloge vsebuje tudi rezultate merjenja organizacijske klime, pri kateri smo se osredotočili na tista področja, ki so v povezavi z razvojem kadrov v organizaciji.
Ključne besede: kadrovanje, planiranje kadrov, razvoj kadrov, izobraževanje, usposabljanje
Objavljeno: 17.03.2011; Ogledov: 1348; Prenosov: 109
.pdf Celotno besedilo (3,21 MB)

10.
UČINKI ZADOVOLJSTVA NA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V DOMU UPOKOJENCEV PTUJ
Mateja Šešerko, 2011, magistrsko delo

Opis: V času svojih delovnih izkušenj sem spoznala, da sta znanje in izkušnje zelo velikega pomena, seveda če jih v delovnem procesu znaš pravilno uporabljati. V takem primeru sta znanje in izkušnje najpomembnejši dejavnik za dosego zastavljenega cilja, ki je v naši organizaciji zadovoljen uporabnik. Prav zaradi tega sem se odločila, da bom izdelavo magistrskega dela namenila raziskavi zadovoljstva zaposlenih z delom ter možnostmi in načinom izobraževanja in usposabljanja. Magistrsko delo je sestavljeno iz več poglavij, ki so členjena na podpoglavja. V uvodnem poglavju je predstavljen problem, namen in cilji ter metode in tehnike dela. V teoretičnem delu so opisane osnove razvoja kadrov, po različnih avtorjih so povzeta dejstva, ki opisujejo izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, ter opredelitev zadovoljstva in pripadnosti. V nadaljevanju se delo nanaša na predstavitev Doma upokojencev Ptuj. Predstavili smo dejavnost, zgodovino in poslanstvo ustanove, kamor spadata tudi kadrovska in izobraževalna dejavnost. Predstavljeno je trenutno stanje, ki se nanaša na ravnanje z ljudmi pri delu ter na izobraževanje in usposabljanje. V zaključku je izvedena raziskava z rezultati, obrazložitvijo hipotez, ugotovitvami ter predlaganimi morebitnimi izboljšavami.
Ključne besede:  Izobraževanje,  Usposabljanje,  Razvoj kadrov,  Zadovoljstvo,  Pripadnost,  Zaposleni.
Objavljeno: 07.02.2012; Ogledov: 1562; Prenosov: 193
URL Povezava na celotno besedilo

Iskanje izvedeno v 0.25 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici