| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 44
Na začetekNa prejšnjo stran12345Na naslednjo stranNa konec
1.
ANALIZA PROGRAMA PREDŠOLSKE VZGOJE
Patricija Fridl, Simona Milošič, 2009, diplomsko delo

Opis: Povzetek Diplomsko delo obravnava analizo programov izobraževanja vzgojiteljic/jev. Predstavljeno je izobraževanje vzgojiteljev/vzgojiteljic v preteklosti, podrobno pa smo raziskali program izobraževanja vzgojiteljic/ev, ki je veljaven in se izvaja od šolskega leta 1995 dalje in program izobraževanja vzgojiteljic/ev, ki je nastajal v skladu z Bolonjskimi procesi 2008 in, ki se bo začel izvajati s študijskim letom 2009/2010. Zanima nas, v čem sta si programa podobna, kje prihaja do razlik, in ali kakšne so podobnosti in/ali razlike. Oba programa izobraževanja sta predstavljena v celoti in sicer od pogojev za vpis do zaključka študija to je do zagovora diplomskega dela. Na temelju analize obeh programom smo ugotovili, da do odstopanj prihaja pri številu predmetov, pri številu izbirnih predmetov, predvsem pa so odstopanja pri prehodih med programi, saj prehodi v programu izobraževanja vzgojiteljic/ev , ki se izvaja od leta 1995 dalje, niso možni. Prav tako prihaja do odstopanj pri možnostih za nadaljevanje študija in številu ur pedagoške prakse.
Ključne besede: Ključne besede: izobraževanje, vzgojitelj/vzgojiteljica, izbirni predmeti, predmeti, pedagoška praksa, prehodi med programi.
Objavljeno: 26.03.2009; Ogledov: 2193; Prenosov: 275
.pdf Celotno besedilo (460,03 KB)

2.
UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH Z IZOBRAŽEVANJEM IN DELOM V DOMU UPOKOJENCEV DANICE VOGRINEC
Marjetka Smolinger Galun, 2009, diplomsko delo

Opis: POVZETEK V stroki zdravstvene nege, ki se izredno hitro razvija, je potrebno permanentno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje izvajalcev zdravstvene nege, vendar pa razvoj lastne stroke od njih pričakuje tudi številna druga znanja, le tako bo zagotovljena učinkovita in kakovostna zdravstvena nega. Da bi to dosegli, potrebuje organizacija ne samo sposobne, ampak tudi motivirane kadre, ki so pripravljeni na permanentno pridobivanje strokovnega znanja. Diplomska naloga obravnava zadovoljstvo zaposlenih v Domu upokojencev Danice Vogrinec z izobraževanjem in delom, delovnimi pogoji in razmerami za delo. Predstavljene so teoretične osnove izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, vrste motivov in motivacijski dejavniki za izobraževanje ter zadovoljstvo zaposlenih. Nato sledi predstavitev doma upokojencev in raziskava izvedena med zdravstveno negovalnim osebjem. V raziskavi smo ugotovili, da so zaposleni v splošnem zadovoljni z delom in delovnimi pogoji, manj pa so zadovoljni z izobraževanjem, ki jim ga nudi delovna organizacija. Rezultati raziskave pa se razlikujejo med posameznimi enotami, tako pri zadovoljstvu z delom kot z izobraževanjem. Ugotovimo pa, da bi se večina zaposlenih ponovno odločilo za poklic, ki ga opravljajo. Na osnovi rezultatov so predlagani tudi ukrepi za izboljšanje zadovoljstva z izobraževanjem in delom v delovni organizaciji.
Ključne besede: Ključne besede: zadovoljstvo zaposlenih, motivacija, izobraževanje, izvajalci zdravstvene nege.
Objavljeno: 17.07.2009; Ogledov: 2623; Prenosov: 629
.pdf Celotno besedilo (16,80 MB)

3.
RAZVOJ KADROV V AGROMEHANIKI D.D.
Marjana Belehar, 2009, diplomsko delo

Opis: POVZETEK V kolikor želi biti podjetje v današnjem svetu uspešno, se mora zavedati hude konkurence in nepredvidljivega, ter hitro spreminjajočega se okolja. Prepoznavanje poslovnih priložnosti in spreten odziv nanje so pomembna postavka uspešnega podjetja. Predvsem mora podjetje uporabiti raznovrstne ukrepe, če želi uspešno poslovati. Uspešnost podjetja je odvisna od smotrnega usklajevanja in razvijanja različnih virov, to je od kadrovskih, finančnih, tržnih in tehnoloških virov, kar pa je odvisno od začrtanih ciljev. Kadrovski viri oziroma človek so postali vedno bolj konkurenčna prednost današnjih podjetij. Marsikatero podjetje se še tega ne zaveda dovolj. Prav zato ostajajo nedojemljiva za spremembe in ukrepe na tem področju, ter ne izrabljajo in ne razvijajo zmožnosti zaposlenih. Omenjena problematika nas je vodila v raziskavo kadrovskih problemov v podjetju Agromehanika d.d. Diplomsko delo je sestavljeno iz treh delov. V prvem delu smo teoretično predstavili pomen razvoja kadrov in podjetje. V drugem delu smo prikazali rezultate ankete izvedene v podjetju. Poudarek je na primerjavi mnenj med delničarji podjetja in ostalimi zaposlenimi glede kadrovske politike podjetja in razvoja kadrov. V zaključku podajamo predloge, za katere menimo, da bi jih v podjetju kazalo upoštevati. obsega predlagano rešitev
Ključne besede: KLJUČNE BESEDE · Kadrovanje · Razvoj kadrov · izobraževanje
Objavljeno: 16.07.2009; Ogledov: 2003; Prenosov: 197
.pdf Celotno besedilo (424,84 KB)

4.
NEKATERI VIDIKI DOBRE PRAKSE NA CANADIAN INTERNACIONAL SCHOOL, PRIMARNI PROGRAM V SINGAPURJU
Katja Čuk, 2009, diplomsko delo

Opis: Vzgoja in izobraževanje sta nepogrešljivi temi, ko se govori o osebnostnem in družbenem razvoju. Zagotavljanje vzgoje in izobraževanja za vse in zagotavljanje kakovosti na tem področju sta temi, ki sta pogosto v osrčju razprav o družbi in njeni politiki. Diplomsko delo predstavlja Canadian Internacional School Singapur kot IB (International Baccalureate) world school. Osredotoča se na tri vidike: oblikovanje kurikuluma, učiteljevo avtonomijo in celosten razvoj otroka kot cilj vzgoje in izobraževanja. Teme so izbrane iz teorij vzgoje in izobraževanja, ker se pogosto izpostavlja njihov pomen za zagotavljanje kvalitetne šole. Omenjene teme smo sprva osvetlili teoretično. Nadalje smo predstavili International Baccalureate Organisation. IBO je organizacija, na kateri sloni obravnavana šola: Canadian International School Singapur. Kasneje je predstavljena tudi šola sama. Zanimalo nas je ali lahko ugotovimo in predstavimo nekatere dobre prakse šole, ki se nanašajo na omenjene teme: učiteljevo avtonomijo, oblikovanje kurikuluma in celosten razvoj otroka. Z metodo intervjuja smo potrdili zastavljene hipoteze. Ugotovili smo, da se učitelji pri svojem delu čutijo avtonomne, da lahko govorimo o razvojno-procesno oblikovanem kurikulumu, in nenazadnje, da šola podpira filozofijo o celostnem razvoju otroka in jo udejanja v praksi. Omenjeni primeri niso bile edine dobre prakse, ki smo jih zasledili na obravnavani šoli.
Ključne besede: Ključne besede: vzgoja in izobraževanje, avtonomija učiteljev, celosten razvoj otroka, kurikulum
Objavljeno: 23.12.2009; Ogledov: 2400; Prenosov: 161
.pdf Celotno besedilo (763,85 KB)

5.
Ein Einblick in die Behandlung von phraseologischen Einheiten
Brigita Herženjak, 2009, diplomsko delo

Opis: Pričujoče diplomsko delo povzema ugotovitve o visoki pripravljenosti Slovenije pri spodbujanju jezikovnega znanja na nacionalnem nivoju, saj je naša država pomembnost tega znanja upoštevala tudi pri pripravi kurikularne reforme v šolstvu in ta se že izvaja. Pri natančnem spremljanju izvajanja kurikularne prenove šolskega sistema se pa vendar pokažejo nepravilnosti, katerih presojanje in odpravljanje zahteva še nekaj razmisleka in časa. Opis primera take nepravilnost zasledimo v diplomskem delu na primeru obravnave frazeoloških enot pri pouku nemščine kot tujega jezika v izobraževanju odraslih. Analize teoretičnega in empiričnega dela v opravljeni raziskavi kažejo na ugotovitve, ki niso zanemarljive. V slovenskih katalogih znanja za tuje jezike, ki so začrtani po skupnem evropskem jezikovnem okvirju, se vsebina deli na opredelitev ali filozofijo predmeta, splošne in učne cilje predmeta, primere dejavnosti, didaktična priporočila, udejanjanje ključnih kompetenc, standarde znanja in vrednotenje znanja. Končni cilj katalogov znanj je opredelitev učenčevih učnih dosežkov, ki jih omogočajo individualizirani in v učenje usmerjeni učni cilji. Vsi katalogi znanja se uporabljajo tako v rednem kot tudi, s posameznimi prilagoditvami, v izrednem izobraževanju. Če pogledamo frazeološke enote pri pouku nemščine kot tujega jezika v katalogih znanja za nemščino, ne najdemo dodatnih navodil glede njihovega obravnavanja. Obravnava frazeoloških enot je torej odvisna od njihove pojavitve v učbenikih in zanimanja učiteljev za njihovo vključitev v učno snov. Učitelji v svojih učnih pripravah svobodno odločajo o obravnavi le teh. Analiza prejetih vprašalnikov, ki so nastali v empiričnem delu raziskave diplomskega dela, je pokazala, da več kot polovica učiteljev v izobraževanju odraslih pri pouku nemščine obravnava frazeološke enote in se za integracijo teh v učno snov zelo trudi. Manjši delež učiteljev nemščine v raziskavi pa jih obravnava le površno ali sploh ne. Argumente za obravnavo frazeoloških enot pri pouku tujega jezika najdemo po navedbah Jesenškove (prim. 2006, 27, 2) predvsem v dejstvu, da je frazeološki govor vsakdanji govor, ki ga v otroštvu osvajamo kognitivno in ga preko materinega jezika lahko prenesemo v tuji jezik. Ob upoštevanju teh dejstev bi morale institucije k integraciji tega znanja pri vsebini pouka tujega jezika pristopiti celostno in s sodelovanjem vseh strokovnjakov, kot so didaktiki, jezikoslovci, avtorji učbenikov in nenazadnje učitelji - izvajalci v rednem in izrednem izobraževanju. Nadaljnje analize vprašalnikov so pokazale, da je metodična obravnava frazeoloških enot pri pouku nemščine zelo dobro izvedljiva. Učiteljem je pri pouku nemščine na razpolago velik nabor usmerjevalnih informacij o kakovostni obravnavi frazeoloških enot, ki izhajajo iz teoretičnih navedb ˝Dreischritt" (trije koraki) — odkrivanje/ razumevanje/ uporaba - frazeoloških enot po Kühnu (1992, 177) in z dodatnim korakom »utrjevanje frazemov«, ki ga je dodala skupina strokovnjakov v projektu EPHRAS (2006), preko navedb Kacjanove (2007, S. 47-70) o korakih osvajanja besednega zaklada, vse do Lügerjevega (1997, S. 79-88) spisa o učnih težavah pri obravnavanju frazeoloških enot. Iz rezultatov analize vprašalnikov izstopa tudi podatek, da se poleg predpisanih učbenikov s strani države za obravnavo frazeoloških enot pri pouku nemščine uporablja zelo veliko dodatnega gradiva. Iz vprašalnikov je razvidno naslednje: 1. učitelji z obvezno predpisano literaturo niso zadovoljni 2. učitelji obogatijo učno snov z dodatnimi učnimi gradivi. Ta rezultat potrjuje razširjeno mnenje o zapostavljenem in mačehovskem vključevanju frazeoloških enot v učbenike in da ugotovitve didaktike frazeoloških enot le s težavo najdejo pot v učbenike (prim. Jesenšek, 2008, S. 143 - 145; Matulina/ Ćoralić, 2007, S. 95 - 96). Torej je naloga raznih domačih in tujih institucij in strokovnjakov v tem, da pomagajo učiteljem nem
Ključne besede: Ključne besede: frazeološka enota, učitelji nemščine, pouk nemščine kot tujega jezika, učne priprave, izobraževanje odraslih, ljudske univerze
Objavljeno: 25.11.2009; Ogledov: 2042; Prenosov: 117
.pdf Celotno besedilo (683,12 KB)

6.
IZOBRAŽEVANJE ZAVAROVALNIH ZASTOPNIKOV V ZAVAROVALNICI ADRIATIC SLOVENICA D.D.
Andreja Perše, 2009, diplomsko delo

Opis: Ko sem se odločala za temo diplomske naloge, mi je pri odločitvi pomagalo dejstvo, da sem na zavarovalnici Adriatic Slovenica d.d. zaposlena že štiri leta kot zavarovalna zastopnica. V tem času sem imela veliko izobraževanj in usposabljanj, zato sem se odločila, da bom to tudi predstavila v svoji diplomski nalogi. V diplomski nalogi sem tako preučila, kako poteka izobraževanje zavarovalnih zastopnikov v zavarovalnici Adriatic Slovenica d.d. od samega začetka zaposlitve dalje. V teoretičnem delu sem se osredotočila na pomembna področja, na osnovi katerih bo bralec lažje razumel raziskovalni del diplomske naloge in ugotovitve. Področja zajemajo nekaj osnovnih dejstev izobraževanja in usposabljanja, kot so: oblike in cilji, naloge, procesi, namen, načrti, financiranje, potrebe, organizacija ter izvedba izobraževanj. V raziskovalnem delu sem se osredotočila na sedanje stanje izobraževanj zavarovalnih zastopnikov v zavarovalnici Adriatic Slovenica d.d. S pomočjo ankete sem želela ugotoviti ali je sedanji sistem izobraževanj zadovoljiv in na katerih področjih zavarovanj je premalo izobraževanj. Na koncu naloge sem dodala ugotovitve in predloge izboljšav.
Ključne besede: KLJUČNE BESEDE: zavarovalni zastopnik, izobraževanje, zavarovalnica
Objavljeno: 26.10.2009; Ogledov: 2864; Prenosov: 390
.pdf Celotno besedilo (1,20 MB)

7.
ŠTUDIJ NA DALJAVO NA FAKULTETI ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
Karla Rupnik, 2009, diplomsko delo

Opis: Prednosti izobraževanja na daljavo se kažejo že v njegovih zgodnjih začetkih, s katerimi smo začeli teoretični del diplomske naloge. Po uvodnem delu smo se opredelili predvsem na študij na daljavo in z raziskavo na Fakulteti za organizacijske vede prišli do pozitivnih odzivov študentov na ta način študija. Presenetljivo je dejstvo, koliko časa se o študiju na daljavo že govori in piše, še vedno pa ima tako malo študentov izkušnje z njim. V diplomski nalogi smo zajeli mnenja o stroških študija na daljavo, porabljenem času za tak način študija, samodisciplini, pridobljenem znanju in izkušnjah stotih rednih in izrednih študentov Fakultete za organizacijske vede. Starost anketiranih študentov se giblje med devetnajst in štiriinštirideset let. Povprečna starost rednih študentov je deset let nižja od starosti izrednih študentov. Anketiranih je bilo osemintrideset žensk in dvainšestdeset moških. Presenetljiv je pozitiven rezultat ankete glede njihovega računalniškega znanja. Samo pet od stotih anketiranih študentov je mnenja, da njihovo računalniško znanje ni zadovoljivo. Opis prednosti in pomanjkljivosti smo iz teoretičnega dela razširili v empiričnem delu naloge, v katerem so študenti z rangiranjem kot največjo slabost določili pomanjkanje pristnega stika s profesorji, na drugo mesto so postavili pomanjkanje stika s kolegi, sledi prepuščenost lastni iznajdljivosti. Zadnja tri mesta zasedajo pomanjkanje samodiscipline, stroški informacijsko-komunikacijske tehnologije in informacijsko znanje. Slednje pri odločanju anketiranih študentov, sprejeti način študija na daljavo ali ne, ne bi imelo odločilne vloge. Rangiranje prednosti pa so anketirani študenti postavili v naslednji vrstni red: časovna prilagodljivost kot največja prednost, nižji stroški se jim zdijo enako pomembna prednost kot oddaljenost od fakultete in izpolnjevanje službenih obveznosti. Sledi jim večja samostojnost pri študiju, študijska ustvarjalnost, večja zanimivost študiranja kot pri klasičnem načinu podajanja znanja, na zadnje prednostno mesto pa so anketirani študenti dali obvladovanje družinskih obveznosti. Mnenja študentov o tem, koliko bi jih klasično gradivo v celoti zamenjalo ali vsaj dopolnilo z e-gradivi, so potrdila opis obširne raziskave o e-gradivih, narejene že pred leti na Fakulteti za organizacijske vede. Rezultati te raziskave so navedeni v teoretičnem delu diplomske naloge. Ugotovitve kažejo, da bi bila vpeljava študija na daljavo na Fakulteti za organizacijske vede izredno dobro sprejeta, saj rezultati potrjujejo pritrdilen odgovor sedemdesetih od stotih anketiranih študentov za odločitev za študij na daljavo na naši fakulteti, če bi ga že izvajali. S strokovnim delom tutorjev bi bila zabrisana največja slabost študija na daljavo, ki jo anketirancem predstavlja pomanjkanje pristnega stika s profesorji. Glede na čas in pomen informacijsko-komunikacijske tehnologije je tak način študija v bližnji prihodnosti neizbežen tako za študente kot za fakulteto.
Ključne besede: KLJUČNE BESEDE Študij na daljavo, izobraževanje na daljavo, informacijsko-komunikacijska tehnologija, e-gradivo
Objavljeno: 26.10.2009; Ogledov: 2646; Prenosov: 150
.pdf Celotno besedilo (1,25 MB)

8.
PRENOVA SISTEMA IZOBRAŽEVANJA V ZDRAVSTVENEM DOMU LJUBLJANA
Slađana Božić, 2009, magistrsko delo

Opis: Magistrsko delo z naslovom Prenova sistem izobraževanja v Zdravstvenemu Domu Ljubljana (ZDL) je nastalo na osnovi osemletne delovne dobe v ZDL. S tem magistrskim delom sem preučila obstoječi način izobraževanja in razvoja kadrov v ZDL. Struktura magistrskega dela je prilagojena cilju in namenu dela. Razdeljena je na osem poglavij, ki so členjena na podpoglavja. Uvodno poglavje je namenjeno predstavitvi predmeta obravnave, osnovnih ciljev in namena ter metod proučevanja. V drugem poglavju opredeljujem pojem razvoja kadrov, vlogo in pomen, načrtovanje kariere in elemente načrtovanja kariere. V tretjem poglavju sem se osredotočila na dejavnosti izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Četrto poglavje se nanaša na predstavitev Zdravstvenega doma Ljubljana, njegovo zgodovino, predstavitev vodstva in pomembnejših organov ZDL. Poglavje se zaključi z predstavitvijo kadrovske strukture zaposlenih v ZDL. Sledi analiza izobraževanja v ZDL. Peto poglavje razpravlja o informacijah, pridobljenih iz Letnih poročil za leta 2007/2008 in Kadrovskega plana za leto 2009 ter intervjuja z vodjo kadrovske službe Zdravstvenega doma Ljubljana. Nadaljuje se z obravnavo obstoječega načina organizacije izobraževanja in planiranja izobraževanja. V šestem poglavju je predstavljena raziskava določenih elementov izobraževanja v ZDL, v kateri so predstavljeni rezultati mnenjske ankete zaposlenih. V sedmem poglavju so opredeljeni predlogi izboljšav, povezana so vsa teoretična izhodišča in rezultati raziskovanja ter podana priporočila v zvezi z izobraževanjem in razvojem kadrov v ZDL. V osmem poglavju so zbrane sklepne misli, ki se navezujejo na teoretična izhodišča, dobljene rezultate in podana priporočila v zvezi s prenovo sistema izobraževanja v ZDL.
Ključne besede: Ključne besede: • izobraževanje, • razvoj kadrov, • usposabljanje, • model izpopolnjevanja zaposlenih.
Objavljeno: 15.12.2009; Ogledov: 2104; Prenosov: 243
.pdf Celotno besedilo (1,31 MB)

9.
UČINKOVITOST IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH
Nina Vališer, 2010, diplomsko delo

Opis: Učenje in neprestano izobraževanje je v sodobnem svetu vse bolj pomembno za nenehno prilagajanje spremembam v okolju. Učeča se organizacija oz. podjetje spodbuja kulturo, kjer sta delo in učenje tesno povezana. V poglavju »Pomen izobraževanja zaposlenih z vidika podjetja« smo spoznali temeljne značilnosti učeče se organizacije oz. podjetja. Učenje je vsaka dejavnost, s katero posameznik pridobiva nova znanja. Ugotavljanje potreb po izobraževanju je vsekakor ključen del, saj s tem zagotovimo izvajanje usposabljanja, ki bo zaposlenim koristilo, kar opisujemo v poglavju »Ugotavljanje potreb po izobraževanju«. Da bi zagotovili uspešnost nekega usposabljanja je potrebno slediti korakom, ki smo jih opisali v ciklu usposabljanja. Potrebe po znanjih lahko ugotavljamo na različnih ravneh in področjih, z različnimi metodami in dandanes tudi orodji. Izobraževanje zaposlenih je prav tako povezano tudi s finančnimi sredstvi. Da bi lahko zaposlene izobraževali čim bolj kontinuirano in kvalitetno, se podjetja poslužujejo javnih razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev, katere smo opisali v četrtem poglavju. Za posluževanje javnih razpisov obstajajo tako pozitivni kot negativni razlogi, je pa vsekakor pomemben razlog, da podjetja dobijo povrnjen del ali celoto v izobraževalne projekte vložena sredstva, ki jim omogočajo kvalitetnejšo izbiro programov in izobraževalcev. Po izpeljanem izobraževanju je pomembno predvsem to, da ocenimo njegovo učinkovitost. Precej je odvisno od posameznikov kako pridobljeno znanje uporabljajo v praksi. V poglavju »Računovodske informacije za presojo učinkovitosti izobraževanja zaposlenih« smo preučili model za merjenje učinkovitosti izobraževanja zaposlenih. Gledano iz finančnega vidika, smo investiranje v izobraževanje zaposlenih preučili tudi z vidika vpliva na povečanje prihodkov in rast podjetja na primeru družbe Kopija nova d.o.o. Vsako podjetje želi svojim zaposlenim nuditi čim bolj kvalitetno in praktično naravnano izobraževanje, da bi lahko naučeno znanje takoj prenesli v prakso. V zadnjem poglavju smo na praktičnem primeru preučili postopek od prijave na razpis do pridobitve nepovratnih sredstev za sofinanciranje izobraževanja zaposlenih.
Ključne besede: Ključne besede: izobraževanje, učinkovitost, znanja, ugotavljanje potreb, celovit pristop k usposabljanju, javni razpisi,
Objavljeno: 15.02.2011; Ogledov: 2718; Prenosov: 292
.pdf Celotno besedilo (1,89 MB)

10.
VSEBINE DELA ŠPORTNEGA MANAGERJA V 1. SLOVENSKI NOGOMETNI LIGI
Janko Vačun, 2009, diplomsko delo

Opis: Šport in seveda posledično tudi nogomet je postal velik posel. Pri nogometu, je ta teza še posebno izrazita. Zato se je pojavila potreba po kadrih, ki združujejo tako športna , kot tudi poslovna znanja. Ker je to v Sloveniji še zelo nedorečen poklic, sem se odločil, da raziščem kakšno je trenutno stanje. V diplomskem delu sem poizkušal pokazati, kaj vse mora športni manager znati in z kakšnimi izzivi se pri svojem delu spopada. Poizkušal sem predstaviti vse prednosti in slabosti dela. Športni managerji imajo velike probleme oziroma so jih imeli že s pridobivanjem potrebnih znanj. Poleg tega je delo na področju športnega managementa zelo kompleksno in tudi zaradi tega dobrim kadrom ne nudi dovolj velikega izziva. Dejstvo pa je, da tudi to področje je in bo vedno bolj zanimivo za najbolj sposobne kadre. To se v tujini že kaže in se nezadržno seli tudi k nam. Zaradi izredno strogih zahtev krovnih nogometnih organizacij, pa je jasno, da bo vsak resen nogometni klub slej ali prej potreboval sposobnega športnega managerja. Rezultati so pokazali, da je pri nas to področje še vedno v povojih, ampak hkrati je jasno, da se razvija z veliko hitrostjo in postaja spoštovanja vredno delo. Delo, ki je zahtevno, kompleksno, še neraziskano a hkrati polno izzivov in priložnosti.
Ključne besede: KLJUČNE BESEDE - management - manager - organizacija - izobraževanje - šport
Objavljeno: 07.01.2010; Ogledov: 2390; Prenosov: 142
.pdf Celotno besedilo (275,71 KB)

Iskanje izvedeno v 0.15 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici