| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


531 - 540 / 653
Na začetekNa prejšnjo stran50515253545556575859Na naslednjo stranNa konec
531.
MOTIVACIJA ŠTUDENTOV ZA OPRAVLJANJE ŠTUDENTSKEGA DELA
Lea Piškur, 2016, diplomsko delo/naloga

Opis: V diplomski nalogi smo preučevali motivacijo študentov za opravljanje študentskega dela. Namen je bil raziskati in ugotoviti motivacijo študentov za opravljanje študentskega dela pred in po sprejetju novega Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C) (Uradni list RS, št. 95/2014), cilj pa je bil prikazati, da se je motivacija študentov po sprejetju tega zakona povečala. Teoretični del diplomske naloge obsega predstavitev motivacije, motivacijskih dejavnikov in procesa motivacije. V prvem delu so predstavljene različne motivacijske teorije in študentsko delo. Praktični del naloge obsega raziskavo o motivaciji študentov za opravljanje študentskega dela, ki smo jo s pomočjo spletne ankete izvedli na študentih. Ugotovili smo, da se motivacija pri študentih, ki opravljajo študentsko delo, glede na spremembe, ki jih je prinesel zakon ZUJF-C, ni veliko spremenila. Glavni motiv za opravljanje študentskega dela je še vedno zaslužek.
Ključne besede: motivacija, motivi, motivacijski dejavniki, motivacijske teorije, študentsko delo
Objavljeno: 07.10.2016; Ogledov: 618; Prenosov: 62
.pdf Celotno besedilo (1016,20 KB)

532.
SEZNANJENOST MLADOSTNIKOV Z DEJAVNIKI ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
Petra Spasojević, 2016, diplomsko delo

Opis: Teoretična izhodišča: Največja vrednota verjetno vsakega posameznika kot njegove družine je zdravje. Temelji za zdrav življenjski slog mladostnika se začnejo graditi z vzgojo in navadami znotraj družine, ki vplivajo na zdrav razvoj otroka. Da mladostnik ohrani zdravje in zdrav življenjski slog tudi v odrasli dobi, pa je potrebno da ima mladostnik znanje o zdravem življenjskem slogu, zato smo z našo raziskavo želeli ugotoviti, kakšen je življenjski slog mladostnikov. Metodologija raziskovanja: V diplomskem delu smo za teoretični del diplomskega dela uporabili deskriptivno metodo dela s študijem domače in tuje strokovne literature ter uporabo internetnih virov. Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. Kot instrument raziskave smo uporabili anonimni anketni vprašalnik, ki je sestavljen iz 23 vprašanj odprtega in zaprtega tipa. V raziskavi je sodelovalo 70 mladostnikov starih od 15 do 19 let. Podatke iz anonimne ankete smo zbrali, analizirali ter jih prikazali s pomočjo grafikonov. Rezultati: Raziskava je pokazala, da je seznanjenost mladostnikov z dejavniki za zdrav življenjski slog slaba, kar potrjujejo rezultati razvad, slabih prehranjevalnih navade in slabih navad telesne aktivnosti mladostnikov, kakor tudi slabo poznavanje vpliva nezdravega življenjskega sloga. Raziskava je pravtako pokazala, da je delež staršev, ki živijo v zdravem življenjski slog enak deležu staršev, ki imajo vpliv na življenjski slog mladostnikov. Sklep: Vpliv staršev na zdrav življenjski sloga otroka in mladostnika so temelji za zdravo in kakovostno življenje v odrasli dobi. Zato je v proces ozaveščanja in učenja otrok in mladostnikov o zdravem življenjskem slogu, potrebno vključiti zdravstveno vzgojo tudi šolstvo v vseh obdobjih izobraževanja.
Ključne besede: mladostnik, zdrav življenjski slog, dejavniki tveganja, družina, zdravstvena vzgoja
Objavljeno: 14.10.2016; Ogledov: 946; Prenosov: 119
.pdf Celotno besedilo (1,17 MB)

533.
INDIVIDUALNI DEJAVNIKI MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA IN VIKTIMIZACIJE
Ana Amon, 2016, magistrsko delo

Opis: Medvrstniško nasilje je namerno, negativno in ponavljajoče se vedenje, usmerjeno proti žrtvi, ki je šibkejša ali bolj ranljiva od nasilneža (Monks in Smith, 2006). Viktimizacija pa je definirana kot ponavljajoča se izpostavljenost agresivnim in nasilnim dejanjem s strani enega ali več posameznikov (Salmivalli in Peets, 2009). Obstaja veliko različnih dejavnikov, ki vplivajo na pojav in razsežnosti medvrstniškega nasilja. Glavni cilj magistrskega dela je bil preučiti, v kolikšni meri posamezni individualni dejavniki napovedujejo pojavljanje izvajanja medvrstniškega nasilja in viktimizacije. V raziskavo je bilo vključenih 2007 učencev (1012 fantov in 995 deklet) slovenskih osnovnih šol od 6. do 9. razreda. Na podlagi rezultatov hierarhične multiple regresijske analize sva ugotovili, da izvajanje medvrstniškega nasilja statistično pomembno pozitivno napovedujejo starost, stališča v podporo nasilnežu, internalizacija jeze in eksternalizacija jeze, kar pomeni, da z naraščanjem teh dejavnikov narašča tudi stopnja izvajanja medvrstniškega nasilja. Učni uspeh, stališča v podporo žrtvi in nadzor jeze pa predstavljajo negativne napovednike izvajanja medvrstniškega nasilja, kar pomeni, da z upadanjem teh dejavnikov stopnja izvajanja medvrstniškega nasilja narašča. Za viktimizacijo pa so rezultati pokazali, da so njeni pozitivni napovedniki stališča v podporo nasilnežu, splošna samopodoba, internalizacija jeze in eksternalizacija jeze, kar pomeni, da z naraščanjem teh dejavnikov narašča tudi stopnja viktimizacije. Učni uspeh, samopodoba na področju vrstnikov in samopodoba na področju zunanjega videza pa viktimizacijo napovedujejo negativno, kar pomeni, da z upadanjem teh dejavnikov stopnja viktimizacije narašča. Spol se je izkazal kot negativni napovednik tako izvajanja medvrstniškega nasilja kot tudi viktimizacije, kar pomeni, da so fantje pogosteje izvajalci in žrtve medvrstniškega nasilja. S pomočjo t-testa za neodvisne vzorce pa sva ugotovili, da učenci, ki nimajo prijatelja v razredu, pogosteje doživljajo viktimizacijo kot tisti, ki imajo vsaj enega prijatelja v razredu.
Ključne besede: medvrstniško nasilje, viktimizacija, individualni dejavniki, spol, starost, učni uspeh, samopodoba, stališča do nasilja, samoučinkovitost, izražanje jeze, prijateljstvo
Objavljeno: 29.09.2016; Ogledov: 630; Prenosov: 139
.pdf Celotno besedilo (1,15 MB)

534.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V RADISSON BLU PLAZA HOTEL LJUBLJANA
Aljaž Nerad, 2016, diplomsko delo

Opis: Zadovoljni zaposleni so dandanes ključni dejavnik uspešnega podjetja, saj le zadovoljni zaposleni lahko naredijo dobro klimo, ki se odraža v samem stanju podjetja. Zato je zadovoljstvo z delom pomembna sestavina vedenja v organizacijah, ker vpliva na pojave kot so absentizem, fluktuacija, delovni spori, telesno in duševno zdravje, nezgode pri delu in nenazadnje tudi na pripravljenost za izobraževanje in usposabljanje. Zadovoljstvo zaposlenih lahko opišemo skozi dobre odnose. Po drugi strani pa lahko podjetja zaradi različnih dejavnikov kar hitro doleti nezadovoljstvo. Pomembno je, da se podjetja znajo z njim spopasti in ga obrniti nazaj v pozitivno smer. V empiričnem delu pa smo z anketnim vprašalnikom ugotavljali stopnjo zadovoljstva zaposlenih. Ugotovili smo, da so zaposleni najbolj zadovoljni z zanimivostjo dela in nalog, najmanj pa so zadovoljni z dobrimi možnostmi za izobraževanje in usposabljanje ter bonitetami in drugimi ugodnostmi.
Ključne besede: zadovoljstvo, zaposleni, hotel, dejavniki zadovoljstva, Radisson Blu.
Objavljeno: 19.10.2016; Ogledov: 818; Prenosov: 126
.pdf Celotno besedilo (1,04 MB)

535.
PREGLED SANKCIJ NA PODROČJU ZATAJITEV FINANČNIH OBVEZNOSTI V IZBRANIH DRŽAVAH
Monika Strauss, 2016, diplomsko delo

Opis: Izhodišče diplomskega projekta so davki. Države z davki izpolnjujejo fiskalne, socialne in ekonomske cilje. S plačevanjem davkov omogočamo obstoj in razvoj države, z njimi pa imajo davkoplačevalci obveznosti in tudi privilegije. Zaradi visokih davčnih stopenj in različnih drugih razlogov pride do zatajitev finančnih obveznosti, s katerimi se srečujemo povsod po svetu. Razlikujemo med zakonsko dovoljenim in zakonsko nedovoljenim neplačevanjem davkov. Pri zakonsko nedovoljenem plačevanju davkov obveznosti gre za nepravilno oziroma kaznivo dejanje davkoplačevalcev, ki ostaja dalj časa neodkrito. Zakonsko nedovoljenim zatajitvam finančnih obveznosti sledijo sankcije. V vsaki državi obstajajo razni zakoni, zakoniki ali druge uredbe, ki urejajo to področje. Osrednji problem diplomskega seminarja so razlike v sankcijah, ki za zatajitve finančnih obveznosti obstajajo v različnih državah. V diplomskem projektu opredeljujemo pojem zatajitev finančnih dejavnikov, metode zatajitve finančnih obveznosti in dejavnike, ki vplivajo na pogostost zatajitve. Osredotočamo se na sankcioniranje zatajitev finančnih obveznosti v naslednjih državah: Slovenija, Hrvaška, Nemčija in Amerika.
Ključne besede: davki, zatajitev finančnih obveznosti, vplivni dejavniki, sankcije, davčno kaznivo dejanje
Objavljeno: 28.11.2016; Ogledov: 626; Prenosov: 75
.pdf Celotno besedilo (1,09 MB)

536.
PREVENTIVA PRED DEJAVNIKI TVEGANJA RAKA DOJK V ZASAVJU
Barbara Leskovšek Polak, 2016, diplomsko delo

Opis: Izhodišča: Rak dojke predstavlja slabo tretjino vseh rakov pri ženskah. Predstavlja diagnozo, ki ženski spremeni življenje. Na določene dejavnike tveganja za nastanek raka dojk lahko ženska sama vpliva, na druge žal ne. Namen diplomskega dela je predstaviti dejavnike tveganja za raka dojk v Sloveniji in Zasavju. Ugotoviti želimo, kaj o dejavnikih tveganja in preventivi raka dojk menijo ženske v zasavski regiji in katerih ukrepov za preventivo se držijo. Raziskovalne metode: V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno in kvantitativno metodo dela. Kot instrument raziskave je uporabljen anketni vprašalnik. V raziskavi je sodelovalo 117 žensk iz zasavske regije. Dobljene podatke smo uredili, sešteli po skupinah in izračunali deleže. Rezultate smo prikazali opisno in grafično. Z metodo analize in sinteze smo odgovorili na raziskovalna vprašanja. Rezultati: S pomočjo anketnega vprašalnika smo ugotovili, da so ženske v Zasavju najbolj seznanjene z naslednjimi dejavniki tveganja za raka dojk: dedna nagnjenost, okolje v katerem živimo, onesnaženost zraka, negativni stres, kajenje ter telesna neaktivnost in debelost. Pri teh vprašanjih so pritrdilno odgovorile v višjih odstotkih. Tudi drugi dejavniki tveganja so jim poznani, vendar ne v tako velikem deležu. Izvedeli smo tudi, da anketiranke dokaj dobro skrbijo za preprečevanje dejavnikov tveganja za raka dojk in se jih trudijo same odpravljati. Veliko število vprašanih jih ne kadi, uživa zdravo, uravnoteženo prehrano, mnogo jih redno hodi na preglede h ginekologu in si redno samopregleduje dojke. Glede poznavanja programov ozaveščanja o preventivi raka dojk pa so bili odgovori manj zadovoljivi. Polovica anketirank ne ve, če v njihovem kraju obstaja tak program. Diskusija in zaključek: Menim, da bi se dalo na področju preventive v Zasavju narediti še veliko. Ženske so sicer seznanjene z nekaterimi dejavniki tveganja, ne pa z vsemi. Še vedno si želimo, da bi manj žensk kadilo in se jih še več zdravo prehranjevalo. Predvsem pa želimo, da bi bil odstotek žensk, ki si redno samopregledujejo dojke, čim višji.
Ključne besede: rak dojke, dejavniki tveganja, skrb za zdravje, Zasavje, onesnaženost okolja, samopregledovanje dojk
Objavljeno: 24.10.2016; Ogledov: 502; Prenosov: 56
.pdf Celotno besedilo (998,41 KB)

537.
Vloga učitelja v razvoju kakovosti pouka
Ingrid Škinjar, 2016, diplomsko delo

Opis: V sodobni družbi, za katero je značilen hiter družbeni razvoj in naraščanje obsega znanja, postaja kakovost pouka pomembno področje številnih aktualnih razmišljanj. V teh razmišljanjih ima usposobljen, kompetenten in učinkovit učitelj osrednjo vlogo. Učencem naj bi pomagal pri razvoju kompetenc, s katerimi bodo lahko razvili svoje potenciale, se vključili v družbo in postali dejavnik njenega razvoja. Namen diplomske naloge Vloga učitelja v razvoju kakovosti pouka je bil opredeliti kakovost izobraževanja in pouka ter preučiti in osvetliti vlogo učitelja v razvoju kakovosti pouka. V ta namen so v teoretičnem delu naloge opredeljeni kakovostno izobraževanje in kakovosten pouk, kriteriji ter dejavniki kakovostnega pouka, s poudarkom na vlogi učitelja v razvoju kakovosti pouka. V empiričnem delu naloge so predstavljeni rezultate raziskave, ki je bila izvedena med učitelji osnovnih in srednjih šol. V vzorec je bilo vključenih 56 učiteljev. S pomočjo anketnega vprašalnika smo raziskali, kateri dejavniki in okoliščine vplivajo na vlogo učiteljev pri razvoju kakovosti pouka, kako učitelji zaznavajo svoj vpliv na kakovost pouka, kako pojmujejo kakovost pouka ter kako s svojim delovanjem razvijajo kakovost pouka. Pri tem so nas zanimale razlike med odgovori učiteljev osnovnih in srednjih šol ter razlike med učitelji z različno dobo poučevanja. Dobljeni rezultati kažejo, da učitelji ocenjujejo, da je njihov vpliv na kakovost pouka največji, poudarjajo predvsem socialno komponento in nekatere didaktične vidike kakovostnega pouka ter s svojim didaktično-metodičnim delovanjem razvijajo pouk v smeri kakovosti. Pri tem se niso pokazale statistično značilne razlike med odgovori učiteljev osnovnih in srednjih šol ter med odgovori učiteljev z različno dobo poučevanja.
Ključne besede: kakovost izobraževanja, kakovost pouka, kriteriji kakovostnega pouka, dejavniki kakovostnega pouka, učitelj
Objavljeno: 26.09.2016; Ogledov: 1076; Prenosov: 253
.pdf Celotno besedilo (2,30 MB)

538.
Stres na delovnem mestu policista na Mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje
Sašo Brence, 2016, diplomsko delo/naloga

Opis: Način življenja, kot ga imamo danes in ki ga narekuje vsesplošni napredek, vedno bolj in pogosteje sili k približevanju skrajnim mejam človeških psihičnih zmožnosti. To povzroča obremenitev in kot tak je to pereč problem posameznika ter tudi današnje družbe. Ker pa se človek težko prilagaja naglim spremembam, le-te prinašajo različne odzive, večinoma kot napad na človeško telo in psihično obremenitev. To doživljamo kot stres, ki ga ljudje doživljamo različno, od človeka pa so odvisne tudi posledice in načini premagovanja stresa. Stres na delovnem mestu postaja vse večji problem tako zaposlenih, delodajalcev kot tudi družin zaposlenih. Na osnovi mnogih raziskav in tudi splošnega prepričanja velja policijsko delo za enega najbolj stresnih oziroma psihično najnevarnejših poklicev. V diplomskem delu preučujemo pojav stresa pri policistih, zaposlenih na Mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje. Diplomska naloga je razdeljena na dva dela, in sicer smo v teoretičnem delu najprej opisali sam stres, povzročitelje stresa ter njegove posledice. Nato smo pojasnili načine in tehnike premagovanja stresa, tako na ravni posameznika kot na ravni organizacije. V nadaljevanju diplomske naloge smo se osredotočili na stresnost policijskega dela, dejavnike, posledice in načine premagovanje stresa na delovnem mestu policista. V drugem, torej raziskovalnem delu, smo na podlagi rezultatov anketnega vprašalnika preučevali pojav stresa pri opravljanju dela policistov. Ugotavljali smo, kateri so dejavniki, ki policistom povzročajo stres, kakšni so simptomi, ki se pojavljajo kot posledica stresnih situacij, in v kolikšni meri policisti sami in njihovo vodstvo skrbijo za spoprijemanje s stresom. Analiza rezultatov je pokazala, da ti zaposleni svoje delo zaznavajo zelo stresno, med najpogostejše dejavnike stresa pa so navajali delo v času turistične sezone, ko se število potnikov v primerjavi z ostalim delom leta bistveno poveča. Ugotovili smo, da se zaposleni stresa zavedajo, skrbijo za sprostitev, hkrati pa so mnenja, da vodstvo ne nameni dovolj pozornosti pojavu stresa med zaposlenimi.
Ključne besede: - stres - dejavniki stresa - simptomi stresa - premagovanje stresa - stres pri policistih - Mednarodni mejni prehod Gruškovje - Postaja mejne policije Gruškovje
Objavljeno: 10.11.2016; Ogledov: 380; Prenosov: 40
.pdf Celotno besedilo (1,45 MB)

539.
Uvajanje rešitve SAP v srednje veliko mednarodno podjetje
Suzana Kapun, 2016, magistrsko delo

Opis: Za informacijsko podporo celotnemu poslovanju v podjetjih uporabljajo celovite informacijske rešitve (v nadaljevanju ERP rešitve). Njihova značilnost je, da imajo eno podatkovno bazo in so narejene tako, da ne omogočajo podvajanja podatkov. Sestavlja jih več modulov, kot so finance in računovodstvo, proizvodnja, prodaja, nabava, človeški viri. Na trgu se pojavlja veliko ponudnikov ERP rešitev, zato morajo v podjetju, ki se odloča o uvedbi temeljito premisliti katerega ponudnika bodo izbrali. Uvedba ERP rešitve je razdeljena na dva dela. Izbira ponudnika je prvi del, drugi del je uvedba. Podjetja se za ERP rešitve odločajo, ker želijo poenotiti svoje poslovne procese, imeti en informacijski sistem, kjer so združeni vsi podatki, poenostaviti poslovanje in izboljšati podporo kupcem. Projekt uvedbe ERP rešitve je potrebno v podjetju obravnavati na organizacijski in tehnološki ravni. Kritični dejavniki uspešnosti, so dejavniki, ki lahko vplivajo na izid uvedbe. Za podjetja je priporočljivo, da se na začetku projekta pozanimajo o njih, ter o težavah, ki so jih imeli tisti, ki so že uvedli ERP rešitev. Podjetje SAP je s svojo ERP rešitvijo SAP R/3 vodilni ponudnik na svetovnem trgu. Uvajanje SAP poteka po metodologiji pospešenega SAP (v nadaljevanju kratica ASAP). Za pomoč pri uvedbi in sledenju metodologiji ASAP podjetja največkrat najamejo svetovalce, ki jim pomagajo pri projektu. Na voljo pa so jim tudi po koncu projekta. V celotnem projektu je izredno pomembna podpora vodstva podjetja, priprava projektnega načrta in vključitev končnih uporabnikov v projekt. Zavedati pa se je potrebno tudi pomena izobraževanja končnih uporabnikov. Saj če zaposleni niso izobraženi in ne vedo kako se rešitev uporablja je vsaka rešitev, ne glede na to koliko funkcij ima na voljo neuporabna. Uvedba ERP rešitve v mednarodno podjetje predstavlja izziv ne samo za podjetje, ki se za ta projekt odloči, temveč tudi za svetovalce. Težave, ki se pojavljajo pri takih projektih so povezane s kulturo, predvsem gre za jezikovne ovire, z valuto, če gre za države, ki niso v EU in ne uporabljajo evra, z različnimi lokacijami in lokalizacijo rešitve. Za uspešen zaključek mednarodnih projektov je potrebno dobro sodelovanje svetovalcev in zaposlenih, dobro razvita komunikacija in seveda skrbno načrtovan plan projekta. Preden pa se podjetje loti uvedbe ERP rešitve pa je potreben skrben in natančen popis poslovnih procesov. Z njim ugotovijo kaj je potrebno spremeniti, posodobiti in urediti tako, da se bo kar v največji prilagajalo rešitvi, ki jo v podjetju uvajajo. V izbranem primeru so morali narediti vrsto sprememb v poteku poslovnih procesov, izboljšav in prilagoditev. Največ težav so imeli z urejanjem matičnih podatkov, ki je bilo hkrati najbolj obsežno delo.
Ključne besede: Celovite informacijske rešitve (ERP), uvajanje ERP, kritični dejavniki uspešnosti (KDU), rešitev SAP, metodologija ASAP
Objavljeno: 24.10.2016; Ogledov: 713; Prenosov: 63
.pdf Celotno besedilo (1,56 MB)

540.
OBRAVNAVA PACIENTA Z OSTEOPOROZO V REFERENČNI AMBULANTI
Tina Murko, 2016, diplomsko delo

Opis: Teoretična izhodišča: Osteoporoza je pogosto prikrita bolezen, saj po večini ne kaže nobenih znakov, dokler ne pride do zloma. Prizadene področje okostja, kjer se zmanjšuje količina kostne gostote, medtem ko se veča nevarnost za zlome. Večina ljudi še vedno ni dovolj seznanjena s samim obolenjem, kar se kaže v porastu osteoporoznih zlomov po vsem svetu. V namen poučevanja in seznanitve pacientov s kronično nenalezljivimi boleznimi so v Sloveniji uvedli referenčne ambulante, v katerih diplomirana medicinska sestra deluje zdravstvenovzgojno. Namen diplomskega dela je bil predstaviti vlogo diplomirane medicinske sestre pri obravnavi pacienta z osteoporozo v referenčni ambulanti ter z raziskavo ugotoviti osveščenost pacientov o osteoporozi ter njihovo zadovoljstvo s potekom dela v referenčni ambulanti. Metodologija raziskovanja: Za izdelavo diplomskega dela smo uporabili deskriptivno metodo dela. Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. Za pridobitev podatkov smo izdelali anketni vprašalnik, ki je zajemal 17 vprašanj, od tega 2 vprašanji polodprtega, 3 odprtega in 12 vprašanj zaprtega tipa. V raziskavi je sodelovalo 30 oseb z osteoporozo, ki so bile obravnavane v referenčni ambulanti. Rezultati raziskave: Analiza raziskave je pokazala dobro osveščenost anketiranih o osteoporozi, saj jih je 90 odstotkov dovolj poučenih o svoji bolezni. Vsi anketiranci so seznanjeni z osteoporozo in tudi upoštevajo ukrepe za preprečevanje napredovanja osteoporoze. 80 odstotkov anketiranih je zelo zadovoljnih z obravnavo in s svetovanjem diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti. Sklep: V namen obveščanja in preventive osteoporoze ter vodenja kronično nenalezljivih bolezni so v Sloveniji pričele delovati referenčne ambulante. Ambulanta družinske medicine je tako pridobila dodatnega člana zdravstvenega tima. Diplomirane medicinske sestre, ki so ustrezno usposobljene z izobraževanji, paciente vodijo in jih s svetovanjem ustrezno usmerjajo v procesu zdravljenja. Za učinkovit proces zdravljenja je potrebno tesno sodelovanje pacienta, diplomirane medicinske sestre in zdravnika.
Ključne besede: osteoporoza, referenčna ambulanta, kronične nenalezljive bolezni, dejavniki tveganja, zdravstvena vzgoja, medicinska sestra.
Objavljeno: 24.10.2016; Ogledov: 1006; Prenosov: 120
.pdf Celotno besedilo (1,27 MB)

Iskanje izvedeno v 0.28 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici