| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 87
Na začetekNa prejšnjo stran123456789Na naslednjo stranNa konec
1.
DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA PLANIRANJE KADROV V PODJETJU SAVATECH D.O.O.
Tina Antolin, 2009, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi SMO predstavili dejavnike, ki vplivajo na planiranje kadrov v podjetju Savatech d.o.o.. Podrobneje smo se seznanili s celotno kadrovsko politiko, s kadri, s kadrovsko funkcijo, s procesi planiranja, pridobivanja in uvajanja kadrov. Ko govorimo o planiranju kadrov ne moremo mimo dejstva, da na planiranje vplivajo absentizem, fluktuacija in napredovanje. Predstavili smo podjetje Savatech, njihovo dejavnost, organizacijsko strukturo in strukturo zaposlenih (po spolu, stopnji izobrazbe, starosti). V diplomski nalogi smo analizirali absentizem in napredovanje ter izračunali odstotek fluktuacije v gumarski organizaciji Savatech in sicer v obdobju od leta 2005 do leta 2007.
Ključne besede: kadrovska funkcija, planiranje kadrov, absentizem, fluktuacija, napredovanje
Objavljeno: 25.09.2009; Ogledov: 2130; Prenosov: 213
.pdf Celotno besedilo (481,43 KB)

2.
VPLIV GNOJENJA Z RAZLIČNIMI DUŠIKOVIMI GNOJILI NA PRIDELEK IN LASTNOSTI PLODOV PAPRIKE (Capsicum annuum L. convar. grossum)
Urban Antolin, 2009, diplomsko delo

Opis: V letih 2005 in 2006 je bil v Prekmurju izveden poljski poskus s papriko z desetimi gnojilnimi obravnavanji (1 Entec-26 1X, 2 Entec-26 2X, 3 KAN 1X, 4 KAN 2X, 5 Biosol, 6 Biopost, 7 Bioorganik, 8 bučne pogače, 9 krmni grah, 10 kontrola). Proučevan je bil vpliv različnih organskih in mineralnih gnojil, na pridelek, višino rastlin, lastnosti plodov paprike, vsebnost suhe snovi, vitamina C in nitratov v plodovih ter gibanje količine mineralnega dušika v tleh po spravilu pridelka. Deljenje odmerka in vrsta mineralnega gnojila nista statistično značilno vplivala na komponente pridelka, višino rastlin in morfološke lastnosti paprike. Statistično značilne razlike v skupnem pridelku povprečja let 2005 in 2006 so nastale pri uporabi KAN-a (76,53 t/ha) in pri uporabi Bioorganika (66,03 t/ha) in Bioposta (50,44 t/ha). Med ostalimi uporabljenimi mineralnimi in organskimi gnojili ni bilo statističnih razlik. Enkratni odmerek dodanega dušika z mineralnimi in organskimi gnojili (v letu 2005 92 kg N/ha in v letu 2006 159 kg N/ha) ni vplival na povečanje ostanka mineralnega dušika v tleh po spravilu paprike. Pri vitaminu C je bila izmerjena najvišja vrednost 2260 mg/l pri uporabi KAN-a in izmed organskih gnojil pri uporabi krmnega graha 1310 mg/l.
Ključne besede: paprika, gnojenje, organska gnojila, pridelek, dušik
Objavljeno: 16.10.2009; Ogledov: 3889; Prenosov: 317
.pdf Celotno besedilo (1,34 MB)

3.
Analiza vpliva začetka krmljenja brojlerskih piščancev ROS 308 na končne rezultate reje.
Darja Antolin, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo želeli ugotoviti, kakšen vpliv ima začetek krmljenja na končno težo brojlerjev ROS 308. Piščance smo razdelili na dve testni in eno kontrolno skupino. Pogoji reje so bili za vse živali enaki, razlikovali so se le v času začetka dajanja krme posamezni skupini. Skupina A je na 0 dan tehtala 41g, skupina B 41,73g in skupina C 42,09 g. Kontrolna skupina A je dobila takoj po izvalitvi vodo in krmo, testna skupina B je dobila vodo takoj, krmo 8 ur za skupino A in testna skupina C je dobila vodo takoj, krmo pa 16 ur za skupino A. Pri preverjanju teže živali smo ugotovili, da smo pri obeh testnih skupinah dosegli manjše telesne mase. Pri konverziji krme med kontrolno in prvo testno skupino nismo ugotovili posebnih razlik, večja razlika je bila pri drugi testni skupini. Na 35. dan tehtanja je kontrolna skupina A dosegla maso 2069 g, standardni odklon 225 in konverzijo krme 1,57 kg. Prva testna skupina B je na 35. dan dosegla maso 2003 g, standardni odklon 198,95 in konverzijo krme 1,55 kg. Skupina C pa je na 35. dan dosegla maso 1834 g, standardni odklon 255,49 in konverzijo krme 1,75 kg.
Ključne besede: telesna masa / konverzija / proizvodni indeks / analiza krmljenja
Objavljeno: 04.02.2010; Ogledov: 2605; Prenosov: 726
.pdf Celotno besedilo (629,96 KB)

4.
ŠTETJE IN POZNAVANJE ŠTEVILK V VRTCU - RAZLIKE V STAROSTNIH OBDOBJIH
Sinja Žnidarič, 2010, diplomsko delo

Opis: Števila in štetje sta nepogrešljiva pojma v vrtcu in v življenju otrok. V diplomskem delu obravnavam razlike med starostnima obdobjema tri- do štiriletnih ter štiri- do petletnih otrok v štetju in poznavanju številk. Zanimalo me je, kako otroci pri tej starosti razumejo števila in štetje. V teoretičnem delu sem predstavila pojma število in štetje, izvor številk in različnih številskih sistemov, simbole številk, otrokovo verbalno štetje in štetje predmetov ter različne cilje iz kurikula vezane na razvoj številskih predstav otrok. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, ki sem jo izvedla z otroki, starimi od tri do štiri leta ter štiri do pet let. Cilj raziskave je bil spoznati razlike med starostjo otrok in spolom otrok pri štetju, ocenitvi števila pik pri hitri sliki in pri prepoznavanju simbolov za števila. Rezultati raziskav kažejo, da so starejši otroci, torej štiri- do petletni, na vseh področjih boljši od mlajših. Raziskava, v kateri sem med drugim primerjala razlike med spoloma, je pokazala, da so deklice uspešnejše od dečkov, čeprav statistično značilnih razlik med spoloma ni.
Ključne besede: matematika, število, številka, štetje, predšolski otroci
Objavljeno: 15.12.2010; Ogledov: 7223; Prenosov: 1693
.pdf Celotno besedilo (1,29 MB)

5.
VPLIV INTERESNE DEJAVNOSTI NA ZNANJE ŠOLSKE MATEMATIKE
Valerija Šadl, 2011, diplomsko delo

Opis: V teoretičnem delu diplomske naloge je podrobneje predstavljen Didaktični petkotnik kot model matematične interesne dejavnosti, njegovo delovanje in evalvacija. Posebna pozornost je namenjena predstavitvi nalog inicialnega in finalnega preizkusa znanja ter njihova razdelitev glede na kognitivna in vsebinska področja ter mejnike znanja. Nadalje je predstavljen mednarodni projekt, poznan pod imenom TIMSS, katerega naloge so bile uporabljene pri evalvaciji. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, ki je zajela 169 matematično sposobnejših učencev 4. in 5. razredov različnih osnovnih šol, ki so obiskovali interesno dejavnost. Glavni namen raziskave je bil ugotoviti, kako Didaktični petkotnik vpliva na znanje matematike po končanem obiskovanju v nižjih razredih. Učenci so v času obiskovanja interesne dejavnosti na začetku in na koncu rešili že vnaprej pripravljena preizkusa znanja. Obstoj razlik med rezultati učencev na inicialnem in finalnem preizkusu znanja smo preverjali na kognitivnem in vsebinskem področju ter pri mejnikih znanja. Pri tem so nas zanimale razlike glede na spol, razred in glede na izvajalca programa. Rezultati raziskave kažejo pozitiven vpliv interesne dejavnosti na znanje šolske matematike, saj so učenci pokazali napredek matematičnega znanja na večini področij. Prav tako se pokažejo razlike v napredku znanja med učenci različnega razreda. Presenetljivo so učenci četrtih razredov pokazali večji napredek na večini področjih matematičnega znanja. Rezultati raziskav pa nam kažejo, da do razlik v znanju prihaja tudi glede na izvajalce programa.
Ključne besede: interesne dejavnosti, Didaktični petkotnik, inicialni in finalni preizkus znanja, kognitivna področja, vsebinska področja, mejniki matematičnega znanja
Objavljeno: 12.05.2011; Ogledov: 1875; Prenosov: 119
.pdf Celotno besedilo (1,98 MB)

6.
KRETNJE IN ULOMKI
Simona Verčko, 2011, diplomsko delo

Opis: Kretnje kot del neverbalne komunikacije zavzemajo pomembno vlogo v procesu učenja in poučevanja. Ker je matematika izrazito abstraktna znanost, se zdi posebej smiselno proučevati, kako ljudje uporabljamo kretnje pri komunikaciji matematičnih idej. Kretnje bomo kategorizirali glede na stopnjo simbolizma. Teoretični okvir diplomskega dela je socialni konstruktivizem. Jezik je sredstvo za komuniciranje, gesta oz. kretnja pa je komunikacijska dejavnost. Kretnje opisujemo kot spontane premike rok in telesa, ki pa so tesno povezane s tokom govora. Pravimo, da so kretnje gibanje telesa, ki izpolnjuje komunikacijske funkcije. Splošni cilj diplomskega dela z naslovom Kretnje in ulomki je bil zbrati in analizirati kretnje, povezane z matematično temo ulomki, in sicer z namenom, da bi razumeli, kako so kretnje uporabljene v komunikaciji o matematiki, in da bi razvili ustrezen analitični okvir za razumevanje kretenj, ki so povezane s tem področjem človekovega spoznavanja. V teoretičnem delu diplomske naloge je bila uporabljena metoda študija pisnih virov. Slednja je bila osnova za izdelavo vprašanj v empiričnem delu diplomske naloge. Raziskava je bila izvedena na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu treh učiteljic razrednega pouka z več kot petimi leti delovnih izkušenj in treh absolventk razrednega pouka. Predmet statistične obdelave so bile kretnje pri odgovarjanju na zastavljena vprašanja, vezana na koncept ulomkov. Obdelava podatkov je na osnovi predlaganega modela pokazala dokaj pričakovane rezultate uporabe kretenj pri poučevanju. Izkazalo se je, da učiteljice močno gestikulirajo. Predpostavljamo, da bi bili rezultati drugačni, če bi sodelujoči v raziskavi o ulomkih razpravljali z učenci in ne z avtorico.
Ključne besede: matematika, ulomki, uporaba kretenj, razredni pouk.
Objavljeno: 22.06.2011; Ogledov: 1218; Prenosov: 66
.pdf Celotno besedilo (769,46 KB)

7.
ULOMKI V VRTCU
Alenka Vaupotič, 2011, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo z naslovom Ulomki v vrtcu teoretično in empirično predstavlja področje začetnih konceptov razumevanja racionalnih števil v vrtcu oz. vpeljevanje delov celot v vrtec. Namen diplomske naloge je bil raziskati poznavanje delov celot in razvijanje pojmov del in celota pri predšolskih otrocih ter pripraviti gradiva za razvijanje teh pojmov v vrtcu. V teoretičnem delu je bila uporabljena metoda študija pisnih virov. Empiričen del je bil zasnovan na uporabi kavzalno-eksperimentalne metode, in sicer metode pedagoškega eksperimenta. V raziskavo smo vključili predšolske otroke, stare 5 let, pri čemer nas je zanimalo, kakšne so razlike pri reševanju nalog, o delih celote med otroki, ki so imeli predhodne izkušnje z deli celot in otroki, ki so se prvič srečali z vsebino na dan retencijskega testa, ki je potekal čez mesec dni. Podatki, ki smo jih zbrali s pomočjo opazovalnega lista, so pokazali, da so otroci, ki so vsebino že poznali, naloge na dan preverjanja reševali brez večjih težav. Otroci iz eksperimentalne skupine so bili po uspešnosti na končnem preverjanju v prednosti pred otroki iz kontrolne skupine. Rezultati kažejo, da so bili otroci pri nalogah o delih celot iz dneva v dan vedno bolj uspešni, kazali pa so tudi veliko stopnjo sproščenosti, vedoželjnosti in raziskovanja različnih možnosti rešitev. Področje se je tako izkazalo kot zanimiva in primerna aktivnost za predšolske otroke, čeprav gre za na prvi pogled zahtevno matematično vsebino, ki pa ob konkretizaciji in primernem metodičnem postopku uspešno zaživi tudi v vrtcu.
Ključne besede: matematika, deli celote, ulomki, vrtec, predšolska vzgoja, pedagoški eksperiment.
Objavljeno: 08.07.2011; Ogledov: 3886; Prenosov: 731
.pdf Celotno besedilo (1,43 MB)

8.
UČITELJI MATEMATIKE V VLOGI STARŠEV
Antonija Petričič, 2011, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo predstavlja nekatere osnovne značilnosti družine ter njen pomen za otrokov razvoj. Predstavlja vključenost staršev v izobraževanje otrok ter njihov vpliv na matematično uspešnost otrok. Opredeljuje tudi matematične programe za starše, ki jih poznajo v tujini, ter kaže pomen vključevanja staršev vanje. V diplomski nalogi je uporabljena narativna metodologija, ki se v Sloveniji šele uveljavlja in je bila uporabljena pri raziskovanju vključenosti matematikov kot staršev v matematično izobraževanje svojih otrok. Raziskava je bila izvedena med učitelji matematike, ki so starši otrok, starih od 5 do 18 let, in poučujejo na osnovni šoli. Rezultati raziskave so pokazali, da imajo matematiki večinoma pozitivne matematične izkušnje ter pozitiven odnos do matematike. Ugotovljeno je bilo, da so matematiki kot starši bolj občutljivi, ko gre za matematično znanje njihovih otrok. Ta občutljivost se kaže kot želja po drugačnosti in uspešnosti njihovih otrok na matematičnem področju. Spoznali smo še, da so učitelji matematike kot starši dobro strokovno podkovani glede uporabe ustreznih pristopov učenja in poučevanja matematike. Prav tako se je pokazalo, da vodijo otrokov razvoj skozi raznolike aktivnosti ter pozitivno vplivajo na njihovo matematično uspešnost. Ob analizi konkretnih dejavnosti, ki jih starši matematiki izvajajo s svojimi otroki, smo spoznali, da pomembno vrednost pripisujejo razvoju logičnega mišljenja, prepoznavanju in učenju števil ter urjenju računskih operacij skozi raznolike igre. Iz posameznih pripovedi ni razvidno, kako so z otroki prepoznavali ulomke, prepoznali smo le, da pri njih razvijajo grafomotoriko oz. motoriko, prostorsko orientacijo ter natančnost in načrtnost. Razvijanje občutka za pomembnost merjenja ter načrtovanje v matematiki je bilo zaznati le pri enem izmed intervjuvancev.
Ključne besede: starši, učitelj, matematik, izobraževanje, matematični program, narativna metoda
Objavljeno: 27.09.2011; Ogledov: 1438; Prenosov: 252
.pdf Celotno besedilo (546,76 KB)

9.
STARŠI MATEMATIČNO OBETAVNIH OTROK - NARATIVNI PRISTOP
Andreja Sever, 2011, diplomsko delo

Opis: V delu je najprej opredeljeno sodelovanje staršev in šole, oblike in načela sodelovanja med starši in šolo ter prednosti in ovire pri sklepanju le-tega. Nadalje se osredotočimo na vključenost staršev v matematično izobraževanje svojih otrok in vključevanje matematike v vsakdanje družinsko življenje. Predstavljamo različne matematične programe za starše, predvsem tiste, ki se izvajajo v tujini. Ker so v raziskavo, predstavljeno v empiričnem delu, vključeni starši otrok, ki obiskujejo matematični krožek po modelu programa Didaktični petkotnik, je v teoretičnem delu podrobneje opisan tudi ta program. Empirični del diplomske naloge temelji na narativni metodologiji, pri kateri smo s pomočjo narativnega pristopa globlje raziskali odnos staršev matematično obetavnih otrok do matematike in njihovo vključevanje v matematično izobraževanje svojih otrok. Raziskava je bila izvedena med starši otrok, ki obiskujejo matematični krožek. V svojih pripovedih so starši omenjali tako pozitivne kot negativne izkušnje, vendar je bilo le pri enem od staršev moč zaznati izredno negativne izkušnje ter pri enem posebno pozitiven odnos. Večina negativnih izkušenj, ki so jih starši navedli, izvira iz časa njihovega matematičnega izobraževanja in je pogojena z odnosom njihovih matematičnih učiteljev in pristopom učiteljev do njih kot učencev. Potrdili smo trditve mnogih strokovnjakov, da žal večina staršev interpretira vključevanje v otrokovo matematično izobraževanje le kot pomoč otrokom pri reševanju domačih nalog ter ugotovili, da starši nudijo tako pomoč običajno le v primeru, ko otroci sami prosijo za njo. Obenem smo ugotovili, da starši s podrobnostmi poteka matematičnega krožka, ki ga njihovi otroci obiskujejo, niso seznanjeni, kar je v nasprotju s konceptom dela v krožku.
Ključne besede: starši, sodelovanje staršev s šolo, matematika, vključevanje staršev v otrokovo izobraževanje, matematični programi, Didaktični petkotnik, narativna metoda
Objavljeno: 06.02.2012; Ogledov: 1820; Prenosov: 152
.pdf Celotno besedilo (544,49 KB)

10.
AKTIVNOSTI Z MÖBIUSOVIM TRAKOM PRI POUKU MATEMATIKE
Florjanja Krampl, 2012, diplomsko delo

Opis: V teoretičnem delu diplomskega dela smo na kratko opisali Van Hielejeve stopnje geometrijskih predstav, poučevanje geometrije, pregledali definicije vzporednosti glede na starost učencev ter analizirali, kako je relacija vzporednost zastopana v učnem načrtu. Posebej smo predstavili evklidsko in neevklidsko geometrijo. Podrobneje smo predstavili Möbiusov trak, njegove lastnosti in umestitev v področje geometrije. V empiričnem delu smo predstavili raziskavo, ki smo jo izvedli s trinajstimi učenkami devetega razreda osnovne šole Janka Glazerja Ruše. Namen diplomske naloge je bil v praksi preveriti učinkovitost ene izmed aktivnosti predstavljene v knjigi »Dogodivščine v deželi matematičnih čudes«. Zanimalo nas je tudi, kakšno je bilo njihovo predhodno poznavanje koncepta vzporednosti, ter ali je prišlo do spremembe v znanju po izvedeni učni uri, pri kateri smo uporabili aktivnosti povezane z Möbiusovim trakom. Želeli smo ugotoviti kakšno je razmišljanje učenk in napovedovanje rešitev v zvezi z izbrano aktivnostjo, prav tako pa nas je zanimalo, kakšen odnos imajo učenke do matematike. Podatke vezane na odnos učenk do matematike smo zbrali z anketnim vprašalnikom. Pri raziskovanju so bile uporabljene deskriptivna, kavzalno-neeksperimentalna in kavzalno-eksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. Izvedli smo učno uro na temo Möbiusov trak, pri kateri so se učenke na drugačen pristop, skozi igro, srečale z omenjenim objektom. Učna ura je bila načrtovana tako, da so bile učenke ves čas zelo dejavne in motivirane. Rezultati na finalnem testu so pokazali, da imajo vse učenke razvit pojem vzporednosti premice. Z vprašalnikom smo ugotovili, da imajo učenke dokaj pozitiven odnos do matematike. Prepričane so, da v vsakdanjem življenju vsakdo potrebuje matematiko, saj nas le ta uči vztrajnosti in doslednosti. Čeprav gre za dobre učenke matematike, se matematiko nerade učijo in se v prihodnosti izogibajo poklicev, pri katerih je matematika potrebna. Rezultati so nam pokazali, da učenkam manjka motivacije tako za učenje kot za prihajanje k učnim uram matematike.
Ključne besede: geometrijske predstave, evklidska geometrija, neevklidska geometrija, vzporedne premice, Möbiusov trak
Objavljeno: 27.02.2012; Ogledov: 1983; Prenosov: 182
.pdf Celotno besedilo (3,47 MB)

Iskanje izvedeno v 0.19 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici