| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 25
Na začetekNa prejšnjo stran123Na naslednjo stranNa konec
1.
2.
3.
Multimedijska e-gradiva in izbira strategij reševanja problemov pedagoškega raziskovanja
Tomaž Bratina, 2012, doktorska disertacija

Opis: Problem je lahko tako praktična kot miselna situacija, za katero poskušamo najti način ali postopek rešitve. Postopek reševanja problema teče od nekega začetnega stanja do zaželenega končnega stanja, vmes pa nastopajo ovire. Končno stanje je običajno rešitev problema. Definicije problema se v teoriji razlikujejo, vendar je vsem skupna karakterizacija, da problem predstavljajo tri že omenjene faze oziroma komponente in sicer: neko začetno stanje, končno (želeno) stanje in ovire na poti iz začetnega stanja v končno. Pot do končnega stanja oziroma rešitve obsega zaporedje korakov, ki ga imenujemo strategija. Strategija je vzorec ali miselni napotek, ki privede do rešitve problema oziroma tvorbe sklepa. Ker se problemi razlikujejo glede na področje iz katerega izhajajo, je izbira strategije obenem neposredno povezana s problemom. V raziskavah so bile prepoznane štiri temeljne strategije reševanja problemov, in sicer: analiza, primerjava, sklepanje in interpretacija in ovrednotenje. Izkaže pa se, da izbira strategije ni vedno enoznačna ampak reševanje določenega problema lahko vključuje tudi hkratno uporabo več strategij oziroma njihovo kombinacijo. Nabor strategij reševanja problemov združimo pod skupen pojem strategije presoje. V praksi je na različnih področjih mogoče ugotavljati, katere izmed strategij presoje so bile pri reševanju problema uporabljene. Za preučevanju uporabe strategij presoje potrebujemo probleme, ki jih najpogosteje predstavimo v obliki nalog. Naloga/problem služi kot raziskovalno orodje, vendar se razlikuje glede na specifično strategijo katere uporabo ugotavljamo ter področje. Raziskave kažejo, da je rešitev problema in s tem izbira strategije reševanja problema tesno povezana tudi s poznavanjem področja od koder problem izhaja oziroma znanjem in izkušnjami posameznika. Prav tako je izbira oziroma uporaba strategije lahko odvisna tudi od učinka drugih dejavnikov, kot sta oblika (vrsta) učnega gradiva in učni pristop oziroma način pridobivanja znanja v fazi priprav na reševanje problemov. Za pridobivanje znanja s področja pedagoškega raziskovanja je mogoče uporabljati tradicionalno učno gradivo ali multimedijska učna gradiva. Zato smo za potrebe študijskega predmeta izdelali multimedijsko učno gradivo, ki nadomešča uporabo tradicionalnega učnega gradiva. Vendar se je potrebno zavedati, da je cilj uporabe učnih gradiv doseči predviden nivo znanja in sicer neodvisno od vrste uporabljenega učnega gradiva. Glede na vrsto učnega gradiva je spremenjen le način pridobivanja znanja. V predstavljeni raziskavi smo s pedagoškim eksperimentom preučevali ali ima uporaba multimedijskega učnega gradiva uporabljenega v pripravi na reševanje problemov, učinek na uspešnost uporabe posamezne strategije v procesu reševanja problemov s področja pedagoškega raziskovanja. Pripravili smo področno specifične raziskovalne probleme, ki so bili oblikovani tako, da je bila za njihovo rešitev predvidena uporaba določene strategije in tudi kombinacije strategij. Študente smo razdelili v dve skupini. Ena skupina študentov je za pripravo na reševanje problemov za preverjanje uporabe strategij presoje uporabljala multimedijsko učno gradivo, druga pa tradicionalno. Po končanem reševanju problemov smo primerjali dosežke študentov obeh skupin. Izidi raziskave so pokazali, da je multimedijsko učno gradivo dejavnik, ki ima v fazi priprave na preizkus reševanja problemov učinek na uspešnejšo rabo večine strategij reševanja problemov. Dosežki študentov ki so za pripravo na reševanje problemov uporabljali multimedijsko učno gradivo, se pri uporabi strategij statistično značilno razlikujejo od študentov, ki so uporabljali tradicionalno učno gradivo. Dosežki prvih so višji. Tudi pri uporabi strategije ovrednotenja se je pokazalo, da ima uporaba multimedijskega učnega gradiva učinek na uspešno uporabo strategije, vendar le pri starejših uporabnikih. Preverjanje uporabe kombinacije strategij je
Ključne besede: reševanje problemov, strategije presoje, multimedijska učna gradiva, pedagoška metodologija, statistika, SPSS v izobraževanju, izobraževanje
Objavljeno: 13.06.2012; Ogledov: 2663; Prenosov: 374
.pdf Celotno besedilo (7,92 MB)

4.
Multimedia learning material in pedagogical methodology and problem solving strategies
Tomaž Bratina, 2012, samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Opis: Problem solving is a reasoning process oriented to reach the final state which usually means the solution. To reach the final state certain mental steps are required. More precisely the process of problem solving can be described as the systematic sequence of cognitive steps toward the solution or conclusion. The sequence itself is the strategy. Regarding the kind of the problems or its nature diverse problem solving strategies can be applied. In the present literature the problem solving strategies are described as reasoning strategies. The application of multimedia learning materials and good practices are confirming their benefits. The students using multimedia learning materials achieved better results than students learning from the textbook and/or attended regular lectures. They are also more successful in the application of the reasoning strategies. In the teaching of pedagogical methodology the application of reasoning strategies is important in achieving higher level of understanding and successful implementation of statistical outcomes in the education. The article will present the results of research in assessing the influence of the multimedia learning materials to the application of reasoning strategies.
Ključne besede: e-learning materials, problem solving, reasoning strategies, pedagogical methodology, statistics
Objavljeno: 07.06.2012; Ogledov: 1000; Prenosov: 18
URL Povezava na celotno besedilo

5.
UPORABA IN NEUPORABA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) NA RAZREDNI STOPNJI
Mojca Šoštarič, 2013, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo opredeljuje uporabo in neuporabo IKT pri pouku na razredni stopnji. Teoretični del zajema predstavitev temeljnih pojmov in spoznanj, kot so: opredelitev pojmov v zvezi z izobraževalno tehnologijo; opremljenost šol z IKT; usposobljenost in izobraževanja učiteljev za uporabo IKT; stanje uporabe in neuporabe IKT pri pouku; prednosti in slabosti uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije v učnem procesu na razredni stopnji; sredstva, namenjena za nakup opreme in izobraževanja učiteljev; interes učiteljev na razredni stopnji za izobraževanja v zvezi z uporabo IKT in razlogi za uporabo oziroma neuporabo IKT pri pouku. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki smo jo izvedli na naslednjem vzorcu: uporabili smo priložnostni vzorec razrednih učiteljev. Pri anketiranju je sodelovalo 141 razrednih učiteljev, katere smo pri preverjanju razlik razdelili glede na stratum in leta poučevanja. 76 anketiranih učiteljev prihaja s podeželja, 65 pa iz mesta. Celoten vzorec smo razdelili še glede na leta poučevanja, in sicer 1−5 let poučuje 17 anketiranih učiteljev, 6−10 let jih poučuje 14, 11−15 let 27, 16−20 let 19, več kot 20 let pa 64 anketiranih učiteljev. Namen izvedene raziskave je bil ugotoviti oceno opremljenosti šol, pogostost rabe IKT, oceno pomembnosti rabe IKT ter oceno usposobljenosti učiteljev za uporabo IKT. Ob tem smo preverili tudi vlogi stratuma šole in let poučevanja. Rezultati kažejo, da je večina šol dobro opremljena z IKT, vzrok za slabo opremljenost nekaterih šol so finančna sredstva s strani države. Večina učiteljev, zlasti starejših, ocenjuje, da bi ministrstvo moralo nameniti več finančnih sredstev za IKT. Med pripomočki, ki jih ima na voljo večina šol, so: internet v razredu, specializirana računalniška učilnica, tiskalnik in pritrjeni LCD projektor. Pri iskanju razlik glede na stratum po dostopnosti do IKT pripomočkov smo ugotovili, da imajo v mestu boljši dostop do specializirane računalniške učilnice. Največ učiteljev uporablja IKT pri pouku po potrebi, nekaj učiteljev IKT pri pouku še vedno ne uporablja, kar je zelo zaskrbljujoče. Večinoma so to starejši učitelji. Pri pouku se najpogosteje uporabljajo računalnik za učitelje, internet in tiskalnik, najmanj pa prenosni LCD projektor, interaktivna tabla in Moodle. Večini učiteljev se zdi uporaba IKT pomembna, prav tako pa ocenjujejo, da je interes učitelja najpomembnejši dejavnik za uporabo IKT. Izobraževanja za uporabo IKT večina učiteljev ocenjuje kot uspešna. Udeležujejo se jih predvsem učitelji, ki poučujejo več kot 16 let.
Ključne besede: IKT, opremljenost šol z IKT, uporaba/neuporaba IKT, izobraževanja za uporabo IKT, finančna sredstva, kompetentnost učiteljev, prednosti/pomanjkljivosti uporabe IKT
Objavljeno: 08.01.2014; Ogledov: 2202; Prenosov: 277
.pdf Celotno besedilo (718,47 KB)

6.
USPOSOBLJENOST VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV UNIVERZE V MARIBORU ZA UPORABO INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ
Mateja Vouk, 2014, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo raziskali vpeljavo informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v našem šolskem prostoru. Raziskavo smo izvedli med visokošolskimi učitelji treh fakultet Univerze v Mariboru. Osredotočili smo se na pogostost uporabe IKT med učitelji pri pedagoškem delu, na njihovo usposobljenost uporabe IKT in na stališča, ki jih zavzemajo do vključevanja IKT v proces visokošolskega izobraževanja. Podatke, zbrane s spletnim anketnim vprašalnikom, smo obdelali računalniško s pomočjo statističnega programa SPSS. Uporabili smo frekvenčno distribucijo, χ2 – preizkus in Kruskal-Wallisov preizkus. Rezultati so pokazali, da visokošolski učitelji najpogosteje uporabljajo računalnik, internet in mobilni telefon, katerih uporabo tudi najbolje obvladajo, največ pomoči potrebujejo pri uporabi interaktivne table, katero pa bi večina vseeno raje uporabljala kot klasično (zeleno, belo) tablo, v kolikor bi bilo na izbiro. Kljub pozitivnemu odnosu do IKT visokošolski učitelji na prvo mesto postavljajo osebni stik med udeleženci izobraževalnega procesa.
Ključne besede: IKT, visokošolski učitelji, pogostost uporabe, usposobljenost, stališča.
Objavljeno: 06.05.2014; Ogledov: 1136; Prenosov: 149
.pdf Celotno besedilo (638,19 KB)

7.
PREVERJANJE ROČNIH SPRETNOSTI V KONTEKSTU POUČEVANJA PREDMETA NARAVOSLOVJA IN TEHNIKA V 5. RAZREDU
Ana Štor, 2014, magistrsko delo

Opis: Magistrsko delo z naslovom Preverjanje ročnih spretnosti v kontekstu poučevanja predmeta naravoslovje in tehnika v 5. razredu je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili motoriko, motorični razvoj, motorične sposobnosti in spretnosti, učne metode in oblike, predmet naravoslovje in tehnika ter cilje, vrste gradiv in finomotorični test. V empiričnem delu smo s pomočjo deskriptivne in kavzalno neeksperimentalne metode ugotavljali razlike v razvoju ročnih spretnosti, in sicer na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu učencev in učenk 5. razreda štirih osnovnih šol. Ugotavljali smo uspešnost učencev pri nalogah finomotoričnega testa glede na spol, uspešnost šole pri nalogah finomotoričnega testa, uspešnost učencev glede na lokacijo šole, povezanost hitrosti reševanja finomotoričnega testa z učenčevo končno oceno pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. razredu in razvitost ročnih spretnosti otrok v 5. razredu. Podatke smo pridobili s pomočjo finomotoričnega testa, ki je obsegal 25 nalog, združenih v šest sklopov. V raziskavi je sodelovalo 52 otrok, 27 dečkov in 25 deklic, iz štirih osnovnih šol iz mesta ali vasi. S pomočjo kvantitativne statistične obdelave smo ugotovili, da so bile deklice v vseh sklopih, razen pri sestavljanju, uspešnejše od dečkov. Vaški učenci so bili uspešnejši v vseh sklopih, razen pri prerisovanju težjega modela. Kot smo pričakovali, so bili učenci z zaključeno odlično oceno v 4. razredu pri predmetu NIT v celem finomotoričnem testu boljši od učencev s prav dobro oceno. Učenci četrte šole so bili najuspešnejši v sklopih prijemanje, ročne spretnosti, sestavljanje in postavljanje, učenci tretje šole so bili najuspešnejši v sklopu razvrščanje, učenci druge šole so bili najuspešnejši v sklopu risanje.
Ključne besede: motorika, fina motorika, ročne spretnosti, 5. razred, naravoslovje in tehnika
Objavljeno: 24.09.2014; Ogledov: 2113; Prenosov: 238
.pdf Celotno besedilo (3,17 MB)

8.
The role of digital competences in electronic education
Matjaž Duh, Tomaž Bratina, Marjan Krašna, 2012, izvirni znanstveni članek

Opis: The theoretical contribution to the use of modern information and communication technology in educational processes should be discussed critically. The multimedia learning materials and their use at different stages of the educational process in the context of their technical, educational, communicational and aesthetic quality have been reviewed from different perspective. There are many advantages in using multimedia learning materials in education but also disadvantages. Excesive use of electronic learning can lead to the possible unwanted situation in student personal development and upbringing goals may not be achieved. Since interactive multimedia learning materials are becoming more widely used in education they must be added into the teachers qualifications. Only competente teachers can use full potential of multimedia learning materials. How multimedia learning materials in all phases of education is used was tested on primary school teachers. Results are very useful for further teachers' education. The fear that educational process may loose some human quality is real.
Ključne besede: vzgoja in izobraževanje, digitalne kompetence, e-učenje, učna gradiva, education, digital competences, e-learning, e-learning materials
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 759; Prenosov: 21
URL Povezava na celotno besedilo

9.
Bodoči učitelji in poznavanje (ne)varnosti na spletu
Tomaž Bratina, 2012, izvirni znanstveni članek

Opis: Uporaba sodobnih oblik posredovanja učnih vsebin izkorišča možnosti, ki jih ponuja IKT. Komponente IKT, vezane na posredovanje učnih vsebin, uporabljajo računalniška omrežja oziroma splet. Od učiteljev in učencev zato uporaba sodobnih oblik posredovanja učnih vsebin zahteva določeno znanje, ki ni neposredno povezano z učno vsebino. Gre za znanje, povezano z odgovorno in varno uporabo spletnih storitev. Spletne storitve v času študija najpogosteje predstavljajo sistemi za posredovanje in upravljanje z učnimi vsebinami, vendar te niso edine. Varna in odgovorna raba spletnih storitev sodi v okvir digitalnih kompetenc in enako tudi varno obnašanje na spletu. Zmotno je namreč prepričanje, da zgolj poznavanje dela s spletnimi sistemi pomeni tudi njihovo varno uporabo. Varna uporaba spletnih storitev razen digitalne kompetentnosti uporabnika zahteva tudi zavedanje in poznavanje nevarnosti, ki jih delo na spletu prinaša. V članku predstavljamo, kako študenti, bodoči učitelji, poznajo in se zavedajo nevarnosti na spletu.
Ključne besede: izobraževanje učiteljev, digitalna varnost, digitalne kompetence, učne vsebine, IKT, informacijsko-komunikacijska tehnologija
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 755; Prenosov: 89
.pdf Celotno besedilo (163,73 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

10.
The appeal and applicability of ICT study materials
Tomaž Bratina, 2017, izvirni znanstveni članek

Opis: Effective contemporary teaching is closely connected to the inclusion of ICT, which comprises technological tools and the preparation and distribution of multimedia learning content. Therefore, one of the objectives of pre-service teacher education is to produce a technologically competent teacher. For this reason, the study programme includes a range of learning content where pre-service teachers engage in practical work in order to learn about the uses of ICT, tools and procedures for the production and distribution of multimedia learning content. Current generations of pre-service teachers are considered as belonging to Generation Z, or digital natives, and we can consequently expect experience, greater interest in studying the material and motivation to use ICT in their work. After the conclusion of the ICT in Education course, a study was prepared focusing on the learning materials that pre-service teachers find interesting, how they assess the applicability and transferability of this material and on the assessment of their own qualification for preparing multimedia learning materials. The results have shown that contemporary generations are familiar with working with ICT; however, they lack the experience and knowledge for using programs and tools. They want more knowledge and practical work in preparing multimedia learning material and in its distribution. The possibility of distributing multimedia learning content has resulted in a notable interest in working with Moodle, which is evident from the comparison of results from this year%s generation and those from two years ago. Students believe that the syllabus provided is interesting and useful. The acquired knowledge will be useful in the production of future learning materials and for work in other courses. The findings of the study will be used in the updating and preparation of future syllabi.
Ključne besede: education, ICT, pre-service teachers, generation Z, digital competences
Objavljeno: 10.10.2017; Ogledov: 450; Prenosov: 58
.pdf Celotno besedilo (125,62 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

Iskanje izvedeno v 0.16 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici