| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 25
Na začetekNa prejšnjo stran123Na naslednjo stranNa konec
1.
2.
Vpisi v zemljiško knjigo s poudarkom na vpisu lastninske pravice, kadar ni listine, sposobne za vpis
Ermina Kamenčić, 2009, diplomsko delo

Opis: Samo ažurna in popolna zemljiška knjiga je edino jamstvo za varnost pravnega prometa na področju nepremičnin. Zemljiška knjiga je javna knjiga, ki je namenjena vpisu in objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami. Vpise v zemljiško knjigo delimo na glavne in pomožne vpise. Z glavnimi vpisi se v zemljiško knjigo vpisujejo pravice in pravna dejstva, s pomožnimi pa drugi podatki, za katere zakon določa vpis v zemljiško knjigo. Za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah na podlagi pravnega posla je poleg veljavnega pravnega posla potrebna še vknjižba v zemljiško knjigo. Če stranke želijo vpisati lastninsko pravico na podlagi sklenjene pogodbe, morajo skladno z določbami ZZK-1 zemljiškoknjižnemu predlogu priložiti zasebne listine v izvirniku. Listina, ki je podlaga za vknjižbo, mora izpolnjevati z zakonom določene pogoje. Zasebna listina mora vsebovati zemljiškoknjižno dovolilo, overjen podpis na zemljiškoknjižnem dovolilu in potrdilo o plačilu davka. Šele take pogodbe imajo status tabularne listine. Če pa listina zgoraj navedenih zahtev ne izpolnjuje, potem vknjižba v zemljiško knjigo ni mogoča. Kadar stranka ne razpolaga z listino, ki bi bila sposobna za vpis v zemljiško knjigo, ima na voljo več načinov, ki jih lahko uporabi, da pride do listine, sposobne za vpis: vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, sestavo posadne listine, tožbo na izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila.
Ključne besede: zemljiška knjiga, vpisi v zemljiško knjigo, vknjižba lastninske pravice na nepremičninah, izvirnik zasebne listine, notarska overitev, tabularna listina, vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, posadna listina, tožba na izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila
Objavljeno: 14.12.2009; Ogledov: 3933; Prenosov: 1019
.pdf Celotno besedilo (392,48 KB)

3.
PREDLOG PRENOVE PROCESA REALIZACIJE KUPČEVEGA NAROČILA V PODJETJU SIGNUM D.O.O.
Maja Bernik, 2009, diplomsko delo

Opis: V času, v katerem živimo, je za podjetja pomembna sposobnost zaznavanja sprememb trga in konkurence ter njegov odziv na to turbulentno okolje, ki je lahko glavni pokazatelj uspešnosti nekega podjetja. Cilj podjetja ne sme biti samo preživetje, temveč tudi uspešen razvoj podjetja in zaposlenih v njem. Pot, ki lahko podjetje pripelje do uspešnosti in prepoznavnosti, je sestavljena iz več korakov. Med pomembne korake spadata urejen sistem organizacije dela v podjetju ter urejeno poslovanje s pomočjo informacijskega sistema. Temelj diplomske naloge obravnava izboljšavo pretoka informacij in vpeljevanje informacijskega sistema v malo slovensko podjetje Signum, d. o. o.. Namen izboljšave je dobiti organizacijsko strukturo podjetja, ki vsakemu zaposlenemu jasno določa njegove zadolžitve in odgovornosti v podjetju, ter vzpostaviti informacijski sistem, kar nam bo omogočilo tekoč pregled poslovanja v podjetju in s tem tekočo proizvodnjo z manj zastoji. Kljub prvotnemu mišljenju, da se informacijski program ne bo vživel v podjetje in da ga zaposleni ne bodo sprejeli, smo kmalu ugotovili veliko prednosti, ki nam jih lahko prinese. Z vztrajanjem in motiviranjem ostalih zaposlenih lahko program uspešno uporabimo pri celotnem poslovanju in izkoristimo vse zmožnosti, ki jih ponuja.
Ključne besede:  proizvodni proces  prenova organizacije dela v podjetju  vzpostavitev informacijskega sistema  zastave
Objavljeno: 22.01.2010; Ogledov: 1742; Prenosov: 87
.pdf Celotno besedilo (1,68 MB)

4.
NADZOR NAD PLAČILNO DISCIPLINO S POMOČJO INFORMACIJSKIH REŠITEV
Ademir Ibrahimović, 2010, delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga

Opis: Vedno bolj srečujemo izraz plačilna nedisciplina v slovenskem gospodarstvu. Ta namreč zaustavlja optimalen in hiter razvoj gospodarstva. S tem problemom se srečujejo vse države, tudi Slovenija. Problem plačilne nediscipline je postal še posebej viden skozi finančno krizo. Finančna kriza je skrhala že tako komaj obstoječo plačilno disciplino. Plačilno nedisciplino lahko zajezimo in ne samo njenih posledic, temveč tudi njene vzroke. Celovite informacijske rešitve veljajo za najboljši avtomatični, preventivni nadzor. Ker celovite informacijske rešitve lahko razdelimo na module, nam to še olajša delo in analizo določenih podatkov. Z uvedbo integriranih informacijskih rešitev lahko nadzorujemo stanje plačilne discipline na trgu in ukrepamo, še preden pride do posledic.
Ključne besede: Plačilna nedisciplina, terjatve in obveznosti, denarni tok, tok plačil, plačilna kultura, rešitve ERP, moduli rešitev ERP, vzpostavitev nadzora.
Objavljeno: 30.11.2010; Ogledov: 1745; Prenosov: 143
.pdf Celotno besedilo (671,35 KB)

5.
VZPOSTAVITEV SISTEMA UPRAVLJANJA VAROVANJA INFORMACIJ V NLB, D.D.
Uroš Matičič, 2010, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga obravnava vzpostavitev sistema upravljanja varovanja informacij (SUVI) v Novi Ljubljanski banki d.d. in merjenje učinkovitosti kontrol. V prvem delu diplomske naloge so podane teoretične osnove s področja varovanja informacij. Opisani so standardi in primeri dobre prakse, ki jih organizacije lahko uporabijo v pomoč pri doseganju učinkovitega varovanja informacij. V drugem delu je predstavljena organizacija Nova Ljubljanska banka d.d. Predstavljena je organiziranost projektnega sistema Nove Ljubljanske banke d.d. in življenjski cikel projektov. V nadaljevanju je opisan projektni pristop k vzpostavitvi in upravljanju SUVI, katerega aktivnosti so razvrščene po posameznih fazah Demingovega kroga, tako da je razvidno, v kateri fazi se Nova Ljubljanska banka d.d. nahaja in katere aktivnosti morajo biti še izvedene. Potem je predstavljen model merjenja učinkovitosti kontrol, s katerim se je ocenjevala skladnost z zahtevami po izobraževanju zaposlenih s področja varovanja informacij. Opisan je sam postopek zasnove modela merjenja učinkovitosti, kjer so opisno in grafično predstavljeni tudi rezultati merjenja.
Ključne besede: Sistem upravljanja varovanja informacij, SUVI, Varovanje informacij, Vzpostavitev
Objavljeno: 13.01.2011; Ogledov: 2183; Prenosov: 408
.pdf Celotno besedilo (1,88 MB)

6.
FORMALNO MENTORSTVO KOT ELEMENT RAZVOJA ZAPOSLENIH V PODJETJU
Kaja Rizmal, 2010, magistrsko delo/naloga

Opis: Pritiski kompleksnega, nepredvidljivega in dinamičnega poslovnega okolja, globalne tržne konkurence in organizacijske spremembe silijo podjetja k nenehnemu iskanju načinov za doseganje in vzdrževanje konkurenčne prednosti. Kritični pri doseganju konkurenčnosti so človeški viri, katerih aktivnosti prispevajo k doseganju le-te. Ena izmed aktivnosti človeških virov je tudi mentorstvo kot metoda razvoja zaposlenih. Čeprav se mentorski odnosi razlikujejo po času trajanja, se na splošno pomikajo skozi štiri predvidljive, med seboj povezane faze. Vsako fazo opredeljujejo določene čustvene izkušnje, funkcije razvoja in vzorci vzajemnega delovanja, ki se oblikujejo na osnovi individualnih potreb ter organizacijskih okoliščin. Mentorstvo prinaša koristi mentorju, mentorirancu in organizaciji kot celoti. Mentorirancu omogoča hitrejšo asimilacijo v organizacijo in jasno začrtano karierno usmeritev. Pogosto »oživi« mentorja in mu omogoči napredovanje v karieri, organizaciji pa prinaša koristi skozi hitrejše uvajanje v delo, povečanje zaposlovanja, motivacijo in komunikacije. Problemi mentorstva izhajajo predvsem iz metod izbire mentorjev in mentorirancev, medsebojnih interakcij med mentorji in mentoriranci, moči položaja ter problemov organizacije dela. Neobvladovanje problemov negativno vpliva na mentorja, mentoriranca in organizacijo kot celoto. Vsaka organizacija mora oblikovati takšen mentorski program, ki bo v skladu z njeno kulturo in potrebami njenih zaposlenih. Najprej je potrebno določiti jasne cilje, na osnovi katerih se bo meril napredek, mentorski program pa mora biti splošno sprejet. Tako mentor kot mentoriranec morata biti skrbno izbrana in nanj dobro pripravljena. Mentor in mentoriranec morata začeti mentorski odnos s poznavanjem temeljnih pravil mentorskega odnosa in imeti jasno idejo o ciljih le-tega. Osnovna prioriteta začetka izvajanja mentorskega programa je vzpostaviti mentorski odnos kot tak. Mentor in mentoriranec pogosto z mentorskim planom ukrepov vnaprej načrtujeta, kako bosta dosegla cilje mentorskega programa. Podjetje potrebuje sistem povratnih informacij in vrednotenja, da bo vedelo, če mentorski odnosi uspešno funkcionirajo. Na osnovi pridobljenih informacij se nato odloči ohraniti, razširiti, prilagoditi ali prenehati z mentorskim programom. Pridobljene informacije vplivajo tudi na prihodnjo strategijo mentorskega programa. Formalno mentorstvo vpliva na blaginjo zaposlenih z izpolnjevanjem pogojev psihološke pogodbe, ki vodi predvsem do povečanja zadovoljstva pri delu in zadržanja zaposlenih v organizaciji in z obvladovanjem ravnovesja med delom ter zasebnim življenjem, kar prinaša koristi tako posameznikom, kot tudi njihovim družinam in organizacijam. Informacijska doba spreminja dinamiko mentorskih odnosov. E-mentorstvo omogoča obstoj mentorskih odnosov, ki rušijo geografske, časovne in kulturne ovire. V primerjavi s tradicionalnim ima specifične koristi, saj ga je lažje upravljati, je cenejše, hitrejše in bolj enakopravno.
Ključne besede: razvoj zaposlenih, mentorstvo, koristi, problemi, vzpostavitev, izvajanje, vrednotenje, blaginja zaposlenih, e-mentorstvo
Objavljeno: 11.05.2011; Ogledov: 2631; Prenosov: 468
.pdf Celotno besedilo (886,16 KB)

7.
VZPOSTAVITEV ZEMLJIŠKOKNJIŽNE LISTINE
Anja Juvan, 2010, diplomsko delo

Opis: V tem diplomskem delu sem pisala o pravnem institutu vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, ki je tipičen za slovenski pravni red in v enaki obliki ne obstaja v nobenem izmed drugih pravnih redov. Kot je razvidno iz samega imena instituta, ta spada v zemljiškoknjižno pravo in posledično v stvarno pravo. V začetku sem pisala o temeljnih sedmih načelih zemljiškoknjižnega prava, ki je formalno pravo in sestoji iz kogentnih pravnih norm. Opisala sem institut vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, ki se uporabi, ko predlagatelj nima vseh potrebnih dokumentov za veljaven vpis v zemljiško knjigo, ker so se ti izgubili ali uničili. V takšni situaciji sodišče vzpostavi listino, ki predlagatelju omogoči, da svojo stvarno pravico lahko vpiše v zemljiško knjigo. Seveda pa zakon določa pogoje pod katerimi se lahko takšna vzpostavitev izvede. V drugem delu diplomske naloge sem opisala dejanski primer, kjer se je večkrat uporabilo vzpostavitev zemljiškoknjižne listine.
Ključne besede: vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, ZZK-1, SPZ, temeljna načela, predlog, oklic o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, izpodbojna tožba, posadna listina, SPB-1 Domžale
Objavljeno: 24.12.2010; Ogledov: 3830; Prenosov: 754
.pdf Celotno besedilo (4,60 MB)

8.
ZAGOTAVLJANJE NEPREKINJENEGA POSLOVANJA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
Arsen Ferizović, 2011, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga obravnava vzpostavitev načrta neprekinjenega poslovanja v manjšem podjetju. V prvem delu diplomske naloge so podani razlogi za vzpostavitev načrta neprekinjenega poslovanja. Kakšen je namen in katere cilje želimo doseči z uvedbo načrta neprekinjenega poslovanja. V nadaljevanju sta iz zbirke ITIL in zbirke COBIT povzeti in predstavljeni področji, ki obravnavata neprekinjeno poslovanje. V zadnjem delu je opisana rešitev in način uvedbe načrta neprekinjenega poslovanja v podjetju.
Ključne besede: Informacijska tehnologija, Neprekinjeno poslovanje, Načrtovanje, Vzpostavitev, Testiranje
Objavljeno: 13.07.2011; Ogledov: 1863; Prenosov: 489
.pdf Celotno besedilo (486,81 KB)

9.
Vloga reševalca pri hitri sekvenčni intubaciji na terenu
Tahi Globačnik, 2011, diplomsko delo

Opis: Hitra sekvenčna intubacija je način vzpostavitve dihalne poti, kjer je potrebno uporabiti zdravila, ki omogočijo lažjo intubacijo in zmanjšajo zaplete med posegom. Ker ta zdravila povzročijo globoko nezavest in prenehanje dihanja pacienta, je zelo pomembna usklajenost ekipe, ki hitro sekvenčno intubacijo izvaja. Pri izvajanju posega mora reševalec poznati poseg do potankosti, poznati mora tudi delovanje zdravil in aparatov, ki jih uporabljamo pri hitri sekvenčni intubaciji. Čeprav so študije dokazale, da imajo pravočasno intubirani pacienti boljšo prognozo in manj zapletov pri zdravljenju, se hitra sekvenčna intubacija ponekod v Sloveniji še vedno ne izvaja dovolj pogosto pri pacientih, kjer je indicirana. Raziskava, ki smo jo naredili med reševalci, zaposlenimi v reševalnih postajah, prehospitalnih enotah in enotah nujne medicinske pomoči na Štajerskem in Koroškem, je pokazala, da se reševalci hočejo izobraževati o intubaciji in hitri sekvenčni intubaciji, vendar nimajo vsi možnosti, ker nimajo organiziranih delavnic na to temo. Veliko reševalcev se izobražuje samovoljno, brez mentorjev ali strokovnega nadzora, kar lahko privede do napačnega učenja. Polovica anketiranih lahko nudi zdravniku dovolj dobro strokovno in časovno ustrezno pomoč pri izvajanju hitre sekvenčne intubacije, približno pri polovici anketiranih pa zdravnik ne bo deležen pričakovane asistence, kar lahko privede do hudih in življenje ogrožajočih zapletov med samim posegom.
Ključne besede: hitra sekvenčna intubacija, zapora dihalne poti, vzpostavitev dihalne poti, podpora dihalne funkcije, relaksacija, sedacija, intubacija.
Objavljeno: 12.05.2011; Ogledov: 2803; Prenosov: 640
.pdf Celotno besedilo (3,59 MB)

10.
VZPOSTAVITEV SISTEMA ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJSKE VARNOSTI V STORITVENEM PODJETJU
Klemen Benedik, 2012, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu je obravnavana vzpostavitev sistema za upravljanje informacijske varnosti v storitvenem podjetju. Diplomska naloga je razdeljena na dve večji enoti. V prvem delu so opisani standardi in priporočila, ki jih potrebujemo pri uvajanju sistema za upravljanje informacijske varnosti. Drugi del diplomske naloge predstavlja praktični del. Opisano je podjetje, njegov informacijski sistem in poslovni procesi. Predstavljeno je obstoječe stanje varnosti informacijskega sistema. V njem je predstavljeno tudi vzpostavljanje sistema za upravljanje informacijske varnosti v storitvenem podjetju I.S.S. d.o.o. Predstavljeni so koraki prvega dela uvajanja sistema, ki obravnavajo načrtovanje vzpostavitve. Podani so predlogi za sistem dokumentacije, ki je potrebna pri vpeljavi, narejena je bila analiza tveganja. Glede na rezultate analize tveganja so bili predlagani predlogi za ukrepanje. V zaključku diplomske naloge so vodstvu podjetja predstavljeni predlogi za nadaljnje delo na projektu uvajanja sistema za upravljanje informacijske varnosti.
Ključne besede: Informacijski sistem, varnost, sistem za upravljanje informacijske varnosti, SUIV, vzpostavitev
Objavljeno: 16.05.2012; Ogledov: 1708; Prenosov: 137
.pdf Celotno besedilo (1,04 MB)

Iskanje izvedeno v 0.21 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici