| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 8 / 8
Na začetekNa prejšnjo stran1Na naslednjo stranNa konec
1.
Omejena prevedljivost edinstvenih pravnih konceptov:prevajanje izbranih pravnih kulturemov angleškega in slovenskega pravnega sistema
Timea Kočiš, 2019, magistrsko delo

Opis: Magistrsko delo obravnava opredelitev in analizo prevodov edinstvenih pravnih konceptov, ti. pravnih kulturemov, ki obstajajo zgolj v določenem pravnem sistemu ter posledično lahko povzročijo težave pri prevajanju in pravni komunikaciji nasploh. Delo se osredinja na pravne kultureme angleškega pravnega sistema, ki spada v anglo-ameriško pravno družino, in pravne kultureme slovenskega pravnega sistema, ki spada v kontinentalno pravno družino. Teoretični del naloge obsega opredelitev in opis raziskave, predstavitev bistvenih razlik med dvema velikima pravnima sistemoma ter različne pristope teoretikov, ki se ukvarjajo s pravnim prevajanjem. Nadaljnje sledi opredelitev možnih prevajalskih strategij in rešitev pri prevajanju pravnih kulturemov. Raziskava se osredotoča predvsem na leksikalno oziroma terminološko raven besedil, ki je tudi predmet empiričnega dela magistrske naloge. V empiričnem delu naloge so opredeljeni in opisani izbrani pravni kulturemi, nakar so podani primeri prevodov, pretežno s strani Eur-Lex in Evrokorpus, kjer lahko najdemo spletno dostopne pravne prevode v slovenščini in angleščini. Na primeru izbranih prevodov v slovenščino in angleščino je prikazano, kako so bili pravni kulturemi preneseni v ciljno besedilo, katerega ozadje pozna le določen pravni sistem, in kakšne prevajalske strategije so bile izbrane. Delo se ogiba izpostavljanju slabih prevajalskih rešitev, saj je opredelitev tega pogosto odvisna od učinka, ki naj bi ga ciljno besedilo dosegalo.
Ključne besede: pravno prevajanje, edinstveni pravni koncepti, pravni kulturemi, pravni instituti
Objavljeno v DKUM: 12.12.2019; Ogledov: 609; Prenosov: 75
.pdf Celotno besedilo (998,13 KB)

2.
Deutschsprachige Reiseliteratur in der Zwischenkriegszeit: Clara Zetkins Im befreiten Kaukasus (1926)
Timea Gal, 2016, diplomsko delo

Opis: Die vorliegende Diplomarbeit versucht anhand des von Clara Zetkin verfassten Werkes Im befreiten Kaukasus (1926) die Begriffe ‘Reiseliteratur’ und ‘Reisebericht’ zu erörtern und die Funktion der Reiseliteratur in der Literarisierung der gesellschaftlichen Realität zu beleuchten. Die Begriffe werden in der germanistischen Literaturwissenschaft sehr unterschiedlich definiert und gebraucht, dennoch kann gerade die literaturwissenschaftliche Praxis zur Lösung dieser Problematik beitragen. In der Arbeit werden anhand des analysierten Textes auch Probleme der Fiktionalität und ‘Realität’ sowie identitätsstiftende und gesellschaftskritische Funktionen der Reiseliteratur beleuchtet. Clara Zetkin war eine bedeutende Sozialistin, später Kommunistin, Frauenrechtlerin und Literatin. Ihr Leben, politisches Wirken und ihre enge Verbundenheit mit dem Sowjetvolk und vor allem mit den sowjetischen Frauen sind für den Stoff und Inhalt des Reiseberichts Im befreiten Kaukasus von grundlegender Bedeutung. Der empirische Teil der Arbeit enthält die motivisch-thematische Analyse des Werkes. Bei der Analyse werden die Motive für die Reise, der Aufbau des Reiseberichts, Aspekte der Literarisierung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklungen in der Sowjetunion und die Rolle der Frauen bei der Entwicklung näher beleuchtet, sowie ihr Streben nach gesellschaftlicher Gleichberechtigung.
Ključne besede: Clara Zetkin, Im befreiten Kaukasus, Reiseliteratur, Reisebericht, Authentizität und Fiktionalität, Gesellschaftsbild, Emanzipation der Frau
Objavljeno v DKUM: 26.09.2016; Ogledov: 1065; Prenosov: 87
.pdf Celotno besedilo (710,94 KB)

3.
A fiktív önéletrajziság Szabó Magda három - Ókút, Régimódi történet és Für Elise - művében
Timea Gal, 2016, diplomsko delo

Opis: A szakdolgozat bevezetője Szabó Magda három – Ókút, Régimódi történet és Für Elise – önéletrajzi ihletésű művén, a feminista irodalomkritika-elméleten, a magyarországi feminista irodalomkritika értelmezésén keresztül, valamint a női írók kánonban betöltött helyéről nyújt általános képet. Mivel mindhárom mű (ön)életrajzi alapokon nyúgszik, a dolgozat röviden ismerteti az önélerajzi műfajok főbb jellemzőit is, kitérve a fikció szerepére az önéletrajzi művekben. A dolgozat alappillérét az említett három regény olvasásretorikai elemzése és szöveginterpretációja képezi, amelyben kitérek a művek keletkezésének történetére, a regények valós/fiktív helyszíneire, a műfaji meghatározás mikéntjére, a Für Elise címértelmezésére, a szerző és az elbeszélő azonosságának kérdéskörére, a regénybeli idősíkok vizsgálatára. Emellett külön figyelmet szentelek az önéletrajz sajátosságainak megjelenésére. A szakdolgozat női-férfi párhuzamainak középpontjában a regénybeli nőfigurák meghatározó szerepe áll, különös tekintettel az asszonyi sorsok kérdésének vizsgálatára, a nemi viszonyok kérdésének tisztázására, valamint az anya és az apa figurájának jelentőségére. Annak ellenére, hogy a három elemzett irodalmi művet mint önálló alkotást is olvashatjuk – egymástól függetlenül –, számos közös vonás lelhető fel közöttük, vagyis kiegészítik egymást.
Ključne besede: femista irodalomkritika, a feminista irodalomkritika Magyarországon, feminizmus, női irodalom, nők az irodalmi kánonban, az önéletrajziság az irodalomban, Szabó Magda, Ókút, Régimódi történet, Für Elise, nőfigurák, nemi szerepek
Objavljeno v DKUM: 26.09.2016; Ogledov: 1332; Prenosov: 134
.pdf Celotno besedilo (486,59 KB)

4.
Preventiva pri raku debelega črevesa in danke
Timea Petkovič, 2012, diplomsko delo

Opis: Izhodišča: Rak debelega črevesa in danke (v nadaljevanju RDČD) predstavlja v razvitih državah in tudi v Sloveniji eno od najpogostejših vrst raka. Z ukrepi na primarni ravni preventive (upoštevanje načel zdravega življenjskega sloga, spremljanje ogroženih skupin) in sekundarni ravni preventive (udeleževanje v programu Svit, takojšnji obisk zdravnika ob simptomih in znakih RDČD), bi lahko zmanjšali incidenco in umrljivost te bolezni. Namen: Z diplomskim delom smo želeli predstaviti RDČD in preventivne ukrepe, s katerimi lahko zmanjšamo nastanek te bolezni ter ugotoviti osveščenost ljudi o RDČD in programu Svit. Raziskovalna metodologija: V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo dela. Želene podatke smo zbirali s pomočjo anonimnega vprašalnika, ki je vseboval 20 vprašanj. Raziskava je potekala v splošnih ambulantah Zdravstvenega doma Lendava, junija 2012. Anketiranih je bilo 100 oseb, od tega 50 naključno izbranih oseb starih od 20 do 50 let in 50 naključno izbranih oseb starih nad 50 let. Zbrane podatke smo analizirali in rezultate grafično ponazorili s pomočjo programa Microsoft Excel. Rezultati: Z raziskavo smo ugotovili, da je dobra polovica anketiranih poučena o RDČD in programu Svit, bolezenske simptome in znake pa poznajo v manjši meri. Največ anketirancev je pridobilo informacije o teh temah preko medijev, manj od zdravnikov ter od sorodnikov ali prijateljev, najmanj informacij o RDČD pa so pridobili od medicinskih sester. Odzivnost povabljenih anketirancev v program Svit je znašala 66 %. Sklep: Informiranost ljudi o načinih preprečevanja RDČD in o sami bolezni je izrednega pomena, kajti le dobro seznanjen in poučen posameznik se lahko uspešno bori proti nastanku RDČD in pripomore k zgodnjemu odkrivanju raka in tako tudi k zmanjševanju incidence in umrljivosti omenjene bolezni. Zdravstveni delavci bi morali imeti pri osveščanju ljudi večjo vlogo.
Ključne besede: rak debelega črevesa in danke, dejavniki tveganja, preventiva, program Svit
Objavljeno v DKUM: 20.02.2013; Ogledov: 1861; Prenosov: 301
.pdf Celotno besedilo (1,48 MB)

5.
30 éves a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke
2012, zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci

Objavljeno v DKUM: 07.06.2012; Ogledov: 1304; Prenosov: 124
URL Povezava na celotno besedilo

6.
7.
KONTROLNE TOČKE ORGANIZIRANOSTI IN ZAGON POSLOVANJA PODJETJA
Timea Gönc, 2010, magistrsko delo

Opis: Turbulentno okolje, v katerem živimo, zahteva od sodobnega podjetja nenehno prilagajanje, če želi ostati na trgu. Zato mora sodobno podjetje neprestano spremljati trg in se mu prilagajati. Vsako podjetje mora stremeti k rasti in razvoju, kar lahko uresniči takrat, ko deluje uspešno in učinkovito. Podjetja morajo imeti jasne cilje in jim slediti. Da bi podjetje dosegalo zastavljene cilje, mora biti uspešno in učinkovito. Za to je potrebno uvajati stalne izboljšave, ki pripomorejo k temu, da postane podjetje konkurenčno. Da bi podjetje tudi ostalo konkurenčno, mora iskati najboljše prakse, jih prilagoditi sebi in jih uvajati. Prilagajanje nenehnim spremembam terja od podjetja nenehno učenje. Zato je postala učeča se organizacija nuja v sodobnem poslovnem svetu. Za zagotovitev učeče se organizacije so potrebni zaposleni, ki so pripravljeni na nove izzive, sprejemanje sprememb in učenje. Izboljšave je potrebno uvesti v vse dele podjetja, od poslovnih procesov, izdelkov, storitev do podjetja kot celote. K učinkovitosti in uspešnosti podjetja v veliki meri pripomore tudi timsko delo, ki je v današnjem svetu neizbežno. Dobro uglašen tim lahko znatno pripomore k rasti in razvoju podjetja ter nenazadnje k doseganju konkurenčne prednosti, kar pa je v današnjem svetu brez tega zelo težko doseči.
Ključne besede: organizacija, učeča se organizacija, benchmarking, kaizen, timsko delo, odličnost
Objavljeno v DKUM: 18.01.2011; Ogledov: 2289; Prenosov: 0

8.
SINTEZA IN LASTNOSTI MAGNETNIH TEKOČIN NA OSNOVI MAGHEMITA (γ - Fe2O3) OBLEČENEGA Z CM - DEKSTRANOM
Timea Prša, 2009, diplomsko delo

Opis: Namen diplomske naloge je bil sinteza magnetne tekočine na osnovi maghemita (γ-Fe2O3) oblečenega z natrijevo soljo dekstrana (CM–dekstrana) dispergiranega v nosilni tekočini vodi. V diplomskem delu navajamo dva načina priprave zgoraj navedene magnetne tekočine. Na podlagi rezultatov analize z rentgensko praškovno difrakcijo (XRD) smo izbrali sintezni postopek, pri katerem smo ugotavljali vpliv količine prevleke na velikost oblečenih maghemitnih delcev ter določili njeno optimalno količino, pri kateri je magnetna tekočina še stabilna. Delce smo karakterizirali z rentgensko praškovno difrakcijo (XRD), s termogravimetrično analizo (TGA) s transmisijskim elektronskim mikroskopom (TEM) in Fourierjevo transformacijsko infrardečo spektroskopijo (FTIR).
Ključne besede: Magnetna tekočina, maghemit (γ-Fe2O3), natrijeva sol dekstrana (CM – dekstran), rentgenska praškovna difrakcija (XRD), termogravimetrična analiza (TGA), transmisijski elektronski mikroskop (TEM), fourierjeva transformacijska infrardeča spektroskopija (FTIR).
Objavljeno v DKUM: 31.05.2009; Ogledov: 4621; Prenosov: 757
.pdf Celotno besedilo (8,05 MB)

Iskanje izvedeno v 0.13 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici