| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


21 - 30 / 42
Na začetekNa prejšnjo stran12345Na naslednjo stranNa konec
21.
UVAJANJE UČEČE SE ORGANIZACIJE NA PODROČJU PATRONAŽNEGA VARSTVA
Pia Zai, 2012, diplomsko delo

Opis: Pritiski na organizacije izhajajo tako iz notranjih kot zunanjih okolij. Ti izzivi pa zahtevajo nenehno spreminjanje organizacij. Nova poslovna paradigma, učeča se organizacija, je lahko dober odgovor na nenehne spremembe in zahteve okolja, ki se hitro spreminja in je nepredvidljivo. Učeča se organizacija predstavlja visoko razvito zamisel organizacijske strukture v organizaciji, ki naj bi organizacije uvajale načrtno. Nenehno spreminjanje organiziranosti se je v zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja dogajala le v zasebnem sektorju. Danes velja splošno prepričanje, da tradicionalni modeli vodenja v javnem sektorju ne ustrezajo več potrebam razvite moderne družbe. Državljani zahtevajo večjo kakovost, zanesljivost in uporabnost storitev. Zato tudi javni sektor potrebuje spremembe. Zamisel učeče se organizacije temeljito posega v samo organizacijo, način razmišljanja organizacije in tudi v način vodenja. Filozofija učeče se organizacije je v tem, da so se vsi zaposleni pripravljeni nenehno izobraževati in izmenjevati izkušnje med seboj.Vsi zaposleni naj bi poznali cilje in strategijo podjetja in naj bi bili soustvarjalci strategije podjetja. Dobra izvedba učeče se organizacije ponuja organizacijam uspešno in konkurenčno delovno okolje.
Ključne besede: javni zavod, učeča se organizacija, paradigma, izobraževanje
Objavljeno: 22.01.2013; Ogledov: 918; Prenosov: 120
.pdf Celotno besedilo (751,85 KB)

22.
MODEL KAKOVOSTI E-QALIN IN UČEČA SE ORGANIZACIJA
Olga Irman Počej, 2012, magistrsko delo

Opis: Proces učenja in njegova uporabnost na vseh ravneh v sodobnih organizacijah je postal konkurenčna prednost na trgu. Preobrazba organizacij v učeča se podjetja pomeni stalno prilagajanje in fleksibilnost managementa, strateško usmerjenost in jasno vizijo vseh zaposlenih, enostavne organizacijske oblike, timsko delo in povezovanje, opolnomočenje zaposlenih, informiranje ter uporabo sodobne tehnologije. Zaradi globalizacije in povečanih kapacitet javnih ustanov so se tudi socialnovarstveni zavodi začeli zavedati, da je treba zagotavljati vse bolj kakovostne storitve. Uporabniki storitev postajajo vse zahtevnejši, zato je treba vložiti nove napore v spreminjanje klasičnih ustanov v modele, ki dajejo nove možnosti napredka, strokovnosti, zadovoljstva uporabnikov, svojcev in tudi zaposlenih. Socialnovarstveni zavodi se z uvajanjem modela učeče se organizacije spoznavajo pri vpeljevanju modela kakovosti E-Qalin, ki se v okviru mednarodnega projekta držav Evropske unije v Sloveniji uvaja od leta 2004. V magistrski nalogi smo preverili, kako je model E-Qalin povezan z učečo se organizacijo, ali obstajajo razlike v kakovosti med zavodi, ki imajo vpeljan model, in zavodi, ki modela E-Qalin nimajo, kako model vpliva na zadovoljstvo uporabnikov, svojcev in zaposlenih, katere merske instrumente za spremljanje zadovoljstva uporabljajo ter morebitne povezave med velikostjo zavoda, vrsto zavoda ter učečo se organizacijo in modelom E-Qalin. Raziskava je temeljila na podatkih standardne raziskave merjenja zadovoljstva uporabnikov, zaposlenih in svojcev, statističnih kazalnikov socialnovarstvenih zavodov iz letnih poročil Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter anketnega vprašalnika. Rezultati so pokazali, da je model kakovosti E-Qalin močno povezan z elementi učeče se organizacije ter da so uporabniki, kot zaposleni v ustanovah z že uvedenim modelom kakovosti, izrazili višje zadovoljstvo s storitvami ter samo organizacijo.
Ključne besede: učeča se organizacija, E-Qalin, management, timsko delo, opolnomočenje.
Objavljeno: 20.09.2012; Ogledov: 2053; Prenosov: 310
.pdf Celotno besedilo (1,88 MB)

23.
UVEDBA KONCEPTA UČEČEGA SE PODJETJA V SLOVENSKIH ŽELEZNICAH D.O.O.
Monika Malerič, 2012, diplomsko delo

Opis: Cilj vsake sodobne organizacije je razviti sposobnost prilagajanja nenehnim spremembam okolja in soočanja z izzivi sodobne družbe, kot so ravnanje z znanjem, globalna konkurenca ter nove informacijske in komunikacijske tehnologije. Da bi se bile organizacije sposobne prilagajati hitro spreminjajočemu se okolju, morajo biti prilagodljive, prožne in hitro odzivne. Sodobna organizacija mora biti sposobna hitro in stalno pridobivati nova znanja in jih uspešno uporabljati znotraj organizacije, saj je le pravilno izkoriščanje znanja ključ do konkurenčne prednosti v globalnem svetu. Vsaka organizacija, ki želi biti konkurenčnejša od ostalih organizacij na tržišču, bi zato morala pristopiti h konceptu učeče se organizacije, ki je v svetu že dodobra poznan. Učeče se organizacije se zavedajo vrednosti intelektualnega kapitala, torej znanja zaposlenih, zato iščejo nove načine ravnanja z znanjem, ki ni nič manj pomembno kot racionalno ravnanje s finančnimi ali drugimi sredstvi. Strokovno usposobljen in motiviran delavec, ki ima v podjetju možnost stalnega učenja, izpopolnjevanja in nadgrajevanja lastnega znanja, je ključnega pomena za organizacijo, ki mora izobražene kadre v čim večjem številu obdržati v podjetju. Model, ki omogoča doseganje takšnih rezultatov, je t. i. učeča se organizacija, kjer sta učenje in pridobivanje znanja osrednji cilj. Prvi od uveljavljenih modelov uvajanja učeče se organizacije je model v osmih korakih, imenovan USP 8K, drugi pa je model osemkoračnega uvajanja, FUTURE-O®. Sistematični del obeh modelov se začne s strateškim premislekom ožjega vodstva in nadaljuje s sodelovanjem vseh zaposlenih. V diplomskem delu bomo preverili, ali je konceptualni model učeče se organizacije ustrezen organizacijski model za tako veliko podjetje, kot so Slovenske železnice, d. o. o.
Ključne besede: učeča se organizacija, znanje, management znanja, organizacijsko učenje, organizacijska kultura
Objavljeno: 31.01.2013; Ogledov: 1236; Prenosov: 224
.pdf Celotno besedilo (1,57 MB)

24.
MANAGEMENT ORGANIZACIJSKE KULTURE
Klemen Flisar, 2013, diplomsko delo

Opis: Diplomski seminar je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu podrobneje prikazujemo pojem organizacijske kulture. Podrobneje se predstavi pojme organizacijske kulture, tipologijo organizacijske kulture, ravni organizacijske kulture in še ostale pojme povezane z organizacijsko kulturo ter organizacijsko klimo. Ves teoretičen del smo povezali z empiričnim delom, ki govori predvsem o managementu organizacijske kulture. V empiričnem delu smo podrobneje predstavili učečo se organizacijo, ter pokazali kako se učeča organizacija povezuje z managementom. Zaradi vse večjih sprememb v poslovnem svetu in odseva finančne krize je za podjetja zelo pomembno, da skušajo v kar največji meri izkoristiti človeške potenciale. Razvijanje potencialov zaposlenih v korist podjetja je naloga vodij, zato morajo čim bolje poznati svoje podrejene in imeti z njimi dobre odnose. Management organizacijske kulture bo v kriznih časih povečeval potencial podjetjem, ter jih skušal približati najboljšim v panogi. Management in kultura sta dve plati istega kovanca. Organizacija in njena organizacijska kultura pa v največji meri odražata tisto, kar je management organizacije. Lahko bi celo trdili, da je organizacijska kultura slika managementa organizacije.
Ključne besede: Kultura, organizacijska kultura, organizacijska klima, človeški potencial, učeča se organizacija.
Objavljeno: 25.10.2013; Ogledov: 962; Prenosov: 104
.pdf Celotno besedilo (657,19 KB)

25.
MANAGEMENT ZNANJA V ZDRAVSTVU
Bojan Rožman, 2014, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo temelji na raziskavi managementa znanja v zdravstvu. Teoretični del je namenjen obravnavi splošnih informacij, ki zadevajo management znanja: od opredelitve znanja, učeče se organizacije, managementa znanja in nazadnje do managementa znanja v zdravstvu. V empiričnem delu naloge je predstavljena raziskava o managementu znanja med zdravstvenimi delavci, zaposlenimi v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (v nadaljevanju UKC Maribor). V diplomskem delu smo pridobili dragocene podatke o pomembnosti managementa znanja v organizaciji. Ugotovili smo, da učinkovito izobraževanje zdravstvenih delavcev vpliva na izboljšanje rezultatov in zmanjšanje stroškov. Upravljanje znanja izboljša kakovost, oskrbo in storitve, zmanjšuje stroške za zdravstveno oskrbo in izboljšuje koordinacijo informacij med objekti, institucijami in osebju v zdravstvenem zavodu. Analiza je pokazala, da se UKC Maribor uvršča med učeče se organizacije. Kot negativno lastnost izpostavljamo, da je kakovostnih predavanj za zaposlene še vedno premalo. S tem strinjajo tudi zaposleni iz UKC Maribor. Podatki iz analize so pokazali, da zaposlene pošiljajo na predavanja ali tečaje le enkrat letno. Verjetno so varčevalni ukrepi v zadnjem letu vplivali na to, da je bilo manj izobraževanj in premalo predavanj, kar je tudi vplivalo na zaznavanje pomena nenehnega učenja pri posamezniku kot nujne sestavine za izboljšanje dela.
Ključne besede: - znanje, - izobraževanje, - management znanja, - učeča se organizacija.
Objavljeno: 11.04.2014; Ogledov: 1055; Prenosov: 235
.pdf Celotno besedilo (903,38 KB)

26.
KONCEPT UČEČE SE ORGANIZACIJE V DOMOVIH ZA STAREJŠE NA KOROŠKEM
Dragica Čas, 2014, magistrsko delo

Opis: Teoretična izhodišča: Koncept učeče se organizacije ustvarja okolje, ki vzpodbuja izmenjavo znanja, timsko delo, inovativnost, neprestano učenje, sistemsko razmišljanje in spreminjanje kulture organizacije. S konceptom učeče se organizacije poskušamo vzpodbuditi zaposlene k permanentnemu izobraževanju, zagotoviti dobro organizacijsko kulturo in klimo ter dvigniti nivo kakovosti storitev na še višji nivo. Ključni za dobro kakovost storitev pa so motivirani, izobraženi in zadovoljni zaposleni. Metodologija raziskave: Uporabili smo kvalitativno metodologijo raziskovanja. Podatke smo zbirali z anketnim vprašalnikom, v prvem sklopu vprašalnika je bilo 13 vprašanj odprtega in zaprtega tipa, v drugem sklopu pa 15 trditev, ki se nanašajo na učečo se organizacijo. Trditve so anketiranci ocenili po Likertovi numerični lestvici. V raziskavo je bilo vključenih 138 zaposlenih iz socialnih zavodov Koroške regije. Rezultate raziskave smo statistično prikazali s pomočjo računalniških programov Microsoft Word in Microsoft Excel ter programskim paketom SPSS. Rezultati: Rezultati so pokazali, da so zaposleni v domovih za starejše na Koroškem mnenja, da koncept učeče se organizacije vpliva na dvig kakovosti storitev. Izobrazbena struktura zaposlenih ne vpliva na sprejemanje koncepta učeče se organizacije. Večina zaposlenih anketiranih ima željo po dodatnem izobraževanju, izobraževanje ima velik pomen za boljšo kvaliteto njihovega dela. Vodstva podpirajo dodatno izobraževanje zaposlenih. Sklep: Koncept učeče se organizacije pomembno vpliva na kakovost storitev, zaposleni so motivirani in pripravljeni na dodatno izobraževanje, koncept učeče se organizacije sprejemajo ter ga želijo uporabiti pri svojem delu.
Ključne besede: učeča se organizacija, socialni zavod, učenje, timsko delo, komunikacija.
Objavljeno: 02.12.2014; Ogledov: 461; Prenosov: 71
.pdf Celotno besedilo (1,09 MB)

27.
OPERATIVNA BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST KOT UČEČA SE ORGANIZACIJA
Nevenka Urbančič, 2015, magistrsko delo/naloga

Opis: Sodobna družba in vse hitrejši gospodarski razvoj narekujeta vse intenzivnejše spremembe delovnega okolja, ki močno vplivajo tudi na neprofitne zdravstvene organizacije. Potrebno je strmeti k čim večji hitrosti prilagajanja novo nastalim spremembam. Organizacija mora biti fleksibilna, inovativna in imeti nizko stopnjo hierarhije. Glavni cilj današnjega časa je, da se dosega maksimalna kakovost storitev ter konkurenčnost ostalim neprofitnim zdravstvenim organizacijam, ki so ponudniki ekvivalentnih storitev na istem trgu dela. Vse je moč doseči z uvajanjem koncepta učeče se organizacije v neprofitne zdravstvene organizacije. Medsebojno delovanje znotraj ene organizacijske enote ter sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami je ključnega pomena v zdravstvu. V raziskavi na eni strani izpostavimo zdravstvene delavce s področja anesteziološke dejavnosti in na drugi strani zdravstvene delavce s področja operativne dejavnosti Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. S pomočjo anketnega vprašalnika pridobimo subjektivne statistične podatke glede prisotnosti elementov učeče se organizacije v raziskovanih enotah. Zanima nas predvsem subjektivna ocena zaposlenih glede zavedanja pomembnosti učenja, pridobivanja novega znanja, pomembnosti znanja, odgovornosti za opravljanje lastnega dela in odgovornosti do celotne organizacije. Pozornost namenimo oceni zaposlenih glede zastavljenih ciljev izobraževanja, delovanja tima, oceni medsebojnih odnosov, sodelovanju in komunikaciji v timu in komunikaciji z ostalimi multidisciplinarnimi timi. Analiziramo tudi oceno sodelovanja z vodjo tima ter zavedanje pomembnosti sprememb, ki so nujno potrebne za delovanje in skupno reševanje problemov v njihovem timu. Na podlagi raziskave z gotovostjo lahko potrdimo, da so prisotni elementi učeče se organizacije na Kliničnem oddelku za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok kot tudi v Operacijskem bloku. Kažejo se manjše razlike med subjektivnimi ocenami anketirancev ene in druge organizacijske enote, ki pa niso statistično pomembne narave. Anketiranci obeh organizacijskih enot slabše ocenjujejo zaupnost med člani tima ter vzajemno sodelovanje pri oblikovanju vizije in ciljev tima. Iz med osem predpostavljenih hipotez smo dve hipotezi potrdili, vse ostale smo zavrnili. Ugotovili smo, da obstaja statistično pomembna povezava med izobrazbenimi skupinami obeh enot in oceno stopnje pomembnosti izobraževanja. Zaposleni do 30 let starosti bolje ocenjujejo kriterije pomembnosti učenja kakor zaposleni od 51 let starosti naprej. Zaposleni Operacijskega bloka bolje ocenjujejo kriterije odgovornosti kakor zaposleni Kliničnega oddelka za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok.
Ključne besede: učeča se organizacija, organizacijsko učenje, pomen učenja, pomembnost znanja, teoretični modeli
Objavljeno: 01.10.2015; Ogledov: 642; Prenosov: 127
.pdf Celotno besedilo (6,06 MB)

28.
29.
30.
Modeli učeče se organizacije in njihova primerjava
Nataša Šavc, 2016, diplomsko delo

Opis: V današnjem sodobnem času je za uspešnost in obstoj podjetja pomembno pridobivanje novega znanja ter spreminjanje organizacije podjetja in zaposlenih v njem. Pri tem si pomagajo s konceptom učeča se organizacija, ki je najsodobnejši organizacijski model. Poleg uvoda in zaključka je diplomska naloga razdeljena na tri dele. V prvem delu je predstavljen koncept učeče se organizacije, njegova zgodovina, značilnosti in različne definicije avtorjev. Drugi del predstavlja tri najbolj znane in uporabljene modele; in sicer Sengejev model, Daftov model in model Future-o, ki so nekakšni vodniki za spreminjanje podjetja v učeče se organizacije. V tretjem delu pa so skozi pomembne kriterije za dobro delovanje in poslovanje podjetja analizirani vsi trije modeli.
Ključne besede: učeča se organizacija, Sengejev model, Daftov model, model Future-o, skupna vizija, timsko učenje
Objavljeno: 24.05.2016; Ogledov: 1207; Prenosov: 257
.pdf Celotno besedilo (813,10 KB)

Iskanje izvedeno v 0.33 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici