| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 978
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
1.
Vpliv zaslonskih digitalnih medijev na bralno motivacijo učencev 4. razreda - generacije alfa
Klara Kos, 2021, magistrsko delo

Opis: Magistrska naloga z naslovom Vpliv zaslonskih digitalnih medijev na bralno motivacijo učencev četrtega razreda – generacije alfa, je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega ter empiričnega dela. V teoretičnem delu magistrske naloge smo se tako osredotočili na spoznanja o branju. Kar nekaj pozornosti smo namenili motivaciji za branje in branju ter usvajanju branja v digitalni dobi. Podrobneje smo predstavili tudi novo generacijo otrok, ki jo nekateri imenujejo Homo zappiens. Predstavljeni sta tudi deklaracija iz Stavangerja in Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti. V empiričnem delu magistrske naloge podamo rezultate raziskave, v kateri smo predstavili, kako digitalizacija in hiter razvoj tehnologije vplivata na bralno motivacijo učencev 4. razreda. Rezultate smo pridobili s pomočjo Vprašalnika bralne motivacije za mlajše učence. Pridobljene rezultate smo nato primerjali z rezultati, pridobljenimi s pomočjo istega vprašalnika leta 2006. Na podlagi dobljenih rezultatov smo prišli do ugotovitev, da digitalizacija negativno vpliva na bralno motivacijo učencev, saj so rezultati v vseh treh sklopih (interes za branje, zaznavanje branja kot težke aktivnosti, kompetentnost za glasno branje) nižji, kot so bili pri učencih iz leta 2006.
Ključne besede: pismenost, motivacija za branje, zaslonski digitalni mediji, generacija alfa
Objavljeno: 26.11.2021; Ogledov: 1; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (1,74 MB)

2.
Medsebojna povezanost nekaterih dejavnikov bralnih zmožnosti
Silvija Sambt, 2021, magistrsko delo

Opis: Z razvojem družbe in njenih zahtev se je spremenilo tudi samo pojmovanje pismenosti in dolžina opismenjevanja, ki je postalo vseživljenjski proces. Pismenost je sposobnost, ki vključuje številne spretnosti in sposobnosti branja in pisanja (v širšem smislu tudi računanja), temeljni element vseh pismenosti pa je bralna pismenost, zato sodi razvoj bralnih zmožnosti med temeljne kompetence vsakega izobraževalnega sistema. V teoretične delu zaključnega dela je tako opredeljen sam pojem pismenosti, dejavniki pismenosti in njihov razvoj v različnih starostnih obdobjih. Posebej pa so opisani štirje dejavniki bralnih zmožnosti: fonološko zavedanje, tekočnost branja, motivacija za branje in razumevanje prebranega. Opisana je tudi njihova medsebojna odvisnost, kot so jo pokazale že opravljene raziskave. Ker gre za dejavnike, ki so lahko dober prediktor morebitnih težav branja in pisanja pri učencih, hkrati pa je z njihovim načrtnim razvijanjem v sistemu opismenjevanja mogoče vplivati na zmanjšanje teh težav, je v teoretičnem delu predstavljen tudi sistem opismenjevanja z ozirom na razvoj omenjenih dejavnikov in težave branja in pisanja, ki se lahko pojavljajo. Posebej je opozorjeno na disleksijo in njeno povezavo z razvojem fonološkega zavedanja. V empiričnem delu pa je bil cilj preveriti povezanost posameznih dejavnikov skozi prvo triletje, v katerem je poudarek na razvijanju tehnike branja v povezavi z bralnim razumevanjem. Zanimalo nas je tudi, kako se skozi leta posamezni dejavniki spreminjajo in ali med posameznimi generacijami učencev obstajajo razlike v razvitosti posameznih dejavnikov (predvsem fonološkega zavedanja in motivacije za branje) že ob samem vstopu v šolo.
Ključne besede: dejavniki bralne zmožnosti, fonološko zavedanje, tekočnost branja, motivacija za branje, bralno razumevanje
Objavljeno: 24.11.2021; Ogledov: 16; Prenosov: 5
.pdf Celotno besedilo (3,25 MB)

3.
Motivacija pevcev odraslega pevskega zbora
Sara Kosmos, 2021, magistrsko delo

Opis: Zborovodja je kot osrednja osebnost pevskega zbora odgovoren za uspeh in morebiten neuspeh celotnega pevskega zbora. Je tisti, ki skrbi, da se zborovski pevci v pevskem zboru počutijo dobro ter da so med njimi dobri socialni odnosi. Biti mora prilagodljiv, komunikativen, zaupanja vreden, empatičen, avtoritativen, hkrati pa sposoben timskega dela in sodelovanja. Dolžen je zastaviti ustrezne in jasne cilje, izbrati primerno težavnost skladb ter reševati morebitne konflikte. Empirični del magistrskega dela je sestavljen iz dveh ločenih raziskav. V prvo smo vključili 128 zborovodij, v drugo pa 294 zborovskih pevcev. Zanimalo nas je, kakšen je pogled posamezne skupine na tematike v povezavi z motivacijo pevcev odraslega pevskega zbora. V ta namen smo oboje povprašali o kompetencah zborovodij, povratni informaciji ter motivacijskih dejavnikih, pevce pa ločeno tudi o vplivih petja na njihovo življenje, strahovih in dejavnikih prenehanja sodelovanja v pevskem zboru. Ugotavljamo, da so za motivacijo pevcev nepogrešljive že omenjene kompetence zborovodje, kakor tudi prejemanje ustrezne povratne informacije. Vplivi petja pa se na življenjih pevcev kažejo kot večja socialna povezanost ter izboljšano mentalno in fizično zdravje. 
Ključne besede: motivacija, zborovodja, zborovski pevec, odrasli pevski zbor
Objavljeno: 24.11.2021; Ogledov: 16; Prenosov: 1
.pdf Celotno besedilo (3,10 MB)

4.
Analiza različnih didaktičnih pristopov pri načrtovanju in izvedbi usmerjenih gibalnih dejavnosti
Benjamin Jezovšek, 2021, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo predstavili pomen različnih didaktičnih pristopov za načrtovanje in izvedbo vadbenih ur. Zanimal nas je učinek določenih didaktičnih pristopov na cilje usmerjenih gibalnih dejavnosti. V teoretičnem delu zaključnega dela smo predstavili, kako poteka vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu, opredelili smo gibalno dejavnost – vadbeno uro, vrste gibalnih iger ter pojasnili motivacijski vidik vadbene ure. V praktičnem delu zaključnega dela smo se poglobili v izvedbo raznolikih vadbenih ur ter jih analizirali in primerjali glede na različne didaktične pristope. Glavni cilj zaključnega dela je prepoznati razlike in analizirati različne didaktične pristope v usmerjenih gibalnih dejavnosti, ugotoviti, kakšen tip vadbenih ur je predšolskim otrokom všeč in ugotoviti učinek motivacije na izvedbo in doseganje zastavljenih ciljev vadbene ure. Ugotovili smo, da ima prostor, kjer izvajamo vadbeno uro, pomembno vlogo, tudi način podajanja navodil je pomemben, izbira vsebine vadbene ure in uporaba glasbe kot motivacijsko sredstvo. Določeni didaktični pristopi imajo pozitiven učinek na otroke in na njihovo izvedbo, nekateri pristopi v manjši meri, nekateri pa so brez pozitivnega učinka.
Ključne besede: didaktika, vadbena ura, predšolski otrok, motivacija
Objavljeno: 24.11.2021; Ogledov: 17; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (947,69 KB)

5.
Motivacija zaposlenih v javnem zdravstvenem zavodu
Tia Posavac, 2021, diplomsko delo

Opis: Vsaka organizacija se zaveda, da je motiviran in dobro usposobljen kader gonilna sila dobrega poslovanja podjetja, zato miselnost, da zaposleni predstavljajo zgolj strošek organizaciji, postaja preteklost. Velja pravilo »več daš, več dobiš«, zato je vlaganje v zaposlene nujno potrebno. Diplomsko delo obravnava motivacijo zaposlenih na delovnem mestu v javnem zdravstvenem zavodu. V njem bomo predstavili pojem motivacije, motivacijske dejavnike, teorije in povezavo med zadovoljstvom ter motivacijo. Cilj in namen diplomskega dela je ugotoviti, kaj zaposlene motivira in kateri motivacijski dejavniki jih najbolj motivirajo pri opravljanju njihovega dela. S pomočjo anketnega vprašalnika smo ugotovili, da pomenijo zaposlenim notranji dejavniki veliko več kot zunanji, kar je bilo v skladu s pričakovanji.
Ključne besede: motivacija, motivacijski dejavniki, motiviranje zaposlenih
Objavljeno: 24.11.2021; Ogledov: 5; Prenosov: 1
.pdf Celotno besedilo (872,92 KB)

6.
Proces izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetju x
Jaka Ludvik Šetrajčič, 2021, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo obravnava pomen izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetju X, kaj jih motivira oziroma, kaj jih ovira. V diplomskem delu želimo predstaviti, kako podjetje X skrbi za izobraževanje in usposabljanje svojih zaposlenih in raziskati problematiko načinov zmanjševanja preobremenjenosti zaposlenih pri iskanju človeških virov za različne projekte in podjetja, s čimer bi se bolje osredotočili na vsakega posameznika. Podjetja morajo zaposlenim posvečati veliko pozornosti, pri tem pa jim omogočiti dodatno izobraževanje in usposabljanje in se obenem zavedati, da zaposleni s svojim znanjem predstavljajo vodilni vir konkurenčne prednosti. Namen diplomskega dela je prikazati pomembnost investiranja podjetja v svoje zaposlene. Z anketnim vprašalnikom smo pridobili podatke o zavedanju pomembnosti med zaposlenimi o izobraževanjih, ki jim jih načrtno izbere podjetje ali nadrejeni. Ugotovili smo, koliko in kdo se izobražuje, njihova stališča in mnenje o stalnem izobraževanju in usposabljanju. Diplomsko delo je tako sestavljeno iz dveh delov. Prvi del je teoretičen, v njem razlagamo pojma izobraževanja in usposabljanja, predstavimo podjetje X in način dela v tem podjetju. V drugem delu diplomskega dela pa so predstavljeni rezultati ankete in predlogi za izboljšavo na področju izobraževanja in usposabljanja v podjetju.
Ključne besede: Izobraževanje, usposabljanje, zaposleni, motivacija
Objavljeno: 23.11.2021; Ogledov: 28; Prenosov: 1
.pdf Celotno besedilo (1,41 MB)

7.
Vpliv vodenja na zadovoljstvo zaposlenih, ter motivacijo za delo v izbranem podjetju
Biljana Mitreva, 2021, diplomsko delo

Opis: Živimo v obdobju, v katerem življenje postaja vedno bolj stresno, napeto in se odvija zelo hitro. Zelo velik del svojega življenja preživimo v službi, vendar sta zadovoljstvo in motivacija ključnega pomena, da se marsikaj naučimo in strmimo k svojim ciljem. Na zadovoljstvo in motivacijo imajo zelo velik vpliv tudi naši nadrejeni v podjetju, v katerem smo zaposleni. Diplomsko delo obravnava vpliv vodenja na zadovoljstvo zaposlenih in motivacijo za delo v izbranem podjetju. V diplomskem delu bomo predstavili osnovne pojem vodenja, motivacije, načine vodenja, ključne dejavnike, ki vplivajo na motivacijo in zadovoljstvo. V nadaljevanju bomo predstavili povezanost med motiviranjem in zadovoljstvom. Motivacija za delo lahko postopoma upade, zato je potrebno zaposlene ustrezno motivirati, da bo delo uspešno in učinkovito opravljeno. Če bo delo uspešno in učinkovito opravljeno, bo tudi podjetje bolj uspešno. Namen in cilj diplomske dela je da, ugotovimo, kakšni načini vodenja so najbolj učinkoviti za motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih, kaj zaposlene motivira za delo, na kakšen način vodje motivirajo svoje zaposlene in ugotoviti, kateri so najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na zmanjšano motivacijo za delo in zadovoljstvo zaposlenih. S pomočjo analize smo ugotovili, da je ciljni način vodenja najbolj učinkoviti za motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih. Na podlagi izvedene raziskave smo ugotovili, da jih za delo najbolj motivira plača, samostojnost pri opravljanju nalog, nagrada, odnosi med sodelavci in možnosti napredovanja, odnosi med nadrejenimi, delovni čas, izobraževanja, delovno okolje, delovna klima, priznanja za uspešnost ter inovativno in ustvarjalno delo. Vodje motivirajo svoje zaposlene v največjem deležu s pohvalo, nagrado in dobrimi delovnimi pogoji. Dejavniki, ki najbolj zmanjšujejo motivacijo so rutinsko delo, nizka oziroma minimalna plača, odnosi z nadrejenimi, delo ob praznikih, delovno okolje in odnosi med sodelavci.
Ključne besede: Motivacija, vodenje, vpliv, zaposleni, zadovoljstvo.
Objavljeno: 17.11.2021; Ogledov: 29; Prenosov: 1
.pdf Celotno besedilo (416,36 KB)

8.
POGLED STARŠEV NA OTROKOV RAZVOJ ŠPORTNE KARIERE
Tomaž Frumen, 2021, diplomsko delo

Opis: Povzetek Osnovni namen diplomskega dela je bil raziskati, kakšen je pogled staršev na razvoj kariere mladega športnika, in primerjati med seboj starše, ki delujejo v vlogi trenerja, in tiste, ki sami niso trenerji, imajo pa oboji otroka športnika. V teoretičnem delu smo opredelili športno kariero in njene vrednote. Predstavili smo model razvoja športne kariere po Wylleman, De Knop in Reints (2013). Opredelili smo gibalno-aktivno srednje in pozno razvojno obdobje otroka po različnih vidikih, kot so: telesni, psihološki, socialni in športni vidik razvoja otroka. Podrobneje smo opisali inicializacijsko stopnjo razvoja otroka. Izpostavili smo probleme zgodnje specializacije v športu, njene značilnosti in kako vpliva na otrokovo zdravje v daljšem časovnem obdobju. Izpostavili smo strokovnost, stališča in koncepte športnega starševstva ter pozitivne in negativne vplive vključevanja staršev v otrokov šport. V zadnjem delu teoretičnega uvoda smo opisali različne poglede različnih avtorjev in njihove ugotovitve v zvezi s temo diplomske naloge. V empiričnem delu smo z metodo polstrukturiranega intervjuja intervjuvali pet staršev, ki so trenerji in imajo sami otroka športnika, in pet staršev, ki sami niso trenerji in imajo otroka športnika. Vprašanja smo oblikovali sami po metodi logičnega sklepanja za čim boljše, konkretne in verodostojne odgovore. Intervjuvance smo najprej poklicali po telefonu in se na osnovi njihovih dovoljenj dogovorili za sestanek, kjer smo intervju v celoti posneli. Na podlagi odgovorov, ki smo jih pridobili iz intervjujev, smo preverili zastavljene hipoteze. V sklepnem delu naloge smo podali lastna stališča glede raziskave, pridobljene s tem diplomskim delom.
Ključne besede: otroci, starši, model, motivacija, šport, kariera, inicializacija, specializacija, razvoj
Objavljeno: 16.11.2021; Ogledov: 14; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (1,54 MB)

9.
Motivacija petošolcev za šolsko delo v prvem valu epidemije covida-19 v primerjavi z motivacijo pri pouku v šoli
Eva Radolič, 2021, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu z naslovom Motivacija petošolcev za šolsko delo v prvem valu epidemije covida-19 v primerjavi z motivacijo pri pouku v šoli smo želeli raziskati, kako so učenci motivirani za pouk in učenje na daljavo v primerjavi s poukom in učenjem v šoli. Zanimajo nas vidiki, ki otroke in njihove starše pritegnejo pri šolanju na daljavo, kaj jim je všeč pri običajnem, kako se v obeh pogojih otroci lotevajo nalog, koliko pomoči potrebujejo ter kakšno je njihovo mnenje o motivaciji za šolsko delo. Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo opisali koncept motivacije, oblike motivacije, kaj je učna motivacija, nekatera znanstvena pojmovanja motivacije ter dejavnike, ki lahko vplivajo na učenčevo motivacijo. Na koncu smo se dotaknili tudi izobraževanja na daljavo in ga med drugim primerjali s tradicionalnim poukom, prav tak o pa smo nekaj povedali o izobraževanju na daljavo v Republiki Sloveniji v času prvega vala epidemije covida-19. Empiričen del vsebuje opis izvedbe naše raziskave, ki smo jo izvedli s pomočjo polstrukturiranih intervjujev. Rezultati kažejo, da imata po mnenju učencev in staršev tako pouk v šoli kot tudi pouk na daljavo svoje prednosti in pomanjkljivosti, vendar so oboji bolj naklonjeni pouku v šoli.
Ključne besede: motivacija, izobraževanje na daljavo, covid-19, pouk
Objavljeno: 11.11.2021; Ogledov: 50; Prenosov: 3
.pdf Celotno besedilo (1,29 MB)

10.
Motivacija športnikov za študij
Nina Klemenčič, 2021, diplomsko delo

Opis: Motivacija je glavni element pri postavljanju in doseganju ciljev. Predstavljajo jo posamezni motivi, ki nam dajo zagon, da dosežemo cilj, ki smo si ga zadali. Motive pa predstavljajo želje in potrebe, ki narekujejo in pojasnjujejo naša ravnanja. Vsi smo se že srečali s pomanjkanjem motivacije na določenem področju. V diplomskem delu smo se osredotočili na motivacijo športnikov za študij. Poleg ukvarjanja s športom ima športnik, ki se izobražuje, v sebi več vlog, npr. vlogo dijaka ali študenta. Čeprav ves svoj čas posveča treningom in tekmovanjem, mora poleg tega s športno kariero usklajevati še študijske obveznosti. Usklajevanje izobraževanja in treniranja pa športnikom predstavlja zelo velik izziv. Nekateri obveznosti obeh področij usklajujejo brez težav, nekateri žal ne. To je odvisno predvsem od motivacije posameznika in njegovih motivov za študij.
Ključne besede: motivacija, šport, izobraževanje, dvojna kariera, študij
Objavljeno: 11.11.2021; Ogledov: 45; Prenosov: 2
.pdf Celotno besedilo (913,32 KB)

Iskanje izvedeno v 0.2 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici