| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 7 / 7
Na začetekNa prejšnjo stran1Na naslednjo stranNa konec
1.
Zbirka madžarsko-slovenskih, slovensko-madžarskih tehničnih izrazov - priročnik za učence dvojezičnih osnovnih šol
Dario Gönc, 2016, diplomsko delo

Opis: Namen diplomske naloge je izdelati priročnik, ki bi ga učenci dvojezičnih osnovnih šol, pa tudi drugi, uporabljali pri prevajanju tehniških izrazov bodisi iz madžarščine v slovenščino ali obratno. S pomočjo ankete se je med učenci dvojezičnih osnovnih šol izvedlo poizvedovanje o dejanskem poznavanju strokovnih tehničnih izrazov v obeh jezikih. Izvedla se je še podrobna analiza poučevanja tehnike v Sloveniji in na Madžarskem ter analiza dvojezičnega poučevanja. Na podlagi teh analiz in vprašalnika lahko izdelamo zbirko izrazov, ki bo praktična in primerna za učence dvojezičnih osnovnih šol.
Ključne besede: tehnični izrazi, dvojezičnost, dvojezični pouk, učni načrt, zbirka izrazov
Objavljeno: 31.08.2016; Ogledov: 768; Prenosov: 70
.pdf Celotno besedilo (1,98 MB)

2.
Pogostost uporabe iz državnega jezika izvirajočih izposojenk v krogu učencev lendavske dvojezične osnovne šole
Kristina Kepe, 2016, magistrsko delo

Opis: Tema magistrske naloge je pogostost uporabe slovenskih izposojenk v besedišču osnovnošolcev Dvojezične osnovne šole 1 Lendava (DOŠ 1 Lendava). Razlogi za izbor teme so v prvi vrsti osebni, saj je Lendava moj rojstni kraj, pomursko narečje pa moj prvi jezik, zato so slovenske izposojenke nepogrešljiv del mojega besedišča. V magistrski nalogi je, po pregledu strokovne literature s tega področja, predstavljen status in položaj pomurskega madžarskega jezika ter položaj madžarske manjšine. Predstavljeni so tudi prevladujoči jezikovni trendi in ena izmed najbolj izstopajočih značilnosti prebivalcev Pomurja, to je dvojezičnost. Po predstavitvi statusa in položaja madžarskega jezika v Pomurju, smo prešli na analizo in predstavitev rezultatov raziskave. Na začetku empiričnega dela je na kratko predstavljen jezik mladih, nato pa še dvojezično šolstvo in pouk. Pred predstavitvijo rezultatov je na kratko predstavljena tudi DOŠ 1 Lendava, kjer je potekala raziskava. Osrednji del magistrske naloge predstavlja empirični del. Cilj empiričnega dela je, da ugotovimo pogostost uporabe slovenskih izposojenk v besedišču osnovnošolcev DOŠ 1 Lendava. S pomočjo vprašalnika, ki vsebuje 26 povedi (z eno ali več slovenskimi izposojenkami), smo ugotavljali stopnjo integriranosti slovenskih izposojenk v madžarskem jeziku z vidika starostne skupine in jezikovne ravni (madžarščina kot materinščina in madžarščina kot drugi jezik). Podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, smo predstavili v tabelah in diagramih, ki smo jih tudi podrobno interpretirali. Ker pa je prihodnost pomurskega madžarskega jezika odvisna od več dejavnikov, smo v zaključnem poglavju »Összegzés, tanulságok« s pregledom strokovne literature iz tega področja opredelili kaj je potrebno oz. kaj lahko naredimo, da se pomurski madžarski jezik in kultura ohranita.
Ključne besede: Pomurje, Dvojezična osnovna šola 1 Lendava, pomurski madžarski jezik, dvojezičnost, kontaktnost, narečnost, dvojezični pouk, anketa, izposojenke
Objavljeno: 23.08.2016; Ogledov: 942; Prenosov: 90
.pdf Celotno besedilo (9,22 MB)

3.
Didaktične posebnosti pouka družboslovnih predmetov na Dvojezični srednji šoli Lendava
Maja Imre, 2016, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo Didaktične posebnosti pouka družboslovnih predmetov na Dvojezični srednji šoli Lendava je sestavljeno iz dveh delov. V prvem, teoretičnem delu smo podrobneje preučili pojav dvojezičnega pouka, predstavili različne poglede (sociološke, psihološke, didaktične) na ta pojav, ki je tesno povezan z multikulturnostjo, s katero se srečujemo na dvojezičnem območju v Prekmurju. V empiričnem delu pa smo preučevali didaktične posebnosti pouka (dvojezični učbeniki, komunikacija učitelja, preizkusi znanja, učne oblike dela učitelja, dvojezični zapisi, dodatne učne vsebine pri geografiji in zgodovini). Glede na raziskovalna vprašanja lahko potrdimo, da imajo dijaki Dvojezične srednje šole Lendava pozitiven odnos do dvojezičnega izobraževanja in da dvojezičen pouk ne predstavlja nobenih ovir v programih. Večina anketirancev nima negativnega stališča do uporabe dveh jezikov pri pouku, trdi pa, da ni ustrezno poskrbljeno za izvedbo teh dveh jezikov, saj večina učbenikov še vedno ni zapisana dvojezično. Večino zastavljenih hipotez smo delno oziroma v celoti potrdili, saj so nekatere didaktične značilnosti bolj izstopale pri dvojezičnem pouku, ki pa se bistveno ne razlikuje od pouka na enojezični šoli.
Ključne besede: dvojezičnost, narodnost, dvojezični pouk, multikulturnost
Objavljeno: 31.05.2016; Ogledov: 832; Prenosov: 71
.pdf Celotno besedilo (847,22 KB)

4.
RAZVIJANJE FONOLOŠKEGA ZAVEDANJA IN PREPOZNAVANJA ČRK NA DVOJEZIČNEM PODROČJU
Renata Toth, 2015, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo z naslovom Razvijanje fonološkega zavedanja in prepoznavanje črk dvojezičnem področju v prvem, teoretičnem delu, predstavi tri sporazumevalne dejavnosti (poslušanje, branje in pisanje), metode in postopke opismenjevanja ter jezikovno organizacijo pouka in modele opismenjevanja v dvojezični osnovni šoli. Empirični del temelji na raziskavi, katere namen je bil ugotoviti, ali so učenci, ki se hkrati opismenjujejo v obeh jezikih, zmožni v obeh jezikih enakovredno razvijati fonološko zavedanje in poznavanje črk. V empiričnem delu so torej predstavljeni rezultati te raziskave, ki dokazujejo, da lahko pri uravnoteženo dvojezičnih otrocih primerljivo dobro razvijamo zmožnost fonološkega zavedanja in poznavanja črk v obeh jezikih. Raziskava potrjuje hipotezo, da je fonološko zavedanje do določene mere univerzalna zmožnost in se zaradi tega pri hkratnem opismenjevanju v obeh jezikih vzajemno podpira. Napredek učencev sem ugotavljala z deskriptivno in eksperimentalno metodo in sicer dvakrat, v razmiku osmih mesecev (oktober-maj). Pri tem je bil za slovenščino uporabljen del standardirizanega testa Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev – OSBZ-1, za madžarščino pa prilagoditev tega testa. Z instrumentarijem sem preverjala poznavanje črk in sposobnost fonološkega zavedanja.
Ključne besede: opismenjevanje, dvojezični pouk, hkratno opismenjevanje, fonološko zavedanje, poznavanje črk
Objavljeno: 22.07.2015; Ogledov: 1589; Prenosov: 318
.pdf Celotno besedilo (1,39 MB)

5.
JEZIK V 1. IN 2. VIO NA DVOJEZIČNI OSNOVNI ŠOLI
Danica Klujber, 2014, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo govori o dvojezičnosti, dvojezičnih šolah, rabi jezika, maternem jeziku in jeziku manjšine na narodnostno mešanem območju Prekmurja. V teoretičnem delu diplomske naloge sem predstavila dvojezičnost, model dvojezičnega šolstva, pomen maternega jezika in jezika manjšine. Predstavila sem tudi zakonska določila, ki urejajo vprašanje dvojezičnih šol. Empirični del moje diplomske naloge se nanaša na rabo večinskega in manjšinskega jezika (oz. prvega/maternega in drugega jezika) v različnih govornih situacijah pri učencih od 1. do 6. razreda dveh dvojezičnih osnovnih šol v Prekmurju. Zanimalo me je, kateri jezik (slovenski/madžarski) učenci uporabljajo v določenih (zasebnih, javnih) govornih situacijah in če obstajajo razlike v rabi med učenci prvega in drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja oziroma med učenci dveh dvojezičnih osnovnih šol. Rezultati naše raziskave kažejo, da učenci 1. in 2. VIO dveh dvojezičnih osnovnih šol v Prekmurju v različnih govornih situacijah večinoma uporabljajo slovenski jezik. Prisotna pa je tudi dvojezičnost. Dvojezičnost je nekoliko bolj prisotna pri učencih 1. VIO, za katero je v precejšnji meri zaslužna metoda poučevanja »ena oseba – en jezik« . To pomeni, da učenci obeh šol uporabljajo slovenski in madžarski jezik.
Ključne besede: Ključne besede: dvojezičnost, dvojezične osnovne šole, dvojezični pouk, raba jezika, materni jezik, jezik manjšine.
Objavljeno: 19.06.2014; Ogledov: 1708; Prenosov: 160
.pdf Celotno besedilo (1,17 MB)

6.
VLOGA IZOBRAŽEVANJA V OHRANJANJU IN RAZVOJU ETNIČNE MANJŠINE V DVOJEZIČNEM OKOLJU V PREKMURJU
Mateja Oletič, 2010, diplomsko delo

Opis: Prekmurje je območje, ki je tako zgodovinsko kot tudi kulturno zelo pestro, saj je stičišče različnih kultur, med katere prištevamo slovensko, madžarsko, romsko in hrvaško kulturo. Iz zgodovinskih razlogov in zaradi številčnosti madžarske etnične manjšine se je pojavila potreba po dvojezičnosti. Ustava Republike Slovenije v 11. členu v splošnih določbah določa, da je poleg slovenščine, na območjih, kjer živi madžarska narodna skupnost, uradni jezik tudi madžarščina. Dvojezičnost se kaže na vseh področjih družbenega življenja, od leta 1959/60 tudi na področju izobraževanja. Dvojezičnost naj bi se uresničevala ne samo na področju dvojezičnega pouka, ampak tudi na področju dvojezičnih učbenikov, dodajanja poglavij o madžarski zgodovini, sodelovanja z madžarskimi šolami, pa tudi izven izobraževanja, npr. v medijih in v delovanju lokalnih uradov. V teoretičnem delu diplomskega dela je opredeljena dvojezičnost in pojem dvojezičnega modela izobraževanja pri ohranjanju in razvijanju etnične manjšine. V empiričnem delu je z uporabo in analizo rezultatov anketnega vprašalnika predstavljeno realno stanje dvojezičnega modela izobraževanja na srednji šoli. Glede na postavljene hipoteze se je potrdilo stališče o dvojezičnem modelu izobraževanja kot dejavniku zbliževanja dijakov obeh narodnosti, prav tako pa je bilo potrjeno stališče, da takšen model pomeni večjo možnost zaposlitve v domačem kraju. Večina postavljenih hipotez se je v okviru izbranega vzorca šole, dijakov in učiteljev potrdila, kar daje vedeti, da je koristna predvsem iz vidika povezovanja različnih kultur oziroma narodnosti. Ta model v okviru izobraževalnega procesa vzgojno deluje na mlade ljudi in jih uči strpnosti in sožitja ne glede na narodnostno, versko ali kako drugo pripadnost. Pomemben prispevek se v dvojezičnem modelu kaže predvsem v možnostih usvajanja različnih znanj v maternem jeziku in s tem omogoča tudi pripadnikom madžarske manjšine, da se uspešno vključujejo v izobraževalne in družbene procese.
Ključne besede: narodnostno mešano območje v Prekmurju, dvojezično območje, dvojezičnost, madžarska narodna skupnost, model dvojezičnega izobraževanja, dvojezični pouk
Objavljeno: 15.12.2010; Ogledov: 2047; Prenosov: 219
.pdf Celotno besedilo (1,80 MB)

7.
POUK NA DVOJEZIČNI OSNOVNI ŠOLI
Gyoengyi Sekereš, 2009, diplomsko delo

Opis: POVZETEK Model dvojezične vzgoje in izobraževanja, ki ga razvijamo na z Madžari in Slovenci poseljenem območju Prekmurja, sodi med dvosmerne modele ohranjanja dveh jezikov. Natančneje gre za model enakovrednega ohranjanja dveh jezikov. Značilnost takšnega modela je dvojezični pouk, ki ga obiskujejo učenci dveh narodnosti in dveh maternih jezikov v enem skupnem oddelku. Tako imata oba jezika enak status pri vseh predmetih, kar se udejanja s prehajanjem iz enega jezika v drugega v določenem časovnem zaporedju. Oba jezika sta enakovredni sredstvi sporazumevanja pri pouku in zunaj njega ter pri delovanju šole. Model je primeren zlasti za okolja, ki omogočajo mešano narodno sestavo oddelkov. Izvajati ga je mogoče le tam, kjer družbena klima in družbeno-politične odločitve omogočajo skupno izobraževanje otrok različne narodnosti in jezikovne pripadnosti v skupnih oddelkih. Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu opišemo zgodovino dvojezičnega šolstva. Teoretični del zaključujemo z opredelitvijo dvojezičnosti in dvojezičnega pouka. V drugem, empiričnem delu, pa smo ugotavljali razlike med učnimi pripravami Dvojezične osnovne šole Dobrovnik in Osnovno šolo Beltinci. Rezultati so pokazali, da so razlike med enojezičnimi in dvojezičnimi učnimi pripravami pri uporabi učnih jezikov, pri številu učiteljev v enem razredu ter pri vsebini učnih tem. Pri uporabi učnih ciljev in načinu izvajanja pouka ni razlik.
Ključne besede: Ključne besede: dvojezičnost, dvojezični pouk, prvo triletje, model ena oseba en jezik, učne priprave
Objavljeno: 06.07.2009; Ogledov: 4015; Prenosov: 364
.pdf Celotno besedilo (1,59 MB)

Iskanje izvedeno v 0.1 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici