| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


61 - 70 / 228
Na začetekNa prejšnjo stran3456789101112Na naslednjo stranNa konec
61.
ŠTUDIJ DEJAVNIKOV PRI MODELIRANJU RAZVOJA TRAJNOSTNE ENERGETIKE(dano v postopek 20.10.2010)imenovana komisija na senatu 18. 2. 2011
Matevž Obrecht, 2012, doktorska disertacija

Opis: Disertacija je osnovana na aktualni energetski problematiki, kar zajema velik vpliv energetike na okolje, večanje globalnega povpraševanja po energiji, visoko uvozno odvisnosti Evropske unije (EU) od energije, rastoče cene energije in težnje po nadzoru nad viri energije. Disertacija je osnovana na aktualni energetski problematiki, kar zajema velik vpliv energetike na okolje, večanje globalnega povpraševanja po energiji, visoko uvozno odvisnost Evropske unije (EU) od energije, rastoče cene energije in težnje po nadzoru nad viri energije. Rešitev zapisanih problemov je zaznana v razvoju trajnostne energetike, ki ne temelji na masovnem povečevanju proizvodnje in rabe energije, temveč na učinkoviti in smotrni rabi energije, proizvedene iz konkurenčnih, okolju in družbi prijaznih virov. Ker je trajnostni razvoj energetike zelo kompleksen, mora biti premišljeno načrtovan ter podprt z znanstvenimi in s strokovnimi študijami s področja načrtovanja razvoja trajnostne energetike. Ena izmed slednjih je tudi študij dejavnikov pri modeliranju razvoja trajnostne energetike. Disertacija v prvem delu zajema pregled literature, specializiranih baz podatkov, statističnih podatkov, izsledke študij ter obstoječe situacije na področju energetike v svetu, EU in Sloveniji. To predstavlja okvir in meje disertacije. Drugi del raziskave predstavlja celovit pregled literature in analizo izsledkov s področja trajnostne energetike. V tem delu so identificirani in preučeni obstoječi predlogi in smernice posameznih raziskovalcev za razvoj trajnostne energetike, izvedena je primerjalna analiza konvencionalnih in obnovljivih virov energije z vidika trajnostnega razvoja, identificirani, preučeni in analizirani so tudi obstoječi modeli in orodja za načrtovanje energetike oziroma za vzpostavitev trajnostnega razvoja energetike. Pregled literature je dopolnjen še s primeri dobre prakse vzpostavitve razvoja trajnostne energetike. Tretji in najpomembnejši del raziskave predstavlja praktični del. V tem delu so preučeni ključni dejavniki, ki so pomembni pri modeliranju razvoja trajnostne energetike. Študija je izvedena na primeru vzorčne države – Slovenije. Najprej so preučeni t. i. temeljni dejavniki razvoja energetike, kamor so uvrščeni preučevanje povpraševanja po energiji in energetskih bilanc, analiza mešanice virov energije, ocena potencialov trajnostnih virov energije, predvidevanje bodočega povpraševanja po energiji in testiranje skladnosti potencialov trajnostnih virov energije z bodočimi potrebami po energiji. Poleg temeljnih dejavnikov, bistvenih za načrtovanje razvoja energetike, so preučeni še dejavniki trajnostnega razvoja, kamor uvrščamo ekonomske, okoljske in družbene dejavnike. V sklopu ekonomskih dejavnikov je izvedena študija odvisnosti obnovljivih virov energije od investicij v obnovljive vire energije, saj je ocenjeno, da je omenjena korelacija pomembna pri vzpostavljanju trajnostne energetike. V tem sklopu sta izvedeni tudi študija eksternih stroškov in primerjalna analiza izbranih obnovljivih in konvencionalnih virov energije, osnovana na primerjavi investicijskih, proizvodnih in eksternih stroškov. Identificirane so tudi inovativne metodologije za ocenjevanje energetskih projektov oziroma ukrepov v njihovem celotnem življenjskem ciklu. V študij okoljskih dejavnikov je zajeta implikacija ocene okoljskih vplivov energetike v fazi pridobivanja in distribucije energije. Na konkretnem primeru izbrane države so z okoljskega vidika natančno preučene energetske bilance in mešanica virov za proizvodnjo električne energije, identificirani in ocenjeni so tudi vplivi le-tega na okolje v fazi pridobivanja energentov in virov energije, proizvodnje, distribucije ter rabe energije. Preučevanje družbenih oziroma družbenopolitičnih dejavnikov je osnovano na analizi in oceni družbenega mnenja oziroma mnenja interesnih skupin (javnosti, aktivnih v energetiki, vrhunskih energetskih strokovnjakov) o družbeni primernosti energetike in energetske politike, o smi
Ključne besede: trajnostna energetika, energetska politika, obnovljivi viri energije, modeliranje energetike, dejavniki modeliranja razvoja trajnostne energetike, Delphi raziskava, trajnostni razvoj
Objavljeno: 03.06.2013; Ogledov: 1664; Prenosov: 221
.pdf Celotno besedilo (6,74 MB)

62.
ODNOS PREBIVALCEV DOBRNE DO RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE
Maja Ocvirk, 2012, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu sem obravnavala naravno in družbeno geografske značilnosti Občine Dobrna. V občini prevladujejo razpršena naselja, kjer se soočajo s problemom odpadnih voda. Eden izmed možnosti čiščenja odpadne vode je tudi rastlinska čistilna naprava (RČN), ki je najbolj enostavni in ekonomsko sprejemljiv način čiščenja odpadnih voda za razpršena naselja. Z diplomskim delom sem želela ugotoviti, kakšen odnos imajo prebivalci Občine Dobrna do čiščenja odpadne vode z RČN in kako dobro jo poznajo. V sklopu terenskega dela sem izvedla anketo, s katero sem pridobila ugotovitve, v kolikšni meri ljudje poznajo RČN in kakšen je njihov odnos v zvezi z njo. Pridobljene rezultate sem dodatno podkrepila z izvedbo intervjuja z županom Občine Dobrna Martinom Brecljem. Tako sem pridobila globlji vpogled v obravnavano problematiko diplomskega dela. Z diplomskim delom sem ugotovila, da prebivalci Dobrne RČN slabo poznajo, saj je le 28 % anketirancev slišalo zanjo. Ti so za RČN izvedeli preko medijev, na delovnem mestu, preko prijateljev, nekateri pa so si RČN že ogledali na samem terenu. Prečiščeno vodo z RČN bi 88,8 % uporabilo za zalivanje; 64,5 % za sanitarije; 60,7 % za pranje in 50,5 % za gašenje. Za pitje bi jo uporabilo 3,7 %. Sicer pa prebivalci Dobrne ne poznajo temeljnih značilnosti RČN. V največji meri poznajo lastnost, da ni odvisna od električne energije (22,7 %). Kljub slabemu poznavanju RČN je anketa pokazala, da imajo prebivalci Dobrne do RČN pozitivni odnos, saj so izrazili pozitivno mnenje v zvezi z njo.
Ključne besede: Občina Dobrna, odpadne vode, rastlinska čistilna naprava, trajnostni razvoj, učni načrt.
Objavljeno: 13.04.2012; Ogledov: 1861; Prenosov: 223
.pdf Celotno besedilo (2,52 MB)

63.
POMEN ZAKONSKE IN REGULATIVNE UREDITVE INTEGRIRANEGA TRAJNOSTNEGA POROČANJA DRUŽB
Mojca Drevenšek, 2012, diplomsko delo

Opis: Obstoječi model poslovnega poročanja, ki zajema predvsem v preteklost usmerjeni pregled poslovanja, v današnjih časih, obremenjenih z zlomom finančnih sistemov in globalno gospodarsko krizo ter žgočimi okoljskimi in družbenimi izzivi, za raznolike skupine deležnikov (na primer vlagatelje, kupce, lokalne skupnosti itd.) ne zagotavlja več dovolj srednje- in dolgoročno relevantnih informacij. Možna rešitev se nakazuje v pristopu k poslovnemu poročanju, ki ga imenujemo integrirano (celovito) poročanje, odlikuje pa ga združevanje in povezovanje (integriranje) podatkov o finančnem poslovanju podjetij z nefinančnimi (t.i. »trajnostnimi«) informacijami o upravljanju družb ter njihovi okoljski in družbeni odgovornosti, vtkani v jedro njihovega poslovanja. Integrirano poročanje prinaša za gospodarske družbe mnoge nove izzive, dileme in vprašanja, na regulativni, upravljavski, računovodski, revizorski, komunikacijski in mnogih drugih ravneh. Med ključnimi je vprašanje standardov ali vsaj pravil, usmeritev poročanja o omenjenih trajnostnih (upravljavskih, okoljskih in družbenih) vidikih poslovanja. Ne glede na odprta vprašanja in dileme so se v zadnjem desetletju mnoge države (na primer Danska, Švedska, Združeno kraljestvo, Republika Južna Afrika) zaradi predvidenih koristi trajnostnega in integriranega poročanja (tako na ravni gospodarskih družb kot nacionalnih in globalne ekonomije) odločile za različne pristope k njunemu zakonskemu oziroma regulativnemu spodbujanju. Prav tako potekajo v zvezi s tem različne aktivnosti na ravni EU, OZN in standardizacijskih organizacij; številne organizacije pa so aktivno vključene tudi v Mednarodni svet za integrirano poročanje (IIRC), v okviru katerega trenutno poteka pilotni projekt uresničevanja integriranega poročanja v več kot 50 gospodarskih družbah z vsega sveta. Tudi v RS trajnostno poročanje ni nova tema. ZGD-1, usklajen z evropskimi direktivami, v 70. členu opredeljuje minimalno vsebino poslovnega poročila in v okviru definicije celovite analize razvoja v 2. odstavku omenja tudi vključevanje informacij, povezanih z varstvom okolja in delavci ter poudarja ustrezno sklicevanje te analize na zneske v računovodskih izkazih. Z zornega kota širokega nabora vsebin oziroma tem v zvezi s trajnostnim razvojem je opredelitev v zakonu zelo splošna in ohlapna. Pomembne pobude v smeri trajnostnega in integriranega poročanja je zaznati s strani Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS, manj pa s strani borze vrednostnih papirjev in drugih strokovnih ali stanovskih organizacij. Vendar praksa trajnostnega poročanja, kot smo jo raziskali na vzorcu dvajsetih največjih slovenskih družb s kapitalskimi naložbami države, kaže, da kljub deklarativno bolj ali manj jasni opredelitvi trajnostnih usmeritev poslovanja pri nas resnega integriranja upravljavskih, okoljskih in družbenih informacij v poslovna poročila (na raziskanem vzorcu gospodarskih družb) še ni zaznati. Odprte so torej možnosti zakonskega, regulativnega in drugega, neformalnega spodbujanja integriranega trajnostnega poročanja družb, pri čemer se lahko zgledujemo po drugih, na tem področju naprednejših državah, oziroma se ustrezno vključimo v razprave in aktivnosti na globalni ravni, predvsem v sklopu Mednarodnega sveta za integrirano poročanje. Ob razumevanju koristi integriranega poročanja je to multidisciplinaren izziv, v katerega celovito uresničitev se morajo vključiti tako pravniki kot regulatorji, odločevalci, računovodje, revizorji, menedžerji, komunikatorji, predvsem pa gospodarske družbe z vsakodnevnim uresničevanjem trajnostnega poslovanja, o katerem bo nato mogoče tudi (integrirano) poročati.
Ključne besede: poslovno poročanje, trajnostno poročanje, integrirano ali celovito poročanje družb, trajnostni razvoj, trajnostno poslovanje, družbena odgovornost, okoljska odgovornost
Objavljeno: 14.03.2012; Ogledov: 2444; Prenosov: 195
.pdf Celotno besedilo (724,02 KB)

64.
STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA EU S POUDARKOM NA IZRABI OVE
Miha Ocvirk, 2012, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu so predstavljeni najpogosteje zastopani obnovljivi viri energije za namene proizvodnje električne energije, s poudarkom na geotermalni energiji. Diplomskemu delu je dodan izračun moči za geotermalno elektrarno, ki koristi energijo gejzirja. Predstavljena je strategija trajnostnega razvoja EU z vsemi pomembnejšimi dokumenti in ukrepi za izboljšanje dosedanjega stanja, ki jih je izdala Evropska komisija. Predstavljen je tudi energetski zakon v Sloveniji, vezan na OVE. Podatki evropskih in slovenskih zakonodaj so pridobljeni iz uradnih listov in drugih zakonodajnih aktov na spletnih straneh EUR – Lex.
Ključne besede: učinkovita raba energije, obnovljivi viri energije, geotermalna energija, hidroenergija, trajnostni razvoj, energetski zakon, direktiva
Objavljeno: 13.07.2012; Ogledov: 1749; Prenosov: 243
.pdf Celotno besedilo (1,91 MB)

65.
VLOGA OKOLJSKEGA RAČUNOVODSTVA PRI VZPOSTAVITVI UČINKOVITEGA KONTROLING SISTEMA
Tjaša Nerat, 2012, diplomsko delo

Opis: Zaradi nenehnih okoljskih vplivov na okolje podjetja morajo ta v svoje delovanje umestiti orodja z okoljskimi temami. En izmed načinov je vzpostavitev sistema okoljskega računovodstva, ki je nadgradnja tradicionalnega računovodstva. Informacije okoljskega računovodstva pri IFAC delijo na fizične vrednosti in denarne vrednosti. Omenjajo še, da se vrednosti medsebojno navezujejo. Denarne vrednosti v bistvu v veliki meri predstavljajo okoljske stroške podjetja. Med sistemom okoljskega računovodstva in sistemom okoljskega kontrolinga obstajajo povezave. Okoljsko računovodstvo služi okoljskemu kontrolingu kot eden izmed instrumentov, hkrati pa tudi kot baza podatkov za vzpostavitev okoljskega kontrolinga. Okoljski kontroling izhaja iz tradicionalnega kontrolinga, kar pomeni, da je funkcija okoljskega kontrolinga planiranje, krmiljenje in kontroliranje. Nekatera orodja okoljskega kontrolinga, ki se nanašajo na področje računovodstva in se uporabljajo v podjetjih, so: sistem zgodnjega pojasnjevanja, okoljski uravnoteženi sistem kazalnikov, okoljske bilance in okoljske revizije. Koristi uporabe okoljskega kontrolinga delimo na tržne priložnosti, zagotavljanje eksistence, znižanje stroškov (v veliki meri s pomočjo okoljskega stroškovnega računovodstva) in motiviranje zaposlenih.
Ključne besede: denarne vrednosti, fizične vrednosti, IFAC, kontroling, okoljska bilanca, okoljska revizija, okoljski kontroling, okoljski stroški, okoljski uravnotežen sistem kazalnikov, okoljsko računovodstvo, okoljsko stroškovno računovodstvo, orodja okoljskega kontrolinga, sistem zgodnjega pojasnjevanja, trajnost, trajnostni razvoj, trajnostno vodenje podjetij, varovanje okolja, zeleni kontroling
Objavljeno: 29.11.2012; Ogledov: 1405; Prenosov: 158
.pdf Celotno besedilo (599,87 KB)

66.
ZELENO POSLOVANJE PODJETIJ S POUDARKOM NA STORITVENIH ORGANIZACIJAH
Jani Bezjak, 2012, magistrsko delo/naloga

Opis: V magistrski nalogi smo najprej predstavili tematiko okolju prijaznega poslovanja v podjetjih iz teoretičnega vidika. V tem delu smo združili teoretične osnove različnih avtorjev in jih dopolnili s svojimi mišljenji. Predstavili smo tudi štiri podjetja iz domačega in tujega okolja, ki v svoje poslovanje vključujejo ''zeleno'' poslovanje. Omenjena podjetja smo predstavili, da ponazorimo, kako poteka okolju prijazno poslovanje v praksi. Naloga pa je predstavljena tudi iz praktičnega vidika, v katerem smo analizirali značilnosti ''zelenega'' poslovanja in le-te predstavili v nazorni obliki kot priročnik. Rezultate smo nadgradili tudi z raziskavo, opravljeno z anketo, ki smo jo izvedli med naključno izbranimi anketiranci, da bi pridobili kar se da celostne rezultate. Rezultate smo komentirali in podali možne rešitve problemov. Podjetja se vse bolj soočajo z novimi izzivi in tveganji, ki izhajajo iz okoljskega, ekonomskega in družbenega napredka in sprememb. Danes je skrb za trajnostni razvoj in posledično za ohranjanje okolja ključ do zagotavljanja prihodnosti generacijam, ki prihajajo za nami. Podjetja, ki so osvojila koncept trajnostnega razvoja, so se pripravljena spoprijemati z različnimi poslovnimi izzivi tako na domači kot tudi globalni ravni. Vlaganje v trajnostni razvoj vodi k ustvarjanju dolgoročne vrednosti za podjetja in njegove delničarje. To spodbuja dodatna vlaganja in njihov pozitivni učinek na družbo in gospodarstvo tako razvitega kot tudi nerazvitega sveta.
Ključne besede: Okolju prijazno ''zeleno'' poslovanje, trajnostni razvoj, okoljska ozaveščenost, eko, brezpapirno, okoljski benchmarking, hibridna vozila, recikliranje, energetsko učinkovito, varstvo okolja, okoljska odgovornost, življenjski cikel.
Objavljeno: 24.05.2012; Ogledov: 2198; Prenosov: 256
.pdf Celotno besedilo (1,93 MB)

67.
CELOVITO OBVLADOVANJE KOMUNALNIH ODPADKOV V SLOVENIJI S PROUČITVIJO VARIANT ENERGETSKE IZRABE
Bojan Kekec, 2012, magistrsko delo

Opis: Zaradi stalnega naraščanja svetovnega prebivalstva, izčrpavanja naravnih virov in industrijskega razvoja postajajo okoljski, energetski in podnebni problemi vse bolj pereči. Povečuje se poraba hrane, energije in ostalih dobrin, njihova proizvodnja pa izredno vpliva na naše okolje in celoten planet. Zaradi intenzivnega razvoja in sprememb v načinu življenja se povečujejo količine odpadkov, ki so lahko problem, izziv in tudi priložnost sodobnega časa. V magistrskem delu sem proučil, kakšno je stanje na področju komunalnih odpadkov v Sloveniji in kakšni trendi se pojavljajo v svetu. Osredotočil sem se na možnost pridobivanja energije iz komunalnih odpadkov. Analiziral sem predvsem sodobne tehnološke metode pri teh postopkih in jih primerjal s klasičnimi metodami. Moj namen je bil, da se poleg primerjave tehnologij naredi tudi ekonomska analiza, ki je v današnjem času zelo pomembna. Rezultate sem prikazal z analizo SWOT. V zaključnih ugotovitvah sem analiziral veljaven operativni program RS na področju komunalnih odpadkov in ga primerjal s svojim predlogom učinkovitejšega pristopa za reševanje problematike odpadkov pri nas. Predlagal sem tudi smernice, kako bi se te problematike morali lotiti v prihodnosti.
Ključne besede: trajnostni razvoj, komunalni odpadki, energija
Objavljeno: 28.06.2012; Ogledov: 2120; Prenosov: 423
.pdf Celotno besedilo (3,95 MB)

68.
OTROKAVA IGRA V POVEZAVI Z OKOLJSKO VZGOJO
Ines Turk, 2012, diplomsko delo

Opis: Na odločitev za pisanje diplomske naloge z naslovom Otrokova igra v povezavi z okoljsko vzgojo je vplivalo dejstvo, da je ozaveščanje zelo pomembno, zato se pojavi vprašanje, zakaj ne bi pričeli z njim že v zgodnjem obdobju življenja, in to na zabaven in poučen način. Okoljska vzgoja je zelo pomemben dejavnik, ki pri katerem si pridobivamo znanja, vrednote in spretnosti, da bi znali reševati probleme, ki se pojavljajo sedaj in ki se bodo pri prihodnjih rodovih. V otrokovem razvoju ima narava neprecenljiv in nenadomestljiv vpliv. Poleg doživljanja veselja ob soočanju z razsežno in raznoliko lepoto sveta, njeno usklajenostjo in spremenljivostjo lahko ugotovi, da je del te celote tudi sam. Občutek povezanosti rodi spoštovanje do stvarstva in željo, da bi se v ta proces neposredno vključil. Ob igri v naravnem okolju na poseben način spoznava povezanosti z naravo in tudi z samim seboj.Otroke je potrebno na EKO stil življenja pričeti navajati že od malih nog, ko se zavedajo, kaj jim skušamo povedati. Samo na tak način se bodo dejansko ne samo naučili ločevati odpadke, ampak jim bo to podzavestno postala vsakodnevna rutina. V predšolskem obdobju se otroku oblikujejo temeljne kulturne, delovne in socialne navade, in ravno zato to obdobje ponuja ogromne možnosti, da v tem času otroku privzgojimo načela dobre okoljske vzgoje in odgovornega ravnanja z odpadki. V teoretičnem delu smo predstavili problematiko onesnaževanja okolja in zakaj je dobro, da začnemo otroke osveščati o tem že zelo zgodaj. Zavedati se moramo, da je prav človek glavni povzročitelj onesnaženja na planetu. Prav zato je tako zelo pomembno, da otroke že v predšolskem obdobju seznanimo s problemi našega planeta in organiziramo dejavnosti, ki bodo spodbujale in krepile ekološko ozaveščenost in skrb za okolje, saj so navade, pridobljene že v zgodnjem otroštvu, trajne. V empiričnem delu pa sem predstavila različne igre in dejavnosti, ki jih lahko uporabimo pri vzgoji otrok in na zabaven način pripomoremo k učenju in navajanju na skrb za okolje, ter kako se da ekološko osveščati tudi najmlajše.
Ključne besede: okoljska vzgoja, vzgoja za trajnostni razvoj, okolje, narava, ekologija.
Objavljeno: 24.04.2012; Ogledov: 1617; Prenosov: 214
.pdf Celotno besedilo (2,50 MB)

69.
Trajnostni razvoj v vrtcu Mavrica Odranci skozi doživljanje otrok s pomočjo pravljice
Ksenija Pahor, 2012, diplomsko delo

Opis: Tema diplomske naloge je trajnostni razvoj v vrtcu Mavrica Odranci skozi doživljanje otrok s pomočjo pravljice. Namen diplomske naloge je na podlagi pregledane literature v teoretičnem delu predstaviti: trajnostni razvoj, razliko med okoljsko vzgojo in vzgojo za trajnostni razvoj, cilje in načela vzgoje za trajnostni razvoj, vzgojo za trajnostni razvoj v kurikulu za vrtce, definicijo in funkcijo vrednot in moralni razvoj otroka. Praktični del diplome predstavlja: načela in cilje predšolske vzgoje, programe za predšolske otroke, vključenost otrok v programe in predstavitev vrtca Mavrica Odranci, kjer so se izvajale ure branja pravljic. Namen branja pravljic je bil otroke na nevsiljiv način seznaniti z vrednotami. Vrednote so zelo pomembne v vsakdanjem življenju ne glede na našo osebnost ali okoliščine. Diplomska naloga temelji na deskriptivni metodi. Uporabljeni so bili primarni in sekundarni viri.
Ključne besede: trajnostni razvoj, okoljska vzgoja, cilji in načela, kurikul, vrednote, moralni razvoj, vrtec Mavrica Odranci
Objavljeno: 14.05.2012; Ogledov: 2099; Prenosov: 376
.pdf Celotno besedilo (899,72 KB)

70.
Iskanje izvedeno v 0.27 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici