| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 19
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
Razvoj modela za ocenjevanje investicij v novogradnjo hleva za krave molznice
Simon Čretnik, 2009, diplomsko delo

Opis: Cilj naloge je razvoj modela v tabelaričnem generatorju Microsoft Excel, ki bo omogočal izračunavanje ekonomske upravičenosti v gradnjo ali adaptacijo hleva za krave molznice po različnih scenarijih. Model izračunava ISD (interno stopnjo donosnosti) in NSV (neto sedanja vrednost) . Model smo preizkusili na vzorčni kmetiji. Predvideli smo štiri različne scenarije, od zelo optimističnega do zelo pesimističnega. Po prvih dveh scenarijih bi bila investicija upravičena, po drugih dveh pa ne, kar pomeni da smo lahko določili pogoje oziroma parametre v katerih bi bila investicija še upravičena.
Ključne besede: investicije, hlev, molznice, (NSV) neto sedanja vrednost, (ISD) interna stopnja donosnosti
Objavljeno: 22.12.2009; Ogledov: 3728; Prenosov: 393
.pdf Celotno besedilo (2,95 MB)

2.
PRENOVA PROIZVODNEGA PROCESA NA KMETIJI ZUPANČIČ
Marjetka Bregar, 2011, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi z naslovom Prenova proizvodnega procesa na kmetiji Zupančič bomo prikazali, da je tudi v kmetijstvu in na sami kmetiji zelo veliko procesov, ki so povezani z logistiko. Če želi kmetija uspešno delovati in poslovati, mora uporabljati tudi znanje iz logistike. V diplomski nalogi se bomo posvečali točno določeni kmetiji, to je kmetija Zupančič, ki jo bomo potem preučevali. Kmetija se ukvarja z živinorejo in prirejo mleka. Po prenovi proizvodnega procesa pa bi se ukvarjala z rejo bikov pitancev. Opisali bomo predvsem, kako iz kmetije, ki se je do sedaj ukvarjala z živinorejo in prirejo mleka, preiti na rejo bikov pitancev. Pri prenovi proizvodnega procesa bomo podrobno opisali vse od gradnje novega hleva, silosov, menjave strojne mehanizacije do skrbi za nove živali. Skušali bomo prikazati, da bi delo na kmetiji po prenovi proizvodnega procesa potekalo lažje in z večjim dobičkom.
Ključne besede: Logistika, kmetija, prenova, hlev.
Objavljeno: 25.10.2011; Ogledov: 1424; Prenosov: 119
.pdf Celotno besedilo (1,53 MB)

3.
LOGISTIČNA UMESTITEV AKTIVNEGA HLEVA V EKOLOŠKO KMETIJO
Lidija Novak, 2011, diplomsko delo

Opis: Danes je reja konj zelo razširjena in v mnogih primerih neprimerna tako za konje kot za človeka. Največji vpliv na neprimerno rejo konj ima tradicija in nepripravljenost ljudi za spremembe. Zakonodaja natančneje ne določa pogojev za rejo konj, določbe so le splošne. Odločili smo se, da najdemo rešitev, ki bo konjem omogočala optimalno življenje. Oskrbnik bo prihranil čas, med tem ko bo lastnik konja spoznal svojo žival v popolnoma drugi luči in imel možnost nadgrajevanja svojega odnosa s konjem. Zadovoljstvo pri delu z zadovoljnimi konji je neprimerno večje, saj ni neželenega vedenja, tako je rokovanje z njimi veliko lažje in varnejše. V nalogi smo se oprli na izkušnje lastnika konj, oskrbnika hleva in strokovnjakinje za ekološko kmetovanje. Na koncu smo podali optimalno rešitev, ugotovitve in predloge.
Ključne besede: konjeništvo, ekološka kmetija, aktivni hlev
Objavljeno: 27.11.2011; Ogledov: 1435; Prenosov: 238
.pdf Celotno besedilo (731,90 KB)

4.
Ocena investicije v izgradnjo hleva za krave molznice – študija primera
Andrej Jezernik, 2012, diplomsko delo

Opis: Namen diplomske naloge je ugotoviti ekonomsko upravičenost investicije v izgradnjo hleva za krave molznice. Izračunaval sem jo po različnih parametrih; uporabil sem metodo NSV (neto sedanje vrednosti) in ISD (interno stopnjo donosnosti) ter štiri scenarije. V scenariju A sem uporabil vrednost, ki se uporablja v današnjem času. Ugotovil sem, da bi se nam vrednost investicije upravičila v devetnajstem letu. V scenariju B sem povišal mlečnost, odkupno ceno mleka in telet, kar bi vrednost investicije upravičilo v dvanajstih letih. V scenariju C in D sem odkupne cene zmanjšal, pri tem pa se pokaže neupravičenost investicije.
Ključne besede: hlev, NSV, krave molznice, upravičenost, investicija
Objavljeno: 26.07.2012; Ogledov: 2239; Prenosov: 243
.pdf Celotno besedilo (883,57 KB)

5.
Uporaba podtlačnega sistema za uravnavanje klime v vzrejališču
Matej Osterc, 2013, diplomsko delo

Opis: Na prašičerejski kmetiji Osterc (Vučja vas) smo ugotavljali vpliv podtlačnega prezračevalnega sistema UNITHERM 6.3E na kakovost zraka v vzrejališču, kjer so bili vhlevljeni tekači starosti od 5 do 12 tednov. V poskusu smo pri različnih hitrostih ventilatorja (0,18; 0,27; 0,34 in 0,47 ms-1) merili podatke o količini plinov (O2, CO2, NH3 in H2S) na 24 različnih mestih v prostoru s površino 35,96 m2 in volumnom 86 m3, da bi ugotovili, ali vsebnost plinov ustreza zakonskim predpisom. Merilna mesta so bila na višini 5 in 66 cm od tal v sedmih boksih in na hodniku. Ugotovili smo, da so pri tleh in v kotih vzrejališča najslabši mikroklimatski pogoji. Izmerjene vsebnosti NH3 (4,12 ± 1,5 ppm) in CO2 (851,03 ± 121,2 ppm) so bile največje pri najnižji hitrosti ventilatorja (0,18 ms-1). Večji hitrosti (0,34 in 0,47 ms-1) sta omogočili, da smo s podtlakom dovedli dovolj svežega zraka. Ugotovili smo, da je v opazovanem hlevu za zadostno kroženje zraka en podtlačni ventilator premalo. Dva ventilatorja bi bila idealna rešitev, saj bi lahko delovala pri nižjih hitrostih in hkrati porabila manj električne energije. Na ta način bi bilo omogočeno enakomerno zračenje in boljša sestava zraka v vseh delih vzrejališča, kar bi zagotavljalo pujskom v obdobju predpitanja enake življenjske pogoje. Hkrati bi pa se povečala možnost večjega izkoristka krme in posledično prirast živali.
Ključne besede: hlev, ventilator, pujski, sestava plinov, amonijak
Objavljeno: 15.10.2013; Ogledov: 1003; Prenosov: 69
.pdf Celotno besedilo (1,41 MB)

6.
VPLIV NAKLONA ČISTILNE DESKE NA ČISTOČO REŠETK V HLEVU
Tomaž Strmšek, 2013, diplomsko delo

Opis: Hlevi za prosto rejo krav molznic imajo na tleh položene rešetke, ki bi naj zagotavljale samodejno čiščenje blata. V mnogih hlevih blato ostaja na rešetkah, zato je tla vseeno potrebno dnevno čistiti. V diplomski nalogi smo preizkušali vpliv naklona čistilne deske na čistočo tal s pomočjo lastno izdelane naprave za čiščenje rešetk. Čistilna deska je široka 50 cm in visoka 20 cm. Narejena je iz 3 mm debele kovinske plošče in ima na spodnjem robu 1 cm debelo gumo, ki preprečuje obrabo rešetk. Za spreminjanje naklona smo na desko privarili gibljive člene. Potrebno silo za čiščenje smo izračunali s pomočjo merilnika pospeškov. Poskus je bil zasnovan pri treh naklonih deske (60 0, 90 0 in 120 0) v treh ponovitvah tako, da smo hodnik razdelili na tri polja, velikosti 14,6 m2 (2 m x 7,3 m). V raziskavi smo ugotovili, da so pri čiščenju gnoja iz rešetk sile v smeri osi x odvisne od naklona deske; najmanjša izmerjena sila 29,23 N je bila pri kotu 60 0 in največja pri 120 0 (31,12 N). V smeri osi y so bile sile tudi značilno odvisne od naklona deske. Pri kotu 120 0 voziček bolj zanaša levo ali desno, zato je izmerjena sila večja (40,95 N) kot pri kotu 60 0 (38,23 N). V smeri osi z je bila velikost izmerjenih sil bolj odvisna od višine rež na rešetkah kot od naklona deske, saj je voziček pri vseh kotih enakomerno poskakoval, zato so bile velikosti sil enake.
Ključne besede: hlev, čistilec rešetk, pospešek, sila
Objavljeno: 01.07.2013; Ogledov: 1412; Prenosov: 221
.pdf Celotno besedilo (1,39 MB)

7.
IZBOLJŠANJE DELOVNIH IN BIVALNIH POGOJEV ZA VZREJO GOVEJE ŽIVINE NA KMETIJI FON
Metoda Osolnik, 2014, diplomsko delo

Opis: Vsakodnevno opravljanje kmečkih opravil terja od kmeta veliko fizičnega napora. Še posebno, če prostorske in delovne površine niso prilagojene tako, da bi delo potekalo nemoteno, se pravi kar se da hitro in brez prevelikih naporov. Problem, ki smo ga obravnavali v diplomski nalogi, predstavljajo neprimerna ureditev hleva in slabi delovni pogoji, ki podaljšujejo delovne procese. Obravnavali pa smo tudi oteževalne okoliščine, ki jih povzroča velika razdrobljenost kmečke posesti. Področje dela je usmerjeno na zbiranje podatkov o obstoječem stanju in analiziranje le-tega. Raziskovanje je osredotočeno v to, kako bomo najhitreje, najceneje in pa učinkovito prišli do novega delovnega okolja oziroma novega hleva, ki je nujno potreben. Z raziskavo smo ugotovili, da pomanjkanje prostora in neprimerna urejenost hleva in njegove okolice močno vplivata na čas in učinkovitost dela v hlevu. Ko smo odkrili možne izboljšave, smo dobili način izvedbe dela, ki je najbolj učinkovit za prisotne v delovnem procesu ter za samo živino. Z diplomsko nalogo bomo poglobili znanje o pogojih, ki so potrebni za dobro počutje živali, kar je osnovni pogoj za ekonomsko uspešnost govedorejske kmetije. Objekt bo služil sodobni proizvodnji mleka z upoštevanjem kriterijev EU. Rezultati naloge so: predlog ureditve novega hleva, skrajšanje delovnega časa, omogočeno nemoteno gibanje po hlevu in doseženi optimalni pogoji dela. Z uvedbo novega objekta smo zmanjšali tudi tveganje nesreč na delovni površini, do katerih pride zaradi pomanjkanja prostora in drugih dejavnikov.
Ključne besede: kmetijstvo, hlev − delovni prostor oziroma površina, hlevska oprema, optimalni delovni pogoji, izboljšava procesa
Objavljeno: 08.10.2014; Ogledov: 988; Prenosov: 184
.pdf Celotno besedilo (3,61 MB)

8.
Prenova starega hleva za turistične namene
Filip Špiljak, 2014, delo diplomskega projekta/projektno delo

Opis: V projektni nalogi je izdelana idejna zasnova prenove starega hleva v sodobno hišo za turistične namene. Poudarek je predvsem na tem kako pridobiti dodatne nastanitvene kapacitete z obnovo starega gospodarskega objekta in pri tem združiti tradicijo in sodobnost. Predstavljene so značilnosti tradicionalne gradnje stare hiše in hleva v hrvaškem Zagorju. Hiša je zasnovana tako da ohrani svojo prvotno obliko, da obdrži svoja razmerja, nagib strehe, nekatere elemente in značilnosti stare zagorske hiše, vendar je prilagojena sodobnemu času in potrebam. Namen je bil povezati staro z modernim, tako z načinom izvedbe, kot z materiali in arhitekturnim oblikovanjem. Hiša je namenjena za turistične namene, lahko tudi za namestitev dveh do štirih oseb, ki pridejo na obisk.
Ključne besede: arhitektura, prenova, "zagorska hiža", tradicija in sodobnost v arhitekturi, hlev, hiša za turistične namene
Objavljeno: 08.09.2014; Ogledov: 1449; Prenosov: 152
.pdf Celotno besedilo (31,35 MB)

9.
ARHITEKTURNE INTERVENCE V RURALNEM PROSTORU - OBČINA CANKOVA
David Vogrinčič, 2015, magistrsko delo

Opis: Magistrsko delo se ukvarja s problematiko netrajnostne gradnje v ruralnem prostoru, katere izzivi se danes kažejo predvsem v spremenjenih vzorcih bivanja in gospodarskem položaju. Spremembe in razvoj na družbenem ter ekonomskem področju zahtevajo ponovni razmislek o pojmu bivanja in njenih alternacijah, prav tako postaja vedno večji izziv tudi gospodarstvo in ekonomsko stanje prebivalstva. Naloga arhitekture danes leži tako v njeni družbeni odgovornosti, v prepoznavanju omenjenih problemov ter iskanju ustreznih odgovorov na njih. Magistrsko delo tako obravnava več problemov, ki nastopijo pri snovanju sodobnega trajnostnega delovanja v ruralnem okolju. Ključni problem je, kako novo grajeno enoto umestiti v obsoječe ruralno-lokalno tkivo. To pomeni, da je potrebno temeljito raziskati osnove urbanizma in obdajajočo tipologijo. Ruralna identiteta je poseben, svojski značaj prostora, ki ta prostor prepoznavno zaznamuje in razlikuje od drugih urbanih prostorov. Kot tak predstavlja posebno kakovost v prostoru, saj omogoča lažjo orientacijo v prostoru. V času izrazite globalizacije postaja “lokalno in drugačno” posebna dragocena vrednota, saj se prebivalci z njo lažje poistovetimo, hkrati pa nam kakovostna ruralna struktura omogoča boljše pogoje bivanja. Bolj poenostavljeno pomeni ohranjanje identitete ruralne strukture to, da bomo pri zasnovi in gradnji objektov upoštevali merilo in postavitev drugih objektov na vasi in tako prispevali h kakovostnejšemu videzu celotnega območja, v katerem bomo živeli.
Ključne besede: ruralna arhitektura, hiša, gostilna, hotel, hlev, atelje, terme, postajališča
Objavljeno: 23.10.2015; Ogledov: 736; Prenosov: 187
.pdf Celotno besedilo (71,43 MB)

10.
Iskanje izvedeno v 0.15 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici