| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 22
Na začetekNa prejšnjo stran123Na naslednjo stranNa konec
1.
SODOBNI POUK SLOVENŠČINE OB UPORABI INTERAKTIVNE TABLE
Mateja Pučko, 2009, diplomsko delo

Opis: Pri pouku so učitelji vedno uporabljali učna sredstva in pripomočke. V različnih zgodovinskih obdobjih se je v šolah pojavljala različna izobraževalna tehnologija, ki je odražala trenutno stopnjo razvoja znanosti, tehnologije in tehnike. Zadnje stoletje je na področje vzgoje in izobraževanja prineslo vrsto tehničnih pripomočkov: od filma prek radia in televizije do računalnika in interaktivne table. Vzporedno s pojavljanjem sodobnih učnih sredstev in pripomočkov pa se je začelo tudi raziskovanje njihovih učinkov. Pri sodobnem poučevanju je uvajanje novosti nujno potrebno za kvaliteten pouk. Inovacije predstavljajo izziv dosedanjemu sistemu izobraževanja in vzgoje in so poleg učiteljeve in učenčeve ustvarjalnosti najpomembnejši dejavniki razvoja in prihodnosti pouka. Ugotovljeno je, da pozornost učencev in obseg informacij narašča, če učitelj poleg govora pri pouku uporablja tudi slike, zvok in animacije. Pouk, izveden z več mediji, je torej kakovostnejši od pouka, pri katerem učitelj le govori in opisuje stvari. Ob uporabi učnih sredstev so učenci dodatno motivirani in pripravljeni za delo, s tem pa dosegamo tudi povečano aktivnost pri doseganju določenih ciljev. Interaktivna tabla je orodje, ki med učno uro omogoča pisanje s svetlobnim črnilom, raziskovanje po internetu, dostop do datotek na računalniku, uporabo najrazličnejših avdio, video teh drugih elektronskih gradiv in še mnogo več. To je nova tehnologija, ki združuje interaktivno tablo, računalnik in projektor. Uporaba interaktivne table daje motivacijski zagon tako učiteljem kot učencem, pri pouku ne gre le za poučevanje, temveč dejansko skupno učenje. Zavedati pa se moramo, da doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev ni bilo nikoli v prvi vrsti odvisno od tehničnih sredstev, temveč predvsem od kvalitete didaktično-metodične obdelave učne vsebine in postopkov. Še tako kvalitetno učno sredstvo pa ne bo doseglo svojega namena, če ga učitelj, ki ga uporablja, ne povezuje v izbrane učne metode.
Ključne besede: interaktivna tabla, učna sredstva, učni pripomočki, sodobno poučevanje, informacijska tehnologija, komunikacijska tehnologija, pouk slovenščine
Objavljeno: 17.11.2009; Ogledov: 4286; Prenosov: 592
.pdf Celotno besedilo (3,21 MB)

2.
UPORABA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE PRI UČITELJEVEM DELU V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
Katja Šafer, 2010, diplomsko delo

Opis: Področje vzgoje in izobraževanja je že v preteklih desetletjih prejšnjega stoletja doživljalo velike spremembe, saj se je med drugim moralo spoprijeti z vedno večjimi zahtevami sodobne družbe, ki se nanašajo na vključevanje in vedno večjo uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) v šoli. Šolstvo se je informatiziralo in sprejelo uporabo IKT kot del vsakdana, saj prav na vsa družbena področja prodirajo dosežki avtomatizacije, elektronike in kibernetike in nujno je, da se mladina na to ustrezno pripravi (Blažič idr., 2003, str. 257). Brez vključevanja IKT v različne segmente vzgoje in izobraževanja si sodobnega načina pouka in učenja torej ni več mogoče predstavljati, saj nam nudi nove možnosti preoblikovanja izobraževanja, nove zmožnosti in kapacitete za učenje, nedvomno pa učitelju tudi olajša delo. K tem novodobnim spremembam pa lahko veliko prispeva tudi izobražen in osveščen e-kompetenčni učitelj. Le takšni učitelji so lahko dandanes optimalno učinkoviti pri svojem delu, prav tako pa bodo lahko dosegali več zastavljenih ciljev (Newhouse, 2002b, povz. po Brečko in Vehovar, 2008, str. 140). V diplomskem delu je prikazana uporaba IKT pri učiteljevem delu v prvem in drugem triletju osnovne šole, in sicer učiteljev odnos do uporabe IKT v vzgojno-izobraževalnem procesu, mnenje o opremljenosti šol z IKT, pogostost uporabe IKT pri pouku in izven pouka, predmeti in dejavnosti uporabe IKT, uporaba in znanje o uporabi izbrane programske ter strojne učne opreme, uporaba e-gradiv pri pouku, predmeti, pri katerih je uporaba e-gradiv najpogostejša, usposobljenost učiteljev za delo z IKT, vloga učitelja v primerjavi z IKT in najpomembnejše prednosti, ki jih učitelji pripisujejo vključevanju in uporabi IKT v šoli.
Ključne besede: KLJUČNE BESEDE: osnovna šola, vzgoja in izobraževanje, učitelj, prvo in drugo triletje, informacijska družba, informatizacija šolstva, informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), e-izobraževanje, e-gradiva, učenje na spletu.
Objavljeno: 17.06.2010; Ogledov: 3673; Prenosov: 438
.pdf Celotno besedilo (3,03 MB)

3.
EDUKACIJA ŠTUDENTOV RAZREDNEGA POUKA ZA UPORABO IKT PRI DIDAKTIKI SLIKANICE
Mihael Šooš, 2011, diplomsko delo

Opis: Živimo v času, ko se vse nenehno spreminja in je tempo življenja mnogo hitrejši, kot je bil pred 20 leti. Najhitrejši razvoj se je zagotovo zgodil v informacijsko— komunikacijski tehnologiji. Mimo tega ne moremo niti na področju vzgoje in izobraževanja. Diplomsko delo v teoretičnem delu obravnava razvoj IKT v šolstvu in povzema tudi možnosti uporabe le-te na šolah. Za uporabo se je potrebno izobraževati, kajti učitelji morajo biti vešči uporabniki novih tehnologij. Znotraj dela se ugotavlja tudi, da je izdelanih že mnogo sodobnih učnih pripomočkov za pouk in da obstajajo tudi interaktivna gradiva za pouk slovenščine. Obenem se je ugotovilo, da so interaktivna gradiva za poučevanje slovenščine v prvem triletju namenjena predvsem poučevanju slovnice, medtem ko za obravnavanje književnosti obstaja zelo malo gradiva, čeprav bi bilo za poznavanja didaktike slikanice to nujno potrebno. V empiričnem delu se je delala raziskava med študenti 3. letnika razrednega pouka o znanju priprave projekcije za potrebe pouka književne vzgoje po predhodno zastavljenih hipotezah. Izkazalo se je, da študentje niso ravno vešči izdelave in predstavitve elektronskih prosojnic, zato se je v praktičnem delu izdelal Priročnik za izdelavo elektronskih prosojnic in pomoč pri predstavitvi le-teh.
Ključne besede: informacijska–komunikacijska tehnologija, uporaba IKT v šolstvu, sodobni učni pripomočki, didaktika slikanice, izdelava elektronskih prosojnic oz. diapozitivov, priročnik za izdelavo elektronskih prosojnic oz. diapozitivov.
Objavljeno: 10.02.2011; Ogledov: 2670; Prenosov: 285
.pdf Celotno besedilo (12,47 MB)

4.
Starostnik in tehnologija
Maja Dijanič, 2011, diplomsko delo

Opis: Uvod: Staranje prebivalstva je neizogiben proces, prav tako je dejstvo, da število starejših ljudi tako pri nas kot po svetu iz dneva v dan narašča. Zaradi razvoja informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) se potrebe za kakovostno življenje spreminjajo. Ker stopnja računalniške pismenosti postaja vse pomembnejša in čedalje bolj vpliva na kakovost življenja starostnikov, moramo kot družba zagotoviti pogoje in ustvariti možnosti, da si starostniki pridobijo znanje in veščine iz IKT, saj se bodo le tako enakopravneje vključevali v informacijsko družbo in bolj kakovostno živeli. Pri uvajanju starostnikov na IKT je skladno s primeri iz prakse učinkovito medgeneracijsko sodelovanje, kjer tako mlajša kakor starejša generacija izmenjuje znanje in izkušnje. Pomembno je spremeniti stereotipe o starosti saj so starostniki bili in so pomemben vir modrosti in znanja. Metode: Uporabili smo kvantitativno metodo raziskovanja s pomočjo anketnega vprašalnika. Anketirali smo 100 naključnih starostnikov nad 65 let iz treh različnih slovenskih regij, in sicer zasavske, celjske in ljubljanske. Rezultate smo obdelali z naprednimi statističnimi analizami s pomočjo programa IBM SPSS Statistics 19 z metodo analize frekvenc, srednjih vrednosti, križnih tabel in H-kvadrat testa, z rezultati katerih smo odgovarjali na postavljena raziskovalna vprašanja. Rezultati: Z raziskavo smo želeli ugotoviti seznanjenost starostnikov z napredno tehnologijo ter v kolikšni meri le - to uporabljajo ali si uporabe želijo. V kolikor starostniki IKT ne uporabljajo, smo želeli izvedeti, kje so omejitve. Seznanjenost z uporabo IKT je največja v ljubljanski regiji, vendar pa so v zasavski regiji, ki velja za manj razvito, v primerjavi s celjsko regijo, starostniki bolj seznanjeni z uporabo IKT. Ugotovili smo, da se starostniki čutijo prikrajšane zaradi neuporabe IKT in da jih to dejstvo ovira v vsakodnevnem življenju. Diskusija: Glede na to, da nas vsepovsod obdajajo napredne tehnološke naprave, je za kakovostno starost vse bolj nujna prilagoditev le - tem. Za večjo informacijsko pismenost starostnikov bi bilo potrebno organizirati več računalniških tečajev, ki bi bili prilagojeni potrebam starostnikov. Še pred tem bi bilo dobro poskrbeti za večjo promocijo informacijske pismenosti starostnikov ter v večji meri vključiti razna društva, so povezana s starostniki, saj imajo veliko možnosti motiviranja starostnikov za učenje IKT.
Ključne besede: starostnik, informacijska in komunikacijska tehnologija, računalnik, svetovni splet (Internet), izobraževanje.
Objavljeno: 01.02.2012; Ogledov: 3016; Prenosov: 503
.pdf Celotno besedilo (920,98 KB)

5.
Model uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku geografije
Petra Jesenek Bračko, 2011, magistrsko delo

Opis: Glavni namen magistrske naloge z naslovom Idejni model uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku geografije je bil pripraviti model uporabe IKT pri pouku geografije, ki temelji na izobraževalnih ciljih sodobnega pouka geografije, prenovljenih učnih načrtih za geografijo in na izobraževalnih smernicah v 21. stoletju. Izhodišče je predstavljala empirična raziskava, izvedena med 95 osnovno- in srednješolskimi učitelji geografije v Sloveniji, ki je potrdila hipotezo naloge. Ta je predvidevala, da v Sloveniji učitelji geografije pri svojem delu in vzgojno-izobraževalnem procesu sicer uporabljajo sodobno informacijsko tehnologijo, vendar jih več kot tretjina meni, da so o možnostih njene aplikacije za poučevanje in učenje geografije premalo seznanjeni in vodeni in bi bil zato idejni model uporabe IKT pri pouku geografije dobrodošel in uporaben. Model uporabe IKT pri pouku geografije je nov raziskovalni prispevek na področju didaktike geografije. Učiteljem je pomemben predvsem zaradi predstavljenih načinov vključevanja sodobne tehnologije v pouk geografije in potrebne prilagoditve metod in oblik poučevanja.
Ključne besede: Učitelj, informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), informacijska tehnologija (IT), model, pouk geografije, elektronska gradiva
Objavljeno: 15.03.2012; Ogledov: 2843; Prenosov: 309
.pdf Celotno besedilo (4,26 MB)

6.
E-učna gradiva za predmet Spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole
Andreja Nekrep, Marko Marhl, 2009, objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Opis: V prispevku so predstavljeni praktični vidiki uporabe e-učnega gradiva pri predmetu Spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole. Doslej je bilo izdelanih več e-gradiv za uporabo v osnovnih in srednjih šolah, vendar malo kakovostnih e-gradiv za najzgodnejše obdobje osnovnega šolstva - prvo triletje, saj gre za zelo občutljivo, a hkrati izredno pomembno obdobje otrokovega razvoja, njegove vzgoje in izobraževanja, kjer je potrebno upoštevati razvojno stopnjo otrok, specifike otrokovega odnosa do učenja, pomembnost povezanosti učenja in igre, nivojsko organizacijo ter otrokovo dojemanje estetskih norm, vsebinsko pa paziti na veliko integriranost vsebin z upoštevanjem vsebinske in didaktične usmeritve učnega načrta. Gradivo, ki smo ga izdelali, vsebuje vse omenjene poudarke. E-gradiva kažejo prednosti v primerjavi s klasičnimi gradivi oz. učbeniki, saj pestrost multimedijskih (fotografije, ilustracije, animacije) in interaktivnih elementov omogoča aktivno vlogo učenca in nazornejšo predstavo, ki je na nižji stopnji primarnega izobraževanja še posebej pomembna.
Ključne besede: vzgoja in izobraževanje, informacijska tehnologija, komunikacijska tehnologija, IKT, e-učna gradiva, spoznavanje okolja, osnovna šola
Objavljeno: 07.06.2012; Ogledov: 2280; Prenosov: 116
URL Povezava na celotno besedilo

7.
Varnostna politika za IT podjetje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
Maja Milojevič, 2012, diplomsko delo

Opis: Varovanje informacij je eno ključnih vprašanj sodobne družbe. Zaradi razcveta informacijsko-komunikacijskih tehnologij in vse večje izpostavljenosti informacijskim grožnjam bi morali tej tematiki tako posamezniki kot podjetja posvečati veliko pozornosti. V diplomski nalogi so predstavljeni osnovni pojmi in komponente informacijskega sistema ter varnostne politike. Posebno poglavje smo namenili mednarodnim standardom in smernicam, ki skrbijo za lažje vpeljevanje postopkov ter standardizacijo in optimalno urejenost tega področja. V osrednjem delu diplomske naloge smo natančneje opisali postopek priprave varnostne politike za namišljeno IT podjetje in hkrati skušali opozoriti na pasti, ki nas ob pripravi lahko spremljajo. V skladu z aktualno gospodarsko situacijo smo upoštevali tudi ekonomski vidik priprave varnostne politike in njeno odvisnost od finančnega vložka. Razporeditev finančnih sredstev je v veliki meri odvisna od kvalitetne analize s katero poskrbimo, da le-ta ne bodo napačno razporejena in s tem želeni cilj nedosežen. Epilog in končni rezultat diplomske naloge pa predstavlja vzorčna varnostna politika za IT podjetje, ki vključuje področje splošnega upravljanja z varnostjo (Security Management) in varnosti delovnega okolja (End user enviroment).
Ključne besede: informacijska tehnologija, informacijsko-komunikacijska tehnologija, informacijska varnost, podjetja, varnostna politika, diplomske naloge
Objavljeno: 26.04.2013; Ogledov: 1544; Prenosov: 372
.pdf Celotno besedilo (769,37 KB)

8.
VKLJUČEVANJE KONCEPTOV INFORMACIJSKE DRUŽBE V EVROPSKO UNIJO
Jerneja Bizjak, 2014, diplomsko delo

Opis: Informacijska družba je sodobna družba v kateri živimo. Družba, ki temelji na znanju, učenju in pridobivanju novih informacij. Informacijske - komunikacijske tehnologije (IKT) izpopolnjujejo informacijsko družbo, katere se vedno bolj širijo in nadgrajujejo. IKT prodirajo v naša življenja z računalniki, mobilno telefonijo, pametnimi telefoni, svetovnim spletom, brezžičnim omrežjem ipd. Omogočajo lažjo delo v podjetju, boljše in preprostejše komuniciranje ter nudijo hiter dostop do informacij in vsakodnevno učenje. Z indikatorji IKT lahko merimo kazalnike informacijske družbe s katerimi ugotavljamo napredek sodobne družbe. Statistike kažejo, da ima vedno več ljudi omogočen dostop do interneta, možnost uporabe računalnika in mobilnega telefona. Prav tako se v informacijsko družbo vključuje tudi vedno večji delež starejše populacije. Za čim boljši in kakovostnejši razvoj informacijske družbe skrbi »Aktivna politika« Evropske Unije, ki spodbuja Evropsko unijo z usmeritvami in cilji. Aktivna politika in zakonodaja EU uresničujeta cilje in omogočata ter varujeta vse podatke, ki prihajajo preko spleta. Te osebne podatke je potrebno pred mnogovrstnimi zlorabami ustrezno varovati in zaščititi.
Ključne besede: informacijska družba, informacijska tehnologija, informacijska – komunikacijska tehnologija (IKT), digitalni razkorak, Evropska Unija (EU)
Objavljeno: 10.11.2014; Ogledov: 1043; Prenosov: 133
.pdf Celotno besedilo (349,51 KB)

9.
INFORMACIJSKA VARNOST V DRŽAVNI UPRAVI
Domen Dolinar, 2015, diplomsko delo

Opis: Informacijsko komunikacijska tehnologija (v nadaljevanju IKT) ima v današnjem času vedno večjo vlogo in pomen v našem življenju in hkrati mnoge uporabne lastnosti tako za državo kot tudi gospodarstvo. Obenem s tem pa predstavlja točko velike ranljivosti sodobnih družb, saj je le ta vse bolj prepletena ter odvisna od uporabe in delovanja raznih omrežij. Tudi država je temu področju začela namenjati večjo pozornost. Prav zato je politika v svoje delovanje začela vključevati pojem informacijske varnosti.
Ključne besede: informacijo komunikacijska tehnologija, informacijska varnost, javna uprava, državna uprava, varnostni mehanizmi
Objavljeno: 19.10.2015; Ogledov: 371; Prenosov: 74
.pdf Celotno besedilo (1,27 MB)

10.
Učinkovitost računalniško podprtega pouka fizike v srednji šoli
Simon Ülen, Ivan Gerlič, 2012, objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Opis: V zadnjih štirih letih poteka v Sloveniji intenzivna posodobitev srednješolskih učnih programov. Osnovno vodilo posodobitve je poiskati tiste učne pristope oziroma metode poučevanja, ki bi omogočale dijakom doseganje globljih - višjih nivojev znanja. V posodobitvi aktivno sodelujemo tudi raziskovalci na področju poučevanja fizike. V prispevku prikazujemo del aktivnosti avtorske skupine, s poudarkom na analizi učinkovitosti računalniško podprtega pouka fizike v srednji šoli. V raziskavi smo, po izvedenih učnih urah iz izbranih poglavij Elektrike, preverjali znanje dijakov, pri čemer smo eno skupino dijakov (eksperimentalna skupina) poučevali z uporabo interaktivnih gradiv, ki smo jih posebej izdelali za raziskavo. Drugo skupino dijakov (kontrolna skupina) smo poučevali na tradicionalni način - frontalno, z metodo razlage in demonstracije. Testirali smo pet taksonomskih stopenj oziroma nivojev znanja dijakov: poznavanje, analizo, sklepanje, primerjavo in ovrednotenje. Rezultati dijakov eksperimentalne skupine so bili boljši od rezultatov dijakov kontrolne skupine na vseh taksonomskih stopnjah. Z rezultati študije smo potrdili našo domnevo, da je računalniško podprt fizike v srednji šoli eden izmed možnih učnih pristopov, ki omogoča doseganje višjih taksonomskih nivojev znanja ter tako lahko predstavlja uspešno dopolnitev, v izbranih primerih pa tudi alternativo tradicionalnemu poučevanju fizike.
Ključne besede: tradicionalni pouk, informacijska in komunikacijska tehnologija, simulacije, IKT
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 463; Prenosov: 29
URL Povezava na celotno besedilo

Iskanje izvedeno v 0.16 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici