| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 12
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
Vpliv telesnih razsežnosti na gibalne sposobnosti učencev in učenk
Andreja Perko, 2020, magistrsko delo

Opis: Namen magistrskega dela je bil raziskati vpliv telesnih razsežnosti na gibalno učinkovitost pri učenkah in učencih. Raziskovalni vzorec je zajemal 504 učence v starosti 9−11 let, 285 dečkov in 219 deklet. Telesne razsežnosti učenk in učencev smo izmerili s pomočjo standardiziranega antropometričnega instrumentarija, gibalne sposobnosti pa s pomočjo Eurofit testne baterije: dviganje trupa v 30 sekundah, taping 25 ciklov, predklon sede, šprint 10 x 5 m, Beep test, Flamingo ravnotežje in skok v daljino iz mesta ter dodatnimi testi: sonožni preskoki kolebnice 20 sekund, vodenje žoge med stožci in poligon nazaj. Za ugotavljanje povezanosti in vpliva telesnih razsežnosti na gibalno učinkovitost smo uporabili regresijsko analizo. Statistično značilnost smo ugotavljali na ravni tveganja 0,05 (p < 0,05). Rezultati regresijske analize so pokazali, da telesne razsežnosti statistično značilno pojasnjujejo razlike v gibalni učinkovitosti pri 9, 10 in 11 let starih dečkih ter pri 10 in 11 let starih deklicah. Ugotoviti je mogoče, da so v obdobju poznega otroštva in začetku adolescence telesne razsežnosti in sestava telesa pomemben generator razlik gibalne učinkovitosti.
Ključne besede: gibalna učinkovitost, puberteta, telesne izmere, dečki, deklice
Objavljeno: 22.01.2021; Ogledov: 179; Prenosov: 41
.pdf Celotno besedilo (1,39 MB)

2.
PRIMERJAVA NEKATERIH TELESNIH ZNAČILNOSTI IN MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI OTROK Z NJIHOVO GIBALNO UČINKOVITOSTJO
Jaka Hliš, 2020, diplomsko delo

Opis: Namen zaključnega dela z naslovom Primerjava nekaterih telesnih značilnosti in motoričnih sposobnosti otrok z njihovo gibalno učinkovitostjo je primerjati nekatere telesne značilnosti in motorične sposobnosti otrok glede na njihovo gibalno učinkovitost. Zaključno delo je empirično. Uporabljena je deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda. Cilji diplomskega dela so bili izmeriti nekatere telesne značilnosti in motorične sposobnosti otrok, ugotoviti njihovo gibalno učinkovitost in primerjati rezultate meritev telesnih značilnosti in rezultate motoričnih testov z gibalno učinkovitostjo. Naše prvo raziskovalno vprašanje je bilo: »Kakšna je povezanost med telesnimi značilnostmi, motoričnimi sposobnostmi in njihovo gibalno učinkovitostjo?« Ugotovili smo, da obstaja zmerna pozitivna povezanost med motoričnimi sposobnostmi in gibalno učinkovitostjo, da med gibalno učinkovitostjo in deležem telesne maščobe obstaja negativna povezanost, da telesne značilnosti ne vplivajo na gibalno učinkovitost v tako veliki meri kot je bilo pričakovano ter da imajo na gibalno učinkovitost motorične sposobnosti večji vpliv kot telesne značilnosti.
Ključne besede: telesne značilnosti, motorične sposobnosti, gibalna učinkovitost, predšolski otrok, motorika
Objavljeno: 27.10.2020; Ogledov: 230; Prenosov: 110
.pdf Celotno besedilo (773,11 KB)

3.
Značilnosti gibalne učinkovitosti slovenskih teniških igralcev v povezavi z uspešnostjo v tenisu
Nina Krivec, 2020, diplomsko delo

Opis: Namen diplomskega dela je bil ugotoviti značilnosti gibalne učinkovitosti v povezavi z uspešnostjo slovenskih teniških igralcev s pomočjo metode FMS (»Functional movement screen«). Metoda FMS je sestavljena iz 7 testov, na podlagi katerih s pomočjo opazovanja ocenjujemo gibalne naloge posameznika. Testirani igralci in igralke so bili stari med 10 in 18 let in so bili uvrščeni na jakostno lestvico Teniške zveze Slovenije. Podatki so bili pridobljeni na letnih meritvah na Fakulteti za šport, med leti 2012 in 2018, kjer je sodelovalo 172 slovenskih teniških igralcev in igralk. Glede na kriterije uspešnosti smo prišli do ugotovitev, da gibalna učinkovitost nima direktne povezave z uspešnostjo v tenisu. Ugotovili smo, da med starostnimi skupinami ne obstajajo statistično značilne razlike v gibalni učinkovitosti. Preverili smo tudi telesne asimetrije, kjer smo ugotovili, da se največ telesnih asimetrij pojavlja v predelu ramenskega obroča. Pri povezavi gibalne učinkovitosti in uspešnosti v tenisu smo ugotovili, da so gibalno učinkovitejši igralci tudi uspešnejši v tenisu. Medtem ko za igralke to ne velja. Ko smo primerjali uspešne z manj uspešnimi v številu asimetrij, smo ugotovili, da imajo uspešnejše igralke in igralci manj telesnih asimetrij, kot jih imajo manj uspešni igralci ter igralke. Z raziskavo smo odprli novo področje primerjave gibalne učinkovitosti in uspešnosti v tenisu, katere izsledke je moč aplicirati tudi v prakso.
Ključne besede: tenis, functional movement screen, gibalna učinkovitost, testiranja.
Objavljeno: 06.08.2020; Ogledov: 212; Prenosov: 33
.pdf Celotno besedilo (911,98 KB)

4.
Analiza povezanosti izobrazbe staršev z gibalno učinkovitostjo dečkov v obdobju poznega otroštva
Primož Mlinarič, 2020, magistrsko delo

Opis: Namen naše raziskave je bil ugotoviti, ali izobrazba katerega od staršev, ki je hkrati tudi dober pokazatelj socialno-ekonomskega položaja družine, pojasnjuje razlike v gibalni učinkovitosti dečkov v obdobju poznega otroštva. V raziskavo je bilo vključenih 185 dečkov, ki so v času meritev obiskovali četrti, peti in šesti razred različnih osnovnih šol in so bili stari devet, deset in enajst let. Meritve so potekale na OŠ Podčetrtek, OŠ Rogaška Slatina, OŠ Lovrenc na Pohorju, OŠ Starše, OŠ Toneta Čufarja Maribor, OŠ Franc Rozman Stane Maribor, OŠ Šentilj in OŠ Mala Nedelja. Rezultate gibalnih sposobnosti otrok smo pridobili s pomočjo testne baterije EUROFIT, s katero smo izmerili koordinacijo telesa, hitrost teka, hitrost alternativnih gibov, gibljivost, vzdržljivost, eksplozivno moč, repetitivno moč ter ravnotežje. Podatke o stopnji izobrazbe staršev in socialnem položaju družine smo pridobili z anketnim vprašalnikom o športni dejavnosti, socialnem statusu in izobrazbi, ki so ga izpolnili starši. Zbrane podatke smo obdelali z računalniškim programom SPSS Statistic 21.00 za Windows. Velikost vpliva izobrazbe staršev na gibalno učinkovitost dečkov smo ugotavljali z uporabo statistične metode - regresijske analize. Rezultati so pokazali, da izobrazba očeta in mame pomembno vpliva na gibalno učinkovitost dečkov. Dečki bolj izobraženih staršev so bolj gibalno učinkoviti kot njihovi vrstniki staršev, ki imajo nižjo stopnjo izobrazbe.  
Ključne besede: gibalne sposobnosti, gibalna učinkovitost, izobrazba staršev, socialno-ekonomski položaj
Objavljeno: 09.06.2020; Ogledov: 383; Prenosov: 45
.pdf Celotno besedilo (1,24 MB)

5.
Motorično nadarjeni otroci pri plavanju
Dunja Kelbič, 2019, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi z naslovom Motorično nadarjeni otroci pri plavanju smo želeli poiskati vzorec motorično nadarjenih otrok pri plavanju. V mesecu maju 2018 smo z motoričnimi testi, intervjujem in plavalno tekmo testirali 33 otrok, starih med osem let in enajst let. Diplomsko delo smo razdelili na dva dela. V prvem, teoretičnem delu, smo se posvetili predvsem motoričnemu razvoju otrok, motoričnim sposobnostim, posebej smo izpostavili in predstavili pet motoričnih sposobnosti, za katere smo menili, da imajo pri plavanju največji delež. Podrobno smo predstavili še motorično nadarjenost, plavanje ter pomen plavanja za razvoj gibalnih sposobnosti. V drugem, raziskovalnem delu našega diplomskega dela, smo na podlagi treh zgoraj omenjenih merskih inštrumentov testirali otroke plavalce. V raziskavi smo uporabili neslučajnostni vzorec iz konkretne populacije. Podatke smo pridobili s kavzalno neeksperimentalno metodo, pri kateri smo med otroki plavalci poiskali vzorec motorično nadarjenih otrok. Pridobljene podatke smo obdelali z deskriptivno statistiko in bivariantno analizo, pri kateri smo uporabili analizo varianc – Anovo za preverjanje razlik v gibalni učinkovitosti med skupinami. Rezultati obdelave so tako potrdili in ovrgli naše predpostavljene hipoteze, med drugim tudi to, da vsi otroci, ki trenirajo plavanje, ne prihajajo iz športno aktivnih družin. Ugotovili smo tudi, da otroci z boljšo gibalno učinkovitostjo dosegajo bistveno boljše rezultate pri plavanju in da so starši nerealno ocenili motorično nadarjenost otrok.
Ključne besede: plavanje, motorična nadarjenost, motorične sposobnosti, otroci, prepoznavanje nadarjenosti, gibalna učinkovitost, športno aktivna družina.
Objavljeno: 22.11.2019; Ogledov: 488; Prenosov: 106
.pdf Celotno besedilo (3,01 MB)

6.
Vloga plezal v vrtcih pri motoričnem razvoju otrok
Darja Gantar, 2019, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu Vloga plezal v vrtcih pri motoričnem razvoju otrok smo v teoretičnem delu opredelili gibalni razvoj otroka. Pisali smo o naravnih oblikah gibanja, o motoričnih sposobnostih in kako jih razvijamo s plezanjem. Opisali smo igrala in plezala v vrtcih, vzgojiteljevo vlogo pri njihovi uporabi ter gibalno-športne dejavnosti na njih. Navedli smo nekaj dosedanjih raziskav in ugotovitev na temo igral, plezal in plezanja. V empiričnem delu je predstavljena izvedena raziskava, katere namen je bil raziskati vlogo uporabe plezal v vrtcih pri motoričnem razvoju otrok. Cilj diplomskega dela je bil na podlagi raziskave ugotoviti, ali otroci iz skupine, ki redno uporablja plezala v vrtcu, dosegajo boljše rezultate na motoričnih testih od otrok, ki plezal ne uporabljajo pogosto. Uporabili smo kavzalno neeksperimentalno metodo. Neslučajnostni vzorec iz konkretne populacije je predstavljalo 7 vzgojiteljic in 99 otrok iz mariborskih vrtcev, starih 4–6 let. Podatke smo zbrali s kvantitativno tehniko, in sicer intervjujem z vprašanji zaprtega tipa za vzgojitelje in motoričnimi testi za otroke. Otroke smo razdelili v dve skupini glede na odgovor vzgojiteljic v intervjuju o pogostosti načrtovanja vodenih gibalnih dejavnosti na zunanjih plezalih, in sicer v skupino A (enkrat tedensko) in skupino B (enkrat mesečno). Za preverjanje hipotez smo uporabili deskriptivno statistiko in analizo variance. Skladno s ciljem diplomskega dela so rezultati pokazali, da med skupinama otrok, ki se razlikujeta po pogostosti uporabe plezal, ni statistično značilne razlike v gibalni učinkovitosti.
Ključne besede: plezala v vrtcih, plezanje, predšolski otrok, motorični testi, gibalna učinkovitost
Objavljeno: 18.11.2019; Ogledov: 480; Prenosov: 108
.pdf Celotno besedilo (1,13 MB)

7.
Ali lahko s pomočjo aktivnih videoiger vplivamo na gibalno učinkovitost?
Luka Šlosar, 2016, pregledni znanstveni članek

Opis: Vse večje zanimanje za videoigre ter s tem povezano naraščanje sedečega načina življenja pri mladostnikih je raziskovalce spodbudilo k iskanju alternativne strategije menjave pasivnega časa pred zasloni z aktivnim. Rešitev so našli v aktivnih videoigrah, ki od igralca zahtevajo telesno aktivnost. Ob spodbudnih rezultatih vpliva aktivnih videoiger na področju zdravega življenjskega sloga se je raziskovanje razširilo še na področje gibalnih sposobnosti in športne učinkovitosti. Namen našega članka je ugotoviti, ali lahko s pomočjo aktivnih videoiger vplivamo na športno učinkovitost. Pozitivni rezultati bi lahko prinesli napredek v športni rehabilitaciji ter v gibalnem učenju in izpopolnjevanju igre v domačem okolju.
Ključne besede: aktivne videoigre, gibalna učinkovitost, gibalne sposobnosti, spretnosti
Objavljeno: 19.09.2017; Ogledov: 678; Prenosov: 92
.pdf Celotno besedilo (158,68 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

8.
Gibalno ogroženi in gibalno nadarjeni otroci v severovzhodni Sloveniji
Črtomir Matejek, Jurij Planinšec, 2012, izvirni znanstveni članek

Opis: Namen raziskave je bil ugotoviti delež gibalno ogroženih in gibalno nadarjenih otrok v severovzhodni Sloveniji. Vzorec je obsegal 621 otrok, starih od 9 do 11 let, od tega 316 deklic (AS=10; SO=0,8) in 305 dečkov (AS=10; SO=0,81). Za ugotavljanje gibalne ogroženosti in nadarjenosti je bilo uporabljenih sedem testov gibalnih sposobnosti, večinoma izbranih iz Eurofit testne baterije, ki merijo hitrost izmeničnih gibov, gibljivost, splošno vzdržljivost, ravnotežje, repetitivno moč, eksplozivno moč in koordinacijo gibanja vsega telesa. Gibalno ogroženost oziroma nadarjenost smo ugotavljali za vsako gibalno sposobnost posebej. Meja za določanje gibalne ogroženosti je bila postavljena pri vrednosti 1 standardnega odklona, meja gibalne nadarjenosti pa pri vrednosti +1 standardnega odklona. Rezultati vseh testov gibalnih sposobnosti kažejo, da je pri obeh spolih delež gibalno ogroženih in nadarjenih otrok višji od 10%. Največ gibalno ogroženih dečkov je v vzdržljivosti, deklic v ravnotežju, največ gibalno nadarjenih dečkov je prav tako v vzdržljivosti, deklic pa v eksplozivni moči. Razlike med spoloma so največje pri vzdržljivosti, kjer je gibalno ogroženih dečkov 21%, deklic pa 13%. Pri gibalni nadarjenosti so razlike med spoloma manjše. Rezultati kažejo na pomembne razlike v gibalnih sposobnostih med otroki v severovzhodni Sloveniji. Izvajanje šolskih in obšolskih športnih dejavnosti mora biti usmerjeno v zmanjšanje gibalne ogroženosti. Po drugi strani pa bi bilo smiselno spodbujati gibalno nadarjene otroke, da se vključijo v organizirane oblike športne dejavnosti.
Ključne besede: motorične sposobnosti, Eurofit testna baterija, gibalni razvoj, učenci, gibalna učinkovitost, raziskave
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 1020; Prenosov: 136
.pdf Celotno besedilo (311,66 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

9.
GIBALNA UČINKOVITOST IN TELESNA SAMOPODOBA GLEDE NA SPOL
Tina Cigler, 2013, diplomsko delo

Opis: Namen raziskave je bil ugotoviti, ali obstaja povezanost med gibalno učinkovitostjo in telesno samopodobo glede na spol. V raziskavi je sodelovalo 630 otrok iz severovzhodne Slovenije, starih od 9 do 11 let, od tega je bilo 311 dečkov in 319 deklic. Meritve so potekale na posameznih osnovnih šolah severovzhodne Slovenije. Za ugotavljanje gibalne učinkovitosti je bilo uporabljenih šest testov Eurofit testne baterije ter dodaten test, in sicer hoja nazaj skozi obroče. Podatki o spolu, starosti in telesni samopodobi so bili pridobljeni s pomočjo poslovenjene različice francoske verzije vprašalnika za ugotavljanje telesne samopodobe mladostnikov The Physical Self-Inventory – short form. Za ugotavljanje povezanosti posameznih gibalnih sposobnosti s telesno samopodobo je bila uporabljena regresijska analiza. Statistično značilnost smo ugotavljali na ravni tveganja p ≤ 0,05. Rezultati kažejo, da je koleracija med telesno samopodobo in gibalno učinkovitostjo pri dečkih in deklicah statistično značilna. Pri dečkih na telesno samopodobo najbolj vplivata aerobna vzdržljivost in eksplozivna moč nog. Pri deklicah pa je učinek gibalnih sposobnosti na telesno samopodobo zelo majhen, slednje posvečajo več pozornosti zunanjemu videzu kot gibalnim aktivnostim. Tukaj bi lahko izpostavili, da so deklice v obdobju zgodnje adolescence ravno zaradi hitrejšega zorenja njihovega telesa, v primerjavi z dečki, bolj obremenjene in skrbne glede svoje zunanjosti. Ugotavljamo, da sta gibalna učinkovitost in telesna samopodoba med seboj bolj povezani pri dečkih kot pri deklicah. Slaba gibalna učinkovitost pa je brez dvoma eden od dejavnikov, ki vpliva na nizko telesno samopodobo.
Ključne besede: splošna samopodoba, motorične sposobnosti, gibalna učinkovitost, gibalni razvoj, spol
Objavljeno: 12.06.2013; Ogledov: 2076; Prenosov: 242
.pdf Celotno besedilo (1,52 MB)

10.
POVEZANOST KOMPETENC VZGOJITELJEV ZA PODROČJE GIBANJA IN GIBALNE UČINKOVITOSTI OTROK ENOJEZIČNIH IN DVOJEZIČNIH VRTCEV V PREKMURJU
Marjana Gjergjek, 2012, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo se osredotočili na strokovne kompetence vzgojiteljev za področje gibanja in njihovo povezanost z gibalno učinkovitostjo otrok na dvojezičnem in enojezičnem področju Prekmurja. Teoretični del zajema kompetence vzgojiteljev, nekatere značilnosti otrokovega razvoja v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju, gibano učinkovitost otrok, gibalne sposobnosti otrok, dvojezičnost v vrtcih v Prekmurju in nekatere dosedanje raziskave specifičnih kompetenc vzgojiteljev za področje gibanja in nekatere raziskave gibalnih sposobnosti otrok. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, s pomočjo katerih smo želeli ugotoviti, ali obstaja povezanaost kompetenc z gibalno učinkovitostjo otrok. V raziskavo je bilo zajetih 50 otrok dvojezičnih vrtcev iz vrtca pri DOŠ Dobrovnik, dvojezične enote Prosenjakovci vrtca Moravskih Toplic, dvojezičnega vrtca Lendava in dvojezičnega vrtca Lendava, enote Gaberje in 50 otrok enojezičnih vrtcev pri OŠ Turnišče, Odranci, Bistrica in Črenšovci, v starosti od štiri do šest let. Vzorec vzgojiteljev je predstavljalo deset vzgojiteljev dvojezičnih in deset vzgojiteljev enojezičnih vrtcev, v katerih smo opravljali testiranja otrok s pomočjo Bot2 testne baterije. Ugotovili smo, da med kompetencami vzgojiteljev dvojezičnih in enojezičnih vrtcev ne prihaja do razlik, prav tako ni razlik v gibalni učinkovitosti otrok dvojezičnih in enojezičnih vrtcev. Povezanost kompetenc vzgojiteljev z gibalno učinkovitostjo otrok pa je v obeh primerih nizka.
Ključne besede: kompetence vzgojiteljev, predšolski otrok, gibalne sposobnosti otrok, dvojezični vrtci, enojezični vrtci, gibalna učinkovitost
Objavljeno: 23.11.2012; Ogledov: 1317; Prenosov: 114
.pdf Celotno besedilo (856,10 KB)

Iskanje izvedeno v 0.33 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici