SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 196
First pagePrevious page3456789101112Next pageLast page
61.
STABILNOST SLOVENSKEGA BANČNEGA SISTEMA IN VLOGA BANKE SLOVENIJE
Davorin Kušnik, 2011, final seminar paper

Abstract: Diplomski seminar združuje tematiko sodobne in vse bolj nujne finančne stabilnosti znotraj slovenskega nacionalnega okvira, vpliv in vlogo Banke Slovenije ter posledice zadnje svetovne finančne krize. Zgodovina ekonomske znanosti vseskozi nakazuje dejstvo, da gospodarska rast nikoli ni linearna in razvoj nikoli ni konstanten. Obdobju prosperitete skoraj zagotovo sledi obdobje recesije in obratno. V postavljanju ogrodja za zdrav in predvsem stabilen finančni sistem neke države, morajo največ postoriti državni subjetki sami. Ključno je sodelovanje tako na nacionalni kot tudi mednarodni ravni, ki mora v procesu vzdrževanja stabilnosti finančnega sistema iskati poti naprednih izboljšav, zaščititi končne odjemalce finančih proizvodov in v kočni fazi doseganje cilja stabilnosti finančnega sistema.
Keywords: Finančna stabilnost, bančni sistem, finančna regulacija, finančni nadzor, Banka Slovenije, finančna kriza
Published: 01.12.2011; Views: 1871; Downloads: 229
.pdf Full text (406,56 KB)

62.
IZLOČANJE TVEGANJ V MEDNARODNEM POSLOVANJU Z BANČNIMI GARANCIJAMI
Drago Vaupotič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Da bi podjetje v današnjih zaostrenih pogojih poslovanja dolgoročno preživelo, se mora tega zavedati in z aktivnim upravljanjem tveganj obvladovati in sprejemati ukrepe za njihovo zmanjševanje. Čeprav ne obstaja način, ki bi v celoti odpravil vsa tveganja, je ta mogoče v veliki meri omiliti z uporabo določenih finančnih instrumentov. Eden najpomembnejših je bančna garancija, ki v poslovnem svetu velja za enega najzanesljivejših instrumentov zavarovanja, predvsem pri večjih in zahtevnejših transakcijah. V nalogi so predstavljena plačilna tveganja in njihovo obvladovanje, podrobneje pa je opisana bančna garancija, njen pravni okvir, prednosti in slabosti, primerjava z drugimi instrumenti ter vrste bančnih garancij. V empiričnem delu naloge sem predstavil Poštno banko Slovenije, d.d. — bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d., kot enega od ponudnikov tovrstnih finančnih storitev v Sloveniji, in postopek pridobitve bančne garancije.
Keywords: plačilna tveganja, bančna garancija, banka, naročnik garancije, upravičenec garancije, storitvene garancije, plačilne garancije, Poštna banka Slovenije, izdaja garancije
Published: 18.02.2011; Views: 1836; Downloads: 256
.pdf Full text (3,74 MB)

63.
VPLIV ALKOHOLIZMA NA DELOVNI PROCES V BANKI X
Irena Stanonik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je opisana raziskava vpliva alkoholizma na delovni proces v eni izmed slovenskih bank. Razdeljena je na sedem poglavij. Po uvodni začetni predstavitvi v prvem poglavju, je v drugem poglavju opisano, kaj je delovni proces, kakšna je njegova vsebina in cilji splošnega delovnega procesa. Ker se lahko zgodi, da delovni proces ne poteka po načrtu, so v tem poglavju zajeti tudi dejavniki, ki nanj vplivajo. V tretjem poglavju, ki je obsežnejše, je opisano, kaj je alkohol, kako se alkoholizem razvije, vzroki za nastanek, vrste zasvojencev in najpomembnejše za raziskavo diplomske naloge — alkoholizem v delovni organizaciji, gospodarska škoda za delovno organizacijo in predlog, kako se lotiti odpravljanja alkoholizma. Prestavljena je tudi banka in bančništvo, opisani so delovni postopki, ki potekajo na bančnem okencu, in postopki potrebni, da se opravi storitev preko sodobnih tržnih poti. Vse to je zajeto v četrtem poglavju. V petem poglavju so opisani postopki in rezultati raziskave. Na podlagi izvedene anonimne ankete so razčlenjene posamezne ugotovitve in različni pogledi na posamezne rezultate. Z raziskavo smo ugotovili, da je pojavnost alkohola na področju raziskave povprečna. Verjetno se s takšno stopnjo alkoholizma srečuje večina slovenskih in verjetno tudi tujih podjetij, in tudi ne predstavlja večje škode za banko X. Na sam delovni proces bistveno ne vpliva, vpliva pa na čustva zaposlenih.
Keywords: Alkohol - opojna pijača Pijanost - stanje, ki je posledica opitja z alkoholno pijačo Proces - tok v katerem se kaj dogaja, razvija in spreminja Banka - ustanova, ki opravlja denarne, kreditne in plačilne posle
Published: 12.01.2011; Views: 1364; Downloads: 70
.pdf Full text (827,24 KB)

64.
SEPA - PREDNOSTI IN POTENCIALI
Denis Kiralj, 2010, undergraduate thesis

Abstract: SEPA (Single Euro Payment Area) oz. enotno območje plačil v evrih je območje znotraj Evrope, kjer potrošniki, podjetja in drugi gospodarski subjekti lahko izvajajo in prejemajo plačila v evrih, neodvisno ali gre za plačilni promet znotraj nacionalnih meja ali čezmejni plačilni promet, pod istimi osnovnimi pogoji, pravicami in obveznostmi ne glede na njihovo lokacijo. To pomeni da lahko opravljajo negotovinska plačila malih vrednosti v evrih z enega samega računa in z uporabo enega samega niza plačilnih instrumentov, tako preprosto, učinkovito in varno, kot opravljajo plačila znotraj svoje države. SEPA ima močan učinek na znižanje bančnih provizij in spremembe operativnih stroškov ponudbene in povpraševalne strani, pri čemer se lahko ti učinki precej razlikujejo glede na naklonjenost do SEPA s strani vseh deležnikov. Učinki SEPA so namreč odvisni od intenzivnosti investicij v vzpostavitev SEPA ter od strategij uvajanja in sprejemanja SEPA s strani ponudnikov in uporabnikov plačilnih storitev. Ključno vlogo pri kreiranju SEPA ima seveda bančna industrija, ki z ustreznimi vlaganji vzpostavi nove plačilne sisteme. Vendar pa je uspešnost projekta SEPA v enaki meri odvisna od naklonjenosti uporabnikov plačilnih storitev do SEPA, ki ključno vplivajo na končni neto SEPA učinek za celotni trg in tržno upravičenost uvajanja SEPA. Nizka naklonjenost do SEPA na povpraševalni strani je pogosto posledica pomanjkanja zavedanja o možnih koristih SEPA in njeni pomembnosti za trg kot celoto. Zato je osveščanje teh deležnikov pomembna naloga evropskih regulatorjev.
Keywords: enotno območje plačil v evrih, čezmejna plačilna transakcija, Evropska unija, Evropska komisija, Uredba 2560/2001, Direktiva o plačilnih storitvah, Banka Slovenije, Evropska centralna banka, Evropski svet za plačila, mednarodna številka bančnega računa (IBAN), bančna identifikacijska koda (BIC), standardi UNIFI, STEP2, klirinško poravnalni mehanizmi SEPA, vse-evropska avtomatska klirinška hiša (PE-ACH), dodatne opcijske storitve, kreditno plačilo SEPA, direktna obremenitev SEPA, kartični okvi
Published: 01.02.2011; Views: 1775; Downloads: 144
.pdf Full text (6,39 MB)

65.
METODE POSPEŠEVANJA PRODAJE BANČNIH STORITEV PRAVNIM OSEBAM V POŠTNI BANKI SLOVENIJE, D.D.-BANČNA SKUPINA NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR D.D.
Breda Marjetka Klopčič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem skušala predstaviti področje trženja bančnih storitev s poudarkom na storitvah za pravne osebe. Osredotočila sem se na Poštno banko Slovenije, d.d. — bančna skupina Nove kreditne banke Maribor d.d., njene konkurenčne prednosti, poslanstvo, usmeritve, ter poleg splošne opredelitve bančnih storitev, posebnosti trga bančnih storitev, vključila tudi konkretno poslovanje za pravne osebe v tej banki. Predstavila sem trženjski splet za storitve (trženjski instrumenti 7P oziroma 8P), kjer sem podrobneje opisala pomen vsakega posameznega trženjskega instrumenta. Z načrtovanjem trženjskih aktivnosti storitveno podjetje konkretizira prihodnje delovanje, opredeli prilagajanje spremembam na trgu in natančno določi, katere trženjske instrumente bo uporabljalo pri izvajanju posameznih trženjskih aktivnosti. Poudarila sem pospeševanje prodaje, ki je eden temeljnih instrumentov marketinškega komuniciranja za dosego zastavljenih ciljev. Izvedla sem tržno raziskavo s katero se je ugotavljalo dejavnike zadovoljstva uporabnikov bančnih storitev, dejavnike, ki najbolj vplivajo na zvestobo ter dejavnike in storitve, s katerimi so uporabniki bolj ali manj zadovoljni. Kakovost bančnih storitev je bila in bo ostala prvotnega pomena za oblikovanje odnosa banke do uporabnikov storitev. Za izvajanje kakovostnih storitev pa mora banka imeti visoko kakovostno tehnologijo in visoko usposobljen kader. Banka na katero sem se osredotočila poskuša vedno znova na različne načine prilagajati bančne storitve komitentom in vse večja pozornost se usmerja na ugotavljanje zadovoljstva oz. nezadovoljstva komitentov, kar je vsekakor posledica vse večjih zahtev in pričakovanj s strani komitentov.
Keywords: banka, bančne storitve, pospeševanje prodaje, kakovost bančnih storitev, zvestoba strank
Published: 07.03.2011; Views: 2278; Downloads: 210
.pdf Full text (606,82 KB)

66.
NAČRTOVANJE IN UVAJANJE ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA S POUDARKOM NA INTERNETNEM BANČNIŠTVU
Teja Kodrič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi, sem govorila o elektronskem poslovanju ter kaj pomeni za podjetje uvedba takšnega poslovanja. Kaj mora podjetje postoriti, da lahko uvede e-poslovanje, ter kakšne pozitivne oziroma negativne učinke mu to lahko prinese. Lahko rečemo, da danes podjetje skorajda ne more obstajati, če vsaj na nekaterih področjih ne uvede elektronskega poslovanja. Razlogi, zaradi katerih se podjetja odločajo za takšno obliko poslovanja ter cilji, ki jih želijo pri tem doseči, pa so različni. Tako za podjetje kot za posameznike je zelo pomembno vprašanje varnosti e-poslovanja. V Sloveniji se je področje e-poslovanja pravno uredilo s sprejemom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP). Najbolj so posamezniki občutljivi na varnost pri elektronskem bančništvu, obenem pa se takšnega načina poslovanja z banko vedno pogosteje poslužujejo zaradi nižjih stroškov ter udobnosti. Banka Koper pri e-poslovanju ne zaostaja za svetovnimi bankami.
Keywords: Elektronsko poslovanje, prednosti in slabosti elektronskega poslovanja, elektronsko bančništvo, bančni avtomati, telefonsko bančništvo, plačilne kartice, spletna banka.
Published: 08.03.2011; Views: 2044; Downloads: 221
.pdf Full text (398,28 KB)

67.
UGOTAVLJANJE BONITETE PODJETIJ V BANKI
Romana Janžekovič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Banke so pri svojem poslovanju podvržene številnim tveganjem, med katerimi je najpomembnejše kreditno tveganje. Da bi ta tveganja v banki čim bolj obvladali, moremo dobro poznati svoje poslovne partnerje s katerimi poslujemo. Preveriti moramo njihove finančne in nefinančne izkaze. Vse te informacije so vključene v bonitetno oceno podjetja. Poznavanje bonitete podjetja nam omogoča mnogo lažji in hitrejši način dostopanja do kakovostnih informacij, ki jih v poslovnem svetu potrebujemo o podjetju. Banke ocenjujejo kvaliteto svojega kreditnega portfelja in kreditnega tveganja na podlagi bonitetnih ocen komitentov. Ta ocena nam pove, kako je podjetje sposobno ustvarjati prihodnje denarne tokove in ali bo podjetje v prihodnje sposobno poravnavati finančne obveznosti. Za kompleksno oceno bonitete podjetja moremo zraven podatkov o preteklem poslovanju podjetja (finančni podatki, bilanca stanja in izkaz poslovnega izida) pridobiti tudi nefinančne podatke, tako imenovane mehke podatke (značilnosti podjetja, vodstva, panoge, tehnologije, zaposlenih, okolja…). Prihodnje poslovanje podjetja, njegov potencial, položaj na trgu, sposobnost vodstva, konkurenčne prednosti so podatki, ki sestavljajo le del bonitete podjetja. Da pridemo do teh podatkov mora komitent razkriti banki številne informacije o svojem podjetju, ki pa lahko sodijo tudi v poslovno skrivnost. Namen diplomskega dela je bil, da prikažem postopek, po katerem bančni analitik v bonitetni službi poslovne banke razvršča komitente v bonitetne razrede in določa zgornje meje zadolževanja. V prvem delu sem predstavila predvsem teoretična spoznanja o proučevanju bonitete podjetja (tveganja, finančna analiza in boniteta podjetja). V drugem delu diplomskega dela pa sem uporabila analitični pristop, naredila sem finančno analizo podjetja XY d.o.o., kjer sem se posluževala predvsem količinskih in kakovostnih dejavnikov.
Keywords: podjetje, banka, kredit, presoja kreditne sposobnosti, kreditno tveganje, kreditna sposobnost, boniteta podjetja
Published: 07.03.2011; Views: 2726; Downloads: 355
.pdf Full text (679,96 KB)

68.
ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO V SLOVENIJI S PRIMERJALNO ANALIZO SPLETNE BANKE ABANET IN i-NET
Sanda Zupanc, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Hiter tehnološki napredek je pustil posledice tudi v bančništvu. Stranke želijo poleg cenejših, hitrih in enostavnih bančnih storitev predvsem preprost dostop do njim prilagojenim storitev in informacij. Banke morajo zato tako, kot druga podjetja, diverzificirati svoje storitve in eden od načinov smotrne razširitve ponudb so tudi storitve elektronskega bančništva. Trenutno se večina e-transakcij opravi preko interneta, v prihodnje pa je pričakovati povečanje pomena m-bančništva, to je opravljanje storitve preko mobilnega telefona. Uvedba spletnega bančništva banki omogoča nov način poslovanja, ki ima za posledico avtomatiziranost rutinskega dela. Bančni uslužbenci so v preteklosti porabili precej svojega časa, za odgovore na nekatera ponavljajoča se vprašanja strank. Ob večji preusmeritvi strank na elektronske vire se tako lahko bančni uslužbenci osredotočijo na zahtevnejše storitve in na izboljšanje odnosov s strankami. V zadnjem času so se v bankah pojavili tudi upravljalni odnosi do komitentov. Pojavili so se osebni bančniki, ki skrbijo za celovito in načrtno strežbo strank. S tem pa gradijo dolgoročne odnose med banko in strankami, ki temeljijo na zaupanju in prilagajanju storitev za potrebe strank. Lahko rečemo, ponudba prave storitve ob pravem času in na pravi način. Ugotovljeno je, da je bistveno lažje obdržati obstoječe stranke, kot pridobiti nove. Bančni uslužbenci so razbremenjeni vsakodnevnega operativnega dela in lahko strankam ponudijo naprednejše storitve. Kljub razvoju tehnologije in uvedbe e-bančništva ter novih storitev, pa je pri gradnji odnosov s strankami še vedno ključnega pomena osebni pristop.
Keywords: Elektronsko bančništvo, mobilno bančništvo, bankomati, varnost poslovanja, Abanka Vipa d.d., Abanet, Banka Koper d.d., i-Net.
Published: 06.05.2011; Views: 1849; Downloads: 119
.pdf Full text (639,37 KB)

69.
INTERNETNI PORTALI ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA NA PRIMERU NOVE KBM IN NLB
Maja Klemenčič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V svoji diplomski nalogi sem želela predstaviti elektronsko bančništvo prebivalstva. Na začetku naloge sem predstavila kaj sploh je elektronsko poslovanje, vrste elektronskega poslovanja in kakšne so značilnosti dobre spletne strani. Kasneje sem se osredotočila na elektronsko bančništvo. Na kratko sem pobrskala po zgodovini elektronskega bančništva in predstavila razvojne trende. V tem sklopu sem predstavila tudi vse storitve elektronskega bančništva. Na kratko sem opisala bankomate, plačilne kartice, samopostrežne kioske, telefonsko in mobilno bančništvo. V nalogi sem se bolj osredotočila na internetno bančništvo, še posebej pa na varnost elektronskega bančništva. Tako sem ugotovila, da banke nudijo visoko varnost poslovanja prek interneta. Zanimale pa so me tudi prednosti in slabosti elektronskega bančništva. Zato sem jih predstavila iz vseh štirih vidikov, od prednosti za banko in uporabnike, kot slabosti za banko in uporabnike. Potem sem se osredotočila še na elektronsko bančništvo v Novi KBM in NLB, kjer sem najprej predstavila posamezno banko. Zanimalo me je, kako poteka pri njih internetno bančništvo, katere storitve so na voljo uporabnikom, kdaj se lahko poslužujejo internetne banke, kako hitro so izvedene storitve, ter kako skrbijo za varnost elektronskega poslovanja. V zadnjem poglavju sem se poglobila v spletne strani omenjenih bank in jih primerjala med seboj. Na koncu sem strnila vsa raziskana področja in svoje misli in cilje strnila v sklepu.
Keywords: elektronsko bančništvo, internetno bančništvo, Internet, varnost, banka, komitent.
Published: 13.05.2011; Views: 1221; Downloads: 101
.pdf Full text (1012,39 KB)

70.
UPORABA METODE ANALITIČNEGA HIERARHIČNEGA PROCESA PRI IZBIRI KREDITA
Rebeka Srša, 2011, final seminar paper

Abstract: Namen dela diplomskega seminarja je bil izdelati model za izbiro kredita po več kriterijih hkrati, s katerim bi prišli do najbolj ugodnega kredita za posameznika. V delu diplomskega seminarja smo pojasnili pojem kredit, poiskali in izbrali smo najboljši kredit, našteli in opisali smo vrste kreditov pri Banki Celje d.d. ter opisali metodo AHP in računalniški program Expert Choice. Beseda kredit izvira iz besede Credere, ki pomeni zaupati, verjeti. Krediti se pojavljajo tako v gospodarstvu kot pri prebivalstvu. Banke posameznikom ponujajo različne kredite in sicer hitre kredite, stanovanjske kredite, natur kredite, kredite na določeno dobo (5, 10, 20 let). Pri odobritvi kredita upoštevajo posameznikovo plačilno sposobnost. V današnjem času se veliko ljudi sooča s pomanjkanjem finančnih sredstev. Odločajo se za najeme kreditov pri bankah. V našem primeru smo se odločili za Banko Celje d.d. Banka Celje d.d. je banka z dolgoletno tradicijo, saj delujejo že 140 let. Banka posluje z več kot 900 bankami po svetu. Kredite smo primerjali z uporabo metode AHP in problem reševali s pomočjo programa Expert Choice. Izbirali smo med sedmimi alternativami. Prišli smo do ugotovitve, da se posameznik naj odloča za kredite, ki imajo daljšo plačilno dobo, v našem primeru je to 20 let. Najbolj ugodno je, če se posameznik odloči za kredit na določeno dobo (20 let). Najslabšo izbiro mu predstavljajo hitri kredit, natur kredit, stanovanjski kredit in kredit za osebno potrošnjo.
Keywords: Banka, kredit, posameznik, minimalna plača, metoda AHP, Expert Choice, Banka Celje d.d.
Published: 08.11.2011; Views: 1291; Downloads: 100
.pdf Full text (1,70 MB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica