| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 20
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
Pacientove pravice in njihova aplikacija v prakso
Amadeus Lešnik, 2010, magistrsko delo

Opis: Zanimanje za pacientove pravice narašča povsod po svetu, saj postajajo osrednja zahteva pri izboljšanju kakovosti in racionalizaciji zdravstvenega varstva. V večini evropskih držav se organizacije za varstvo človekovih pravic in pravic pacientov zavzemajo za bolj enakopravno in uravnoteženo razmerje med pacienti, zdravniki ter drugimi zdravstvenimi delavci. Vse bolj se od pacientov zahteva, da odgovorno ravnajo s svojim zdravjem. Z naraščajočimi odgovornostmi se povečuje tudi pomembnost pravic, ki jih imajo kot ljudje in kot pacienti. V magistrskem delu smo predstavili zakon o pacientovih pravicah in z raziskavo ugotavljali, v kolikšni meri so pacienti in zdravstveni delavci v enem od Kliničnih centrov seznanjeni z zakonom o pacientovih pravicah ter v kolikšni meri se pacientove pravice v praksi spoštujejo. Poudarek je na etičnem vedenju zdravstvenih delavcev, na spoštovanju, pacientovih pravicah ter partnerskem odnosu v razmerju do pacienta. Raziskovalna metodologija. Uporabljena je bila kvantitativna metodologija raziskovanja. Podatke smo zbirali s tehniko delno strukturiranih vprašalnikov za 100 pacientov, ki so se v tem času zdravili ali bili napoteni na zdravljenje v eno od kliničnih ustanov, ter 100 zaposlenihzdravstvenih delavcev. Rezultati. Rezultati raziskave kažejo, da dobra polovica anketiranih zdravstvenih delavcev ne pozna pacientovih pravic, kot jih pacientom zagotavlja zakon, kljub temu, da je zakon v veljavi že od avgusta leta 2008. Prav tako svojih pravic ne pozna nekaj manj kot polovica anketiranih pacientov. Pacientove pravice se kršijo na mnogih področjih; nekateri zdravstveni delavci jih kršijo kljub temu, da jih poznajo in se tega zavedajo. Iz raziskave s pacienti je razvidno, da 9 (9 %) anketiranih pacientov ni bilo obravnavanih enakopravno, 62 (62 %) anketiranim pacientom se zdravstveni delavec ni predstavil, o njihovem zdravstvenem stanju pa se je pogovarjal v prisotnosti drugih, kar trdi 26 (26 %) anketiranih pacientov in 46 (46 %) zdravstvenih delavcev. Jasno je, da v primeru, če se pacientu ne predstavimo in se o njegovem zdravstvenem stanju pogovarjamo v čakalnici, polni čakajočih pacientov, grobo kršimo njegovo zasebnost in dostojanstvo. Da imajo zdravstveni delavci za obravnavo pacienta premalo časa, ne sme in ne more biti izgovor za kršenje pacientovih pravic in s tem njegovega dostojanstva.Sklep. Pacient dobiva vlogo in značilnosti potrošnika. Zdravstveni delavci smo dolžni zagotoviti pogoje, v katerih bodo potrebe, želje in pravice pacienta v polni meri in dosledno spoštovane. Le takšno ravnanje bo v pacientu vzbudilo zaupanje, za katerega si mora prizadevati vsak posameznik, ki sodeluje pri zdravstveni obravnavi pacienta. Zavedati se moramo, da je edino merilo naše uspešnosti in kakovosti zadovoljen pacient.
Ključne besede: zakon o pacientovih pravicah, mediacija, pravice, pacient, pojasnilna dolžnost, medicinske sestre, zdravstvena obravnava
Objavljeno: 17.06.2010; Ogledov: 4574; Prenosov: 1261
.pdf Celotno besedilo (1,95 MB)

2.
POMEN POZNAVANJA VAROVANJA POKLICNE SKRIVNOSTI IN POSLEDICE NJENE KRŠITVE V ZDRAVSTVENI NEGI
Leon Šabjan, 2011, magistrsko delo/naloga

Opis: Člani negovalnega tima in drugi zdravstveni delavci so dolžni varovati poklicno skrivnost, prav tako pa se morajo zavedati posledic morebitne kršitve le-te. Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kako zaposleni zdravstveni delavci v Splošni bolnišnici Murska Sobota poznajo varovanje poklicne skrivnosti ter v kolikšni meri upoštevajo pravico do zasebnosti posameznih pacientov. Prav tako smo želeli ugotoviti, ali so zdravstveni delavci seznanjeni s posledicami kršitve poklicne skrivnosti v zdravstveni negi.Raziskovalna metodologija. Uporabljena je bila kvantitativna metodologija raziskovanja. Podatke smo zbirali s tehniko strukturiranih vprašalnikov. V raziskavo je bilo vključenih 80 članov negovalnega tima, ki je potekala na štirih oddelkih Splošne bolnišnice Murska Sobota. Rezultati. Rezultati raziskave kažejo, da več kot 60% anketiranih zdravstvenih delavcev ni vedelo, katero načelo v Kodeksu etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije govori o varovanju osebnih podatkov. Na podlagi rezultatov raziskave večina zdravstvenih delavcev, ki je sodelovala v raziskavi, ne ve, kakšne so posledice neupravičene izdaje poklicne skrivnosti. Več kot polovica vprašanih (56%) je menila, da zdravstveni delavci lahko izgubijo delovno mesto ali dobijo opomin oziroma opozorilo, kar je odgovorilo 20% vprašanih. Pravilno je odgovorilo le 21% vseh vprašanih zdravstvenih delavcev, od tega 12%, da gre v tem primeru za denarno kazen in 9%, da gre za zaporno kazen, odvisno od teže dejanja. Sklep. Pacienti se svojih pravic vse bolj zavedajo in želijo primerno obravnavo v negovalnem procesu. Zaradi tega je bistvenega pomena, da zdravstveni delavci ne samo poznajo pomen varovanja poklicne skrivnosti in posledice kršitve, ampak da to dosledno izvajajo tudi praktično. K temu je potrebno stremeti z nenehnim strokovnim izobraževanjem in udejanjanjem v praksi.
Ključne besede: poklicna skrivnost, varovanje poklicne skrivnosti, kršitve varovanja poklicne skrivnosti, pacient, Zakon o pacientovih pravicah.
Objavljeno: 14.06.2011; Ogledov: 4011; Prenosov: 717
.pdf Celotno besedilo (680,90 KB)

3.
PRAVICA DO ENAKOPRAVNEGA DOSTOPA IN OBRAVNAVE PRI ZDRAVSTVENI OSKRBI
Ivana Čerkezović, 2011, diplomsko delo

Opis: S preučevanjem ene temeljnih človekovih pravic, tj. pravico do enakopravne obravnave in prepovedi diskriminacije na podlagi katerekoli osebne okoliščine, s svojim diplomskim delom utemeljujem pomen te pravice pri zdravstveni obravnavi pacientov. Ravno njen univerzalni pomen nas pripelje do zakonske ureditve in ustreznega pravnega varstva, ter postopkov v primeru kršitev te pravice pacienta. Neenakosti pri obravnavi in dostopu do zdravstvene oskrbe so sicer urejene s številnimi splošnimi in specialnimi mednarodnimi in evropskimi pravnimi akti, ki Sloveniji kot podpisnici le-teh, daje smernice in jo zavezuje k primerni zaščiti pacientovih pravic. Kljub temu je vprašanje tako pomembno, da zahteva tudi notranjo normativno ureditev, zato je bil leta 2008 sprejet Zakon o pacientovih pravicah, kot specialen zakon in ureja vprašanje, ki je splošno urejeno že z Ustavo RS. Vsebinski del diplomske naloge zato podrobno razčlenjuje ZPacP, ki določa pravice in dolžnosti pacientov in pred izvajalci zdravstvenih storitev ščiti zlasti ogrožene skupine pacientov. Po priporočilih Evropske listine o pacientovih pravicah, jim daje štirinajst pravic, med katerimi je tudi pravica do enakopravne obravnave in dostopa do zdravstvene oskrbe in je konkretizacija ustavnega načela prepovedi diskriminacije.
Ključne besede: Temeljne človekove pravice, ureditev prepovedi diskriminacije v EU in Sloveniji, Zakon o pacientovih pravicah, enakopravnost dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi, pozitivna diskriminacija, kršitev pacientovih pravic, postopki obravnave kršitev pacientovih pravic.
Objavljeno: 03.10.2011; Ogledov: 2888; Prenosov: 482
.pdf Celotno besedilo (966,65 KB)

4.
PRAVICA DO BREZPLAČNE POMOČI PRI URESNIČEVANJU PACIENTOVIH PRAVIC IN INSTITUT ZASTOPNIKA PACIENTOVIH PRAVIC
Melita Muhič, 2012, diplomsko delo

Opis: Zdravje- pravica vsakega posameznika, je vrednota, ki je najpomembnejša pri večini ljudi, kar je bilo dokazano tudi z raznimi analizami. In najpomembneje, kar pripomore k uspešnemu zdravljenju, so pristni odnosi med samimi pacienti ter zdravstvenimi delavci in sodelavci, na posamezni zdravstveni ravni. Pacientove pravice, kakor tudi dolţnosti, so od uveljavitve Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP), zbrane na enem mestu in dajejo osnovo za njihovo spoštovanje in upoštevanje v vsakdanjem ţivljenju. Svojstven pomen pri varovanju pacientovih pravic ima tudi varuh človekovih pravic, katerega delovanje zajema tudi področje zdravstva. Mestna občina Maribor pa zagotavlja pacientom tudi svojega, specifičnega varuha bolnikovih (pacientovih) pravic. Ureditev pacientovih pravic v Sloveniji se lahko enakovredno primerja tudi z nekaterimi drugimi evropskimi drţavami in Evropsko unijo, kjer so pravice in dolţnosti pacientov ali zbrane v posamičnem zakonu ali v večih, med seboj povezanih zakonih. V ZPacP je ena izmed dvanajstih materialnopravnih in dvema procesnopravnima pravicama, tudi pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic. Ta zajema tudi institut zastopnika pacientovih pravic. To je pravzaprav tudi osrednja tema diplomskega dela. Poudarek je tudi na praktičnem delovanju zastopnikov pacientovih pravic. Kar se tiče postopka z zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic pa je le- ta opredeljen zelo na kratko.
Ključne besede: pacientove pravice, Zakon o pacientovih pravicah, varuh človekovih pravic, varuh bolnikovih pravic, zastopnik pacientovih pravic
Objavljeno: 15.03.2012; Ogledov: 2591; Prenosov: 233
.pdf Celotno besedilo (1,26 MB)

5.
PRAVNA UREDITEV IN URESNIČEVANJE PACIENTOVIH PRAVIC PRED OPERACIJSKIM POSEGOM
Marijana Slatinek, 2014, magistrsko delo

Opis: Pravice pacientov, ki izhajajo iz osnovnih človekovih pravic, so pravice ljudi, ki potrebujejo in uporabljajo zdravstvene storitve. Pravice pacientov so se razvijale skozi stoletja, tako kot večina drugih dosežkov mednarodnega prava, prek mednarodnih pogodb – konvencij, deklaracij in listin v svetovnem okviru ter dokumentov Evropske unije in Sveta Evrope v evropskem okviru. Najpomembnejša sprememba na področju varstva pacientovih pravic v Republiki Sloveniji je bil sprejem Zakona o pacientovih pravicah. Za uresničevanje pacientovih pravic v zdravstvenih ustanovah sta pomembna opredelitev pacientovih pravic ter izobraževanje zaposlenih in pacientov o teh pravicah. Raziskovalna metodologija: Rezultati so predstavljeni z deskriptivno statistiko. Raziskovalni vzorec predstavlja 150 pacientov, ki so bili zdravljeni na Kliniki za kirurgijo UKC Maribor, in 150 zaposlenih na Kliniki za kirurgijo UKC Maribor. Raziskava je potekala v mesecih aprilu in maju 2014. Podatke, ki smo jih pridobili z anketnimi vprašalniki, smo analizirali ločeno za vzorec zaposlenih in vzorec pacientov. Ločene podatke smo primerjali. Dobljene podatke smo preverili na osnovi statistične zanesljivosti. Podatki so bili statistično obdelani s programom SPSS. Rezultati: Raziskava na Kliniki za kirurgijo UKC Maribor je pokazala, da imajo zdravstveni delavci in pacienti dobro mnenje o izvajanju pacientovih pravic pred operacijskim posegom. Mnenje pacientov je statistično značilno boljše od mnenja zdravstvenih delavcev. Najpogostejši predlogi za boljše uresničevanje pacientovih pravic, ki so jih predlagali zaposleni, so bili večje število zaposlenih, več izobraževanj o komunikaciji in boljša organizacija dela. Najpogostejši predlog pacientov za boljše uresničevanje pacientovih pravic pred operacijskim posegom je skrajšanje čakalnih dob za preglede in operacijske posege. Obe skupini anketirancev se strinjata, da se pacientom posveča premalo časa. Sklep: Uresničevanje pacientovih pravic lahko zagotovijo izvajalci zdravstvene oskrbe, zato morajo poznati Zakon o pacientovih pravicah ter imeti dodatna znanja iz komunikacije, etike in kakovosti v zdravstveni obravnavi pacientov. Potrebna so dodatna izobraževanja za zdravstvene delavce. Uvesti bi morali tudi enotne evidence o kršitvah pacientovih pravic na nivoju države, saj bi lahko na podlagi teh izdelali ukrepe in strategijo za njihovo izboljšanje.
Ključne besede: pacientove pravice, Zakon o pacientovih pravicah, operacijski poseg
Objavljeno: 05.03.2015; Ogledov: 860; Prenosov: 128
.pdf Celotno besedilo (1,77 MB)

6.
Pravice pacientov v klinični praksi
Tadeja Hajdinjak, 2012, diplomsko delo

Opis: Povpraševanje in zanimanje za pacientove pravice čedalje bolj narašča in prav je tako, saj ni človeka, ki se ne bi kdaj znašel v vlogi pacienta in nepoznavanje pravic lahko močno vpliva na zdravstveno obravnavo in posredno tudi na zdravstveno stanje pacienta. Z letom 2008 je v veljavo stopil Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP), katerega glavni namen je zagotoviti enakopravno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo. V diplomskem delu je podrobno opredeljen pojem pravice pacientov in prikazano kako se le-ta obnese v kliničnem okolju s strani pacientov in zdravstvenih delavcev. Prav tako smo opredelili komunikacijo v odnosu pacient – zdravstveno osebje, saj pravilna in natančna komunikacija predstavljata bistveni element nudenja zdravstvene oskrbe in pomoči. Namen diplomskega dela je prikazati seznanjenost pacientov in zdravstvenih delavcev s pravicami pacientov ter upoštevanje pacientovih pravic v klinični praksi. Raziskovalna metodologija. Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. Tehnika zbiranja podatkov je bil delno zaprt vprašalnik. Raziskava, ki je potekala v eni od zdravstvenih institucij v Sloveniji je zajemala 100 pacientov in 100 zaposlenih, ki so starejši od 18 let. Razprava in sklep. Rezultati raziskave kažejo, da polovica pacientov in zdravstvenih delavcev ne pozna pravic pacientov. Pravice so na mnogih področjih kršene, ne da bi se sploh zavedali tega. Pacienta moramo obravnavati humano, celostno in profesionalno, ne glede na čas in prostor. Za profesionalen odnos je pomembna tudi dobra komunikacija, ki zmanjša nelagodje pacienta med bolnišnično obravnavo, s tem pa se zmanjša tudi nezadovoljstvo pacientov.
Ključne besede: Zakon o pacientovih pravicah, pravice, pacient, kršitev, zdravstvena oskrba, medicinska sestra, zdravstveni pooblaščenec, Varuh pacientovih pravic.
Objavljeno: 21.11.2012; Ogledov: 2042; Prenosov: 314
.pdf Celotno besedilo (4,47 MB)

7.
USTAVNA PRAVICA DO ZDRAVSTVENEGA VARSTVA IN VAROVANJE PACIENTOVIH PRAVIC
Monika Marušič, 2014, diplomsko delo/naloga

Opis: Diplomska naloga opisuje našo ustavno pravico do zdravstvenega varstva in varovanje pacientovih pravic. Prikazuje poznavanje in odnos do Zakona o pacientovih pravicah. Naloga raziskuje tri hipoteze, in sicer ali so pravice pacienta v zasebnem in javnem sektorju enake, ter mnenje pacientov o le-tem. Na podlagi raziskave, izvedene na Zobni kliniki Križaj, pa prikazuje poznavanjepravic s strani pacientov.
Ključne besede: Zakon o pacientovih pravicah, ustavna pravica, pacient
Objavljeno: 24.12.2014; Ogledov: 982; Prenosov: 318
.pdf Celotno besedilo (1,23 MB)

8.
VARSTVO PACIENTOVIH PRAVIC S POUDARKOM NA MEDIACIJI
Urška Mirt, 2014, diplomsko delo

Opis: Zdravje, pravica vsakega posameznika, je ena izmed najpomembnejših vrednot, saj omogoča in zagotavlja kakovostno življenje in je temeljni vir razvoja vsake družbe. Najpomembnejše, kar pripomore k uspešnemu zdravljenju, so pristni odnosi med samimi pacienti in zdravstvenimi delavci oziroma sodelavci na posamezni zdravstveni ravni. Pacientove pravice in dolžnosti so od uveljavitve Zakona o pacientovih pravicah zbrane na enem mestu in dajejo osnovo za njihovo spoštovanje in upoštevanje v vsakdanjem življenju. Zakon o pacientovih pravicah predvideva dvostopenjski postopek reševanja sporov, ki je jasen in enostaven. Prva stopnja obravnave se izvede pri izvajalcu zdravstvenih storitev. V primeru, da stranki v postopku na prvi stopnji ne prideta do ustrezne rešitve spora, se zadeva preda v obravnavo Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic, kjer je za rešitev spora predvideno več možnosti. Mednje sodi tudi izvensodna poravnava v obliki mediacije. Mediacija je postopek, v katerem tretja, nevtralna oseba (mediator) strankama, ki v tem postopku sodelujeta prostovoljno, pomaga poiskati mirno rešitev spora. Evropski kodeks etičnih načel za mediatorje vsebuje najpomembnejša načela za uspešnost in razvoj ter zaupanje v mediacijo. Pomembno vlogo na področju varovanja pacientovih pravic ima tudi Varuh človekovih pravic. Potrebe po mirnem reševanju sporov v zdravstvu naraščajo, zato sta se vodstvi Zdravstvenega doma Maribor in Univerzitetnega kliničnega centra Maribor odločili, da ustanovita skupno mediacijsko pisarno.
Ključne besede: pacientove pravice, Zakon o pacientovih pravicah, Komisija RS za varstvo pacientovih pravic, mediacija, Evropski kodeks etičnih načel za mediatorje, varuh človekovih pravic, mediacijska pisarna.
Objavljeno: 09.05.2014; Ogledov: 1031; Prenosov: 249
.pdf Celotno besedilo (812,27 KB)

9.
VLOGA MANAGEMENTA PRI UVELJAVLJANJU PRAVIC OSEB Z MOTNJAMI V TELESNEM IN DUŠEVNEM RAZVOJU
Anja Lešnik, 2014, magistrsko delo

Opis: POVZETEK Zakon o pacientovih pravicah in Zakon o duševnem zdravju sta zelo pomembni listini, ki bi ju morali poznati vsi zaposleni v socialnovarstvenih ustanovah oziroma vsi, ki se ukvarjajo z osebami z motnjo v telesnem in duševnem razvoju. Vsi skupaj bi si morali prizadevati za stalno boljši standard pacientov in s tem tudi njihovih pravic. Vemo, da se bomo morali za to truditi zelo dolgo časa, vendar bi moral biti del managementa v vsaki neprofitni organizaciji usmerjen v vpeljevanje novitet s področja pacientovih pravic in dolžnosti, saj se mora vsak pacient intudi vsak zaposleni, ki s pacienti dela, zavedati pomena pravic. V teoretičnem delu magistrskegadela smo predstavili relevantno literaturo s področja Zakona o pacientovih pravicah, Zakona o duševno motenih, Mednarodne konvencije o varovanju in spodbujanju pravic in dostojanstva invalidov, s poudarkom na duševno motenih. Pregledali smo literaturo o managementu in vodenju ter vplivu managementa na kakovost zdravstvenih storitev z izboljšanim seznanjanjemz Zakonom o pravicah pacientov z motnjo v telesnem in duševnem razvoju. Predstavili smo tudiCenter za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. V drugem, empiričnem delu magistrskega dela smo predstavili rezultate raziskave, ki smo jo izvajali maja letos v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem v celotnem delovnem kolektivu. Anketnih vprašalnikov niso izpolnili vsi zaposleni, saj jih je kar nekaj odklonilo sodelovanje, nekaj pa je bilo tudi neustrezno rešenih anketnih vprašalnikov, zato smo jih zavrgli. Vprašalnik je bil sestavljen iz 24 vprašanj. Raziskati smo želeli seznanjenost zaposlenih v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem s pravicami oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, s katerimi se vsakodnevno srečujejo. Rezultati so pokazali, da je s pravicami seznanjena slaba polovica zaposlenih.
Ključne besede: Zakon o pacientovih pravicah, Zakon o duševnem zdravju, management, osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju
Objavljeno: 18.07.2014; Ogledov: 1262; Prenosov: 148
.pdf Celotno besedilo (1,73 MB)

10.
ZASTOPNIKI PACIENTOVIH PRAVIC
Sabina Hovnik, 2014, diplomsko delo

Opis: Ob sprejetju Zakona o pacientovih pravicah se je začela uveljavljati pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic, ki se izvaja preko zastopnikov pacientovih pravic. V Sloveniji imamo trinajst zastopnikov, ki delujejo na območnih izpostavah Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Svoje delo opravljajo nepoklicno. Pri svojem delu so neodvisni in samostojni, ravnajo častno, pošteno in dobronamerno. Naloga zastopnika je, da pacientu prisluhne in mu poda strokovno mnenje, ali je bila njegova pravica kršena ali ne. Zastopnik mora pacientu tudi razložiti, na kakšen način lahko uveljavlja svoje pravice. Pacientu na primeren način svetuje o vsebini pravic, daje konkretne usmeritve za uveljavljanje pravic in skrbi za promocijo pacientovih pravic. Nudi mu pomoč pri vlaganju pravnih sredstev po Zakonu o pacientovih pravicah. Večinoma se pacienti nanje obračajo preko telefona ali elektronske pošte. Če zastopnik po opisu domnevne kršitve presodi, da gre za kršitev pacientove pravice, začne z neformalnim postopkom. Večina primerov se konča že na tej stopnji. Če ne najde rešitve, se postopek nadaljuje s prvo obravnavo. Če tudi tu ni rešitve, pa gre postopek pred Komisijo na Ministrstvu za zdravje. Poleg zastopnika pacientovih pravic za pacientove pravice skrbi tudi lokalni varuh bolnikovih pravic, ustanovljen v Mestni občini Maribor, kjer deluje že od leta 2002.
Ključne besede: Zakon o pacientovih pravicah, pacient, zastopniki pacientovih pravic, varuh človekovih pravic, mediacija.
Objavljeno: 17.12.2014; Ogledov: 1534; Prenosov: 593
.pdf Celotno besedilo (5,46 MB)

Iskanje izvedeno v 0.14 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici