| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


111 - 120 / 665
Na začetekNa prejšnjo stran891011121314151617Na naslednjo stranNa konec
111.
PRIMERJAVA LIKOVNO-USTVARJALNIH DOSEŽKOV NA RAZREDNI STOPNJI OSNOVNE ŠOLE
Nena Hrušovar, 2010, diplomsko delo

Opis: Ustvarjalnost je pojem, ki ga uporabljamo zelo pogosto, a o njem vemo pravzaprav zelo malo. Ogromno literature na široko piše o njem, a še danes nimamo enoznačne definicije ustvarjalnosti. Zelo pomembno pa se je zavedati, da je ustvarjalnost sposobnost, ki je enakovredno razporejena med vse posameznike in jo je potrebno smotrno razvijati. Tako doma kot v šoli so otroci neprestano pod različnimi vplivi. Le-ti so včasih spodbudni, nemalokrat pa tudi zavirajo razvoj otroške domišljije, spontano izražanje in druge ustvarjalne sposobnosti. V diplomskem delu je najprej teoretično osvetljen pomen ustvarjalnosti z več zornih kotov. Nato sledi empirični del, v katerem je bil raziskan nivo likovno-ustvarjalnih sposobnosti in primerjan glede na spol in stratum 11- in 12-letnikov. Kot instrument raziskovanja za ugotavljanje obstoječega stanja likovne ustvarjalnosti je bil uporabljen že preverjen test LV1. S testom je bilo spremljanih šest dejavnikov likovne ustvarjalnosti, katerih podatki so bili nato obdelani s programom SPSS. Za nazornejšo predstavo so dodani še vzorčni primeri rešitev učencev. Analiza rezultatov je pokazala, da med spoloma obstajajo statistično značilne razlike pri dejavniku likovne fleksibilnosti in občutljivosti za likovne probleme v prid deklicam. Prav tako so bile raziskane morebitne razlike med učenci iz mestnega oz. primestnega okolja. Statistično značilna razlika je bila zaznana pri dejavniku likovne fluentnosti, kjer so dosegli boljše rezultate učenci iz mestnega okolja.
Ključne besede: ustvarjalnost, likovna ustvarjalnost, dejavniki likovne ustvarjalnosti, likovna ustvarjalnost v osnovni šoli, spodbude za razvoj ustvarjalnosti, zaviranje ustvarjalnosti
Objavljeno: 14.10.2010; Ogledov: 1481; Prenosov: 217
.pdf Celotno besedilo (8,70 MB)

112.
ANALIZA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V PODJETJU MIZARSTVO KOS, JOŽE KOS S.P.
Andreja Zupan, 2010, delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga

Opis: Na zadovoljstvo zaposlenih vplivajo različni dejavniki. Percepcija vsakega posameznika je tista, ki vpliva na pomembnost posameznega dejavnika na zadovoljstvo posameznika. S preučevanjem zadovoljstva zaposlenih lahko vodstvo podjetja ugotovi, katera so tista področja, povezana z delom in odnosom, ki jih mora spremeniti, izboljšati. Namen diplomskega seminarja je bil preučiti dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo, in opredeliti sorodne vplive, kot sta organizacijska klima in kultura, ki sta povezani z zadovoljstvom. Namen je bil tudi preučiti zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Mizarstvo Kos, Jože Kos s. p. Za zaposlene v podjetju sem pripravila delno strukturiran vprašalnik. Z izvedbo intervjujev sem pridobila odgovore, na podlagi katerih sem opravila analizo zadovoljstva. Samo zadovoljni zaposleni so lahko tudi predani podjetju in so učinkoviti ter uspešni. KLJUČNE BESEDE: Zadovoljstvo zaposlenih, organizacijska klima, dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih.
Ključne besede: Zadovoljstvo zaposlenih, organizacijska klima, dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih.
Objavljeno: 24.01.2011; Ogledov: 2412; Prenosov: 198
.pdf Celotno besedilo (318,55 KB)

113.
VPLIV KLIMATSKIH IN AGROTEHNIČNIH DEJAVNIKOV NA KALITEV IN VZNIK OLJNIH BUČ
Matjaž Mihelič, 2010, diplomsko delo

Opis: Toplota, svetloba, vlaga in tip tal so ključni dejavniki za kalitev in vznik rastlinic. Z namenom, da bi preverili vpliv teh dejavnikov na kalitev oljnih buč v primerjavi z jedilnimi, sta bila postavljena dva eksperimenta v rastni komori in eden v rastlinjaku. Proučen je vpliv toplotnega režima (12, 14, 16 °C), svetlobe (temno 0 ur, pol svetlo 12 ur ter svetlo 24 ur), vlage (40 % PK in 100 % PK) in tal (glinena ilovica in peščena ilovica) oz. substrat na odstotek živokalečih semen in maso rastlinic. Rezultati kažejo, da bučevkam odgovarjajo topla tla (vsaj 18 °C), kalitev v temi in 100 % PK. Zaradi omejene kalitve pri nižjih temperaturah je obvezno sejati več semen na setveno mesto in kasneje redčiti, substratu pa dodati glinene delce. Pri zasnovi je potrebno upoštevati tudi specifične zahteve vrste semena.
Ključne besede: oljna buča, kalitev, vznik, klimatski dejavniki
Objavljeno: 15.10.2010; Ogledov: 2810; Prenosov: 211
.pdf Celotno besedilo (691,48 KB)

114.
RAZLIKE MED SPOLOMA NA MANAGERSKIH POLOŽAJIH
Boštjan Fajmut, 2010, diplomsko delo

Opis: Glavna tema diplomskega dela so razlike med spoloma na managerskih položajih. Predpostavili smo, da lahko razlike med spoloma delimo na biološke, socialne, psihološke, kulturne in medkulturne. Z empirično raziskavo smo lete poskušali podrobneje razčleniti, vendar se veliko dejavnikov prepleta med seboj, zaradi česar bi lahko posamezno poglavje umestili tudi k drugim dejavnikom. Predstavili smo tudi trenutni položaj žensk managerk v Sloveniji in Grčiji, ter dejavnike in posledice, ki povzročajo oziroma prinašajo razlike med spoloma na managerskih položajih. Izvedli smo anketo v grških in slovenskih podjetjih, ter med študenti organizacijskih ved, ki predstavljajo bodoče managerje. S pomočjo programa za statistično analiziranje SPSS, smo potrdili hipoteze, da se managerke v večji meri strinjajo, da imajo enako možnost napredovanja v managerski položaj, kot managerji oboji pa dojemajo, da so stereotipi o vlogah moškega in ženske še vedno problem današnje družbe. Potrdili smo tudi hipotezo, da managerji in managerke dojemajo enakovredni odnos do spolov na različen način. Hipotezo, da kulturno okolje vpliva, da se ženske redkeje odločajo za opravljanje managerskih vlog, smo zavrnili. Hipotezi, da so ženske v svojem delovnem okolju še vedno drugače obravnavane kot moški in hipotezo, da je v Sloveniji večji delež žensk na managerskih položajih kot v Grčiji, pa nismo uspeli dokazati.
Ključne besede: razlike, spol, managerski položaji, dejavniki razlikovanja, slovenske managerke
Objavljeno: 17.01.2011; Ogledov: 982; Prenosov: 92
.pdf Celotno besedilo (654,57 KB)

115.
POMEN MOTIVIRANJA ZA USPEŠNOST ZAPOSLENIH V BANČNIŠTVU
Demian Srpčič, 2010, diplomsko delo

Opis: Namen diplomskega dela je predstaviti pomen pojma motivacije za delo pri zaposlenih in ugotoviti, kako lahko motivacija vpliva na poslovno uspešnost posameznika, tima in organizacije, v kateri je zaposlen. Teoretični del zajema definicije, razlage in delitev motivacije. Obrazloži temeljne pojme, povezane z motivacijo, in razčleni motivacijske dejavnike, ki vplivajo na motivacijo za delo. Poglobi se v cilje motiviranja, pomembnost motivacije v vsakdanjem življenju in v motivacijske teorije različnih avtorjev. Dotakne se tudi motivacijskih modelov, po katerih se je priporočljivo ravnati v vsakem podjetju, opozori pa nas tudi na težave, ki so povezane z vzpostavitvijo in vzdrževanjem motivacije pri zaposlenih na daljši rok. V raziskavi smo se osredotočili na vpliv in medsebojno povezovanje motivacijskih dejavnikov, ki ga imajo na zaposlene in njihovo uspešnost v Gorenjski banki, d. d. Od petih nastavljenih hipotez je bila samo prva tudi statistično potrjena, ostale pa so bile zavrnjene. Kot je bilo ugotovljeno, je denar močan motivacijski dejavnik. Ugotovili smo, da podjetje Gorenjska banka, d. d. omogoča napredovanje in karierni razvoj zaposlenih in motivira vse starostne skupine ne glede na spol. Tudi ambicije za prevzemanje dodatnih pooblastil in odgovornosti na delovnem mestu ne glede na delovno dobo posameznika so med zaposlenimi v ravnovesju. Dejavniki zanimivo delo, varna zaposlitev in ugodni delovni čas kotirajo zelo visoko, vendar pa je jasno, da zaposlenim največ pomenijo dobri medosebni odnosi in pogoji dela ter možnost napredovanja. S statističnimi izračuni smo ugotovili, da kakovost zasebnega življenja, odnosov s sodelavci in neposrednim vodjo niso dejavniki, ki bi kazali premo sorazmernost z ambicijami za doseganje visoke kakovosti svojega dela in razvojem v vrhunskega strokovnjaka, prav tako statistično ni dokazano, da zaposlenim, katerih ambicije in zastavljeni cilji močno vplivajo na njihovo delovno uspešnost in učinkovitost, največ pomenijo sprotno reševanje konfliktov in sodelovanje ter cenjenje dobrega dela sodelavcev. Ugotovili smo, da bi se dalo na področju motiviranja še veliko storiti, in sicer v smislu izboljšanja kadrovskega sistema, ki bi zaposlenim omogočal soustvarjati kulturo in klimo podjetja. Podjetje bi moralo imeti kvalitetne kadrovike, ki bi s svojim znanjem, veščinami in veseljem do dela z ljudmi oblikovali ustrezne pogoje dela za zaposlene in jih usmerjali v skupno dobro poslanstva organizacije.
Ključne besede: motivacija, motivacijski dejavniki, motivacijski modeli, medosebni odnosi, učinkovitost in uspešnost pri delu
Objavljeno: 17.01.2011; Ogledov: 1866; Prenosov: 258
.pdf Celotno besedilo (520,76 KB)

116.
Veljavnosti napovedi hitrih testov za povečano tveganje zloma kolka pri starostniku
Bernarda Hostnik, 2010, magistrsko delo/naloga

Opis: Osteoporoza je sistemska skeletna bolezen, za katero je značilna znižana mineralno kostna gostota in s tem posledično povečana lomljivost kosti. Pri starostnikih z osteoporozo zlomi zato nastajajo že pri manjših poškodbah, kot je v primeru padca iz stojne višine. V razvitem svetu število starostnikov z osteoporozo in število zlomov zaradi nje strmo narašča. Osteoporoza in z njo povezani zlomi predstavljajo velik ekonomski problem razvitih družb. Z raziskavo v magistrski nalogi smo želeli ugotoviti, ali obstaja povezava med dejavniki tveganja za osteoporozo in verjetnostjo zloma kolka. Prav tako smo želeli ugotoviti, ali imajo trije naključno izbrani vprašalniki preko spletne strani napovedno vrednost za oceno tveganja za zlom kolka pri starostnikih. Raziskovalna metodologija. V raziskavi je bila uporabljena kvantitativna metodologija. Za kvantitativne podatke je bil uporabljen program SPSS, s pomočjo katerega je bila izvedena statistična analiza podatkov (deskriptivna analiza, Hi² test, Cramerjev koeficient). Raziskovalni vzorec je zajemal 80 starostnikov, ki so bili hospitalizirani na travmatološkem oddelku splošne bolnišnice. Podatke smo pridobili s tehniko zbiranja iz treh različnih anketnih vprašalnikov. Rezultati. Trije izbrani vprašalniki preko spletne strani imajo zadovoljivo napovedno vrednost za zlom kolka in nastanka osteoporoze pri starostnikih. Sklep. Starostniki, ki so bolje informirani in bolje poučeni, se bolj zanimajo za svoje zdravje, jim ni vseeno za zdravje. Osveščenost starostnikov je nujna, kar je dobra pot za ohranitev zdravja. S tem se zagotavlja boljša kakovost življenja.
Ključne besede: starostnik, osteoporoza, zlom kolka, dejavniki tveganja, medicinska sestra
Objavljeno: 29.10.2010; Ogledov: 3289; Prenosov: 588
.pdf Celotno besedilo (1,22 MB)

117.
Vpliv življenjskega sloga na zdravje delavcev
Mateja Čagran, 2010, magistrsko delo/naloga

Opis: V magistrskem delu je predstavljeno delovno okolje, opisan je pomen promocije zdravja v delovnih organizacijah in ker sta zdravje ter varnost pri delu bistvenega pomena, je predstavljenih nekaj zakonskih zahtev s področja varnosti zaposlenih. Predstavljena je raziskava, narejena na vzorcu 109 delavcev, katere namen je bil, ugotoviti prevalenco, intenzivnost in medsebojni vpliv dejavnikov tveganja, povezanih z nezdravim načinom življenja. Z raziskavo smo želeli ugotoviti vpliv spola, socioekonomskega statusa, starosti in obolevnosti zaposlene populacije na izpostavljenost dejavnikom tveganja, povezanih z nezdravim načinom življenja. Uporabili smo kvantitativno metodologijo. Podatke smo pridobili z anketnim vprašalnikom, prirejenim za delovne organizacije, »Z zdravjem povezan vedenjski slog« (CINDI Slovenija), ki vsebuje 60 vprašanj. Vprašalnik smo obdelali s SPSS-metodo.Ugotovili smo, da se moški v povprečju bolj nezdravo prehranjujejo, v večji meri kadijo, bolj pogosto uživajo alkoholne pijače in tudi v večjih količinah ter se doma gibljejo manj kot ženske. Prav tako je bil ugotovljen večji delež moških s prekomerno telesno maso in predebelih v primerjavi z ženskami. Raziskava potrjuje, da so tudi socialno šibki bolj izpostavljeni dejavnikom tveganja ter da na izpostavljenost dejavnikom tveganja starost preiskovancev ne vpliva. Raziskava je pokazala, da osebe, pri katerih je bila v zadnjem letu ugotovljena sladkorna bolezen, uživajo suhomesnate izdelke kar dva- do trikrat tedensko v primerjavi z osebami, ki sladkorne bolezni nimajo, prav tako so preiskovanci, pri katerih je bila ugotovljena jetrna ciroza, popili štiri ali več alkoholnih pijač ob eni priložnosti in to enkrat do dvakrat na teden. Ugotovili smo tudi, da imajo preiskovanci, ki so manj telesno aktivni, povišan krvni tlak ter povišane vrednosti holesterola v krvi.Vse navedene težave bi bilo mogoče preprečiti ali vsaj bistveno omiliti s kontinuiranimi programi promocije zdravja na delovnem mestu: s programi zdravega prehranjevanja, ergonomskim urejanjem delovnega mesta, aktivno skrbjo za dvig telesne kondicije delavca, razreševanjem konfliktov na delovnem mestu, razreševanjem stresnih situacij ter z vzgajanjem kulture delovnega mesta brez alkohola in drog.
Ključne besede: življenjski slog, delovno okolje, dejavniki tveganja, delavci, promocija zdravja, zdravstvena vzgoja.
Objavljeno: 22.04.2011; Ogledov: 3065; Prenosov: 646
.pdf Celotno besedilo (1,55 MB)

118.
Kakovost življenja bolnika s sladkorno boleznijo
Simona Oderlap, 2010, diplomsko delo

Opis: Sladkorna bolezen je kronična bolezen, ki bolnika spremlja do konca življenja. Ne da se je ozdraviti, lahko jo samo omilimo in preprečimo nastanek kroničnih zapletov. Njeno zdravljenje je kompleksno in zahteva bolnikovo polno sodelovanje. Z zdravstveno vzgojo bolniku pomagamo in ga usposabljamo za samostojno vodenje svoje bolezni in čimboljšo kakovost življenja. Diplomsko delo govori o kakovosti življenja bolnikov s sladkorno boleznijo. V teoretičnem delu smo na kratko povedali nekaj o sladkorni bolezni, opisali kakovost življenja, podrobno predstavili in opisali dejavnike, ki so povezani s kakovostjo življenja sladkornih bolnikov ter se osredotočili tudi na pomen bolnikovega sodelovanja v procesu zdravljenja. Drugi del diplomskega dela zajema raziskavo o kakovosti življenja bolnikov s sladkorno boleznijo, kjer smo zajeli 50 naključno izbranih bolnikov, ki se zdravijo v Dispanzerju za diabetike v Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem. Ugotovili smo, da se je pri več kot polovici anketiranih kakovost življenja znižala. Spremembe so najbolj opazne na področju prehranjevanja, ker morajo bolniki spremeniti prehranjevalne navade, težave pa jim povzroča tudi skrb v zvezi z jemanje zdravil, vbrizgavanje insulina, pogosti obiski zdravnika, redno kontroliranje sladkorja v krvi ter kontrola telesne teže.
Ključne besede: sladkorna bolezen, kronična bolezen, kakovost življenja, dejavniki povezani s kakovostjo življenja sladkornih bolnikov, sodelovanje bolnika pri zdravljenju
Objavljeno: 24.12.2010; Ogledov: 2866; Prenosov: 597
.pdf Celotno besedilo (587,61 KB)

119.
MOTIVACIJA IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU UNIOR, D.D.
Mateja Dečar, 2010, magistrsko delo/naloga

Opis: Motivacija je pomemben element za doseganje boljših rezultatov zaposlenih. Prav tako pa je pomembna pravilna izbira motivacijskih dejavnikov v organizaciji, da so zaposleni zadovoljni z delom, ki ga opravljajo. S tem pa so pripravljeni dati zaposleni na razpolago vse svoje sposobnosti zato, ker sami tako želijo in ne zato, ker bi morali. Zaposleni so najpomembnejši resurs vsake organizacije. Zato morajo biti ustrezno motivirani, informirani in vodeni. Človeški viri so vsi ljudje, ki ustvarjalno sodelujejo v neki obliki organiziranega dela. Za njih je značilno, da so si med seboj zelo različni. Zato ne moremo vseh motivirati na enak način. Vsi delovni procesi so odvisni od človekove prizadevnosti in usmerjenosti, človekovih pričakovanj in odločitev, zato je zelo pomembno, da podjetja ustrezno motivirajo in nagrajujejo svoje zaposlene. Nekatera podjetja posvečajo več pozornosti finančnim, druga pa nefinančnim nagradam. Znano je, da zaposleni niso zadovoljni, če prejemajo samo finančne ali samo nefinančne nagrade, zato mora podjetje zagotoviti pravo kombinacijo obeh ter oblikovati sistem motiviranja in nagrajevanja, ki bo vplival na zaposlene tako, da bo hkrati zagotovljena uspešnost podjetja in zadovoljstvo delavcev. Šele raziskava je pokazala, kako obširen in pomemben je pojem motivacije in nagrajevanja. Ugotovili smo, da kljub temu, da podjetje posveča veliko pozornosti motivaciji in izboljšavam na področju nagrajevanja zaposlenih, obstaja še veliko možnosti za izboljšave. Veliko avtorjev raziskuje ta področja in podaja mnogo koristnih ugotovitev, vendar je spremljanje nenehnih novosti na teh področjih in prenašanje novih znanj o tem v podjetje precej zahtevno. Kljub svoji zahtevnosti je skrb za razvoj področja motivacije in nagrajevanja v podjetju zelo pomembna. Analiza anketnih vprašalnikov je pokazala, da so zaposleni srednje zadovoljni s trenutno motivacijo in nagrajevanjem v podjetju. Najpomembnejša ugotovitev pa je nedvomno ta, da način nagrajevanja pomembno vpliva na motivacijo. Ugotovili smo, da različne nagrade motivirajo zaposlene, kar je bil namen raziskovalnega dela. Podali smo tudi predloge za podjetje, ki izhajajo iz ugotovitev raziskave. Menimo, da smo z raziskavo prišli do uporabnih ugotovitev.
Ključne besede: KLJUČNE BESEDE: motivacija, področja motiviranja, motivacijski dejavniki, generacije delovno aktivnih, finančne nagrade, nefinančne nagrade, sistem motiviranja in nagrajevanja, motiviranje in nagrajevanje v podjetju Unior, d.d..
Objavljeno: 10.05.2011; Ogledov: 3654; Prenosov: 852
.pdf Celotno besedilo (6,27 MB)

120.
ANALIZA METOD ISKANJA STRATEŠKIH PRILOŽNOSTI IN PREDLOG NAJPRIMERNEJŠIH S PRIKAZOM PRAKTIČNEGA PRIMERA
Tjaša Milošič, 2010, magistrsko delo/naloga

Opis: Okolje podjetja je vedno bolj nepredvidljivo in podjetja ga morajo za doseganje uspešnega poslovanja nenehno spremljati in proučevati. Najprej morajo razviti boljše razumevanje sedanjega in prihodnjega okolja v katerem delujejo. V okolju morajo zaznavati dane priložnosti in jih izkoriščati ter hkrati zmanjšati vplive slabosti v podjetju in se zaščititi pred nevarnostmi. Podjetja se morajo zavedati, kako uporabiti zunanje okolje za strateško prednost in s tem opredeliti, kakšne strateške možnosti imajo na voljo. Na podlagi tega si morajo oblikovati strateško fleksibilnost, saj nenehno spreminjanje in prilagajanje vodi do uspešnih podjetij. Spremljanje okolja podjetja je temeljni del modelov strateškega managementa, ki jih predstavljamo na samem začetku teoretičnega dela analize. Izhajali smo iz dveh modelov in sicer iz ameriškega modela po Hungerju in Wheelenu ter slovenskega modela strateškega managementa po Pučku. V okviru teh modelov smo se osredotočili na spremljanje zunanjega in notranjega okolja. Tako v teoretičnem delu naloge proučujemo različne metode iskanja strateških priložnosti in za odkrivanje nevarnosti, kar je prvi korak, da lahko podjetje oblikuje strategije. V aplikativnem delu smo prikazali celoten proces iskanja priložnosti na primeru gradbenega podjetja Zdravko Gradim s. p. Začeli smo s PESTE analizo zunanjega okolja za odkrivanje priložnosti in nevarnosti, ki lahko vplivajo na podjetje. Proučili smo privlačnost panoge na podlagi Porterjevih petih silnic. Prednosti in slabosti notranjega okolja podjetja smo ocenili na podlagi posameznih podstruktur. Ugotovljene strateške dejavnike smo ocenili z EFAS in IFAS matriko, v okviru tega pa, kako se nanje odziva. Le-ti so bili podlaga za oblikovanje alternativnih strategij, ki jih mora podjetje uresničiti za uspešno poslovanje. Proces proučevanju, ki smo ga uporabili je eden izmed mnogih, kar pomeni, da lahko uporabimo različen vrstni red proučevanja okolja.
Ključne besede: strateški management, modeli strateškega managementa, spremljanje okolja, zunanje in notranje okolje podjetja, metode iskanja priložnosti, strateški dejavniki, EFAS, IFAS, TOWS, oblikovanje strategij.
Objavljeno: 10.05.2011; Ogledov: 2340; Prenosov: 472
.pdf Celotno besedilo (1,85 MB)

Iskanje izvedeno v 0.33 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici