| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 23
Na začetekNa prejšnjo stran123Na naslednjo stranNa konec
1.
2.
Model reševanja problematike domov za starejše na ljubljanskem področju
Barbara Primožič, 2009, diplomsko delo

Opis: Slovenija, Evropa in svet se soočajo s staranjem prebivalstva, s staranjem pa se pojavlja vedno večja potreba po institucionalnem varstvu starejših oseb v domovih za starejše. Zagotavljanje socialne in zdravstvene oskrbe, ki jo nudijo domovi, je potrebno za dostojno in kvalitetno življenje starejših oseb. Institucionalno varstvo je tudi del nacionalne in evropskih strategij socialnega varstva in predvideva nastanitvena mesta v domovih za 5% delež prebivalstva, starejšega od 65 let. Na širšem ljubljanskem področju je kapacitet v domovih za starejše že sedaj premalo, zato država občasno raspisuje koncesije za izvajanje institucionalnega varstva. V pričujočem delu opisujemo projekt izgradnje doma za starejše, ki ustreza razpisani koncesiji. V domu bodo 103 sobe, nudil bo popolno socialno in zdravstveno oskrbo stopetdesetim osebam. V diplomskem delu predstavljamo postopek prijave na razpis za koncesijo, opredeljujemo organizacijsko obliko dela, kadrovski vidik, terminski plan izgradnje ter finančni vidik projekta. Dolgoročna finančna projekcija kaže, da je, v primeru pridobljene koncesije in uspešne realizacije projekta izgradnje, poslovanje doma pozitivno že relativno hitro, kasneje pa dobiček raste. Ugotavljamo tudi, da bo za dolgoročno reševanje problematike institucionalnega varstva v prihodnosti potrebna večja vključenost zasebnih investitorjev.
Ključne besede: institucionalno varstvo, dom za starejše, socialna oskrba, zdravstvena oskrba, koncesija, projekt izgradnje
Objavljeno: 20.07.2009; Ogledov: 2163; Prenosov: 331
.pdf Celotno besedilo (415,86 KB)

3.
POUČNOSLOVSTVENA PROZNA USTVARJALNOST ANTONA MARTINA SLOMŠKA
Mateja Gojkošek, 2009, diplomsko delo

Opis: Anton Martin Slomšek (1800, Ponikva — 1862, Maribor) je deloval na številnih in raznovrstnih področjih, med drugim tudi na slovstvenem. Diplomsko delo prinaša strnjen pregled njegovega vzgojnokulturnega in narodotvornega dela s posebnim poudarkom na slovstvenem snovanju. Razmišljanju o Slomškovem stališču do materinščine in jezikovnih nazorih sledi ocena domače literarne vede o pomenu in vrednosti njegovega slovstva. Izvirni del diplomske naloge predstavlja obsežnejše poglavje o Slomškovem proznem poučnoslovstvenem opusu. Žanrsko opredelitev in razmišljanje o slovstvenih zgledih nadgradi tematološka analiza izbranega gradiva in opazovanje izstopajočih posebnosti. Slomškova poučnoslovstvena proza tematizira božje in cerkvene zapovedi, krščansko razumevanje in vrednotenje nekaterih življenjskih pojavov (na primer trpljenja), nadalje pomen dobrodelnosti in vzporedno s tem pravično kazen za hudodelce, pa različne zgodovinske bitke in boje, preganjanje kristjanov in misijonarjev, življenje raznih stanov in poklicev ter končno smrt in onstranstvo. Dogajalni prostor je razpet med tujim in domačim, dogajalni čas med zgodovinskim in sodobnim. Najpogostejši so živalski in rastlinski motivi, svetopisemski (med njimi zlasti motivi dekaloga), zgodovinski, motivi poklicev in stanov, še posebej pa motivi otroka, šolarja, mladeniča in popotnika. Folklornih motivov je manj. Zaključni del diplomskega dela naglaša vzgojno naravnanost Slomškovih del, ki jih označujemo kot tendenčna (v domala vseh besedilih ideja izstopi v obliki izrazite refleksije, nauka ali doktrine), ter njegov vpliv na razvoj slovenske pripovedne proze.
Ključne besede: Ključne besede Anton Martin Slomšek, starejše slovensko slovstvo, razsvetljenstvo, romantika, poučnoslovstvena proza, kratka proza, tendenčno slovstvo, tematološka analiza, diplomsko delo
Objavljeno: 11.02.2010; Ogledov: 1741; Prenosov: 186
.pdf Celotno besedilo (805,88 KB)

4.
POSEBNE ZAHTEVE PRI RAZSVETLJAVI ZA STAREJŠE
Aleš Kolbl, 2010, diplomsko delo/naloga

Opis: Prebivalstvo se zmeraj bolj stara. S staranjem pa se spreminjajo potrebe za kvalitetno življenje. Ena izmed teh potreb je prav gotovo tudi svetloba. Ker se nekoč ni posvečalo toliko potrebam starejših, ker so bili v manjšini, je mnogo razsvetljave, ki ne zadostuje njihovim potrebam. V tej diplomski nalogi se bomo posvetili zahtevam starejših pri razsvetljavi in predstavili nekaj možnih rešitev. Prav tako bomo predstavili vpliv svetlobe na cirkadijski ritem.
Ključne besede: razsvetljava notranjih prostorov, načrtovanje razsvetljave, razsvetljava za starejše
Objavljeno: 06.12.2010; Ogledov: 1166; Prenosov: 101
.pdf Celotno besedilo (1,62 MB)

5.
FINANCIRANJE INVESTICIJ V VAROVANA STANOVANJA
Mateja Finžgar, 2010, diplomsko delo

Opis: Staranje človeka je proces, ki poteka vse življenje. V razvitem svetu je že dlje časa značilno podaljševanje življenjske dobe prebivalstva. Proces staranja prebivalstva je predvsem v razvitejših državah tesno povezan z zniževanjem rodnosti in smrtnosti starejšega prebivalstva, kar vpliva na starostno strukturo prebivalstva. Dejstvo je, da se tudi prebivalstvo v Sloveniji stara in da število starejših občanov, starih nad 65 let, narašča. Napovedi za prihodnost obetajo naraščanje povpraševanja po zagotovitvi sodobnejših nastanitvenih zmogljivosti za tiste prebivalce, ki sicer še ne potrebujejo domskega varstva, vendar ne morejo živeti povsem samostojno, saj potrebujejo nego ali delno pomoč druge osebe in prav temu so namenjena varovana oziroma oskrbovana stanovanja. Varovana stanovanja so namensko grajena stanovanja in tehnično prilagojena starejšim in funkcionalno oviranim ljudem. Namenjena so starejšim od 65 let, katerim starost in zdravstvene razmere dopuščajo razmeroma samostojno življenje ob manjši ali večji pomoči strokovnega osebja. Stanovalci so tako deležni socialne in zdravstvene oskrbe štiriindvajset ur dnevno čez vse leto. Praviloma se varovana stanovanja nahajajo v neposredni bližini domov za starejše, saj je v teh domovih praviloma prisotna tudi socialno-zdravstvena služba, ki skrbi za socialno oskrbo in nego oskrbovanca. Podatki o zasedenosti objektov z varovanimi stanovanji po posameznih občinah potrjujejo, da je zanimanje na slovenskem trgu za varovana stanovanja zelo veliko in da povpraševanje presega ponudbo tovrstnih stanovanj. Pri gradnji varovanih stanovanj je pomembno dobro poznavanje vseh temeljnih komponent izvedbe investicijskega projekta z oblikovanjem ustreznega predloga finančne konstrukcije, ki naj bi vseboval stvarno napoved gibanja denarnih tokov v obdobju financiranja investicije in v obdobju njenega odplačevanja. Rentabilnost naložbe lahko opredelimo z izračunom nekaterih pomembnejših kazalnikov učinka naložbe z upoštevanjem razmerja med donosom in vloženimi sredstvi, hkrati pa je treba upoštevati še stroške financiranja in rentabilnost lastnih virov financiranja z namenom določitve take ekonomske cene za kvadratni meter stanovanja, ki bo sprejemljiva tako za najemnika kot za samega investitorja, ki stremi k zapolnitvi vseh razpoložljivih zmogljivosti. Odločitev o investiciji je ena najpomembnejših poslovnih odločitev za vsakega investitorja. Investitor se danes odloča o višini vložka potrebnih denarnih sredstev s ciljem maksimiziranja koristnosti v prihodnosti. Za analizo učinkovitosti investicijskega projekta moramo zato izbrati takšna merila, ki so usklajena s standardi, normativi in predvidenimi stroški naložbe in hkrati omogočajo izbiro najdonosnejše naložbe med različnimi možnostmi. V zvezi z ocenjevanjem uspešnosti projekta se tako običajno uporablja delitev na statične in dinamične metode. Pri obeh pristopih se za oceno uporablja določena metodologija, s tem da statične metode ne upoštevajo časovne komponente, medtem ko dinamične metode čas upoštevajo kot element pri trajanju investicije in ocenjevanju donosnosti naložbe. Pri financiranju investicij se lahko potencialni investitorji odločijo bodisi za projektno oziroma zunajbilančno financiranje bodisi izberejo katero od drugih oblik financiranja investicijskih projektov (leasing, samofinanciranje, dolžniško financiranje). Po drugi strani glavne vire financiranja investicijskih projektov med drugim predstavljajo tako komercialne banke in rizični kapital kot izdaja obveznic na domačem ali mednarodnih trgih kapitala. Na področju gradnje oskrbovanih stanovanj imata pomembno vlogo Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki je bil leta 1991 ustanovljen z namenom izvajanja nacionalnega stanovanjskega programa oziroma za spodbujanje stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj, ter Nepremičninski sklad Republike Slovenije, ki sofinancira pridobivanje varovanih stanovanj za starejše na način, da daje dogoročna p
Ključne besede: Staranje prebivalstva, vzroki in posledice staranja prebivalstva, institucionalna mreža storitev za starejše občane, varovana stanovanja, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Nepremičninski sklad Republike Slovenije, predlog finančne konstrukcije, ocena učinkovitosti investicijskega projekta, statične metode, dinamične metode, projektno financiranje, javno in zasebno partnerstvo, leasing, samofinanciranje, dolžniško financiranje, komercialne banke, izdaja obveznic, rizični kapital.  
Objavljeno: 14.12.2010; Ogledov: 2499; Prenosov: 368
.pdf Celotno besedilo (1,25 MB)

6.
Spoštovanje etičnih načel pri obravnavi starostnika
Janja Roškar, 2011, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo predstavili spoštovanje etičnih načel pri obravnavi starostnika v domovih za starejše. Opisali smo najpomembnejša etična načela v zdravstveni negi v skladu s Kodeksom etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, ter predstavili pomen in načine ohranjanja dostojanstva, ter zasebnosti pri starostniku. V empiričnem delu smo predstavili rezultate raziskave, ki smo jo izvedli v domu Danice Vogrinec Maribor in domu starejših- Sončni dom. V raziskavi je sodelovalo 60 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Kot instrument raziskave smo uporabili anketni vprašalnik, ki je vseboval 26 vprašanj, zaprtega in polodprtega tipa. Ugotoviti smo želeli kako in v koliki meri medicinske sestre in zdravstveni tehniki ohranjajo dostojanstvo in zasebnost starostnikov v domu starejših, prav tako pa ugotoviti razloge za neupoštevanje etičnih načel pri obravnavi starostnika z vidika medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Rezultati raziskave so pokazali, da več kot polovica anketiranih, upošteva želje, potrebe in vrednote starostnikov, s tem pa spoštuje njihovo dostojanstvo. Za ohranjanje le tega, starostnikom ponudijo možnost izbire v okviru njihovih sposobnosti. Kar 96,6 odstotkov anketiranih je mnenja, da je starostnikova zasebnost za ohranitev dostojanstva ključnega pomena, vendar pa ima 81,6 odstotkov anketiranih, težave z zagotavljanjem zasebnosti v domovih za starejše. Najpogostejši vzrok za neupoštevanje etičnih načel pri obravnavi starostnika, pa anketiranci navajajo, da je v pomanjkanju časa in kadra.
Ključne besede: etika, etična načela, starostnik, staranje, dom za starejše.
Objavljeno: 19.09.2011; Ogledov: 2718; Prenosov: 554
.pdf Celotno besedilo (1,41 MB)

7.
POTREBE PO KONCEPTUALNEM IN ORGANIZACIJSKEM SPREMINJANJU V DOMOVIH ZA STAREJŠE
Andrej Lenarčič, 2012, diplomsko delo

Opis: Avtor v diplomskem delu ob izhodiščih za delovanje domov za starejše v Sloveniji obravnava niz aktualnih problemov, ki so prisotni na področju institucionalnega varstva starejših. V svojo kvantitativno raziskavo vključi populacijo direktorjev domov, strokovnih vodij domov, socialnih delavcev ter namestnikov direktorjev na področju zdravstvene nege iz 19-tih javnih in 13-tih zasebnih domov, ki so bili v raziskavi pripravljeni sodelovati. Avtor v raziskavi med drugim preverja morebitne razlike v stališčih skupin delavcev glede posameznih dejavnikov domov, vezanih na nacionalni nivo ter na nivo zaposlitvenih ustanov. Še posebej ga zanimajo mnenja anketirancev glede nujno potrebnih sprememb na področju institucionalnega varstva v domovih za starejše v Sloveniji, njihove napovedi glede prihodnjega razvoja tovrstne organizirane skrbi za starejše, ter njihova podpora uvajanju koncepta t. i. četrte generacije domov za starejše.
Ključne besede: institucionalno varstvo, domovi za starejše, standardi in normativi, konceptualne spremembe, organizacijske spremembe, kakovost
Objavljeno: 16.08.2012; Ogledov: 1135; Prenosov: 364
.pdf Celotno besedilo (761,41 KB)

8.
PRAVNA VPRAŠANJA V ZDRAVSTVENI NEGI V DOMOVIH ZA STAREJŠE OBČANE
Marija Breznik, 2012, magistrsko delo

Opis: Pacientove pravice so tema, ki se poleg zdravstvenega sistema dotaknejo tudi mnogih področij družinskega in odškodninskega prava, prekrškov, disciplinskih postopkov, kazenskega prava, prava informacijske zasebnosti in postopkovnega prava. Starost in odvisnost sama po sebi ne upravičujeta omejevanja katere koli od neodtujljivih človekovih pravic in državljanskih svoboščin, kot jih priznavajo mednarodni standardi in kot so vtkane v demokratične ustave. Namen raziskave je preveriti, v kolikšni meri zaposleni poznajo pravice stanovalcev in morebitne kršitve pravic stanovalcev. Prav tako nas zanima, ali zaposleni prejemajo oziroma zavračajo darila manjše in večje vrednosti in ali zaposleni sodelujejo pri sestavi oporoke ali darilne pogodbe. Raziskovalna metodologija. V raziskavi je bila uporabljena kvantitativna metodologija. Raziskovalni vzorec je zajemal 40 zaposlenih, v katerega so bili vključeni bolničarji/negovalci, tehniki zdravstvene nege, višje medicinske sestre, diplomirane medicinske sestre v dveh domovih za starejše občane in 41 stanovalcev. Rezultati. Rezultati raziskave kažejo, da dobra polovica zaposlenih članov negovalnega tima pozna pravice stanovalcev. Zaposleni so največkrat navedli pravico do samoodločanja in pravico do zasebnosti ter pravico do varstva osebnih podatkov. 75 % zaposlenih meni, da nikoli ni kršilo pravic stanovalcev. Iz rezultatov raziskave je razvidno, da zaposleni ne sprejemajo daril večjih vrednosti. Prav tako zaposleni ne sodelujejo pri sestavi oporoke ali darilne pogodbe. Sklep. Človekove pravice so jedro družbenega razvoja in so usmerjene k spoštovanju posameznika in družbe kot celote. Zato je potrebno, da jih zdravstveni delavci še posebej dobro poznajo in jih spoštujejo. Sodelovanje pri sestavi oporoke oziroma darilne pogodbe ni prioritetna naloga zdravstvenih delavcev v domovih za starejše občane, temveč skrbnika stanovalca.
Ključne besede: Ključne besede: pravice starostnikov, darila in darilne pogodbe, oporoke v domovih za starejše občane
Objavljeno: 07.06.2012; Ogledov: 2109; Prenosov: 201
.pdf Celotno besedilo (12,07 MB)

9.
10.
Razjeda zaradi pritiska v domovih za starejše občane
Milena Kuhelnik, 2012, diplomsko delo

Opis: Razjeda zaradi pritiska je kronična rana in neprijeten zaplet, posebno pogosto pa nastane pri tako imenovanih rizičnih skupinah ljudi, ki se trajno ali daljše časovno obdobje ne morejo gibati zaradi bolezni ali poškodbe. Medicinska sestra ima pri preventivi razjede zaradi pritiska pri starostnikih pomembno vlogo. S kontinuirano zdravstveno nego in z nadzorom kože ter zgodnjim odkrivanjem kožnih sprememb lahko preprečimo razjedo zaradi pritiska pri starostniku. Metodologija raziskovanja. V raziskavi smo uporabili strukturiran vprašalnik. Anketirali smo medicinske sestre in tehnike zdravstvene nege, zaposlene v domovih za starejše občane na Koroškem. Pridobljene podatke smo statistično obdelali z računalniškim programom Microsoft Excel in jih ponazorili z grafi. Z raziskavo smo ugotavljali, ali so zaposleni v zdravstveni negi pozorni na prve znake razjede zaradi pritiska in kakšni sta preventiva in zdravstvena nega razjede zaradi pritiska. Rezultati raziskave. Ugotovili smo, da 11 % članov negovalnega tima najprej opazi tisti prvi znak (bledo rdečino kože) nastanka razjede zaradi pritiska, ko je le-to s pravilnimi ukrepi še mogoče preprečiti. Ugotovili smo tudi odstotek že nastalih in preprečenih razjed zaradi pritiska, najpogostejša mesta nastanka razjede zaradi pritiska in vrsto oblog, ki se uporabljajo za zdravstveno nego razjede zaradi pritiska. Zaključek. Razjeda zaradi pritiska pri starostniku v institucionalnem varstvu je zahteven negovalni problem. Dodatna izobraževanja članov negovalnega tima so ključnega pomena za preventivo in nego razjede zaradi pritiska.
Ključne besede: starostnik, dom za starejše občane, zdravstvena nega, razjeda zaradi pritiska, obloge.
Objavljeno: 02.10.2012; Ogledov: 2700; Prenosov: 642
.pdf Celotno besedilo (1,91 MB)

Iskanje izvedeno v 0.26 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici