| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 12
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
2.
3.
Sodobni pouk zgodovine v luči devetletne osnovne šole
Iris Faflek Lukač, 2009, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu z naslovom Sodobni pouk zgodovine v luči devetletne osnovne šole, je uvodoma predstavljen opis okoliščin, ki je doprinesel do sprememb na področju osnovnošolskega sistema v naši državi. Do uzakonitve devetletke, je prišlo zaradi pomanjkljivosti dotedanjega slovenskega sistema šolanja, v primerjavi z drugimi šolskimi sistemi po Evropi in z željo vstopa v Evropsko unijo. Devetletka je razdeljena na tri vzgojno -izobraževalna obdobja. Predmet Zgodovina se prične poučevati v šestem razredu devetletke. Jedro mojega proučevanja je bilo ugotavljanje sodobnega načina poučevanja predmeta Zgodovina, napram prejšnjemu načinu poučevanja v osemletki, kjer je prevladovala pretežno frontalna oblika pouka, z minimalno uporabnostjo učnih metod, sredstev in pripomočkov. Z uvedbo devetletnega obveznega osnovnošolskega izobraževanja, je prišlo do sprememb v učnem načrtu za zgodovino, kakor tudi do sprememb v načinu poučevanja omenjenega predmeta. Sodobno poučevanje predmeta Zgodovina v devetletki, je tako postalo bolj učinkovito, dinamično in nudi večjo vzročno-posledično razgledanost glede določenih problematik v preteklih obdobjih našega človeštva, kar posledično vpliva tudi na današnje razmere in današnji položaj posameznika v družbi. Na podlagi mojega raziskovanja lahko poudarim, da je v rabi sicer še vedno predvsem frontalna oblika poučevanja, vendar pa se sedaj učitelji pri pouku zgodovine, vedno bolj poslužujejo tudi kombinacije najrazličnejših učnih metod, ob sočasni uporabi sodobnih učnih sredstev in pripomočkov, ki jim izdatno olajšajo delo v razredu. Vse več je tudi raziskovalnega učenja, ki se pojavlja predvsem v višjih razredih prenovljene osnovne šole. Izmed posebnih oblik dela izven pouka zgodovine, pa je smiselno omeniti predvsem zgodovinski krožek in dodatni pouk iz zgodovine, ki sta v osnovnovnošolskem izobraževanju vseskozi prisotna, z izjemo dopolnilnega pouka, ki ga v devetletki ne zasledimo več. Proučevala sem na podlagi analize primarnih in sekundarnih virov, kakor tudi analize podatkov, ki sem jih pridobila s pomočjo raziskovalne metode, in sicer sem uporabila metodo razgovora, strukturirani intervju, preko katerega sem izprašala pet učiteljev in učiteljic predmeta Zgodovina, na petih različnih osnovnih šolah v Pomurju.
Ključne besede: devetletka, osemletka, primerjava, učni načrt, učne oblike, učne metode, učna sredstva, učni pripomočki, raziskovalno učenje, zgodovina.
Objavljeno: 29.08.2009; Ogledov: 4111; Prenosov: 683
.pdf Celotno besedilo (401,22 KB)

4.
PRENOVA OSNOVNOŠOLSKE ZAKONODAJE V OBDOBJU 2004 - 2008 V SLOVENIJI
Barbara Vidovič, 2010, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo z naslovom Prenova osnovnošolske zakonodaje v obdobju 2004—2008 v Sloveniji preučuje vpliv spremembe političnega sistema ob osamosvojitvi Slovenije na prenovo osnovnošolskega izobraževanja. Opredeljen je odnos med šolstvom, politiko in državo. V navezavi na to so predstavljene tri veje šolske oblasti: konservativna, progresivna in neoliberalizem. V diplomskem delu so sistematično prikazane zakonodajne spremembe v Zakonu o osnovni šoli in v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki so se zgodile v obdobju 2004—2008, ko je dolgo let vladajočo levo politično opcijo zamenjala desnica. Predstavljene so nekatere javno odmevnejše predlagane in sprejete spremembe šolske zakonodaje ter razlogi, ki jih je vladajoča koalicija navajala za vnos sprememb. Delo obravnava tudi odzive strokovne javnosti na spreminjanje obstoječe šolske zakonodaje. Namen diplomskega dela je, raziskati in analizirati spremembe, ki jih je na osnovnošolskem področju uveljavila vlada desne politične opcije ter ugotoviti, kako je na te spremembe reagirala strokovna javnost. Pri raziskovanju se je pokazalo, da so posegi pomenili več kot le vnos manjših sprememb oziroma popravkov v šolski sistem in da strokovnjaki niso soglašali s spreminjanjem nekaterih ključnih elementov osnovnošolskega izobraževanja. Od raziskovalnih metod sta v diplomskem delu uporabljeni komparativna in deskriptivna analiza podatkov iz različnih virov.
Ključne besede: osnovno šolstvo, prenova šolskega sistema, šolska politika, šolska zakonodaja, devetletka.
Objavljeno: 24.05.2010; Ogledov: 1792; Prenosov: 177
.pdf Celotno besedilo (467,20 KB)

5.
ORGANIZACIJA TIMSKEGA DELA V PRVEM RAZREDU DEVETLETKE
Anica Bencek, 2010, diplomsko delo

Opis: Timsko delo učiteljev in vzgojiteljev je oblika aktivnosti, ki jo opravljajo strokovnjaki tako, da je najpomembneje za sodelovanje neposredna delitev nalog med enakopravnimi strokovnjaki in ne sam položaj posameznika. Posamezniki, ki vstopajo v tim, se med seboj razlikujejo. Učitelji in vzgojitelji imajo različna znanja, stopnjo strokovne usposobljenosti, sposobnosti, motivacijo za delo v timu, različne delovne navade in želje po profesionalni rasti. In prav zaradi tega je pomembno medsebojno sodelovanje, povezanost in dobra komunikacija, saj lahko le na tak način delujejo dobro in uspešno. Diplomska naloga tako vsebuje teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je predstavljeno timsko delo, značilnosti dobrega tima, struktura tima, načini timskega dela, prednosti in težave timskega dela ter tim v prvem razredu devetletke. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, ki so bili pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika. Ugotovili smo, da so učiteljice in vzgojiteljice pri timskem delu dobro organizirane, da skupaj načrtujejo, izvajajo in vrednotijo delo v razredu. S takšnim pristopom dobro in uspešno sodelujejo med seboj ter delujejo kot uspešen tim.
Ključne besede: tim, timsko delo, učiteljica, vzgojiteljica, devetletka, 6-letnik v šoli
Objavljeno: 06.09.2010; Ogledov: 2080; Prenosov: 237
.pdf Celotno besedilo (1,02 MB)

6.
NEMATERIALNI VIDIKI STIMULACIJE UČITELJEV V OSNOVNI ŠOLI
Tina Novak, 2010, diplomsko delo

Opis: Tema raziskovanja je motivacija z vidika učitelja. Zanima nas, kaj motivira učitelje, podrobneje pa bomo raziskali nematerialno motivacijo učitelja. Diplomska naloga je sestavljena iz treh delov, prva dva predstavljata teorijo, tretji pa je raziskovalni del. Prvi del je namenjen predstavitvi motivacije, motivacijske teorije in motivacije učiteljev. Tu sta predstavljeni tudi materialna motivacija, ki obsega predvsem plačo, ki je v času gospodarske krize kar močan motivator, in nematerialna motivacija, pri kateri izstopajo zanimivo delo, odnosi s sodelavci ter uspeh pri delu. V drugem delu bomo proučili osnovne šole. Poglobili se bomo v financiranje osnovnih šol v preteklosti in danes. Pogledali si bomo značilnosti devetletke ter ugotavljali razlike med osemletko in devetletko. V zadnjem delu pa bomo predstavili raziskavo, narejeno na osnovni šoli v Ljubljani in na osnovni šoli na Vrhniki. Zbrali smo mnenja učiteljev, kaj jih motivira pri njihovem delu, ali jih bolj motivira nematerialna motivacija ali materialna, in na podlagi rezultatov naredili primerjavo med osnovnima šolama. Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo razlike med pomembnostjo motivacijskih dejavnikov glede na starost učiteljev.
Ključne besede: - motivacija - motiviranje učiteljev - devetletka - financiranje osnovnih šol
Objavljeno: 26.11.2010; Ogledov: 1601; Prenosov: 100
.pdf Celotno besedilo (1,65 MB)

7.
NOTRANJA DIFERENCIACIJA NA RAZREDNI STOPNJI S POUDARKOM NA NARAVOSLOVJU IN TEHNIKI
Lea Senica, 2011, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi z naslovom Notranja diferenciacija na razredni stopnji s poudarkom na naravoslovju in tehniki smo se v teoretičnem delu sprva usmerili v pojma diferenciacija in individualizacija, ki sta s prenovo sistema osnovnih šol, torej z uvedbo devetletke, postala še bolj pomembna. Posvetili smo se njunima opredelitvama, utemeljitvam, ki govorijo njima v prid in načinu, kako učence opazovati in jih prepoznavati, ter jim šele nato nuditi pravo pomoč. Posebej smo se poglobili v izvajanje notranje diferenciacije, ki je, zlasti na razredni stopnji, izjemno pomembna. Predstavili smo tudi pogoje in učinkovite strategije za izvajanje notranje diferenciacije pri predmetu naravoslovje in tehnika. V empiričnem delu diplomske naloge smo želeli proučiti, ali učitelji delo pri pouku naravoslovje in tehnika notranje diferencirajo, zakaj se odločijo za notranjo diferenciacijo, kaj notranje diferencirajo, katere pripomočke pri delu uporabljajo itd. Zanimala nas je tudi uporaba notranje diferenciacije nasploh; torej tudi pri drugih predmetih. Podatki so bili pridobljeni s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika, ki so bili poslani razrednim učiteljem (4. in 5. razreda) naključnih osnovnih šol. Rezultati so pokazali, da razredni učitelji izvajajo notranjo diferenciacijo ne samo pri temeljnih predmetih (MA, SLJ), ampak tudi pri ostalih. Precej pogosta je tudi pri predmetu naravoslovje in tehnika. Predvidevali smo, da bodo pri izvajanju notranje diferenciacije doslednejši, kreativnejši in bolj vešči najmlajši učitelji, vendar po pridobljenih rezultatih tega več ne moremo trditi.
Ključne besede: Devetletka, razredni pouk, diferenciacija in individualizacija, notranja diferenciacija, naravoslovje in tehnika.
Objavljeno: 06.04.2011; Ogledov: 2584; Prenosov: 425
.pdf Celotno besedilo (396,73 KB)

8.
DELOVANJE TIMA IN TANDEMA V PRVEM RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Teja Kračun, 2011, diplomsko delo

Opis: Namen diplomske naloge DELOVANJE TIMA IN TANDEMA V PRVEM RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE je ugotoviti, kako deluje tim in kako poteka timsko delo v prvem razredu devetletne osnovne šole. Postavljajo se vprašanja glede poučevanja, pisanja priprav, sodelovanja s starši, evalvacije dela, prednosti in slabosti timskega dela ter ocenjevanja uspešnosti lastnega tima in tandema. V empiričnem delu diplomske naloge so s tabelami prikazani in interpretirani rezultati anketnih vprašalnikov, ki so bili razdeljeni v prvih razredih devetletnih osnovnih šol v Občini Celje in Občini Maribor. Dobljeni rezultati anketnih vprašalnikov kažejo, da tudi praksa potrjuje teorijo, saj večina učiteljev in vzgojiteljev v prvem razredu devetletke izvaja timski pouk. Pisne priprave za učne ure nastajajo v tandemu, kar omogoča bolj kakovosten in zanimiv pouk. S starši sodelujeta obe, skupaj ali individualno. Potrdili smo tudi hipotezo, vezano na evalvacijo dela, in sicer: ˝Evalvacija dela ne poteka vsak dan zaradi časovne neusklajenosti učiteljice in vzgojiteljice˝. Anketirane strokovne delavke so v večini primerov navajale takšne prednosti in slabosti, ki jih zasledimo v strokovni literaturi.
Ključne besede: tim, tandem, timsko delo, učiteljica, vzgojiteljica, devetletka.
Objavljeno: 08.07.2011; Ogledov: 1816; Prenosov: 176
.pdf Celotno besedilo (834,53 KB)

9.
MNENJA UČITELJEV O UČBENIKIH PRI POUKU DRUŽBA V 4. RAZREDU V OSNOVNI ŠOLI
Nastja Hribernik, 2012, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi z naslovom Mnenja učiteljev o učbenikih pri pouku družba v 4. razredu v osnovni šoli smo v teoretičnem delu na podlagi obstoječe literature najprej predstavili predmet družba. Nato pa smo se osredotočili na učbenik. Poiskali smo definicije o tem, kaj je učbenik, kakšna je njegova vloga ter kakšne so značilnosti dobrega učbenika. Natančneje pa nas je zanimalo, kakšni so kriteriji kakovosti ter struktura učbenika oziroma determinante, po katerih lahko vrednotimo učbenike. V empiričnem delu smo s pomočjo anketnih vprašalnikov raziskali, kaj menijo o učbenikih za predmet družba učitelji, ki poučujejo v 4. razredu. Zanimalo nas je, katere učbeniku uporabljajo, kako se zanje odločajo, kako jih ocenjujejo na splošno in kako z vidika strokovne, slogovne, metodično-didaktične, motivacijske ustreznosti in ali učbeniki spodbujajo k aktivnemu učenju. Želeli smo ugotoviti, ali obstajajo razlike glede na regijo, kjer učitelji poučujejo, in založbo. Rezultati so pokazali, da imajo učbeniki za družbo v 4. razredu svoje prednosti in slabosti, zato nobenega ne bi mogli oceniti kot izrazito dobrega oziroma slabega. Na podlagi raziskave lahko trdimo, da obstoječi učbeniki po mnenju učiteljev večinoma zadovoljujejo kriterije kakovosti. Učitelji pa so kljub manjšim pomanjkljivostim zadovolji z učbeniki, saj bi se ob možni ponovni odločitvi večina odločila za učbenik iste založbe.
Ključne besede: devetletka, razredni pouk, učbeniki, kriteriji kakovosti, družba
Objavljeno: 14.05.2012; Ogledov: 2521; Prenosov: 207
.pdf Celotno besedilo (1,26 MB)

10.
OSNOVNOŠOLSKI SISTEMI NA SLOVENSKEM OD SREDNJEGA VEKA DO DANES
Špela Jaušovec, 2013, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu je strnjeno predstavljen osnovnošolski sistem vse od srednjega veka do danes. Razvoj šolstva je opisan po posameznih obdobjih, predstavljene so najpomembnejše značilnosti. Namen diplomskega dela je prikazati spreminjanje sistema osnovnega šolstva, predvsem na področju podajanja snovi učencem, ocenjevanja, preverjanja in zaključka le-teh. Glavni cilj je podati razlike med osemletko, ki je bila v veljavi do leta 2008, in zdajšnjo devetletko ter kakšno vlogo je imela materinščina skozi čas. Naloga bralcu omogoča kronološki pregled sistemov slovenskega osnovnega šolstva v različnih obdobjih, primerjanje med njimi in boljšo predstavo o spreminjanju sistemov skozi dolgo obdobje šolstva na Slovenskem. V diplomskem delu je uporabljena deskriptivna metoda, s katero je opisan teoretični del obravnavane teme, za primerjavo osnovnošolskih sistemov in odkrivanje razlik med njimi je uporabljena komparativna metoda, za opis zgodovinskih dejstev zgodovinska metoda ter metoda analize in sinteze, ki je uporabljena pri analizi učnih načrtov.
Ključne besede: Šolstvo na Slovenskem, zgodovina, srednji vek, jezuiti, Marija Terezija, Jožef II., Ilirske province, revolucija, Jugoslavija, partizani, osemletka, devetletka, preverjanje, ocenjevanje, nadarjeni učenci, učni načrt.
Objavljeno: 17.06.2013; Ogledov: 1728; Prenosov: 351
.pdf Celotno besedilo (2,39 MB)

Iskanje izvedeno v 0.17 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici