| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 19
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
Ekonomska analiza vetrnega polja na območju Senožeških brd
Jernej Božič, 2018, magistrsko delo/naloga

Opis: Podpora države za povečanje deleža električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov, je prispevala k povečanju zanimanja za izgradnjo vetrnih elektrarn v Sloveniji. Vlaganje v izgradnjo in obratovanje vetrnih elektrarn pa zahteva skrbno in premišljeno načrtovanje ter vrednotenje projekta, ki je podlaga za investicijsko odločitev za sprejetje ali zavrnitev projekta. Magistrsko delo predstavlja analizo ekonomske izplačljivosti primera vetrnega parka v Senožeških brdih. Upoštevajoč zakonske omejitve, smo izbrali dva modela vetrne elektrarne z različnimi izvedbami. Za ocenitev naložbe vetrnega parka v Senožeških brdih smo uporabili sekundarne podatke iz literature in podatke proizvajalcev vetrnih elektrarn. S spreminjanem vhodnih spremenljivk hitrosti vetra in višine odkupne cene električne energije in z analizo občutljivosti modela avtorji pokažejo, da je finančni izid projekta izredno občutljiv na spremembo odkupnih cen, ki jih zagotavlja država. Uporabljeni naložbeni kriteriji izkazujejo neupravičenost naložbe pri tržni ceni električne energije ter upravičenost pri odkupnih cenah, ki upoštevajo obratovalno podporo države. Pri tem različne tehnologije vetrne elektrarne za isto nazivno moč in različne hitrosti vetra vplivajo na bistvene razlike v finančnih izidih. Prihodnje raziskave bi lahko razširile obseg podatkov in dejavnikov, ki lahko vplivajo na sprejetje odločitve o upravičenosti in na izvedbo projekta.
Ključne besede: vetrna energija, veterni park, analiza občutljivosti, obratovalna podpora, naložbena upravičenost
Objavljeno: 30.08.2018; Ogledov: 396; Prenosov: 49
.pdf Celotno besedilo (4,00 MB)

2.
Ekonomičnost reje krav dojilj na srednje veliki ekološki kmetiji – študija primera
Maja Vocovnik, 2017, diplomsko delo/naloga

Opis: Na študiji primera srednje velike ekološke kmetije (25,2 GVŽ) smo ocenjevali ekonomičnosti reje krav dojilj za leto 2016. V modelni kalkulaciji smo simulacijsko ocenili vse pomembnejše ekonomske parametre: skupne stroške, skupne prihodke, finančni rezultat, lastno ceno in koeficient ekonomičnosti. Na podlagi ocenjenih ekonomskih parametrov smo ugotovili, da je kmetija poslovala s pozitivnim finančnim rezultatom, ki je znašal 306,96 €. Z ozirom na ocenjeno vrednost koeficienta ekonomičnosti lahko trdimo, da je proizvodnja ekonomsko upravičena, saj je ta 1,01. Izvedena je bila tudi analiza občutljivosti, pri kateri smo predpostavili, da bi na kmetiji prodali več genetsko brezrožnih plemenskih živali in ekonomsko upravičili rejo krav dojilj z višjim koeficientom ekonomičnosti (1,11) in višjo oceno finančnega rezultata (3.857,27 €).
Ključne besede: reja krav dojilj, ekonomika, kalkulacije skupnih stroškov, analiza občutljivosti
Objavljeno: 29.09.2017; Ogledov: 1221; Prenosov: 129
.pdf Celotno besedilo (649,19 KB)

3.
PROBLEMI IN REŠITVE SPREMLJANJA PRODAJE IN PROJEKTOV PRODAJE V ŽIVALSKEM VRTU
Edi Hočevar, 2016, magistrsko delo

Opis: Magistrsko delo proučuje zagotavljanje potrebnih informacij odločevalnim ravnem za poslovno odločanje v prodajni funkciji živalskega vrta. Osrednji problem pri zagotavljanju teh informacij je ugotoviti, katere informacije potrebujejo odločevalci in kako jih zagotoviti. V nalogi smo proučili lastnosti prodaje v živalskem vrtu, odločitve v njegovi prodajni funkciji, potrebne informacije za sprejemanje poslovnih odločitev ter težave pri zagotavljanju potrebnih informacij. Iskali smo primerna orodja za zagotavljanje potrebnih informacij. Podrobneje smo predstavili dve orodji, to sta portfeljska matrika in analiza občutljivosti, ki smo ju uporabili tudi v praktičnem primeru. Praktični primer analize kontrolinga z uporabo izbranih orodij smo izdelali za Živalski vrt Ljubljana. Pri tem smo najprej določili cilje in odločitve za doseganje postavljenih ciljev v prodajni funkciji Živalskega vrta Ljubljana. Nato smo ugotovili potrebne informacije za sprejemanje odločitev in preverili razpoložljivost potrebnih informacij. Del informacij že zagotavljajo obstoječi informacijski sistemi, del manjkajočih informacij smo pridobili s pomočjo izbranih orodij kontrolinga. S portfeljsko matriko smo analizirali skupino produktov, programsko tržna področja in tržne poti v Živalskem vrtu Ljubljana. Projektov prodaje s portfeljsko matriko nismo mogli analizirati. Analizo občutljivosti smo naredili za prodajni produkt taborjenje v Živalskem vrtu Ljubljana in projekt prodaje Božična zgodba. Analiza občutljivosti je za produkt taborjenje pokazala nizko stopnjo tveganja in zadostno varnostno razliko. Za projekt Božična zgodba je analiza pokazala visoko stopnjo tveganja zaradi zelo velikega deleža stalnih stroškov in nizko varnostno razliko. Koristnost ugotovitev portfeljske matrike in analize občutljivosti so potrdile tudi odločevalne ravni v Živalskem vrtu Ljubljana. S portfeljsko matriko in analizo občutljivosti lahko zagotovimo velik del manjkajočih informacij za potrebe odločanja v prodajni funkciji Živalskega vrta Ljubljana, ne pa tudi vseh. Raziskava je potrdila trditev, da je analiza občutljivosti primerno orodje za spremljanje prodaje in projektov prodaje v živalskem vrtu. Raziskava je tudi potrdila trditev, da je portfeljska matrika primerno orodje za spremljanje prodaje v živalskem vrtu, ni pa potrdila trditve, da je portfeljska matrika primerno orodje za spremljanje projektov prodaje v živalskem vrtu.
Ključne besede: kontroling, prodajna funkcija, poslovno odločanje, informacije za odločanje, živalski vrt, portfeljska matrika, analiza občutljivosti
Objavljeno: 12.01.2017; Ogledov: 961; Prenosov: 109
.pdf Celotno besedilo (2,45 MB)

4.
ANALIZA OBČUTLJIVOSTI POSLOVNEGA IZIDA NA PRAKTIČNEM PRIMERU HOTELA X
Maja Jenko, 2016, diplomsko delo

Opis: V pričujočem diplomskem delu je predstavljena potreba po informaciji o stroških, ki jih mora poslovodstvo podjetja pridobiti, ko se odloča o spremembah obsega dejavnosti poslovanja ali ko se odloča o ukrepih, ki bodo ob nespremenjenem obsegu poslovanja omogočili doseganje načrtovanega dobička. Predstavili smo, kako pomembne so informacije, ki jih dobimo iz analize občutljivosti poslovnega izida. Analizo občutljivosti poslovnega izida smo prikazali na praktičnem primeru manjšega slovenskega hotela, ki deluje v dinamičnem in konkurenčnem okolju. V začetnem delu smo podrobneje predstavili teoretični del analize občutljivosti, ki vključuje tri povezana področja, in sicer: analizo kritičnih točk gospodarnosti, analizo varnostnih razlik ter analizo prožnosti. Predstavili smo ocenjevanje gibanja stroškov in ločitev celotnih stroškov na stalne in spremenljive stroške. V nadaljevanju smo na praktičnem primeru podjetja predstavili analizo občutljivosti poslovnega izida ob trenutnem obsegu poslovanja. Kasneje smo nato prikazali izračune občutljivosti poslovnega izida v primeru, ko se spremenijo ključni vhodni podatki. V izračunih smo upoštevali tri simulacije: spremembo števila nočitev, spremembo spremenljivih stroškov, spremembo povprečne prodajne cene. V sklepnem delu je podan zaključek, iz katerega izhaja, da je pri analizi računovodskih izkazov treba posvetiti pozornost analizi prihodkov in odhodkov. Pri je tem treba gledati prihodke od prodaje in poslovne odhodke, še zdaleč pa ne samo celotne prihodke in celotne odhodke. Pomembno je, da podjetje na dolgi rok iz osnovne dejavnosti dosega pozitiven denarni tok. Za doseganje želenega cilja bo poslovodstvo podjetja moralo sprejeti ukrepe, ki bodo vodili v zniževanje stalnih stroškov in hkrati v povečanje prihodkov iz prodaje. Za doseganje višjih prihodkov od prodaje bo treba povečati zasedenost hotela in hkrati povečati prodajno ceno.
Ključne besede: analiza občutljivosti, ocenjevanje gibanja stroškov, točka preloma, varnostna razlika do kritične točke gospodarnosti, prožnost poslovnega izida, prihodki iz prodaje, prevrednotovalni poslovni prihodki, stroški.
Objavljeno: 21.06.2016; Ogledov: 1760; Prenosov: 329
.pdf Celotno besedilo (1,82 MB)

5.
EKONOMSKO VREDNOTENJE IN IZBIRA STRATEGIJ
Ivanka Bezjak, 2016, diplomsko delo

Opis: Podjetje Montpro d.o.o. je storitveno podjetje. Podjetje uspešno posluje že od leta 2004. Podjetje je v stoodstotni lasti Branka Pečarja. Glavna dejavnost podjetja je mehanska obdelava kovin, osnovna dejavnost pa industrijska montaža v avtoindustriji, sušilnicah za les ter sončnih elektrarnah. Pri planiranju razvoja smo izhajali iz obstoječega stanja podjetja, proučili smo vrednote ključnih udeležencev podjetja, priložnosti in nevarnosti ter prednosti in slabosti, ki bi lahko imele vpliv na razvoj podjetja. Na posameznih programsko-tržnih področjih smo prikazali perspektivnost in konkurenčno sposobnost podjetja. Podjetju smo podali predlog za strategije ter jih ekonomsko ovrednotili. Na podlagi vrednotenja strategij smo spoznali, da bo lahko podjetje tudi v prihodnjih letih uspešno poslovalo. V zaključnem delu diplomske naloge smo za podjetje izdelali program razvoja za nadaljnjih pet let. S planiranim razvojem si bo podjetje pripomoglo k nadaljnjemu razvoju in rasti prodaje.
Ključne besede: politika podjetja, programsko-tržna področja, strategija, denarni tok, program razvoja, analiza občutljivosti
Objavljeno: 10.06.2016; Ogledov: 659; Prenosov: 87
.pdf Celotno besedilo (883,18 KB)

6.
RAČUNOVODSKE INFORMACIJE KOT OSNOVA ZA POSLOVODNO ODLOČANJE NA KMETIJI X
Marija Cotman Pintar, 2015, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi smo predstavili, kako vzpostaviti knjigovodstvo na kmetiji X, ki se ukvarja s prirejo govejih pitancev. Z analizo občutljivosti smo želeli ugotoviti, kako občutljiva sta poslovni in denarni izid kmetije na spremembe v obsegu poslovanja. Kmetija do leta 2014 ni bila obvezana voditi knjigovodstvo. Za potrebe diplomske naloge smo za leto 2013 vzpostavili računovodstvo, ker ga prej niso vodili. Najprej smo s popisom sredstev in dolgov ugotovili premoženjsko-finančni položaj kmetije ter izdelali začetno bilanco stanja. Proučili smo poslovne procese na kmetiji in izdelali izkaz poslovnega izida za leto 2013. Nato smo z izkustveno metodo ločili stroške kmetije na stalne in spremenljive. Analiza občutljivosti je ovrgla našo trditev, da je poslovni izid kmetije zelo občutljiv na spremembe v obsegu poslovanja. Izračunali smo tudi kritično točko čistega denarnega izida iz poslovanja in ugotovili, da je ta precej bolj ugoden, kot kaže opazovanje poslovnoizidnih tokov. Kratkoročno je to sicer zadovoljivo, saj kmetija nima težav s plačilno sposobnostjo. Vendar se bodo težave zaradi negativnega poslovnega izida pokazale, ko bo na kmetiji treba zamenjati zastarela opredmetena osnovna sredstva. Dolgoročno je poleg likvidnosti pomemben tudi dobiček, saj je tudi kmetija na trgu zaradi pridobivanja dobička. Ugotovitve, ki izhajajo iz poslovne raziskave in so utemeljene v zakonodajnih in računovodsko-poslovodnih podlagah, so pokazale, da je vodenje knjigovodstva na kmetiji smotrno. Da bi od računovodskih informacij pridobili več kot le izkaze za zunanje poročanje, je dobro poznati tudi poslovodno računovodstvo. Isto smo ugotovili tudi pri praktičnem proučevanju kmetije X.
Ključne besede: kmetijska dejavnost, začetna bilanca stanja, poslovni izid, izkustvena metoda za ločitev stroškov, stalni in spremenljivi stroški, analiza občutljivosti poslovnega izida
Objavljeno: 17.03.2016; Ogledov: 1216; Prenosov: 78
.pdf Celotno besedilo (1,55 MB)

7.
Analiza stroškov in koristi investicije v pridelavo HTC oglja
Simon Meško, 2012, magistrsko delo

Ključne besede: CBA, NSV, ISD, HTC oglje, analiza občutljivosti
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 521; Prenosov: 50
URL Povezava na celotno besedilo

8.
PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI INVESTICIJE V INTEGRIRANO UPLINJANJE LESNE BIOMASE V LEBDEČEM SLOJU
Gregor Žmak, 2015, magistrsko delo/naloga

Opis: Namen magistrskega dela je ugotoviti, ali je investicija integriranega uplinjanja lesne biomase v lebdečem sloju finančno upravičena. Osrednja metoda za oceno je analiza stroškov in koristi oziroma CBA analiza. V magistrskem delu je predstavljena inovativna tehnologija obnovljive energije uplinjanja biomase za proizvodnjo toplotne in električne energije. Ocenjevali smo: (NSV) neto sedanjo vrednost, (ISD) interno stopnjo donosnosti, (RNSV) relativno neto sedanjo vrednost, (P) obdobje povračila investicije, (DP) diskontirano dobo povračila investicije in (SD) donosnost investicije. Modelna ocena parametrov finančne smotrnosti investicije, ob predpostavki investicijskega cikla 15-ih let in 7 % ter 5,5 % diskontni stopnji kaže, da je investicija finančno upravičena. Znesek NSV je v obeh primerih pozitiven, to pomeni, da je investicija v integrirano uplinjanje lesne biomase v lebdečem sloju finančno upravičena. NSV pri 5,5 % diskontni stopnji je za 1.929.968 € višja kot pri investiciji s 7 % diskontno stopnjo. ISD v obeh primerih presega diskontno stopnjo. ISD pri 5,5 % diskontni stopnji je za 0,96 % višja kot pri investiciji s 7 % diskontno stopnjo. Kazalnik RNSV pri 5,5 % diskontni stopnji je za 0,20 višji kot pri investiciji s 7 % diskontno stopnjo. Doba povračila investicije (P) je 6,09 let pri investiciji s 5,5 % diskontno stopnjo in 6,36 let pri investiciji s 7 % diskontno stopnjo. Diskontirana doba povračila investicije (DP) je 7,08 let pri investiciji s 5,5 % diskontno stopnjo in 7,83 let pri investiciji s 7 % diskontno stopnjo. SD pri investiciji s 5,5 % diskontno stopnjo znaša 11,40 % in 11,02 % pri investiciji s 7 % diskontno stopnjo. Analiza občutljivosti je pokazala, da je projekt zelo občutljiv na višino diskontne stopnje in spremembo oziroma povišanje stroškov poslovanja ob hkratnem zmanjšanju prihodkov od prodaje (scenarij 5). Enako velja za scenarij 6, ki pri 5,5 odstotni diskontni stopnji še prenese povečanje investicijskih stroškov za 5 %, podražitev stroškov poslovanja za 5 % in hkratno zmanjšanje prihodkov od prodaje za 5 %, pri 7 % diskontni stopnji pa investicija ni več finančno upravičena. Projekt je neupravičen tudi v primeru, da se za 20 % zmanjšajo prihodki od prodaje (scenarij 1) ali da se za več kot 25 % podražijo stroški poslovanja (scenarij 2).
Ključne besede: CBA, NSV, ISD, integrirano uplinjanje, analiza občutljivosti
Objavljeno: 29.06.2015; Ogledov: 1696; Prenosov: 216
.pdf Celotno besedilo (3,55 MB)

9.
ANALIZA OBČUTLJIVOSTI V MODELIH KEMIJSKIH PROCESOV
Špela Zdolšek, 2014, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo izvedli načrtovanje procesov z negotovimi parametri. Za študijski primer smo uporabili omrežje toplotnih prenosnikov. Osnovni cilj je bil načrtovati optimalno in fleksibilno omrežje, ki lahko dopustno obratuje ob določenih spremembah vhodnih podatkov. Z analizo občutljivosti smo ugotavljali, kateri parametri vplivajo na namensko funkcijo in velikosti oz. ploščine toplotnih prenosnikov. Vplive smo razdelili na monotono naraščajoče ali padajoče, mešane in ničelne. Vplivnost parametrov in njihove interakcije smo kvantitativno preverjali s statističnimi metodami. Z vplivnimi parametri smo določili kritična oglišča, ki so potrebna za doseganje fleksibilnosti. Načrtovanje omrežja smo izvedli v nominalni točki in vseh ogliščih ter v nominalni točki skupaj s kritičnimi oglišči. S testom fleksibilnosti smo preverjali, ali so dobljena omrežja fleksibilna ali ne. Ugotovili smo, da so skupni stroški fleksibilnega omreža višji od nefleksibilnega. S pravilno določenimi kritičnimi oglišči smo dobili enak rezultat kot z uporabo vseh oglišč, kar predstavlja bistveno zmanjšanje optimizacijskega problema in omogoča reševanje primerov z večjim številom negotovih parametrov.
Ključne besede: omrežje toplotnih prenosnikov, analiza občutljivosti, vplivnost parametrov, test fleksibilnosti, kritična oglišča
Objavljeno: 26.09.2014; Ogledov: 1030; Prenosov: 64
.pdf Celotno besedilo (2,33 MB)

10.
PREVERJANJE TVEGANJ SLOVENSKIH BANK S STRES TESTI
Tadeja Ravlan, 2014, magistrsko delo

Opis: Banke so v današnjem času čedalje bolj izpostavljene tveganjem in nepredvidljivim situacijam, ki jih lahko doletijo. Izjemni dogodki so sicer redki, vendar verjetni, in prav je, da jih banke upoštevajo. Takšni dogodki radi nastopijo po dolgem času mirnih ekonomskih in finančnih stanj. Stresni dogodki doletijo banke v glavnem ob večjih krizah. Glavni cilj stresnega testa je izračun potencialne izgube finančne institucije ob upoštevanju izjemnih dogodkov. Skozi magistrsko nalogo bomo tako govorili o stresnih testih, ki so pomembno orodje pri ocenjevanju tveganj v primeru individualnih šokov, ki lahko doletijo institucijo. Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu predstavljamo teoretično izhodišče stresnih testov, njihovih metodologij in scenarijev, pravila in principe bank pri stresnem testiranju ter sam potek stresnega testiranja. Teoretično smo opredelili vrste tveganj, njihove značilnosti in merjenje s poudarkom na likvidnostnem tveganju. V drugem, empiričnem delu magistrske naloge, pa smo najprej na primeru banke prikazali stresni scenarij za upravljanje likvidnosti, kjer lahko vidimo, kako banke v praksi izvajajo stresne teste. Poudarek empiričnega dela je na anketi, ki smo jo poslali vsem bankam, registriranim v Sloveniji, in tako pridobili pomembne informacije o izvajanju stresnih testov v slovenskih bankah.
Ključne besede: stresni test, analiza občutljivosti, analiza scenarija, tveganja
Objavljeno: 11.06.2014; Ogledov: 959; Prenosov: 272
.pdf Celotno besedilo (1,52 MB)

Iskanje izvedeno v 0.31 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici