| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 20
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
E-izobraževanje brezposelnih oseb : diplomsko delo univerzitetnega študija
Branko Plestenjak, 2007, diplomsko delo

Ključne besede: E-izobraževanje, E-gradiva, E-učilnica
Objavljeno: 31.03.2008; Ogledov: 1792; Prenosov: 127
.pdf Celotno besedilo (4,82 MB)

2.
PREVERJANJE ZNANJA S POMOČJO RAČUNALNIKA
Ines Goger, 2009, diplomsko delo

Opis: Diplomskego delo obravnava preverjanje znanja s pomočjo računalnika. Najprej je predstavljen razvoj preverjanja znanja s pomočjo računalnikov. Opisana je uporaba spletnih učilnic v slovenskih šolah in predstavljena sta najbolj uporabljena programska paketa HotPotatoes in Learningware. Opisane so značilnosti programskega jezika Java, v katerem je napisan program za testiranje znanja. Poleg programske kode programa za testiranje znanja je prikazana tudi uporaba tega programa. V zaključku so predstavljene prednosti in slabosti uporabe Jave in v zadnjem poglavju je še podan nadaljni razvoj programa za testiranje znanja, ki je podan v diplomski nalogi.
Ključne besede: Java, programska oprema, preverjanje znanja, HotPotatoes, Learningware, spletna učilnica
Objavljeno: 19.10.2009; Ogledov: 1754; Prenosov: 84
.pdf Celotno besedilo (1,55 MB)

3.
EVIDENTIRANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI POLJČANE ZA IZOBRAŽEVALNE NAMENE
Jasmina Pahole, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi obravnavamo možnosti vključevanja naravne in kulturne dediščine v občini Poljčane za izobraževalne namene. Najprej smo z deskriptivno metodo prikazali stanje varovanih in zavarovanih površin v Sloveniji ter zakonodajo, ki velja zanje. V učnem načrtu geografije v osnovni in srednji šoli (splošni gimnaziji) smo poudarili cilje, za dosego katerih je predvideno terensko delo ali ekskurzija. Z metodo ocenjevalnih listov za naravne znamenitosti ter kulturne spomenike smo na terenu evidentirali naravno in kulturno dediščino v občini Poljčane ter poiskali možnosti njenega vključevanja v izobraževalne procese. Ugotovili smo, da ima občina Poljčane zelo bogato naravno in kulturno dediščino, ki jo je prek učnih poti ter ekoremediacijskega (ERM) poligona v Modražah zelo dobro vključila v izobraževanje. Z vzpostavitvijo Razvojnega centra narave v Poljčanah, Centra naravne in kulturne dediščine ter Infocentra za geologijo, geomorfologijo in rudarstvo ter preostale izobraževalne infrastrukture pa ima občina Poljčane zelo dobro možnost, da postane izobraževalno in promocijsko središče tovrstnih projektov v Sloveniji in tem delu Evrope.
Ključne besede: naravna in kulturna dediščina, občina Poljčane, trajnostni razvoj, ekoremediacijski poligon, Učilnica v naravi, Razvojni center narave
Objavljeno: 28.07.2010; Ogledov: 2275; Prenosov: 329
.pdf Celotno besedilo (3,06 MB)

4.
OBČINA LENDAVA KOT UČILNICA V NARAVI
Laura Gerenčer, 2011, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu je zasnovana učilnica v naravi za ožje območje Občine Lendava. Učilnica v naravi predstavlja inovativni pristop k pouku, ki pomeni pouk na prostem oz. povsod tam, kjer se lahko iz okolja kaj naučimo. Na območju Občine Lendava so tako njene zgodovinske in geografske poteze kot predlaga zasnova, lahko uporabljene v izobraževalne namene; torej pri pouku zgodovine in geografije, prav tako pa za ostale obiskovalce kraja. V diplomskem delu so podana tudi teoretična izhodišča terenskega dela, učnih poti in učilnice v naravi kot podlaga za pravilno razumevanje in zasnovo učilnice v naravi. Znotraj učilnice v naravi je nato zasnovanih 19 učnih točk, ki prikazujejo bistvene zgodovinske, naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti območja. K vsaki od učnih točk so dodani učni cilji iz učnih načrtov geografije in zgodovine za osnovno šolo in splošno gimnazijo ter primeri nalog ob obisku posamezne točke.
Ključne besede: Občina Lendava, učilnica v naravi, terensko delo, učna pot
Objavljeno: 05.09.2011; Ogledov: 1811; Prenosov: 255
.pdf Celotno besedilo (37,80 MB)

5.
UČNI POLIGON MODRAŽE KOT UČILNICA V NARAVI ZA PREDŠOLSKO VZGOJO
Sandra Časar, 2011, diplomsko delo

Opis: V teoretičnem delu diplomskega dela je predstavljeno dosedanje razumevanje trajnosti in trajnostnega razvoja, prikazan je pomen vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, ki se začenja prav na nivoju predšolske vzgoje in sega vse do vseživljenjskega izobraževanja. Opisan je tudi pojem okoljskega izobraževanja, primeri le-tega v tujini in pri nas, cilji okoljskega izobraževanja in njegova zastopanost v Kurikulumu za vrtce. Ugotavljamo, da se namesto pojma okoljska vzgoja vse bolj uporablja »vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj – VITR. Tudi v nalogi smo uporabili VITR, saj je to širši pojem od okoljske vzgoje (VITR zajema vzgojo in izobraževanje za okolje, ljudi in ekonomijo). Pomembno vlogo ima izkustveno izobraževanje, zato je v diplomskem delu podrobneje predstavljen Učni poligon Modraže, ki nudi pogoje za vzgojo in izobraževanje v naravi. V empiričnem delu diplomskega dela so podrobneje predstavljeni pogoji za VITR na učnem poligonu v Modražah. Posebno pozornost smo namenili izboru učnih okolij, ki so primerna za predšolsko vzgojo. Pripravili smo vsebine in metodološke pristope za uporabo izbranih učnih okolij v praksi predvsem za vzgojitelje, ki lahko potem na osnovi izkušenj iz učnega poligona Modraže prenesejo ideje v lastno šolsko okolje in vključijo izkustveno vzgojo in izobraževanje v vsakdanjem pedagoškem delu in življenju nasploh.
Ključne besede: trajnostni razvoj, učilnica v naravi, izkustveno izobraževanje, učni poligon Modraže, predšolska vzgoja, vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj.
Objavljeno: 03.01.2012; Ogledov: 2173; Prenosov: 193
.pdf Celotno besedilo (1,92 MB)

6.
Vnos informacijsko komunikacijske tehnologije in e-preverjanja znanja pri predmetu kemija
Klavdija Černelč, 2015, magistrsko delo

Opis: Živimo v času globalizacije in hitrih sprememb na področju informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT). Tako na svetovnem kot tudi slovenskem področju se IKT hitro širi v vse stopnje vzgojno-izobraževalnega procesa. IKT omogoča e-učenje (e-izobraževanje), ki vnaša v učni proces inovativnost in možnost širjenja znanja učitelja in učenca. Za učinkovito izvedbo je potrebno usvojiti nova znanja in spretnosti, saj tak način dela zahteva skrbno načrtovanje. Za kakovostno e-preverjanje znanja je potrebno kreirati banko nalog oziroma vprašanj na različnih taksonomskih ravneh, oblikovati kviz, seznaniti učence z izvajanjem e-preverjanja znanja ter pripraviti strojno in programsko opremo za izvedbo. V prvem letu mora učitelj vložiti veliko truda, časa in dodatnega dela v nov način poučevanja, vendar se ta trud povrne v naslednjih letih. Pri delu je izrednega pomena povezanost skupine ljudi, ki so odgovorni za učinkovito e-preverjanje znanja. Skupina naj bi sestavljali računalničar, laborant in učitelj. V nalogi je predstavljena sistematična pot vnosa IKT in e-preverjanja znanja v devetem razredu Osnovne šole Šmarje pri Jelšah pri predmetu kemija. Raziskava je potekala dve šolski leti. Prvo leto sta v raziskavi sodelovala dva oddelka, drugo leto pa štirje oddelki devetega razreda. V raziskavi smo se prednostno osredotočili na elektronsko preverjanje znanja, ki smo ga izvedli s pomočjo spletne učilnice Moodle, dejavnosti Kviz. Svoje mnenje o novem načinu preverjanja znanja so učenci podali v anketnem vprašalniku ob koncu obeh, v raziskavo vključenih, šolskih let.
Ključne besede: IKT, e-učenje, e-učno okolje, e-preverjanje znanja, spletna učilnica, Moodle, kemija
Objavljeno: 29.10.2015; Ogledov: 817; Prenosov: 87
.pdf Celotno besedilo (3,59 MB)

7.
E-gradiva za net-generacijo
Marjan Sternad, Tomaž Kramberger, Maja Fošner, 2010, objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Opis: S prihodom nove generacije, t. i. net-generacije, se spremenijo tudi koncepti izobraževalnih procesov, ki morajo biti usmerjeni v temeljno značilnost net-generacije, tj. digitalni svet, ob tem pa morajo zadostiti visokim znanstvenim in strokovnim zahtevam. Fakulteta za logistiko izvaja študij na način kombiniranja tradicionalnega študija in študija s pomočjo tehnologije, ki jo svetovna strokovna literatura imenuje Blended Learning, pri nas pa smo ga poimenovali BlendFL na osnovi nam lastnih njegovih prilagoditev in osmišljenja. Prilagoditev BlendFL odgovarja predvsem zahtevam sodobne net-generacije in njihovemu digitalnemu svetu.
Ključne besede: BlendFL, net-generacije, e-gradiva, e-učilnica
Objavljeno: 05.06.2012; Ogledov: 739; Prenosov: 36
URL Povezava na celotno besedilo

8.
SPLETNA PODPORA UČENJU MATEMATIKE
David Zakelšek, 2013, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu predstavljamo spletno aplikacijo, ki nudi podporo učenju. Omejili smo se na področje matematike, ki zajema srednješolsko literaturo. Aplikacija ni namenjena le srednješolcem, ampak tudi učiteljem in inštruktorjem, saj jo lahko vključijo v učni proces. Namen spletne rešitve je trženje svojih storitev v zameno za plačilo. Vsebina diplomske naloge zajema preučevanje že obstoječih rešitev, predstavitev tehnologij, ki so omogočile izdelavo spletne strani, ter opis postopka izgradnje od analize zahtev do predstavitve in uporabe posameznih komponent. Prav tako so predstavljeni problemi, na katere smo naleteli v fazi razvoja.
Ključne besede: spletna učilnica, PHP, Warpit
Objavljeno: 13.09.2013; Ogledov: 1025; Prenosov: 100
.pdf Celotno besedilo (2,11 MB)

9.
UVEDBA E-IZOBRAŽEVANJA V TERMOELEKTRARNI ŠOŠTANJ
Aleš Rednjak, 2015, diplomsko delo/naloga

Opis: Za doseganje poslovnih ciljev in izvajanje strategije poslovanja v Termoelektrarni Šoštanj so postavljeni kratkoročni in dolgoročni cilji podjetja. Te cilje dosegamo tudi z dobro usposobljenostjo in razpoložljivostjo kadrov. To nam uspeva z obnavljanjem obstoječih in pridobivanjem novih potrebnih znanj, veščin in kompetenc v okviru internega procesa usposabljanja in izobraževanja. V diplomski nalogi predstavljamo projekt prenove internega procesa izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v Termoelektrarni Šoštanj z uvedbo e-poslovanja in e-izobraževanja v ta proces. Verjamemo, da z uvajanjem e-izobraževanja v interni proces izobraževanja omogočamo zaposlenim dostopnejše in fleksibilnejše izobraževanje, podjetju pa nižje stroške izobraževanja, manjšo poraba časa in večjo učinkovitost izobraževanja. Diplomska naloga zajema analizo obstoječega stanja na področju internega izobraževanja v podjetju, predstavitev e-učnega okolja MOODLE, izvedbo projekta e-izobraževanja ter vrednotenje učinkov uvedbe e-izobraževanja.
Ključne besede: e-izobraževanje, spletna učilnica, učenec, učitelj (tutor v e-izobraževanju), podjetje
Objavljeno: 26.06.2015; Ogledov: 459; Prenosov: 84
.pdf Celotno besedilo (2,84 MB)

10.
BRANJE V SPLETNI UČILNICI: POT K BRALNI PISMENOSTI V TUJEM JEZIKU
Jelena Novak, 2015, magistrsko delo

Opis: Mednarodna raziskava bralne pismenosti v tujem jeziku angleščina (ESLC 2011) je pokazala, da so devetošolci v Sloveniji dosegali slabše rezultate pri branju v tujem jeziku - angleščini, kot pri slušnem razumevanju in pisnem sporočanju v istem jeziku; od tega jih kar 41% ni doseglo rezultatov, ki so predvideni po učnem načrtu iz angleščine ob koncu osnovne šole in ki sovpadajo z ravnjo A2 Skupnega Evropskega Jezikovnega Okvira. Namen pričujoče raziskave je bil ugotoviti, ali je možno pri poučevanju angleščine vplivati na izboljšanje rezultatov bralnega razumevanja v tem jeziku. V ta namen je bila uporabljena obstoječa spletna učilnica. V šolskem letu 2012/13 je bilo 90 učencev osmih in devetih razredov razdeljenih v eksperimentalno (46 učencev) in kontrolno (44 učencev) skupino. V začetku raziskave so vsi učenci izpolnili anketo in opravili testiranje iz bralnega razumevanja. V ta namen je bil uporabljen standardiziran test KET založbe Cambridge University Press. Rezultati anket in testov so izkazali homogenost obeh skupin. Učenci v eksperimentalni skupini so nato dvakrat tedensko za domačo nalogo brali besedila in reševali pripadajoče naloge, ki jih je učiteljica naložila v Digitalno knjižnico spletne učilnice. To so počeli od decembra do sredine aprila. Učenci v kontrolni skupini so obiskovali običajen pouk, brez dodatnih rednih zaposlitev iz branja. Analiza je pokazala, da so učenci v eksperimentalni skupini v povprečju porabili približno pol ure na teden za branje besedil v angleščini (približno 900 besed) in reševanje pripadajočih nalog. V začetku maja sta obe skupini, ekperimentalna in kontrolna, spet pristopili k testiranju iz bralnega razumevanja. Eksperimentalna skupina je dosegla statistično značilno izboljšanje rezultatov iz bralnega razumevanja glede na kontrolno skupino (P=0,030) in tako potrdila uspešnost pristopa.
Ključne besede: branje, e-učilnica, tuji jezik, raziskava, osnovna šola
Objavljeno: 14.10.2015; Ogledov: 523; Prenosov: 48
.pdf Celotno besedilo (18,38 MB)

Iskanje izvedeno v 0.23 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici