| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 11
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
VPLIV NIHANJA VODE V AKUMULACIJI NA MEJNA STANJA OBREŽNE PODPORNE KONSTRUKCIJE
Simon Majcen, 2013, diplomsko delo

Opis: Cilj diplomskega dela je presoja vplivov nihanja nivoja vode v akumulaciji na mejna stanja nosilnosti in uporabnosti obrežne podporne konstrukcije. Analiza obravnava konkretni primer načrtovanja sidrane pilotne stene ob akumulacijskem bazenu HE Krško, ki podpira vozišče GC, ki poteka neposredno ob brežini akumulacije in je obložena s kamnito oblogo (skalometom). Rezultati stabilnostnih presoj kažejo, da se vpliv nihanja vode odraža tako pri mejnih stanjih nosilnosti kot tudi pri mejnih stanjih uporabnosti. Nihanje nivoja vode ogroža predvsem stabilnost brežine pod pilotno steno zaradi zaostalega precejanja talne vode zlasti v nekoherentnih zemljinah v zaledju, ker je upadanje nivoja vode v akumulaciji hitrejše od učinkov drenažne sposobnosti zemljin, ki se nahajajo v tleh pred in za podporno konstrukcijo. Diplomska naloga obsega projekt dimenzioniranja vpete podporne konstrukcije ob nihanju nivoja talne vode ojačane z geotehničnimi sidri. Podporna konstrukcija se nahaja ob akumulacijskem jezeru reke Save pred HE Krško. Namen podporne konstrukcije je podpiranje odseka magistralne ceste, katera je v obstoječem stanju zaradi erozije vodnih tokov poškodovana zaradi nihanja vodostaja v akumulacijskem jezeru pred HE Krško ter še ni dokončno rekonstruirana, kot je bilo to predvideno s projektom izgradnje HE. Na začetku naloge smo na kratko opisali zasnovo podporne konstrukcije. V nalogi so opisane osnovne značilnosti podpornih konstrukcij v geotehniki, opisani so tudi standardni projektni pristopi za preverjanje mejnih stanj. V nadaljevanju so opisane geološko geomehanske raziskave, opis izvedenih sondažnih vrtin na samem terenu in raziskav opravljenih v laboratoriju, ki so osnova za analize vplivov ter odporov in dimenzioniranje podporne konstrukcije. Na osnovi pridobljenih notranjih statičnih količin konstrukcije, so opravljene preveritve ustreznosti za posamezne kritične prereze posameznih elementov podporne konstrukcije. Sledi tudi podroben opis rezultatov analiz stabilnosti podpornih konstrukcij, ter na kraju še opis sidranja konstrukcije z geotehničnimi sidri. V zaključnem poglavju je podanih nekaj misli o načrtovanju podpornih konstrukcij ob večjih akumulacijah, ki so izpostavljene občutnim nihanjem nivoja akumulirane vode.
Ključne besede: mehanika tal, geomehansko projektiranje, podporne konstrukcije, geomehanska sidra, gradbene jame, precejanje talne vode
Objavljeno: 04.03.2013; Ogledov: 1774; Prenosov: 126 
(1 glas)
.pdf Celotno besedilo (17,71 MB)

2.
TEHNOLOGIJA IZVEDBE PODZEMNE PARKIRNE HIŠE KONGRESNI TRG V LJUBLJANI
Jernea Brezovnik, 2012, diplomsko delo

Opis: Vedno manj prostora v mestnih središčih, strnjena pozidava vedno večjih stavb, visok dnevni pritok vozil v ta središča je le nekaj razlogov, da se vse pogosteje, predvsem pri poslovnih in stanovanjskih objektih, gradijo podzemne garaže in podobni podzemni objekti. Taki objekti se običajno načrtujejo tik do sosednjih objektov. Za njihovo izgradnjo je potrebno gradbeno jamo ustrezno zavarovati, na izbiro vrste varovanja pa vpliva mnogo dejavnikov. To so sestava tal, globina podtalnice, globina izkopa, bližina sosednjih objektov, ohranitev kulturne dediščine in podobno. V nalogi je prikazana tehnologija izvedbe podzemne garažne hiše Kongresni trg v Ljubljani, katere izgradnja je zaradi že omenjenih dejavnikov in nekaterih dodatnih unikatna in zelo zanimiva. Podrobneje obravnava varovanje gradbene jame z uporabo armiranobetonske diafragme, princip gradnje garaže po tehnologiji bele kadi, razpiranje gradbene jame z jeklenimi cevmi, ki so vzporedno z gradnjo omogočale arheološka izkopavanja in specifično gradnjo garaže od zgoraj navzdol, tako imenovano od ''strehe proti temeljem''.
Ključne besede: gradbeništvo, tehnologija gradnje, podzemne garaže, varovanje gradbene jame, AB diafragma, bela kad
Objavljeno: 29.05.2012; Ogledov: 2531; Prenosov: 505
.pdf Celotno besedilo (7,85 MB)

3.
GEOMEHANSKA ZASNOVA VAROVANJA GLOBOKE GRADBENE JAME
Damjan Pušaver, 2011, diplomsko delo

Opis: Zaradi vse pogostejše gradnje pod nivojem zemeljske površine, je v diplomskem delu obravnavana geomehanska zasnova varovanja globokih gradbenih jam. Opisana je izdelava energetskih nasipov, jet grouting slopov, postopki injektiranja in podrobno sidranja, saj je njihova prisotnost pri izgradnji varnih gradbenih jam vse večja. Ker se v gradbenih jamah pojavlja tudi talna voda, so predstavljeni načini omejevanja dotoka talne vode, ki omogočajo izvedbo gradbenih del pod prvotnim nivojem talne vode. Pri obravnavanem praktičnem primeru smo analizirali stabilnostne razmere pri izvedbi globoke gradbene jame za potrebe HE Mokrice na reki Savi. Upoštevali smo vplive izlivne in talne vode ter podali zasnovo podpornih ukrepov, ki lahko zagotavljajo varno in ekonomično izvedbo zahtevnih objektov ob sedanji strugi reke Save pri Mokricah.
Ključne besede: geološko-geomehanske raziskave, gradbene jame, hidrološke razmere, podzemne konstrukcije, precejanje talne vode, hidrotehnični objekt.
Objavljeno: 07.10.2011; Ogledov: 2501; Prenosov: 333
.pdf Celotno besedilo (4,71 MB)

4.
PRIMERJAVA VAROVANJA GLOBOKE GRADBENE JAME Z BENOTTO PILOTI IN JET-GROUTING SLOPI
Mateja Konobelj, 2011, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi smo proučili možne tehnologije varovanja globoke gradbene jame s pomočjo sidranih podpornih konstrukcij. Diplomsko delo temelji na geostatični analizi izbrane podporne konstrukcije z uporabo programskega paketa Plaxis. Na podlagi dobljenih notranjih statičnih količin smo izvedli dimenzioniranje vseh elementov podporne konstrukcije z upoštevanjem evropskega standarda SIST EN 1997-1 Evrokod 7. Izvedena je bila geostatična analiza z Benotto piloti in jet-grouting slopi, ki smo jih kasneje dimenzionirali ter podali stroškovno analizo za vsako tehnologijo posebej. Na podlagi izvedljivosti in ekonomičnosti variant smo izbrali optimalni način varovanja globoke gradbene jame.
Ključne besede: geotehnika, varovanje gradbene jame, podporna konstrukcija, Benotto piloti, jet-grouting slopi
Objavljeno: 01.09.2011; Ogledov: 3543; Prenosov: 644
.pdf Celotno besedilo (4,19 MB)

5.
IDEJNA ZASNOVA VAROVANJA GRADBENE JAME V POLHOVEM GRADCU
Dejan Eder, 2011, diplomsko delo

Opis: Gradbena jama je začasen objekt, ki ga po končani gradnji zasujemo. Gradbena jama mora biti izkopana pravilno in kakovostno, v nasprotnem primeru se lahko sesuje oz. poškoduje, kar podaljša čas in poveča stroške gradenj. Ker pomeni izkop za določen objekt vedno poseg v zemljino v različnih globinah, je potrebno takšne izkope oz. gradbene jame ustrezno varovati pred porušitvijo. V geotehnični praksi se najpogosteje uporabljajo racionalne kombinacije podpornih konstrukcij s sistemskimi sidranji, brizganim cementnim betonom, uvrtanimi tirnicami, sidranimi berlinskimi stenami ter mnoge druge. Pri tem so za opredelitev zahtevnosti podpornih konstrukcij zelo pomembni geotehnični pogoji, ki izhajajo iz mehanskih lastnosti tal, vplivov talne in precejajoče se vode, občutljivosti tal na spremembe napetostnih in deformacijskih stanj v tleh ter predvsem potencialna ogroženost objektov in okolja v vplivnem območju podpornih konstrukcij.
Ključne besede: mehanika tal, geomehansko projektiranje, podporne konstrukcije, geomehanska sidra, gradbene jame
Objavljeno: 13.06.2011; Ogledov: 2070; Prenosov: 287
.pdf Celotno besedilo (3,30 MB)

6.
GEOMEHANSKA ZASNOVA VAROVANJA GLOBOKE GRADBENE JAME IN UPORABA GEOMEHANSKIH SIDER IZ STEKLENIH VLAKEN
Ivo Firbas, 2010, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo obravnava problematiko varovanja globokih gradbenih jam v mestnem središču, kjer se v neposredni bližini nahajajo visoki objekti. Narejena je tudi primerjava med 3D modelom izračunanem v programu Plaxis in projektom PZI ( projekt za izvedbo)po katerem je bilo varovanje izvedeno. Ker pa so stroški pomemben razlog pri odločitvi investitorja, katero možnost bo izbral, bo diplomsko delo obravnavalo problem izbire ugodnejše variante izmed izbranima možnostma na konkretnem primeru. Diplomsko delo se sestoji iz treh delov. V prvem delu diplomskega dela je podan splošni opis varovanja in problematike na območju globokih gradbenih jam v središču mesta Maribor in opisom zahtev in pravil za projektiranje le-teh. V drugem delu diplomskega dela so prikazani rezultati izračuna računalniškega 3D modela varovanja gradbene jame hotelsko poslovnega objekta Hotel City III, izračunanega s Plaxisom. Tretji del diplomskega dela pa je stroškovna in tehniška primerjava varovanja gradbene jame med samo izvedbo in prvotnim projektom.
Ključne besede: gradbeništvo, gradbene konstrukcije, zaščita globoke gradbene jame, geotehnično poročilo, benotto piloti, jet-grouting piloti, mikro piloti, 3D model, program Plaxis, geomehanska analiza, popis del, predračun, stroški, ekonomska analiza.
Objavljeno: 21.12.2010; Ogledov: 3323; Prenosov: 461
.pdf Celotno besedilo (6,61 MB)

7.
TEHNIŠKA IN EKONOMSKA PRIMERJAVA MED "BELO IN ČRNO KADJO" ZA ZAŠČITO PRED VDOROM VODE V PODZEMNE PROSTORE
Ines Levačić, 2010, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo obravnava problematiko tesnjenja temeljnih konstrukcij proti podzemni vodi. Izbrani sta dve možnosti tesnjenja — belo in črno tesnjenje, t.i. bela in črna kad. Obe sta namenjeni tesnitvi temeljnih konstrukcij, vendar se med seboj razlikujeta po tehnološki izvedbi. Ker pa so stroški pomemben razlog pri odločitvi investitorja, katero možnost bo izbral, bo diplomsko delo obravnavalo problem izbire ugodnejše variante izmed izbranima možnostma na konkretnem primeru. Diplomsko delo se sestoji iz dveh delov. V prvem delu diplomskega dela je podan splošni opis problematike vode v zemljini in njen vpliv na temeljne konstrukcije z opisom dveh izbranih možnosti varovanja tesnjenja (bele in črne kadi) proti vdoru talne vode. V drugem delu diplomskega dela je prikazana ekonomska primerjava med belo in črno kadjo na primeru objekta »Hotel City III« v Mariboru.
Ključne besede: gradbeništvo, zaščita gradbene jame, temeljne konstrukcije, tesnjenje temeljnih konstrukcij, podtalna voda, materiali za tesnitev temeljnih konstrukcij, bela kad, črna kad, vodonepropustni beton, hidroizolacija, popis del, predračun, stroški, potroški, investicija, ekonomska primerjava
Objavljeno: 21.12.2010; Ogledov: 3583; Prenosov: 1072
.pdf Celotno besedilo (2,18 MB)

8.
GEOTEHNIČNA ANALIZA KONSTRUKCIJE ZA VAROVANJE GRADBENE JAME GARAŽNE HIŠE POD KONGRESNIM TRGOM V LJUBLJANI
Sanja Cigler, 2009, diplomsko delo

Opis: Mesta, ki so želela zmanjšati gostoto avtomobilov v svojih mestnih središčih in odpraviti problem pomanjkanja parkirnih mest, so bila prisiljena uvesti nove rešitve v zagotovitvi le teh. V teh primerih se je kot najustreznejša rešitev izkazala gradnja podzemnih garažnih hiš, ki so povečala število parkirnih mest in pripomogla k odstranitvi velikega števila avtomobilov iz samih centrov, ter pripomogla k večji prepustnosti prometa v le teh. Glavna nit tega diplomskega dela je geostatična analiza konstrukcije za varovanje gradbene jame pod kongresnim trgom v Ljubljani. Na podlagi notranjih statičnih količin, dobljenih s programskim orodjem Plaxis, je izvedeno geomehansko dimenzioniranje ob upoštevanju standarda ''SISTEN 1997''. Največ pozornosti smo namenili načinom varovanja gradbenih jam, predvsem pa smo se osredotočili na varovanje gradbene jame z uporabo armiranobetonske diafragme.
Ključne besede: geotehnika, mehanika tal, podporne konstrukcije, geotehnično projektiranje, varovanje gradbene jame, AB diafragma
Objavljeno: 09.07.2009; Ogledov: 3396; Prenosov: 645
.pdf Celotno besedilo (6,71 MB)

9.
10.
Iskanje izvedeno v 0.15 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici