| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


11 - 20 / 65
Na začetekNa prejšnjo stran1234567Na naslednjo stranNa konec
11.
RAZVOJ PROTOTIPA S PREDPISI SKLADNEGA ELEKTRONSKEGA ARHIVA
Jure Časl, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi smo opisali in definirali pomen dokumentih in arhivskih sistemov s pomočjo zakona ZVDAGA in njene uredbe na ta zakon. Hkrati vzporedno smo še opisali kontrolnik kakovosti za preverjanje usklajenosti programske opreme s tem zakonom, ki prikazuje nekaj smernic za uporabo in vzpostavitev takšnega okolja. Dodatno smo še analizirali nekatere zelo pomembne korake v enotnih tehnoloških zahtevah, ki ponazarjajo organizacijo in notranja pravila za elektronske dokumente in za tiste, ki te dokumente upravljajo. Kot zadnje dejanje smo razvili tudi lažji prototip dokumentnega sistema, ki bi ustrezal nekaterim od teh zahtev oziroma upošteva nekatera načela iz prej omenjenih sestavkov.
Ključne besede: Arhivski sistemi, dokumentni sistemi, elektronsko arhiviranje, arhiviranje ZVDAGA, ETZ
Objavljeno: 22.04.2010; Ogledov: 1579; Prenosov: 169
.pdf Celotno besedilo (1,86 MB)

12.
UVAJANJE ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA FINANČNIH LISTIN V OBČINI ROGATEC
Lavra Gregorčič, 2010, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga, Uvajanje elektronskega arhiviranja finančnih listin v Občini Rogatec, je razdeljena na pet poglavij. Prvo poglavje predstavlja uvod, kjer so opisani namen, cilji dela ter osnovne trditve, prav tako pa predpostavke, omejitve raziskave in metodologija raziskovanja. V drugem poglavju je predstavljen teoretični model obravnavane teme. Obrazloženi so osnovni pojmi ter pomen arhiviranja. V nadaljevanju so predstavljene vrste dokumentarnega gradiva in načini razvrščanja. V tretjem poglavju so predstavljene informacijske storitve E-občine, obravnavane pa so tudi prednosti in slabosti ter tehnična priporočila elektronskega arhiviranja. Četrto poglavje predstavlja uvajanje elektronskega arhiviranja finančnih listin v Občini Rogatec. Predstavljeno je obstoječe stanje v Občini Rogatec, opisani so roki hranjenja dokumentarnega gradiva in opisana je predlagana rešitev arhiviranja dokumentov v Občini Rogatec. Skozi diplomsko delo smo spoznali, da je za občino najprimernejša dolgoročna hramba dokumentov v e-obliki in sicer preko zunanjega izvajalca, ki je registriran pri Arhivu RS. Najboljša rešitev bi vsekakor bila, da bi Ministrstvo za javno upravo uredilo hranjenje dokumentarnega gradiva v e — obliki tako, da bi za celotno javno upravo poiskalo zunanjega izvajalca in z njim uredili vse formalnosti. V kolikor se občine ne bodo začele odločati za prehod na elektronski arhiv, se bo čez 10 let pričelo dogajati, da ne bomo več obvladovali velikih količin papirja, s prenovo procesa in uvedbo sistema pa vsekakor rešimo prostorsko stisko, dostopnost in iskanje dokumentov ter dosežemo hitro in učinkovito obdelovanje podatkov.
Ključne besede: občina, elektronsko arhiviranje, klasično arhiviranje, finančne listine, dokumentarno gradivo, informacijske storitve, roki hranjenja, dokumenti.
Objavljeno: 16.08.2010; Ogledov: 2037; Prenosov: 281
.pdf Celotno besedilo (895,48 KB)

13.
EVIDENTIRANJE DOKUMENTOV IN UVAJANJE E-ARHIVIRANJA V CARINSKI UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE
Uroš Kreča, 2010, diplomsko delo

Opis: V vsakdanjem življenju ustvarjamo precej dokumentov. Tukaj nastopi trenutek pravilnega evidentiranja in arhiviranja dokumentov. V nalogi sem poskušal prikazati, kako se z dokumenti upravlja in arhivira V Carinski upravi Republike Slovenije. Posvetil sem se pravilnem in skrbnem evidentiranju dokumentov, predvsem v segmentu odpreme in evidentiranja povratnic. Prvi del naloge je namenjen opisuaplikacije in delu z njo, saj le skrbni in natančni postopki vnosa omogočajo kasnejšo uspešno iskanje dokumentov. V drugem delu pa je opisan kritičen pogled starega načina arhiviranja, ki zahteva ogromne količine dokumentov v papirnati obliki. Arhiviranje je zadnja faza v življenjskem ciklu dokumenta in če niso predhodne fazeopravljene korektno, je lahko zadnja faza najbolj težavna,tako za arhivarja, stranko in referenta. Za primerjavo je opisano, kako bi ti postopki potekali v okolju e-arhiviranja, njegove prednosti, zahteve in pogoji za uvedbo.
Ključne besede: evidentiranje, dokument, arhiviranje, zakonodaja
Objavljeno: 02.09.2010; Ogledov: 1806; Prenosov: 165
.pdf Celotno besedilo (1,49 MB)

14.
ARHIVIRANJE IN POTRJEVANJE ELEKTRONSKIH DOKUMENTOV
Bojan Milić, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi smo opredelili pojem elektronskega arhiviranja in proces potrditve e-dokumentov. Predstavili smo sisteme za upravljanje dokumentov, njihovo arhitekturo, njihove prednosti in slabosti. Določili smo pravne podlage za elektronsko arhiviranje v Sloveniji in za lažje razumevanje izdelali shematski prikaz Zakona o varstvu dokumentiranega in arhivskega gradiva ter arhivih, ki skupaj z Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva postavlja pravno ogrodje za zagotovitev infrastrukture, s pomočjo katere je mogoče podpirati hrambo vseh vrst gradiva. Izdelali smo primerjalno analizo petih naključno izbranih aktualnih ponudnikov štirih različnih dejavnosti, ki so registrirane pri Arhivu RS. Nato smo na podlagi celotnega raziskovanja izdelali specifikacijo zahtev programske opreme in implementirali lastni prototip sistema za upravljanje dokumentov, ki vsebuje koncept elektronskega arhiviranja in potrjevanja dokumentov.
Ključne besede: elektronsko arhiviranje, proces potrjevanja e-dokumentov, sistemi za upravljanje dokumentov, registracija, akreditacija, pravne podlage elektronskega arhiviranja v Sloveniji, ponudniki elektronskega arhiviranja v Sloveniji, prototip sistema za upravljanje dokumentov, specifikacija zahtev programske opreme
Objavljeno: 15.07.2010; Ogledov: 2285; Prenosov: 455
.pdf Celotno besedilo (6,92 MB)

15.
Pošiljanje in prejemanje eRačunov gospodarskih družb po 01.01.2015
Urška Pavšek, 2016, magistrsko delo/naloga

Opis: Večji prelom pri uvedbi e-računov je bilo sprejetje Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G), ki je začel veljati 1. 1. 2013. Tako sta postala izenačena papirnati in elektronski račun. Pred sprejetjem omenjenega zakona sta elektronsko poslovanje urejala Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) ter Zakon o varovanju dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih (ZVDAGA). Na spremembo zakona je vplivala Direktiva Sveta 2010/45/EU, katero so morala države članice Evropske unije vključiti v svojo zakonodajo najpozneje do 31. 12. 2012. Kaj pomeni to za Slovenijo? Vse gospodarske družbe so imele od takrat možnost vzpostavitvi sistem posredovanja e-računov do končnega prejemnika e-računa ne glede na to, ali je ta proračunski uporabnik ali ne. Pri vzpostavitvi sisteme e-računa so morale gospodarske družbe pomislite tudi na vse sedanje in bodoče prejemnike e-računa. Pri tem je ključnega pomena izbira posrednika pri posredovanju in prejemanju e-računov. Ovira pri tem je, da vsi posredniki ne vključujejo vseh možnosti posredovanja e-računa in glede na trenutno Zakonodajo je obvezno pošiljanje e-računa proračunskim uporabnikom, ne pa preostalim gospodarskim družbam.
Ključne besede: - e-račun - elektronski račun - elektronsko poslovanje - elektronsko arhiviranje - e-hramba - e-arhiv
Objavljeno: 20.04.2016; Ogledov: 614; Prenosov: 102
.pdf Celotno besedilo (498,88 KB)

16.
UVEDBA ELEKTRONSKEGA DOKUMENTIRANJA IN ARHIVIRANJA NA GEOLOŠKEM ZAVODU SLOVENIJE
Edina Huskić, 2010, diplomsko delo

Opis: Urejeno poslovanje in urejena poslovna dokumentacija je velikokrat ključ do konkurenčnosti in uspešnosti podjetja. Trenutni proces poslovanja z dokumenti na Geološkem zavodu je mogoče spremeniti z uvedbo elektronskega dokumentiranja in arhiviranja. Novi, elektronski proces poslovanja, bi zmanjšal stroške poslovanja in omogočil večjo preglednost in urejenost poslovne dokumentacije. Diplomsko delo proučuje vpeljavo elektronskega dokumentiranja in arhiviranja. Prednosti, katere bi novo elektronsko poslovanje prineslo, so predstavljene v nadaljevanju diplomskega dela.
Ključne besede: dokument, elektronski sistem za upravljanje z dokumenti – EDMS sistem, arhiviranje, zakonodaja.
Objavljeno: 03.01.2011; Ogledov: 1928; Prenosov: 160
.pdf Celotno besedilo (793,43 KB)

17.
VZPOSTAVITEV ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA V PODJETJU
Bojan Sobočan, 2010, delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga

Opis: Cilja našega dela diplomskega seminarja je bil preveriti skladnost sistemov za elektronsko hrambo in arhiviranje poslovne dokumentacije z zakonskimi zahtevami ter njihovo ustreznost zahtevam podjetja MOL Slovenija d.o.o. Namen našega dela diplomskega seminarja pa je bil potrditi tezo, da je uvedba sistema za elektronsko hrambo in arhiviranje poslovne dokumentacije v našem podjetju finančno upravičena in smotrna, saj bo njegova uvedba prinesla veliko pozitivnih učinkov na delovanje našega podjetja.
Ključne besede: elektronsko arhiviranje, elektronska hramba, poslovna dokumentacija, arhiv, arhiviranje, dokumentarni sistem, zakonodaja
Objavljeno: 14.01.2011; Ogledov: 1933; Prenosov: 261
.pdf Celotno besedilo (643,47 KB)

18.
ANALIZA E - DOKUMENTARNEGA SISTEMA V DRŽAVNI UPRAVI
Boštjan Jarkovič, 2011, magistrsko delo/naloga

Opis: V državni upravi se upravlja z množico dokumentov, tako v fizični kot tudi elektronski obliki. Fizični dokumenti se nahajajo v različnih arhivih v odvisnosti od statusa zadeve. Fizična hramba dokumentov je obremenjena skoraj v celotni državni upravi. Nekateri vhodni in izhodni dokumenti že nastajajo v elektronski obliki, ki je primerna za e-arhiviranje. Na podlagi analize stanja dokumentarnega gradiva in obvladovanja le-tega ter na podlagi poznavanja možnosti, ki jih ponuja sodobna tehnologija na področju elektronskega obvladovanja dokumentov, lahko sklepamo, da je investicija v tovrstne sisteme v Organ državne uprave zagotovo smiselna in stroškovno upravičena. V analizi smo predstavili možnosti in izhodišča, ki lahko služijo odločitev za ali proti uvedbi določene tehnologije v uporabo v Organ državne uprave ter za tehtanje pozitivnih in tudi nekaterih negativnih učinkov, ki jih prinese uvedba tovrstnih tehnologij v Organ državne uprave. Ocenili smo potrebe in na podlagi potreb smo predlagali rešitve ter jih tudi stroškovno ovrednotili. Rešitve smo strnili v 4 sklope, in sicer: 1. Predlog rešitve za pretvorbo dokumentov arhiva glavne pisarne. 2. Predlog rešitve za pretvorbo dokumentov delovnih arhivov. 3. Predlog rešitve za uvedbo elektronskega arhiva, ki vsebuje predlog za uvedbo zajemna mesta. 4. Predlog rešitve za uvedbo podpore procesom – dokumentni sistem. Na drugi strani smo podali izhodišča za ocenjevanje prihrankov, ki bi nastali ob uvedbi e-dokumentarnih sistemov v poslovanje Organa državne uprave. Izračuni stroškov so narejeni na podlagi podatkov pridobljenih s samo analizo ter na podlagi ocen, ki izhajajo iz izkušenj s tovrstnimi sistemi ter tudi na podlagi ocene posameznega analitika. Dejstvo je, da se v organizaciji, ki obvladuje tolikšno količino dokumentov, kot jo obvladuje Organ državne uprave, lahko majhna izboljšava procesa, katere posledica je prihranek na času ali stroških, močno pozna na skupnih prihrankih Organa državne uprave kot celote. Na podlagi izračunov investicij in posledičnih prihrankov sklepamo, da je investicija v e-dokumentarne sistema za Organ državne uprave zagotovo upravičena in ima relativno kratek čas povrnitve stroškov.
Ključne besede: Arhiviranje, arhivsko gradivo, dokumentarno gradivo, digitalizacija, elektronsko poslovanje, državna uprava.
Objavljeno: 29.06.2011; Ogledov: 2017; Prenosov: 0

19.
INFORMACIJSKI SISTEM ZA FINANČNI MANAGEMENT NA PRIMERU PODJETJA KEMIPLAS D.O.O.
Andrejka Zadravec, 2011, diplomsko delo

Opis: V svoji nalogi sem najprej opisala pomen uvedbe elektronskega poslovanja v podjetje in z njim spremembo poslovnega okolja. Nato sem predstavila različne načine, ki pripomorejo k vzpostavitvi dobrega informacijskega sistema v podjetju. Nadaljevala sem s predstavitvijo raznih sistemov kot so intranet, ekstranet in dokumentni sistemi. Predstavila informacijski sistem kot podporo managementu, odvisnost med tehnologijo in managementom, poslovno inteligenco in celovite programske rešitve. Podrobneje sem predstavila finančni informacijski sistem s poudarkom na elektronskem bančništvu in arhiviranju dokumentov. Zgoraj navedeno raziskavo sem uporabila pri nadaljnji ocenitvi informacijskega sistema za finančni management na primeru podjetja Kemiplas d.o.o.
Ključne besede: informacijski sistem, finančni informacijski sitem, elektronsko bančništvo, arhiviranje dokumentov.
Objavljeno: 04.05.2011; Ogledov: 1458; Prenosov: 80
.pdf Celotno besedilo (229,73 KB)

20.
ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE RAČUNOV V PODJETJU BSH, NAZARJE
Tanja Dobovičnik, 2011, diplomsko delo

Opis: Elektronsko poslovanje je pomembna sestavina gospodarskega razvoja in vse več podjetij prihaja do spoznanja, da je poslovni proces v papirni obliki manj učinkovit in predrag in neprimeren za sodelovanje med poslovnimi partnerji. Pojav elektronskega poslovanja sega desetletje nazaj, ko je bila prvič uporabljena računalniška tehnologija in se je začelo z računalniško izmenjavo podatkov med podjetji. Ta način poslovanja se je dosegel z razvojem računalniških omrežij-predvsem interneta, ki predstavlja svetovno komunikacijsko in informacijsko omrežje. Vso to elektronsko poslovanje v Sloveniji ureja zakon ZEPEP, ki je tudi usklajen z evropskimi smernicami na tem področju. Prednosti elektronskega računa se kažejo predvsem v zmanjšanju ročnega dela, v manjših možnosti napak, hitrejšem in preglednejšem poslovanju, v boljšem sodelovanju s partnerji in boljši izrabi kadrov. Zaradi teh prednosti in še drugih se podjetja vse bolj odločajo za uvedbo elektronskega računa v svoja podjetja. Zakonodaja z izjemo samostojnega akta o elektronskem arhiviranju je v celoti izdelana in dopolnjena, poskrbljeno je za samo varnost uporabe, prav tako pa so izdelane standardne oblike računa, na osnovi katerih je omogočena izmenjava. Arhiviranje dokumentov podjetju je ena bistvenih nalog za njegovo uspešnost. Elektronski način arhiviranja v primerjavi s klasičnem bistveno skrajša čas arhiviranja, iskanja želenih dokumentov, s čimer pridobimo na času, zmanjšamo število zaposlenih in pridobimo na fizičnem prostoru. Zmanjša se možnost izgube dokumentov, saj je elektronsko arhiviranje varnejše saj so uporabljeni ustrezni načini varovanja. To smo opazili oziroma ugotovili tudi na primeru podjetja BSH.
Ključne besede: Elektronsko poslovanje, Klasično arhiviranje, Elektronsko arhiviranje, Elektronski račun
Objavljeno: 13.12.2011; Ogledov: 1626; Prenosov: 161
.pdf Celotno besedilo (958,97 KB)

Iskanje izvedeno v 0.21 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici