SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 16
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
POMEN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA KOT VIRA FINANCIRANJA OBČIN IN UVAJANJE DAVKA NA NEPREMIČNINE
Jasmina Ošlaj, 2010, delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga

Opis: Občina kot temeljna enota lokalne samoupravne skupnosti potrebuje za svoje delovanje finančna sredstva. Financiranje nalog občin ureja Zakon o financiranj občin. Finančna sredstva občina pridobiva v veliki meri iz lastnih virov, nekaj pa tudi s pomočjo države in z zadolževanjem. Občine svoje prihodke in odhodke izkazujejo v proračunu. Pri oblikovanju proračuna so občine avtonomne, vendar pa so dolžne upoštevati veljavne predpise s področja javnih financ. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča spada med lastne vire financiranja občine. Določanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je v pristojnosti posamezne občine in se zato od občine do občine razlikuje. V nalogi sem ugotavljala pomen nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice v obdobju 2007-2010. Ugotovila sem, da nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča predstavlja majhen delež v skupnih prihodkih proračuna, in sicer največ 2,24%. Občino Moravske Toplice sem primerjala s primerljivimi občinami v Pomurju in ugotovila, da se delež nadomestila v skupnih prihodkih v letu 2010 v primerjavi z letom 2007 v Občini Gornja Radgona in Moravske Toplice ter Mestni občini Murska Sobota zviša, v ostalih občinah pa zniža.
Ključne besede: Ključne besede: lokalna samouprava, občina, proračun, financiranje občin, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na nepremičnine.
Objavljeno: 17.11.2010; Ogledov: 1870; Prenosov: 174
.pdf Celotno besedilo (664,04 KB)

2.
PROBLEM FINANCIRANJA INVESTICIJ NA LOKALNI RAVNI
Barbara Lorber, 2010, delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga

Opis: Občina je osnovna lokalna skupnost, ki v okviru zakonodaje samostojno ureja svoje zadeve in izvaja določene zakonske predpise na področjih, ki so ji dodeljena. Občino ureja več zakonov kot so na primer Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih financah ter splošni akt, imenovan Statut, ki ga sprejme vsaka občina. Današnji problem občin je, da se srečujejo s pomanjkanjem sredstev, predvsem za investicije. Po spremembi Zakona o financiranju občin pa država ni več tako radodarna pri dodeljevanju sredstev občinam. Težave pri financiranju občin je prinesla tudi gospodarska kriza, saj država izvaja razne ukrepe, s katerimi občinam le jemlje sredstva. V nalogi smo podrobneje analizirali proračun občine Sveti Jurij v Slov. goricah vse od njene ustanovitve.
Ključne besede: Lokalna samouprava, Proračun, Občina, Zaključni račun, Investicije, Financiranje občin.
Objavljeno: 06.01.2011; Ogledov: 1403; Prenosov: 154
.pdf Celotno besedilo (285,75 KB)

3.
FINANCIRANJE OBČIN V REPUBLIKI SLOVENIJI (NA PRIMERU OBČINE LENDAVA)
Vesna Marton, 2011, delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga

Opis: Lokalne samouprave za izvrševanje nalog potrebujejo finančna sredstva. Financirajo se iz lastnih virov, državno izravnavo in z zadolževanjem. V diplomskem seminarju predstavljam proračun občine Lendava, z razčlenitvijo prihodkovne in odhodkovne strani proračuna občine, predstavitev pridobivanja sredstev iz skladov Evropske unije in obravnava aktualnih problemov na lokalni ravni ter vloga občine pri razreševanju problemov.
Ključne besede: lokalna samouprava, financiranje občin, občina Lendava
Objavljeno: 23.11.2011; Ogledov: 998; Prenosov: 104
.pdf Celotno besedilo (3,09 MB)

4.
PRORAČUN OBČINE NA PRIMERU OBČINE VIDEM
Nataša Šimenko, 2012, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V raziskovalnem delu sem kot primer vzela občino Videm. V prvem, teoretičnem delu diplomskega dela sem se osredotočila na pojme, kot so lokalna samouprava, lokalna skupnost. Posebej sem se posvetila proračunu, ki je najpomembnejši akt občine, njegovim značilnostim, načelom, postopkom sprejemanja in izvrševanja, ter proračunskemu nadzoru. Osredotočila sem se tudi na financiranje lokalne samouprave. Tako se lahko občine financirajo iz treh različnih virov, lastnih virov, iz sredstev države in z zadolžitvijo. Največji delež virov financiranja izhaja iz davčnih prihodkov, kar sem ugotovila na primeru občine Videm. Med temi prihodki pa največji delež odpade na davke na dohodek in dobiček (dohodnino). V primeru, da občini ne zadoščajo za opravljanje osnovnih nalog lastni viri, pripadajo občini dodatna sredstva v obliki finančne izravnave. Drugi, raziskovalni del diplomskega dela predstavlja občino Videm, njene proračune za leto 2009, 2010 in 2011, ter zaključni račun iz leta 2010. Podrobnejše je analiziran splošni del proračuna, ki je analiziran po ekonomski klasifikaciji in je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in računa financiranja. Podana je tudi struktura prihodkov in odhodkov, iz katere je razvidno, od kod so bila sredstva pridobljena in za kakšne namene so se porabila. Podan je tudi izračun primerne porabe ter finančne izravnave na primeru občine Videm iz leta 2011.
Ključne besede: lokalna samouprava, občina, financiranje občin, primerna poraba, proračun.
Objavljeno: 29.08.2012; Ogledov: 1059; Prenosov: 135
.pdf Celotno besedilo (1016,37 KB)

5.
VPLIV REGIJSKE BLAGOVNE ZNAMKE NA FUNKCIONALNO POVEZOVANJE OBČIN
Anja Mladovan, 2012, magistrsko delo

Opis: Regijska blagovna znamka predstavlja določeno regijo po njenih značilnostih in edinstvenosti domačemu okolju in v tujini. Lahko bi rekli, da je zaščitni znak regije. V našem magistrskem delu predstavlja regijsko blagovno znamko Parzivalova dežela, ki bi hkrati poimenovala tudi regijo osmih med seboj povezanih občin Dravinjske doline. Namen povezave občin je v lažjem in boljšem življenju tamkajšnjih prebivalcev, tako iz ekonomskega kot socialnega vidika. Namen pa je tudi prepoznavnost Dravinjske doline v tujini in privabiti v naše kraje čim več tujih turistov, da se zaužijejo naravnih lepot Dravinjske doline. V magistrskem delu smo predstavili možne načine pridobivanja finančnih sredstev za dosego uresničitve takšnega projekta. Tako bi lahko občine finančna sredstva pridobila s strani Evropske Unije, države, z zadolževanjem, posojili in alternativnimi viri financiranja. Večina omenjenih možnosti pridobivanja sredstev oz. njihove ustanove pa strmijo poleg ekonomske in socialne izboljšave regij tudi k okoljskim izboljšavam, predvsem podpirajo načelo trajnostnega razvoja, ki temelji na ekonomskem, socialnem in okoljskem vidiku ter sistemu povezave preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Štajerska vulkanska dežela predstavlja eno izmed dobrih praks povezovanja občin. Tu se je med seboj povezalo 79, takrat manj razvitih občin pod skupno regijsko blagovno znamko Štajerska vulkanska dežela - Steirisches Vulkanland, ki pa danes velja za razvitejšo regijo Avstrije. Po vzgledu Štajerske vulkanske dežele smo izdelali koncept oz. predstavili ideje o povezovanju občin Dravinjske doline v Parzivalovo deželo.
Ključne besede: občina, regija, regijska blagovna znamka, financiranje, povezovanje občin, problematika financiranja, viri financiranja
Objavljeno: 01.02.2013; Ogledov: 1025; Prenosov: 122
.pdf Celotno besedilo (3,97 MB)

6.
FINANCIRANJE OBČINSKIH INVESTICIJSKIH PROJEKTOV
Monika Majar, 2014, diplomsko delo

Opis: Občina za svoje normalno delovanje potrebuje dovolj finančnih sredstev. Tudi investicijski projekti so potrebni, da občina lahko nemoteno opravlja naloge, ki so v njeni pristojnosti. Ravno ta problem sem želela izpostaviti, kako si lahko občina zagotavlja dovolj finančnih sredstev za samo realizacijo investicijskih projektov v občini. V začetku diplomskega dela sem predstavila občinski proračun, natančneje pravne podlage za pripravo in sprejem občinskega proračuna ter vsebino in strukturo občinskega proračuna. Podrobneje sem prikazala tretji del občinskega proračuna - načrt razvojnih programov, saj so v tem delu odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov. V nadaljevanju sem predstavila, kaj je projekt, kaj je investicija in kaj so investicijski projekti. Najobsežnejši del raziskovanja sem namenila predstavitvi mehanizmov financiranja investicijskih projektov v občinah. Prikazani so nacionalni programi financiranja, projektno financiranje oziroma javno-zasebno partnerstvo ter evropski programi financiranja. Podrobneje so prikazane določbe Zakona o financiranju občin; pri projektnem financiranju je izpostavljena BOT-oblika financiranja; pri evropskih programih financiranja so podrobneje opisani trije glavni skladi za financiranje regionalne politike Evropske unije. V zadnjem delu sem predstavila investicijsko dokumentacijo. Na podlagi temeljnega predpisa, ki ureja investicijsko dokumentacijo, sem prikazala, kaj določa uredba o vrstah in obvezni vsebini investicijske dokumentacije ter o postopkih in udeležencih pri pripravi investicijske dokumentacije.
Ključne besede: občinski proračun, investicijski projekt, financiranje, Zakon o financiranju občin, projektno financiranje, evropska sredstva, investicijska dokumentacija
Objavljeno: 12.05.2014; Ogledov: 599; Prenosov: 146
.pdf Celotno besedilo (303,64 KB)

7.
8.
Informacijska podpora finančnega poslovanja občine
Marjanca Trojanšek, 2016, diplomsko delo

Opis: Osamosvojitev Slovenije in nova Ustava Republike Slovenije sta pomenili ogromen korak k ustanavljanju občin. Skladno z ustavnimi določili je bila v letih od 1993 do 1994 v Sloveniji izvedena reforma lokalne samouprave. V teh letih je bila ustanovljena večina slovenskih občin, sprva večje, kasneje pa so se na željo in pobudo prebivalstva ustanovile tudi manjše. Danes je v Sloveniji 211 občin. Občina mora biti sposobna zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev ter izpolnjevati druge naloge v skladu z zakoni. Za izvrševanje nalog potrebuje sredstva, ki jih pridobiva iz lastnih virov, dodatnih sredstev države ter ob pomanjkanju omenjenih z zadolževanjem. Občine svoje prihodke in odhodke prikazujejo v proračunu. Pri oblikovanju proračuna so občine avtonomne, vendar morajo pri tem upoštevati predpise javnih financ. Elektronske storitve pomenijo enostavnejše poročanje, povečanje učinkovitosti in odpravo napak zaradi avtomatizacije ter znižanje stroškov. Ker je računovodska dokumentacija najobsežnejši del vsakega poslovnega subjekta, je izbor prave informacijske tehnologije bistvenega pomena.
Ključne besede: občina, financiranje občin, proračun, informacijski sistem, e-poslovanje
Objavljeno: 11.04.2016; Ogledov: 382; Prenosov: 43
.pdf Celotno besedilo (3,63 MB)

9.
FINANČNA IZRAVNAVA V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA
Špela Boček, 2016, diplomsko delo

Opis: Že Ustava RS (Uradni list RS št. 33/1991 – I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 68/2006, 47/2013), ki je najvišji pravni akt slovenske zakonodaje določa, da se občina financira iz lastnih virov. Občinam, ki zaradi slabše gospodarske razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti opravljanje svojih nalog, država v skladu z zakonsko določenimi načeli in merili zagotovi dodatna sredstva. (142. člen Ustava RS) To da institutu finančne izravnave velik pomen. V diplomskem delu sem poleg določb Ustave RS zajela tudi druge zakonske akte, ki pokrivajo področje financiranja občin. Osredotočila sem se predvsem na institut finančne izravnave, postopek izračuna le te ter vse elemente, ki bistveno prispevajo k določanju finančnih izravnav od ene občine do druge. Ti elementi so: primerna poraba, povprečnina, primeren obseg sredstev ter prihodki, ki pripadajo občinam za financiranje nalog v njihovi pristojnosti. Za boljše razumevanje sem predstavila izračun finančne izravnave, ki ga je izdelalo Ministrstvo za finance za občino Slovenska Bistrica za leto 2015 po različnih časovnih obdobjih. Upam, da sem bralcem z diplomskim delom približala institut finančne izravnave in odprla nova znanja na tem področju.
Ključne besede: Financiranje slovenskih občin, finančna izravnava, primerna poraba, primeren obseg sredstev, povprečnina, dohodki občin, Slovenska Bistrica
Objavljeno: 04.07.2016; Ogledov: 712; Prenosov: 65
.pdf Celotno besedilo (538,86 KB)

10.
ANALIZA PRORAČUNA OBČINE GRAD
Lidija Krpič Časar, 2016, diplomsko delo

Opis: Občina Grad je ena izmed manjših občin na severovzhodu Slovenije. Nastala je leta 1998. Meri 37,4 km2 in zajema sedem naselij Dolnji Slaveči, Grad, Kovačevci, Kruplivnik, Motovilci, Radovci in Vidonci, v katerih živi okrog 2.200 prebivalcev. Je pretežno kmetijsko območje, brez industrije, prevladuje obrtništvo z raznimi dejavnostmi. Občina Grad se financira in izvršuje naloge iz svoje pristojnosti na podlagi sprejetega proračuna. Financira se lahko iz lastnih virov, sredstev države in iz zadolževanja. Pomemben dodaten vir pa predstavljajo sredstva iz Evropske skupnosti, pridobljena na podlagi razpisov, ki jih občina porablja za financiranje za razvoj občine pomembnih projektov. V proračunu morajo biti opredeljeni vsi prihodki in odhodki proračuna ter obseg zadolževanja. Proračun mora biti uravnotežen. V diplomskem delu je predstavljeno področje lokalne samouprave. Podrobneje so opredeljene značilnosti proračuna in njegove naloge, proračunska načela, sestava in sprejemanje proračuna ter njegovo izvajanje. V nadaljevanju so predstavljene zakonske podlage financiranja občin, viri financiranja in zadolževanje. Predstavljene so bistvene značilnosti Občine Grad. Narejena je analiza proračuna Občine Grad za obdobje desetih let, torej med leti 2006 in 2015. Iz analize je razvidno, da je Občina Grad v tem desetletnem obdobju uspešno pridobivala evropska sredstva in jih porabljala za izboljšanje kakovosti življenja v svoji občini. Delovanje občine in izvrševanje nalog je odvisno od dobrega planiranja prihodkov in odhodkov proračuna in seveda od dobrega gospodarjenja. Pomembno pa je tudi, kako uspešna je občina pri pridobivanju dodatnih sredstev države in drugih institucij ter sredstev iz proračuna Evropske unije. Občina se lahko dolgoročno razvija le s pridobivanjem dodatnih sredstev in z ugodnim zadolževanjem, saj se v današnjem času finančna sredstva povsod krčijo, obsegi nalog pa ostajajo enaki ali pa se povečujejo. Glede na trenutno stanje pa bo Občina Grad kot tudi druge občine vse težje zadovoljevala potrebe svojih prebivalcev.
Ključne besede: občina, lokalna samouprava, proračun, prihodki, odhodki, financiranje občin, zadolževanje
Objavljeno: 16.08.2016; Ogledov: 409; Prenosov: 59
.pdf Celotno besedilo (595,14 KB)

Iskanje izvedeno v 0.12 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici