| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 33
Na začetekNa prejšnjo stran1234Na naslednjo stranNa konec
1.
2.
Priprava bolnika na anestezijo in operacijo : (diplomsko delo)
Blaž Brdnik, 2009, diplomsko delo

Ključne besede: anestezija, operativni posegi, priprava na operativne posege, informiranje
Objavljeno: 06.03.2009; Ogledov: 6090; Prenosov: 1286
.pdf Celotno besedilo (485,79 KB)

3.
IZDELAVA PREDLOGA MODELA KOMUNICIRANJA TIMOV MEDICINSKEGA OSEBJA KLINIKE ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA
Teja Šavor, 2009, diplomsko delo

Opis: V sodobnem svetu prihajajo v ospredje sodelovalni način dela, odprta komunikacija in hiter prenos informacij. Vse to nas sili, da spreminjamo obstoječe hierarhične organizacijske strukture v vertikalne — sodelovalne in zaposlenemu prijazne organizacije. Zdravstveni sistem, ki je v zgodovini, temeljil na hierarhiji, se je začel soočati s težnjo po spremembi zato, da bi delež poklicnih skupin vrednotili enakovredno ter omogočili strokovnjakom samostojno delo, podprto z aktivnim sodelovanjem članov različnih poklicnih skupin. Naša pozornost je bila usmerjena v raziskovanje komuniciranja medicinskega osebja na Infektologiji za odrasle, Hospitalni oddelek IV Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani. Obstoječe stanje smo ugotavljali na podlagi anketnega vprašalnika, ki ga je izpolnilo enaintrideset zdravstvenih delavcev (zdravniki, medicinske sestre in fizioterapevti ter zdravstveni tehniki). Ker je bila velikost vzorcev posameznih poklicnih skupin premajhna, da bi med odgovori dobili statistično značilne razlike, smo prikazali procentualni odnos med podatki, izračunan s pomočjo programa Microsoft Excel. Predlog izdelave modela, je ob upoštevanju rezultatov ankete, predvidel izboljšanje na področju komuniciranja med poklicnimi delovnimi skupinami, uvedbo sestankov poklicnih skupin, ter izboljšan način sodelovanja in predajanja informacij med poklicnimi skupinami.
Ključne besede: komunikacija, sodelovanje, zdravstveni timi, informiranje
Objavljeno: 07.01.2010; Ogledov: 1578; Prenosov: 149
.pdf Celotno besedilo (758,55 KB)

4.
OPERATIVNI MANAGEMENT IN KADROVSKA FUNKCIJA V PODJETJU X D.O.O.
Sandra Renčelj, 2010, diplomsko delo

Opis: V današnjem svetu je tekmovalnost nekaj vsakdanjega in običajnega. Podjetja med seboj tekmujejo in se borijo za mesto na tržišču. Uspešnost podjetja pa je dandanes odvisna predvsem od zaposlenih. Pravi ljudje z ustreznimi izkušnjami, izobrazbo, znanjem in sposobnostmi morajo biti razporejeni na prava delovna mesta. Ključno vlogo pri tem igrata management in kadrovska funkcija. Slednja v zadnjih letih dobiva pomembno vlogo v podjetju. Včasih je imela predvsem administrativno vlogo, zdaj pa vse bolj prevzema strateško vlogo v podjetju. Je edina med funkcijami podjetja, ki se pojavlja kot poslovna in kot organizacijska funkcija, zaradi česar lahko rečemo tudi, da je ena najpomembnejših funkcij celotne dejavnosti podjetja. Pomembno vlogo pri ravnanju s človeškimi viri zavzema planiranje in razvoj kadrov, ki pa je pri nas še vedno premalo razvito. Podjetje se ob ne načrtovanju lastnih kadrov znajde v neustrezni strukturi, ki vodi v absentizem in fluktuacijo, kar pa posledično prinaša slabše rezultate in manjšo konkurenčnost na trgu. Predvsem pa uspešno podjetje dobro povezuje operativni management s kadrovsko funkcijo. Diplomsko delo sprva predstavlja teoretični del o operativnem managementu in kadrovski funkciji. V drugem delu, ki predstavlja praktični del naloge, pa smo se predvsem osredotočili na podjetje X d.o.o., ki je registrirano v Sloveniji, a je v stoodstotni tuji lasti. Prav tako pa je zanimivo, da je management v celoti napoten s strani matičnega podjetja, torej so managerji tujci. S pomočjo anketnega vprašalnika smo skušali ugotoviti, kakšni so motivacija in zavzetost, vodenje, notranja komunikacija in informiranje ter kakšno je zadovoljstvo zaposlenih pri delu.
Ključne besede: • operativni management • kadrovska funkcija • planiranje • vodenje • zadovoljstvo • komuniciranje in informiranje
Objavljeno: 07.05.2010; Ogledov: 1519; Prenosov: 118
.pdf Celotno besedilo (1,26 MB)

5.
PRODAJNO UČINKOVITE OBLIKE PROMOCIJE UČBENIŠKIH GRADIV
Marija Lampret, 2010, diplomsko delo

Opis: Založništvo učbeniških gradiv je precej specifično v svoji dejavnosti. Poleg splošnim tržnim razmeram je izpostavljeno še posebnim dejavnikom (učni načrti, potrjevanje učbenikov, zniževanje števila delovnih zvezkov, učbeniški skladi …), ki jih mora poznati in upoštevati, če želi biti prodajno uspešno. Nenehno spremljanje trga, pripravljenost na spremembe na trgu in hitro prilagajanje so situacije današnjega časa. Konkurenca je velika, saj v povprečju od štiri do pet založb ponuja učbeniški komplet za določen predmet v določenem razredu, je pa le 17.000 učencev, ki naj bi to gradivo uporabljalo. Kakšne so oblike prodajno učinkovite promocije učbeniških gradiv? S tržno analizo smo prišli do konkretnih podatkov. Založniki morajo dati prednost osebnim oblikam promocije, kot so seminarji, individualne predstavitve, medsebojni pogovori …, gradivo mora biti širše sprejemljivo in podprto z dodatnimi učnimi gradivi za učitelja. Založnik mora učiteljem omogočiti tudi ogledne izvode učbeniških kompletov, posredovati jasne informacije preko spletne strani, jih redno informirati o novostih, zelo pomembno pa je tudi, da je osebje v promociji profesionalno in prijazno.
Ključne besede: Učbenik, učne priprave, seminar, individualna predstavitev, učni načrt, učitelj, razredni učitelj, odločitev, sprememba, informiranje, promocija, ...
Objavljeno: 18.08.2010; Ogledov: 1592; Prenosov: 78
.pdf Celotno besedilo (1,03 MB)

6.
Vpliv operativnega managementa na razvoj podjetja Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Sabina Dolenc, 2010, magistrsko delo

Opis: Magistrsko delo obravnava vlogo in pomen operativnega managementa pri vodenju in razvoju podjetja Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.. Za operativni management pravimo, da je to ključen kader v podjetju, ki mora obvladovati veliko različnih znanj in imeti zadostno količino informacij, da bo lahko zadovoljivo opravljal svoje delo. Naloga managementa je, da skuša poiskati ustrezne odgovore na dogodke, ki se pojavljajo tako v internem kot eksternem okolju in pri tem podjetju omogočiti, da bo uspešno konkuriralo na trgu. Na ravni vodenja in operativnega izvajanja nalog so odločilnega pomena kadri. Uspešen manager mora biti aktiven vodja, v podjetju mora ustvarjati pozitivno klimo in dobro delovno okolje in zaposlenim dati možnost in priložnost doseči visoke delovne uspehe. Magistrsko delo je sestavljeno iz uvoda in treh vsebinskih delov. V prvem delu bomo predstavili predmet raziskave, namen in cilj raziskave ter postavili hipoteze in metode, tehnike ter instrumente raziskovanja. V drugem delu bomo predstavili podjetje Termoelektrarna Trbovlje d.o.o. v tretjem delu pa je predstavljena teoretična osnova managementa (osnovna opredelitev managementa, razvoj in temeljne funkcije managementa, vloga operativnega managementa). Četrti vsebinski del pa je namenjen empirični raziskavi s področja operativnega managementa v podjetju Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.. S pomočjo ankete bomo ugotovili stanje v podjetju in razumevanje različnih področij dela in nalog s strani operativnega managementa. Iz ankete želimo ugotoviti nivo managerskih znanj ter s tem povezati razvoj in rast podjetja v bodoče. Prav tako pa bo iz ankete razvidno kakšen je pogled operativnega managementa na trenutno stanje v podjetju, njihove povezave, razumevanje in sodelovanje.
Ključne besede: operativni management, vodenje, organiziranje, načrtovanje, informiranje
Objavljeno: 07.09.2010; Ogledov: 2031; Prenosov: 127
.pdf Celotno besedilo (710,98 KB)

7.
INFORMIRANJE IN ZDRAVSTVENA VZGOJA STARŠEV IN OTROK PRI OPERATIVNI ODSTRANITVI NEBNIC ALI ŽRELNICE
Nataša Leskovšek, 2010, magistrsko delo/naloga

Opis: Pri otrocih se zelo pogosto srečujemo z vnetnimi obolenji žrela in srednjega ušesa in njihovimi posledicami, katerih vzrok je lahko povečana žrelnica ali nebnici. Rešitev za prekinitev obolevnosti je operativna odstranitev žrelnice ali nebnic. Ker je vsaka hospitalizacija za otroka stresna, prav tako pa tudi za starše, moramo zagotoviti zadostno količino informacij za starše, da lahko otroka dobro pripravijo na hospitalizacijo. Starše je potrebno seznaniti tudi z otrokovimi pravicami. Vedno moramo poskrbeti za otrokovo varnost in v vse aktivnosti vključevati starše. Ves čas hospitalizacije izvajamo zdravstveno vzgojo staršev in otroka, jih seznanimo z vsemi posebnostmi po operativnem posegu in kako mora potekati oskrba otroka doma. Z raziskavo v magistrski nalogi smo želeli ugotoviti, ali so starši zadostno informirani o hospitalizaciji otroka in kakšna je njihova zaskrbljenost. Prav tako smo želeli ugotoviti, kdo od zdravstvenih delavcev podaja staršem informacije. Raziskovalna metodologija. V raziskavi je bila uporabljena kvantitativna metodologija. Za kvantitativne podatke je bil uporabljen program PASW, s pomočjo katerega smo, glede na raziskovalna vprašanja, potrjevali raziskovalne hipoteze s statističnimi testi, χ2 test in t-test. Raziskovalni vzorec je zajemal 80 staršev otrok, starih od 2 do 6 let, ki so bili hospitalizirani na ORL oddelku splošne bolnišnice, 27 medicinskih sester in 3 zdravstvene tehnike, ki so v času raziskave izvajali zdravstveno nego otroka. Rezultati. Dva izdelana vprašalnika sta nam zagotovila zadovoljive rezultate za ugotovitve, na katerem področju moramo naše delo še izpopolniti. Sklep. Starši otrok so zadostno informirani o hospitalizaciji otroka, njihova zaskrbljenost in prestrašenost pa ni odvisna od sobivanja starša z otrokom.
Ključne besede: Otrok, operativna odstranitev nebnic ali žrelnice, informiranje, zdravstvena vzgoja, medicinska sestra.
Objavljeno: 11.01.2011; Ogledov: 2942; Prenosov: 662 
(2 glasa)
.pdf Celotno besedilo (530,13 KB)

8.
CELOSTNA OBRAVNAVA BOLNIKA Z OPERATIVNIM POSEGOM Z VIDIKA OPERACIJSKE MEDICINSKE SESTRE
Marjanca Knafelc, 2011, magistrsko delo/naloga

Opis: V magistrskem delu smo opisali lik in delo medicinske sestre kot nosilke perioperativne zdravstvene nege. Priprava bolnika na operativni poseg je zahteven proces, v katerem sodelujejo različni zdravstveni strokovnjaki. Delo operacijskega tima se združuje, dopolnjuje in prepleta. V magistrskem delu smo izpostavili pravico bolnikov do ustrezne in zadostne informiranosti s strani zdravstvenih delavcev pri bolnikih, ki potrebujejo operativni poseg. Potreba po pristni komunikaciji, poslušanju in razumevajočem odnosu do bolnika je ključnega pomena. Prav tako je pomembna aktivna vloga bolnika pri vključevanju in soodločanju o njegovem zdravljenju ter s tem povezano zagotavljanje zasebnosti, diskretnosti in varovanje poklicne skrivnosti, kar vpliva na kakovost celostne zdravstvene oskrbe. Metodologija raziskovanja. Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. Podatke smo pridobili s pomočjo vprašalnika zaprtega tipa. Raziskovalni vzorec je zajemal 95 hospitaliziranih in ambulantnih bolnikov, pri katerih je bil načrtovan operativni poseg. Dobljene podatke smo vizualizirali s pomočjo računalniških programov Microsoft Excel in SPSS, s katerim smo izvedli tudi statistično analizo. Uporabili smo hi kvadrat test. Rezultati. Analiza podatkov je pokazala, da bolniki ne dobijo zadostne informacije s strani zdravstvenih delavcev in da informacije niso vedno dovolj razumljive. Bolniki poiščejo dodatne informacije pri medicinski sestri in na internetu. Prav tako obisk operacijske medicinske sestre pri bolniku pred operativnim posegom vpliva na boljšo informiranost bolnika. Sklep. Bolniki, ki so dobro informirani in poučeni, imajo manj strahu, njihova stiska pred operacijo se zmanjša in bolje sodelujejo v procesu rehabilitacije. Zato je spoštovanje bolnikove avtonomije in etičnih norm izrednega pomena, ne samo v perioperativni zdravstveni negi, ampak v zdravstvu nasploh, na vseh ravneh zdravstvene obravnave bolnika.
Ključne besede: Ključne besede: perioperativna zdravstvena nega, tim, komunikacija, informiranje, avtonomija, zasebnost, spoštovanje poklicne skrivnosti.
Objavljeno: 16.02.2011; Ogledov: 4226; Prenosov: 931
.pdf Celotno besedilo (1,29 MB)

9.
ODNOSI Z JAVNOSTMI V PODJETJU GORENJE D.D.
Suzana Krizmanić, 2011, diplomsko delo

Opis: Kriza je situacija, kateri se ne more izogniti nobena organizacija. Kako kriza vpliva nanjo na njeno poslovanje je odvisno od pripravljenosti same organizacije ter komuniciranja z njenimi javnostmi.
Ključne besede: javnost, odnosi z javnostmi, komuniciranje, informiranje, pibliciteta, identiteta, podoba, ugled
Objavljeno: 06.05.2011; Ogledov: 2403; Prenosov: 300
.pdf Celotno besedilo (1,14 MB)

10.
UČINKOVITO LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV Z UVEDBO METODE ZBIRANJA OD VRAT DO VRAT
Špela Kavčič, 2012, magistrsko delo

Opis: V občinah Tržič, Mestni občini Kranj ter v petih primestnih občinah Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Preddvor, Naklo in Jezersko ločeno zbiranje komunalnih odpadkov poteka z uvedbo metode zbiranja od vrat do vrat ter preko ekoloških otokov in zbirnih centrov. Ena najbolj pomembnih dejavnosti na področju ravnanja z odpadki je ozaveščanje prebivalstva, kajti brez sodelovanja vsakega posameznika uspeh ni mogoč. Zato je potrebno investirati v aktivnosti na področju ozaveščanja in informiranja ključnih javnosti, da se bo v bodoče efekt ločevanja odpadkov še izboljšal. V magistrskem delu so predstavljene ugotovitve raziskave o vključenosti prebivalcev Tržiča, Mestne občine Kranj, Cerkelj na Gorenjskem, Šenčurja, Preddvora, Naklega in Jezerskega v sistem ločenega zbiranja komunalnih odpadkov z uvedbo metode zbiranja od vrat do vrat in njihove ozaveščenosti o tej tematiki. Rezultati analize ankete so pokazali, da 75,4% anketirancev ločuje steklo, 65,2% odpadno embalažo, 80,8% papir, 57,5% biološko razgradljive odpadke in 45,5% nevarne odpadke. V večini primerov (57%) se je za ločevanje odpadkov odločila celotna družina hkrati. Nadalje je 25,5% anketirancev odgovorilo, da so začeli ločevati starši, 9% pa, da so odpadke začeli ločevati otroci. Večina anketirancev je na vprašanje, če imajo dovolj informacij o pravilnem in doslednem ločevanju odpadkov odgovorila pritrdilno. 29,3% anketirancev je odgovorilo, da so jim bile informacije podane predvsem s strani občine in komunalnega podjetja, 28,4% anketirancev meni, da so največ informacij dobili z zabojnikov za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Prav tako se večina anketirancev strinja s trditvijo, da je ljudi potrebno denarno kaznovati, ker jih drugače ni mogoče prepričati o nujnosti ločevanja odpadkov.
Ključne besede: komunalni odpadki, ravnanje s komunalnimi odpadki, ločevanje odpadkov, individualne zbiralnice, ekološki otoki, zbirni centri, ozaveščanje in informiranje prebivalstva
Objavljeno: 16.01.2013; Ogledov: 1672; Prenosov: 137
.pdf Celotno besedilo (823,02 KB)

Iskanje izvedeno v 0.1 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici