| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


11 - 20 / 22
Na začetekNa prejšnjo stran123Na naslednjo stranNa konec
11.
IKONIČNE REPREZENTACIJE NEKATERIH MATEMATIČNIH POJMOV PRI OSNOVNOŠOLCIH
Manja Podgoršek, 2015, magistrsko delo

Opis: Ikonične reprezentacije so reprezentacije, ki predstavljajo prehod med enaktivnimi in simbolnimi reprezentacijami. Ikonične reprezentacije matematičnih pojmov na razredni stopnji so v veliki večini primerov grafične. V magistrski nalogi smo s pomočjo preizkusa znanja želeli ugotoviti, na kakšen način učenci od 5. do 8. razreda osnovne šole grafično ponazarjajo vnaprej podane matematične pojme (odštevanje s prehodom, številski izraz z oklepaji, izraz dela celote in potenca). Zanimalo nas je tudi, ali učenci ob reprezentiranju dobijo pravilen rezultat ter ali lokacija šole učenca vpliva na podano rešitev. V raziskavo je bilo vključenih 1595 osnovnošolcev. Metodološko smo se odločili za v podatkih utemeljeno teorijo. Podatki so bili obdelani s kombinacijo kvalitativnih in kvantitativnih metod pedagoškega raziskovanja. Rezultati kažejo, da učenci podane pojme grafično ponazarjajo na 3 različne načine; kot ilustracijo, rezultat ali koncept. Pri vseh podanih matematičnih pojmih je koncept tisti, preko katerega učenci najpogosteje reprezentirajo matematične pojme. Glede same pravilnosti rezultata ugotavljamo, da je le-ta najvišja pri reprezentiranju odštevanja s prehodom, najnižja pa pri izrazu dela celote. Rezultati kažejo tudi, da učenci mestnih šol v večini izmerjenih postavk ustrezneje ponazarjajo podane matematične pojme. Če pogledamo celostno, ugotovimo, da učenci v splošnem najustrezneje reprezentirajo računsko operacijo odštevanja s prehodom, najbolj problematičen z vidika pravilnosti rezultata reprezentiranja je izraz dela celote, z vidika načina reprezentiranja pa je najmanj ustrezno reprezentiran številski izraz z oklepaji.
Ključne besede: matematika, matematični pojmi, reprezentacije, grafično ponazarjanje, osnovnošolci
Objavljeno: 02.03.2015; Ogledov: 1135; Prenosov: 417
.pdf Celotno besedilo (1,89 MB)

12.
PROSTI ČAS MLADIH V TRETJEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU OSNOVNE ŠOLE
Katarina Kodba, 2015, magistrsko delo

Opis: Prosti čas je sestavni del človekovega življenja in delovanja. Dandanes se družbe vedno bolj demokratizirajo, delovni procesi pa avtomatizirajo. Pomanjkanje prostega časa je tako le ena od posledic. Moramo se zavedati, da je prosti čas nujno potreben za vsestranski razvoj posameznika in da je treba za boljše uresničevanje prostega časa le-tega skrbno organizirati. Prosti čas nam pomaga pri oblikovanju lastne osebnosti, nudi nam sprostitev in nam pomaga pri opravljanju vsakodnevnih obveznosti. Prav zato moramo prosti čas izrabiti čim kakovostneje. V teoretičnem delu magistrske naloge smo osmislili pojem prostega časa, zanimalo nas je, kakšne so funkcije prostega časa, podrobneje pa smo si pogledali tudi, kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na prosti čas in njegovo preživljanje. Našteta in opisana so tudi načela prostega časa, ki veljajo kot smernice za dejavnosti prostega časa. Posebno poglavje je namenjeno razvoju interesnih dejavnosti skozi čas, zanimalo pa nas je tudi, kakšen pomen imajo interesne dejavnosti, ki jih obiskujejo osnovnošolci, ter kakšne posledice ima udejstvovanje v interesnih dejavnostih pri preživljanju prostega časa osnovnošolcev. V empiričnem delu naloge smo s pomočjo anketnega vprašalnika raziskali, koliko prostega časa imajo osnovnošolci tretjega vzgojno izobraževalnega obdobja ter kje, kako in s kom največkrat preživljajo svoj prosti čas. Učence, ki smo jih izbrali za vzorec populacije, smo vprašali po njihovem mnenju, kaj jim predstavlja prosti čas in ali imajo v svojem urniku obveznosti dovolj prostega časa. Zanimalo nas je tudi, pri katerih interesnih dejavnostih izven šole sodelujejo in kolikokrat na teden. Ugotavljali smo, zakaj se odločajo za interesne dejavnosti in koliko časa dnevno namenijo učenju oziroma šolskim obveznostim.
Ključne besede: prosti čas, družbe, interesne dejavnosti, osnovnošolci
Objavljeno: 25.03.2016; Ogledov: 994; Prenosov: 112
.pdf Celotno besedilo (1,14 MB)

13.
Parental involvement in their children's education and children's self-perception
Zlatka Cugmas, 2012, objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Ključne besede: vzgoja in izobraževanje, starši, osnovnošolci, učni uspeh, samopodoba
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 325; Prenosov: 13
URL Povezava na celotno besedilo

14.
15.
Učenci identificirajo nadarjene učence
Ivan Ferbežer, 1993, strokovni članek

Opis: Pomemben, nenadomestljiv indentifikacijski vir pri spoznavanju nadarjenih učencev predstavljajo ocene, sodbe, nominacije učencev (Peernomination). Sošolci so v skladu s sodobno Renzullijevo koncepcijo nadarjenosti pogosteje v situaciji, da celoviteje spoznavajo nadarjene učence. Zlasti so to šolsko nestandardne okoliščine, ki so učitelju težje ali pa sploh nedostopne. Naša deskriptivna raziskava o nominaciji učencev analizira namene tega opazovanja. Prilagamo ocenjevalno lestvico za učenčevo identifikacijo nadarjenih učencev za aplikacijo v šolski praksi in principe ravnanja učiteljev pri tem. V okviru tega je središčna učiteljeva vloga seznanjanja in usposabljanja učencev za identificiranje nadarjenih učencev. S to raziskavo zapolnjujemo nenadomestljivo vrzel v celoviti, procesni in prirodni identifikaciji nadarjenih učencev, tako pri nas kot v svetu
Ključne besede: pedagoška psihologija, nadarjeni otroci, osnovnošolci, vprašalniki
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 449; Prenosov: 27
URL Povezava na celotno besedilo

16.
SPODBUJANJE ZDRAVJA V OSNOVNI ŠOLI
Maja Ditrih, 2016, diplomsko delo

Opis: Teoretična izhodišča, namen: Šola je prostor, kjer otroci preživijo na tisoče ur in je poleg družine eno izmed ključnih podpornih okolij pri otroškem razvoju. Otroci in mladostniki so namreč zelo ranljiva skupina med katerimi se hitro lahko pojavijo tvegana vedenja, zato je potrebno, da so zdravstveno-vzgojno obravnavani tako s strani učiteljev kot s strani zdravstvenega osebja. Šola skrbi za zdravje svojih otrok in vseh zaposlenih z raznimi programi in projekti kot so Zdrava šola, Eko šola, Zdrav življenjski slog in drugi. Namen pričujočega diplomskega dela je predstaviti promocijo zdravja v osnovni šoli ter ugotoviti, kdo in kako sodeluje pri spodbujanju zdravja osnovnošolcev. Raziskovalna metodologija: V diplomskem delu sta bili uporabljeni deskriptivna in kvantitativna metoda dela. Za orodje zbiranja podatkov smo uporabili strukturiran anketni vprašalnik, ki je vseboval 10 vprašanj (2 zaprtega, 1 odprtega in 7 polodprtega tipa). Raziskavo smo izvedli v eni izmed mariborskih osnovnih šol. V raziskavi je sodelovalo 21 učiteljev.Rezultati: Na podlagi analize podatkov smo ugotovili, da se največ aktivnosti in vsebin izvede ob dnevih dejavnosti (kulturni, naravoslovni, športni dnevi), izvajalci pa so večinoma učitelji. Prav tako smo ugotovili, da si učitelji znanja iz promocije zdravja pridobivajo preko spleta ter da največ časa namenijo vsebini zdrava prehrana. Prav tako več kot polovica anketiranih ocenjuje, da se medicinske sestre premalo vključujejo v zdravstveno vzgojo osnovnošolcev. Sklep: Šola je pomemben prostor za izvajanje promocije zdravja med otroci in mladostniki. Ugotovili smo, da imajo učitelji pri spodbujanju zdravja osnovnošolcev veliko vlogo, saj večino aktivnosti in vsebin za promocijo zdravja izvedejo prav oni. Večina učiteljev si želi, da bi se medicinske sestre več vključevale v promocijo zdravja osnovnošolcev, predvsem pri vsebinah spolna vzgoja in prva pomoč.
Ključne besede: promocija zdravja, osnovna šola, osnovnošolci, Zdrava šola, Zdrav življenjski slog, učitelji, medicinska sestra
Objavljeno: 04.01.2017; Ogledov: 1196; Prenosov: 173
.pdf Celotno besedilo (390,92 KB)

17.
Risanje skic pri reševanju matematičnih problemov
Rahela Nidorfer, 2017, magistrsko delo

Opis: Reševanje matematičnih problemov je eden izmed pomembnejših ciljev v učnem načrtu. Le te lahko rešujemo s pomočjo različnih strategij. Ena izmed teh je tudi uporaba skice, ki jo v številnih literaturah omenjajo kot eno izmed pomembnejših strategij. V teoretičnem delu smo tako izpostavili nekaj avtorjev, tujih in domačih, ki skico predstavljajo kot pomembno strategijo ali kot ključen element pri reševanju matematičnih problemov. Pomemben poudarek smo dali tudi konkretni uporabi vpeljave skice ter kako naučiti učence uporabe vizualnih reprezentacij in kakšne vrste le-teh poznamo. V empiričnem delu magistrske naloge smo s pomočjo preizkusa znanja želeli ugotoviti, kako spretni so učenci v 6. razredu osnovne šole pri reševanju problemov s pomočjo ene izmed strategij, tj. risanja skice. Zanimalo nas je tudi, kako uporabne so njihove skice, ali označijo ob skici ustrezne pomembne informacije, kakšno vrsto reprezentacije so uporabili in ali jih njihova skica pripelje do pravilnega rezultata. Vključenih je bilo 132 učencev iz treh slovenskih osnovnih šol. Podatke smo obdelali s pomočjo kvalitativnih in kvantitavnih metod pedagoškega raziskovanja. Rezultati raziskave so pokazali pomembno povezavo pri skicah, ki so vsebovale pomembne informacije in so bile uporabne, ter končnim rezultatom. Le-ta je bil v višji meri napačen pri nalogah, kjer ni bilo skice, ali kjer le-te niso bile uporabne in niso vsebovale pomembnih informacij. Pokazalo se je, da so imeli učenci pri prvi nalogi, ki je bila veliko lažja, manj težav z uporabo skice, kakor pri drugi in tretji nalogi. Tako so pri prvi nalogi v veliki večini skice uporabne in vsebujejo pomembne informacije, pri drugi in tretji nalogi pa je delež takšnih precej nižji. Glede vrste reprezentacij pri risanju skice pa so naši rezultati pokazali, da so prevladovale konkretne reprezentacije, sledila je uporaba delno konkretnih reprezentacij, v najmanjši meri pa so učenci uporabljali simbolne reprezentacije.
Ključne besede: matematika, matematični problemi, strategije reševanja, skica, reprezentacije, osnovnošolci
Objavljeno: 19.07.2017; Ogledov: 617; Prenosov: 92
.pdf Celotno besedilo (1,83 MB)

18.
Masovna edukacija osnovnošolcev iz temeljnih postopkov oživljenja z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja
Primož Krajnc, 2017, magistrsko delo

Opis: Izhodišče: Bolezni srca in ožilja so vodilni vzrok smrti pri nas in v svetu. Ocenjujemo, da v Sloveniji zaradi nenadne srčne smrti vsak dan umre 5 do 6 ljudi. Večinoma le pokličejo pomoč in čakajo reševalce. Za preživetje brez trajnih posledic je bistveno trajanje srčnega zastoja, če v tem času ne izvajamo temeljnih postopkov oživljanja, se verjetnost preživetja vsako minuto zmanjša za skoraj 10% . Metode: Uporabljena je bila kvantitativna metodologija. Instrument za zbiranje podatkov je bil uporabljen strukturiran anketni vprašalnik. V raziskavo je bilo vključenih 150 osnovnošolcev, 77 osnovnošolcev z predhodno opravljeno masovno edukacijo in 73 osnovnošolcev brez opravljene masovne edukacije iz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja. Pridobljene podatke smo obdelali z uporabo deskriptivne in inferenčne statistike. Za obdelavo podatkov smo uporabili statistični program IBM SPSS 21. Rezultati: V raziskavo sta bili vključeni dve osnovni šoli, ena z predhodno izvedeno masovno edukacijo in ena brez izvedene predhodne masovne edukacije iz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja. Podatki kažejo, da osnovnošolci, ki so predhodno opravili masovno edukacijo bolje poznajo in izvajajo temeljne postopke oživljanja. Rezultati tudi potrjujejo našo hipotezo (p<0,001), da obstaja bistvena razlika v povprečni oceni med obema skupinama. Interpretacija in zaključek: Osnovnošolci, ki so imeli predhodno izvedeno masovno edukacijo iz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja, imajo zadovoljivo znanje in veščine za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja in uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja. Osnovnošolci so ena izmed zelo motiviranih in dovzetnih skupin ljudi, istočasno pa to znanje širijo v širši lokalni skupnosti. S temi ukrepi pa lahko preživetje po nenadnem srčnem zastoju dvignemo iz 10% na 40% (ERC) oziroma več.
Ključne besede: nenadni srčni zastoj, temeljni postopki oživljanja, avtomatski zunanji defibrilator, izobraževanje, osnovnošolci, otroci rešujejo življenja
Objavljeno: 28.11.2017; Ogledov: 702; Prenosov: 140
.pdf Celotno besedilo (1,42 MB)

19.
Samopodoba in ukvarjanje s športom pri učencih šestega razreda osnovne šole
Špela Virag, Petra Dolenc, 2016, izvirni znanstveni članek

Opis: Namen raziskave je bil preučiti povezanost med različnimi področji samopodobe in športno aktivnostjo osnovnošolcev. V vzorec smo vključili 109 učencev šestega razreda različnih slovenskih osnovnih šol, ki so izpolnili Lestvico samozaznave za otroke (Self- Perception Profile for Children % SPPC). Ugotovili smo, da se učenci v splošnem pozitivno ocenjujejo v vseh sestavinah samopodobe, obstajajo pa statistično pomembne razlike med spoloma v samoocenah na nekaterih področjih. Fantje v primerjavi z dekleti izkazujejo višjo samopodobo v zunanjem videzu in športni kompetenci, dekleta pa se bolje ocenjujejo v vedenju. Redno in organizirano športno aktivni učenci se v primerjavi s športno neaktivnimi vrstniki pomembno višje ocenjujejo v šolski kompetenci in športni kompetenci. Dobljeni rezultati v veliki meri potrjujejo pomen gibalne/športne aktivnosti v procesu oblikovanja samopodobe in lahko služijo kot usmeritev pri spodbujanju aktivnega življenjskega sloga mladih.
Ključne besede: samopodoba, športne aktivnosti, šport, osnovnošolci, spol, Lestvica samozaznave za otroke
Objavljeno: 26.09.2017; Ogledov: 251; Prenosov: 64
.pdf Celotno besedilo (187,25 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

20.
Spodbujanje strategij matematičnega utemeljevanja
Saša Galun, 2019, magistrsko delo

Opis: Matematično utemeljevanje je eden izmed načinov poučevanja matematike, pri katerem učenci svojim sošolcem utemeljujejo svoje ideje, mišljenje in poglede. Učenje skozi utemeljevanje temelji na teoriji simboličnega interakcionizma, ki poudarja, da posameznik spreminja svoje mišljenje in ideje na podlagi dejanj drugih. V magistrskem delu smo predstavili principe in strategije, ki spodbujajo utemeljevanje pri pouku matematike. Na osnovi pregleda literature navajamo nekatere izmed preizkušenih principov in strategij. Principi za spodbujanje matematičnega utemeljevanja so ustvarjanje konfliktne in sodelovalne situacije ter zagotavljanje pripomočkov za oblikovanje in preverjanje hipotez. Strategije, ki pomagajo učitelju zastaviti naloge za utemeljevanje, so naslednje: učenec mora izbrati stran, razkrivanje napačnih predstav učencev in priklic preteklih napačnih predstav. Takšen način poučevanja omogoča pridobivanje trajnejšega in kakovostnejšega znanja. V magistrskem delu smo s pomočjo preizkusa znanja ugotavljali, ali učenci utemeljijo svoj odgovor in na kakšen način. Zanimalo nas je tudi, ali na podano utemeljitev vpliva izbira odgovora in način razmišljanja učencev o enačaju. V raziskavo smo vključili 107 učencev 3. razreda. Pridobljene podatke smo obdelali s kvalitativnimi in kvantitativnimi metodami pedagoškega raziskovanja. Rezultati kažejo, da je večina učencev utemeljila svoj odgovor, vendar pa so bili le-ti zelo kratki. Ugotovili smo, da učenci povečini niso uporabljali grafičnih reprezentacij kot pomoč za utemeljitev. Raziskava je pokazala, da učenci o enačaju razmišljajo relacijsko ali operacijsko. Glede na pogostost pravilnega rezultata sklepamo, da so učenci, ki so o enačaju razmišljali relacijsko, pogosteje odgovorili pravilno, medtem ko so učenci z operacijskim razmišljanjem večkrat odgovorili nepravilno. Glede na način razmišljanja o enačaju smo opazili razlike tudi v pogostosti pojavitve tem. Rezultati so pokazali tudi, da je več učencev, ki so odgovorili pravilno, utemeljilo svoj odgovor, kot pa učencev, ki so odgovorili nepravilno. Prav tako se kažejo razlike v pogostosti pojavitve tem glede na odgovor učencev.
Ključne besede: matematika, utemeljevanje, strategije, osnovnošolci
Objavljeno: 17.04.2019; Ogledov: 257; Prenosov: 49
.pdf Celotno besedilo (1,86 MB)

Iskanje izvedeno v 0.14 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici