| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 8 / 8
Na začetekNa prejšnjo stran1Na naslednjo stranNa konec
1.
ORGANIZACIJSKO VZDUŠJE PRED REORGANIZACIJO V ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO X
Gašper Jordan, 2014, diplomsko delo

Opis: POVZETEK Organizacijsko vzdušje in kultura sta elementa v organizaciji, ki sta tesno povezana z vsemi ostalimi procesi in delujočimi v organizaciji. Vsaka nova aktivnost ali dogajanje vpliva na njiju, kar se odraža na vseh ostalih področjih organizacije ter močno vpliva na zaposlene. Vzdušje v organizaciji vpliva na zaposlene, in če je vzdušje dobro, imamo zadovoljnega in motiviranega delavca, ki je motiviran in učinkovit na svojem delovnem mestu. Zelo je pomembno, da zaposleni čutijo pripadnost organizaciji in se poistovetijo z njenimi cilji. Vodilni morajo stremeti po čim večji motiviranosti zaposlenih, saj bodo delavci bolj dovzetni za uvajanje novosti, dodatnega dela in večje kakovosti dela. Temelji za dobro organizacijsko vzdušje pa so v enakopravnem in pravičnem vodenju, ki se odraža na vseh ravneh organizacije, notranje komuniciranje in informiranje med vsemi zaposlenimi ter dobri delovni odnosi v organizaciji. Ko vse to združimo v zaokroženo celoto, je organizacija sposobna sama reševati konflikte znotraj nje na pravičen način. Predmet preučevanja v diplomskem delu je bilo organizacijsko vzdušje v Zavodu za zdravstveno varstvo x. Ker je organizacija ravno pred postopkom reorganizacije, nas je zanimalo, kakšno je stanje organizacijskega vzdušja. Ugotovljeno je bilo, da je organizacijsko vzdušje na povprečnem nivoju, vendar sta dve dimenziji organizacijskega vzdušja na precej nizkem nivoju. Najbolje sta bili ocenjeni dimenziji organizacijskega vzdušja Odnos do kakovosti ter Inovativnost in iniciativnost, najslabše pa dimenziji Nagrajevanje in Razvoj kariere. Potrjene so bile tudi vse tri postavljene hipoteze, in sicer zaposleni v organizaciji x, ki so zadovoljni s svojim dosedanjim razvojem pred reorganizacijo, menijo, da imajo vsi enake možnosti za napredovanje, da so zaposleni v organizaciji x, ki so zavzeti za svoje delo, v večji meri pripravljeni na dodaten napor, kadar se to pri delu zahteva in da zaposleni, ki menijo, da ima organizacija x velik ugled v okolju, pogosteje govorijo pozitivno o njej.
Ključne besede: KLJUČNE BESEDE: • organizacijsko vzdušje • organizacijska kultura • zadovoljstvo z delom
Objavljeno: 03.09.2014; Ogledov: 910; Prenosov: 119
.pdf Celotno besedilo (1,36 MB)

2.
3.
ORGANIZACIJSKO VZDUŠJE V PODJETJU PRED IN MED KRIZO
Luka Muhič, 2012, diplomsko delo

Opis: V sodobnem svetu se vse več organizacij zaveda pomena človeških virov. Ljudje so najmočnejše orožje v boju s konkurenco, zato potrebujejo ustrezno ravnanje in okolje, v katerem razvijajo svoje potenciale in sposobnosti. Zadovoljni zaposleni usodno vplivajo na rast in razvoj organizacije in na njen ugled na trgu. Vendar je za dobro delovno vzdušje potrebno poznavanje posameznika, njegove vizije in ciljev, ki morajo postati usklajeni s cilji vseh zaposlenih in celotne organizacije. Občutek, da je posamezniku omogočen razvoj, osebnostna rast, da je njegovo delo cenjeno in da je zaželen, daje zavedanje pripadnosti. To vodi v pozitivne odnose, ki ustvarjajo ustrezno vzdušje. Namen diplomskega dela je predstaviti pojem organizacijskega vzdušja in organizacijske kulture, njunih dimenzij in vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in uspešnost organizacije. V okviru raziskave podjetja Tovarna vozil Maribor pa želimo pridobiti ustrezne rezultate, ki bodo pokazali možnosti in potrebe po spremembah v podjetju. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega dela, kjer smo predstavili več vidikov organizacijskega vzdušja in organizacijske kulture ter povezave med njima, in empiričnega dela, kjer so predstavljene in opisane ankete v obliki vprašalnika. Ta kaže merjenje organizacijskega vzdušja. Rezultati so pokazali, da je stanje organizacijskega vzdušja v podjetju Tovarna vozil Maribor v času krize slabše kot v času pred nastopom globalne krize. Pri vseh dimenzijah smo prikazali precejšen padec strinjanja anketiranih zaposlenih s trditvami, ki opredeljujejo organizacijsko vzdušje. V času krize je najvišje ocenjena dimenzija, ki ocenjuje pripadnost podjetju, najnižje pa so zaposleni ocenili dimenzijo nagrajevanja. S podatki, pridobljenimi z anketnim vprašalnikom smo potrdili oziroma zavrgli zastavljene hipoteze. Potrdili smo drugo (Med krizo je napredovanj in nagrad za dobro opravljeno delo manj kot pred krizo.) in tretjo hipotezo (Osebno zadovoljstvo pri delu je bilo boljše pred krizo.), zavrgli pa prvo (Mlajši zaposleni so bolj iniciativni kot starejši.), četrto (Mnenje o organiziranosti podjetja v času krize je boljše pri zaposlenih z višjo stopnjo izobrazbe kot pri zaposlenih z nižjo stopnjo izobrazbe.) in peto hipotezo (Pred krizo je bila stopnja inovativnosti višja kot med krizo.).
Ključne besede: - organizacijsko vzdušje - organizacijska kultura - osebnost - organizacija - zadovoljstvo
Objavljeno: 04.06.2012; Ogledov: 945; Prenosov: 69
.pdf Celotno besedilo (1,15 MB)

4.
ORGANIZACIJSKO VZDUŠJE V JAVNEM ZAVODU
Tanja Čeh, 2011, diplomsko delo

Opis: Organizacijsko vzdušje je za vsako organizacijo zelo pomembno. Vzdušje v organizaciji je odvisno od zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu, organiziranosti dela, načinu vodenja, medosebnih odnosov, nagradah in željah glede njihovega dela, kariere in izobraževanja. V teoretičnem delu smo bolj podrobno spoznali organizacijsko vzdušje, zgodovino ter dimenzije organizacijskega vzdušja, prav tako smo predstavili organizacijsko kulturo ter razlike med organizacijskim vzdušjem in kulturo ter motivacijo za delo. V tem delu smo podrobno predstavili javni zavod in njegovo zgodovino, organiziranost javnega zavoda in dejavnosti vsakega centra javnega zavoda. V raziskovalnem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika izmerili organizacijsko vzdušje znotraj zavoda. Zanimalo nas je predvsem, če prihaja do bistvenih razlik med centri znotraj zavoda. Z analizo vprašalnika, katero smo izvedli s pomočjo programa Microsoft Excel in statističnega programa SPSS, smo sprejeli ali zavrnili naše hipoteze. Od začetnih 12 postavljenih hipotez smo 4 hipoteze zavrnili in 8 sprejeli. Ugotovili smo, da so pripadnost organizaciji, medosebni odnosi, organiziranost, komuniciranje in informiranje ter nagrajevanje v vseh centrih enaka, se pravi, da ne prihaja do bistvenih razlik med njimi. Strokovna usposobljenost in učenje, vodenje ter razvoj kariere pa se med centri razlikujejo. V predlogih za izboljšave smo predvsem izpostavili najslabše tri dimenzije, katere so bile, komuniciranje in informiranje, razvoj kariere in nagrajevanje. Pri komuniciranju in informiranju smo predlagali, da bi se redno sklicevali sestanki, na katerih bi bili prisotni tako zaposleni kot tudi direktorica zavoda in predstojnik centra. Pri razvoju kariere bi vodilni morali več pozornosti polagati predvsem željam in sposobnostim zaposlenih po dodatnem izobraževanju. Ker je zaradi recesije prišlo do tega, da je država ukinila še edino denarno nagrado, kot so nagrade uspešnosti, bi vodilni morali več pozornosti polagati nematerialni motivaciji in na ta način dvigniti raven organizacijskega vzdušja na višji nivo. Po našem mnenju bi takšno ali podobno raziskavo lahko izvajali vsako leto ali na dve leti in bi s pomočjo dobljenih rezultatov predhodnega obdobja in tistega obdobja poskusili izboljšati organizacijsko vzdušje.
Ključne besede: - Organizacijsko vzdušje - Organizacijska kultura - Motivacija za delo - Anketni vprašalnik
Objavljeno: 02.09.2011; Ogledov: 1382; Prenosov: 139
.pdf Celotno besedilo (1,35 MB)

5.
Zaposleni in organizacijska kultura kot ključna dejavnika pri združevanju in prevzemih
Irena Malenšek, 2011, magistrsko delo

Opis: V procesu združevanja in prevzemanja podjetij prihaja do velikih organizacijskih sprememb, ki zadevajo zaposlene in pomembno vplivajo na nadaljnji razvoj in uspešnost podjetja. Uspeh večine prevzemov ne sloni na materialni osnovi, temveč na ljudeh, ki ključno vplivajo na uspeh oz. neuspeh prevzema. Žal pa se v procesu prevzema to področje velikokrat podcenjuje ali celo ignorira kot nepomembno. Model integracije dveh podjetij, ki je predstavljen v tej nalogi in je bil uspešno uporabljen v praksi, temelji na dobrem poznavanju ključnih kadrov ciljnega podjetja, njegove organizacijske kulture ter načina njegovega delovanja, kar je ključnega pomena za uspešno izveden proces integracije po prevzemu. Model je bil zasnovan v podjetju A (prevzemnik) že mnogo pred pričetkom prevzemanja podjetja B (prevzeto podjetje) in je bil v samem procesu integracije dopolnjen. V modelu so navedene številne aktivnosti s področja vodenja človeških virov, ki so bistveno pripomogle k uspešnosti procesa integracije.
Ključne besede: Organizacijska kultura, organizacijsko vzdušje, združitve in prevzemi, zadovoljstvo zaposlenih, integracija.
Objavljeno: 30.08.2011; Ogledov: 3065; Prenosov: 164
.pdf Celotno besedilo (1,05 MB)

6.
ORGANIZACIJSKO VZDUŠJE V USPEŠNEM IN MANJ USPEŠNEM PODJETJU
Tjaša Šavs, 2010, diplomsko delo

Opis: Počutje ljudi v organizacijah je v veliki meri odvisno od organizacijskega vzdušja. Raziskave organizacijskega vzdušja so ključnega pomena za management organizacije, saj lahko z izsledki raziskave ugotavljajo, kako njihovi podrejeni dojemajo in doživljajo svojo organizacijo. Pri raziskavah organizacijskega vzdušja preučujemo temeljne dimenzije, ki sestavljajo vzdušje. V našem primeru smo k preučevanju vzdušja vključili naslednje dimenzije: kakovost dela, inovativnost z iniciativnostjo, motivacija z zavzetostjo, strokovno usposabljanje in učenje, medosebni odnosi, komuniciranje in informiranje ter nagrajevanje. S preučevanjem dimenzij vzdušja lahko raziščemo, katera dimenzija je v podjetju najbolj ugodna oziroma, po mnenju zaposlenih, primerno zadovoljena, in katera je tista, ki bi jo bilo potrebno nadgraditi oziroma izboljšati.
Ključne besede: Organizacijsko vzdušje, zadovoljstvo zaposlenih, motivacija, uspešnost podjetja, organizacijska kultura
Objavljeno: 05.05.2010; Ogledov: 1616; Prenosov: 158
.pdf Celotno besedilo (451,17 KB)

7.
ORGANIZACIJSKO VZDUŠJE NA AGENCIJI ZA POŠTO IN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE REPUBLIKE SLOVENIJE
Petra Prešern, 2009, diplomsko delo

Opis: Korporativna kultura in vzdušje predstavljata organizacijska dejavnika, ki sta povezana z vsemi ostalimi elementi organizacije, njenim okoljem, delovnimi procesi in vsemi posamezniki ter skupinami v sistemu. Vsaka nova aktivnost (sprememba ali vedenje) vpliva tudi na kulturo in vzdušje, vsaka sprememba kulture in vzdušja pa povzroči spremembe na vseh ostalih področjih v organizaciji. Od vzdušja je odvisno naše počutje, od našega počutja pa je odvisno, kako učinkoviti smo v organizaciji. Zelo pomembno je, da bi vsak posameznik čutil pripadnost organizaciji in si s tem želel kar najbolje vplivati na izboljšanje delovnih procesov, hkrati pa bi lahko vplival na izboljšanje storitev ali produktov. Vodja in sodelavec bi si morala prizadevati za takšno vzdušje, ki bi zagotavljalo motivacijsko spodbudo drugim zaposlenim. S tem bi zaposleni bolje izkoristili svoje potenciale ter bili bolj uspešni in učinkoviti pri svojem delu. Temelj za vzpostavitev ugodnega organizacijskega vzdušja v podjetju je korektnost med sodelavci na vseh organizacijskih ravneh ter v vzpostavljanju enakovrednega ali partnerskega odnosa posameznika z okoljem. Ko osvojimo ta način komunikacije, smo sposobni konflikte reševati na konstruktiven način. Predmet preučevanja v diplomskem delu je organizacijsko vzdušje na Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije. Predvsem nas zanima, ali se je organizacijsko vzdušje od leta 2006, ko je bilo prvič izmerjeno, kaj spremenilo, v kakšni smeri in v čem. V primerjavi rezultatov merjenja organizacijskega vzdušja leta 2006 in 2008 je bilo ugotovljeno, da se organizacijsko vzdušje v tem obdobju ni pomembno spremenilo, kar pomeni, da se po prvem merjenju niso izvedli konkretni ukrepi, s katerimi bi lahko vzdušje izboljšali. Pri merjenju organizacijskega vzdušja v letu 2008 pa smo pri ugotavljanju povezanosti organizacijskega vzdušja in zadovoljstva zaposlenih potrdili pozitivno povezanost oziroma soodvisnost.
Ključne besede: organizacijsko vzdušje, organizacijska kultura, uspeh/uspešnost, zadovoljstvo, motivacija
Objavljeno: 29.09.2009; Ogledov: 1729; Prenosov: 159
.pdf Celotno besedilo (1,08 MB)

8.
VPLIV ORGANIZACIJSKE KLIME NA USPEŠNOST PODJETJA
Bogdana Godnič, 2009, diplomsko delo

Opis: Zadovoljstvo zaposlenih je ključnega pomena za podjetje, saj vpliva na večjo uspešnost. Zadovoljstvo zaposlenih vpliva na organizacijsko klimo, le-ta pa nazaj na zadovoljstvo. Nekatera podjetja so na krizne razmere veliko bolje pripravljena in takšna so prav gotovo podjetja, v katerih vlada dobro vzdušje, da se velja s krizo spopasti in ne pasivno čakati, da se bo nekaj zgodilo samo do sebe. Raziskovanje organizacijskega vzdušja omogoča vodilnim v podjetju vpogled v občutenje zaposlenih o njihovem delu, delovnem okolju, pogojih dela, idr. V diplomskem delu smo preučili organizacijsko klimo in njene dimenzije v podjetju. Iz ugotavljanja vzdušja in ciljev podjetja je potrebno presoditi, ali je način doživljanja in reagiranja zaposlenih ustrezen za doseganje ciljev. Ko se podjetje znajde v težavah, je sprememba vzdušja nujna. Prvi pogoj za spreminjanje neustreznega vzdušja je njegovo preučevanje. S preučevanjem klime mislimo na ugotavljanje dimenzij klime, vzrokov in posledic, ki jih ima klima na vedenje zaposlenih. V teoretičnem delu smo predstavili pojem organizacijske klime, njene dimenzije in njen vpliv na ravnanje zaposlenih Empirični del sem izdelala na podlagi podatkov, ki sem jih pridobila z analizo raziskave v podjetju Gracia d.o.o. Ključne ugotovitve so naslednje: Raziskava nam potrdi, da je klima v podjetju ugodna, vprašujemo pa se, ali so odgovori iskreni in delavci pritrdijo le zaradi bojazni pred izgubo službe. Potrdimo lahko tudi domnevo, da so delavci zadovoljni z vodstvom. Najslabše sta ocenjeni kategoriji »nagrajevanje« ter »notranje komuniciranje in informiranje«. Na koncu so oblikovane ugotovitve in predlogi vodstvu, ki so pomembni za preživetje in razvoj podjetja.
Ključne besede: organizacijsko vzdušje uspešnost podjetja organizacijska kultura management zadovoljstvo
Objavljeno: 17.07.2009; Ogledov: 2604; Prenosov: 410
.pdf Celotno besedilo (420,37 KB)

Iskanje izvedeno v 0.28 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici