| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 18
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
2.
ELEKTRONSKA PODPORA PRI IZBIRI NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA V POSTOPKU JAVNIH NAROČIL
Petra Rozman, 2009, diplomsko delo

Opis: Kot na mnogih področjih se tudi na področju javnih naročil v zadnjem času pospešeno uvaja elektronsko poslovanje. Največ zaslug pri tem ima Zakon o javnem naročanju, ki je bil sprejet konec leta 2006 in uzakonja Portal javnih naročil. Na elektronskem portalu naročniki objavljajo svoja naročila, po končanem postopku izbire pa tudi vse ostale podatke o izvedenem naročilu (izbrani ponudnik, vrednost naročila….). Tako se vzpostavlja tudi pregled nad porabo proračunskih sredstev. Kot elektronska dejanja v javnem naročanju ZJN-2 poleg Portala javnih naročil našteva še elektronsko ponudbo, dinamični nabavni sistem in elektronsko dražbo. Naročniki so v letih pred sprejetjem ZJN-2 v svoje poslovanje uvajali samostojne informacijske sisteme. Tudi na Ministrstvu za javno upravo smo pred leti razvili aplikacijo za zbiranje ponudb (naročila male vrednost), aplikacijo vprašanja in odgovori, skladiščno aplikacijo in aplikacijo za spremljanje pogodb. Razvoj aplikacije za vodenje javnih naročil in elektronske dražbe pa je prekinil nov zakon in njegove spremembe, ki sta uporabo elektronskih sredstev uzakonili. Takoj po sprejetju zakona v začetku leta 2007 je bil uveden Portal javnih naročil, kjer kot sem že omenila, naročniki objavljajo svoja naročila. Zakonodajalec je uzakonil in Ministrstvu pristojnem za finance ob sodelovanju Javnega podjetja Uradni list d.o.o. in Ministrstva za javno upravo naložil tudi izdelavo aplikacije, ki bo omogočala osnovno funkcionalnost Portala, kar pomeni elektronsko objavljeno naročilo, oddaja ponudb v elektronski obliki, elektronsko odpiranje ponudb in njihovo ocenjevanje in uvedbo elektronske dražbe v postopke javnega naročanja. V mesecu aprilu 2009 je Vlada RS v sklopu varčevalnih ukrepov sprejela sklep o objavljanju »malih naročil« na Portalu. To so naročila od 10.000 do 40.000 € za blago in storitve in med 20.000 do 80.000 € za gradnje. S tem si država povečuje konkurenco in omogoča prijavo vsem zainteresiranim ponudnikom na določenem področju in ne samo vabljenim izbrancem. Ministrstvo za javno upravo je skupaj z Ministrstvom za finance in Javnim podjetjem Uradni list d.o.o. določeno v delovno skupino, ki mora vzpostaviti elektronski sistem za javno naročanje.
Ključne besede: elektronska javna naročila elektronska dražba portal javnih naročil
Objavljeno: 20.07.2009; Ogledov: 2322; Prenosov: 316
.pdf Celotno besedilo (2,86 MB)

3.
ELEKTRONSKO IZVAJANJE JAVNIH RAZPISOV
Urška Sgerm, 2009, diplomsko delo

Opis: Vsi javni zavodi in druge državne ustanove v Sloveniji so zavezani k izvajanju javnih razpisov. Javni razpisi povzročijo veliko dela in še vedno potekajo v papirni obliki, kar je povezano z dolgotrajnim in precej zamudnim postopkom. Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega dela, v katerem opisujemo obstoječe probleme, procese in pravne okvire, ki jih moramo upoštevati, in praktičnega dela, kjer smo s pomočjo spletne prototipne rešitve - E-pogajanja podjetja Oria, izpeljali elektronski razpis. V omenjeni prototipni rešitvi je predstavljen celoten potek. Z dodeljenimi gesel smo lahko simulirali oddajo ponudb in v nadaljevanju elektronsko pocenjevanje z namenom oblikovanja najugodnejše ponudbe za objavljeni razpis. V sklepnem delu so predstavljene ugotovitve in predlogi v zvezi z izvajanjem elektronskih razpisov.
Ključne besede: elektronsko poslovanje, javni razpis, javni zavod, e-pocenjevanje, e-dražba, posredni uporabnik proračuna
Objavljeno: 29.09.2009; Ogledov: 1651; Prenosov: 164
.pdf Celotno besedilo (1,89 MB)

4.
PRILOŽNOST UPORABE E-TRŽNIC ZA ŽITO D.D.
Maja Plesnik, 2010, diplomsko delo

Opis: Iskanje dobavitelja in določanje primerne cene surovini je lahko zelo zapleten proces. V diplomski nalogi so predstavljene možnosti za pridobivanje dobaviteljev preko e-tržnic. Predstavljeno iskanje dobaviteljev je prilagojeno panogi, s katero se ukvarja podjetje Žito d.d. Naloga obsega teoretični del o e-tržnicah in simulacijo nabave sladkorja z uporabo spletne rešitve »E-pogajanja« podjetja Oria, poslovne rešitve d.o.o. Hkrati so v nalogi predstavljenje obstoječe e-tržnice, na kateri bi lahko Žito d.d. sodelovalo. Prikazan je tudi primer sodelovanja na eni izmed njih.
Ključne besede: e-tržnice, e-dražba, e-pocenjevanje, izbiranje dobaviteljev
Objavljeno: 23.08.2010; Ogledov: 1561; Prenosov: 145
.pdf Celotno besedilo (5,16 MB)

5.
SPLETNI PORTAL ZA SODNEGA IZVRŠITELJA
Boštjan Kraljič, 2011, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga predstavlja odprtokodno programsko orodje Joomla, za izdelavo in osveževanje spletnega portala. Xampp paket vsebuje vse potrebne komponente in module za izdelavo spletne strani in temelji na odprtokodni osnovi, spletni strežnik Apache, podatkovna baza Mysql in skriptni jezik PHP. Cilj diplomske naloge je izdelava, upravljanje in raba spletne strani sodnega izvršitelja. V uvodnem delu je opis postavitve spletnega portala CMS Joomla in opis uporabljenih orodij. V osrednjem delu je opisan postopek načrtovanja, izdelave spletne strani ter vpis spletne strani v spletne imenike. Zaključek vsebuje oceno učinkov ter možnost nadaljnjega razvoja spletnega portala.
Ključne besede: spletni portal, sistem za upravljanje z vsebinami, Joomla, sodni izvršitelj, dražba
Objavljeno: 08.08.2011; Ogledov: 1742; Prenosov: 119
.pdf Celotno besedilo (1,97 MB)

6.
OBLIGACIJSKO PRAVNI VIDIKI JAVNE DRAŽBE
Rok Dolenc, 2011, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu sem obravnaval institut javne dražbe. Pri delu sem uporabljaj predvsem Obligacijski zakonik (OZ). Ker Javna dražba v slovenskem pravnem redu ni urejena, sem poiskal pravila pod katera sem podredil slednji institut. Takoj je javna dražba vabilo k ponudbi na sklenitev pogodbe, pod pogoji kateri izhajajo iz razpisa dražbe. Ponavadi je ta pogoj najvišje izklicevana cena. Javno dražbo lahko podredimo pod tretji odstavek 22. člena OZ. Zakonodajalec v OZ uporabi pojem javna dražbi, pri institutih kateri se nanašajo na prodajo stvari, izraz licitacija pa uporablja pri institutih kjer je osrednje vprašanje storitve (npr. podjemna pogodba). Tako sem primerjal samo javno dražbo s podjemno pogodbo, in ugotovil da je javna dražba po pravni naravi vabilo k ponudbi na sklenitev pogodbe, pogodba o delu, pa bodisi je določeno da se bo sklenila pogodba s tistim kateri bo ponudil najnižjo ceno, je takšen razpis podrejen institutu javne ponudbe, bodisi pri izbiri ni pomembna le cena, je takšen razpis podrejen pod pravila k dajanju ponudb, in ni odločilen faktor pri izbiri najnižja cena. javno dražbo sem primerjal s samo javno ponudbo, in razpisom nagrade.
Ključne besede: vabilo k ponudbi, javna prodaja, javna dražba, licitacija, javna dražba v carinskem postopku, javna dražba v stečajnem postopku, faze javne dražbe, ekonomski razlogi za sklenitev javne dražbe, ponudba, sprejem ponudbe, pravna narava javne dražbe
Objavljeno: 27.07.2011; Ogledov: 3870; Prenosov: 456
.pdf Celotno besedilo (379,68 KB)

7.
davčna izvršba na poslovne deleže in nepremičnine
Ksenija Volšak, 2012, diplomsko delo

Opis: Davčni organ izterjuje davke oziroma prispevke, ki so prihodek državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti, ter prispevke, ki so prihodek Zavoda za zdravstveno zavarovanje in Zavoda za pokojninsko zavarovanje. Prav tako izterjuje neplačane nedavčne obveznosti na podlagi tujih zahtevkov (neplačane globe ministrstva za notranje zadeve, mestnega redarstva, neplačane sodne takse, inšpekcijske odločbe ...) in tudi EU. Če davčni zavezanec davka ne plača v predpisanih rokih, davčni organ izda sklep o izvršbi ali nadaljuje z rubežem premoženja. V skladu s 145. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) je lahko povod za izvršbo katerikoli izvršilni naslov, ki nalaga davčnemu organu plačilo obveznosti, ne glede na to, ali gre za plačilo davka, obveznosti iz naslova prekrška ali druge vrste neporavnane obveznosti. Za izvršljivost izvršbe mora dolžnik premoženja davčnemu organu v predpisanem roku predložiti seznam premoženja. Če organ davka ne more izterjati iz premoženja dolžnika fizične osebe, ga izterja iz premoženja ožjih družinskih članov, ki so to premoženje neodplačno oziroma po nižji ceni od tržne dobili od dolžnika v/po letu, v katerem je davčna obveznost nastala, do vrednosti tako pridobljenega premoženja. Izvršba se začne, če je davčni dolg višji od 10 evrov. Sklep o izvršbi praviloma izda pristojni davčni urad ali davčni urad, na področju katerega je nastal davčni dolg. Vse stroške izvršbe nosi davčni dolžnik.
Ključne besede: Davčna izvršba, davek, nepremičnina, poslovni delež, javna dražba, davčna obveznost.
Objavljeno: 24.04.2012; Ogledov: 1778; Prenosov: 268
.pdf Celotno besedilo (781,28 KB)

8.
E-NABAVNE TRŽNICE IN IZBIRA E-PONUDB
Andrej Furman, 2015, magistrsko delo

Opis: O elektronskih nabavnih tržnicah in izbire elektronskih ponudb preko elektronskih dražb (angl. e-bidding) je v slovenskem prostoru še premalo raziskano. Redko namreč zasledimo, da se v slovenskem gospodarstvu pridobivajo elektronske ponudbe preko elektronskih nabavnih tržnic oziroma elektronskih dražb. K temu prav pogosto pripomorejo prakse in politike v posameznih podjetjih. V današnjem času prihaja trend elektronskega pridobivanja ponudb preko elektronskih dražb, kjer kupec na podlagi elektronskega prostora v nekaj urah pride do želene ponudbe oziroma cilja. Na podlagi občutnega skrajšanja časa osebnih pogajanj se lahko pogajanja izvršijo elektronsko in to v nekaj urah. V magistrski nalogi želimo raziskati področje elektronskih nabavnih tržnic in elektronskih dražb, pridobivanje elektronskih ponudb ter samo elektronsko poslovanje posameznega podjetja. Prvo opažanje pri samem raziskovanju malo literature in raziskovanja na to temo zato nam je raziskovanje in vpeljave elektronskih nabavnih tržnic in izbire elektronskih ponudb preko elektronskih dražb pomemben izziv. Za lažje razumevanje bomo v nadaljevanju magistrske naloge začeli s teoretičnimi izhodišči mnogih avtorjev. Predstavili bomo model in izbiro elektronskega poslovanja, elektronsko nabavno tržnico in elektronsko dražbo ter proces pridobivanja elektronskih ponudb. Nadaljevali bomo po principu uvedbe elektronskih nabavnih tržnic in elektronskih dražb kot sistem v podjetje. V praktičnem delu bomo našo raziskovanje podkrepili z rezultati odgovorov, ki smo jih prejeli iz 16 slovenskih podjetij pretežno iz avtomobilske industrije in industrije cestne razsvetljave. S ključnimi ugotovitvami, katere smo pridobili v naši magistrski nalogi bomo našo raziskovalno delo zaključili.
Ključne besede: elektronska nabavna tržnica, elektronsko poslovanje, elektronska dražba, portal podjetja, elektronska ponudba.
Objavljeno: 21.08.2015; Ogledov: 562; Prenosov: 70
.pdf Celotno besedilo (1,59 MB)

9.
Zaznamba izvršbe in nastanek prisilne hipoteke s pregledom sodne prakse
Patricija Podgoršek, 2015, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo Zaznamba izvršbe in nastanek prisilne hipoteke s pregledom sodne prakse je nastalo zaradi povečanega števila izvršb te vrste v praksi. Glede na to, da se čedalje več ljudi srečuje s tem problemom in samega postopka izvršbe na nepremičnine ne pozna, sem se odločila, da dotično temo podrobneje raziščem in predstavim v diplomskem delu. Prvo poglavje vsebuje obrazložitev splošnih pojmov zaznambe izvršbe in prisilne hipoteke, ki sta primarna za nadaljnje razumevanje. Postopek izvršbe na nepremičnine je urejen z Zakonom o izvršbi in zavarovanju. Praviloma prisilna zastavna pravica nastane na dva načina, in sicer z izvršbo na nepremičnino zaradi poplačila denarne terjatve ali pa z zastavno pravico na nepremičnini v postopku zavarovanja. V diplomski nalogi sem se usmerila na področje prisilne zastavne pravice, ki nastane z izvršbo na nepremičnini, natančneje na postopek prodaje nepremičnine zaradi izterjave denarne terjatve v izvršilnem postopku. V drugem poglavju sem predstavila splošne značilnosti izvršbe in izvršilnega postopka ter predstavila tudi temeljna načela izvršbe ter nato v tretjem, četrtem in petem poglavju nadaljevala s postopkom izvršbe na obremenjeno nepremičnino ter predmeti izvršbe, zaključila pa s sredstvi izvršbe, ki so na razpolago upniku. V osrednjem delu diplomske naloge, natančneje v šestem poglavju, je predstavljen celoten potek prodaje nepremičnine v izvršbi. Ta del naloge zajema tudi postopek izdaje odredbe o prodaji in javno dražbo ter prodajo nepremičnine z neposredno pogodbo. Predstavitev postopka prodaje nepremičnine v šestem poglavju je zaključen s poglavjem, ki opisuje položitev kupnine in postopek izročitve prodane nepremičnine kupcu ter način pridobitve lastninske pravice na nepremičnini, ki je obremenjena s hipoteko. Sedmo poglavje vsebuje postopek poplačila upnikov iz izkupička od prodaje, ki se opravi po opravljeni prodaji nepremičnine na razdelitvenem naroku. V osmem poglavju sem se osredotočila predvsem na posledice, ki nastanejo s prodajo nepremičnine v izvršbi, in le-to v devetem poglavju povezala z načini prenehanja prisilne hipoteke. Teoretični del diplomskega dela sem podkrepila s primeri sodne prakse iz vsakdanjega življenja.
Ključne besede: zaznamba izvršbe, prisilna hipoteka, izvršilni postopek, prodaja nepremičnine v izvršbi, javna dražba, neposredna pogodba, pridobitev lastninske pravice, posledice prodaje nepremičnine v izvršbi, prenehanje prisilne hipoteke.
Objavljeno: 04.09.2015; Ogledov: 867; Prenosov: 354
.pdf Celotno besedilo (644,13 KB)

10.
JAVNA DRAŽBA V IZVRŠILNEM POSTOPKU
Maja Platnjak, 2015, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga obravnava javno dražbo v izvršilnem postopku. Javna dražba pomeni prodajo predmeta izvršilnega postopka tistemu ponudniku, ki na prodajnem naroku poda najvišjo ponudbo. Kot eden izmed načinov prodaje se najpogosteje izvede pri prodaji nepremičnin in premičnin. Na javni dražbi pa se lahko prodajo tudi nematerializirani vrednosti papirji, druge premoženjske oziroma materialne pravice ter delež družbenika. V diplomski nalogi so predstavljena temeljna načela izvršilnega postopka, ki veljajo za javno dražbo ter navedena sredstva izvršbe, pri katerih se opravi prodaja na javni dražbi. Podrobno je opisan potek dražbe premičnin in nepremičnin s sprotnim navajanjem sprememb, ki jih je na tem področju prinesla novela Zakona o izvršbi in zavarovanju leta 2014. Ob posameznih institutih javne dražbe pa je hkrati navedena ustrezna sodna praksa sodišč Republike Slovenije.
Ključne besede: temeljna načela, izvršba na premičnine, izvršba na nepremičnine, izvršba na nematerializirane vrednostne papirje, izvršba na druge premoženjske pravice, izvršba na delež družbenika, javna dražba, sodna praksa.
Objavljeno: 10.05.2016; Ogledov: 1566; Prenosov: 286
.pdf Celotno besedilo (666,12 KB)

Iskanje izvedeno v 0.12 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici