| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


51 - 60 / 105
Na začetekNa prejšnjo stran234567891011Na naslednjo stranNa konec
51.
Odnos medicinskih sester do pacientov okuženih z virusom HIV in stigmatizacija pacientov
Nina Maksimović, 2014, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu smo predstavili medicinski vidik okužbe z virusom HIV, etične dileme v zdravstvu, povezane z virusom HIV in aidsom, ter opredelili pojem stigmatizacije. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kakšen je odnos medicinskih sester do HIV pozitivnih pacientov ter kakšna je pomembnost vloge in nalog medicinske sestre pri ozaveščanju in svetovanju zdravim in bolnim o tveganjih, povezanih z načini prenosa in širjenja virusa HIV. Prav tako želimo ugotoviti, ali je izvajanje zdravstvene nege v praksi v skladu s Kodeksom etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Metodologija raziskovanja: Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji z uporabo delno strukturiranega vprašalnika. V raziskavo smo vključili 34 medicinskih sester iz kliničnega okolja. Podatke smo zbrali s pomočjo delno strukturiranega vprašalnika. Rezultate anket smo obdelali s pomočjo računalniških programov Microsoft Office Excel 2010 in PASW Statistics 18. Rezultati raziskave: Iz raziskave je razvidno, da imajo medicinske sestre/zdravstveniki vsa potrebna znanja o tem, kako virus HIV kot nalezljivo bolezen preprečiti in kako ravnati ob incidentu. Kar 100 % anketiranih se zaveda, da vsakodnevni stiki, kot je npr. rokovanje s pacientom, ki je okužen z virusom HIV, ne predstavljajo možnosti za okužbo. 94 % anketiranih nikoli ne ignorira prošnje pacienta, okuženega z virusom HIV, prav tako HIV pozitivnim pacientom nikoli ne namenjajo manj pozornosti kot ostalim. Beležimo 32 % anketiranih, ki se pacientov z virusom HIV izogibajo, in le en anketiranec (3 %) bi odrekel nego pacientu z virusom HIV, če bi le imel to izbiro. Sklep: Vsak človek je osebnost zase in vsem so z rojstvom dane oziroma prirojene določene pravice, družba in država pa morata te pravice spoštovati in uresničevati. Pomembno je tudi, da te temeljne pravice lahko upoštevamo in uresničujemo ter spoštujemo človeka z vsem dostojanstvom do konca njegovega življenja le pod pogojem, da smo z njimi seznanjeni.
Ključne besede: HIV/aids, okužene osebe, etika, diskriminacija, stigmatizacija, poklicna molčečnost.
Objavljeno: 08.10.2014; Ogledov: 1833; Prenosov: 422
.pdf Celotno besedilo (1,69 MB)

52.
USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA
Matjaž Škafar, 2014, diplomsko delo

Opis: V današnjem sodobnem svetu je vedno manj časa za družinsko življenje, saj je vse več poklicnega dela, pehanja za zaslužek in kariero ter prizadevanj za doseganje čim boljših rezultatov organizacij. Skrb in nega starostnikov je postala zaradi podaljševanja življenjske dobe pomembnejša kot v preteklosti, prav tako pa so tukaj tudi otroci in mladostniki, ki jim lahko starši zaradi zaposlitve namenjajo manj časa in posledično se mnoga sodobna družinska razmerja rahljajo, kar vodi spet v nove težave. Za uspešno življenje posameznika je uskladitev poklicnega in družinskega življenja ključnega pomena, kar prihaja še toliko bolj do izraza v zadnjih desetletjih zaradi sprememb, ki jih doživlja naša družba. Prav zaradi tega sem se odločil, da si bom za temo svojega diplomskega dela izbral usklajevanje poklicnega in družinskega življenja ter se poskušal čim bolje seznaniti s to problematiko. V nalogi sem opredelil pojma poklicno in družinsko življenje, vlogo države pri tem, opis te problematike v direktivah EU in sodni praksi SEU. Predstavil sem tudi nekaj modelov držav pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. V nadaljevanju diplomske naloge sem predstavil, na osnovi pravnih aktov in strokovne literature, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v Sloveniji in koncu predstavil primer takega usklajevanja v konkretni organizaciji v Sloveniji, to je v podjetju Saubermacher& Komunala d.o.o. iz Murske Sobote. V sklepu sem podal lastne ugotovitve, ki so rezultat opisanega proučevanja poklicnega in družinskega življenja.
Ključne besede: Delo s krajšim delovnim časom, diskriminacija, nosečnost, poklicno in družinsko življenje, starševstvo, uspešno življenje posameznika.
Objavljeno: 02.12.2014; Ogledov: 765; Prenosov: 209
.pdf Celotno besedilo (251,71 KB)

53.
PRAVICE INVALIDOV PO SODNI PRAKSI SODIŠČA EU
Brigita Trobentar, 2014, diplomsko delo

Opis: Invalidi predstavljajo v Evropski uniji eno šestino prebivalstva. So največja manjšina na svetu, ki je upravičena do posebnega pravnega varstva. V letu 2006 je Sodišče EU prvič definiralo pojem »invalidnost«. Pred tem je obstajalo mnogo razlag tega pojma, ki pa so se bolj osredotočale na medicinski vidik pojmovanja invalidnosti kot na družbeni vidik. Sodišče EU je navedlo, da je iz zahteve po enotni uporabi prava EU in načela enotnosti ponudilo avtonomno razlago pojma. Diplomska naloga obravnava pravice invalidov, osredotočena je na primere iz sodne prakse Sodišča EU. V uvodu so razloženi osnovni pojmi za lažje razumevanje nadaljnjega obravnavanja problematike in osnovni pravni akti, sprejeti na mednarodni ravni in ravni Evropske unije.
Ključne besede: pravice invalidov, invalidnost, diskriminacija, diskriminacija zaradi invalidnosti, Sodišče EU, sodna praksa
Objavljeno: 02.12.2014; Ogledov: 877; Prenosov: 192
.pdf Celotno besedilo (485,40 KB)

54.
OSVEŠČENOST O GLUHIH KOT JEZIKOVNI IN KULTURNI MANJŠINI V SLOVENIJI
Jessica Rebecca Metelko, 2014, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo predstavlja prevodoslovno-sociološko raziskavo na področju osveščenosti slišeče večine o gluhih kot jezikovni in kulturni manjšini v Sloveniji. Gluhota je ravno zaradi svoje nevidnosti opredeljena kot najtežja invalidnost. Za razliko od slepote ali druge telesne invalidnosti, gluhih okoli sebe sprva ne opazimo. Opazimo šele način komunikacije, ki temelji na vizualnih elementih. Znakovno sporazumevanje ima v okviru prevodoslovja, kot mlade znanstvene vede, poseben pomen. V prvem delu diplomske naloge so predstavljene prevodoslovne in sociološke teoretične osnove, ki izhajajo iz strokovne literature. Opisane so zdravstvene osnove gluhote, kot sta stopnja in vzroki za izgubo sluha. S sociološkega vidika sta podrobneje predstavljena izobraževanje gluhih ter družbeni položaj gluhih tako v preteklosti kot sedanjosti. S prevodoslovnega vidika so prav tako obravnavani način komunikacije gluhih, znakovni jezik ter delo tolmačev slovenskega znakovnega jezika. Drugi del diplomske naloge temelji na empiričnih osnovah, ki naj bi potrdile teoretična izhodišča. Za potrditev le-teh z izkušnjami je bil narejen intervju s sekretarjem Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, gospodom Milanom Kotnikom, ki je na podlagi dolgoletnih izkušenj podal mnenje o delu z gluhimi, osveščanju javnosti in položaju gluhih v družbi. Poleg intervjuja sta bili izvedeni dve spletni anketi, ena v Sloveniji in druga v Avstriji. Podatki potrjujejo hipoteze, da je slišeča večina nezadostno osveščena o gluhih kot jezikovni in kulturni manjšini, da večina slišečih še ni bila v stiku z gluho osebo, ter da bi po njihovem mnenju večja osveščenost pripomogla k večji tolerantnosti in enakopravnejši obravnavi gluhih, ki so, glede na njihove posebne komunikacijske sposobnosti, izločeni iz globalnega in enakopravnega diskurza. Ovržena je bila hipoteza, da se slišeči večino ne zavedajo diskriminacije gluhih. Odgovori anketirancev jasno kažejo, da se zavedajo težav na področju izobraževanja, zaposlovanja in komunikacije. Prav tako je potrjena hipoteza o enaki stopnji osveščenosti o gluhih v Sloveniji in Avstriji. Sicer povprečni rezultati kažejo odstopanje v stopnji osveščenosti o gluhih, vendar je potrebno poudariti, da so tako slovenski kot tudi avstrijski anketiranci identično pravilno in napačno ocenjevali veljavnost trditev.
Ključne besede: prevodoslovje, znakovni jezik, tolmač, tolmačenje za skupnost, diskriminacija, segregacija, integracija
Objavljeno: 15.10.2014; Ogledov: 935; Prenosov: 268
.pdf Celotno besedilo (1,73 MB)

55.
RAVNANJE S STAREJŠIMI ZAPOSLENIMI V ORGANIZACIJI
Mateja Šerbinek, 2014, magistrsko delo

Opis: Ravnanje s starejšimi zaposlenimi v organizaciji je zelo zahtevno. Vodstvo mora vključevati veliko različnih dejavnikov za uspešno upravljanje te ciljne skupine. Zaradi nizke stopnje rodnosti se prebivalstvo hitro stara. To prinaša tudi probleme, povezane z zaposlovanjem starejših ljudi. Ko enkrat izgubijo delo, jih je težko ponovno vpeljati na trg dela. Delodajalci morajo skrbeti, da starejši zaposleni čim dlje ostanejo v organizaciji, saj so njihovo znanje in izkušnje bogat vir informacij za druge zaposlene. Starejši zaposleni se soočajo z veliki problemi. Z leti se slabša njihova delovna sposobnost in velikokrat se začnejo težave, povezane z zdravjem. V času poslovne kariere je zato treba vlagati v preventivo na področju zdravja in ustreznih delovnih pogojih. Magistrsko delo z naslovom Ravnanje s starejšimi zaposlenimi v organizaciji je sestavljeno iz dveh delov. V teoretičnem delu raziskujemo mnenja različnih avtorjev s področja človeških virov in delovne sposobnosti starejših zaposlenih. Podrobneje proučujemo upravljanje starosti in diskriminacijo starejših zaposlenih. Predstavljamo tudi pomen medgeneracijskega sodelovanja za obstoj in razvoj družbe. V empiričnem delu dajemo poudarek starejšim zaposlenim na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije – Območna enota Maribor. Najprej predstavljamo organizacijo in kasneje še dobljene podatke. Zanimata nas položaj in ravnanje vodstva s starejšimi zaposlenimi v organizaciji.
Ključne besede: upravljanje starosti, starejši zaposleni, diskriminacija starejših zaposlenih, medgeneracijsko sodelovanje
Objavljeno: 15.10.2014; Ogledov: 1093; Prenosov: 428
.pdf Celotno besedilo (1,74 MB)

56.
DISKRIMINACIJA V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN DELOM
Tjaša Jager, 2014, diplomsko delo

Opis: Prepoved diskriminacije kot takšne je ustavno zagotovljena pravica in predstavlja eno izmed temeljnih človekovih pravic. Ljudje smo si različni, razlikovanje ljudi pa samo po sebi ni sporno. Nesprejemljivo postane šele takrat, kadar temelji na določeni osebni okoliščini. Diskriminacija tako pomeni neenako obravnavanje, kjer so ljudje zaradi določene osebne okoliščine obravnavani slabše od drugih. Prepoved diskriminacije v zvezi z zaposlovanjem in delom je pravno regulirana v določbah mnogih dokumentov, sprejetih tako na mednarodni kot nacionalni ravni, kljub temu pa še zmeraj predstavlja pereč problem, ki ne izginja. Diplomsko delo z naslovom »Diskriminacija v zvezi z zaposlovanjem in delom« bralca spozna in seznani z razsežnostjo omenjene problematike ter mu ponudi vpogled v dejansko stanje diskriminacije pri zaposlovanju in delu. Bralca sprva seznani z opredelitvijo diskriminacije kot takšne, s pravnimi viri, v katerih je prepoved diskriminacije pri zaposlovanju in delu urejena, nadalje z najintenzivnejšimi pojavnimi oblikami diskriminacije ter s sodno prakso sodišča Evropske unije, kjer je Sodišče kot splošno načelo prava Evropske unije potrdilo načelo prepovedi diskriminacije pri zaposlovanju. Diskriminacija v zvezi z zaposlovanjem in delom kljub ustrezni regulaciji ostaja, ranljive skupine ljudi pa so zaradi predsodkov, stereotipov ter ekonomskega vidika še zmeraj prepuščene dobri volji ter interesom delodajalcev.
Ključne besede: Diskriminacija, enakopravnost, zaposlovanje, delo, spol, starost, veroizpoved, invalidnost.
Objavljeno: 17.12.2014; Ogledov: 657; Prenosov: 266
.pdf Celotno besedilo (711,98 KB)

57.
ŽENSKE UJETE MED DRUŽINO IN KARIERO
Natalija Krajnc, 2015, diplomsko delo/naloga

Opis: V 21. stoletju ženske niso več samo matere in gospodinje, ampak predstavljajo tudi večinski del delovne sile. Posledično to pomeni tudi, da so še enkrat bolj obremenjene, kot so bile včasih. Nekaterim uspe uskladiti kariero in družino, drugim usklajevanje predstavlja problem in jih sili v nenehno izbiranje in odrekanje. Zato se nekatere ženske včasih tudi odrečejo sanjam o lastni družini zaradi kariere. Da bi se ženske lažje odločale za rojstvo otrok, bi morali tako država kot delodajalci bolje poskrbeti za zaposlene ženske in ženske na sploh. Ženske še vedno, kljub vsej propagandi enakosti in nediskriminaciji med spoloma, veljajo za nepredvidljivo delovno silo, saj se bodo slej kot prej odločile za materinstvo, kar pa delodajalcem ne predstavlja prednosti, kvečjemu slabost, saj posledično to pomeni, da bodo ženske, ki so matere, veliko odsotne z dela, bodisi zaradi bolezni otroka ali drugih nepredvidljivih dogodkov, povezanih z materinstvom. Kljub dejstvu, da so ženske danes v veliki meri bolj izobražene kot moški, njihovo karierno pot otežuje veliko dejavnikov, med drugim tudi materinstvo ter spolna diskriminacija, in še vedno zasedajo nižja in slabše plačana delovna mesta.
Ključne besede: - ženska - družina - kariera - usklajenost - spolna diskriminacija
Objavljeno: 27.03.2015; Ogledov: 721; Prenosov: 98
.pdf Celotno besedilo (1,02 MB)

58.
PRAVNI VIDIKI VARSTVA STAROSTNIKOV
Lea Mačkovšek Zorko, 2015, diplomsko delo

Opis: Prebivalstvo postaja vse starejše, ne le v Sloveniji, s problematiko staranja prebivalstva se države srečujejo povsod po svetu. Sodeč po raziskavah bo v Sloveniji leta 2060 kar ena tretjina ljudi starejših od 65 let, kar pa prinaša določene posledice na več področjih. Najpomembnejše je področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Postavlja se vprašanje, ali bo v državnem proračunu dovolj denarja za pokojnine, glede na visok odstotek upravičencev do pokojnine na eni strani in vse manjši odstotek zaposlenih na drugi. Pričakujemo lahko, da se bo višina starostne meje za upokojitev še višala, saj smo glede na druge evropske države sedaj še med tistimi z nižjo starostno mejo za upokojitev. Tako številčni skupini ljudi je seveda potrebno nameniti določeno stopnjo pozornosti, še posebej, ker gre za osebe, ki v mnogih primerih niso zmožne popolnoma skrbeti same zase oz. so odvisne od pomoči drugih. Velik odstotek starejših se počuti diskriminirane, družba jim daje občutek, da so odveč. Pogosto so tudi žrtve nasilja. Država bo na tem področju zagotovo soočena z velikim izzivom, del naloge pa je tudi na družbi oz. na vsakem posamezniku, da pripomore k okolju, ki bo prijetno za vse starostne skupine.
Ključne besede: - gerontologija, - socialna izključenost, - pokojnine, - letni dodatek, - institucionalno varstvo, - diskriminacija starejših, - paliativna oskrba.
Objavljeno: 09.06.2015; Ogledov: 642; Prenosov: 204
.pdf Celotno besedilo (900,76 KB)

59.
SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV ZA ZAGOTAVLJANJE ENAKIH MOŽNOSTI
Sandra Sarač, 2015, diplomsko delo/naloga

Opis: Invalidi v praksi nimajo enakih možnosti na trgu dela in imajo posledično tudi slabše možnosti pri vključevanju v zaposlitev. Zaposlitev in delo sta zelo pomembna dejavnika pri zagotavljanju večje neodvisnosti in samostojnosti invalida ter aktivnejšem vključevanju v družbeno okolje. V času gospodarske krize se mnogo ljudi sooča z brezposelnostjo, vsi pa vemo, kako težko je preživeti, če nimamo osnovnih sredstev za preživetje. Življenje invalidov in njihovih družin je v tem primeru še toliko težje, saj se srečujejo z večjimi težavami in stroški. V diplomski nalogi želimo definirati problematiko zaposlovanja invalidov in opozoriti na intenzivnejše spodbujanje in ozaveščanje podjetij ter vseh relevantnih udeležencev in inštitucij. Invalidi so najbolj diskriminirana in stigmatizirana skupina ljudi. Kljub temu, da Ustava Republike Slovenije v 14. členu določa, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, pa se v realnem življenju invalidov uresničujejo le delno. Razvoj demokracije, mednarodnih in različnih integracijskih procesov, kamor spada tudi Slovenija, naj bi zajemali pomembne vrednote, kot so človekove pravice in dolžnosti. Zajemajo različna področja v našem življenju in so postale del modernega sveta. Človekove pravice so del zgodovine, so neodvisne od družbenega časa in prisotne v vsakem okolju. S čisto drugačnega stališča pa opozarjajo, da so se človekove pravice kot ideja pojavljale v poznejši stopnji razvoja, se spreminjale glede na različne časovne in družbene determinante, vendar pa se s tem zanika univerzalnost le-teh. Klasična doktrina pravi, da so človekove pravice del vseh nas in bi morale pripadati slehernemu človeku, države in njihove oblasti pa so tiste, ki so primorane poskrbeti za učinkovito zagotavljanje človekovih pravic, da jih priznajo, ustrezno zavarujejo ter omogočijo pogoje za njihovo uresničevanje (Cerar, 2002).
Ključne besede: invalidi, trg dela, zaposlovanje, diskriminacija, enake možnosti
Objavljeno: 23.06.2015; Ogledov: 530; Prenosov: 91
.pdf Celotno besedilo (719,33 KB)

60.
Nekateri sociološki vidiki problematike žensk v znanosti med delom in družino v slovenski družbi
Jana Goriup, Urška Oblak, 2011, izvirni znanstveni članek

Opis: V sodobni družbi mnogi lik ženske še vedno povezujejo s predsodki, ki žensko utesnjujejo in ji jemljejo motivacijo za kakovostno delo. Še posebej zato, ker obstajajo določene dejavnosti, ki jih ženska po mnenju okolja ne zna ali ne zmore dovolj dobro opraviti. Med zadnje zaradi stopnje izobrazbe in količine dela prištevamo tudi področje znanosti. Podrobneje smo raziskali in preučili položaj žensk v znanosti in v družinskem okolju v sodobni slovenski družbi. Osredotočili smo se zlasti na njihov položaj, ki ga še vedno zaznamujeta diskriminacija in neenakost. Vsa ta področja so pomembna, da družba ne izgublja intelektualnega potenciala žensk. Pri tem smo upoštevali dejstvo, da so v primerjavi s preteklostjo sedaj ženskam dopuščene nove vloge in možnosti javnega delovanja, a le ob ohranjanju tradicionalnih nalog. Prav zaradi tega lahko trdimo, da so ženske v znanstveni sferi spolno diskriminirane.
Ključne besede: ženske, znanost, delo, družina, usklajevanje, diskriminacija, neenakost
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 455; Prenosov: 52
.pdf Celotno besedilo (120,96 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

Iskanje izvedeno v 0.27 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici