| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 17
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
PRAVNI VIRI ZA VZPOSTAVITEV IN DELOVANJE FUNKCIJE SKLADNOSTI IN ETIČNOSTI POSLOVANJA V GOSPODARSKI DRUŽBI
Urška Zupančič, 2016, magistrsko delo/naloga

Opis: Naloga se nanaša na eno izmed temeljnih vprašanj pri vzpostavitvi in delovanju funkcije skladnosti in etičnosti poslovanja, kot novi funkciji upravljanja oziroma funkciji sistema notranjih kontrol v gospodarski družbi, in sicer opredelitvi ustreznih virov, ki so podlaga za njeno vzpostavitev in delovanje. Z zadnjimi spremembami zakonodaje s področja zavarovalništva, bančništva in trga vrednostnih papirjev so bile v slovenski pravni red prenesene določbe zakonodaje EU, ki družbam iz omenjenih panog nalagajo dolžnost vzpostavitve funkcije skladnosti poslovanja oziroma organiziranje službe za skladnost in etičnost poslovanja. Iz analize zadevne zakonodaje izhaja, da le ta ne opredeljujejo vseh elementov, ki naj bi skladno z domačimi in tujimi avtonomnimi viri, dobro prakso ter teorijo predstavljali ključne elemente sistema skladnosti in etičnosti poslovanja. Zakonodajalec za gospodarske družbe iz drugih panog izrecno ne zahteva vzpostavitve funkcije skladnosti in etičnosti poslovanja, je pa na podlagi določb Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, posredno v okviru zahteve, da družba izvaja ukrepe upravljanja s tveganji, možno posredno izpeljati dolžnost vzpostavitev funkcije skladnosti poslovanja. Zagotavljanje oziroma nadzor nad zakonitostjo poslovanja v ožjem smislu skladnosti poslovanja, pa je naloga članov organov vodenja oziroma nadzora, ki izhaja iz splošne dolžnosti delovanja organov s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika. Pri konkretni opredelitvi katere vire mora posamezna družba uporabiti kot pravni okvir za vzpostavitev in delovanje funkcije skladnosti in etičnosti poslovanja, se skladno s teorijo uporabi različne dejavnike kot so velikost družbe, panogo v kateri deluje družba, pravnoorganizacijska oblika, stopnjo internacionalizacije ter pomembnejša tveganja, ki jim je izpostavljena. Enoznačnega odgovora za vse družbe namreč ni, saj ne obstojijo univerzalni pravni viri, z upoštevanjem katerih bi bile izpolnjene dolžnosti družbe oziroma članov organov vodenja in nadzora, glede vzpostavitev in delovanja učinkovitega sistema skladnosti poslovanja. Regulatorni okvir in vire za funkcijo skladnosti in etičnosti poslovanja se lahko razvrsti v dve kategorij, in sicer na zakonske obveze, kršitev katerih se sankcionira s strani sodnih in nadzornih organov ter prostovoljne zaveze, ki povečujejo ugled družbe ter znižujejo tveganje za neskladnost. Najbolj splošni so različni nacionalni in mednarodni standardi s področja skladnosti in etičnosti poslovanja, kot je to mednarodni standard ISO Compliance management systems – Guidelines (19600:2014) ter avtonomni viri kot so Slovenske smernice korporativne integritete. Sklepno je opredeljenih sedem glavnih elementov učinkovitega sistema skladnosti poslovanja, ki po mnenju avtorice, ne glede na sektor gospodarske družbe štejejo za temeljne. Opredeljeni so s pomočjo obravnavnih zakonskih virov s finančnega področja, mednarodnih standardov s področja skladnosti in etičnosti poslovanja, slovenskih in tujih avtonomnih virov s področja skladnosti in etičnosti poslovanja ter korporativnega upravljanja. V povezavi z viri je obravnavno še vprašanje pomena učinkovitega sistema skladnosti in etičnosti poslovanja z vidika odškodninske in kazenske odgovornosti gospodarske družbe oziroma članov organov vodenja in nadzora, v zvezi s čimer je izrecno izpostavljen standard potrebne skrbnosti članov organov vodenja in nadzora glede dolžnosti, ki jih le ti imajo v povezavi z vzpostavitvijo in delovanjem funkcije skladnosti poslovanja in tako lahko predstavlja tudi razlog za razbremenitev njihove odgovornosti. V povezavi z razbremenitvijo odškodninske odgovornosti članov organov vodenja oziroma nadzora je analizirana tudi možnost uporabe pravila podjetniške presoje, in sicer presoja odločitve organa vodenja oziroma nadzora glede načina vzpostavitvi funkcije oziroma sistema skladnosti in obsega njenih nalog.
Ključne besede: skladnost in etičnost poslovanja, pravni viri, sistem notranjih kontrol, trden in zanesljiv sistem upravljanja, kodeks ravnanja, etični kodeks
Objavljeno: 16.02.2017; Ogledov: 2078; Prenosov: 193
.pdf Celotno besedilo (2,34 MB)

2.
USPEŠNOST MOTIVACIJSKE SKUPINE PRI SPREJEMU NA ENOTO ZA BOLEZNI ODVISNOSTI IN PSIHOTERAPIJO
Silvana Rafolt, 2016, magistrsko delo

Opis: Uvod: Namen magistrske naloge je predstaviti SOA kot bolezenski proces, katerega obravnava se je tekom zgodovino spreminjala, od moralističnega pristopa do danes na dognanjih nevrobiologije temelječe obravnave. Pomemben del obravnave je motivacija odvisnega in njegovih svojcev, da se vključijo v proces zdravljenja. V obravnavi odvisnih je pomemben kakovosten terapevtski odnos, kar pomeni sodelovanje in sprejemanje tudi ambivalentnosti na katero poskušamo vplivati s pomočjo motivacijskih postopkov. Metodologija: Za teoretična izhodišča magistrskega dela smo uporabili deskriptivno metodo dela zbiranja podatkov in analize pridobljenih podatkov s pregledom znanstvene in strokovne, tuje in domače literature, ki obravnava problematiko zdravljenja odvisnosti, motivacije in komunikacije ter etičnih načel. Za iskanje smo uporabili različne sisteme in podatkovne baze kot so COBISS, PubMed/Medline, Webofscience, DKUM, ProQuest, EBSCO, ScienceDirect in Cinahl. Za empirični del smo uporabili deskriptivno epidemiološko metodo. Pridobljene podatke smo statistično analizirali in prikazali v obliki frekvenčnih tabel in grafov s pomočjo programa Microsoft Excel. Rezultati: Raziskava zajema predstavitev in analizo rezultatov obravnavanih pacientov s SOA v letih 2009, 2011 in 2013 s poudarkom na motivacijski skupini. Ugotavljamo porast števila obravnavanih z dvojnimi diagnozami (komorbidnost). Sklep: Obravnava pacientov s SOA v motivacijski skupini je namenjena boljši pripravljenosti in hitrejši ter bolj učinkoviti obravnavi. Zvišanje števila pacientov, ki vstopajo v proces zdravljenja s pridruženo duševno motnjo ali večjo stopnjo somatske prizadetosti zahteva več pozornosti pri iskanju posamezniku najbolj ustreznega pristopa, pri katerem ima motivacija za spremembo pomembno vlogo.
Ključne besede: SOA, zdravljenje, etičnost, komunikacija, motivacija, motivacijske teorije
Objavljeno: 04.01.2017; Ogledov: 1090; Prenosov: 111
.pdf Celotno besedilo (576,79 KB)

3.
VPLIV REVIZORJEVE NEODVISNOSTI IN NEPRISTRANSKOSTI NA NJIHOVO ZAZNAVO KREATIVNEGA RAČUNOVODSTVA
Silvija Roškar, 2016, magistrsko delo

Opis: Danes je kreativno računovodstvo v svetu zelo razširjeno, delimo pa ga lahko na pozitivno in negativno kreativno računovodstvo. Slednje lahko poimenujemo kot manipulativno računovodstvo. Obstaja veliko definicij pojma kreativno računovodstvo, vendar so si med seboj v osnovi dokaj enotne. Velikokrat kreativno računovodstvo enačijo z manipulativnim računovodstvom, saj je meja med njima zelo tanka. Obstaja pa več metod in tehnik kreativnega računovodstva. Mnoga podjetja se kreativnega računovodstva poslužujejo zaradi prikaza lepše slike poslovanja podjetja v javnosti, za svoje vlagatelje, dobavitelje in potencialne poslovne partnerje. Vendar dokler je še njegova fleksibilnost uporabe znotraj regulatornih okvirov, ne moremo govoriti o zavajajočem (prevarantskem) računovodskem poročanju oz. manipulativnem računovodstvu. Glavno vlogo pri odkrivanju in preprečevanju kreativnega računovodstva imajo revizorji, zato smo se v naši raziskavi opredelili na področje etičnosti le-teh pri odkrivanju in preprečevanju kreativnega računovodstva. Natančneje, želeli smo ugotoviti kako najpomembnejši načeli neodvisnost in nepristranskost revizorja pri opravljanju revizije, ki ju velevata Kodeks poklicne etike zunanjih revizorjev in Mednarodni računovodski standardi, vplivata na njegovo sposobnost odkritja in preprečevanja kreativnega računovodstva v praksi. Lastno raziskavo smo povzeli po predhodni raziskavi od Al Momanija in Obeidata (2013). S pomočjo anketnega vprašalnika smo pridobili 30 popolnih odgovorov anketiranih zunanjih revizorjev, ki smo jih analizirali s statistično metodo enostavne linearne regresije. Rezultati so nam pokazali, da načeli neodvisnost in nepristranskost revizorja pomembno vplivata na njegovo sposobnost zaznave kreativnega računovodstva. Torej bolj kot so revizorji neodvisni in nepristranski, bolj so sposobni odkriti in preprečiti kreativno računovodstvo. Pridobili smo tudi okvirno sliko, da so anketirani zunanji revizorji pri opravljanju revizijske dejavnosti neodvisni in nepristranski, kar lahko sklepamo, da slovenski revizorji delujejo v skladu z zakonodajo, Kodeksom poklicne etike zunanjih revizorjev ter standardi. Iz dodatnih dveh vprašanj smo dobili rezultate, da so anketirani revizorji v svoji praksi do 30 % odkrili kreativno računovodstvo ter v manj kot 10 % zavajajoče (prevarantsko) računovodsko poročanje.
Ključne besede: kreativno računovodstvo, manipulativno računovodstvo, etičnost revizorjev, neodvisnost, nepristranskost, mednarodni standardi revidiranja
Objavljeno: 18.11.2016; Ogledov: 897; Prenosov: 147
.pdf Celotno besedilo (596,03 KB)

4.
PRIMERJAVA ETIKE LASTNE KNJIGOVODJE Z ETIKO ZUNANJEGA KNJIGOVODJE V MALI DRUŽBI S PRIDOBITNO DEJAVNOSTJO
Katja Kauzar, 2016, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo obravnava ravni etičnosti knjigovodij in računovodij, s poudarkom na primerjavi ravni etičnosti lastnih knjigovodij, ki opravljajo knjigovodska dela v svojem podjetju, ter zunanjih knjigovodij. Poklic knjigovodje zahteva visoko mero etičnosti in temelji na zaupanju, saj stranka knjigovodji posreduje zelo občutljive podatke o svojem podjetju. Knjigovodje se morajo zato držati visokih etičnih standardov, saj je od tega odvisno tudi poslovanje njihovih strank. V diplomskem delu smo primerjali ravni etičnosti lastne in zunanje knjigovodje v podjetju Academus d.o.o., kjer knjigovodenje poteka v okviru podjetja, vendar pod nadzorom zunanje knjigovodje. V okviru dela smo postavili hipotezo in podhipotezo, in sicer, da bo med ravnjo etike lastne knjigovodje in ravnjo etike zunanje knjigovodje prišlo do razhajanja v etičnosti glede na zastavljene dejavnike, vendar to razhajanje ne bo veliko, ter da bo raven etike lastnega knjigovodje večja, saj nima toliko izkušenj in strokovnega znanja kot zunanji knjigovodja. Raziskavo smo opravili s pomočjo vprašalnika in pogovorov, pri čemer smo ravni etičnosti merili glede na lestvico etičnosti vodstva, prototipičnost in vedenje na organizacijski ravni. Pri raziskavi smo se oprli na osnovnih pet načel, ki jih mora vsak računovodja in knjigovodja upoštevati, in sicer neoporečnost, nepristranskost, strokovno usposobljenost in potrebno skrbnost, zaupnost ter poklicu primerno obnašanje. Rezultati so pokazali, da je bila glavna hipoteza potrjena, saj je prišlo do razhajanj med etičnostjo enega in drugega opazovanega subjekta, vendar je bilo to razhajanje minimalno. V nasprotju s hipotezo pa je bila podhipoteza ovržena, saj se je izkazalo, da je imel zunanji knjigovodja zaradi svojega strokovna znanja in izkušenj višjo raven etičnosti kot lastni knjigovodja. Kljub temu smo pri obeh knjigovodjih zaznali visoko raven etičnosti, kar dokazuje, da se ljudje, ki se odločijo za ta poklic, zavedajo tega, da je visok nivo etičnosti zelo pomemben za kakovostno delo.
Ključne besede: knjigovodja, etika, etičnost
Objavljeno: 18.08.2016; Ogledov: 756; Prenosov: 36
.pdf Celotno besedilo (327,24 KB)

5.
IZBOLJŠANJE ETIKE DELA MANAGERJEV V PODJETJU
Boris Mujović, 2016, diplomsko delo

Opis: V sodobnem okolju so podjetja soočena z zahtevo okolja, da svoje poslovanje temeljijo na etičnih načelih delovanja. Kadar je ravnanja v podjetju ustrzeno etično se podjetje lažje vsestransko razvija na vseh ravneh. To se kaže tako tako v odnosu do okolja – npr. v sodelovanju s poslovnimi partnerji in bankami, kakor tudi v odnosu do notranjega okolju – npr. v odnosih med zaposlenimi in zadovoljstvu posameznikov na delovnem mestu. V prvem delu diplomskega dela smo preučili teoretična izhodišča za obravnavo etike ter njen vpliv na poslovanju. Ustrezno etično delovanje podjetja podpira celoviti razvoj organizacije – tj. z ekonomskega, socialnega ter okoljskega vidika. Za potrebne naše raziskave smo preučili normativna izhodišča za etično delovanje podjetja in se pri tem usmerili na obravnavo etičnih kodeksov. Za našo obravnavo smo izbrali primer etičnega kodeksa Združenje Manager, ki ga lahko podjetja uporabijo pri svojem delu. V drugem delu diplomskega dela smo preučili poslovno etiko na primeru dveh podjetij in sicer Mercatorja in Krke. Izbrani podjetji imata dolgo tradicijo na slovenskem trgu, ki s svojim delovanjem dajeta zgled ostalim udeležencem na trgu. Na osnovi obravnave stanja etike v preučevanih podjetjih smo oblikovali tudi predloge za izboljšanje etičnega delovanja slovenskih podjetij. Izboljšanje etičnosti poslovanja podjetij v največji meri podpirata izobraževanje zaposlenih in njihovo usposabljanje.
Ključne besede: etika poslovnja, poslovna etika, etika managementa, etičnost, vodenje, organizacija
Objavljeno: 23.06.2016; Ogledov: 739; Prenosov: 161
.pdf Celotno besedilo (875,69 KB)

6.
ETIČNOST OGLAŠEVANJA V ŽENSKIH REVIJAH
Tadeja Horvat, 2015, magistrsko delo

Opis: Z razvojem slovenskega ženskega revijalnega tiska se je pojavila velika konkurenca, ki ima velik vpliv na samo prodajo in oglaševanje v reviji. Danes med revijami poteka »boj« za pridobitev oglaševalcev. Več oglaševalcev v reviji pomeni višji dobiček in obstoj na trgu. Menimo, da se je prav zaradi močne konkurence spremenila etičnost oglaševanja. Uredniška in tržna ekipa si prizadevata pridobiti čim več oglaševalcev in dvomimo, da se ob tem sprašujejo ali so vsi objavljeni oglasi etični. Prav tako pa sami nekatere oglase »skrijejo« v uredniške članke. Namen magistrske naloge je bil raziskati področje etičnosti oglaševanja v ženskih revijah, kar smo naredili na podlagi anketnega vprašalnika in z analizo na podlagi Slovenskega oglaševalskega kodeksa. Naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo predstavili osnovne pojme, kot so etika, morala, oglaševanje, zakonske osnove za oglaševanje in podobno. V aplikativnem delu smo preučili etičnost oglaševanja v reviji Ženski svet in L&Z na dva načina. Kot prvo smo analizirali celotno vsebino obeh revij, glede na Slovenski oglaševalski kodeks. V drugem delu raziskave pa smo s pomočjo anketnega vprašalnika preverili percepcijo ljudi o etičnosti oglasov. Raziskava na podlagi Slovenskega etičnega kodeksa je pokazala, da oglaševanje v obeh obravnavanih revijah ni v skladu s Slovenskim oglaševalskim kodeksom. Ugotovili smo, da je tako pri reviji L&Z kot pri reviji Ženski svet, glavni problem etičnosti prav pojav hibridnih sporočil (oziroma kršitev 6. člena kodeksa, ki se navezuje na prepoznavanje oglasnih vsebin). Na podlagi anketnega vprašalnika smo ugotovili, da ljudje niso prepoznali veliko etično spornih prispevkov. Tisti anketiranci, ki pa so jih, so kot glavni razlog za etično spornost pri obeh revijah navedli prikrito oglaševanje. Ugotovili smo, da je dojemanje etičnosti oglaševanja v reviji L&Z in Ženski svet na podlagi slovenskega oglaševalskega kodeksa in anketnega vprašalnika različno. Anketiranci so oglaševanje v obeh revijah dojeli kot manj etično sporno kot je pokazala naša analiza na podlagi Slovenskega oglaševalskega kodeksa. Skupna ugotovitev obeh raziskav etičnosti oglaševanja pa je pojav prikritega oglaševanja.
Ključne besede: etika, oglaševanje, etičnost oglaševanja, ženske revije, etični kodeks, Slovenski oglaševalski kodeks
Objavljeno: 28.10.2015; Ogledov: 1092; Prenosov: 119
.pdf Celotno besedilo (4,42 MB)

7.
ETIKA V POSLOVNIH POGAJANJIH
Sanja Popič, 2015, diplomsko delo

Opis: Poslovna etika je pomembna v vseh današnjih organizacijah, saj današnja podjetja zajemajo vedno višje etične standarde, saj so izkušnje pokazale, da vedno več podjetji zaide v težave ali celo propad. Tako poslovno etiko zelo težko definiramo, se pa nanaša na delovanje in poslovanje v organizaciji. Besedo etika bi lahko opredelili tudi kot skupek pravil, ki jih bi naj pogajalci na pogajanjih upoštevali. Kar je etično lahko zlahka postane neetično, saj je med njima zelo tanka meja, ki se jo zlahka da prečkati. Tako, nas tudi kot etika spremljajo povsod v življenju pogajanja. Pogajamo se na ulici, z partnerji kot tudi na delovnem mestu in seveda tudi pri sklepanju poslov z drugimi organizacijami. Pogajanja so večinoma reševanje konfliktov med dvema ali več strankami. Poslovna pogajanja imajo seveda svoja pravila in postopke, ki bi se jih naj pogajalci zavedali in jih upoštevali, torej bili etični. Vendar se to velikokrat ne izide tako, saj imajo vsi pogajalci svoje interese na pogajanjih, ki jih želijo doseči če se le da. Pogajalci morajo tako na pogajanjih znati poslušati sogovornika, ne smejo biti vzkipljivi ter morejo znati tudi popuščati. V današnjem času lahko spremljamo res veliko pogajanj in tako lahko opazimo tudi, da so izidi teh pogajanj zelo različni. Tudi postopki pogajanj se zelo razlikujejo, odvisno je seveda od tega kaj želijo pogajalci na pogajanjih doseči in za kaj se pogajajo. Ker je Slovenija še vedno v krizi, vidimo trenutno največ pogajanj glede denarne pomoči od druge države, ali jo bomo sprejeli ali je Slovenija dovolj močna, da sama pride iz krize. Menim, da če bi sprejeli pomoč, bi se naše gospodarstvo lahko dvignilo, saj trenutno smo v gospodarstvu ena izmed najslabših držav v Evropi. Dajmo času čas pravijo.
Ključne besede: Etika, pogajanja, pogajalski proces, etičnost procesa pogajanj, strategije pogajanj.
Objavljeno: 04.08.2015; Ogledov: 1002; Prenosov: 82
.pdf Celotno besedilo (403,72 KB)

8.
(Ne)etičnost obveščevalnih dejavnosti : diplomsko delo univerzitetnega študija
Nejc Poljanšek, 2014, diplomsko delo

Opis: Pomembno je, da so na položaju znotraj obveščevalnih služb ljudje, katerih namen se je boriti proti globalnim kaznivim dejanjem, terorizmu, kibernetskemu kriminalu ipd.. Ne pa nadzirati večji, če ne celo celoten spekter prebivalstva, da ne prihaja do etičnih dilem pri ljudeh na položajih. In da svojo moč, ki jim je podana izkoristijo za javno dobro, ne pa za svoje osebne predispozicije. Pomembno je, da sprejmejo odgovornost svoje službe in da si je ne prisvajajo samo zaradi moči, ki jim jo dajo podobne službe. Vse je odvisno od etičnega razmišljanja in delovanja ljudi na pomembnih položajih, ki dejansko skrbijo za varnost države pred nevarnostmi znotraj nje, kot tudi nevarnostmi zunaj nje. Tukaj naj omenim, da informacije o tem kaj dela povprečen državljan preko spleta nima nobene vrednosti, zato se v takih primerih ne bi smelo nadzirati njegovih dejanj. Nadzirajo naj se dejanja osumljencev kaznivih dejanj in ne drugih. Del diplomske naloge je ravno raziskovanje problematike omenjene v zgornjem delu besedila. Praktičen pristop vidimo skozi analizo virov raziskovanja varnosti in zasebnosti, ter analiziranja primera iz prakse, ki ga poznamo pod imenom Balkanski bojevnik. Da lahko govorimo o zakonski podlagi, moramo omeniti, da je del zaključnega dela tudi potrditev ureditve znotraj naše države, in sicer da pravna država obstaja, in s tem zapisani zakoni, ki omejujejo in predpisujejo delovanje obveščevalnih služb. Ob preučevanju tematike etičnosti in neetičnosti se dotaknemo tudi pojma pravičnosti in morale. Za na konec pa so pripomogli k zaključku diplomskega dela poleg analiziranja virov, tudi odgovori študentov Pravne fakultete in intervjuji opravljeni z osebami iz področja delovanja obveščevalnih služb. Kompilacija omenjenih metod, nam je podala marsikatere odgovore na vprašanja, na katera prej nismo znali odgovoriti.
Ključne besede: obveščevalna dejavnost, obveščevalne službe, tajnost, etičnost, neetičnost, zasebnost, diplomske naloge
Objavljeno: 22.10.2014; Ogledov: 876; Prenosov: 92
.pdf Celotno besedilo (792,21 KB)

9.
RAZNOLIKOSTI, SKLADNOSTI IN SINERGIJA NOTRANJEREVIZIJSKE DEJAVNOSTI IN DEJAVNOSTI FORENZIČNEGA RAČUNOVODSTVA
Barbara Javornik, 2014, magistrsko delo

Opis: Namen magistrske naloge je preučiti skladnosti, raznolikosti ter sinergijo notranjerevizijske dejavnosti in dejavnosti forenzičnega računovodstva. Notranjerevizijska dejavnost je v Sloveniji že v zreli fazi, medtem ko je dejavnost forenzičnega računovodstva nova dejavnost, torej je v fazi razvoja. Tema, primerjava skladnosti, raznolikosti in sinergija notranjerevizijske dejavnosti ter dejavnosti forenzičnega računovodstva, ki je predmet te naloge, je v dosegljivi literaturi manj obravnavana. V prvem delu naloge preučujemo teoretične izsledke o izbranih dejavnostih ter prispevamo teoretični pogled na gospodarski kriminal. V drugem delu magistrske naloge obravnavamo analizo anketnega vprašalnika, ki je bil namenjen nosilcem notranjerevizijske dejavnosti in dejavnosti forenzičnega računovodstva. V teoretičnem delu smo opredelili notranjerevizijsko dejavnost, dejavnost forenzičnega računovodstva ter bistvene značilnosti gospodarskega kriminala. Poslužili smo se domače in tuje literature, tuje predvsem pri dejavnosti forenzičnega računovodstva, ki v Sloveniji še ni razvita tako, kot drugje. Opredelili smo naloge dejavnosti, odgovornosti, značilnosti, nosilce dejavnosti ter uporabnike njihovih storitev. Nadalje smo pomembne podatke obeh dejavnosti primerjali ter podali analizo in sintezo o skladnosti, raznolikosti in sinergiji med dejavnostjo forenzičnega računovodstva in notranjerevizijsko dejavnostjo. V drugem delu magistrske naloge smo preverili mnenje anketiranih notranjih revizorjev ter forenzičnih računovodij. Sestavili smo kratek anketni vprašalnik ter ga razposlali notranjih revizorjem, njihove elektronske naslove smo pridobili iz spletnih strani Slovenskega inštituta za revizijo. Anketiranci iz področja dejavnosti forenzičnega računovodstva so predvsem zaposlenci na Ministrstvu za notranje zadeve, kjer v okviru Policije deluje oddelek Sektor za gospodarsko kriminaliteto, ki se ukvarja s preiskovanjem težjih oblik gospodarskega kriminala, s korupcijo, s poslovnim in javnim sektorjem ter s finančno kriminaliteto in pranjem denarja. Podatki pridobljeni s pomočjo ankete so nam služili za preverjanje štirih hipotez, ki smo si jih zastavili na začetku magistrske naloge. Postavljene hipoteze smo preverjali s pomočjo podatkov o frekvenčni porazdelitvi odgovorov ter s pomočjo t-testa. Analizi sta bili opravljeni v programu Excel, ki z dodatkom Data Analysis omogoča analiziranje statističnih podatkov ter v SPSS-u. V magistrski nalogi smo si zadali štiri hipoteze. H1: Dejavnost forenzičnega računovodstva in notranjerevizijska dejavnost sta dve različni dejavnosti. Hipotezo H1 smo preverili s frekvenčno porazdelitvijo in t-testom ključnih delovnih ciljev ter s t-testom pogostosti opravljanja preiskav in koristi delovanja dejavnosti. Hipotezo H1 nismo potrdili, saj se v praksi še ne kažejo jasne opredelitve ključnih ciljev in koristi ene in druge dejavnosti. H2: Vzpostavljen in delujoč sistem notranjih kontrol za preprečevanje in odkrivanje prevar je ključni element identifikacije gospodarskega kaznivega dejanja. Hipotezo H2 smo testirali s frekvenčno porazdelitvijo ter jo tudi potrdili. H3: Notranjerevizijska dejavnost in dejavnost forenzičnega računovodstva imata ob medsebojnem sodelovanju pomembne pozitivne sinergijske učinke na uspešnost poslovanja podjetij. Hipotezo H3 smo testirali s t-testom ter jo tudi sprejeli, saj je aritmetična sredina vseh odgovorov anketiranih oseb jasno pokazala pozitivne sinergijske učinke delovanja na uspešnost poslovanja podjetja. H4: Notranjerevizijska dejavnost in dejavnost forenzičnega računovodstva imata ob medsebojnem sodelovanju pomembne pozitivne sinergijske učinke na učinkovito obravnavo gospodarskih kaznivih dejanj. Hipotezo H4 smo testirali s t-testom, dobljene rezultate pa so potrdili tudi izračuni aritmetičnih sredin odgovorov anketiranih oseb. Izbrana tema je sicer odziv na aktualno dogajanje, saj dejavnost forenzičnega računovodstva v Sloveniji dobiva vedno večji pomen. Znanje forenzi
Ključne besede: Forenzično računovodstvo, notranja revizija, prevara, korupcija, gospodarski kriminal, notranji revizor, forenzični računovodja, obvladovanje tveganj, ocena tveganj, sistem notranjih kontrol, tveganje, notranji nadzor, notranje kontrole, preprečevanje prevar, odkrivanje prevar, kaznivo dejanje, etičnost, morala, dejavnost, dejavnost forenzičnega računovodstva, notranjerevizijska dejavnost.
Objavljeno: 10.03.2014; Ogledov: 2064; Prenosov: 419
.pdf Celotno besedilo (1,67 MB)

10.
ANALIZA ETIČNEGA RAVNANJA Z VIDIKA SLOVENSKEGA ETIČNEGA RAČUNOVODSKEGA KODEKSA IN ŠTIRIH ETIČNIH TEORIJ
Aleksandra Bavdaž, 2013, diplomsko delo

Opis: Dandanes je v svetu mnogo poznanih primerov podjetij, ki so delovala na podlagi laži, goljufij in prevar. Pri podjetjih, kot je Enron, ki ga v delu diplomskega seminarja obravnavam, se je dogajalo prav to. Že od ustanovitve, daljnega leta 1985, ko sta se združili dve energetski podjetji in je nastalo eno veliko podjetje, s Kenom Layem na čelu, so se v podjetju Enron dogajali sumljivi posli. V svojem šestnajst-letnem delovanju so se sicer pojavljali le sumi o tem, da se morda v podjetju ne dogaja vse po pravilih. Pa še ti sumi so bili pravzaprav sumi tistih zaposlenih računovodskih strokovnjakov, ki niso bili vpleteni v prevare. Podjetje je vse od svoje ustanovitve hitro raslo in se uspešno razvijalo. Vodilni v Enronu, z Layem kot zvršnim direktorjem, so prodirali na mednarodne energetske trge in kupovali ter prevzemali mnoga podjetja. Dokaj hitro po ustanovitvi se je podjetje Enron začelo ukvarjati z elektriko in njeno prodajo, kmalu pa ustvarilo tudi EnronOnline, ki je pripomogel k pridobitvi novih strank. Ker so podatki v računovodskih izkazih kazali samo dobro in pozitivno, je tudi vrednost delnic iz dneva v dan rasla. Najvišja vrednost, ki jo je Enronova delnica dosegla je bila kar 80$ na delnico. Investiorji so se kar grebli, v podjetje pa vlagali svoj življenjske prihranke. V letu 2001 pa so se počasi začele kazati težave. Že, ko je podjetje Enron izvedlo svojo veliko oglaševalsko kampanijo, so se začeli pojavljati sumi in vprašanja, ali je Enron res tako uspešen, kot se kaže. S kupci elektrike, ki jih je Enron namreč uspel pridobiti, podjetju ni uspelo pokriti niti celotne vrednosti kampanije. Nadalje se je začelo sumiti o verodostojnosti in resnčnosti podatkov in vrednosti, ki so se pojavljale v računovodskih izkazih. Zunanji preiskovalci so začeli podrobneje preiskovati računovodske izkaze, poročila in dokumente ter zelo hitro odkrili, da je šlo v podjetju z dolgletne prevare. Pri prevarah je sodelovalo tudi zunanje računovodsko podjetje Arthur Andersen, z Duncanom, ki je bil zadolžen za posle s podjetem Enron. Podjetju Enron je bilo odkritih ogromno odstopanj od dejanskih vrednosti v računovodskih izkazih. Vrednost delnice pa je po dejanskih podatkih, v nanovo sestavljenih izkazih, padla na 0,28$. V sodni obravnavi so bili obtoženi vsi sodelujoči, z Layem na čelu, prav tako pa tudi Duncan, ki je bil poleg vsega ostalega še uničevanja velikih količin dokumentov in datotek (po naročilu Laya), ki bi lahko bile koriste pri preiskavi in sodni obravnavi. Enron je še pred sodno obravnavo leta 2002 bankrotiral, vsi zaposleni so ostali na cesti, vsi investitorji pa so nenadoma ostali brez vsega. Na podlagi dogajanja v podjetju Enron, sem naredila analizo pomembnejših dejanj in odločitev, ki so bile sprejete bodisi v podjetju Enron ali v podjetju Arthur Andersen. Analiza temelji na štirih etičnih teorijah in na slovenskem Kodeksu etike za računovodske strokovnjake. Teorije na podlagi katerih sem opravila analizo (tudi s pomočjo modela za vpeljavo teorij), so teorija koristi, teoija dolžnosti, teorija posledic in teorija vrednot. Odločitve in dejanja sem proučila še z vidka Kodeksa etike računovodskih strokovjakov in z njegovo pomočjo utemeljila njihovo neetičnost. Analiza odločitev z vidika štirih etičnih teorij in z vidika Kodksa etike računovodskih stokovnjakov, je moja predvidevanja o neetičnosti ravnanj, samo potrdila in teoretično podkrepila.
Ključne besede: Enron, prevare, goljufija, računovodski strokovnjak, Kodeks, etika, morala, neetičnost ravnanja, etičnost ravnanja, etična teorija.
Objavljeno: 25.10.2013; Ogledov: 1110; Prenosov: 94
.pdf Celotno besedilo (389,33 KB)

Iskanje izvedeno v 0.35 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici