| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 19
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
2.
VPLIV RECESIJE NA OBNAŠANJE POTROŠNIKA - TURISTA
Lučka Čebular, 2009, diplomsko delo

Opis: Turizem je v Sloveniji dobil intenzivnejši zagon šele po dokončanju železniške proge Dunaj — Trst (l. 1857). Pri tem velja predvsem omeniti Bled, Rogaško Slatino, Portorož, Radence, Dobrno in druge, ki pa so še sedaj poznane turistične destinacije. Zakonodaja, ki pri nas zajema turistično področje je Zakon o varstvu potrošnikov, ki kot krovni zakon ureja področje potrošnikov tudi na splošno. 57. člen Zakona o varstvu potrošnikov se nanaša na pogodbe o turističnih aranžmajih. Ureja pravice potrošnikov in potrošnic pri ponujanju, prodajanju in drugih oblikah trženja blaga in storitev s strani podjetij in določa dolžnosti državnih organov in drugih subjektov, da te pravice zagotavljajo. Pomemben je tudi Obligacijski zakonik, ki ureja naslednje pogodbe turističnega področja. Te so; Pogodba o organiziranju potovanja, Posredniško pogodbo o zavarovanju, Pogodba o najetju gostinskih zmogljivost (Altomajska pogodba). Zadnja leta je začela recesija vplivati tudi na turistično industrijo in posledično na obnašanje potrošnika - turista. Negativni vplivi recesije so se začeli kazati že v drugi polovici leta 2008. Mednarodni turizem je v letu 2009 upadel za med 4 in 6 %, Evropski pa za med 6 in 8 %. Statistični podatki pa kažejo, da je recesija v tem obdobju zares vplivala na obnašanje potrošnika — turista. Tako je na Hrvaškem je od januarja do maja 2009 počitnikovalo devet odstotkov manj turistov kot v istem obdobju lani. V Sloveniji je v prvih šestih mesecih letošnjega leta v vseh turističnih nastanitvenih objektih zabeleženih za sedem odstotkov manj skupnih prihodov turistov in pet odstotkov manj prenočitev kot v istem obdobju lani. Kljub upadu obiska pa so pri nas v zdraviliških krajih zabeležili porast nočitev gostov. Tako so tudi v Rogaški Slatini, Termah 3000, zabeležili večji odstotek gostov kot leto prej. Število turistov pri nas, ki so šli na turistična potovanja v prvih osmih mesecih je manjše oz. enako v primerjavi z istim obdobjem v letu 2008, število turističnih potovanj ter število zasebnih potovanj pa se je v tej primerjavi povečalo.
Ključne besede: turizem, Zakon o varstvu potrošnikov, Obligacijski zakonik, recesija, obnašanje potrošnika – turista, mednarodni turizem, turistična potovanja, zasebna potovanja
Objavljeno: 14.12.2009; Ogledov: 2897; Prenosov: 337
.pdf Celotno besedilo (520,94 KB)

3.
ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DELAVCA IN JAVNEGA USLUŽBENCA
Sabina Kompolšek, 2010, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga obravnava odškodninsko odgovornost v delovnem razmerju po pravu Republike Slovenije. Opisane so temeljne značilnosti instituta odškodninske odgovornosti, ki je urejen v Zakonu o delovnih razmerjih, Zakonu o javnih uslužbencih in Obligacijskem zakoniku, ter njihova primerjava. Zakon o delovnih razmerjih je temeljni zakon, ki ureja individualna delovna razmerja, vključno z odškodninsko odgovornostjo. Zakon o javnih uslužbencih je posebno uredil odškodninsko odgovornost za javne uslužbence zaposlene v državnih organih in upravah samoupravnih interesnih skupnosti, vendar velja v celoti le za neposredne proračunske uporabnike, za ostale javne uslužbence pa veljajo določila omenjenega zakona le do 21. člena, v katerih ni določena odškodninska odgovornost. Zakona o delovnih razmerjih se v razmerju do Zakon o javnih uslužbencih uporablja subsidiarno in sicer za tista vprašanja, ki jih slednji ali pa drug poseben zakon za javne uslužbence ne urejata drugače. Primerjava navedenih zakonov pokaže, da je institut odškodninske odgovornosti zelo podobno urejen v obeh zakonih in da ne bi bilo treba posebej določati odškodninske odgovornosti v Zakonu o javnih uslužbencih. Določeni so enaki pogoji odškodninske odgovornosti in pavšalna odškodnina. Določenih razmerij odškodninske odgovornosti, kot so odgovornost večjega števila javnih uslužbencev in omejene odškodninske odgovornosti, Zakon o javnih uslužbencih ne ureja.
Ključne besede: delovno razmerje, delavec, javni uslužbenec, zakon o delovnih razmerjih, zakon o javnih uslužbencih, obligacijski zakonik, odškodninska odgovornost, pavšalna odškodnina
Objavljeno: 23.03.2010; Ogledov: 4895; Prenosov: 1066
.pdf Celotno besedilo (347,18 KB)

4.
ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DELAVCA
Anja Pezdirc, 2010, diplomsko delo

Opis: Delavec je odškodninsko odgovoren delodajalcu za škodo, ki jo na delu ali v zvezi z delom povzroči delodajalcu. V zvezi z ugotavljanjem odškodninske odgovornosti delavca v okviru delovnega razmerja se uporabljajo pravila civilnega prava, kolikor Zakon o delovnih razmerjih ne določa posebnosti. Ena od teh posebnosti se nanaša na stopnjo krivde — delavec je dolžan povrniti delodajalcu škodo, ki jo namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči na delu ali v zvezi z delom, ne pa tudi škode, ki bi jo povzročil iz male malomarnosti. Če škodo povzroči več delavcev, je vsak izmed njih odgovoren samo za tisti del škode, ki ga je sam povzročil, kadar pa se tega ne da ugotoviti, so vsi odgovorni po enakih deležih, ali če več delavcev povzroči škodo z naklepnim kaznivim dejanjem in so v tem primeru za škodo solidarno odgovorni. Zakon omogoča, da se s kolektivno pogodbo določijo pavšalni zneski odškodnine, kar pa ne velja za škodo, ki jo povzroči delodajalec delavcu zaradi kršitve pogodbe diskriminacije ali kršitve dolžnosti varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu, za katero dogovarja delodajalec po splošnih pravilih civilnega prava. Odškodninsko odgovornost javnih uslužbencev posebej ureja Zakon o javnih uslužbencih, ki v celoti velja samo za neposredne uporabnike državnega ali občinskih proračunov. Za ostale javne uslužbence pa pride v poštev Zakon o delovnih razmerjih, ki se v razmerju do Zakona o javnih uslužbencih uporablja subsidiarno. Ker je ureditev instituta odškodninske odgovornosti v obeh zakonih zelo podobna, kaže na morebitno nepotrebno podvajanje. Odškodninska odgovornost delodajalca za delavca je posebna oblika odgovornosti za ravnanje drugega. Ta primer je v celoti urejen v Obligacijskem zakoniku, ki določa, da delodajalec odgovarja za ravnanja delavca, razen, če dokaže, da je delavec ravnal tako, kot je bilo potrebno.
Ključne besede: Odškodninska odgovornost, škoda, krivda, delovno razmerje, delavec, javni uslužbenec, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih uslužbencih, Obligacijski zakonik, pavšalna odškodnina.
Objavljeno: 12.10.2010; Ogledov: 8492; Prenosov: 1109
.pdf Celotno besedilo (938,32 KB)

5.
OBJEKTIVNA ODGOVORNOST PODJETNIŠKIH SUBJEKTOV
Slađana Čavlović, 2010, diplomsko delo

Opis: Veliko podjetnikov, prav tako pa tudi podjetje kot táko, se pri svojem delu zaveda obveznosti, ki jih s seboj prinaša posel, ki ga opravljajo. Kljub temu nas je zanimalo, ali se zavedajo tudi drugih odgovornosti, ki lahko pri tem nastanejo. Konkretno nas je zanimalo, ali se podjetniki zavedajo odgovornosti iz naslova objektivne odškodninske odgovornosti. Z namenom, da bi to ugotovili, smo diplomsko delo razdelili na dva dela, in sicer na teoretični in empirični del. Tako smo na začetku dela najprej predstavili teoretične osnove, ki so pogoj za lažje razumevanje raziskave, razčlenili pomen besedne zveze obveznostna razmerja ter ovrednotili njene vire in značilnosti. V osrednjem delu diplomskega dela smo najprej na splošno predstavili odškodninsko odgovornost in shematično prikazali pogoje za njen nastanek. Nato smo v šestem poglavju podrobno predstavili objektivno odškodninsko odgovornost in zaključili z empiričnim delom naloge. Tako smo v sedmem poglavju s pomočjo rezultatov ankete, ki smo jo izvedli med podjetniki, ugotavljali, kako se zavedajo morebitnega nastanka škode iz naslova objektivne odškodninske odgovornosti, kako se pred njo zavarujejo in ali sploh razumejo njeno normativno ureditev.
Ključne besede: obligacijski zakonik, obveznostna razmerja, odškodninska odgovornost, subjekti, sodna praksa
Objavljeno: 04.03.2011; Ogledov: 1989; Prenosov: 115
.pdf Celotno besedilo (844,31 KB)

6.
Societas od ODZ do OZ
Žiga Pečuh, 2012, diplomsko delo

Opis: Družbena ali societetna pogodba je, po zakonski opredelitvi, pogodba, s katero se dve ali več fizičnih ali pravnih oseb zaveže, da si bodo s svojimi prispevki prizadevale doseči s pogodbo določen skupni namen, ki mora biti dopusten in prav opredelitev slednjega je bistvena sestavina družbene pogodbe...
Ključne besede: Družbena pogodba, societas, družba civilnega prava, obči državljanski zakonik (ODZ), obligacijski zakonik (OZ).
Objavljeno: 17.12.2012; Ogledov: 1917; Prenosov: 416
.pdf Celotno besedilo (442,23 KB)

7.
8.
ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST PO KONVENICIJI ZDRUŽENIH NARODOV O MEDNARODNI PRODAJI BLAGA IN OBLIGACIJSKEM ZAKONIKU
Lovro Jurgec, 2012, diplomsko delo

Opis: Gospodarski subjekti so v današnjem času vse bolj vpeti v mednarodne gospodarske tokove. Pri tem se pogosto pojavljajo težave, ki izhajajo iz različnih pravnih ureditev posameznih pravnih področij. To pogosto predstavlja oviro pri poslovanju in posledično gospodarskemu napredku, saj se zaradi morebitnih težav, ki izhajajo iz nepoznavanja tujega pravnega reda gospodarski subjekti pogosto ne bodo odločili za poslovanje s gospodarskimi družbami iz tujine. Zaradi tega se v modernem času pojavljajo unificirana pravila, ki znatno olajšujejo poslovanje med pravnimi subjekti iz različnih držav. Takšno unificirano pravno ureditev na področju prodajne pogodbe predstavlja tudi Konvencija Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga, ki se pri ureditvi posameznih področij pogodbenega prava razlikuje od slovenske pravne ureditve. V diplomskem delu se ukvarjam s primerjavo pravnih ureditev poslovne odškodninske odgovornosti v slovenski pravni ureditvi in v Konvenciji Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga, pri čemer se posebej posvetim primerjavi pravne narave odškodninske odgovornosti in obsega povrnitve škode v obeh pravnih ureditvah, saj se ravno v zvezi s tema dvema pojmoma pojavljajo največje razlike med navedenima pravnima ureditvama.
Ključne besede: Poslovna odškodninska odgovornost, Obligacijski zakonik, Konvencija ZN o mednarodni prodaji blaga, mednarodna prodajna pogodba, pravna narava poslovne odškodninske odgovornosti, obseg povrnitve škode.
Objavljeno: 17.12.2012; Ogledov: 1603; Prenosov: 279
.pdf Celotno besedilo (410,03 KB)

9.
Skladiščna pogodba v logističnih podjetjih
Karina Kump, 2014, diplomsko delo/naloga

Opis: Skladiščna pogodba je temelj pri skladiščenju blaga v logistiki in skladiščenju blaga nasploh. Uporablja se v vseh primerih skladiščenja izdelkov, pri tem pa se sklicuje na Obligacijski zakonik in njegove člene. Upoštevanje le–teh je zakonsko določeno in zapisano v Obligacijskem zakoniku Republike Slovenije. Z zakonskimi členi mora biti seznanjen vsak logist oz. skladiščnik, ki manipulira z blagom oz. skladiščno pogodbo. Skladiščno pogodbo najdemo povsod, kjer imajo opravka s skladiščenjem. Tudi če ne gre za skladiščno pogodbo kot takšno, pa morajo biti pogodbe oz. dogovori zasnovani po istem principu in morajo imeti enako vlogo oz. pomen, t.p. skladiščenje blaga po vseh predpisih in določilih. Brez skladiščne pogodbe je namreč nemogoče opravljati storitve skladiščenja, saj so le tako zaščitene pravice skladiščnika ter položnika.
Ključne besede: Členi, logistika, skladiščna pogodba, Obligacijski zakonik.
Objavljeno: 23.01.2015; Ogledov: 1110; Prenosov: 300
.pdf Celotno besedilo (489,13 KB)

10.
GRADBENE UZANCE - ANALIZA SKLADNOSTI S PRAVILI OBLIGACIJSKEGA ZAKONIKA
Tanja Razgor, 2013, diplomsko delo

Opis: Ker je področje gradbeništva zelo obsežno in kompleksno sem se odločila analizirati medsebojno skladnost gradbenih predpisov. pri tem sem kot osnovo uporabila Obligacijski zakonik in Posebne gradbene uzance, ki jih ni sprejel zakonodajalec, ampak so bile sprejete s strani strokovnega združenja, ki je bilo leta 1977 za to pristojno. Za cilj diplomskega dela sem si postavila raziskati katere institute sploh urejajo Posebne gradbene uzance, ali so določbe v večini primerov skladne z zakonskimi pravili Obligacijskega zakonika in ali na določenih mestih pride tudi do nasprotij. Največkrat uzančna pravila pojasnjujejo in dajejo dodatno razlago gradbenih pravil, saj so osredotočene na ožje točno določeno področje. Vendar pa sem opazila tudi nekaj odstopanj, kar je verjetno posledica tega, da so bile uzance sprejete pred zakonom in bi jih bilo potrebno posodobiti ter prilagoditi, saj jih zdaj ni možno upoštevati v celoti.
Ključne besede: Posebne gradbene uzance, gradbena pogodba, Obligacijski zakonik, analiza skladnosti, cene kakovost del in materiala, tehnična dokumentacija, solidnost gradnje, uvedba v posel.
Objavljeno: 13.01.2014; Ogledov: 2470; Prenosov: 503
.pdf Celotno besedilo (159,46 KB)

Iskanje izvedeno v 0.16 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici