SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


41 - 50 / 196
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
41.
POROČILO EVROPSKE BANKE ZA OBNOVO IN RAZVOJ O HIPOTEKI V TRANZICIJSKIH EKONOMIJAH
Mateja Martinčič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Osrednji predmet raziskovanja te diplomske naloge je Poročilo »Hipoteka v tranzicijskih ekonomijah« (v nadaljevanju diplomskega dela »Poročilo«) Evropske banke za obnovo in razvoj, ki ga je izdala leta 2007. Poročilo podaja celosten vpogled v stanje hipotekarnih trgov in zakonov s tega področja v državah, ki imajo dejaven trg s hipotekami ali ga aktivno razvijajo. Države, zajete v Poročilu so: Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Gruzija, Madžarska, Kazahstan, Kirgizija, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Rusija, Srbija, Slovaška, Slovenija in Ukrajina. Poročilo želi opredeliti, kakšna pravna reforma je v teh državah potrebna, da bi dosegle učinkovito pravno podlago za ustanavljanje in uveljavljanje hipotek tako, da bi hipoteka predstavljala učinkovito sredstvo zavarovanj posojil. V prem delu diplomske naloge bom predstavila vsebino Poročila in razloge, zakaj je bilo izdano. Vsebinski del Poročila vsebuje: Razlago pojma pravne učinkovitosti, Hipotekarno pravo, Regionalno raziskavo o hipotekah in primerjalni pregled, Hipotekarne vrednostne papirje in zaključek. Še posebej bom v okviru tega Poročila izpostavila omembe Slovenije, kako je naš pravni sistem v Poročilu obravnavan in ocenjen. Nadalje bom predstavila odziv Poljske fundacije za hipotekarne kredite na Poročilo, njeno kritiko in konstruktivne predloge k temu Poročilu. S pričujočo diplomsko nalogo želim prikazati pogled Evropske banke za obnovo in razvoj na države, ki so pred kratkim prestale prehod v drugačen politični in gospodarski sistem, in njeno videnje stanja in razvoja hipotekarnega prava v obravnavanih državah ter usmeritve nadaljnjih reform, ki jih predlaga in podpira.
Keywords: Evropska banka za obnovo in razvoj, države v tranziciji, hipoteka, reforma, hipotekarno pravo, Poljska fundacija za hipotekarne kredite.
Published: 31.03.2010; Views: 1357; Downloads: 99
.pdf Full text (612,25 KB)

42.
VARČEVANJE - BANKA OZIROMA VZAJEMNI SKLAD
Nataša Gjura, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Da je varčevanje nujno, nas strokovnjaki vsak dan opozarjajo. Informacije, da se pokojnine nižajo, da se inflacija iz dneva v dan veča in da se plače realno ne višajo, so skoraj dnevno na programu oz. v časopisju. Prav toliko prispevkov je pa tudi o tem, kako varčevati in kje varčevati. Kot navaja definicija, je varčevanje odpovedovanje porabi v danem trenutku. Bančna definicija varčevanja govori o prestavitvi porabe v kasnejše obdobje. To oceni vsak posameznik na podlagi trenutnega socialnega položaja in načrtov za prihodnost. Pri varčevanju sta torej pomembni disciplina in vztrajnost. Oblik varčevanja je ogromno. Tekoče se pojavljajo nove oblike na trgu. Vsaka oblika ima svoje prednosti in slabosti in vsako posebej je treba proučiti in ugotoviti primernost za posameznega varčevalca. Odločitev o obliki varčevanja je odvisna od posameznikovih želja, dohodka, starosti in izdatkov. Varčevanje v banki je varna naložba, ni pa preveč donosna. Varčevanje v vzajemnem skladu je na dolgi rok donosna, dokaj varna in likvidna naložba. Seveda pa je tveganje za izgubo prihrankov pri tovrstni naložbi večje. Pomembno je seveda, da čim prej začnemo varčevati, saj je čas pomemben dejavnik donosnosti naložbe.
Keywords: Varčevanje, banka, vzajemni sklad, varčevalec, naložba.
Published: 03.08.2010; Views: 1681; Downloads: 209
.pdf Full text (764,03 KB)

43.
RAZVOJ KOMUNIKACIJSKEGA VMESNIKA MED CENTRALNO APLIKACIJO IN ZUNANJIMI VIRI V KD BANKI
Matija Rejc, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga opisuje avtomatizacijo postopkov pri izmenjavi podatkov med KD Banko in drugimi organizacijami oziroma njihovimi sistemi. Najprej smo popisali posamezne postopke, ki smo jih podprli s programsko rešitvijo. Sledi zahtevek za razvoj aplikacije KDB Transmiter in opis njenega delovanja. Aplikacija je namenjena periodičnemu izvajanju obdelave, ki vsebuje poljubno število procesov, namenjenih avtomatizaciji postopkov priprave in izmenjave datotek. Ena namestitev programa omogoča nastaviti več obdelav za uporabo v različnih področjih banke. V nalogi je opisan tudi primer in način uporabe za potrebe izvajanja storitev plačilnega prometa. Aplikacija je zasnovana tako, da lahko uporabniki sami dodajamo in spreminjamo procese glede na trenutne potrebe področja.
Keywords: banka, aplikacija, obdelava, proces, komunikacija
Published: 28.06.2010; Views: 1577; Downloads: 51

44.
POSEBNOSTI METODIKE BANČNEGA KREDITIRANJA SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA
Tina Vidovič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem času imajo banke pomembno vlogo pri zagotavljanju finančnih sredstev podjetjem. Tako bančni krediti mnogokrat predstavljajo najpomembnejši vir zunanjega financiranja samostojnega podjetnika. Zaradi naraščajočega povpraševanja podjetij po bančnih kreditih, je tako tudi ponudba kreditov bank vedno večja, raznolika ter prilagojena zahtevam posameznega samostojnega podjetnika. Uspešna in hitro razvijajoča banka v Sloveniji je tudi Probanka d.d., ki v slovenskem bančnem in poslovnem prostoru pomeni zanesljivo finančno institucijo, znano predvsem po svoji usmeritvi h komitentom in zagotavljanju visoko kakovostnih storitev. S strokovno usposobljenimi, visoko motiviranimi strokovnjaki in najsodobnejšo tehnologijo tako ustvarja poslovno okolje odličnosti za svoje komitente. Diplomsko delo natančno opredeli pojem, pomen in vlogo kredita za samostojnega podjetnika ter podrobno in nazorno predstavi posebnosti metodike bančnega kreditiranja samostojnega podjetnika v Probanki d.d..
Keywords: banka, kredit, samostojni podjetnik, ponudba bančnih kreditov, posebnosti metodike kreditiranja, Probanka d.d.
Published: 29.09.2010; Views: 1301; Downloads: 149
.pdf Full text (386,83 KB)

45.
OBSEG RAZKRITIJ V LETNIH POROČILIH BANK
Nina Falež, 2015, master's thesis

Abstract: Banke so edinstvene institucije, katerih delovanje je regulirano s številnimi zakonskimi in strokovnimi podlagami. Tudi njihova letna poročila niso povsem enaka letnim poročilom drugih podjetij. Ena izmed pomembnejših razlik je, da za banke veljajo posebna pravila glede razkritij. Čeprav obstajajo akti, ki opredeljujejo zahteve glede razkritij, pa nekatere banke še vedno razkrivajo več kot druge. V magistrski nalogi želimo ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na obseg razkritij v letnih poročilih bank. Raziskava, ki smo jo izvedli, kaže, da obstaja povezava med obsegom razkritij v letnih poročilih bank in starostjo banke ter deležem države v lastništvu. Po našem mnenju dobljeni rezultati odražajo predvsem to, kako je pri nas zastavljena zakonodaja glede razkritij. Delovanje bank je pod drobnogledom javnosti. Izpostavljene so različnim pregledom, ocenjujejo se njihova pretekla in sedanja ravnanja. Težnje po transparentnem poslovanju še nikoli niso bile tako močne. Razkritja v letnih poročilih so eden izmed načinov povečevanja transparentnosti.
Keywords: banka, letno poročilo, razkritja v letnih poročilih
Published: 06.03.2015; Views: 535; Downloads: 338
.pdf Full text (1,14 MB)

46.
BASEL II IN FINANČNA KRIZA
Vesna Grabnar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V okviru prvega stebra Basla II banka z bolj ali manj sofisticiranimi sistemi za merjenje tveganj izračunava minimalni (regulatorni) kapital za kreditno, tržno in operativno tveganje. Namen drugega stebra je zagotoviti, da bodo banke razpolagale s kapitalom, ki ustreza njihovi tveganosti in poslovni strategiji. Poleg tveganj zajetih v prvem stebru (kreditno, tržno, valutno, obrestno in operativno tveganje), naj bi banke spremljale še druga tveganja (obrestno tveganje iz bančne knjige, tveganje koncentracije, likvidnostno tveganje, tveganje poravnave in strateško tveganje). Glede na zahteve tretjega stebra pa se morajo banke bolj transparentno predstaviti javnosti oziroma svoje poslovanje bolje razkriti. V času finančne krize so se pojavile številne pomanjkljivosti Basla II. Pred več kot letom in pol se je začela finančna kriza. Na milijone ljudi je izgubilo delo, pojavili pa so se naslednji veliki problemi. Prenapihnjene cene vrednostnih papirjev na borzah, prenapihnjene cene nepremičnin, nezmožnost odplačevanja hipotekarnih posojil prebivalstva in podjetij (prezadolženost), vključevanje tradicionalnega komercialnega bančništva v nove, visoko tvegane oblike financiranja, veliko neravnovesje na področju trgovine, nastanek novih finančnih skladov brez nadzora, ki so izdajali raznovrstne tvegane vrednostne papirje. Za preprečitev vnovične finančne krize so potrebne reforme finančnih regulacij. Med krizo so se pokazale številne slabosti in pomanjkljivosti Basla II, njegova nadgradnja naj bi te pomanjkljivosti odpravila. Banke so nagnjene k procikličnemu obnašanju, vendar pa lahko vzpostavitev sistema dinamičnih oziroma statističnih rezervacij neželene učinke bistveno omeji ali pa celo povsem odpravi. Enostavna analiza novejših agregatnih podatkov potrjuje cikličnost oblikovanja rezervacij in njihove prociklične učinke na kreditno in s tem gospodarsko aktivnost. Že opravljene analize cikličnosti kreditne aktivnosti bank pri slovenskih bankah so pokazale, da cikličnost pri oblikovanju rezervacij obstaja tudi v slovenskem bančnem sistemu, ter da lahko govorimo tudi o obstoju učinka procikličnosti. Potrebno je oblikovanje sklada dinamičnih rezervacij, ki se polni v obdobjih pospešene kreditne rasti, v obdobjih upočasnjene kreditne rasti pa se iz njega črpa. Oblikovanje sklada je odvisno od kreditnega poslovanja posamezne banke.
Keywords: Basel I, Basel II, finančna kriza, procikličnost, minimalne kapitalske zahteve, regulatorni nadzor, tržna disciplina, CAD 3, dinamične rezervacije, Banka Celje.
Published: 11.11.2010; Views: 2066; Downloads: 219
.pdf Full text (679,49 KB)

47.
POSOJILNA POLITIKA BANK
Robert Hernet, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Osnovna funkcija banke je zbiranje presežnih denarnih sredstev in prenos le-teh k deficitnim ekonomskim celicam. Takšno posredništvo prinese banki največji delež prihodkov, vendar pa je pri tem potrebno uspešno obvladovati tveganja. Banka se pri vsaki sklenitvi kreditnega posla z dolžnikom izpostavi kreditnemu tveganju. Zato morajo bančniki sprejeti jasne kriterije za sprejemanje odločitev o naložbah, kajti vse naložbe imajo določeno verjetnost, da se ne bodo poplačale. Banke lahko z dobro strategijo opravijo izbiro med posli, ki jih bodo opravljale, pri tem pa morajo določiti tudi stopnjo dobičkonosnosti, ki jo banka pričakuje glede na izpostavljenost različnim kreditnim tveganjem. Posojilna politika naj zadeva področja, kot so: ciljni trgi, sprejemanje in plasiranje finančnih naložb, struktura in izpostavljenost kreditnega portfelja, oblikovanje cene kredita, upravljanje kreditnega tveganja, proces odobravanja kreditov in odgovornost oseb za odobravanje, izvajanje in poročanje o kreditih. Zagotoviti je treba, da so aktivnosti kreditiranja prilagojene vpeljani posojilni politiki. Takšna politika mora biti jasno določena in zapisana, skladna z zakonskimi zahtevami in obstoječimi postopki v banki. Politika in postopki, ki so pravilno razviti in vpeljani, omogočajo banki vzdrževati zdrave standarde odobravanja kreditov, spremljati in kontrolirati kreditno tveganje, ustrezno oceniti nove poslovne priložnosti ter odkriti in ustrezno spremljati problematične kredite.
Keywords: poslovna banka, bančne storitve, krediti, posojilo, tveganja v bačništvu, kreditno tveganje, kreditni potencial, boniteta, kreditna sposobnost, zavarovanje kreditov, obrestna mera, cena kredita
Published: 27.08.2010; Views: 1489; Downloads: 176
.pdf Full text (491,71 KB)

48.
ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO NA PRIMERU NOVE LJUBLJANSKE BANKE IN NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR
Liljana Ploj, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Elektronsko bančništvo lahko opredelimo kot poslovanje bank s strankami preko elektronskih prodajnih poti, ki so zasnovane na sodobni informacijski in komunikacijski tehnologiji. Med sodobne storitve elektronskega bančništva štejemo: bančne avtomate, samopostrežne kioske, plačilne kartice, telefonsko bančništvo, spletno (internetno) bančništvo in mobilno bančništvo. Banke so te storitve razvile, da bi se prilagodile razmeram na trgu, saj je postala sodobna tehnologija dostopna vsakomur. Uporabniki z uporabo teh storitev prihranijo čas in denar, nudijo pa jim tudi večjo udobnost, saj jih lahko opravljajo kjerkoli in kadarkoli. Dostopne so 24 ur na dan, vse dni v letu. Nova Ljubljanska banka in Nova Kreditna banka Maribor svojim komitentom nudita široko paleto storitev na področju elektronskega bančništva. Obe ponujata telefonsko bančništvo, spletno bančništvo, mobilno bančništvo, bančne kartice ter bančne avtomate. Nova Ljubljanska banka je že ponudila svojim uporabnikom storitev e-računa, ki je pomembna pri poslovanju podjetja z državnimi institucijami in ostalimi pravnimi subjekti na trgu, saj bo olajšal poslovanje v prihodnosti.
Keywords: elektronsko poslovanje, oblike elektronskega poslovanja, elektronsko bančništvo, telefonsko bančništvo, mobilno bančništvo, spletno bančništvo, bančni avtomati, Nova Ljubljanska banka d.d., Nova Kreditna banka Maribor d.d..
Published: 30.08.2010; Views: 1721; Downloads: 153
.pdf Full text (707,99 KB)

49.
METODOLOGIJA KREDITNEGA OCENJEVANJA GOSPODARSKIH DRUŽB V KRIZNIH POGOJIH
Suzana Lešnik, 2010, master's thesis/paper

Abstract: Finančna kriza s katero se ukvarja ves svet, je zamajala svetovno gospodarstvo in bančni sistem. Čeprav sta evropski in slovenski bančni sistem poslovala bistveno manj tvegano kot ameriški, je finančni sektor pod velikim pritiskom. Središče načrtovanja je v takšnih okoliščinah nedvomno usmerjeno prav v posledice finančne krize. Tveganja v bankah so danes po vsem svetu deležna večje pozornosti kot kadarkoli v preteklosti. Raziskave dokazujejo, da so tudi v finančnih institucijah končno spoznali pomen upravljanja s tveganji. Propadi številnih finančnih institucij so tudi slovenske banke postavili na trdna tla in jih prisilili k učinkovitemu spremljanju tveganj. Glavni namen magistrske naloge je opredeliti kreditno tveganje v poslovni banki v času finančne krize in predstaviti razširjeni model za ocenjevanje kreditnega tveganja, pri tem pa izpostaviti vse kriterije, ki so ključni za prepoznavanje kreditnega tveganja v banki. V drugem poglavju magistrske naloge podajamo teoretične osnove kreditnega tveganja v banki in pojasnimo definicijo krize. Opredelimo tveganja, ki jim je izpostavljeno poslovanje banke ter posebno pozornost namenimo opredelitvi kreditnega tveganja. V nadaljevanju magistrske naloge, v tretjem poglavju predstavljamo model za ocenjevanje kreditnega tveganja v Novi KBM d.d., ki je prilagojen v letu 2009 na finančno krizo. Model je v prvih točkah tretjega poglavja podkrepljen s teoretičnimi osnovami poznavanja procesov zgodnjega odkrivanja povečanega kreditnega tveganja in presojanja kreditne sposobnosti. V četrtem poglavju magistrskega dela posebno pozornost namenimo konkretizaciji modela kreditnega tveganja in sicer na primeru financiranja gradbenih projektov. V tem poglavju izpostavimo problematiko nepremičninskega trga in plačilne nediscipline med gradbenimi podjetji, predstavimo model za ocenjevanje bančnega tveganja pri financiranju gradbenih projektov v Novi KBM d.d. ter model konkretiziramo na celotni finančni analizi podjetja X.
Keywords: banka, kreditno tveganje, finančna kriza, kreditna sposobnost, model, Nova KBM d.d., finančna analiza, boniteta, plačilna nedisciplina, gradbeništvo, gradnja za trg
Published: 25.11.2010; Views: 2419; Downloads: 0

50.
UPORABA BANKA NET-A V MALEM PODJETJU
Darja Soršak, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Elektronsko poslovanje je postalo nuja za podjetja, ki želijo in hočejo ostati konkurenčna. Globalizacija trgov oz. tržnih poti prinaša s seboj ogromen potencial, vsako podjetje pa bo moralo samo najti način kako bo elektronsko poslovanje znalo vključiti v svoje poslovne procese. Sodobni banka@net NKBM sledi tehnološkemu razvoju. Trenutno je v uporabi druga verzija, tretja že sledi. Banka sledi svetovnim trendom in kar naprej posodablja in dodaja nove storitve in funkcionalnost. Takšno poslovanje prinaša številne prednosti in slabosti. Prednosti so predvsem prihranek časa, zmanjševanje stroškov, stalen vpogled v različne podatke na računu, neodvisnost od poslovanja bančnih enot, enostavnost in preglednost uporabe oz. poslovanja, varnost in zasebnost podatkov. Slabosti pa predvsem nekomuniciranje (socialni kontakt), strah pred novimi tehnologijami in varnost. Varnostni mehanizmi NKBM za preklop interneta na bančno infrastrukturo so izredno zanesljivi. Banka je zavarovala dostop preko interneta s kakovostnim požarnim zidom. Tako imamo uporabniki storitev dostop samo do strežnikov na zunanji strani požarnega zidu. Dostop od zunaj ni mogoč.
Keywords: elektronsko poslovanje, banka@net, internet, varnost, kadri.
Published: 30.08.2010; Views: 3096; Downloads: 67
.pdf Full text (1,69 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica