SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 18
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
Metafizični problemi državljanskih vrlin
Smiljana Gartner, 2011, doktorska disertacija

Opis: Za la!je razumevanje nekaterih vidikov dru!benih sprememb, problemov in porazdelitve mo"i v konkretnih dru!bah in dr!avah ter za mo!ne re#itve, upravi"itve ali zavrnitve le-teh je potrebna jasna in natan"na konceptualizacija temeljnih pojmov, ki so del tako podro"ja politi"ne filozofije kot podro"ja etike. Metafizi"ni problemi omenjenih pojmov lahko namre" nastajajo ali zaradi nejasnosti razumevanja ali zaradi tolik#nih dru!benih sprememb, da jih je potrebno prekonceptualizirati. Izhajajo" iz tega in ob dokazani predpostavki, da je partikularizem najprepri"ljivej#a teorija v etiki, je bilo zastavljeno vpra#anje, ali obstaja mo!nost u"inkovite uporabe le-te tudi na drugih podro"jih prakti"nega mi#ljenja oz. politi"ne znanosti. Na podlagi opredelitve predmeta je (i) s filozofske perspektive podana konceptualna analiza in problematizacija klju"nih dr!avljanskih vrlin (avtonomija, lojalnost, toleranca), ki omogo"i natan"nej#o in jasnej#o rabo temeljnih pojmov, pri "emer je prikazan tako pomen kot sama funkcija tak#nih vrlin; (ii) iz filozofske perspektive podana analiza nekaterih pojmov politi"ne filozofije, ki so del dru!benih sprememb (dr!ava, dr!avljanstvo, identiteta, migracije, asimilacija, integracija, pravice), in (iii) zavrnitev etike skrbi v politi"ni filozofiji kot u"inkovite metode za ohranjanje socialne kohezije. Vse troje je analizirano in problematizirano z vidika socialnega liberalizma in tradicionalnega republikanizma. Re#itev metafizi"nih problemov dr!avljanskih vrlin, socialnega liberalizma in pluralizma, a vendar ohranjanje dru!bene kohezije, je tako mogo"a s pomo"jo eti#kega partikularizma, ki pa ne izklju"uje vrlin.
Ključne besede: besede: dr!avljanske vrline, eti#ki partikularizem, asimilacija, identiteta, avtonomija, liberalizem, republikanizem
Objavljeno: 02.03.2012; Ogledov: 2148; Prenosov: 147
.pdf Celotno besedilo (18,54 MB)

2.
TEMATIKA ISTOSPOLNE USMERJENOSTI V OSNOVNOŠOLSKIH TISKANIH MEDIJIH NA RAZREDNI STOPNJI
Marko Ljubej, 2013, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu polemiziramo odsotnost istospolne tematike v osnovnošolskih tiskanih medijih. Tematiko predstavimo iz različnih zornih vidikov, in sicer filozofskega, sociološkega, psihološkega, pedagoškega in političnega vidika, da bi s tem čim bolj celovito utemeljili pomembnost obravnave istospolne tematike. Namen diplomske naloge je raziskati, kako močno je tematika o istospolni usmerjenosti zastopana v tiskanih medijih, ki se jih poslužujejo osnovne šole, to so revije, učbeniki in delovni zvezki. V raziskavi so uporabljeni vsi potrjeni učbeniki in njihovi pripadajoči delovni zvezki ter nekateri nepotrjeni učbeniki za spoznavanje okolja od 1. do 3. razreda osnovne šole ter dve otroški reviji za osnovnošolce, pregledani za dva letnika nazaj. Namen je raziskan z deskriptivno metodo. Ugotovitve kažejo, da se v večini številk pregledanih revij za osnovnošolce na razredni stopnji tematika o istospolni usmerjenosti redko pojavlja. V večini izbranih pregledanih revijah za osnovnošolce na razredni stopnji se spolna usmerjenosti kot ena izmed različnosti med ljudmi ne pojavlja. Ugotavljamo, da se po večini pregledani reviji naslanjata na konzervativistično politiko, ko pride do teme o istospolni usmerjenosti. V učbenikih, kjer avtorji govorijo o družinah, se pojavljajo vse ostale oblike družine, razen družine z istospolnima partnerjema. V poglavju, kjer avtorji učbenikov razlagajo o različnostih med ljudmi, se istospolna usmerjenost kot ena izmed razlik med ljudmi redko pojavi. Ugotavljamo, da učbeniki sledijo konzervativistični politiki, ko pride do teme o istospolni usmerjenosti. V učbenikih, delovnih zvezkih in revijah se o homoseksualnosti kot eni od nevidnih identitet ne govori, kljub temu da se omenjajo druge nevidne identitete, na primer narodna pripadnost. V učbenikih in delovnih zvezkih prevladuje slikovni in fotografski material, ki prikazuje nuklearno družino.
Ključne besede: spolna usmerjenost, homoseksualnost, tiskani mediji, osnovna šola, razredna stopnja
Objavljeno: 18.06.2013; Ogledov: 1744; Prenosov: 234
.pdf Celotno besedilo (1,13 MB)

3.
POKLICNA ETIKA: PROBLEMATIKA TAKTIK TELEVIZIJSKEGA OGLAŠEVANJA PROBIOTIČNIH JOGURTOV
Vikica Štingl, 2014, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo raziskali področje televizijskega oglaševanja probiotičnih jogurtov, katere taktike oglaševanja oglaševalci uporabljajo in kakšna je problematika uporabe le-teh. Problematičnost taktik oglaševanja smo ocenjevali na podlagi evropski direktiv 2006/114/EC in 2005/29/EC ter na podlagi kršitev členov Slovenskega oglaševalskega kodeksa. Kršitve kateregakoli izmed členov direktiv in kodeksa smo opredelili kot problematične in neetične. Uporabili smo dve metodi, in sicer metodo anketiranja in metodo analize oglasov, s čimer smo pridobili podatke s strani oglaševalcev in potrošnikov. Na podlagi raziskave z anketo smo prišli do pomembnih rezultatov, ki pravijo, da anketiranci uresničujejo zdrav način življenja s prehrano in športno aktivnostjo, pri čemer upoštevajo tudi potrebo po uživanju probiotičnih jogurtov. Na podlagi analize oglasov smo prišli do ugotovitve, da z nekaterimi oglasi tudi kršijo člene direktiv in SOK-a.
Ključne besede: probiotični jogurt, potrošniki, oglaševalci
Objavljeno: 25.02.2015; Ogledov: 644; Prenosov: 45
.pdf Celotno besedilo (1,48 MB)

4.
ETIKA IN OGLAŠEVANJE IGRAČ V OTROŠKIH PERIODIČNIH TISKANIH MEDIJIH
Sara Menard, 2014, diplomsko delo

Opis: Pri življenjski usmeritvi večine mladih igra ključno vlogo potrošniška ideologija, ki ji v večji meri botrujejo oglasi. Prav tako imajo pomembno vlogo in učinek na otrokov razvoj igrače, z njimi si namreč otrok pospešuje svoj gibalni in motorični razvoj ter se uči čustvenih in socialnih odnosov. V diplomskem delu z naslovom Etika in oglaševanje igrač v otroških periodičnih tiskanih medijih, smo tako v teoretičnem delu predstavili množične medije, igrače in njihovo vlogo v razvoju otroka ter oglaševanje igrač iz vidika etike. V empiričnem delu pa smo z deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja želeli pregledati in z vidika etike kritično ovrednotiti količino in vrsto igrač v oglasnih sporočilih v petih najbolj branih otroških tiskanih medijih (Cicido, Ciciban, National Geographic Junior, Moj Planet in Zmajček). Z dobljenimi rezultati smo ugotovili, da imajo najvišjo stopnjo pojavljanja oglasnih sporočil, tiskani mediji, ki so namenjeni šolskim otrokom (National Geographic Junior, Ciciban in Moj Planet). Oglasi z igračami v izbranih tiskanih medijih ne prevladujejo, večina oglasov je namreč vezana na prehrano in pijačo, gradiva ter razne storitve. Ugotovili smo tudi, da prihaja do kršitve SOK v vseh izbranih revijah, razen v reviji Moj Planet. Ta podatek nam pove, da se pri tej reviji zavedajo nujnosti delovanja v skladu z etičnimi pravili in normami oglaševanja.
Ključne besede: periodični tiskani mediji, igrače, etika, oglaševanje, zaščita
Objavljeno: 09.12.2014; Ogledov: 625; Prenosov: 102
.pdf Celotno besedilo (3,28 MB)

5.
6.
Informacijska družba po Snowdnu
2014, zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci

Ključne besede: mediji, etika
Objavljeno: 20.02.2015; Ogledov: 499; Prenosov: 40
.pdf Celotno besedilo (1,40 MB)

7.
E-hospitacije
Marjan Krašna, Smiljana Gartner, 2008, pregledni znanstveni članek

Opis: Učna praksa je zelo pomembna sestavina izobraževanja učiteljev. Je neskončni proces prenašanja znanja med generacijami. Učitelji morajo poznati načine poučevanja in snov, ki jo poučujejo. Učna praksa je večstopenjski proces. V prvem koraku se bodoči učitelji učijo teorijo in didaktiko. Naslednji korak je test v kontroliranem okolju, kjer preverijo svoje sposobnosti in priprave med svojimi kolegi. Temu sledi opazovanje pouka - hospitacija na šolah, kjer vidijo delo učitelja v praksi. Zaključek je v pedagoški praksi, kjer živijo s šolo, z razredom in učenjem. Zadnja dva koraka se izvajata v razredu med učenci. Tako naj bi bodoči učitelji začutili pristno vzdušje v razredu in se pripravili za svoj poklic. Študenti na hospitacijah v razredu predstavljajo motnjo in že njihova prisotnost spremeni vzdušje v razredu. V našem poskusu smo želeli minimizirati vpliv opazovalcev na obnašanje otrok v razredu, kjer smo kot edini tujek v razredu imeli daljinsko kontrolirano kamero. Didaktik in ostali študenti so izvajali hospitacijo na oddaljeni lokaciji, torej e-hospitacijo. Opazili smo spremembe v obnašanju otrok. Bili so manj obremenjeni kot v primeru hospitiranja v razredu. Ob primerni infrastrukturi lahko opazujemo obnašanje učencev v razredih v različnih državah, primerjamo pristope in prenašamo primere dobre prakse med različnimi učnimi okolji. Tehničnih preprek ob uporabi sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije ni več, imamo pa moralno-pravne probleme. Vse te probleme moramo rešiti, če želimo na tak način izboljšati šolanje učiteljev in odgovoriti na vprašanje: "Kje so meje opazovanja oz. poseganja v zasebnost?"
Ključne besede: izobraževanje, e-izobraževanje, videoprenos, hospitacije, IKT, večjezičnost, etika
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 300; Prenosov: 20
.pdf Celotno besedilo (589,63 KB)

8.
Ali si želimo otroke vzgajati v državljane s kritičnim razmišljanjem?
Smiljana Gartner, 2007, izvirni znanstveni članek

Ključne besede: mišljenje, kritično mišljenje, etika, država, posameznik
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 397; Prenosov: 48
.pdf Celotno besedilo (95,58 KB)

9.
Čustva in politika
Smiljana Gartner, 2010, izvirni znanstveni članek

Ključne besede: čustva, spol, politika, mediji, strah
Objavljeno: 01.08.2017; Ogledov: 203; Prenosov: 28
.pdf Celotno besedilo (123,83 KB)

10.
Teaching ethics and critical thinking in contemporary schools
Bojan Borstner, Smiljana Gartner, 2014, izvirni znanstveni članek

Opis: Basic ethical questions, dilemmas and especially decisions do not only affect the life of an individual but can also affect lives of others. In some professional ethics, where decisions about a person's life or death are made, decisions can even be irreversible. In this contribution three ways of deciding by highlighting critical, and reflective decision-making or systematic thought process as the most effective method in ethics have been pointed out. Therefore, taking ethics as a critically reflective morality highlights the fact that we can talk about ethical exploration, so ethics is a process of thinking, not a set of established answers that need only to be passively accepted. It could be concluded that the study of and practice in, evaluating arguments and evidence (moral decision making) via critical thinking as well as using other important skills (raising questions according to Blooms taxonomy and doing a lot of case studies) is the best way to achieve the most fundamental goal in teaching an ethical course -- becoming a better person. And is therefore something that should be in every curriculum.
Ključne besede: authority, critical thinking, ethics, teaching ethics, decision making, intuitions
Objavljeno: 19.12.2017; Ogledov: 108; Prenosov: 11
.pdf Celotno besedilo (547,37 KB)

Iskanje izvedeno v 0.12 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici